Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Auto


Qdidactic » stiinta & tehnica » tehnica mecanica » auto
Cunostinte specifice pentru conducatorii auto care efectueaza transport rutier public de persoaneCunostinte specifice pentru conducatorii auto care efectueaza transport rutier public de persoane


CUNOSTINTE SPECIFICE PENTRU CONDUCATORII AUTO CARE EFECTUEAZA TRANSPORT RUTIER PUBLIC DE PERSOANE


1 Generalitati


Transportul rutier public de persoane se efectueaza de catre operatorii de transport rutier numai cu autobuze la bordul carora se afla, pe toata durata transportului, o copie conforma a licentei de transport, precum si licenta de traseu ori autorizatia de transport international sau documentul de transport corespunzator serviciilor ocazionale, dupa caz.

Transportul rutier in cont propriu de persoane poate fi efectuat de catre intreprinderi numai cu autovehicule la bordul carora se afla, pe toata durata transportului, o copie conforma a certificatului de transport in cont propriu, precum si documente din care sa rezulte faptul ca transportul efectuat este in cont propriu.


2 Cunostinte privind legislatia nationala si internationala aplicabila tipului de transport de persoane


Pentru a efectua transport rutier public de persoane, operatorul de transport rutier trebuie sa detina la bordul vehiculului o copie conforma a licentei de transport, precum si toate documentele prevazute de reglementarile in vigoare.(2) Pentru a efectua transport rutier de persoane in cont propriu, intreprinderea trebuie sa detina la bordul vehiculului copia conforma a certificatului de transport in cont propriu, precum si documente prin care se dovedeste faptul ca transportul efectuat este in cont propriu.

Transportul rutier public de persoane se poate realiza prin servicii regulate, regulate speciale si ocazionale, numai cu autovehicule destinate transportului de persoane, care prin constructie si echipare au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto.


Clasificarea autobuzelor si autocarelor

Hotararea guvernului nr. 951/1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice in trafic intern si international si pentru transporturi publice de persoane in trafic international;

Ordinul MT nr. 254/85 din 1996 (modificat de Ordinul MT nr. 55/1997) pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice in trafic intern si international si pentru transporturi publice de persoane in trafic international;

Ordinul MT nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor si microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate in trafic national;

Clasificarea autocarelor se face de catre Registail Auto Roman pentru toate autocarele si autobuzele inmatriculate in Romania, detinute de persoane juridice sau

fizice romane, care le utilizeaza pentru transportul de turisti in trafic intern si international si pentru transportul public de persoane in trafic international.

Clasificarea pe categorii a autobuzelor si microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate in trafic national se face de catre Registrul Auto Roman.

Acordul INTERBUS - Acordul privind transportul international ocazional de calatori cu autocarul si autobuzul (Acordul .INTERBUS) din 2 octombrie 2000 ratificat de Romania prin Legea 439/2002 trebuie Conditii care se aplica operatorilor de transport rutier de calatori Accesul la piata


3 Cunostinte despre conditiile tehnice impuse pentru vehicul in trafic national si international de persoane


Conditii tehnice ale vehiculelor

Pentru a circula pe drumurile publice, autovehiculele si remorcile trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice stabilite de autoritatea competenta din Ministerul Constructiilor, Transporturilor si Turismului prin Reglementarile privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania RNTR 2 (aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/11.02.2003 si modificate prin Ordinul ministrului transporturilor constructiilor si turismului nr. 1043/2003). Aceste norme definesc cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere la omologarea in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania, sub aspectul sigurantei active si pasive, protectiei mediului ambiant si protectiei drumurilor publice.


Starea tehnica a vehiculelor si controlul acesteia

Pentru a putea fi mentinute in circulatie, autovehiculele, remorcile trebuie sa fie in buna stare de functionare si se inspecteaza periodic din punct de vedere tehnic, in conditiile stabilite prin Reglementarile privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere, inmatriculate, in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica - RNTR 1 (aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 353/1998 si modificate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 565/2000, Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 418/2001, Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 756/2002, Ordinul ministrului transporturilor constructiilor si turismului nr. 61/2003 si Ordinul ministrului transporturilor constructiilor si turismului nr. 693/2004).Conform RNTR 1 periodicitatea efectuarii inspectiei tehnice periodice este de 6 luni pentru autovehiculele destinate transportului de persoane si care efectueaza transport public de persoane sau transport de persoane in folos propriu.
Standarde tehnice aplicabile autobuzelor si autocarelor utilizate in transportul international

Autobuzele si autocarele utilizate pentru efectuarea serviciilor ocazionale internationale prevazute in Acordul INTERBUS din 2 octombrie 2000 ratificat de Romania prin Legea 439/2002 trebuie sa se conformeze standardelor tehnice prezentate mai jos.

Autobuzele si autocarele utilizate in transportul international ocazional de calatori trebuie sa indeplineasca conditiile stabilite in urmatoarele texte legale:

a)Directiva Consiliului 96/96/CE privind armonizarea legislatiei statelor membre referitoare la inspectia tehnica a autovehiculelor si remorcilor acestora

b)Directiva Consiliului 92/6/CEE privind instalarea si utilizarea in Comunitate a dispozitivelor pentru limitarea vitezei pe anumite categorii de autovehicule

c)Directiva Consiliului 96/53/CEE privind greutatile, dimensiunile si alte caracteristici tehnice ale unor vehicule de transport rutier

d)Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3821/85 privind echipamentul de inregistrare utilizat in transporturile rutiere sau prin regulile echivalente din Acordul AETR, inclusiv protocoalele la acesta.


Autobuzele si autocarele utilizate sunt supuse urmatoarelor reguli:

autobuzele si autocarele inmatriculate pentru prima data inainte de 1 ianuarie 1980 nu pot fi utilizate pentru a opera serviciile ocazionale care fac obiectul Acordului INTERBUS;

autobuzele si autocarele inmatriculate pentru prima data intre 1 ianuarie 1980 si 31 decembrie 1981 pot fi utilizate numai pana la data de 31 decembrie 2000;

autobuzele si autocarele inmatriculate pentru prima data intre 1 ianuarie 1982 si 31 decembrie 1983 pot fi utilizate numai pana la data de 31 decembrie 2001;

autobuzele si autocarele inmatriculate pentru prima data intre 1 ianuarie 1984 si 3 1 decembrie 1985 pot fi utilizate numai pana la data de 1 decembrie 2002;

autobuzele si autocarele inmatriculate pentru prima data intre 1 ianuarie 1986 si 31 decembrie 1987 pot fi utilizate numai pana la data de 31 decembrie 2003;

autobuzele si autocarele inmatriculate pentru prima data intre 1 ianuarie 1988 si 3 1 decembrie 1989 pot fi utilizate numai pana la data de 31 decembrie 2004;

incepand cu 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate numai autobuzele si autocarele inmatriculate pentru prima data dupa data de 1 ianuarie 1990 (euro 0);

incepand cu 1 ianuarie 2007 pot fi utilizate numai autobuzele si autocarele inmatriculate pentru prima data dupa data de 1 octombrie 1993 (euro 1).


Un document care atesta data primei inmatriculari a vehiculului trebuie pastrat la bord si prezentat la cererea oricarui functionar autorizat. in sensul prezentei anexe, termenul data primei inmatriculari a vehiculului inseamna prima inmatriculare a vehiculului dupa fabricatie. Cand aceasta data a inmatricularii nu se cunoaste, data constructiei va fi data de referinta.
In cazul in care motorul original a fost inlocuit cu un alt motor documentul la care se face referire in paragraful 1 va fi inlocuit cu un document care sa certifice compatibilitatea noului motor cu regulile omologarii mentionate mai sus.


Dotarea cu limitatoare de viteza

Vehiculele de transport persoane trebuie sa fie dotate cu limitator de viteza reglat astfel incat viteza autovehiculelor din categoriile M2 si M3 sa nu poata depasi 100 km/h.

Autovehiculele inmatriculate incepand cu data de 1 ianuarie 1988 si care
fac parte din categoria M3, avand mase totale maxime autorizate mai mari de 10 tone,
au fost dotate cu limitatoare de viteza omologate conform reglementarilor in vigoare,
dupa cum urmeaza:

a) din anul 2001, autovehiculele utilizate in trafic international;

b) pana la data de 1 ianuarie 2004, autovehiculele din categoria M3 avand mase totale maxime autorizate mai mari de 10 tone, utilizate in trafic interjudetean;

c) pana la data de 1 ianuarie 2006, autovehiculele din categoria M3 avand mase totale maxime autorizate mai mari de 10 tone, utilizate in trafic judetean.

Autovehiculele ale caror emisii poluante se incadreaza in limitele
prevazute in Directiva Consiliului nr. 88/77/CEE si care fac parte din categoriile M2
sau M3, avand mase totale maxime autorizate cuprinse intre 5 si 10 tone, vor fi dotate
cu limitatoare de viteza omologate conform reglementarilor in vigoare, dupa cum
urmeaza:

a) de la 1 ianuarie 2005, autovehiculele inmatriculate incepand cu aceasta

data;

b) pana la data de 1 ianuarie 2006, autovehiculele inmatriculate intre 1
octombrie 2001 si 1 ianuarie 2005, care sunt utilizate in trafic international;

d) pana la data de 1 ianuarie 2008, autovehiculele inmatriculate intre 1
octombrie 2001 si 1 ianuarie 2005, utilizate in trafic intern si care fac parte din
categoria M2.

Autovehiculele care apartin categoriei M3 avand masa maxima mai mare de 10 tone si care sunt inmatriculate anterior datei de 1 ianuarie 2005 pot continua sa fie echipate cu limitatoare de viteza la care viteza maxima este reglata la 100 km/h.

Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) si (2):


a) autovehiculele destinate fortelor armate, protectiei civile, serviciilor de lupta impotriva incendiilor si altor servicii de urgenta, precum si fortelor de aparare a ordinii publice;

b) autovehiculele din categoriile M2 si M3 care din punct de vedere constructiv nu pot depasi viteza de 100 km/h;

c) autovehiculele utilizate pe drumurile publice pentru incercari in scopuri stiintifice;

d) autovehiculele care efectueaza transport rutier public numai in localitati.

Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright