Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Afaceri


Qdidactic » bani & cariera » afaceri
Sc. Clagi Romania - calitatea lucrarilor de reparatie si modernizare a vagoanelorSc. Clagi Romania - calitatea lucrarilor de reparatie si modernizare a vagoanelor


Sc. Clagi Romania. Srl 


Advanced Tehnologies for Composites

Produsul a carui calitate am studiat-o este trenul etejat,ce apartine firmei Sc.Clagi Romania.Srl cu sediu in judetul Timis comuna Biled str. Victoriei nr. 450.

Trenul etajat din 4 vagoane este un vehicul feroviar ca are in componenta urmatoarea structura:

- doua vagoane de capat,un vagon amenajat pentru clasa intai si un vagon amenajat oentru clasa a doua si pentru accesul si calatoria in conditii optime a persoanelor cu dizabilitatii locomotorii;reproiectat,reconstruit si modernizat in acest scop conform fisei UIC 565-3,editia a 2-a,mai 2003.

- doua vagoane de mijloc amenajate pentru clasa a 2-a .

Introducere vagoanelor in reparatie.

Modul de introducere si predare al vagoanelor pentru efectuarea serviciului feroviar critic de reparatie/reconstruire si modernizare a prdusului feroviar critic definit ca "Tren etejat format din patru vagoane" se va stabilii in urma contractarii.

Subansamblele constatate lipsa care necesita inlocuirea lor,in afara nomenclatoarelor de lucrari,se va nominaliza in procesul verbal de constatare tehnica,iar deconectarea lor se va face pe baza de preturi negociate,cu respectarea principiului depasirilor defrecventa.

Conditii si termene de executare a reparatiilor si modernizarilor.Imobilizarea in reparatie a vagoanelor se considera de la data semnarii procesului verbal de predare-primire la iesirea din reparatie,durata maxima de imobilizare in reparatii este indicata in ANEXA 1;aceasta poate fi modificata in functie de aspectele noi aparute,prin act aditional la contract.

Pe vagoanele reparate se vor monta numai piese,subansamble,instalatii si materiale omologate,insotite de documente de atestare a calitatii si receptionate de reprezentatii receptioei CFR la subfurnizori.Pentru cazurile de exceptie se va obtine acordul prealabil al CFR Calatori SA.

Livrarea vagoanelor reparate(conditii si documente).

Conditii generale de livrare si documentare ce se vor intocmi pentru vagoanele reparate vor fi stabilite prin contract.

INSPECTIE:-evaluare a conformitatii prin observare si judecare insotite dupa caz,de masurare,incercare sau comparare ca un calibru.

VERIFICARE:-confirmare prin furnizare de dovezi obiective ca au fost indeplinite cerintele specificate.

PROCES DE MASURARE:-ansamblu de operatii avand ca scop determinarea valorii unei marimi.

Calitatea lucrarilor de reparatie si modernizare.

Lucrarile de reparatii si cele de modernizare trebuie sa asigure din punct de vedere calitativ pana la urmatoarea reparatie planificata functionarea si exploatarea normala a vagoanelor in depline conditii de siguranta a circulatiei.

Piesele componente care nu se incadreaza in limitele de uzura se vor inlocui cu piese noi sau reconditionate,in conformitate cu documentatia furnizata de constructorul vagoanelor sau dupa caz,in conformitate cu documentatis elaborata de societatea reparatoare si aprobata de beneficiar.

La perfectarea contractelor de reparatii unitatea reparatoare va prezenta "Manualul de calitate" din care sa reiasa ca ca in cadrul unitatii se asigura calitatea conform standardelor in vigoare.

Sc. REMAR SA. Pascani poseda Autorizatie de Furnizor Feroviaremisa de AFER pentru furnizarea de servicii de reparatii vagoane de calatori.

Receptionarea cantitativa si calitativa a reparatiilor se face la unitatile reparatoare de catre Serviciul de Receptie CFR,care are dreptul sa participe la toate controalele intermediare si finale, precum si la furnizori.


SC. REMAR SA. Pascani va asigura conditii corespunzatoare pentru eferctuarea receptiei,punand la dispozitia personalului de receptie documentatia tehnica necesara,aparate de masura si controlul,dispozitive,scule verificatoare,examinare metrologic si in buna stare de functionare,precum si spatiile(incaperile)aferente in care sa-si desfasare activitatea.

Lucrarile de reparatie si cele de reconstructie corespund conditiilor tehnice de calitate prevazute in documentatia tehnica de reparatie si executie(partea scrisa si partea desenata)astfel incat asigura functionarea si exploatarea normala a vagoanelor in depline conditii de siguranta circulatiei si confort.

Societatea constructoare /reparatoare de material rulat garanteaza calitatea lucrarilor de reparatie si de reconstructie efectuate in conditii normale de exploatare si intretinere a vagoanelor,in conformitate cu prevederile Regulamentului pentru tratarea defectelor in termen de garantie-anexa la contractul de reparatii.

Verificarea calitatii lucrarilor de reparatie si reconstructie se face in primul rand de compartimentul de calitate calificat al societatii constructoare/reparatoare si apoi de catre Serviciul de Receptie CFR,care are dreptul sa participe la toate controalele intermediare si finale precum si la subfurnizori.Efectuarea receptiei de catre personalul CFR Calatori nu scuteste de raspundere furnizorul,respectiv societatea constructoare/reparatoare in cazul defectarilor TG,neconsiderandu-se deficiente in sarcinba receptionerilor CFR Calatori.

Societatea reparatoare/constructoare va elabora si pune la dispozitia SNTFC:documentatia constructiva,descrierea vagonului incluzand recomandari specifice referitoare la anumite interventii in cadrul reparatiilor planificate sau in intervalul dintre acestea,descrierea instalatiilor si echipamentelor din dotarea vagonului,catalogulde piese si instructiuni de intretinere a vagonului in exploatare.

Societatea constructoare/reparatoare raspunde in perioada de garantie pentru orice defectimputabil reparatiei si executiei reconstructiei si nedescoperit in timpul controlului.

ABREVIERI:

RNC -raport de neconformitate

MMI -manual de management

PO    - procedura operativa

DT    - director tehnic

PM    - product manager

SMQ -sistem de management al calitatii

ICF   -inspectie calitativa pe flux

IF      -inspectie calitativa la final

Responsabilitati:

Product manager

Realizeaza verificarile pe flux si la final prin sondaj in conformitate cu prevederile:Program de Fabricatie si Control,Check List,desene de executie.Coordoneaza si monotorizeaza realizeaza verificarea  pe flux si final de catre Sefii de echipa.Coordoneaza si monotorizeaza confirmarea de catre sefii de echpia a realizarii verificarilor pe flux si fial pe baza de semnatura pe Fisa de Urmarire cu numar marca si marcare pe piese conform prevederilor IL Q.CL-10-IL.02- "Asigurare trasabilitate piese".Asigura documnetatia necesara procesului de livrare catre furnizor:Packing List Q.CL-15-F.02 si semneaza formularul : Q.CL-08-F.12 "Declaratie de conformitate de uz intern".

Inspector calitate

Realizeaza verificari pe flux si final ale produselor prin sondaj in conformitate cu prevederile:Program de Fabricatie si Control,Check List,desene de executie.

Verifica cu frecventa de 100% realizarea controlului pe flux si final de catre sefii de echipa,precum si realizarea inregistrarilor aferente de catre acestia.

Emite formularul→ Q.CL-13-F.01-RNC pentru fiecare conformitate constatata

→Q.CL-13-F.05-Fisa de Atentionare in vederea prevenirii aparitiei neconformitatilor

→ Q.CL-10-F.01/Q.CL-10-F.05-Fise de MasuratoriDirector calitate

-centralizeaza RNC-urile si efectueaza statistici in baza lor

-emite si centralizeaza formularele Q.CL-13-F.05 Nota de Rebut

-efectueaza inspectii calitative pe flux si la final prin sondaj

Inspectia calitativa pe flux

Controlul pe flux al produselor se efectueaza de catre sefii de echipa si de carte inspectorii calitate incepand de a elaborarea prin turnare a pieselor componente,pana la finalizarea montajului produselor respective

Controlul pe flux se efectueaza la punctele fixe,marcate in sectiile 2,6 si 7 sau volant la locurile de munca ale executiilor.

Confirmarea efectuarii inspectiei calitative pe flux se face prin semnarea cu numarul de marca in Fisa de Urmarire se prin semnarea cu numarul de marca pe marcajul de pe piese.

Pentru inspectiile calitative in cadrul proceselor de executie in amonte de montaj se utilizeaza instructiunile de control :

-pregatirea matritelor pentru turnare

-obtinerea reperelor din rasini armate cu fibra de sticla prin metoda statificarii manuale

-aplicare gelcoat

-curing: tratament termic

-decofrare

-vopsirea

La montaj efectuare inspectiei de calitate se face prin consemnare in rubricile aferente ale Fisei de Verificare.In situatiile in care se constata neconformitati,inspectorii calitate emit formularul RNC;in vederea prevenirii aparitiei neconformitatilor inspectorii calitate utilizeaza formularul Fisa de Atentionare.

Inspectorii de calitate monotorizeaza asigurarea trasabilitatii,inclusiv tratarea produsului neconform in acord cu prevederile 3.3.

Atat pentru piesele componente,elaborate prin turnare cat si pentru piesele in curs de montare frecventa inspectiilor calitative pe flux este de 100%


Inspectia calitativa la final

Inspectia calitativa la final se efectueaza de catre seful de echipa in baza Fisei de verificare impreuna cu managerul de produs si in prezenta inspectorului calitate sau a Directorului Calitate.

Confirmarea efectuarii inspectiei calitative la final se face prin semnare pe Fisa de Urmarire si consemnare pe marcajul de trasabilitate de pe piese cu numarul de marca.Ulterior efectuarii verificarilor la final inspectorii de calitate de la filtrele respective au obligatia sa marcheze piesele verificate conform Anexa 1:

1) o bulina verde pentru piesele care sunt promovate de la S2 spre clientii interni

2) doua buline verzi pentru pisele care sunt promovate de la S7 spre clintii interni

3) o eticheta verde pentru piesele care sunt promovate spre spatiul de livrare catre clienti.Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright