Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Distrugerea calificata (art. 218 c. pen.)Distrugerea calificata (art. 218 c. pen.)


1. Continutul legal:

“Dacǎ faptele prevǎzute in art. 217 a avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, iar dacǎ au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este detentiunea pe viatǎ sau inchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Dezastrul constǎ in distrugerea sau degradarea unor mijloace de transport in comun, de mǎrfuri sau persoane, ori a unor instalatii sau lucrǎri si care a avut ca urmare moartea sau vǎtǎmarea gravǎ a integritǎtii corporale ori sǎnǎtǎtii mai  multor persoane”

2. Conditii preexistente:

2A. Obiectul infractiunii:

- obiectul juridic generic il constituie relatiile sociale a cǎror formare, desfǎsorare si dezvoltare sunt asigurate prin apǎrarea patrimoniului. Patrimoniul este format din totalitatea bunurilor corporale si incorporale, consumabile ori fungibile, mobile sau imobile, principale ori accesorii care au o valoare economicǎ.

obiectul juridic special - este reprezentat de relatiile sociale de ordin patrimonial a cǎror nastere, existentǎ si dezvoltare este conditionatǎ de asigurarea integritǎtii materiale a bunurilor si potentialul de utilizare a acestora.- obiect material - poate fi orice bun mobil sau imobil care trebuie sǎ aibǎ o valoare economicǎ apartinand patrimoniului privat sau public. Bunul trebuie sǎ apartinǎ altuia, in varianta simplǎ. Bunurile abandonate sau cele care nu mai pot fi utilizate cfm. destinatiei lor initiale nu pot constitui obiect material al infractiunii de distrugere. Dacǎ bunul are o valoare deosebitǎ, fapta va fi mai gravǎ. Distrugerea poate avea obiect material si un inscris, dacǎ in aceste sunt consemnate raporturi patrimoniale. Dacǎ inscrisul este unul oficial, fapta va fi incadratǎ in art 242 C. pen. - sustragere sau distrugere de inscrisuri.

2B Subiectii infractiunii:

- subiectul activ - este necalificat, putand fi orice persoanǎ care rǎspunde penal, dar nu si proprietarul bunului - in forma simplǎ. La formele agravate, sub. activ poate fi orice persoanǎ, chiar si proprietarul bunului. Participatia penalǎ este posibilǎ in toate formele sale.

- subiectul pasiv - este orice persoanǎ fizicǎ sau juridicǎ proprietarǎ sau detinǎtoare a bunului distrus. Se poate intalni si o pluralitate de subiecti pasivi. Cand fǎptuitorul este chiar proprietarul bunului distrus, vor fi sub. pasivi persoanele care aveau un drept asupra bunului distrus sau ale cǎror bunuri au fost distruse odatǎ cu acesta.3. Continutul constitutiv:

3A. Latura obiectivǎ:

elementul material se realizeazǎ prin urmǎtoarele actiuni: distrugerea, degradarea, aducerea in stare de neintrebuintare, impiedicarea luǎrii mǎsurilor de conservare ori de salvare a bunului, inlǎturarea mǎsurilor luate de conservare ori de salvare si  s-au produs consecinte deosebit de grave sau un dezastru. Asadar, aceastǎ infractiune este conditionatǎ de aceste urmǎri. Pentru analizǎ facem trimitere la art. 146 C. pen. si 218 alin. 2 C. pen. Stabilirea caracterului deosebit de grav este un atribut exclusiv al instentei de judecatǎ.

urmarea imediatǎ - constǎ in creerea unei situatii de fapt pǎgubitoare pentru subiectul pasiv, consecintǎ a actiunii sau inactiunii fǎptuitorului si schimbarea negativǎ in rǎu a existentei bunului sau a capacitǎtii de utilizare a acestuia.

raportul de cauzalitate trebuie sǎ se stabileascǎ in concret, cǎ urmarea imediatǎ este o consecintǎ a sǎvarsirii elementutlui material.

3B. Latura subiectivǎ:

- forma de vinovǎtie intentia depǎsitǎ, fǎptuitorul comite actele de distrugere cu intentie, iar consecintale prevǎzute de art. 218 din culpǎ. Dacǎ ambele se sǎvarsesc cu intentie va fi concurs de infractiuni intre distrugere si omor depsebit de grav.


4. Forme. Sanctiuni.

FORME:

1. actele preparatorii – sunt posibile dar nu se pedepsesc;

2. tentativa - se pedepseste cfm. art. 222 C. pen.;

3. fapt consumat aceastǎ infractiune se consumǎ in momentul in care actiunea de distrugere a fost dusǎ panǎ la sfarsit si s-a produs urmarea imediatǎ, adicǎ dezastrul sau consecintele deosebit de grave. Aceastǎ infractiune este o formǎ agravatǎ a infractiunii de distrugere.

4. fapt epuizat - acesta este considerat a fi momentul in care a incetat activitatea infractionalǎ.

SANCTIUNI:

- inchisoare de la 10  la 20 de ani si interzicerea unor drepturi cand fapta a avut ca urmare consecinte deosebit de grave si

- detentiunea pe viatǎ sau inchisoare de la 15 la 25 de  ani si interzicerea unor drepturi cand fapta a avut ca urmare un dezastru.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright