Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica


Drept


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept
Norma conflictuala - delimitarea dintre norma conflictuala si cea materialaNorma conflictuala - delimitarea dintre norma conflictuala si cea materialaNorma conflictuala :


1. Definitie : Norma conflictuala specifica DIP este norma de drept care solutioneaza conflictul de legi, adica desemneaza legea interna compententa sa carmuiasca raportul juridic cu un element de extraneitate.

Norma conflictuala nu stabileste in mod direct intinderea drepturilor si obligatiilor ce rezulta din raportul juridic cu un element de extraneitate, acest rol revenindu-i normei materiale.

Norma conflictuala arata doar legea competenta sa solutioneze raportul juridic de DIP, mai exact, care dintre sistemele de drept aflate in conflict guverneaza fondul raportului cu un element de extraneitate.

Asa cum s-a aratat in literatura de specialitate, cu ajutorul normei conflictuale se alege dintre sistemele de drept aflate in concurs sau in conflict care trebuie aplicat, deci legislatia interna a acelui stat.

Din acest moment in care s-a stabilit sistemul de drept intern aplicabil, rolul normei conflictuale inceteaza, urmand a se aplica in continuare norma de drept intern (norma de drept civil, comercial, procesual) care va carmui raportul juridic cu un element de extraneitate.

Prin urmare, norma conflictuala este o norma de trimitere sau de fixare la sistemul de drept aplicabil, avand un caracter prealabil aplicarii normei materiale.

Ex: art.18 : "conditiile de fond cerute pentru incheierea casatoriei sunt determinate de legea nationala a fiecaruia dintre viitorii soti".

art.19 : "forma incheierii casatoriei este supusa legii statului pe teritoriul caruia se celebreaza". In privinta formei procedurii incheierii casatoriei, art.19 indica legea forului, adica legea romana, adica Codul familiei, Legea 119 + metodologia nr.1

2) Delimitarea dintre norma conflictuala si cea materiala :

Norma conflictuala are o aplicare anterioara prealabila, fata de norma materiala, astfel, in cazul in care o instanta romaneasca este sesizata cu solutionarea unui litigiu sau, in general, cu orice problema nascuta dintr-un raport juridic de DIP, ordinea logica si necesara a operatiunilor de aplicare a dreptului (in sistemul de drept) este urmatoarea :

instanta (autoritatea sau forul, indiferent de natura lui) isi va verifica conform legii, competenta, solutionand in acest mod conflictul de jurisdictii ;

daca instanta este competenta sa solutioneze cauza va solutiona conflictul de lege pe baza normelor conflictuale proprii (lex fori) pentru a desemna legea materiala competenta ;

Norma conflictuala nu reglementeaza pe fond raportul juridic cu un element de extraneitate, ci numai indica sistemul de drept aplicabil acestui raport (in cuprinsul sistemul de drept sunt incluse si normele lui conflictuale care pot sa faca trimitere la un alt sistem de drept, aparand astfel institutia retrimiterii).


3) Structura normei conflictuale :

1.T.R.Popescu : "norma conflictuala este alcatuita din 3 elemente : continut, ordinea si legea aplicabila (lex causae) ;

2.I.P.Filipescu, Sitaru : norma conflictuala este alcatuita din 2 elemente : continut si legatura.

Continutul reprezentat de totalitatea raporturilor juridice la care norma conflictuala se refera (continutul normei are in vedere ipoteza normei). Continutul normei determina campul de aplicare in spatiu a unei legi.

Legatura indica legea aplicabila raportului juridic in cauza prin raportare la un anumit element de extraneitate (dispozitia normei conflictuale)

Legatura normei conflictuale se materializeaza prin punctul de legatura care constituie elementul concret si direct prin care se stabileste conexiunea dintre raportul juridic (continutul normei) si un anumit sistem de drept (ce constituie legea aplicabila fondului raportului juridic cu elementul de extraneitate, adica lex causae).


4) Punctul sau elementul de legatura :

Definitie : elementele prin care se stabileste legatura dintre un raport juridic (cu unul sau mai multe elemente de extraneitate) si un sistem de drept.

Asadar, indicarea sistemului de drept aplicabil de catre norma conflictuala se face pe baza legaturii existente intre un raport juridic si un sistem de drept.

Principalele puncte de legatura sunt :

*cetatenia - care este punctul de legatura pentru urmatoarele categorii de raportui juridice :

statutul persoanelor fizice, adica starea civila, capacitatea si raporturile de familie (art.11-39) ; pentru raporturile succesorale referitoare la bunurile mobile (art.66 lit.a)


pentru jurisdictia competenta in unele cazuri prevazute de lege (art.150 pct 1 si 2)

*domiciliul sau resedinta pentru :

starea civila, capacitatea si relatiile de familie ale persoanei fizice in subsidiar fata de cetatean ;

conditiile de fond ale actelor juridice (art.69 si 77)

pentru jurisdictia competenta conform regulii auctor sequitur forum rei (art.149).

*sediul social pentru persoane juridice ;

*locul situarii bunului (pentru mostenirea imobiliara);

*pavilionul navei sau aeronavei :

*locul incheierii contractului (lex locis contractus

*locul executarii contractului (lex locis executoris

*autoritatea care verifica validitatea actului (auctor regit actum

*locul unde se produce actul juridic illicit ;

*locul producerii prejudiciului ;

*instanta sesizata (lex fori)

Clasificarea punctelor de legatura :

1.punctele de legatura constante (fixe) care nu pot fi deplasate de sub incidenta unui sistem de drept. Ex : locul situarii bunului imobil, locul producerii faptului ilicit.

2.punctele de legatura variabile (mobile) pot fi deplasate in spatiu, intrand in contact cu mai multe sisteme. Ex : cetatenia, domiciliul sau resedinta, locul incheierii contractului.

In vederea desemnarii legii este necesara localizarea acestor puncte de legatura.

Legea la care trimite norma conflictuala "lex causae" este acel sistem de drept cu care se face legatura prin punctul de legatura.


5) Clasificarea normelor conflictuale

Exista 2 criterii de clasificare :

1)dupa felul punctului de legatura :

norme conflictuale unilaterale sunt cele care determina in mod expres campul de aplicare a legii materiale nationale, ignorand astfel cazurile in care legea straina este competenta. Ex : art.63 din legea 105 "dreptul de autor si de proprietate individuala industriala ale persoanei fizice si persoanei juridice straine sunt ocrotite pe teritoriul Romaniei conform legii romane si conventiilor internationale la care Romania este parte"

norme conflictuale bilaterale (complete sau duble) care determina atat domeniul de aplicare al dreptului national cat si cele ale dreptului strain. Majoritatea normelor conflictuale din legea 105 intra in aceasta categorie.

2)dupa continut :

norme cu privire la persoane (fizice, juridice). Ex : art 18 si urmatorele ;

norme cu privire la bunuri. Ex : art.49 si urmatoarele

norme cu privire la mostenire. Ex : art.66 si urmatorele

norme cu privire la actul juridic. Ex : art.69 si urmatoarele

Indiferent de forma lor, bilaterale sau unilaterale, normele imbraca 4 forme :

1.alternative

2.cumulative

3.exclusive

4.in cascada (ex : art.20 cuprinde astfel de norme).

Efectele casatoriei sunt supuse succesiv, ierarhizate urmatoarelor legi : legii nationale comune ; legea domiciliului comun ; legea (resedintei) statului pe teritoriul caruia au ori cerut resedinta comuna ; legea statului cu care sotii intretin cele mai stranse legaturi

OBS: normele conflictuale nu se confunda cu normele de aplicatie (generala) deoarece ultimele le exclude pe primele.

Normele de aplicatie sunt norme materiale care apartin dreptului intern al statului forului si care datorita caracterului lor imperativ se aplica cu prioritate raportului juridic.

Ex : art.19 alin.2 cuprinde o norma de aplicatie imediata care exclude aplicarea art/19 alin.1 si anume : In cazul in care cetateanul roman, aflat in strainatate, incheie o casatorie aceasta se celebreaza : in fata autoritatii locale competente ; in fata agentului diplomatic sau consular (al Romaniei sau al statului stain).

Aceste dispozitii inlatura de la aplicare norma conflictuala cuprinsa in art.19 alin.1 care prevede ca "forma incheierii casatoriei este supusa legii unde se celebreaza . "


Normele materiale :


Se aplica raporturilor cu elemente de extraneitate. Aplicarea normei materiale este influentata de norma conflictuala care trimite la un anumit sistem de drept. In toate cazurile norma materiala solutioneaza in mod nemijlocit problemele de fond a cauzei.

Clasificare : Norme de drept substantial si norme de drept procesual.

Delimitarea dintre norma conflictuala si cea materiala

In sistemul de drept romanesc cele mai multe norme materiale reglementeaza conditia juridica a strainului si efectele hotararii judecatoresti si arbitrale in Romania. Ex: art.165 180 din Legea 105/1992.

In momentul in care trebuie sa facem delimitarea intre norma conflictuala sic ea materiala trebuie sa avem in vedere 2 aspecte :

1)Norma conflictuala are o aplicare prealabila, anterioara fata de norma materiala. Astfel, dupa ce instanta se decalara competenta asupra unui raport de DIP se determina mai intai sistemul de drept aplicabil (cel roman, francez, etc) si apoi se determina din acest sistem de drept legea materiala (C.Civ, C.fam, Legea adoptiei).

Ex : in cazul adoptiei unui copil cetatean roman cu domiciliul in Romania de o familie straina cu domiciliul in strainatate se procedeaza astfel :

*instanta romana isi verifica propria competenta in materie juridica ; art.151 pct.2 indica solutia

*instanta romana determina sistemul de drept aplicabil adoptiei (art.30 din legea 105/1992 legea nationala a adoptatorului (legea straina) si legea nationala a adoptatului (sistemul de drept romanesc)

*autoritatea va determina legatura materiala aplicabila din fiecare sistem de drept (Legea 272 in Romania).

Nota : art.157 prevede : "instanta sesizata verifica din oficiu competenta sa de a solutiona raporturile de DIP".

2)Norma conflictuala rezolva o problema prejudiciala si anume copnflictul de legi.

Norma materiala carmuieste pe fondul problemei chiar raportul juridic.

In exemplul dat cu adoptia conflictul de drept apare intre sistemul de drept roman sic el strain.

Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright