Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Afaceri


Qdidactic » bani & cariera » afaceri
Inmatricularea, publicarea si inscrierea fiscala a societatii comerciale pe actiuniInmatricularea, publicarea si inscrierea fiscala a societatii comerciale pe actiuniPotrivit art. 1 din Legea 26/1990, comerciantii au obligatia ca, inainte de inceperea comertului, sa ceara inmatricularea in registrul comertului. Conform art. 3 din aceeasi lege, comerciantii trebuie sa ceara inmatricularea la oficiul comertului din judetul in care isi au sediul.

Pentru prima data in legislatia noastra legiuitorul prevede constituirea unui Birou Unic pentru obtinerea inregistrarii si autorizarii functionarii comerciantilor care are in exclusivitate atributiile privind realizarea proceduriloe necesare inregistrarii si autorizarii functionarii comerciantilor. Biroul unic se constituie in cadrul Camerelor de comert si industrie teritoriale care impreuna cu institutiile publice implicare vor lua toata masurile necesare pentru organizarea si functionarea acestuia.

Legiuitorul reglementeaza pe de o parte, procedura inregistrarii comerciantilor si, pe de alta parte, autorizarea functionarii acestora. Prin inregistrare se intelege atat inmatricularea, cat si inscrierea mantiunilor prevazute de Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cat si luarea in evidenta a comerciantilor la institutiile si autoritatile publice abilitate, potrivit art. 5, alin. 4 din O.U.G. nr. 76/2001.

I mod concret, inregistrarea comerciantului se va face pe baya cererii de inregistrare depusa de viitorul comerciant la Biroul Unic din cadrul Camerei de Comert si Industri teritoriala.

Solicitantul va completa cererea de inregistrare+tip, va furniza toate datele necesare, va achita taxele si tarifele aferente operatiunilor pentru inregistrarea si autorizarea functionarii lui si, daca este cazul, va depune urmatoarele documente:

■ actul constitutive al soccietatii;■ dovada efectuarii varsamintelor in conditiile actului constitutive;

■ dovada sediului declarat si a disponibilitatii firmei;

■ actele care dovedesc dreptul de proprietate asupra aporturilor in natura la capitalul social, iar daca sunt bunuri immobile trebuie depus certificatul constatator al sacinilor pe care sunt grevate;

■ actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul comerciantului si aprobate de asociati In conditiile legii;

■ declaratia pe propria raspundere a administratorilor si cenzorilor ca indeplinesc conditiile prevazute de lege.

Totodata, reprezentatii societatii sunt obligate sa depuna la Oficiul registrului comertului semnaturile lor, la data depunerii cererii de inregistrare, daca au fost numiti prin actul constitutive, iar acei alesi in timpul functionarii, in termen de 15 zile de la alegere.

Cererea de inregistrare este formularul unic pe care solicitantul il completeaza si il depune la Biroul Unic, pe baza acestuia declansandu-se procedurile necesare pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantului.

Biroul unic este obligat ca in termen de 20 de zile de la inregistrarea cererii sa elibereze comerciantului certificatul de inregistrare, care va contine si codul unic de enregistrare. In mod exceptional, termenul de eliberare a certificatului de inregistrare este de 30 de zile daca sunt aduse bunuri immobile ca aport in natura la capitalul social.

Biroul unic va anexa la certificatul de inregistrare avizele, autorizatiile si/sau acordurile necesare pentru autorizarea functionarii comerciantului. Potrivit noilor dispozitii legale, comerciantii constituiti dupa intrarea in vigoare a O.U.G. nr. 76/2001 privind inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, nu-si vor putea incepte activitatea decat in momentul in care le-a fost eliberat atat certificatul de inregistrare, cat si anexa cu avizele, autorizatiile si/sau acordurile necesare.

Prin Hotararea de Guvern nr. 25/2001, modificata, s-au aprobat procedurile de solicitare si emitere a avizelor, autorizatiilor si/sau acordurilor necesare pentru autorizarea functionarii comerciantilor.

Hotararea cuprinde cate o anexa pentru fiecare dinte cele cinci avize necesare desfasurarii activitatii de catre comercianti, respecti:

▪ avizul si/sau autorizatia pentru prevenirea si stingerea incendiilor, emise de brigazile si grupurile de pompieri militari in a caror baza teritoriala se afla sediul social al comerciantului;


▪ avizul si/sau autorizatia sanitara, emise de directiile de sanatate publica teritoriala;

▪ avizul si/sau autorizatia de mediu, emise de inspectoratele teritoriale de protectie a mediului;

▪ autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii in a caror raza teritoriala se afla sediul social al comerciantului.

Fiecare procedura de solicitare si emitere a avizului, autorizatiei si/sau acordului necesar, reglementeaza si perioada de valabilitate si modalitate de innoire a acestora, precum si cuntumul terifelor aferente.

Biroul unic trebuie sa reserve denumirea firmei si sa depuna, in numele titularului cererii, aportul in numerar la capitalul social, sa redacteze actul constitutive, sa-l autentifice daca lege prevede in mod expres, sau sa obtina darea de data certa a acestuia.

Tot el trebuie sa redacteze si sa obtina declaratia pe propria raspundere a administratorilor si cenzorilor, sa sustina cererea de inregistrare a comerciantului in fata judecatorului delegate si daca sunt aduse bunuri immobile ca aport in natura la capitalul social, Biroul unic are obligatia sa obtina evaluarea prin expertiza a bunului si certificatului constatator al sarcinii cu care este, eventual, grevat bunul respective.

In scopul practicarii intereselor tertilor, ale asociatilor si in special ale celor care au constituit aportul in numerar, de tendinta de supraevaluare a celor care au constituit aportul in natura, judecatorul delegate poate ordona, efectuarea unor expertise contabile sau tehnice. Expertul sau expertii, desemnati de judecatorul delegate, trebuie sa fie experti autorizati, inscrisi in lista cu acest obiectiv.

Nu pot fi numiti experti:

□ rudele sau afinii pana la gradul 4 inclusiv si sotii acestora care au constituit aporturi in natura, sau ai fondatorilor;

□ persoanele care primesc, sub orice forma, pentru functiile pe care le indeplinesc, altele decat de expert, un salariu sau o remuneratie de la judecatori sau de la cei care au constituit aporturi in natura.

Raportul de expertiza intocmit de experti va cuprinde descrierea si modul de evaluare a fiecarui bun constituit ca aport si va evidential, daca valoarea acestuia corespunde numarului si valorii actiunilor acordate in schimb, urmand sa raspunda si altor obiective indicate de judecatorul delegate. Acesta, examinand dosarul de inmatriculare al societatii, poate pronunta o incheiere de admitere sau de respingere a cererii de inmatriculare.

Infiintarea Biroului unic exclude posibilitatea de a apela la serviciile unui avocet, situatie in care documentatia necesara in vederea inregistrarii comerciantului se va depune de acesta la Biroul unic pentru obtinerea certificatului de inregistrare si functionare a comerciantului.

Practic, cererea se adreseaza judecatorului delegate de institutiile competente sa elibereze avizele, autorizatiile si/sau acordurile necesare pentru a pronunta o incheiere prin care sa dispuna autorizarea constituirii societatii si inmatricularii acesteia in registrul comertului.

Autorizarea constituirii societatii si dispunerea inmatricularii acesteia sunt in competenta judecatorului delegate. Judecatorul este delegate annual de presedintele tribunalului la oficiul registrului, iar lucrarile de grefa, secretariat si arhivare ale acestuia se asigura de catre personalul oficiului.

Filiala, avand acelasi regim juridic ca societatea care a constituit-o, inmatricularea va respecta aceeasi proceduta. Sucursalele se inmatriculeaza inainte de inceperea activitatii lor, in registrul comertului din judetul in care vor functiona. Sucursala functioneaza sub forma societatii mama, la care se adauga cuvantul "sucursala" si sediul acesteia (localitatea si/sau tara).

Publicitatea constituirii societatii. Potrivit art. 10 din O.U.G. nr. 76/2001, o data cu efectuarea inregistrarii, un extras in forma simplificata a incheierii judecatorului delegate se comunica din Oficiul Directiei Generale a Finantelor Publice Teritoriale, precum si Regiei Autonome "Monitorul Oficial", spre publicare, pe cheltuiala comerciantului.

Totodata, legiuitorul prevede ca la cererea si pe cheltuiala comerciantului se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, parte a IV-a, integral sau in extras constitutive vizat de judecatorul delegat.

Acele acte sau fapte pentru care nu s-au efectuat publicitatea, nu sunt opozitabile fata de terti decat in masura in care se face dovada ca tertii aveau cunostiinta de continutul lor.

Realizarea publicitatii impuse de lege are ca egect asigurarea opozabilitatii fata de terti, a actelor si faptelor juridice ce fac obiectul acesteia. Prezumtia de opazibilitate impusa de aceste acte si, negative, in sensul ca in situatia in care un tert face dovada ca a fost in imposibilitatea de a lua cunostinta de publicitatea constituirii societatii prin Monitorul Oficial, acestuia nu-I sunt opozabile operatiunile societatii pana la a 16-a zi de la momentul publicarii incheierii de inmatriculare in Monitorul Oficial.

Sanctionarea neregularitatilor in efectuarea publicitatii, nu este nulitatea actelor supuse publicitatii, ci inopozibilitatea acestora fata de terti.
S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica - "Drept Comercial, Editia a 3-a", Editura All Beck, Bucuresti, 2004, p. 121

Elena Carcei - "Societati comerciale pe actiuni", Editura All Beck, Bucuresti, 1999, p. 125.

S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica - "Drept Comercial, Editia a 3-a ", Editura All Beck, Bucuresti, 2004, p. 122.

Madalina M. Moceanu - "Revista Euroconsultanta. Ghidul firmei", nr. 2, Bucuresti, febr. 2005, p. 22

Elena Carcei - "Societati comerciale pe actiuni", Editura All Beck, Bucuresti, 1999, p. 125.

Ioan Turcu - "Teoria si practica dreptului commercial roman", vol. 1, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998, p. 201Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright