Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi

Arhitectura


Qdidactic » bani & cariera » constructii » arhitectura
TEHNOLOGIA DE EXECUTIE - toparea inundarii terenurilor agricole sau gospodariilor amplasate in imediata vecinatate a parauluiTEHNOLOGIA DE EXECUTIE - toparea inundarii terenurilor agricole sau gospodariilor amplasate in imediata vecinatate a paraului


TEHNOLOGIA DE EXECUTIE


1. Generalitati


Lucrarile hidrotehnice propuse cauta sa stabileasca o stare de echilibru intre curent si albie printr-o dimensionare corespunzatoare, functie de debite, nivele, pante, rugozitate, viteze etc.

Lucrarile propuse prin documentatie sunt necesare pentru stoparea inundarii terenurilor agricole sau gospodariilor amplasate in imediata vecinatate a paraului Ialomicioara si sunt oportune deoarece se creeaza conditii de dezvoltare in siguranta a localitatii conform planurilor de urbanism.


2. Tehnologia de executie a lucrarilor


2.1. Lucrari pregatitoare
Inainte de inceperea lucrarilor de calibrare propriuzise se fac lucrari pregatitoare care constau din masuri organizatorice si tehnologice corespunzatoare crearii unui front de lucru pentru viitoarea lucrare hidrotehnica.

Astfel se vor amenaja in cadrul santierului ateliere, birouri, locuri de securitate si higiena, unele lucrari provizorii necesare intr-o faza anterioara (de exemplu rampe provizorii necesare aprovizionarii cu materiale sau planuri inclinate).

Se vor amenaja de asemenea, platforme neinundabile pe care se vor construi soproane, magazii si depozite de stocare a materialelor de incercari (daca este cazul) si racordarile lor la diferite resurse.

Se vor amenaja drumuri de acces in santier.


2.2. Lucrari de baza

Pichetarea lucrarilor: consta in materializarea axei si limitele fundatiilor si a amprizelor lucrarilor, in functie de natura acestora si implementarea unor repere de nivelment in imediata apropiere a lucrarilor.

Pichetarea se face de catre antreprenor pe baza planurilor de executie, pe care le va respecta intocmai si se aproba de catre 'Inginer' consemnandu-se in registrul de santier.

Executarea sapaturilor: Sapaturile se executa in conformitate cu respectarea dimensiunilor si cotelor date in sectiunea transversala tip din proiectul tehnic.

Materialul excavat va fi folosit pentru : parte pentru executarea umpluturilor din spatele zidului de sprijin, parte vor fi indepartate din zona lucrarilor.

Lucrarile de excavatii se executa la lumina zilei si la temperaturi de peste +5°C. Intrarea oamenilor si a utilajelor in albia raului (canalului) va fi permanent asigurata de legatura santierului cu posturile hidrometrice din amonte, astfel ca in cazul unor viituri sa se poata lua masuri rapide de indepartare a oamenilor si utilajelor.    

Executia umpluturilor din material local, necesare executiei lucrarilor de aparare se face in straturi elementare suprapuse, pe cat posibil orizontale, pe intreaga lungime a lucrarii.

Umpluturile vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare Proctor normal prevazut in STAS 2914-84.

Materialul pentru umpluturi va fi curatat de pietre a caror dimensiune depaseste 15 cm.

Aceste umpluturi vor fi metodic compactate, grosimea maxima a fiecarui strat elementar nu va depasi dupa tasare 20 cm. Densitatea uscata a umpluturii va trebui sa atinga 95% din densitatea optima uscata, Proctor Normal.


2. Tolerante admisibile la executia lucrarilor


Trasarea lucrarii se face in prezenta beneficiarului, predandu-se executantului cu proces verbal reperii de nivelment si planimetrici care se vor conserva corespunzator pe durata executiei.

Pentru trasarea lucrarilor, atat in plan orizontal, cat si in plan vertical, se admit tolerante de maxim ± 0,05 m.

Cotele si dimensiunile geometrice ale excavatiilor din compunerea elementelor de calibrare se vor respecta intocmai pentru a corespunde cerintelor din exploatare. Acestea sunt prevazute in proiectul tehnic.

Se admit tolerante pe orizontala de ± 0,10 m, iar pe verticala de ± 0,05 m.


2.4. Urmarirea comportarii in timp a lucrarilor


Urmarirea comportarii in timp a constructiilor este necesara pentru cunoasterea continua a aptitudinilor pentru exploatare cat si pentru completarea cunostintelor asupra raspunsului constructiilor la solicitarile din exploatare si din actiunea mediului ambiant, in scopul perfectionarii metodelor de calcul si proiectare.

Actiunea de urmarire a comportarii in exploatare a constructiilor, are ca scop obtinerea de date in vederea stabilirii:

modului de comportare a constructiilor in comparatie cu prevederile proiectelor si instructiunilor de exploatare;

masurilor ce trebuie luate in vederea eliminarii sau opririi eventualelor fenomene ce ar putea duce la avarierea sau distrugerea constructiilor;

programului si volumului de lucrari si reparatii a constructiilor in asa fel incat cheltuielile si pierderile de productie sa fie minime;

volumului de informatii care poate fi folosit pentru amenajari similare in functiune, precum si pentru proiectarea altor amenajari ce urmeaza a se executa.

Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face pe toata durata de existenta a acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa sau investigarea cu mijloace de observare si masurare specifjce.                                 

Astfel, dupa finalizarea lucrarii, constructorul trebuie sa faca profile de referinta.

Beneficiarul are obligatia de a urmarii comportarea in timp a constructiei. In acest sens se va face o vizualizare periodica la un interval de sase luni sau dupa viituri sau scurgeri masive de gheturi si profile transversale prin lucrare, care se vor compara cu profilele transversale de referinta.

Aceste prevederi sunt elaborate pe baza urmatoarelor acte normative:

- Ordonanta nr. 2/4-01-1994 'Ordonanta privind calitatea in constructii'

- Legea nr. 10/24-01 -1995 'Lege privind calitatea in constructii'

- HGR nr.261/1994-A3

- 'Regulament privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor'

- 'Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acesteia. Norme de intocmire a cartii tehnice a constructiei'

STAS 2745-90 'Urmarirea tasarilor constructiilor prin metode topografice'

STAS 10493-76 'Marcarea si sistematizarea punctelor pentru supravegherea tasarii si deplasarii constructiilor si terenurilor'

STAS 4294-73 'Marci pentru nivelment si pentru triangulatie geodezica'


Fata de cele relatate, se pot sublinia urmatoarele aspecte:

- Activitatea de urmarire in timp este obligatorie prin lege;

- Urmarirea comportarii in timp trebuie facuta organizat si constant prin observatii si masuratori facute de unitati specializate;

- Situatiile deosebite de comportare se vor rezolva pe baza unor documentatii elaborate de proiectantul initial sau de alte institutii specializate;

- Pe baza rapoartelor de observatii si masuratori vor putea fi intocmite programe de reparatii si intretinere a lucrarii.


2.5. Receptia lucrarilor

Receptia constituie o componenta a sistemului calitatii in constructii si prin actul de receptie se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de executie.

Receptia lucrarilor de constructii, in conformitate cu Hotararea nr. 273 din 14 iunie 1994 (publicata in Monitorul Oficial nr. 193 din 28 iulie 1994), se realizeaza in doua etape:

receptia la terminarea lucrarilor

receptia finala


Receptia la terminarea lucrarilor

Executantul trebuie sa comunice investitorului data terminarii tuturor lucrarilor prevazute in contract.

Comisia de receptie examineaza executarea lucrarilor in conformitate cu respectarea prevederilor din autorizatia de construire, cu prevederile contractului, ale documentatiei de executie, precum si cu avizele eliberate de autoritatile competente.

Proiectantul, in calitate de autor al proiectului constructiei, va intocmi si prezenta in fata comisiei de receptie punctul sau de vedere privind executia constructiei.

La terminarea examinarii, comisia va consemna observatiile si concluziile in procesul-verbal de receptie, inclusiv recomandarea de admitere cu sau fara obiectii a receptiei.

Receptia finala

Receptia finala este convocata de investitor in cel mult 15 zile dupa expirarea perioadei de garantie (perioada de garantie este cea prevazuta in contract).

La receptia finala participa:

investitorul

comisia de receptie numita de investitor

proiectantul lucrarii

executantul


Desfiintarea santierului dupa terminarea executiei lucrarilor


Dupa terminarea lucrarilor se vor lua masuri pentru desfiintarea santierului.

Astfel, la terminarea lucrarilor, antreprenorul va dezafecta constructiile si amenajarile aferente organizarii de santier proprii.

Cu aceasta ocazie se vor face amenajarile necesare in vederea redarii in folosinta anterioara a terenului pe care s-au aflat obiectele organizarii de santier.

Se vor inlatura in totalitate efectele si eventualele surse de poluare a terenului (baze de productie, ateliere de reparatii si intretinere utilaje, depozite de combustibili).

Cu prilejul desfiintarii santierului, antreprenorul va asigura de asemenea curatarea locului din ampriza lucrarilor executate atat la uscat, cat si in albie.


4. Protectia mediului

Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative asupra solului, microclimatului apelor de suprafata, vegetatiei, faunei, zgomotului si peisajului.

Tratarea directa a erodarii malurilor si albiei ca simptom imediat, implica eforturi in directia identificarii si abordarii tuturor factorilor semnificativi.

Potentialul de erodare a albiei este dictat de stabilitatea albiilor si de capacitatea eroziva a apei curgatoare. Malurile cursului de apa pot fi protejate sau reconstruite prin cresterea rezistentei malului la eroziuni.

Solutiile pentru problemele specifice erodarii albiei trebuie sa ia in considerare caracteristicile sistemului cursului de apa ca si disponibilitatea materialelor de constructie sau costul lucrarilor.

Proiectele trebuie sa fie conforme cu necesitatile de aparare potrivite potentialului eroziv al fiecarei zone aferente cursului de apa.

De asemenea, se vor lua masuri pentru reducerea poluarii mediului pe timpul executiei lucrarilor.


Tabel nr..

Impactul lucrarilor in perioada de exploatare


TIPUL DE IMPACT


EFECTE


Impactul asupra mediului fizic

Impactul asupra apelor de suprafata


- reducerea proceselor de eroziune a malurilor - reducerea pericolului de inundare prin cresterea capacitatii de transport a albiei in zona podurilor

podetelor


Impactul asupra apelor subterane si a calitatii apelor de suprafata


- poluari accidentale ca urmare a accidentelor rutiere in care sunt implicate autovehicule ce transporta hidrocarburi sau alte substante toxice si periculoase


Impactul asupra versantilor


- cresterea gradului de stabilitateImpactul asupra peisajului


- este perceput pozitiv in zona caii de rulare


Impactul asupra mediului uman


Impactul asupra folosirii apei


- nesemnificativ. Se poate resimtii numai in caz de poluari accidentale datorate accidentelor de circulatie


5. Executia lucrarilor din gabioane

5.1. Generalitati


Caietul de sarcini cuprinde elementele tehnice mentionate in planse si prezinta informatii, precizari si prescriptii suplimentare planselor referitoare la protectiile de mal ce se vor executa din gabioane pe paraul Ialomicioara de Runcu in intravilanul localitatii Runcu, jud. Dambovita.

In cazul constatarii unor abateri de la prezenta documentatie, proiectantul si beneficiarul vor putea dispune intreruperea lucrarilor, constructorul fiind obligat la refacerea lucrarilor necorespunzatoare.

Constructorul este obligat sa efectueze toate incercarile de laborator si verificarile prezentate in acest caiet de sarcini, precum si incercarile si verificarile suplimentare pe care, pe parcursul executiei, proiectantul sau beneficiarul le vor considera necesare.

Constructorul este obligat sa organizeze controlul calitatii lucrarilor pe toate fazele de executie.

Beneficiarul, prin dirigintii de santier, este obligat sa supravegheze realizarea corecta pe faze a lucrarilor si sa semnaleze proiectantului abaterile constatate.


5.2. Materiale – conditii tehnice si calitative


Gabioanele sunt cutii din plasa de sarma galvanizata, avand forma paralelipipedica.

Dimensiunile obisnuite ale gabioanelor de forma paralelipipedica sunt de L = (3 . 6) m lungime l = (1 . 3) m latime si inaltime h = (1 . 1,50) m. Gabioanele cilindri au diametrul de (0,30 . 1,00) m si o lungime de (..6) m. Grosimea sarmei zincate, diametrul ochiurilor variaza in functie de dimensiunile cilindrului si ale pietrei care alcatuieste umplutura. Desi pot fi deteriorate in special prin coroziunea plasei de sarma sau prin ruperea ei, datorita loviturilor primite din partea pietrelor transportate de apa (in special la raurile de munte), gabioanele au capatat o larga raspandire si se mentioneaza functionarea lor in conditii bune timp de mai multi zeci de ani.

Pentru ca gabioanele sa aiba rigiditatea necesara se consolideaza cu legaturi in zigzag, incrucisate. Nu este recomandabila intrebuintarea consolidarilor transversale, concomitent cu cele longitudinale, deoarece folosirea unui singur sistem de consolidare, asigura o rigiditate suficienta a gabioanelor. Pentru a preintampina deformatiile gabionului in momentul umplerii cu piatra, se vor monta tiranti.

Daca inaltimea cutiei gabion este redusa, h= (40 . 50) cm se obtin saltele de gabioane. Saltelele de gabioane au dimensiunile in plan de (2,00x3,00-5,00x6,00) m si inaltimea de (0,40 . 0,50) m. Utilizarea si comportarea lor in lucrari este similara cu aceea a saltelelor obisnuite de fascine. Sporirea dimensiunilor gabioanelor saltele necesita lucrari complicate de consolidare a carcasei metalice.


Principalele elemente care intra in alcatuirea gabioanelor sunt:

- otel –beton pentru carcase;

- plase de sarma pentru cutii;

- agregate de cariera (bolovani de rau) pentru umplerea cutiilor.


Otelul – beton trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in STAS 438/2-80.

Livrarea otelului beton pe santier se face conform prevederilor legale in vigoare insotita de:

- certificatul de calitate emis de producator (daca livrarea o face producatorul);

- certificate de garantie corespunzatoare loturilor care se livreaza (daca livrarea se face pe baza de aprovizionare);

In cazul in care lipseste certificatul de calitate sau exista dubii asupra calitatii otelului aprovizionat se va proceda la determinarea caracteristicilor reale (in principal rezistenta la tractiune si sudabilitate) de catre un laborator de specialitate.

Sudabilitatea se va verifica conform STAS 7194-79.

Pentru fiecare cantitate si sortiment aprovizionat operatia de control a calitatii este obligatorie si va consta din:

- constatarea certificatului de calitate sau garantie;

- verificarea dimensiunilor sectiunii tinand seama de reglementarile in vigoare ( STAS 437/2-80, NE 012-99);

- examinarea aspectului;

- verificarea prin indoire la rece.

Frecventa verificarilor se face conform normativului NE 012-99.

Otelurile vor fi depozitate pe tipuri de diametre si se va urmari:

- evitarea conditiilor care favorizeaza corodarea;

- evitarea murdaririi acestora cu pamant sau alte materiale;

- asigurarea posibilitatilor de identificare usoara a fiecarui sortiment si diametru.

Otelul – beton livrat in colaci sau bare indoite trebuie sa fie indreptat inainte de a se proceda la taiere si fasonare, fara a se deterioara insa profilul.

La intinderea cu troliul, alungirea maxima nu va depasi 1mm/m.

Inadirea barelor prin sudura se va face conform instructiunilor tehnice pentru sudarea armaturilor din otel – beton, indicativ C28/90.

Barele care se sudeaza se vor curata cu perii de sarma pana la obtinerea unui luciu metalic pe lungimea inadirii prin sudare, precum si pe suprafete transversale ale capetelor ce se sudeaza.

Plasa va fi de sarma zincata. Ochiurile plasei sunt hexagonale si dublu torsionate.

Dimensiunile d si D ale ochiurilor vor fi 100 x 120 mm, cu o toleranta de ± 5%. Grosimea sarmei este de 3mm, cu o toleranta de 2%.

Sarma de legatura va fi aceeasi ca si sarma de gabioane. Greutatea sarmei reprezinta 8-10% din greutatea gabionului gol.

La gabioane se utilizeaza sarma galvanizata cu urmatoarele caracteristici :

- incercarea la tractiune se efectueaza cu un efort de 42 kg/mm2 minim. La acest efort sa nu se obtina o alungire mai mare de 10%;

- sa suporte 10 plieri la 90 grade in ambele sensuri fara sa se rupa;

- sa se invarteasca de 10 ori pe un cilindru de diametru de doua ori mai mare ca al sarmei, fara ca zincul sa se exfolieze sau sa crape. Invartirea se va face cu o viteza de 15 ture/minut;

- la torsiune, firul de 20 cm lungime trebuie sa suporte 30 ture complete (360 grade fiecare tura) fara sa se rupa sau sa se exfolieze.

Incarcarea, transportul si descarcarea plaselor de sarma se vor face cu grija evitandu-se turtirea si deformarea lor.

La umplerea gabioanelor se vor utiliza bolovani de rau, procurati din albia paraului Ialomicioara, distanta de transport 10 km.

Se interzice introducerea in lucrare a bolovanilor de rau cu amestec de pamant si steril.

Dimensiunile bolovanilor de rau trebuie sa fie de min. de 2 ori mai mari decat ochiurile plasei de sarma.


5. Descrierea lucrarilor din gabioane


Ordinea de executie a lucrarilor este urmatoarea :

- excavarea amplasamentului;

- pozitionarea saltelelor de gabioane la cota din proiect;

- montarea succesiva a gabioanelor si umplerea lor;

- umpluturile din spatele gabioanelor se vor compacta cu maiul mecanic sau maunual;

Punerea in opera a gabioanelor se va face dupa verificarea si acceptarea de catre dirigintele de santier a dimensiunilor si calitatii acestora.

Fetele vecine a doua gabioane vor fi perfect lipite utilizand in acest scop un levier de lemn. De asemenea fetele vecine vor fi cusute cu sarma galvanizata.

Fata inferioara va fi legata cu sarma de cea de dedesupt inainte de umplere. Introducerea sarmei de legatura se va face cu o bara de lemn si un cleste pe care se ruleaza extremitatea firului liber.

Pentru salteaua de gabioane, bolovanii utilizati nu vor avea dimensiuni mari, care sa afecteze supletea saltelei. Astfel, piatra folosita la umplerea saltelelor de gabioane va avea forma poligonala cu latura cuprinsa intre 8-15 cm, si greutatea maxima de 25 kg/buc.

Fata gabionului umplut trebuie sa fie orizontala cu o toleranta de 2 – 3 %. Cusatura pe margini nu trebuie sa aiba un pas mai mare de 30 cm.

Dimensiunile bolovanilor de rau trebuie sa fie de 2 ori mai mari decat dimensiunea maxima a ochiului plasei, dar nu mai mari de 8-15 cm.

6. Tehnologii de executie. Verificari


Pentru realizarea patului lucrarilor sunt necesare urmatoarele operatiuni:

- trasarea si marcarea pe teren a amplasamentului lucrarii cu tarusi si sabloane pe care se vor nota cotele;

- sapatura pentru pozarea lucrarii se va executa conform tehnologiei de excavatii.

Verificarile de ordin calitativ asupra patului lucrarii sunt cele specifice lucrarilor de terasamente si au in vedere verificarea de catre seful punctului de lucru si dirigintele de santier a cotelor si dimensiunilor in conformitate cu prevederile proiectului si consemnarea acestora in Procesul verbal de verificare a cotei de fundare.

Lucrarile se vor executa in urmatoarea succesiune:

excavarea amplasamentului;

pozitionarea saltelelor de gabioane la cota din proiect;

- montarea succesiva a gabioanelor;

- acoperirea cu beton a gabioanelor care alcatuiesc protectiile de mal (pe toata lungimea apararii de mal).

Verificarile de ordin calitativ au in vedere verificarea de catre seful punctului de lucru si dirigintele de santier a cotelor si dimensiunilor in conformitate cu prevederile proiectului si consemnarea acestora in Procesul verbal de verificare a cotei (profilului de executie).

Conformitatea produselor pentru constructii: Conform Anexei la Ordinul MTCT numarul 1558/26.08.2004 si Ordinul 896/2005 sistemul de atestare a conformitatii pentru :

otel beton 1+;

umpluturi gabioane 4.


7. Verificarea calitatii si receptia lucrarilor


Verificarea calitatii lucrarilor executate se va face de catre constructor pe intreaga perioada de executie a lucrarilor prin compartimentul tehnic de calitate si de catre beneficiar prin dirigintele de santier. Verificarile necesare sunt cele stabilite anterior.

In cazul in care nu este dotat cu personal tehnic de specialitate sau cu aparatura tehnica necesara efectuarii controlului calitatii lucrarilor, constructorul este obligat sa apeleze la unitatile de specialitate.

Materialele introduse in lucrare vor corespunde calitativ conditiilor si standardelor enumerate mai sus.

Beneficiarul este obligat sa solicite constructorului certificate de calitate pentru toate materialele introduse in lucrare si sa nu admita folosirea celor ce nu indeplinesc conditiile prescrise.

Beneficiarul este obligat sa ceara constructorului ca toate documentele care atesta calitatea lucrarilor sa fie intocmite pe intreg parcursul executarii lor.

Receptia pe parcursul executiei lucrarilor se efectueaza de catre beneficiar si proiectant, iar la fazele determinate participa si Inspectia de Stat in Constructii. Documentul ce se incheie pentru atestarea calitatii lucrarilor si receptiei lor pe parcursul executiei si pe faze determinate este procesul verbal de receptie care trebuie sa cuprinda: amplasamentul lucrarii, dimensiunile si cotele sapaturii, dimensiunile si cotele apararii de mal.

Abaterile admisibile la dimensiunile din proiect depind de tipul lucrarii, de elementele geometrice si de importanta lor:

- pentru amplasamentul lucrarilor –5 cm;

- panta taluzurilor –20mm/m.8. Protectia muncii


In timpul executiei lucrarilor, executantul are obligatia de a lua toate masurile pentru evitarea oricarei accidentari a personalului.

Se atrage atentia ca la instructajele efectuate sa se insiste asupra aspectelor ce pot apare la lucrarile de pe taluze, la inaltime si altele, pentru care se vor intocmi instructiuni specifice de tehnica securitatii muncii.

Pentru executarea lucrarilor de excavatii se vor respecta urmatoarele:

Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat de MLPAT CU Ord.9/N/15.0199

Norme de protectia muncii pentru lucrarile de constructii hidrotehnice la suprafata si pe apa, ale Ministerului Industriilor, redactarea a-II-a /199

Norme generale de protectia muncii ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si Ministerului Sanatatii.

Legea Protectiei Muncii nr. 90/1996 editata de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale

Executantul are obligatia sa execute instructaje de protectia muncii, in care sa se insiste asupra aspectelor cu caracter de periculozitate.

La lucrarile de excavatii executate cu draglina sau excavatoare se vor respecta prevederile la modul de lucru al utilajelor de sapat.

Se va acorda o atentie deosebita platformelor de lucru si circulatiei in zona lucrarilor;

Latimea platformelor de lucru trebuie sa asigure posibilitatea deplasarii utilajelor si mijloacelor de transport. De asemenea se va acorda o atentie deosebita lucrului sub linii electrice sub tensiune.

Deserventul utilajului este obligat sa observe starea taluzelor si in orice caz de pericol de surpare sa indeparteze utilajul din zona zona periculoasa. De asemenea pentru situatii de viitura antrepenorul va instala un sistem propiu de atentionare si in caz de pericol de inundare se vor evacua utilajele si personalul la o cota accesibila si neinundabila.

O atentie deosebita trebuie acordata descarcarii cupei excavatorului in autovehicol, care se va face cu respectarea normelor referitoare la acest gen de operatii.

Aceste masuri nu sunt limitative, executantul poate lua si alte masuri care sa evite accidentele tehnice sau cele ale personalului.


Documente de referinta:


Legea nr.10/1995-Legea privind calitatea in constructii;

STAS 2543/76 –Plase cu ochiuri patrate;

SR 662/2002-Agregate naturale de balastiera;

STAS 438/ - 89 Produse din otel pentru armarea betonului Otel beton laminat la cald. Marci si conditii de calitate;

STAS 438/ 2-91 produse din otel pentru armarea betonului. Sarma rotunda trefilata din otel utilizata in scopuri generale.


Tehnologia de executie a lucrarilor

1. Organizare de santier


01. TRA04A40

Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe dis. 40 km.

Transportul utilajelor grele la punctul de lucru

buldozer

excavator

incarcator frontal

Se masoara la to

Rotund: 40.00 to

2. Regularizare albie


01. TSC19B11

Sapaturi cu buldozerul pe tract. 81-180cp incl. imping. pamant la 10 m teren cat. 2 in cond. gosp. apelor (amenajarea zonei dupa realizarea zidului de sprijin amonte si aval de acesta)

Lungime = 300.00 m

Latime    = 25.00 m

Inaltime = 0.50 m

300 x 25 x 0.5 = 3750.00 mc

Se masoara la sute mc

Rotund: 37.50 mc

02. TSC22G11

Spor pentru fiecare 10 m in plus la tsc 19 buldozer de 81-180cp. pamant cat. 1 si 2 in cond. gosp. apelor

Se masoara la sute mc

Rotund: 37.50 mc

0 TSC35B3

Excavatii, incarcare: incarc. auto cu incarc. pe pneuri cupa 2,6-3,9 mc teren categ 2 la dist. < 10 m. Se considera 50 % din sapatura

Se masoara la 100 mc pamant Rotund: 18.75 sute mc

04. TRA01A01P

Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km

1875 mc x 1.8 to/mc = 3375 to

Se masoara la tone transportate

Rotund: 3375 tone                                                                                                                                                                                                       

Zid de sprijin din gabioane mal stang, lungime 120.00 m, inaltime 00 m01. TSC03E21

Sapaturi mecanizate cu exc. de 0,41-0,7mc in pamant argilos imb. cu apa desc. auto teren cat 1 in cond. gosp. ape.

Lungime = 120.00 m

Latime = 4.00 m 120 x 4 x 1 = 80 mc

Adancime = 1.00 m

Se masoara la sute mc

Rotund: 4.80 sute mc

02. TSA05B2

Sapaturi manuale in spatii limit. peste 1m cu taluz incl. in pamant imbib. cu apa adanc. 0,0-2m, t. mijlociu . Sapatura manuala pentru finisare si pozare gabion saltea.

Lungime = 120.00 m

Latime    = 4.00 m 120 x 4 x 0.20 = 16 mc

Adancime = 0.20 m

Se masoara la mc

Rotund: 96.00 mc

0 TSC35B3

Excavatii, incarcare: incarc. auto cu incarc. pe pneuri cupa 2,6-3,9 mc teren categ 2 la dist. < 10 m. Sapatura manuala este transportata in depozit.

Se masoara la sute mc

Rotund: 0.96 sute mc

04. TSA24A1

Epuizarea mecanica a apei din sapaturi in teren cu infiltr. puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw (datorita infiltratiilor puternice, punerea incintei la uscat, ore epuisment).

Se masoara la ore

Rotund: 150.00 ore

05. TSD04A1

Compactarea cu mai de mana a umplut. execut. pe strat. cu udarea fiec. strat de 10 cm gros. t. Necoeziv. Realizarea unei suprafete plane pentru pozarea gabionului saltea.

Lungime = 120.00 m

Latime    = 4.00 m 120 x 4 x 0.20 = 96 mc

2 straturi x 10 cm/strat

Se masoara la mc

Rotund: 16.00 mc

06. TSF02A1

Sprijiniri mal. cu dulapi fag. asez. oriz. lat. intre mal. 1,51-2,5 m la adanc. 0,0-2m; 0,0-0,2 m intre dulapi.

Lungime = 120.00 m

Inaltime = 00 m

Se masoara la mp

Rotund: 360.00 mp

07. TRB01A11

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc. asezare desc. asezare grupa 1-3 distanta 10 m.

Se masoara la tone

Rotund: 4.80 to

Recoltare piatra pentru umpluturi gabioane

08. TRI1AA03D1

Incarcarea materialelor, grupa a - grele in prafuri, prin transport pana la 10m rampa - vagon categ.1.

Se masoara la tone

Rotund: 1327.00 tone

09. TSC35B3

Excavatii, incarcare: incarc. auto cu incarc. pe pneuri cupa 2,6-3,9 mc teren categ 2 la dist. < 10 m.

Se masoara la sute mc

Rotund: 8.76 sute mc

10. TRA01A02

Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 2 km.

Se masoara la tone

Rotund: 1327.00 tone

11. IFI03D1

Confectionarea cadre metalice exec. cos. din impletituri sarma cu otel diam. 12 mm.

Se masoara la kg

Rotund: 58225 kg

12. IFI03E1

Confectionarea cadre metalice exec. cos. din impletituri sarma cu otel diam. 16 mm.

Se masoara la kg

Rotund: 6351.60 kg

1 IFI04A1

Montarea implet. sarma diam. 2,8 mm pe cadre metalice la cosuri folosite pentru lucr. de zidarie, gabioane.

Se masoara la mp

Rotund: 3270.00 mp

14. IFB13A1

Umpluturi in gabioane cu piatra bruta.

Se masoara la mc

Rotund: 876.00 mc

15. TRB01B12

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc. aruncare desc. aruncare grupa 1-3 distanta 20 m.

Se masoara la tone

Rotund: 1327.00 to

16. TRB05B21

Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 kg distanta 10 m.

Se masoara la to

Rotund: 20.00 to

17. TRA02A36

Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 36 km.

Se masoara la tone

Rotund: 20.00 to

18. PB07B1

Turnare beton simplu b150 in arce, bolti podete tubulare cu pompa.

Se masoara la mc

Rotund: 24.00 mc

19. TRA06A36

Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=36 km.

Se masoara la mc

Rotund: 60.48 mc

20. PC02A1

Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane.

Se masoara la mp

Rotund: 70.00 mp

21. TRA01A15

Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.

Se masoara la to

Rotund: 2006.00 to

22. DA06A1

Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala.

Se masoara la mc

Rotund: 924.00 mc

2 AUT4005A1

Compactor static autoprop. cu rulouri (valturi) r8-14, de 14tf.

Se masoara la ore

Rotund: -141.372 ore

24. TSD04A1

Compactarea cu mai de mana a umplut. execut. pe strat. cu udarea fiec. strat de 10 cm gros. t. necoeziv.

Se masoara la mc

Rotund: 1500.00 mc

25. PE01C1

Zidarie uscata in drenuri la culei si zid. spij. din piatra bruta roca sedimentara.

Se masoara la mc

Rotund: 180.00 mc

26. TRA01A15

Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.

Se masoara la to

Rotund: 272.70 to

27. TSD04A1

Compactarea cu mai de mana a umplut. execut. pe strat. cu udarea fiec. strat de 10 cm gros. t. necoeziv.

Se masoara la mc

Rotund: 180.00 mc


28. TSE02A1

Finisarea manuala a platformelor, in t. usor.

Se masoara la sute mp

Rotund: 60 mc


4. Zid de sprijin din gabioane mal drept, lungime 20.00 m, inaltime 00 m

01. TSC03E21

Sapaturi mecanizate cu exc. de 0,41-0,7 mc in pamant argilos imb. cu apa desc. auto teren cat 1 in cond. gosp. ape.

Lungime = 20.00 m

Latime    = 4.00 m 20 x 4 x 1 = 80 mc

Adancime = 1.00 m

Se masoara la sute mc

Rotund: 0.80 sute mc

02. TSA05B2

Sapaturi manuale in spatii limit. peste 1m cu taluz incl. in pamant imbib. cu apa adanc. 0,0-2 m, t. mijlociu. Sapatura manuala pentru finisare si pozare gabion saltea.

Lungime = 20.00 m

Latime    = 4.00 m 20 x 4 x 0.20 = 16 mc

Adancime = 0.20 m

Se masoara la mc

Rotund: 16.00 mc

0 TSC35B3

Excavatii, incarcare: incarc. auto cu incarc. pe pneuri cupa 2,6-3,9 mc teren categ 2 la dist. < 10 m. Sapatura manuala este transportata in depozit.

Se masoara la sute mc

Rotund: 0.16 sute mc

04. TSA24A1

Epuizarea mecanica a apei din sapaturi in teren cu infiltr. puternice cu motopompa de apa de 6,6-12 kw (datorita infiltratiilor puternice, punerea incintei la uscat, ore epuisment).

Se masoara la ore

Rotund: 50.00 ore

05. TSD04A1

Compactarea cu mai de mana a umplut. execut. pe strat. cu udarea fiec. strat de 10 cm gros. t. necoeziv. Realizarea unei suprafete plane pentru pozarea gabionului saltea.

Lungime = 20.00 m

Latime    = 4.00 m 20 x 4 x 0.20 = 16 mc

2 straturi x 10 cm/strat

Se masoara la mc

Rotund: 16.00 mc

06. TSF02A1

Sprijiniri mal cu dulapi fag. asez. oriz. lat. intre mal. 1,51-2,5 m la adanc. 0,0-2 m; 0,0-0,2 m intre dulapi.

Lungime = 20.00 m

Inaltime = 00 m

Se masoara la mp

Rotund: 60.00 mp

07. TRB01A11

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc. asezare desc. asezare grupa 1-3 distanta 10 m.

Se masoara la tone

Rotund: 1.00 to


Recoltare piatra pentru umpluturi gabioane

08. TRI1AA03D1

Incarcarea materialelor, grupa a - grele in prafuri, prin transport pana la 10 m rampa - vagon categ.1.

Se masoara la tone

Rotund: 221.00 mc

09. TSC35B3

Excavatii, incarcare: incarc. auto cu incarc. pe pneuri cupa 2,6-3,9 mc teren categ 2 la dist. < 10 m.

Se masoara la sute mc

Rotund: 1.46 sute mc

10. TRA01A02

Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 2 km.

Se masoara la tone

Rotund: 221.00 tone

11. IFI03D1

Confectionarea cadre metalice exec. cos. din impletituri sarma cu otel diam. 12 mm.

Se masoara la kg

Rotund: 970.55 kg

12. IFI03E1

Confectionarea cadre metalice exec. cos. din impletituri sarma cu otel diam. 16 mm.

Se masoara la kg

Rotund: 1058.60 kg

1 IFI04A1

Montarea implet. sarma diam. 2,8 mm pe cadre metalice la cosuri folosite pentru lucr. de zidarie, gabioane.

Se masoara la mp

Rotund: 545.00 mp

14. IFB13A1

Umpluturi in gabioane cu piatra bruta.

Se masoara la mc

Rotund: 146.00 mc

15. TRB01B12

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc. aruncare desc. aruncare grupa 1-3 distanta 20 m.

Se masoara la tone

Rotund: 221.00 to

16. TRB05B21

Transportul materialelor prin purtat direct, incomode peste 25 kg distanta 10 m.

Se masoara la to

Rotund: 20 to

17. TRA02A36

Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 36 km.

Se masoara la tone

Rotund: 20 to

18. PB07B1

Turnare beton simplu b150 in arce, bolti podete tubulare cu pompa.

Se masoara la mc

Rotund: 4.00 mc

19. TRA06A36

Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=36 km.

Se masoara la to

Rotund: 10.00 mc

20. PC02A1

Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane.

Se masoara la mp

Rotund: 12.00 mp

21. TRA01A15

Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.

Se masoara la to

Rotund: 455.00 to

22. DA06A1

Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala.

Se masoara la mc

Rotund: 204.00 mc

2 AUT4005A1

Compactor static autoprop. cu rulouri (valturi) r8-14, de 14tf.

Se masoara la ore

Rotund: 31.212 ore

24. TSD04A1

Compactarea cu mai de mana a umplut. execut. pe strat. cu udarea fiec. strat de 10 cm gros. t. necoeziv.

Se masoara la mc

Rotund: 300.00 mc

25. PE01C1

Zidarie uscata in drenuri la culei si zid. spij. din piatra bruta roca sedimentara.

Se masoara la mc

Rotund: 30.00 mc

26. TRA01A15

Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.

Se masoara la to

Rotund: 45.45 to

27. TSD04A1

Compactarea cu mai de mana a umplut. execut. pe strat. cu udarea fiec. strat de 10 cm gros. t. necoeziv.

Se masoara la mc

Rotund: 30.00 mc


28. TSE02A1

Finisarea manuala a platformelor, in t. usor.

Se masoara la sute mp

Rotund: 0.60 mc


5. Prag de fund din gabioane pentru stabilizare cota, lungime prag 16.00 m


01. TSC03E21

Sapaturi mecanizate cu exc. de 0,41-0,7 mc in pamant argilos imb. cu apa desc. auto teren cat 1 in cond. gosp. ape.

Lungime = 16.00 m

Latime      = 4.00 m 20 x 4 x 1 = 80 mc

Adancime = 1.00 m

Se masoara la sute mc

Rotund: 0.96 sute mc

02. TSA05B2

Sapaturi manuale in spatii limit. peste 1m cu taluz incl. in pamant imbib. cu apa adanc. 0,0-2 m, t. mijlociu .Sapatura manuala pentru finisare si pozare gabion saltea.

Lungime = 20.00 m

Latime      = 4.00 m 20 x 4 x 0.20 = 16 mc

Adancime = 0.20 m

Se masoara la mc

Rotund: 9.60 mc

0 TSC35B3

Excavatii, incarcare: incarc. auto cu incarc. pe pneuri cupa 2,6-3,9 mc teren categ 2 la dist. < 10 m. Sapatura manuala este transportata in depozit.

Se masoara la sute mc

Rotund: 0.096 sute mc

04. TSA24A1

Epuizarea mecanica a apei din sapaturi in teren cu infiltr. puternice cu motopompa de apa de 6,6-12 kw (datorita infiltratiilor puternice, punerea incintei la uscat, ore epuisment).

Se masoara la ore

Rotund: 40.00 ore

05. TSD04A1

Compactarea cu mai de mana a umplut. execut. pe strat. cu udarea fiec. strat de 10 cm gros., t. necoeziv. Realizarea unei suprafete plane pentru pozarea gabionului saltea.

Lungime = 20.00 m

Latime    = 4.00 m 20 x 4 x 0.20 = 16 mc

2 straturi x 10 cm/strat

Se masoara la mc

Rotund: 9.60 mc

06. TRI1AA03D1

Incarcarea materialelor, grupa a - grele in prafuri, prin transport pana la 10 m rampa - vagon categ.1.

Se masoara la tone

Rotund: 141.80 mc

07. TSC35B3

Excavatii, incarcare: incarc. auto cu incarc. pe pneuri cupa 2,6-3,9 mc teren categ 2 la dist. < 10 m.

Se masoara la sute mc

Rotund: 0.94 sute mc

08. TRA01A02

Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 2 km.

Se masoara la tone

Rotund: 141.80 tone

09. IFI03D1

Confectionarea cadre metalice exec. cos. din impletituri sarma cu otel diam. 12 mm.

Se masoara la kg

Rotund: 738.20 kg

10. IFI03E1

Confectionarea cadre metalice exec. cos. din impletituri sarma cu otel diam. 16 mm.

Se masoara la kg

Rotund: 7049 kg

11. IFI04A1

Montarea implet. sarma diam. 2,8 mm pe cadre metalice la cosuri folosite pentru lucr. de zidarie, gabioane.

Se masoara la mp

Rotund: 370.00 mp

12. IFB13A1

Umpluturi in gabioane cu piatra bruta.

Se masoara la mc

Rotund: 960 mc

1 TRB01B12

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc. aruncare desc. aruncare grupa 1-3 distanta 20 m.

Se masoara la tone

Rotund: 141.80 to

14. TRB05B21

Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 kg distanta 10m.

Se masoara la to

Rotund: 2.30 to

15. TRA02A36

Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 36 km.

Se masoara la tone

Rotund: 2.30 to

16. PB07B1

Turnare beton simplu b150 in arce, bolti podete tubulare cu pompa.

Se masoara la mc

Rotund: 2.40 mc

17. TRA06A36

Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=36 km.

Se masoara la to

Rotund: 6.00 mc

18. PC02A1

Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane.

Se masoara la mp

Rotund: 12.00 mp

19. TRA01A15

Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist .= 15 km.

Se masoara la to

Rotund: 44.60 to

20. DA06A1

Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala.

Se masoara la mc

Rotund: 20.00 mc

21. AUT4005A1

Compactor static autoprop., cu rulouri (valturi) r8-14;de 14tf.

Se masoara la ore

Rotund: -60 ore

22. TSD04A1

Compactarea cu mai de mana a umplut. execut. pe strat. cu udarea fiec. strat de 10 cm gros., t. necoeziv.

Se masoara la mc

Rotund: 20.00 mc

2 TSE02A1

Finisarea manuala a platformelor, in t. usor.

Se masoara la sute mp

Rotund: 0.16 mc
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright