Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Afaceri


Qdidactic » bani & cariera » afaceri
Cenzorii - organ de controlCenzorii - organ de control
Structura organizatorica a societatii pe actiuni include si un program de control al gestiunii societatii: cenzorii.

In timp ce adunarea generala are functia de elaborare a vointei sociale, administratorii, de concretizare a cesteia prin administrarea si gestiunea societatii, in limita realizarii obiectului social, cenzorii controleaza si supravegheaza respectarea legalitatii in actele de gestiuni.

Cenzorii nu sunt un organ de decizie. Ei verifica numai daca cei abilitati sa faca acte juridice respecta legea. Verificarile lor nu sunt pur contemplative. Ele se finalizeaza in rapoarte, prin intermediul carora cenzorii informeaza pe actionari, in adunarile generale sau pe administratori, in sedintele consiliului de administratie cu cele constatate. In situatii exceptionale, sunt abilitati si obligati sa conviace adunarea generala, iar atunci cand se impune, impreuna cu administratorii, sa munceasca un adminstrator provizoriu.

Natura obligatiilor pe care le au de indeplinit reclama o specializare a cenzorilor, mai cu seama in domeniul contabil si economic. Totodata, trebuie sa fie informari si cu privire la specificul obiectului de activitate al societatii, pentru a putea aprecia oportunitatea unor acte juridice cum ar fi, de pilda, contractele de vanzare - cumparare, de credit, etc., incheiate de societate.

Profesionalismul cenzorilor nu este suficient in elaborarea unor rapoarte fundamentale. Ei trebuie sa aiba acces la toate documentele, registrele si evidentele societatii pentru a se informa, dar totodata, au si obligatia de a pastra secret profesional, fiindu-le interzise de a comunica actionarilor in particular, sau tertilor, data referitoare la operatiunile societatii, constatate cu ocazia exercitarii atributiilor lor.

Exista doua variante de abordare a statutului cenzorilor, in legislatiile comerciale: a controlului exercitat de cenzorii interni, actionari ai societatii inprincipiu, in baza unor raporturi de mandat si a controlului exercitat de cenzrorii externi, specialisti, persoane straine de societate, retriburii in baza unei conventii de prestari servicii, de regula.

Legea nr 31/1990 a adoptat ca regula, sistemul controlului intern, cenzorii fiind alesi si revocati in adunarea generale, iar in anumte cazuri speciale si pe cel extern. La momentul constituirii, in societati pe actiuni cu constituire simultana, numirea cenzorilor se face prin actul constitutiv, iar in societatilr prin subscriptie publica, cenorii sunt numiti de adunarea constitutiva.Majoritatea cenzorilor trebuie sa fie cetateni romani. Cel putin unul dintre cenzorii numiti trebuie sa fie contabil autorizat, in conditiile legii sau expert contabil. Cu exceptia cenzorilor contabili, care pot fi straini de societate, ceilalti cenzori trebuie sa fie actionari. Nu pot fi cenzori contabili, care pot fi straini de societate, ceilalti cenzori trebuie sa fie actionari. Nu atributii de control in Ministerul Finantelor Publice sau alte institutii publice, cu exceptia situatiilor prevazute expres de lege.

Cenzorii sunt obligati, ca si administratorii, sa depuna o garantie, inainte de data la care trebuie sa intre in functie.

Potrivit art 161 din Legea nr. 31/1990, nu pot fi cenzori, iar daca au fost alesi, decad din mandatul lor: rudele sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv, sau sotii administratorilor; persoanele care primesc, sub orice forma, pentru alte functii decat cea de cenzori, un salariu sau o renumeratie de la administratorii sau de la societate; persoanele carora le este interzisa functia de administratori.

Societatea pe actiuni va avea trei cenzori si tot atatia supleanti. Prin actul constitutiv nu se poate stabili un numai mai mare. Si intr-un caz si in celalalt, numarul cenzorilor trebuie sa fie impar. (art. 159, alin. 1 din Legea nr. 31/1990).

Cenzorii au dreptul de a se informa. Dreptul de informare al cenzorilor este corelativ obligatiei administratorilor de a le prezenta o situatie despre mersul operatiunilor societatii si de a le asigura accesul la documentele si evidenta societatii. In conditiile legii, cenzorii au dreptul la o remuneratie si alte avantaje.


Utilizarea Componentei Managementul Resurselor Umane in cadrul intreprinderilor contribuie semnificativ la:
. Reducerea costurilor si eficientizarea activitatii in cadrul Departamentului de Resurse Umane;
. Diminuarea eforturilor depuse in activitatile curente privind managementul resurselor umane;
. Monitorizarea performantelor angajatilor;
. Securitatea si protectia informatiilor;
. Acces rapid la diferite informatii si actiuni;
. Pastrarea datelor istorice on-line;
. Integrarea transparenta a noilor sisteme cu cele actuale;
. Efectuarea tuturor calculelor in conformitate cu legislatia in vigoare si actualizarea permanenta a legislatiei fara a afecta lunile precedente.

FUNCTIONALITATI:

Componenta de Management al Resurselor Umane permite realizarea tuturor functionalitatilor din domeniul resurselor umane si al managementului de personal:
. managementul datelor de personal ale angajatilor existenti la un moment dat in companie, cu acces imediat la date consistente de istoric;
. managementul salariatilor in cadrul structurii organizatorice a companiei;
. posibilitatea de simulare a multiple variante de modificari salariale pentru alocarea corespunzatoare a bugetului;
. incarcarea automata a proiectelor cu cheltuielile salariale si cu alte cheltuieli generate de activitatea angajatilor (scolarizare, etc);
. mentinerea istoricului privind activitatea salariatului si a beneficiilor materiale primite;
. urmarirea eficientei activitatii angajatilor si a progreselor inregistrate de acestia;
. aplicatia poate functiona atat pe retea locala cat si la distanta (LAN, WAN);
. interfata cu utilizatorul este consistenta, unitara la nivelul intregului produs;
. proceduri de salvare si restaurare sigure, capabile sa asigure integritatea si consistenta datelor;
. integrarea cu MS Word.

STRUCTURA

Componenta de Management al Resurselor Umane este structurata pe module functionale care gestioneaza ciclul de dezvoltare si urmarire a resurselor umane in cadrul companiei.
Componenta are patru functionalitati majore dedicate managementului de personal, procesului de recrutare, scolarizarii si evaluarea performantelor.
1. Modulul de Management Personal
Acest capitol este dedicat evidentei de personal, permitand inregistrarea de informatii specifice salariatilor. Modulele din acest capitol isi propun definirea politicii firmei in relatia cu salariatul. Aceasta este vazuta ca un sistem de drepturi si indatoriri, ca un regulament intern de functionare si respectare, ca o situatie predefinita, orientativa pentru salariat. Analizele simple si comparative, exemplele si statisticile afisate intr-un mod grafic corespunzator, constituie un important mijloc de suport al deciziei, sistemul venind in intampinarea nevoilor pe termen scurt, mediu si lung ale companiei.
2. Modulul de Recrutare si Selectie Personal
Componenta Resurse Umane furnizeaza mijloacele necesare pentru a face din procesul de recrutare cea mai importanta parte a strategiei de dezvoltare a resurselor umane. Modulele din aceasta categorie fac parte din procesul unitar si complet de evidenta, testare si acceptare a angajarii diferitilor aplicanti care candideaza pentru posturile declarate vacante.


3. Modulul de Scolarizare Personal
Modulul isi propune realizarea gestiunii activitatilor de pregatire profesionala. Pentru a putea acoperi toate activitatile de scolarizare, sistemul furnizeaza informatii centralizate despre datele referitoare la instruire.
4. Modulul de evaluare a performantei
Scopul acestui modul consta in aprecierea implicarii salariatilor, a modalitatii de rezolvare a sarcinilor, de respectare a termenelor si nu in ultimul rand de aplicare a indicatorilor interni de evaluare. Componente vizate sunt pe de o parte participarea (cantitativa) la activitati iar pe de alta parte elementul calitativ, de aplicare a procentelor de evaluare finale si de inchidere a sarcinilor.
Datele referitoare la resursele umane sunt procesate in timp real obtinandu-se analize precum: analiza fortei de munca, absenteism, ore productive, cheltuieli cu personalul. Utilitarele de analizare a evolutiei personalului permit determinarea procentajului care este transformat in date reale pentru sistemul de salarizare.


SCURTA DESCRIERE A COMPONENTEI DE MANAGEMENT AL SALARIZARII


Datorita acestei arii largite de adresare, Componenta de Management al Salarizarii Personalului ofera o mare flexibilitate, atat la stabilirea diversilor algoritmi de calcul specifici unei anumite companii, cat si la adaptarea la schimbarile legislative din mediul economic romanesc.

AVANTAJE - CHEIE:


Utilizarea Componentei Managementul Salarizarii Personalului contribuie semnificativ la:
. Ordonarea si ritmicizarea activitatii, impusa de folosirea unor aplicatii integrate intr-un sistem informatic;
. Gestionarea integrata a tuturor informatiilor de interes referitoare la angajati;
. Reducerea timpului de calcul a drepturilor salariale si a obtinerii diverselor situatii cerute de legislatia in vigoare;
. Diminuarea eforturilor depuse de catre departamentul Salarizare la realizarea activitatilor privind calculul salariilor;
. Posibilitati de realizare de simulari de tipul 'what if' privind evolutia fondului de salarii si a taxelor platite de catre companie, pentru alocarea corespunzatoare a bugetului;
. Mentinerea istoricului privind activitatea salariatului si a beneficiilor materiale primite;
. Realizarea calculului de salarii, atat pentru salarii care pleaca de la un salariu de baza tarifar brut, cat si pentru salarii care pleaca de la un salariu net stabilit intr-o valuta oarecare.
. Securitatea si protectia informatiilor - accesul in sistem se realizeaza prin intermediul unui nume de utilizator si a parolei, permitand accesul controlat la date. Se pot efectua salvari on-line, fara sa fie nevoie de prevenirea utilizatorilor pentru a nu accesa baza.
. Acces rapid la diferite informatii si actiuni;
. Pastrarea datelor istorice on-line;
. Integrarea transparenta a noilor sisteme cu cele actuale - set de instructiuni pentru extragerea datelor din mai multe surse (SQL Loader, drivere ODBC);
. Efectuarea tuturor calculelor in conformitate cu legislatia si inregistrarea oricarei modificari a legislatiei fara a afecta lunile precedente;

FUNCTIONALITATI


Facilitati oferite de Componenta de Management al Salarizarii Personalului
Componenta de Management al Salarizarii Personalului face parte din pachetul ERP Siveco Applications si permite realizarea tuturor functionalitatilor specifice calculului drepturilor salariale.
. managementul datelor de personal ale angajatilor existenti la un moment dat in companie, cu acces imediat la date consistente de istoric;
. managementul salariatilor in cadrul structurii organizatorice a companiei pe locuri de munca si pe centre de cost;
. managementul avansurilor, primelor, sporurilor, deducerilor si retinerilor;
. urmarirea activitatii salariatilor (concedii de odihna, concedii medicale, ore suplimentare, absente, ore noapte etc);
. generarea de fisiere in diverse formate pentru plata salariilor pe card bancar;
. generarea diferitelor declaratii cerute de legislatia in vigoare (Declaratie CAS, Declaratie Somaj, Declaratie CASS, Fise Fiscale);
. generarea notelor contabile pentru salarii fie in componenta de Management Financiar-Contabil din cadrul pachetului integrat Siveco Applications, fie intr-un fisier .txt cu format prestabilit;
. generarea de rapoarte ante si post calcul.

STRUCTURA


Modulele Componentei de Management al Salarizarii Personalului pot fi grupate in doua categorii principale: module care sunt utilizate la setarea aplicatiei pe specificul companiei si module care sunt folosite la realizarea diverselor operatii de calcul.
Modulul Setari
Optiunile de meniu din acest modul permit definirea diverselor date necesare atat in calculul salariilor, cat si in raportarile rezultate in urma calculului de salarii.
Pentru orice parametru definit in aplicatie exista o perioada de valabilitate, acest lucru permitand in orice moment vizualizarea unei imagini complete a modului de calcul al salariilor intr-o luna anterioara. Stabilirea valorii pentru acesti parametri se face la inceputul lucrului cu aplicatia, dar utilizatorul va putea sa modifice singur valorile acestor parametri, daca este necesar acest lucru.
In acest modul se seteaza notele contabile care se vor genera din aplicatie, elementele care compun aceasta nota si nivelul la care se va face generarea (companie, unitate organizatorica, departament sau salariat). Tot aici se seteaza pentru fiecare raport din aplicatie semnaturile.
Modulul Personal
Componenta ofera personalului din departamentele care calculeaza salarii acces la un modul de salariati. Acest modul de salariati contine doar acele elemente care sunt necesare calculului de salarii (data de angajare, salariu de baza, vechime, programul de lucru, tipul de contract de munca, persoane aflate in intretinere, banca si codul in care se va face plata drepturilor salariale etc.) si care pot interveni in diferitele situatii de raportare cerute atat de legislatia in vigoare, cat si alte raportari interne, specifice (cod numeric personal, adresa, functia, centrul de cost, casa de asigurari de sanatate de care apartine salariatul etc). Pentru toate aceste elemente este pastrat istoricul, accesul la istoric fiind rapid si structurat.
Modulul Componente
Acest modul permite gestiunea diverselor elemente salariale: avansuri, prime, sporuri, retineri, taxe si deduceri. In functie de specificul companiei, aplicatia permite definirea avansului chenzinal fie ca suma fixa, fie ca procent, definirea de sporuri se poate face la diverse niveluri din structura organizatorica (companie, unitate organizatorica, compartiment, salariat) cu procente diferite, gestionarea primelor acordate salariatiilor, gestiunea avansurilor si taxele aferente care se retin la nivel de salariat sau care sunt platite de companie.
Pentru deduceri, componenta permite definirea de valori, pentru orice noua valoare fiind definita o perioada de valabilitate. O atentie deosebita este acordata retinerilor proprii salariatiilor (CAR, rate, pensie alimentara, sindicat etc), o retinere putand fi fie in suma fixa, fie procent aplicat la o suma care se calculeaza dinamic. Pentru o retinere se poate defini atat soldul initial, cat si beneficiarul, care poate fi persoana fizica sau persoana particulara.
Urmarirea activitatii salariatilor
Modulele din acest grup gestioneaza diversele elemente legate de activitatea salariatiilor, concediile medicale, concediile de odihna si activitatea orara a salariatilor (pontajele).
Calcul salarii
Modulele din acest grup realizeaza calculul efectiv al salariilor, toate celelalte module sunt de fapt module pregatitoare pentru aceasta operatie.

Raspunderea penala a cenzorilor. Cenzorii raspund penal, daca sunt intruunite conditiile legii, cand, in rapoartele lor, prezinta cu rea credinta fapte neadevarate asupra conditiilor economice ale societatii, sau le ascund, in totalitate sau in parte.
I. L. Georgescu - "Drept comercial roman",  p. 570-571

V. Patulea - "Continutul notiunii de raspundere juridica a cenzorilor", in Dreptul nr. 4/1996, p. 63Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright