Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
TainuireaTainuirea


TAINUIREA (art. 221 C. pen.)

1. Continutul legal:

“Primirea, dobandirea sau transformarea unui bun ori inlesnirea valorificǎrii acestuia, cunoscand cǎ bunul provine din sǎvarsirea unei fapte prevǎzute de legea penalǎ dacǎ prin aceasta s-a urmǎrit obtinerea, pentru sine ori pentru altul, a unui folos material, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 7 ani, fǎrǎ ca sanctiunea aplicatǎ sǎ poatǎ depǎsi pedeapsa prevǎzutǎ de lege pentru infractiunea din care provine bunul tǎinuit.

Tǎinuirea sǎvarsitǎ de sot sau de o rudǎ apropiatǎ nu se pedepseste.”

2. Conditii preexistente:

2A. Obiectul infractiunii:

obiectul juridic generic il constituie relatiile sociale a cǎror formare, desfǎsorare si dezvoltare sunt asigurate prin apǎrarea patrimoniului. Patrimoniul este format din totalitatea bunurilor corporale si incorporale, consumabile ori fungibile, mobile sau imobile, principale ori accesorii care au o valoare economicǎ.

obiectul juridic special - este reprezentat de relatiile sociale de ordin patrimonial referitoare la apǎrarea patrimoniului persoanelor impotriva faptei de tǎinuire. Aceasta are si un obiect juridic secundar format din relatiile sociale privind infǎptuirea justitiei.- obiectul material - este bunul care provine din sǎvarsirea unei infractiuni si asupra cǎruia are loc actiunea specificǎ tǎinuirii (lucruri, animale, vehicule, acte).

2B Subiectii infractiunii:

- subiectul activ este necalificat, putand fi orice persoanǎ care rǎspunde penal. Subiectul activ poate fi chiar si proprietarul bunului, dacǎ in momentul sǎvarsirii fapteibunul se afla in posesia legalǎ a altei persoane. Participatia penalǎ este posibilǎ in toate formele sale. Tǎinuitorul nu participǎ efectiv la sǎvarsirea faptei de sustragere a bunurilor pe care acesta le primeste sau valorificǎ, situatie in care se deosebeste de complice.

- subiectul pasiv - este orice persoanǎ fizicǎ sau juridicǎ privatǎ ori publicǎ proprietarǎ sau detinǎtoare a imobilului. Poate exista si o pluralitate de subiecti pasivi.3. Continutul constitutiv:

3A. Latura obiectivǎ:

- elementul material se realizeazǎ printr-o actiune alternativǎ de: primire, dobandire, transformare ori de inlesnire a valorificǎrii bunului. Pentru existenta infractiunii este necesar ca actiunea incriminatǎ sǎ poarte intotdeauna asupra unui bun provenit din sǎvarsirea unei infractiuni.

urmarea imediatǎ - constǎ in schimbarea situatiei de fapt pentru a bunului prin trecerea lui intr-o altǎ sferǎ patrimonialǎ.

raportul de cauzalitate trebuie sǎ se stabileascǎ in concret, cǎ urmarea imediatǎ este o consecintǎ a sǎvarsirii elementutlui material.

3B. Latura subiectivǎ:

- forma de vinovǎtie intentie directǎ calificatǎ prin scop, si anume, obtinerea unui folos material pentru sine sau pentru altul. Dacǎ nu se urmǎreste obtinerea acestui folos material, fapta va fi incadratǎ in art. 264 C. pen. -favorizarea infractorului. Totodatǎ fǎptuitorul trebuie sǎ stie cǎ bunul provine din sǎvarsirea unei fapte prevǎzute de legea penalǎ. In cazul in care subiectul nu cunoaste sursa realǎ de provenientǎ a bunului, vor opera prevederile art. 51 C. pen. -eroarea de fapt.


4. Forme. Sanctiuni.

FORME:

1. actele preparatorii – desi posibile, nu se pedepsesc;

2. tentativa - nu se pedepseste;

3. fapt consumat aceastǎ infractiune se consumǎ in momentul in care se executǎ in intregime cu intentie vreuna din actiunile ce formeazǎ elementul material. Tǎinuirea se poate sǎvarsi si in formǎ continuatǎ in situatia in care bunurile dobandite provin din infractiuni diferite.

4. fapt epuizat – se realizeazǎ in momentul cand inceteazǎ activitatea infractionalǎ.

SANCTIUNI:

- inchisoare de la 3 luni  la 7 ani fǎrǎ ca sanctiunea aplicatǎ sǎ poatǎ depǎsi pedeapsa prevǎzutǎ de lege pentru infractiunea din care provine bunul tǎinuit. Tǎinuirea sǎvarsitǎ de sot sau de o rudǎ apropiatǎ nu se pedepseste. Aceastǎ exonerare de rǎspundere se bazeazǎ pe legǎtura de afectivitate ce se realizeazǎ in mod natural intre rude apropiate sau soti. In cazul infractiunilor contra pǎcii si omenirii si in cazul infractiunilor contra sigurantei statului, tǎinuirea sǎvarsitǎ de cǎtre aceste persoane se pedepseste.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright