Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi
Agricultura


Qdidactic » bani & cariera » agricultura
APIA - scheme de sprijin pe suprafataAPIA - scheme de sprijin pe suprafataScheme de sprijin pe suprafata in anul 2012:

- Schema de plata unica pe suprafața (SAPS - art. 122 - 124 din Regulamentul CE nr. 73/2009 si O.U.G. nr. 125/2006, cu completarile si modificarile ulterioare): se acorda o suma stabilita pe hectar, platibila o data pe an, decuplata total de producție (necondiționat de obținerea de producție).

- Plați naționale directe complementare (PNDC - art. 132 din Regulamentul CE nr. 73/2009, Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare in sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent masurilor de agromediu si zone defavorizate, cu modificarile și completarile ulterioare): plați pe suprafața complementare SAPS, care se acorda suplimentar pentru culturile prevazute in legislația in vigoare, decuplate de producție. In anul 2012 se acorda sprijin pentru urmatoarele scheme de plata:

PNDC 1 - culturi in teren arabil cereale (grau comun, grau dur, secara, orz, ovaz, orzoaica, porumb, porumb zaharat, sorg, orez, triticale, mei, hrișca), culturi proteice (mazare pentru boabe, fasole pentru boabe, lupin, bob și linte, naut), plante industriale (floarea soarelui, rapița, soia, in și canepa pentru fibra, tutun, in pentru ulei, plante medicinale, alte plante industriale), radacinoase (cartofi, sfecla furajera, sfecla de zahar și alte radacinoase), legume proaspete, pepeni, flori și plante ornamentale, plante de nutreț, loturi semincere, pajiști temporare, alte culturi pe teren arabil. Culturile permanente, pajiștile permanente, viile și terenul necultivat nu fac obiectul acestei scheme de sprijin.PNDC 2 - in pentru fibra; PNDC 3 - canepa pentru fibra; PNDC 4 - tutun; PNDC 5 - hamei; PNDC 6 - sfecla de zahar.

PNDC 4-tutun

v                                                                                  copia contractului de cultura cu un prim-procesator pana la 02 iulie 2012 inclusiv, fara penalitați și 27 iulie 2012 inclusiv, cu penalitațile aferente. Contractul trebuie sa fie incheiat pana la 30 aprilie a anului de recolta și inregistrat la D.A.J., respectiv a Municipiului București .

declarația de livrare a tutunului care sa conțina și viza reprezentantul desemnat al Serviciului inspecții, implementare politici și statistici agricole din cadrul D.A.J., pentru atestarea calitații tutunului livrat pana la 2 mai 2013 inclusiv fara penalitați și 27 mai 2013 inclusiv, cu penalitați

Documentele sunt prezentate de fermier in original, iar copiile documentelor menționate anterior se pastreaza la dosarul cererii unice de plata


- Schema de sprijin pentru orez din zone defavorizate altele decat zonele montane se acorda sprijin pentru fermierii care utilizeaza suprafețe agricole eligibile aflate in unitațile administrativ-teritoriale (UAT) defavorizate conform PNDR (Anexa 4A).

- Schema de plata separata la zahar (art.126 din Regulamentul CE nr. 73/2009, Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 246/2008, cu modificarile și completarile ulterioare): reprezinta plați in cadrul schemelor de sprijin comunitar și consta in acordarea unei sume pe suprafața.

- Sprijin pentru zona montana defavorizata (ZMD) - masura 211 din PNDR: se acorda sprijin pentru fermierii care utilizeaza suprafețe agricole eligibile aflate in unitațile administrativ-teritoriale (UAT) defavorizate conform PNDR.

- Sprijin pentru zonele defavorizate altele decat cea montana (ZDS și ZSD) - masura 212 din PNDR: se acorda sprijin pentru fermierii care utilizeaza suprafețe agricole eligibile aflate in UAT defavorizate conform PNDR.

Masura

Submasura/pachetul

Valoare (euro/ha)

M. 211 - "Sprijin pentru zona montana defavorizata"

ZMD - Zona montana defavorizata
M. 212 - "Sprijin pentru zonele defavorizate - altele decat zona montana"

ZSD - Zona Semnificativ Defavorizata


ZDS - Zone Defavorizate de Conditii naturale SpecificeM. 214 - "Plati de agro-mediu"

P 1 - Pajisti cu Inalta Valoare Naturala


P 2 - Practici agricole traditionale


P 3 - Pajisti Importante pentru Pasari:

3.1 - Crex crex

3.2- Lanius minor si Falco vespertinus
P 4 - Culturi verzi


Varianta 5.1 Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutret)


Varianta 5.2 Legume (inclusiv ciuperci si cartofi)


Varianta 5.3 Livezi


Varianta 5.4 Vii


Varianta 5.5 Plante medicinale si aromaticeP 6 - Pajisti importante pentru fluturiP 7 - Terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gasca cu gatul rosu- Sprijin pentru zonele defavorizate -CUNTUM 80(euro/ha)

Criterii de eligibilitate:

Beneficiarii trebuie sa:

- depuna in termen la APIA cererea unica de plata pe suprafata

-sa fie bine identificati, in B.F

- se angajeza ca vor continua activitatile agricole timp de 5 ani de la data efectuarii primei plati aferente acestei masuri prin semnarea partii III.1 Angajamente si Declaratii

- obligativitatea respectarii angajamentului pe durata a 5 ani

- respecte GAEC pe toata suprafata agricola a fermei si pe toata durata angajamentului.

sa exploateze un teren agricol cu o suprafata de cel putin 1 ha, iar suprafata parcelei agricole sa fie de cel putin 0,3 ha. In cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbustilor fructiferi, suprafata minima a parcelei trebuie sa fie de cel putin 0,1 ha

- sa utilizeze cel putin o parcela in UAT-urile delimitate ca fiind eligibile pentru aceasta masura conform Anexei 4A din PNDR 2007-2013.


Angajamentul pentru zonele defavorizate este in vigoare atat timp cat fermierul utilizeaza teren agricol in respectivele zone pe care desfasoara activitate agricola

Fermierii care au fost controlati si in urma controlului pe teren se constata ca angajamentul nu a fost respectat , vor fi sanctionati pe campaniile anterioare pe care au primit plata pentru zonele defavorizate ,conform rezultatelor din raportul de control pe teren.

In cazul in care un fermier detine un angajament LFA din anii anteriori,iar in momentul depunerii cererii, in urma controlului vizual se constata ca nu este bifata casuta corespunzatoare pentru zonele defavorizate , acesta va fi atentionat de lipsa bifei. Daca in urma atentionarii, fermierul sustine ca pe anul in curs nu solicita plata pentru zona defavorizata, acesta trebuie sa dea o declaratie(anexa 16A ) prin care instiinteaza ca nu mai soliciata sprijin pentru zonele defavorizate      dar continua sa desfasoare activitate agricola pe parcelele pe care le detine.

Acesti fermieri sunt identificati automat de catre sistem si sunt propusi pe lista "Fermieri neconformitati OSC si nerespectare angajamente", modulul "plati necuvenite

Fermierul nu va primi plata pentru anul respectiv de angajament, angajamentul insa ramane in vigoare deoarece este un angajament multianual. Acesti fermieri vor fi controlati pe teren pe baza unei selectii

ZONA DEFAVORIZATA CU SIRSUPURI SI CODURI POSTALE

1. ORAS BECHET . . . . . . 70879-----------207060

2. BRATOVOESTI . . . . . ..71199-----------207095

3. CALARASI . . . . . . . . 71607-----------207170

4. ORAS DABULENI . . . . .72007-----------207220

5. DOBRESTI . . . . . . . . .72098------------207235

6.GIGHERA . . . . . . . . . 72463------------207285

7. MARSANI . . . . . . . . 73317------------207380

8. OSTROVENI . . . . . . . 73567------------207440

9. ROJISTE . . . . . . . . . 74949------------207099

10. SADOVA . . . . . . . . . 73996------------207505


- Plați de agro - mediu - masura 214 din PNDR: se acorda fermierilor care iși asuma in mod voluntar angajamente de agro-mediu pentru o perioada de 5 ani de la data semnarii angajamentului. Plata de agro-mediu se efectueaza anual ca plata fixa la hectar pentru fermierii care utilizeaza suprafețe agricole aflate numai in UAT eligibile și respecta condițiile de management specifice, conform PNDR:

Pachetul 1-Pajiști cu inalta valoare naturala.

Pachetul 2 - Practici agricole tradiționale

Pachetul 3 - Pajiști importante pentru pasari (varianta 3.1 - Crex crex, denumire populara - Carstelul de camp (Ariile Importante pentru Pasari - Confluenta Jiu Dunare, Valea Raului Negru)

Cerinte de management

- Utilizarea fertilizantilor este interzisa.

- Utilizarea pesticidelor este interzisa.

- Cositul se poate efectua doar dupa data de 31 iulie.

- Cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia.

- O banda necosita, lata de 3 metri, va fi lasata pe marginile fiecarei parcele. Aceasta banda poate fi cosita dupa data de 1 septembrie.

- Masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii nu mai tarziu de doua saptamani de la efectuarea cositului.

- Pasunatul se va efectua cu maximum 0,7 UVM pe hectar.

- Pasunile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de doua saptamani de la retragerea apelor.


- Este interzis aratul sau discuitul pajistilor aflate sub angajament.

- Nu vor fi realizate insamantari de suprafata sau suprainsamantari. Se pot face insamantari cu specii din flora locala doar in cazurile cand anumite portiuni de pajiste se degradeaza sau sunt afectate accidental.

- Lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub

angajament, cu exceptia celor operate cu forta animala.


3.2 - Lanius minor, denumire populara - Sfrancioc cu frunte neagra și Falco vespertinus, denumire populara - Vanturelul de seara) - pachet pilot.

Pachetele 1 și 2 se pot aplica in combinație pe aceeași suprafața.

Pachetul 4 - Culturi verzi - disponibil pentru terenul arabil, la nivelul intregii țari, aplicantii pot schimba anual suprafata pentru care aplica acest pachet cu alte suprafete localizate in cadrul aceleiasi ferme, dar cu conditia mentinerii valorii de suprafata angajata in cadrul acestui pachet in primul an de angajamen t

Descriere

Eroziunea solului, in special eroziunea solului prin apa, este un fenomen larg raspandit in Romania, fenomen a carui manifestare pe termen lung, reduce viabilitatea fermelor si aduce daune mediului inconjurator. Promovarea Bunelor Conditii Agricole si de Mediu (GAEC) relevante pentru combaterea eroziunii solului reprezinta un pas important pentru inlaturarea acestei amenintari, dar exista de asemenea o nevoie de a incuraja toti fermierii sa treaca dincolo de respectarea GAEC prin adoptarea unor practici de agro-mediu ce vizeaza conservarea solului si a apei.

Riscul de eroziune este crescut si de faptul ca multe terenuri sunt lasate descoperite pe timpul iernii, de aceea una dintre cele mai simple masuri de conservare a solului este incurajarea utilizarii asa numitelor culturi verzi. Acestea sunt semanate imediat dupa recoltare si protejeaza solul pe timpul iernii asigurand acoperirea acestuia cu vegetatie.

Acest pachet de conservare a apei si a solului va fi disponibil in intreaga tara, el avand de asemenea potentialul de a diminua riscul scurgerilor de nutrienti, in special a azotului, in timpul iernii. Pachetul poate astfel contribui la atingerea obiectivelor Directivei Cadru Apa de a asigura o buna stare ecologica si chimica a tuturor apelor.

Obiectiv operational

Asigurarea protectiei apei si a solului.

Tinta 2013: 700.000 hectare sub angajament.

Cerinte de management

Semanarea culturilor verzi trebuie realizata in perioada 1 august - 30 septembrie. Plantele ce pot fi utilizate ca si culturi verzi sunt: mazarea, mazarichea, rapita, mustarul, lupinul, sulfina.

Doar fertilizantii organici pot fi utilizati inaintea infiintarii culturilor verzi. Utilizarea

fertilizantilor chimici pentru culturile verzi este interzisa.

Biomasa formata trebuie sa fie incorporati in sol in perioada 15 februarie - 1 martie. Lucrarile agricole necesare pentru urmatoarea cultura pot incepe doar dupa ce s-a realizat aceasta actiune.

Nu este permis aratul pajistilor existente in ferma pe toata durata angajamentului.

Aplicantii pot schimba anual suprafata pentru care aplica acest pachet cu alte suprafete localizate in cadrul aceleiasi ferme, dar cu conditia mentinerii valorii de suprafata angajata in cadrul acestui pachet in primul an de angajament.

Cerinta cuprinsa in GAEC specifica faptul ca: "pe timpul iernii terenul arabil trebuie sa fie acoperit cu culturi de toamna sau sa fie lasat nelucrat pe cel putin 20% din suprafata de teren arabil a fermei". Pentru a se evita orice suprapunere cu acest GAEC, pachetul 4 se poate aplica pe maximum 80% din suprafata de teren arabil apartinand unei ferme.

Pachetul 5 - Agricultura ecologica plați pentru terenurile agricole care sunt inregistrate ca terenuri certificate in sistem ecologic de catre un organism de inspecție și certificare autorizat, in conformitate cu Regulamentul CE nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 cu modificarile și completarile ulterioare. Acestea pot fi:  

Varianta 5.1 - Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț),

Varianta 5.2 - Legume (inclusiv ciuperci și cartofi),

Varianta 5.3 - Livezi, Varianta

5.4 - Vii, Varianta

5.5 - Plante medicinale și aromatice pe intreg teritoriul național.

Pachetele 4 si 5.1 sau 5.2 se pot aplica in combinație pe aceeași suprafața. In cazul in care pe aceeasi parcela se acceseaza, atat pachetul 4, cat si pachetul 5.1 sau 5.2 codul pachetului este P4.5.1 sau P4.5.2.

Pachetul 5 agricultura ecologica se acceseaza numai la nivel de parcela, daca se doreste accesarea pe o suprafata mai mica de teren din cadrul parcelei aceasta se va divide si suprafata cu pachet 5 va deveni parcela noua cu numar imediat urmator ultimului numar de parcela. Parcela pe care s-a accesat pachetul 5 trebuie sa ramana parcela de sine statatoare pe toata perioada angajamentului.

Pachetul 6- Pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)

Pachetul 7- Terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gasca cu gat rosu (Branta ruficollis).

Din punctul de vedere al eligibilitatii terenului, platile de agro-mediu se acorda pentru terenul arabil (in cazul P 4, 5, 7), pentru vii si livezi (in cazul P 5), pentru livezi tradiționale utilizate extensiv (in cazul P 1, 2) si pentru pajisti (in cazul P 1, 2, 3, 6). Pentru varianta 5.2 Legume (inclusiv ciuperci si cartofi) categoria de folosinta a terenului este numai TA (fara G).

Solicitarea plaților de agromediu și indicarea pachetului(elor) pentru care fermierul aplica, precum și parcelele pe care dorește sa aplice in declarația de suprafața se realizeaza anual prin depunerea cererii si aplicarea bifelor corespunzatoare.

Pentru Pachetul 5 se bifeaza si campurile corespunzatoare punctului 7-Plati de agro-mediu din pagina 3.

Listele UAT-urilor eligibile pentru fiecare masura / pachet in parte sunt afișate la centrele locale/județene APIA și/sau primarii


Depunere cerere unica de plata pe suprafata

1 martie -15 mai 2012 inclusiv fara penalitati

16 mai - 11 iunie 2012 inclusiv cu penalizari de 1% pentru fiecare zi lucratoare de intarziere cu exceptia cazurilor de forta majora si a circumstantelor exceptionale (art. 75 Reg. CE nr. 1122/2009)

incepand cu 12 iunie 2012, sunt considerate inadmisibile (vor fi respinse de la plata), conform art. 23, alin. 1, paragraful 3 din Regulamentul CE nr.1122/2009, cu exceptia cazurilor de forta majora

Depunere Modificari ale cererii de plata

31 mai 2012 inclusiv, fara penalitati (formularele M1 si M2) conform art. 14, alin. 2 din Regulamentul CE nr. 1122/2009. Conform art. 23, alin. 2 din Regulamentul CE nr. 1122/2009,

11 iunie 2012 inclusiv, formularele M1 si M2 cu penalizari de 1% pentru fiecare zi lucratoare (penalizarea se aplica doar suprafetei modificate dupa acest termen).


M1- se poate schimba: cultura in cadrul aceleași categorii de folosința sau intr-o alta categorie de folosința, codul culturii incadrat intr-o alta schema de plata, suprafețele subparcelelor declarate inițial, pastrandu-se insa totalul parcelei, numarul blocului fizic daca fermierul nu a fost notificat de A.P.I.A. sau nu a fost supus controlului pe teren; parcelele pentru care se solicita un tip de pachet de agromediu-prevedere valabila numai pentru primul an de angajament. Aceasta mentiune este valabial pentru pachetele 1, 1.2, 3.1, 3.2, 5, 6, 7 suprafata unei parcele deja declarate, prin marire). Pentru culturile modificate, care implica prezentarea la A.P.I.A. a unor documente specifice in conformitate cu schemele pentru care solicita plata, acestea sunt prezentate de fermieri in termenele precizate de legislatie (daca acestea sunt aduse de fermier in perioada de penalizare, intarzierea este sancționata cu 1% pentru fiecare zi lucratoare).

M2-Se pot adauga una sau mai multe parcele individuale, declarata(e) ulterior depunerii cererii inițiale, inclusiv parcele pentru care se solicita sprijin pe schemele de dezvoltare rurala (ZMD, ZSD, ZDS, Agro-mediu). Se pot adauga si scheme si/sau pachete. Pentru fermierii care solicita pentru prima data agro-mediu sau LFA prin acest M se adauga bifa de solicitare si pachetele de agro-mediu. Fermierii care au deja bifa de solicitare si doresc sa acceseze pachetul pe o noua parcela depun M2, dar in acelasi timp semneaza pentru parcela nou adaugata un nou angajament pe o perioada de 5 ani incepand cu anul in curs.

M1 si M2 depuse de fermieri incepand cu 12 iunie 2012 sunt considerate inadmisibile (neacceptate la plata), conform art. 23, alin. 2, paragraful 3 din Regulamentul CE 1122/2009, cu exceptia cazurilor de forta majora.

Formularul de modificare M3 poate fi depus la APIA oricand, conform art. 25, alin.1 din Regulamentul CE nr. 1122/2009

3.Se realizeaza oricand mai puțin in situațiile in care fermierul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin, a fost inștiințat cu privire la intenția A.P.I.A. de a efectua un control pe teren sau in cazul in care controlul la fața locului a scos in evidența anumite nereguli

.Declarație de retragere totala a suprafeței din cererea de sprijin 2012 - retragerea intregii suprafețe declarata de fermier in cererea de sprijin se poate realiza oricand, (se specifica clar motivul retragerii), mai puțin in situațiile precizate la 3

In baza art. 14, alin. 3 din Regulamentul CE nr. 1122/2009, nu vor fi admise modificari ale parcelelor agricole, daca: APIA a informat fermierul cu privire la nereguli identificate in cererea de sprijin, fermierul a fost instiintat cu privire la intentia de a se efectua controale pe teren sau daca in urma controlului pe teren au fost identificate nereguli pe toate toate sau o parte a parcelelor selectate

Formularul de tip M4- Schimbarea adresei/coordonatelor bancare / numelui societații, fara i a se modifica CUI-ul- se depune de catre fermier fara penalitați la orice moment.


Documente anexate cererii persoane fizice


Fermierul persoana fizica / administratorul formei simpla de asociere fara personalitate juridica prezinta:

actul identitate-CI/BI/pasaport

dovada contului bancar activ (aceasta adeverinta se depune in cazul in care: contul bancar nu mai corespunde cu cel din campania precedenta, nu mai este activ sau cand fermierul depune cerere in campania 2012 pentru prima data-este fermier nou);

in cazul in care fermierul este administratorul numit al unei forme de asociere simpla (fara personalitate juridica), conform Legii nr. 36/1991, modificata prin Legea nr. 139/2007, acesta prezinta si contractul de societate al formei simple de asociere fara personalitate juridica.

Adeverinta eliberata de Primaria pe raza careia utilizeaza terenul, conforma cu inscrisurile din Registrul Agricol conform HG 1632/2009. Aceasta va contine:

numele si prenumele/denumirea exploatatiei;

CNP/ CUI,

volumul, pozitia numarul din Registrul Agricol,

total suprafata utilizata, pe categorii de folosinta,

blocurile fizice in care utilizeaza terenul,

modul de detinere a terenului utilizat (proprietate, primit in arenda, concesionat, cu titlu gratuit, sub alte forme).

Documente anexate cererii - persoane juridice
Fermierii persoane juridice prezinta, dupa caz:

actul de identitate al administratorului/reprezentantului desemnat-CI/BI;

adeverinta de la banca la care are deschis cont bancar activ (aceasta adeverinta se depune in cazul in care: contul bancar nu mai corespunde cu cel din campania precedenta, nu mai este activ sau cand fermierul depune cererea de plata pentru prima data in campania 2012-este fermier nou)

copie dupa actele care dovedesc forma de organizare si numirea/desemnarea administratorului / reprezentantului (de ex. Hotararea Adunarii Generale, Actul constitutiv si/sau Statutul si/sau Acordul de constituire, etc.). In cazul in care exista cereri de mentiuni inregistrate la registrul comertului prin care se modifica aspecte esentiale privind identificarea societatii, acestea vor fi aduse in original, iar o copie se pastreaza la dosar.

copie dupa documentele care dovedesc inregistrarea fiscala (de ex. certificatul de inregistrare de la Registrul Comertului, certificatul de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor, actul pentru codul fiscal, etc.);

Adeverinta eliberata de Primaria pe raza careia utilizeaza terenul, conforma cu inscrisurile din Registrul Agricol, conform HG 1632/2009. Aceasta va contine:

numele si prenumele/denumirea exploatatiei;

CNP/ CUI,

volumul, pozitia numarul din Registrul Agricol,

total suprafata utilizata, pe categorii de folosinta,

blocurile fizice in care utilizeaza terenul,

modul de detinere a terenului utilizat (proprietate, primit in arenda, concesionat, cu titlu gratuit, sub alte forme).

Documente anexate pentru pajisti


Consiliile locale depun Declarația de eligibilitate - Anexa nr. 1 la formularul-tip de cerere unica de plata pe suprafata pentru anul 2012 pentru suprafețele pentru care se solicita sprijin și pentru care nu au fost incheiate contracte de arenda, concesiune, inchiriere, etc, pe care Consiliul local desfașoara activitate agricola. Anexa nr. 1 va fi insoțita de Hotararea Consiliului Local in original care stabilește suprafețele pentru care se depune cererea, precizandu-se daca pentru aceste suprafețe nu au existat/au existat, dar nu au fost conforme, solicitari de arendare, concesionare, inchiriere, folosința gratuita. O copie a acestei Hotarari ramane la dosarul cererii unice de plata.

Fermierii care solicita sprijin pentru suprafețele de pajisti concesionate de la Consiliile locale utilizate pe baza unor contracte de concesiune / inchiriere / arendare completeaza punctul A din Declarație de eligibilitate/conformitate pentru suprafetele solicitate - Anexa nr. 2 la formularul-tip de cerere unica de plata pe suprafata pe

Alte documente anexate cererii

In situatia in care fermierii solicita plati directe pentru prima data in anul 2012 sau daca fermierii declara in cereri ca utilizeaza suprafețe mai mari fața de suprafața determinata in campania anterioara trebuie sa prezinte si documentele doveditoare ale dreptului de utilizare (contract prin care a arendat suprafața suplimentara, contract de vanzare-cumparare, etc.). / eficientizare control administrativ

Alte prevederi procedurale

Atentie!!!

La depunerea cererii fermierii primesc:

- in original Instructiunile de completare a cererii si informatii aferente schemelor/masurilor de sprijin solicitate. In partea III.1, punctul 18 s-a introdus tipizat: ,,Declar ca am fost informat asupra conditiilor de eligibilitate si am primit un exemplar din Instructiunile de completare a cererii unice de plata si informatiile aferente schemelor/masurilor pentru care solicit sprijin.

- o copie a partii III.1 - Angajamente si declaratii si partii III.3 - Angajamente si declaratii-cerinte de eco-conditionalitate. In spatiul disponibil este pusa stampila cu data Centrului local/judetean/Municipiul Bucuresti APIA si este trecut numarul de inregistrare emis de Registratura IACS si se semneaza de catre responsabilul de cerere. Originalele acestora raman la dosarul cererii de plata si fermierul.

- o copie dupa partea III.2 - Angajamente si Declaratii - masuri de agro-mediu daca fermierul este nou si solicita plata aferenta pachetelor de agro-mediu sau are suprafete pentru care in 2012 solicita plata aferenta pachetelor de agro-mediu

Cerintele de eco-conditionalitate pentru 2012

Art. 4 - Regulamentul (CE) 73/2009

Orice agricultor care primeste plati directe trebuie sa respecte cerintele legale in materie de gestionare prevazute in anexa II si bunele conditii agricole si de mediu mentionate la articolul 6

Bunele condiții agricole și de mediu (G.A.E.C.) - modificari 2012 conform Ordinului MADR/MMP nr 30/147/2010 cu modificarile si completarile ulterioare

I.Standarde pentru evitarea eroziunii solului

GAEC 1. Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie sa fie acoperit cu culturi de toamna si/sau sa ramana nelucrat dupa recoltare pe cel putin 20% din suprafata arabila totala a fermei

GAEC 2. Lucrarile solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prasitoare, inclusiv semanatul, se efectueaza de-a lungul curbelor de nivel.

GAEC 3. Se mentin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.

II.Standarde pentru mentinerea continutului optim de materie organica in sol

GAEC 4. Floarea soarelui nu se cultiva pe acelasi amplasament mai mult de 2 ani

GAEC 5. Nu este permisa arderea miristilor si a resturilor vegetale pe terenul arabil

III.Standarde pentru mentinerea structurii solului

GAEC 6. Nu este permisa efectuarea lucrarii de arat in conditii de umiditate excesiva a solului

IV.Standarde pentru mentinerea unui nivel minim de intretinere a terenurilor agricole

GAEC 7. Intretinerea pajistilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de pasunat de

GAEC 8. Nu este permisa arderea vegetatiei pe pajistile permanente 0,3 UVM/ha, sau prin cosirea lor cel putin o data pe an

GAEC 9. Nu este permisa taierea arborilor solitari si/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile

GAEC 10. Evitarea instalarii vegetatiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite in scopul productiei

V.Standarde pentru protejarea si gestionarea apelor

GAEC 11. Respectarea prevederilor legale privind utilizarea apei pentru irigatii in agricultura

GAEC 12. Nu este permisa aplicarea ingrașamintelor de orice fel pe suprafetele de teren care se constituie in fasii de protectie in vecinatatea apelor de suprafața, a caror latime minima este de 1 m pe terenurile situate in blocurile fizice cu panta medie de pana la 12% și de 3 m pe terenurile situate in blocurile fizice cu panta medie mai mare de 12%

Cerintele legale in materie de gestionare (S.M.R.) conform Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si a Ministrului Mediului si Padurilor si a Presedintelei Agentiei Nationale Sanitar-Veterinara si pentru Sanatatea Animalelor nr.187/2155/42/2011:

MEDIU:

SMR 1 Conservarea pasarilor salbatice

SMR 2 Protectia apelor subterane impotriva poluarii cu substante periculoase

SMR 3 Protectia mediului, in special a solului, atunci cand se utilizeaza namoluri de epurare in agricultura

SMR 4 Protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole

SMR 5 Conservarea habitatelor naturale si a speciilor de fauna si flora salbatica

SANATATEA PUBLICA, SANATATEA ANIMALELOR SI A PLANTELOR:

SMR 6 Identificarea si inregistrarea porcinelor

SMR 7 Identificarea si inregistrarea bovinelor

SMR 8 Identificarea si inregistrarea animalelor din speciile ovina si caprina.

Cerintele de eco-conditionalitate pentru 2012


Cerințele minime relevante pentru masurile de agro-mediu care trebuie respectate la nivel de ferma, conform Anexei 4B1 din Programul Național de Dezvoltare Rurala 2007 - 2013

- Este permisa utilizarea numai a acelor produse de protecție a plantelor care au fost autorizate pentru vanzare și numai in conformitate cu instrucțiunile de utilizare

- Persoanele care folosesc produsele de protecție a plantelor trebuie sa fie calificate (sa aiba o atestare profesionala).

- Persoanele care folosesc produsele de protecție a plantelor clasificate ca avand "toxicitate ridicata" sau ca "toxice" trebuie sa fie inregistrate la serviciul special din cadrul poliției județene din raza de activitate. De asemenea, trebuie sa fie inregistrate la unitatea sanitar-veterinara sau la inspectoratul județean pentru siguranța muncii.

- Folosirea produselor de protecție a plantelor poate fi realizata doar pentru scopul in care aceste produse au fost omologate doar conform instrucțiunilor de utilizare.

Tratamentele cu produse de protecție a plantelor nu sunt permise in zonele de protecție a apelor, in zonele protejate, in zonele de protecție sanitara, zonele de protecție ecologica, precum și in alte zone protejate stabilite de autoritațile competente.

- Ingrașamintele naturale aplicate nu pot conține mai mult de 170 kg de azot (N) ca ingredient pur pe 1 ha de teren agricol.

- Fermierii trebuie sa respecte perioadele in care aplicarea fertilizatorilor este interzisa.

- Aplicarea ingrașamintelor pe terenurile cu pante abrupte trebuie realizata prin incorporarea ingrașamintelor in sol și luarea in considerare a condițiilor meteorologice.

- Nici un tip de ingrașamant nu poate fi aplicat pe terenuri acoperite de zapada, pe terenuri cu apa in exces sau pe terenuri ingețate.

- Nu vor fi folosiți fertilizatori in apropierea resurselor de apa in conformitate cu urmatoarele indicații: Fertilizator solid - nu mai aproape de 6 m de apa. Fertilizator lichid - nu mai aproape de 30 m de apa. In apropierea stațiilor de captare a apei potabile, nu va fi folosit niciun tip de fertilizator la o distanța mai mica de 100 m fața de stația de captare a apei.

- Fermierii trebuie sa se asigure ca ingrașamintele sunt distribuite uniform.

- Fermierii trebuie sa urmeze un plan de fertilizare.

- Interzicerea folosirii fertilizatorilor neautorizați pentru vanzare.

- Operatorii care produc produsele ecologice au obligatia de a-si inregistra aceasta activitate la MADR, prin compartimentul de specialitate, si de a se supune controlului unui organism de inspectie si certificare aprobat.

- In vederea protejarii speciilor de pasari migratoare este interzisa uciderea sau capturarea intentionata, indiferent de metoda utilizata

In cazul in care, in timpul angajamentului, se modifica standardele obligatorii (legislatie comunitara sau nationala relevanta) sau cerințele de eco-conditionalitate, iar modificarile nu sunt acceptate de beneficiar, angajamentul va fi anulat fara rambursarea plaților efectuate pana la acea data, situație care necesita completarea și depunerea declarației de revizuire a angajamentului. Clauza de revizuire se poate aplica numai in cursul campaniei in care a survenit modificarea legislativa, pana maxim la momentul termenului limita de depunere a cererilor unice de plata pentru campania urmatoare. Pentru anul 2012 s-au modificat cerintele de eco-conditionalitate, drept urmare, conform P.N.D.R., fermierii pot solicita in acest an completarea declaratiei de revizuire a angajamentului pentru masurile din axa 2 in derulare, adica pot aplica clauza de revizuire, pana la data de 11.06.2012 inclusiv.

Cerintele specifice de agromediu P6 si P7

Pachetul 6: Pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.)

Cerințe de management:

-Utilizarea fertilizantilor chimici este interzisa.

-Utilizarea tradiționala a gunoiului de grajd este permisa pana in echivalentul a maxim 30 kg . N s.a./ha.

-Utilizarea pesticidelor este interzisa.

-Cositul poate incepe doar dupa data de 25 august.

-Cositul se poate efectua manual sau cu utilaje mecanizate de mica capacitate, fiind interzisa folosirea utilajelor grele ( se vorfolosi utilaje cu o masa redusa de pana la 400 Kg, iar latimea lamei nu trebuie sa fie mai mare de 1,2 m).

-Masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii nu mai tarziu de doua saptamani de la efectuarea cositului.

-Pasunatul se efectueaza cu maxim 0,7 UVM pe hectar.

-Pasunile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de doua saptamani de la retragerea apelor.

-Este interzis aratul sau discuitul pajistilor aflate sub angajament.

-Nu vor fi realizate insamantari de suprafata sau suprainsamantari. Se pot face insamantari cu specii din flora locala doar in cazurile cand anumite portiuni de pajiste degradeaza sau sunt afectate accidental.

-Sunt interzise acțiunile care sa conduca la accelerarea drenajului natural al pajistilor aflate sub angajament.

Aspecte procedurale primire cereri 2012

Documentele anexate cererii unice de plata se primesc odata cu cererea de plata;

Lipsa unuia dintre aceste documente atrage incompletitudinea cererii;

Cererea se inregistreaza in Registrul electronic, se trece numarul de inregistrare si se stampileaza cu data primirii.

Documentele anexate cererii se stampileaza cu data primirii

Toate documentele pe care le aduce fermierul la dosarul cererii se stampileaza cu data primirii, pentru a documenta data depunerii acestora la APIA.

In situatia in care suprafata fermei nu se modifica, fermierul va dovedi utilizarea terenului, la depunerea cererii, prin adeverinta eliberata de Primarie conforma cu inscrisurile din Registrul Agricol (conf. HG 1632/2009). Adeverinta trebuie sa contina cel putin:

numele si prenumele/denumirea exploatatiei,

CNP/CUI,

volumul, numarul pozitiei din Registrul Agricol,

total suprafata utilizata, pe categorii de folosinta,

blocurile fizice in care utilizeaza terenul,

modul de detinere a terenului utilizat (proprietate, primit in arenda, concesionat, cu titlu gratuit, sub alte forme

In situatia in care fermierii solicita plati directe pentru prima data in anul 2012 sau daca fermierii declara in cereri ca utilizeaza suprafețe mai mari fața de suprafața determinata in campania anterioara prezinta si documentele doveditoare ale dreptului de utilizare (contract prin care a arendat suprafața suplimentara, contract de vanzare-cumparare, etc.), conf. OMADR 246-2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste documente trebuie sa fie valabile la data depunerii cererii de plata.

Fermierii care utilizeaza apa pentru irigații prezinta, la controlul pe teren, documentele care dovedesc dreptul de utilizare a apei pentru irigații: - autorizatia de gospodarire a apelor eliberata de catre Administratia Nationala Apele Romane, Directiile de ape sau Sistemele de gospodarire a apelor pentru prelevarea apei pentru irigatii in agricultura din care sa rezulte durata autorizarii; aceasta se solicita daca volumul de apa prelevat depaseste 2 l/s, - act doveditor al calitatii de membru al organizatiei utilizatorilor de apa pentru irigatii, - copie a contractului de furnizare a apei pentru irigatii (multianual sau sezonier), - dovada a utilizarii apei pentru irigatii.

Informarea fermierilor prin IPA OnLine
IPA-CR-1 - Este necesara introducerea unei bife pentru urmarirea si gestionarea parcelelor care au facut obiectul defrisarilor viticole.

pachetelor 6 si 7 care sa permita alocarea codului corespunzator pe parcela. Codurile P.6 respectiv P.7 vor fi disponibile in lista derulanta a tab-ului AGROMEDIU

IPA-CR-2.2. - Adaugarea codurilor de cultura noi pentru pasuni 605 si 604

IPA-CR-3 - Introducerea de avertizari care sa vina in ajutorul fermierului in procesul de completare a cererii IPA

IPA-CR-3.1. 2. Avertizare GAEC 3 - BF care contine terase, neblocanta

IPA-CR-3.1. 3. Avertizare GAEC 4 floarea soarelui, blocanta

IPA-CR-3.1. 4. Avertizare GAEC 12 - benzi tampon

IPA-CR-3.1. 4. 2. - pentru panta valori mai mari decat 12%

IPA-CR-3.1. 5. Incarcare in IPA arii protejate

"Atentie!! Parcela nr . se regaseste intr-o zona cu restrictii pentru practicarea activitatilor agricole. Verificati daca aveti dreptul de a solicita sprijin in locatia respectiva"


IPA-CR-4. Avertizari pentru masurile specifice agromediu sau LFA

IPA-CR-4.2 - Parcele situate in zone in care se pot solicita masuri de Agromediu

IPA-CR-4.2.6 - daca fermierul bifeaza AGROMEDIU iar parcela nu se regasește in nici una din zonele AGROMEDIU se va genera un mesaj de forma

IPA-CR-7 - Introducerea de date utile pentru corespondenta cu fermeirul și implementarea unei avertizari pentru fermier

IPA-CR-8 - Blocare pentru alegere masura de AGROMEDIU pentru parcelele pentru care se solicita categoria de folosința PPn, TAn, CPn, VIIn, Gn

IPA-CR-9 - Modificare pentru "finalizarea declarației de suprafața", alocarea unui ID unic pentru fiecare declarație de suprafața finalizata și inactivarea functionalitații "finalizarea declarației de suprafața" pentru fermieri

IPA-CR-10 -Atentionare solicitare aceiasi cultura pentru doua sau mai multe subparceleIII.1 ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII

1.- exploatez un teren agricol cu o suprafața de cel puțin 1 ha, iar suprafața parcelei agricole este de cel puțin 0,3 ha. In cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuștilor fructiferi, suprafața minima a parcelei este de cel puțin 0,1 ha

- declar toate parcelele agricole eligibile și neeligibile pe care le utilizez; nedeclararea intregii suprafețe utilizate atrage dupa sine sancțiuni

2.Nerespectarea condițiilor de eligibilitate pentru acordarea plaților directe, precum și inscrierea cu intenție in formularul de cerere și/sau in documentele aferente cererii, a informațiilor incomplete / neconforme cu realitatea, atrag dupa sine sancțiuni de natura financiara si/sau penala, dupa caz.

3. Beneficiarii plaților directe pot fi persoanele fizice și/sau persoanele juridice care utilizeaza terenul agricol pentru care solicita plata, in calitate de proprietari, arendași, concesionari, asociați administratori in cadrul asociațiilor in participațiune

4. Adeverinta eliberata de Primaria pe raza careia utilizez terenul, care este conforma cu inscrisurile din Registrul Agricol, in baza H.G. nr.1632/2009

7. Daca exploatația a fost afectata de un caz de forța majora comunic acest fapt in scris la A.P.I.A. in termen de 10 zile lucratoare

8. Schimbarea categoriei de folosința a terenului, inclusiv pajiște permanenta (pașuni-fanețe), se face numai in conformitate cu legislația in vigoare

15. Ma oblig sa desfașor activitate agricola in zona defavorizata (ZMD, ZSD, ZDS) timp de 5 ani de la efectuarea primei plați și sa respect cerintele de eco-conditionalitate pe intreaga suprafata a exploatației (numai pentru solicitanții ale caror parcele agricole se afla in zonele defavorizate și solicita sprijinul corespunzator).

18. Daca o schimbare survenita in legislația comunitara și/sau naționala nu este acceptata de catre solicitantul eligibil pentru masurile de dezvoltare rurala, angajamentul asumat anterior poate fi anulat fara rambursarea plaților efectuate anterior, prin accesarea clauzei de revizuire pentru perioada in care angajamentul a fost in vigoare conform P.N.D.R. 2007-2013, versiunea consolidata. Am luat la cunostinta ca pentru anul 2012 s-au modificat cerintele de eco-conditionalitate, drept urmare, conform P.N.D.R., pot solicita in acest an completarea declaratiei de revizuire a angajamentului de agro-mediu/zona defavorizata (ZMD, ZSD, ZDS) in derulare, adica pot aplica clauza de revizuire, pana la data de 11.06.2012 inclusiv.Terenul necultivat (cod 970) este terenul arabil lasat necultivat in mod deliberat, dar menținut in bune condiții agricole și de mediu care este eligibil pentru plata SAPS, daca sunt indeplinite condițiile minime de eligibilitate pe suprafața, conform art. 124 alin. (1) din Regulamentul CE nr. 73/2009

V. Completarea și depunerea cererii de plata (termene):

A. Declarația de suprafața completata electronic folosind aplicația IPA-Online. In campania 2012, fermierii completeaza cererea unica de plata pe suprafața, folosind aplicația IPA On-line-realizeaza electronic operațiunea de digitizare a parcelelor și actualizare a declarației de suprafața conform Manualului de utilizare IPA Online. La completarea electronica a cererii, fermierul dispune de suprafețele determinate in campania anterioara.

Declarația de suprafața se tiparește, se dateaza, se semneaza și se ștampileaza dupa caz. La centrul APIA fermierul primește,

pentru a actualiza și/sau completa și celelalte pagini din cererea unica de plata, respectiv: pagina 1 pretiparita, pagina 3 (care conține bifele pentru solicitarea sprijinului) și paginile cu angajamente. Acestea formeaza cererea unica de plata care trebuie datata, semnata, ștampilata dupa caz și inregistrata la APIA.Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2023 - Toate drepturile rezervate -| copyright

bani

AgriculturaAnimale
Pomicultura
Silvicultura
Viticultura
Zootehnie

Lucrari pe aceeasi tema


Imbunatatirea comercializarii produselor agroalimentare in Romania
Buruienile din culturile agricole
Afanarea adanca
Semanatoarea miniair profi 625
Sisteme de asolamente
Semanatoarea miniair profi 620
Semanatoarea miniair profi 420
Clasa protisoluri
Referat la agrochimie - cultura ardeiului de camp
Reclama comerciala in comertul cu produse agricole si agroalimentareRamai informat
Informatia de care ai nevoie
Acces nelimitat la mii de documente, referate, lucrari. Online e mai simplu.

Contribuie si tu!
Adauga online proiectul sau referatul tau.