Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Afaceri


Qdidactic » bani & cariera » afaceri
Efectele incalcarii cerintelor legale de constituireEfectele incalcarii cerintelor legale de constituire
Efectele incalcarii cerintelor legale de constituire inainte de inmatriculare. Eliberarea asociatilor de obligatiile ce decurg din subscriptiile lor in cazul in care cererea de inmatriculare lipseste. In scopul finalizarii constituirii societatii, fondatori sau administratorii ori un imputernicit al acestora au obligatia sa ceara inmatricularea societatii in registrul comertului in a carei raza teritoriala isi va avea sediul societatea, in termen de 15 zile de la data autentificarii actului constitutive. In cazul in care fondatorii sau reprezentantii societatii nu au cerut inmatricularea ei in termen legal, potrivit art. 47 din Legea societatilor commercial, orice asociat poate cere oficiului comertului efectuarea inmatricularii.

Inainte de a forma cererea, asociatul trebuie sa procedeze la punerea in intarziere a fondatorilor sau reprezentatilor societatii, printr-o modificare sau o scrisoare recomandata. Daca acestia nu se vor conforma in termen de 8 zile de la primirea modificarii, asociatul poate cere el oficiului registrului comertului efectuarea inmatricularii.

Daca fondatorii sau reprezentatii sociatatii nu au curs modificarii sau daca asociatul responsabil nu si-a finalizat demersul sau si inmatricularea nu s-a efectuat totusi, asociatii sunt eliberati de obligatiile ce decurg din subscriptiile lor, dupa trecerea a 3 luni de la data autentificarii actului constitutive.

Respingerea prin incheierea cererii de inmatriculare, in cazul in care judecatorul delegate a constatat existenta unor neregularitati: actul constitutive nu cuprinde mentiunile prevazute de lege (ori cuprinde clauze prin care se incalca o dispozitie imperativa a legii), sau nu s-a implinit cerinta legala pentru constituirea societatii.

Efectele incalcarii cerintelor legale de constituire, constatate dupa inmatriculare. Actiunea in regularizare este de fapt un filtru si un obstacol in a declara nulitatea societatii, in caz de constatare a unor neregularitati, ulterior inmatricularii societatii si are prioritate intr-un eventual concurs cu actiunea in nulitate.Daca societatea nu se conformeaza, inlaturarea neregularitatilor se poate face pe cale juridica. O asemenea actiune poate fi introdusa si de camera de comert si industrie, care potrivit art. 27 din Legea 26/1990 republicata are legitimare procesuala active si poate intervene in orice process privind inregistrari in registrul comertului, interesul fiind prezumat si constand in respectarea cerintelor generale ale societatii comerciale.

Potrivit art. 63 din Legea societatilor comerciale, instanta competenta este tribunalul din unitatea administrative-teritoriala unde isi are sediul principal societatea.

Solutionarea cererii se va face conform procedeului dreptului comun. In caz de admiterii a cererii, instanta va oblige la completarea actului constitutive sau la refacerea clauzelor dispozitiilor imperative ale legii ori la indeplinirea cerintelor legale omise.

Obiectul actiunii fiind obligatia de a face, instanta va oblige societatea la plata de daune, la cerere. Dreptul la actiunea de regularizare se prescrie prin trecerea unei perioade de 1 an, de la data inmatricularii societatii.

Nulitatea societatii comerciale pe actiuni inmatriculate produce efecte numai pentru viitor, neavand efecte retroactive si poate fi invocate pentru urmatoarele cauza, limitative prevazute de art. 56 din legea societatilor comerciale:

▪ lipseste actul constitutive sau nu a fost incheit in forma autentica;


Utilizarea Componentei Managementul Resurselor Umane in cadrul intreprinderilor contribuie semnificativ la:
. Reducerea costurilor si eficientizarea activitatii in cadrul Departamentului de Resurse Umane;
. Diminuarea eforturilor depuse in activitatile curente privind managementul resurselor umane;
. Monitorizarea performantelor angajatilor;
. Securitatea si protectia informatiilor;
. Acces rapid la diferite informatii si actiuni;
. Pastrarea datelor istorice on-line;
. Integrarea transparenta a noilor sisteme cu cele actuale;
. Efectuarea tuturor calculelor in conformitate cu legislatia in vigoare si actualizarea permanenta a legislatiei fara a afecta lunile precedente.

FUNCTIONALITATI:

Componenta de Management al Resurselor Umane permite realizarea tuturor functionalitatilor din domeniul resurselor umane si al managementului de personal:
. managementul datelor de personal ale angajatilor existenti la un moment dat in companie, cu acces imediat la date consistente de istoric;
. managementul salariatilor in cadrul structurii organizatorice a companiei;
. posibilitatea de simulare a multiple variante de modificari salariale pentru alocarea corespunzatoare a bugetului;
. incarcarea automata a proiectelor cu cheltuielile salariale si cu alte cheltuieli generate de activitatea angajatilor (scolarizare, etc);
. mentinerea istoricului privind activitatea salariatului si a beneficiilor materiale primite;
. urmarirea eficientei activitatii angajatilor si a progreselor inregistrate de acestia;
. aplicatia poate functiona atat pe retea locala cat si la distanta (LAN, WAN);
. interfata cu utilizatorul este consistenta, unitara la nivelul intregului produs;
. proceduri de salvare si restaurare sigure, capabile sa asigure integritatea si consistenta datelor;
. integrarea cu MS Word.

STRUCTURA

Componenta de Management al Resurselor Umane este structurata pe module functionale care gestioneaza ciclul de dezvoltare si urmarire a resurselor umane in cadrul companiei.
Componenta are patru functionalitati majore dedicate managementului de personal, procesului de recrutare, scolarizarii si evaluarea performantelor.
1. Modulul de Management Personal
Acest capitol este dedicat evidentei de personal, permitand inregistrarea de informatii specifice salariatilor. Modulele din acest capitol isi propun definirea politicii firmei in relatia cu salariatul. Aceasta este vazuta ca un sistem de drepturi si indatoriri, ca un regulament intern de functionare si respectare, ca o situatie predefinita, orientativa pentru salariat. Analizele simple si comparative, exemplele si statisticile afisate intr-un mod grafic corespunzator, constituie un important mijloc de suport al deciziei, sistemul venind in intampinarea nevoilor pe termen scurt, mediu si lung ale companiei.
2. Modulul de Recrutare si Selectie Personal
Componenta Resurse Umane furnizeaza mijloacele necesare pentru a face din procesul de recrutare cea mai importanta parte a strategiei de dezvoltare a resurselor umane. Modulele din aceasta categorie fac parte din procesul unitar si complet de evidenta, testare si acceptare a angajarii diferitilor aplicanti care candideaza pentru posturile declarate vacante.


3. Modulul de Scolarizare Personal
Modulul isi propune realizarea gestiunii activitatilor de pregatire profesionala. Pentru a putea acoperi toate activitatile de scolarizare, sistemul furnizeaza informatii centralizate despre datele referitoare la instruire.
4. Modulul de evaluare a performantei
Scopul acestui modul consta in aprecierea implicarii salariatilor, a modalitatii de rezolvare a sarcinilor, de respectare a termenelor si nu in ultimul rand de aplicare a indicatorilor interni de evaluare. Componente vizate sunt pe de o parte participarea (cantitativa) la activitati iar pe de alta parte elementul calitativ, de aplicare a procentelor de evaluare finale si de inchidere a sarcinilor.
Datele referitoare la resursele umane sunt procesate in timp real obtinandu-se analize precum: analiza fortei de munca, absenteism, ore productive, cheltuieli cu personalul. Utilitarele de analizare a evolutiei personalului permit determinarea procentajului care este transformat in date reale pentru sistemul de salarizare.


SCURTA DESCRIERE A COMPONENTEI DE MANAGEMENT AL SALARIZARII


Datorita acestei arii largite de adresare, Componenta de Management al Salarizarii Personalului ofera o mare flexibilitate, atat la stabilirea diversilor algoritmi de calcul specifici unei anumite companii, cat si la adaptarea la schimbarile legislative din mediul economic romanesc.

AVANTAJE - CHEIE:


Utilizarea Componentei Managementul Salarizarii Personalului contribuie semnificativ la:
. Ordonarea si ritmicizarea activitatii, impusa de folosirea unor aplicatii integrate intr-un sistem informatic;
. Gestionarea integrata a tuturor informatiilor de interes referitoare la angajati;
. Reducerea timpului de calcul a drepturilor salariale si a obtinerii diverselor situatii cerute de legislatia in vigoare;
. Diminuarea eforturilor depuse de catre departamentul Salarizare la realizarea activitatilor privind calculul salariilor;
. Posibilitati de realizare de simulari de tipul 'what if' privind evolutia fondului de salarii si a taxelor platite de catre companie, pentru alocarea corespunzatoare a bugetului;
. Mentinerea istoricului privind activitatea salariatului si a beneficiilor materiale primite;
. Realizarea calculului de salarii, atat pentru salarii care pleaca de la un salariu de baza tarifar brut, cat si pentru salarii care pleaca de la un salariu net stabilit intr-o valuta oarecare.
. Securitatea si protectia informatiilor - accesul in sistem se realizeaza prin intermediul unui nume de utilizator si a parolei, permitand accesul controlat la date. Se pot efectua salvari on-line, fara sa fie nevoie de prevenirea utilizatorilor pentru a nu accesa baza.
. Acces rapid la diferite informatii si actiuni;
. Pastrarea datelor istorice on-line;
. Integrarea transparenta a noilor sisteme cu cele actuale - set de instructiuni pentru extragerea datelor din mai multe surse (SQL Loader, drivere ODBC);
. Efectuarea tuturor calculelor in conformitate cu legislatia si inregistrarea oricarei modificari a legislatiei fara a afecta lunile precedente;

FUNCTIONALITATI


Facilitati oferite de Componenta de Management al Salarizarii Personalului
Componenta de Management al Salarizarii Personalului face parte din pachetul ERP Siveco Applications si permite realizarea tuturor functionalitatilor specifice calculului drepturilor salariale.
. managementul datelor de personal ale angajatilor existenti la un moment dat in companie, cu acces imediat la date consistente de istoric;
. managementul salariatilor in cadrul structurii organizatorice a companiei pe locuri de munca si pe centre de cost;
. managementul avansurilor, primelor, sporurilor, deducerilor si retinerilor;
. urmarirea activitatii salariatilor (concedii de odihna, concedii medicale, ore suplimentare, absente, ore noapte etc);
. generarea de fisiere in diverse formate pentru plata salariilor pe card bancar;
. generarea diferitelor declaratii cerute de legislatia in vigoare (Declaratie CAS, Declaratie Somaj, Declaratie CASS, Fise Fiscale);
. generarea notelor contabile pentru salarii fie in componenta de Management Financiar-Contabil din cadrul pachetului integrat Siveco Applications, fie intr-un fisier .txt cu format prestabilit;
. generarea de rapoarte ante si post calcul.

STRUCTURA


Modulele Componentei de Management al Salarizarii Personalului pot fi grupate in doua categorii principale: module care sunt utilizate la setarea aplicatiei pe specificul companiei si module care sunt folosite la realizarea diverselor operatii de calcul.
Modulul Setari
Optiunile de meniu din acest modul permit definirea diverselor date necesare atat in calculul salariilor, cat si in raportarile rezultate in urma calculului de salarii.
Pentru orice parametru definit in aplicatie exista o perioada de valabilitate, acest lucru permitand in orice moment vizualizarea unei imagini complete a modului de calcul al salariilor intr-o luna anterioara. Stabilirea valorii pentru acesti parametri se face la inceputul lucrului cu aplicatia, dar utilizatorul va putea sa modifice singur valorile acestor parametri, daca este necesar acest lucru.
In acest modul se seteaza notele contabile care se vor genera din aplicatie, elementele care compun aceasta nota si nivelul la care se va face generarea (companie, unitate organizatorica, departament sau salariat). Tot aici se seteaza pentru fiecare raport din aplicatie semnaturile.
Modulul Personal
Componenta ofera personalului din departamentele care calculeaza salarii acces la un modul de salariati. Acest modul de salariati contine doar acele elemente care sunt necesare calculului de salarii (data de angajare, salariu de baza, vechime, programul de lucru, tipul de contract de munca, persoane aflate in intretinere, banca si codul in care se va face plata drepturilor salariale etc.) si care pot interveni in diferitele situatii de raportare cerute atat de legislatia in vigoare, cat si alte raportari interne, specifice (cod numeric personal, adresa, functia, centrul de cost, casa de asigurari de sanatate de care apartine salariatul etc). Pentru toate aceste elemente este pastrat istoricul, accesul la istoric fiind rapid si structurat.
Modulul Componente
Acest modul permite gestiunea diverselor elemente salariale: avansuri, prime, sporuri, retineri, taxe si deduceri. In functie de specificul companiei, aplicatia permite definirea avansului chenzinal fie ca suma fixa, fie ca procent, definirea de sporuri se poate face la diverse niveluri din structura organizatorica (companie, unitate organizatorica, compartiment, salariat) cu procente diferite, gestionarea primelor acordate salariatiilor, gestiunea avansurilor si taxele aferente care se retin la nivel de salariat sau care sunt platite de companie.
Pentru deduceri, componenta permite definirea de valori, pentru orice noua valoare fiind definita o perioada de valabilitate. O atentie deosebita este acordata retinerilor proprii salariatiilor (CAR, rate, pensie alimentara, sindicat etc), o retinere putand fi fie in suma fixa, fie procent aplicat la o suma care se calculeaza dinamic. Pentru o retinere se poate defini atat soldul initial, cat si beneficiarul, care poate fi persoana fizica sau persoana particulara.
Urmarirea activitatii salariatilor
Modulele din acest grup gestioneaza diversele elemente legate de activitatea salariatiilor, concediile medicale, concediile de odihna si activitatea orara a salariatilor (pontajele).
Calcul salarii
Modulele din acest grup realizeaza calculul efectiv al salariilor, toate celelalte module sunt de fapt module pregatitoare pentru aceasta operatie.


Elena Carcei - "Constituirea societatilor comerciale pe actiuni", Editura All Beck, Bucuresti, 1995, p. 137

Stanciu D. Capreanu - "Dreptul commercial roman, vol III, Obligatiile comerciale", Editura Atlas Lex, Bucuresti, 1994, p. 186Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright