Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Adoptarea unui copil dupa incheierea unui contract de donatie ce efecte are?Adoptarea unui copil dupa incheierea unui contract de donatie ce efecte are?


Adoptarea unui copil dupa incheierea unui contract de donatie ce efecte are?- nici un efect

Cand avem donatie deghizata?- actul public , sub aparenta unui contract oneros ( vanzare-cumparare ) este simulate si ascunde o donatie ( e valabil daca nu fraudeaza legea si daca indeplineste conditiile de fond ale donatiei

Cand este admisibila exceptia de neexecutare a contractului?- in cazul in care uneia din parti I se pretinde executarea obligatiei ce-l incumba , fara ca partea care pretinde aceasta executare sa-si execute propriile obligatii.

Cand este angajata raspunderea antreprenorului?- neexecutare- vicii aparente sau ascunse

Cand este datorata garantia pentru viciile lucrului de catre donator?- donatorul nu are obligatia de a-l garanta pe donator pentru viciile lucrului ( decurge din caracterul gratuit al contractului

Cand este donatia revocabila ?- intre soti- pentru bunuri viitoare- neexecutare de sarcini- ingratitudine- survenienta pentru copil

Cand este nul contractul de antrepriza in cazul lucrarilor de mare amploare ?- daca pretul nu este determinat sau determinabil in momentul incheierii contractuluiCand este obligat mandantul pentru actele mandatarului care depasesc limitele imputernicirii?- actele mandatarului care depasesc limitele imputernicirii nu il pot oblige pe mandant

Cand inceteaza contractul de antrepriza ?- executare- rezolutie pentru neexecutare- moarte

Cand inceteaza mandatul ?- executare , rezolutiunea titlului mandatului- revocarea - renuntarea- moartea- punerea sub interdictie- insolvabilitatea- falimentul

Cand intervine garantia pentru evictiune a donatorului?- donatorul nu are obligatia de a-l garanta pe donator pentru evictiune ( decurge din caracterul gratuit al contractului )

Cand intervine incetarea contractului de locatiune prin denuntarea unilaterala ?- daca partile sa legea nu a determinat durata locatiunii

Cand opereaza tacita relocatiune ?- daca locatarul ramane in folosinta lucrului dupa expirarea termenului contractual si fara ca locatorul sa-l impiedice, locatiunea se considera reinoita tacit

Cand opereaza transferul dreptului de proprietate?- in momentul incheierii contractului

Cand poate cere comodantul restituirea lucrului?- la implinirea termenului- in cazul in care face dovada ca are mare trebuinta de lucru sau atunci cand comodatarul doloseste lucrul in mod abuziv , il poate obtine pe cale judecatoreasca

Cand poate cere deponentul restituirea bunului?- oricand , la cerere in natura

Cand poate cere imprumutatorul restituirea catimii lucrurilor imprumutate?- la scadenta ( la indeplinirea termenului )

Cand poate fi exonerat vanzatorul de garantia pentru evictiune?- in cazul in care cumparatorul a cunoscut de la inceput pericolul evictiunii sau a cumparat pe riscul sau- actiunea cumparatorului impotriva vanzatoruluiavand ca obiect garantia pentru evictiune se prescrie in termenul general de prescriptie de 3 ani , care incepe sa curga dela data producerii evictiunii

Care afirmatie este corecta? ? ? ? ? ? ? ? ? ???

Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate? ? ? ? ? ? ? ? ? ???

Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte? ? ? ? ? ? ? ? ? ???

Care drepturi nu pot forma obiectul contractului de vinzarea-cumparare? Drepturile personale nepatrimoniale si drepturile patrimoniale cu character personal

Care este calea legala de revocare a donatiilor?- actiunea in revocarea donatiilor pentru neexecutarea sarcinilor- actiunea in revocarea donatiei pentru ingratitudine- revocarea pentru survenienta de copil opereaza de drept( inst. De judec. Nu va pronunta revocarea donatiei ci va constata revocarea)

Care este capacitatea ceruta antreprenorului pentru incheierea unui contract de antrepriza ?- capacitate deplina de exercitiu

Care este capacitatea ceruta clientului pentru incheierea unui contract de antrepriza ?- sa indeplineasca conditiile legale pentru a incheia cate de administrare sau acte de dispozitie

Care este capacitatea ceruta depozitarului pentru incheierea valabila a contractului de depozit propriu-zis depozitarul ?- capacitatea deplina de exercitiu ( isi asuma raspunderea pazei bunului)

Care este conditia pe care trebuie sa o indeplineasca contractul de mandat pentru incheierea valabila a unui act de dispozitie?- sa fie mandate special ( indica natura operatiei juridice si obiectul ei)

Care este durata termenului de preaviz ?- se poate stabili prin conventia partilor - se poate stabili in functie de natura lucrului si dupa obiceiul locului

Care este obiectul dreptului de preemtiune ?- terenurile agricole aflate in extravilan

Care este sanctiunea care intervine in cazul incheierii unui act juridic prin reprezentare, dar cu depasirea puterilor conferite?- inopozabilitatea actului

Care este sanctiunea in cazul in care chiria este neserioasa si nesincera?- nulitatea absoluta

Care este termenul de prescriptie a actiunii cumparatorului impotriva vanzatorului avand ca obiect garantia pentru evictiune?- nu exista termen de prescriptie , obligatia de garantie a vanzatorului fiind de natura patrimoniala ( obligatia se transmite dupa moartea vanzatorului succesoriulor sai universali sau cu titlu universal)

Care este termenul in care se prescrie dreptul la actiunea privitoare la viciile ascunse ale unui lucru transmis prin vanzare-cumparare ?- incepe sa decurga de la data descoperirii viciilor si se sfarseste la un an de la predarea lucrului( in cazul constructiilor la 3 ani de la predare,) + 6 luni in cazul in care viciile au fost ascunse cu viclenie, + in termenul general de prescriptie extinctive ( 3ani) daca viciile au fost ascunse cu viclenie)

Care persoane sunt incapabile absolut de a primi donatii?- persoanele neconcepute la momentul mortii donatorului- organizatiile care nu au dobandit personalitate juridical

Care sunt caracterele juridice ale contractului de comodat?- real- esentialmente gratuit- unilateral- translativ de folosinta

Care sunt caracterele juridice ale contractului de donatie ?- unilateral- cu titlu gratuit- oneros- solemn- translativ de proprietate- irevocabil

Care sunt caracterele juridice ale contractului de locatiune?-translativ de folosinta- sinalagmatic- oneros- comutativ-consensual- executare succesiva in timp

Care sunt caracterele juridice ale contractului de mandat?- este un contract numit- unilateral- cu titlu gratuit- sinalagmatic- consens.- contract “ intitu persone”- executare “ uno icto”

Care sunt caracterele juridice ale locatiunii?- translativ de folosinta- sinalgamatic si oneros- comutativ- consensual-executare succesiva in timp

Care sunt caracteristicile contractului de antrepriza ?- consensual- oneros- bilateral- comutativ- executare succesiva- “ intitu personae “


Care sunt cauzele speciale de incetare a contractului de mandat?- punerea sub interdictie- insolvabilitatea - falimentul

Care sunt conditiile de validitate ale contractului de vanzare- cumparare ?- consimtamantul- capacitatea- obiectul( lucru si pret)- cauza licita- forma autentica- autorizarea prealabila a unor vanzari

Care sunt conditiile in care este antrenata raspunderea vanzatorului pentru evictiunea rezultata din fapta unui tert?- sa fie vorba de o tulburare de drept - cauza evictiunii sa nu fie anterioara vanzarii- cauza evictiunii sa nu fi fost cunoscuta de comparator

Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca obiectul contractului de mandat ?- sa fie in comert ( circuit civil )- sa existe in moment si in viitor- sa fie determinat- determinabil- licit- posibil

Care sunt contracte reale?- imprumuturile de consumatie- contractile de comodat ( folosinta )- depozitul- darful manual- contractul de transport

Care sunt contracte solemne?- donatia- ipoteca conventionala- testamentul- ctr de vanz- cumparare- arendarea- subrogatia in dreptul creditorului consimtita de debitor

Care sunt contractele cu titlu oneros?- contractile de vanzare-cumparare- contractile de asigurare- locatiune- antepriza- renta viagera- imprumut cu dobanda- schimb- arendare- imprumut de consumatie- contract de deposit- contract de societate civila- contracte aleatorii- contracte de tranzitie

Care sunt efectele contractului de mandat fata de terti ?- intre mandatant si teri  = raporturi juridice- intre mandatar si terti nu exista raporturi

Care sunt modalitatile de incetare a contractul de comodat ?- restituirea lucrului- rezilierea - moartea comodatului

Care sunt obiectele contractului care atrag forma solemna ca o conditie de validitate? Terenurile si autovehiculele

Care sunt obligatiile comodantului in cazul contractului de comodat?- comodatul nu da nastere la obligatii in sarcina comodantului- obligatii extracontractuale : sa restituie cheltuielile facture de comodatar pentru conservarea lucrului ( daca acestea au avut caracter extraordinar , necesar sau foarte urgent) sis a-l despagubeasca pe comodatar de pagubele provocate de un effect al lucrului ( pe care l- a cunoscut dar nu l-a adus la cunostinta comodatarului)

Care sunt obligatiile comodatarului?- conservarea si folosinyta conform destinatiei sau intelegerii- suportarea cheltuielilor de intretinere- restituirea in natura

Care sunt obligatiile locatarului ?- a intrebuinta si intretine locuinta,plata chiriei , restituirea , apararea contra uzurparilor si raspunderea pentru incendiu

Care sunt obligatiile locatorului ?- sa asigure locatarului folosinta- sa predea lucrul in stare de intrebuintare- sa garanteze pentru tulburari proprii si ale tertilor

Carte sunt obligtiile mandatarului?- obligatia de a executa mandatul ce i-a fost incredintat sub sanctiunea platii unor daune interese in caz de neindeplinire- obligatia de a da socoteala si a remite mandantului tot ce a primit in puterea mandatului, chiar daca nu I s-ar cuveni mandantului- raspunderea pentru substituirea unui tert , avand in vedere caracterul “intuitu personae” al contractului de mandate- mandatarul va raspunde daca nu a avut un asemenea drept prevazut prin contract precum si in cazul in care i-a fost acordat un asemenea drept , dar a ales o persoana notoriu incapabila sau insolvabila

Ce actiune are la dispozitie cumparatorul in cazul descoperirii unor vicii ascunse? - sa ceara rezolutiunea vanzarii- are drept de optiune intre actiunea inhibitorie si actiunea estimatorie- sa ceara o reducere a pretului- sa ceara daune interese daca vanzatorul a fost de rea credinta

Ce actiune are la dispozitie beneficiarul in cazul nerespectarii pactului de preferinta prin vanzarea bunului unui tert?- actiunea pentru daune-interese

Ce actiune are la dispozitie cumparatorul in caz de neindeplinire de catre vanzator a obligatiei de predare a lucrului vandut?- invocarea exceptii de neexecutare- executarea in natura a contractului- rezolutiunea vanzarii cu daune interese- procurarea lucrurilor de lat erti pe seama vanzatorului

Ce actiune are la dispozitie cumparatorul in cazul in care bunul achizitionat printr-un contract de vanzare cumparare este afectat de un viciu ascuns, grav si existent anterior incheierii actului?- actiune rehibitorie- actiunea estimatorie

Ce actiune are la dispozitie vanzatorul in caz de neexecutare a obligatiei de plata a pretului de catre cumparator?- sa ceara obligarea cumparatorului la executarea in natura a obligatiei , printr-o actiune avand ca obiect plata pretului- sa invoce neexecutarea refuzand sa predea lucrul vandut ( daca cumparatorul nu plateste pretul si nu beneficiaza de un termen suspensiv )- sa ceara rezoultiunea contractului pentu neplata pretului

Ce bunuri pot forma obiectul contractului de consumatie?- numai bunuri mobile de gen , fungicibile si consumptibile potrivit naturii lor

Ce calitate trebuie sa aiba deponentul in cazul contractului de depozit neregulat?- capacitatea prevazuta de lege de a incheia acte de administrare

Ce capacitate poate avea deponentul pentru incheierea valabila a contractului de depozit propriu-zis ?- capacitatea prevazuta de lege pentru a incheia acte de administrare

Ce capacitate trebuie sa aiba imprumutatul pentru incheierea valabila a imprumutului de consumatie imprumutatul ?- capacitatea prevazutra de lege de a incheia acte de dispozitie

Ce caracteristici intruneste donatia cu sarcina in favoarea celui gratificat?- poate sa contina o sarcina in favoarea donatorului , a unei terte personae su a adonatarului- contractul de donatie devine contract cu titlu oneros in limita valorii sarcinii

Ce clauze sunt permise in contractul de donatie?- termenul ( pentru donatiile cu termen )- conditia cauzala sau mixta- conditia cauzala sau mixta - plata datoriilor prezente- clauza de inalienabilitate- donatia sub conditia uzufructului

Ce conditie imbraca forma scrisa a contractului de depozit ?- se poate face numai prin inscris n( forma scrisa este ceruta numai ca proba , nu si pentru valabilitate)

Ce conditii de forma trebuie sa imbrace donatiile indirecte?- donatorul nu gratifica prin intermediul contractului de donatie incheiat in forma juridical ci prin alt act juridic

Ce conditii sunt cerute pentru incheierea valabila a contractului de comodat?- realizarea acordului de vointa al partilor- predarea lucrului care formeaza obiectul contractului- comodantul ( proprietar,uzufructuarsau locatar) si comodatarul trebuie sa aiba capacitatea necesara pentru a efectua acte de administratie- obiectul trebuie sa fie un bun nefungibil si neconsumptibil(bunuri obile si immobile)- trebuie sa fie determinat . licit , moral sis a se afle in circuitul civil- bunurile in proprietatea publica a statului sau a unitatilor adm-teritoriale

Ce conditii trebuie sa fie indeplinite pentru ca donatia incheiata intre absenti sa fie valabila?- forma autentica- acceptarea sa aiba loc in timpul vietii donatorului- donatarul trebuie sa fie in viata in momentul acceptarii- actul de acceptare s fie comunicat donatorului in timpul vietii lui si inainte sa devina incapabil

Ce conditii trebuie sa indeplineasca pentru a fi valabila oferta de donatie intre absenti?- sa fie facuta in forma autentica- acceptarea sa aiba loc in timpul vietii donatorului- actul de acceptare sa fie comunicat donatorului in timpul vietii lui si inainte de a devein incapabil- donattarul sa fie in viata in momentul accepterii

Ce conditii trebuie sa indeplineasca pretul, ca obiect al prestatiei cumparatorului?- sa fie in bani- sa fie determinat sau determinabil- sincer si serios

Ce conditii trebuie sa indeplineasca sublocatiunea pentru a fi valabila?- incheierea lui sa nu fie interzisa printr-o clauza expresa a contractului principal ( contract de  locatiune )- sublocatiunea sa nu contina dispozitii contrare contractului principal

Ce dobandeste comodatarul prin incheierea contractului de comodat?- folosinta temporara a unui lucru determinat

Ce drept se transmite prin incheierea imprumutului de consumatie?- dreptul de proprietate

Ce este actiunea redhibitorie?- o actiune in garantie a cumparatorului care duce la rezolutiunea contractului

Ce este promisiunea de vanzare ?- un antecontract care da nastere la un drept de creanta - un contract unilateral  deoarece creaza obligatii numai pentru una dintre parti

Ce obiect poate avea contractul de comodat?- bun nefungibil- bun neconsumabil- orice bun mobil si imobil- bun determinat- licit, moral sis a se afle in circuitul civil- bunurile proprietate publica a statului sau a unitatilor adm-terit ( daca pot fin inchiriate sau concesionate)

Ce obiect poate avea depozitul propriu-zis ?- numai bunurile mobile corporale sau incorporale asmilate ( titluri la purtator )

Ce obligatii are donatarul ?- nu are nici o obligatie fata de donator ( daca contractul de donatie e pur gratuity )- are o obligatie morala de recunostinta  , care daca nu este respectata este sanctionata cu revocarea donatiei pentru ingratitudine- are obligatia de a executa sarcina , daca contractul de donatie este sub sarcina – “ sub modo “

Ce obligatii are imprumutatorul ?- imprumutul de consumatie nu da nastere la obligatii in sarcina imprumutatorului

Ce optiuni are cumparatorul in situatia in care lucrul vandut este pierit in parte?- sa ceara executarea  partii ramase in lucru cu reducerea proportionala de pręt- sa ceara rezolutiunea vanzarii sau mentinerea ei cu despagubiri- sa renunte la contract

Ce reprezinta evictiunea?- pierderea in tot sau in parte a proprietatii lucrului sau tulburarea cumparatorului in exercitarea prerogativelor de proprietar

Ce reprezinta inserarea unei clauze intr-un contract de vanzare-cumparare , in sensul ca neplata pretului in termen de 30 zile de la scadenta atrage rezolutiunea contractului?- pact comisoriu

Ce se transmite prin promisiunea bilaterala de vanzare- cumparare?- ambele parti se oblige sa incheie in viitor , la pretul stabilit, contractul de vanzare-cumparare

Cine nu are capacitatea de a primi donatii?- persoanele neconcepute- organizatiile care nu au dobandit personalitate juridica- cetatenii starini si apatrizi ( in cazul terenurilor)- medicii , famacistii si persoanele care practica ilegal medicina ( in cazul in care donatiile provin de la personae tratate pentru boli care au produs decesul acestora )- minorii sau persoanele puse sub interdictie ( au dreptul de a primi donatii dar nu au exercitiul acestui drept. Donatiile se accepta de catre reprezentatntii lor legali sau cu incuviintatrea prevazuta de catre lege )- surdo-mutii care nu stiu sa scrie( numai cu asistarea unui curator special numit decatre autoritatea tutelara- persoanle juridice ( doar daca dreptul care formeaza obiectul donatiei corespunde scopului stability prin lege , actul de infiintare , statut).

Cine nu poate dispune prin donatie?- minorii si persoanele puse sub interdictie

Cine poate cumpara si vinde ?- toata lumea , nu este oprit prin lege, oricine cu capacitate de exercitiu, minorii cu varste cuprinse intre 14-18 ani cu incuviintare si autorizare

Cine poate solicita revocarea donatiei pentru neexecutarea sarcinii?- donatorul- succesorii sai in drepturi : mostenitorii legali sau testamentary ( pe calea actiunii in revocare)- creditorii chirografi ai donatorului si ai succesorilor sai in drepturi ( calea actiunii oblice )

Cine poate solicita rezolutiunea vanzarii imobiliare pentru neplata pretului?- partea in privinta careia angajamentul nu s-a realizat precum si de a vanzarii ei in cauza ( cause: acele personae fizice sau juridice care desi nu participa nici direct nici prin reprezentant la incheierea actului juridic , suporta efectele juridice incheiate intre parti )

Cine sunt titularii dreptului de preemtiune ?-Coproprietarii, Proprietarii, Vecinii, Arendasii, Statul

Cine suporta riscul contractului in cazul contractului de antrepriza ? - antreprenorul

Cine suporta riscul pieirii fortuite a lucrului ( materialelor) in cadrul contractului de antrepriza ?- proprietarul  - “res perit domino “

Cine suporta riscul pieirii fortuite a materialelor in materia contractului de antepriza?- antreprenorul

Cine suporta riscurile in cazul imprumutului de consumatie?- Imprumutatul

Cui este obligat depozitarul sa restituie bunul depozitat in caz de moarte a deponentului ?- numai urmasilor legali ai acestuia (mostenitori )

Cum poate fi contractul de mandat din punct de vedere al caracterului oneros?- sinalagmatic- remunerate

Cum se face dovada depozitului necesar ?- prin proba cu martori si prin prezumtii legale ( chiar daca valoarea bunurilor depaseste 250 lei)

De cine este suportat riscul contractului, in cazul bunurilor generic determinate?- de catre vanzator

De cine poate fi formulata actiunea in revocarea donatiei pentru ingratitudine?- donator- persoana impotriva caruia au fost savarsite faptele si de mostenitorii sai daca donatorul decedeaza inaintea terminarii procesului sau inaintea expirarii termrnului in care actiunea putea fi intentata

De cine poate fi invocata actiunea in revocare pentru ingratitudine ?- donator- mostenitorii ( daca donatorul decedeaza inaintea expirarii termenului de 1 an in care actiunea putea fi intentata sau inainte de finalizarea procesului )

De cine se suporta cheltuielile vanzarii ?- de catre comparator

De cine sunt suportate cheltuielile vanzarii, in lipsa de stipulatie contrara?- de catre cumparator

De cine sunt suportate riscurile pieirii lucrului in cazul contractului de comodat?- de catre comodant

De la ce data curg dobanzile pentru sumele de bani cuvenite mandantului si intrebuintate de mandatar in folos propriu?-din ziua intrebuintarii sumelor de bani de catre mndatar ( fara sa fie nevoie de vre-o punere sub intarziere )

In caz de evictiune totala, ce drepturi arecumparatorul ?- sa primeasca pretul inapoi- are drept la valoarewa fructelor pe care a fost obligat sa le inapoieze tertului evingator- cheltuieli de judecata a procesului privind evictiunea- daune-interese

In caz de incetare a mandatului ce obligatii are mandatarul ?- sa restituie mandatantului procura primita - sa-i predea orice alte acte sau bunuri primate in cursul executarii mandatului- sa il notifice privind incetarea - sa dea socoteala si sa raspunda pentru daune

In caz de neplata a pretului de catre cumparator, ce actiuni are la dispozitie vanzatorul ?- executarea in natura a obiectului- invocarea exceptiei de neexecutare- rezolutiunea contractului pentru neplata pretului

In cazul contractului de vanzare cumparare care sunt obligatiile vanzatorului?- sa predea bunul vandut si sa garanteze impotriva evictiunii

In cazul donatiilor indirecte ce conditii trebuie indeplinite pentru existenta ei valabila?- capacitatea- consimtamantul- obiectul- cauza

In cazul in care donatia se incheie intre absenti, cand trebuie sa aiba capacitatea de a dispune donatorul?- in momentul formularii ofertei- in acceptarii  ofertei de catre donator- in momentul primirii actului de acceptare de la donatar.

In cazul in care donatia se incheie intre absenti, cand trebuie sa fie capabil donatarul?- in momentul acceptarii ofertei donatorului

In cazul in care, donatia nu este incheiata in forma autentica,care este sanctiunea ce intervine ?- nulitatea bsoluta

In ce cazuri culpa depozitarului se aprecieaza cu mai multa rigoare ?- daca depozitarul nu-si respecta obligatia de restituire a bunului

In ce conditii actele de dispozitie pot fi incheiate de mandatar in numele si pe seama mandantului ?- prin mandate special care sa indice natura operatiei juridice si obiectul ei - mandatarul sa aiba capacitate deplina de exercitiu

In ce conditii mandatarul raspunde in fata mandantului pentru faptele persoanei pe care si-a substituit-o?- daca a efectuat substituirea fara a avea acset drept- daca a fost autorizat si a trecut puterile asupra unei personae cunoscute  ca incapabila sau de insolvabilitate notorie

In ce conditii tertul dobanditor este dator sa respecte locatiunea facuta inainte de vanzare?- facuta inainte de vanzare cu conditia sa fi fost incheiata prin scris authentic sau prin inscris sub semnatura private , cu data certa numai daca au fost effectuate formele de publicitate imobiliara

In ce consta obiectul contractului de mandat?- incheierea de acte juridice de catre mandatar

In ce situatii are loc revocarea donatiei ?- intre soti- pentru bunuri viitoare- neexecutare de sarcini- ingratitudine- survenienta de copil

In ce situatii inceteaza de drept contractul de locatiune ?- acordul de vointa- denuntarea unilaterala - expirarea termenului- rezilierea pentru neexecutare- pieirea lucrului- desfiintarea titlului locatorului - efectele instrainarii lucrului prin acte intre vii

In ce situatii trebuie respectat dreptul de preemtiune ?- in cazul instrainarii prin vanzare

In sarcina cui cad cheltuielile de conservare in cazul imprumutului de consumatie?- in sarcina imprumutatorului , ca efect al suportarii riscului contractual

Pentru a fi valabil, mandantul trebuie sa aiba capacitatea de a incheia:- el insusi , in nulele sau si pentru el , si pentru mandatar

Pentru a fi valabila vanzarea, ce conditii trebuie sa indeplineasca lucrul vandut ?-sa fie in circuitul civil (comert), sa existe in moment si in viitor, sa fie determinat, sa fie determinabil, licit, sa fie proprietatea vanzatorului

Pentru a se antrena garantia vanzatorului pentru viciile lucrului vandut, care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca viciul?- sa fie ascuns- sa fi existat- sa fie grav

Pentru ce fapte este angajata obligatia de garantie pentru evictiunea vanzatorului?- fapte personale si fapte terte

Pentru ce il garanteaza locatorul pe locatar ?- tulburarea faptelor proprii si a tertilor- vicii

Pentru neefectuarea de catre locator a reparatiilor necesare in cursul locatiunii, ce poate cere locatarul?- obligarea la efectuarea lor- efectuarea cu retinerea din chirie- rezilierea contractului

Pentru validitatea darului manual ce conditii se cer a fi intrunite?- acordul de vointa- traditiunea- predarea efectiva si reala

Prin ce se caracterizeaza donatia intre soti?- revocabilitatea

Prin ce se face dovada imprumutului de consumatie daca valoarea lucrului imprumutat este mai mare de 250 lei ?- prin inscris authentic sau prin inscris sub semnatura private

Schimbul de terenuri intre persoane fizice se face?-prin acordul acestora exprimat in forma autenticaContact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright