Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
VǍtǍmarea corporalǍ din culpǍ (art. 184 c. pen.)VǍtǍmarea corporalǍ din culpǍ (art. 184 c. pen.)


1. Continutul constitutiv:

“Fapta prevǎzutǎ la art. 180 alin. 2 si 2¹, care a pricinuit o vǎtǎmare ce necesitǎ pentru vindecare ingrijiri medicale mai mari de 10 zile, precum si cea prevǎzutǎ in art. 181, sǎvarsite din culpǎ, se pedepsesc cu inchisoare de la o lunǎ la 3 luni sau cu amendǎ.

Dacǎ fapta a avut vreuna din urmǎrile prevǎzute la art. 182 alin. 1 si 2, pedeapsa este inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda.

Cand sǎvarsirea faptei prevǎzute in alin.1 este urmarea nerespectǎrii dispozitiilor legale sau a mǎsurilor de prevedere pentru exercitiul unei profesii sau meserii, ori pentru indeplinirea unei anume activitǎti, pedeapsa este inchisoarea de la3 luni la 2 ani sau amenda.

Fapta prevǎzutǎ in alin. 2 dacǎ este urmarea nerespectǎrii dispozitiilor legale sau mǎsuriloe de prevedere arǎtate in alin. precedent se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

Dacǎ faptele prevǎzute in alin. 3 si 4 sunt sǎvarsite de cǎtre o persoanǎ care se aflǎ in stare de ebrietate, pedeapsa este inchisoarea de la 1 la 3 ani, in cazul alin. 3, si inchisoarea de la 1 la 5 ani in cazul alin. 4.

Pentru faptele prevǎzute in alin.1 si 3, actiunea penalǎ se pune in miscare la plangerea prealabilǎ a persoanei vǎtǎmate. Impǎcarea pǎrtilor inlǎturǎ rǎspunderea penalǎ.


2. Conditii preexistente:                  

2A. Obiectul infractiunii:

- obiectul juridic generic - este identic ca la celelalte infractiuni contra persoanei;

- obiectul juridic special - este format din totalitatea relatiilor sociale care ocrotesc integritatea corporalǎ sau sǎnǎtatea fiecǎrei persoane.

- obiectul material - este corpul persoanei.2B. Subiectii infractiunii:

- subiectul activ - orice persoanǎ care raspunde penal.

subiectul pasiv - orice persoanǎ.


3. Continutul constitutiv:

3A. Latura obiectivǎ:

- elementul material - se poate sǎvarsii printr-o actiune de lovire sau orice acte de violentǎ. Ne vom gǎsi in prezenta acestei infractiuni numai dacǎ durata ingrijirilor medicale este cuprinsǎ intre 10 si 60 de zile. Dacǎ acestea nu depǎsesc 10 zile fapta nu se incadreazǎ in acest art.

urmarea imediatǎ - producerea vreuneia din urmǎrile mentionate in art. 180, 181 si 182.

3B. Latura subiectivǎ: 

- forma de vinovǎtie - culpa simplǎ sau cu prevedere.


4. Forme. Modalitǎti. Sanctiuni.

FORME:

1. actele preparatorii - nu sunt posibile;

2. tentativa - nu este posibilǎ;

3. fapt consumat - fapta se consumǎ atunci cand se produce rezultatul periculos cerut de norma de incriminare.

MODALITǍTI:Fapta este susceptibilǎ de modalitǎtile normative agravate:

- cand ingrijirile medicale depǎsesc 60 de zile;

- cand aceasta este urmarea nerespectǎrii unor dispozitii legale sau de prevedere pentru exercitarea unei profesii sau meserii;

- cand autorul se aflǎ in stare de ebrietate;

SANCTIUNI:

- inchisoare de la o lunǎ la 3 luni sau amendǎ –in forma tip si

- inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendǎ, inchisoare de la 6 luni la 3 ani, inchisoare de la 1 la 5 ani – in forma agravatǎ.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright