Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi

Instalatii


Qdidactic » bani & cariera » constructii » instalatii
Normativ pentru exploatarea instalatiilor de incalzire centralaNormativ pentru exploatarea instalatiilor de incalzire centrala


Indicativ: I 13/1- 02
Inlocuieste: I 13/1- 96

* OBIECT. DOMENIU DE APLICARE
* CONDITII GENERALE DE EXPLOATARE A INSTALATIILOR
* CONDITII GENERALE DE LIVRARE SI UTILIZARE A ENERGIEI TERMICE
VERIFICARI, INCERCARI, PROBE SI RECEPTIA IN VEDEREA PUNERII IN FUNCTIUNE A INSTALATIILOR DE INCALZIRE
* PREVEDERI GENERALE PRIVIND EXPLOATAREA INSTALATIILOR
EXPLOATAREA CENTRALELOR TERMICE (C.T.) EXPLOATAREA PUNCTELOR TERMICE DE IMOBIL (P.T.) * EXPLOATAREA INSTALATIILOR INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA * EXPLOATAREA RETELELOR TERMICE EXTERIOARE * Anexa 1: REGLEMENTARI DE REFERINTA
* Anexa 2: PRESCRIPTII TEHNICE ISCIR
* Anexa 3: LISTA STANDARDELOR PRIVIND REGIMUL CHIMIC AL APEI SI ABURULUI
* Anexa 4: PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
* Anexa 5: PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA
* Anexa 6: CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI. CENTRALIZATORUL
* Anexa 7: CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI. FISA DE DATE SINTETICE
* Anexa 8: CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI. JURNALUL EVENIMENTELOR
* Anexa 9: PROCES - VERBAL tip
* Anexa 10: PROCES - VERBAL tip
* Anexa 11: PROCES - VERBAL tip
* Anexa 12: PROCES - VERBAL tip
* Anexa 13: PROCES - VERBAL tip
* Anexa 14: REGISTRU DE INSCRIERE A PARAMETRILOR CENTRALA TERMICA
* Anexa 15: REGISTRU DE INSCRIERE A PARAMETRILOR AGENTULUI TERMIC
* Anexa 16: PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE
* Anexa 17: REGISTRU DE EVIDENTA A ACTIVITATILOR DE CONTROL, VERIFICARE SI REVIZIE A INSTALATIILOR DE INCALZIRE
* Anexa 18: REGISTRU DE EVIDENTA A LUCRARILOR DE REPARATII ALE INSTALATIILOR DE INCALZIRE
* Anexa 19: REZULTATE CONSTATATE LA PUNEREA IN FUNCTIUNE
* Anexa 20: REZULTATELE VERIFICARILOR PERIODICE DE INTRETINERE1. OBIECT. DOMENIU DE APLICARE

1.1. Obiectul normativului il constituie exploatarea instalatiilor de incalzire centrala din cladiri: surse de producere sau transformare a agentilor termici (centrale termice si puncte termice de imobil), instalatii interioare de incalzire centrala si retelele de legatura dintre sursele termice si instalatiile de incalzire din cladiri.

1.2. Domeniul de aplicare al normativului este pentru:

 • instalatii din cladiri noi;
 • instalatii din cladiri existente in care se monteaza, se modernizeaza, sau se transforma dupa criterii functionale, de siguranta, economice, energetice, ecologice si altele, specifice.

1.3. Normativul se adreseaza proiectantilor, unitatilor care realizeaza exploatarea instalatiilor de incalzire centrala, asociatiilor de locatari, in vederea elaborarii instructiunilor de exploatare ale instalatiilor.

1.4. Exploatarea in conditii optime a instalatiilor de incalzire centrala se face in scopul producerii, transportului si furnizarii agentilor termici, avand in vedere urmatoarele obiective:

 • mentinerea in exploatare normala a intregului sistem de incalzire centrala, inclusiv realizarea de reparatii si interventii la aparitia unor incidente, avarii sau defectiuni ;
 • asigurarea parametrilor de performanta proiectati, in scopul realizarii exigentelor consumatorilor pe intreaga durata a exploatarii;
 • functionarea instalatiilor cu un consum minim de energie.

1.5. Prezenta lucrare este o reglementare cadru, generala care cuprinde principii de exploatare, fara a limita posibilitatea completarii cu prevederi specifice departamentale sau locale.

In normativ se fac trimiteri la reglementari conexe privind exploatarea instalatiilor sau prescriptii specifice, mentionate in anexe.

1.6. La exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor de incalzire centrala se vor respecta prevederile specifice din reglementarile mentionate in Anexa nr.1.

1.7. Nu fac obiectul prezentului normativ:

 • centralele termice echipate cu cazane de apa fierbinte avand puterea termica unitara peste 6 MW si cele echipate cu cazane de abur la presiunea de peste 8 bar sau avand capacitatea termica peste 6 t/h;
 • punctele termice urbane
 • depozitele exterioare de combustibil solid si instalatiile de alimentare cu combustibil solid aferente centralelor termice;
 • retelele de termoficare cu apa fierbinte sau abur.

1.8. Normativul nu cuprinde prevederi specifice privind:

 • instalatiile de incalzire din sere si adaposturi pentru animale;
 • spatii deschise;
 • instalatiile de incalzire din cladiri cu intreruperi repetate de utilizare cu o durata mai mare de 48 de ore si din constructii cu caracter special (ex. adaposturi);
 • instalatii care utilizeaza energii neconventionale;
 • instalatii tehnologice;
 • instalatii de incalzire cu aer cald (partea aferenta instalatiilor de ventilare);
 • instalatii de incalzire cu aparate cu focar propriu (radiatoare cu gaz etc.).

1.9. Termenii utilizati in normativ sunt conform STAS 4369 “Instalatii de incalzire si ventilare. Terminologie”.

2. CONDITII GENERALE DE EXPLOATARE A INSTALATIILOR

2.1. Prin exploatarea instalatiilor de incalzire centrala trebuie sa se asigure cel putin nivelurile minime de performanta referitoare la cerintele din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii:

 • rezistenta si stabilitate;
 • siguranta in exploatare;
 • siguranta la foc;
 • igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;
 • izolarea termica, hidrofuga si economia de energie;
 • protectie impotriva zgomotului.

2.2. Instalatiile aflate in exploatare trebuie sa aiba avizele de functionare conform reglementarilor in vigoare.

2.3. Exploatarea instalatiilor de incalzire centrala se face pe baza documentelor tehnice de exploatare (instructiuni de exploatare, scheme functionale, norme PSI, norme de protectia muncii, grafice de intretinere si reparatii, diagrame de reglare etc.).

2.4. Asigurarea nivelurilor minime de performanta este obligatorie pe toata durata de exploatare a instalatiilor de incalzire centrala.

2.5. Exploatarea instalatiilor de incalzire centrala se realizeaza numai de catre societati (agenti economici) care au primit certificarea profesionala de catre organisme abilitate de MLPAT si agreerea tehnica din partea beneficiarului sau distribuitorului de energie termica. Autorizarea instalatorilor si competentele lor privind exploatarea instalatiilor de incalzire centrala sunt conform normativului I 13.

2.6. Exploatarea instalatiilor se face de catre personal calificat si specializat corespunzator tipurilor de instalatii.

2.7. Beneficiarul poate asigura exploatarea instalatiilor cu personal propriu sau cu personal din cadrul unor firme specializate.

Indiferent de varianta adoptata, personalul de exploatare trebuie instruit si pregatit corespunzator.

2.8. Personalul de exploatare si intretinere a instalatiilor de incalzire trebuie sa corespunda cerintelor functiei respective (stare fizica si de sanatate) a normelor de tehnica securitatii muncii cat si a nivelului de pregatire in raport cu complexitatea si marimea instalatiilor.

Acesta va fi supus examenelor medicale periodice.

2.9. Pentru instalatiile care cuprind utilaje specifice (cazane, arzatoare etc.) pregatirea personalului se face cu participarea firmelor furnizoare de echipamente. Instruirea personalului privind exploatarea si intretinerea echipamentului se face cu participarea firmelor furnizoare care vor certifica insusirea cunostintelor de catre personalul instruit.

2.10. Intreg personalul de exploatare (inclusiv cel de decizie si executie) va fi verificat periodic privind cunostintele necesare exploatarii cuprinzand:

 • alcatuirea instalatiilor;
 • instructiunile de exploatare si intretinere ale instalatiilor;
 • normele de prevenirea si stingerea incendiilor;
 • normele de protectia muncii;
 • drepturile si obligatiile personalului la locul de munca.

2.11. Exploatarea instalatiilor se realizeaza pe baza unor contracte incheiate intre proprietarii instalatiilor si firme sau persoane care realizeaza exploatarea.

In contract se stipuleaza atat activitatea prestata cat si drepturile si obligatiile partilor, sanctiuni, penalitati, despagubiri.

2.12. Instructajul tehnic al personalului de exploatare si intretinere se face prin:

 • cursuri de pregatire corespunzator specializarii;
 • instructaj practic la instalatiile exploatate;
 • executarea unor exercitii specifice privind intretinerea, repararea instalatiilor si inlaturarea unor incidente, defectiuni, avarii etc.;
 • cunoasterea sculelor si dispozitivelor de interventii si reparatii;
 • familiarizarea cu aparatura de siguranta, masura si control a instalatiilor.

3. CONDITII GENERALE DE LIVRARE SI UTILIZARE A ENERGIEI TERMICE

3.1. Livrarea si utilizarea energiei termice de catre furnizori de caldura se face conform “Regulamentului pentru furnizarea si utilizarea energiei termice” (H.G. 425/94) a normativelor si a legislatiei in vigoare (Anexa nr.1).

Generalitati

3.2. Conditiile de livrare si utilizare a energiei termice se face pe baza unui contract intre furnizorul si utilizatorul energiei termice.

3.3. Contractul trebuie sa corespunda legislatiei in vigoare si trebuie sa cuprinda prevederi minime specifice:

obiectul contractului;

definirea agentului termic livrat si puterea termica contractata;

calitatea agentului termic livrat si returnat la sursa;

regimul de presiune si temperatura a agentului termic livrat si returnat;

prevederi precise privind durata reviziilor si reparatiilor - precum si penalitatile prevazute in cazul depasirii duratei de intrerupere a alimentarii de caldura a consumatorilor;

prevederea despagubirilor si a penalitatilor in cazul intreruperii furnizarii caldurii, indiferent de cauzele intreruperii;

drepturile, obligatiile consumatorilor si penalitatile corespunzatoare;

drepturile si obligatiile furnizorilor de energie termica;

modul de contorizare al energiei termice;

tariful pentru energia termica livrata.

Delimitarea instalatiilor termice si racordarea consumatorilor la retea

3.4. Delimitarea instalatiilor intre furnizorul si consumatorul de energie termica sau intre distribuitorul si consumatorul de energie termica si racordarea consumatorilor la reteaua termica se face in conformitate cu “Contractul cadru de furnizarea si utilizarea energiei termice” conform deciziei ANRE nr.70/9.11.1999.

3.5. Delimitarea dintre instalatiile interioare si retelele termice se face in caminul de racord sau la vanele de sectorizare generala.

3.6. In cazul consumatorilor diferiti care sunt alimentati de la o sursa termica comuna delimitarea acestora se face prin vanele de sectorizare ale ramurilor principale care alimenteaza cu energie termica fiecare consumator.

3.7. Modalitatile de utilizare a racordului la sursa sau reteaua termica, responsabilitatile si realizarea lucrarilor de intretinere a acestora se precizeaza in contract.

Masurarea, tarifarea si plata energiei termice

3.8. Masurarea, tarifarea si plata energiei termice se face in conformitate cu legislatia in vigoare pe baza unor contracte intre furnizorii si utilizatorii energiei termice.

3.9. Masurarea energiei termice consumate se face cu aparate de masura, montate in puncte de delimitare a instalatiilor. Cand aceste aparate sunt montate in alte puncte, se aplica corectii corespunzatoare pierderilor de caldura si de agent termic intre punctul de masurare si consumator, cu respectarea metodologiei si legislatiei in vigoare.

3.10. Echipamentele de masurare sunt omologate si atestate metrologic, agrementate si verificate conform normelor tehnice in vigoare.

3.11. Inainte de punerea in functiune a instalatiilor de alimentare cu energie termica, se monteaza echipamente de masurare a energiei termice.

Montarea echipamentului de masurare a energiei termice se face pe baza unei documentatii avizate de furnizorul sau distribuitorul energiei termice.

3.12. Echipamentele de masurare a consumului de caldura sunt exploatate, intretinute, reparate si verificate de catre furnizorul energiei termice. Echipamentele se sigileaza in prezenta consumatorului.

Citirea contoarelor se face de catre reprezentantul distribuitorului.

3.13. Echipamentele de masurare a consumului de abur, trebuie sa asigure stabilirea:

 • cantitatii de energie termica livrata;
 • presiunii si temperaturii aburului livrat;
 • debitului si temperaturii condensatului returnat.

3.14. In cazul consumatorilor de apa calda, echipamentul de masurare trebuie sa asigure stabilirea:

 • cantitatii de energie termica livrata;
 • cantitatea apei de adaos;
 • temperaturilor si presiunilor agentului termic, la iesirea si intrarea in punctul termic sau in centrala termica.

3.15. In situatii exceptionale sau provizorii, se permite stabilirea cantitatii de caldura livrate pe baza de calcul, conform metodologiei legale in vigoare.

3.16. In toate cazurile masurarea cantitatii de caldura livrate consumatorului va fi consemnata in documente vizate de catrre furnizor si consumatori.

VERIFICARI, INCERCARI, PROBE SI RECEPTIA IN VEDEREA PUNERII IN FUNCTIUNE A INSTALATIILOR DE INCALZIRE

Verificari, incercari, probe

4.1. Verificarile, incercarile si probele prealabile punerii in functiune se fac atat la instalatiile de incalzire noi sau modernizate, cat si la instalatiile la care s-au efectuat reparatii capitale.

Acestea se pot efectua la intreaga instalatie sau pentru parti din instalatie.

4.2. Verificarile, incercarile si probele se executa conform “Normativului pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala” I 13 si a altor reglementari specifice.

4.3. Inaintea efectuarii probelor se verifica:

 • concordanta instalatiilor cu proiectul de executie;
 • caracteristicile echipamentelor si concordanta acestora cu proiectul;
 • dimensiunile materialelor, conductelor, fitingurilor, armaturilor etc.;
 • pozitiile si amplasamentul aparatelor si echipamentelor;
 • pozitiile si caracteristicile elementelor de automatizare (masura, comanda si executie);
 • suportii, pantele si pozitiile conductelor, corespunzator schemelor si planurilor de instalatii;
 • protectia anticoroziva si termoizolatiile instalatiilor;
 • conformarea si masurile antiseismice ale conductelor, accesoriilor, aparatelor si echipamentelor;
 • calitatea sudurilor.

Verificarile caracteristicilor elementelor componente se fac pe baza certificatelor de calitate, si dupa caz, a agrementarelor tehnice, puse la dispozitie de furnizori.

4.4. Probele la care se supun instalatiile sunt:

 • proba la rece;
 • proba la cald;
 • proba de eficacitate;
 • proba de functionare a echipamentelor.

4.5. Proba la rece se face in scopul verificarii etanseitatii si a rezistentei mecanice a instalatiei de incalzire.

4.6. Proba la cald are drept scop verificarea etanseitatii, a modului de comportare la dilatare si contractare a instalatiei de incalzire si a circulatiei agentului termic la temperatura nominala.

4.7. Proba de eficacitate se face in scopul verificarii realizarii de catre instalatie a parametrilor prevazuti in proiectul instalatiei.

4.8. Proba de functionare consta in verificari facute asupra utilajelor si aparatajelor componente ale instalatiilor de incalzire, in timpul functionarii acestora.

Verificarile se efectueaza asupra cazanelor, arzatoarelor, pompelor, schimbatoarelor de caldura, compresoarelor, vaselor de expansiune, sistemelor de reglare automata, sistemelor de tratarea apei, automatizarii.

Proba de functionare poate fi simultana cu proba de eficacitate sau cu proba la cald, conform specificatiilor din normativul I 13.

Receptia lucrarilor

4.9. Receptia reprezinta actiunea prin care investitorul accepta si preia lucrarea, aceasta putand fi data in folosinta, certificandu-se faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile conform prevederilor contractului si a documentatiei de executie.

4.10. Receptia lucrarilor instalatiei de incalzire si a constructiilor aferente se efectueaza atat la lucrari noi sau modernizate, cat si la lucrarile de reparatii capitale, modificari, extinderi etc.

4.11. Receptia va fi facuta conform “Legii privind calitatea in constructii” (Legea nr. 10/95), “Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora” (H.G. nr. 273/94) si a altor reglementari specifice.

4.12. Etapele de realizare a receptiei sunt:

 • receptia la terminarea lucrarilor prevazute in contract;
 • receptia finala - dupa expirarea perioadei de garantie prevazuta in contract.

Cartea tehnica a constructiei

4.13. Documentele tehnice privind executarea, receptia, exploatarea, intretinerea si repararea, precum si comportarea in timpul exploatarii a instalatiilor si constructiilor aferente, vor fi cuprinse in Cartea tehnica a constructiei.

4.14. Cartea tehnica a constructiei se intocmeste conform “Normelor de intocmire a cartii tehnice a constructiei” din “Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii” si normativului C 56 (vezi anexa 1).

4.15. Documentatia privind exploatarea, intretinerea si repararea va cuprinde:

 • proiectul de baza al instalatiei;
 • prescriptiile proiectantului privind exploatarea si intretinerea instalatiilor de incalzire centrala, inclusiv lista prescriptiilor de baza care se cer a fi respectate;
 • proiectele modificatoare ale proiectelor initiale;
 • procesele-verbale de constatare si remediere a deficientelor aparute dupa receptia lucrarilor de instalatii;
 • jurnalul evenimentelor;
 • procesele-verbale de predare-primire in cazul schimbarii proprietarului;
 • referatele si concluziile incercarilor speciale;
 • registrul de exploatare.

4.16. Cartea tehnica a constructiei trebuie sa contina de asemenea planurile modificatoare ale instalatiei in cazul realizarii acesteia cu ocazia modernizarilor sau modificarilor semnificative ale instalatiei, precum si instructiunile de exploatare si intretinere ale echipamentelor furnizate impreuna cu acestea.

5. PREVEDERI GENERALE PRIVIND EXPLOATAREA INSTALATIILOR

Reglarea instalatiilor

5.1. Reglarea instalatiilor de incalzire se realizeaza conform prevederilor proiectului, in scopul asigurarii in cladiri a temperaturilor interioare corespunzator cerintelor consumatorilor si a normelor in vigoare (Normativul I 13, SR 1907 etc.).

5.2. Distribuirea corecta si continua a debitului de caldura necesar incalzirii se face corespunzator conditiilor climatice (temperatura exterioara si viteza vantului) si temperaturilor interioare necesare in incaperile constructiilor, tinand seama de regimul de utilizare (zi, noapte etc.), prin reglarea regimului hidraulic si de temperatura al agentului termic.

5.3. Reglarea furnizarii caldurii face prin:

 • reglaj calitativ (variatia temperaturii agentului termic);
 • reglaj cantitativ (variatia debitului agentului termic);
 • reglaj mixt (cantitativ si calitativ).

Utilizarea metodelor de reglare se face in functie de sistemul de alimentare cu caldura, agentul termic utilizat, tipul instalatiilor interioare, categoria constructiei incalzite etc.

5.4. Reglarea poate fi efectuata pe incaperi, pe grupuri de incaperi, pe cladiri sau grupuri de cladiri.

5.5. Reglarea se realizeaza prin urmatoarele operatii:

 • stabilirea parametrilor agentilor termici;
 • masurarea parametrilor (debit, temperatura);
 • compararea parametrilor masurati cu cei prevazuti in proiect;
 • comandarea si actionarea organelor de reglare.

In acest scop, instalatiile de incalzire vor fi dotate cu aparatele de masura, control si automatizare conform reglementarilor specifice in vigoare si a prevederilor firmelor producatoare de aparate termice.

Reglarea la punerea in functiune

5.6. Inainte de efectuarea reglarii instalatiei se verifica daca au fost efectuate operatiile preliminare cuprinse in cap.4.

5.7. Reglarea la punerea in functiune se face in scopul realizarii parametrilor proiectati ai instalatiilor.

5.8. Dupa umplerea instalatiei se procedeaza la reglarea temperaturii si/sau debitului de agent termic, in raport cu sarcina termica. Dupa o zi de functionare se verifica daca temperaturile agentului termic sunt conform graficului de reglare, iar debitul are valoarea prevazuta in proiect si apoi, daca este necesar, se face reglarea.

5.9. In cazul sistemelor de incalzire automatizate se verifica functionarea corecta a automatizarii in diverse regimuri, alegandu-se curba de reglaj corespunzatoare instalatiei deservite; se efectueaza setari ale termostatelor.

5.10. La punerea in functiune se procedeaza la reglarea sistemelor de siguranta astfel incat instalatia sa functioneze in conditii de deplina siguranta.

5.11. Se utilizeaza numai supape de siguranta verificate si sigilate, de catre organisme abilitate in acest scop.

5.12. Reglarea pe diverse ramuri, coloane si aparate de incalzire se face cu organe de reglare specifice (manual sau automat), efectul constatandu-se prin citirea manometrelor sau termometrelor prevazute in acest scop. Temperatura de ducere a apei de la consumator la sursa nu trebuie sa fie mai mare decat cea prevazuta in graficul de reglare.

Reglarea in timpul functionarii instalatiei

5.13. Reglarea in timpul functionarii se face in scopul acordarii permanente a parametrilor agentilor termici cu cerintele consumatorilor, corespunzator conditiilor climatice.

5.14. Reglarea parametrilor agentilor termici se face de regula central, la sursa de producere a caldurii (centrala termica sau punct termic), completata cu reglajul local, la consumatorii de caldura.

5.15. Alegerea modalitatii si a sistemului de reglare se face tinand seama de regimul de functionare a instalatiei si a schemei tehnologice adoptate indicate prin proiect. Constructiile sau incaperile cu regimuri de functionare diferite vor avea sistemele de distributie a energiei astfel realizate incat sa fie grupate dupa regimuri asemanatoare.

5.16. Sistemele de reglare automata se programeaza in functie de cerintele consumatorilor pentru diverse regimuri de functionare a instalatiei.

5.17. In functie de mijloacele prin care se efectueaza, reglarea este:

 • manuala;
 • automata.

5.18. In cazul reglarii automate a parametrilor agentilor termici, sesizarea si masurarea temperaturilor interioare si exterioare si variatia parametrilor agentului termic se vor face automat si continuu, corespunzator graficelor de reglare.

5.19. Graficele de reglare permit reglarea temperaturii agentului termic pe conductele de ducere si pe conductele de intoarcere de la consumator la sursa, corespunzator temperaturii exterioare (reglaj calitativ). Graficele de reglare se stabilesc pentru fiecare tip de instalatie deservita, fiecare zona climatica determinata de temperatura exterioara si tin seama de efectul vantului asupra cladirii.

5.20. Graficele de reglare sunt utilizate pentru regimul permanent de furnizare a energiei termice.

5.21. In cazul reglarii automate a functionarii instalatiei de incalzire curbele de reglare se cuprind in memoria regulatorului electronic. Curbele de reglare si temperaturile exterioare de referinta se seteaza corespunzator instalatiei sau ramurilor deservite.

5.22. Reglarea manuala a instalatiei se face de catre personalul care exploateaza instalatia de producere a energiei termice, utilizand graficele de reglare specifice.

5.23. Reglarea manuala pe baza graficelor de reglare se face prin actionare asupra organelor de reglare sau a termostatelor de lucru ale cazanelor, dupa citirea de catre personalul de intretinere, la anumite intervale de timp, a temperaturilor exterioare. Pe baza acestor temperaturi se citesc din graficul de reglare specific, temperaturile agentilor termici si se efectueaza corectiile necesare. Intervalele de timp la care se efectueaza reglarea sunt conform instructiunilor de exploatare.

Manevrele efectuate se noteaza in registrul de inscriere a parametrilor.

Pentru instalatiile automatizate cuplate la sisteme de calcul automat, parametrii sunt consemnati in fisierele calculatorului.

5.24. Valoarea efectiva a temperaturii de intoarcere a agentului termic nu trebuie sa prezinte abateri mai mari de 20C fata de valoarea indicata in graficul de reglare; in caz contrar se fac corectiile necesare la agentul termic - ducere.

5.25. In cazul unor temperaturi exterioare mai ridicate, in perioada de tranzitie, se poate realiza exploatarea instalatiei de incalzire in regim intermitent de functionare.

Timpul de intrerupere a functionarii instalatiei se alege in functie de zona climatica si, eventual, de zona eoliana in care se afla cladirea.

Dispecerizarea instalatiilor de incalzire

5.26. Dispecerizarea instalatiilor se face conform “Regulamentului pentru furnizarea si utilizarea energiei termice” si a altor normative in vigoare.

5.27. Prin dispecerizare se urmareste conducerea si gestionarea coordonata a proceselor din sistemele de alimentare cu caldura, in vederea realizarii parametrilor functionali si a celor mai favorabili indici tehnico - economici si de siguranta pe ansamblul instalatiilor.

5.28. Mentinerea parametrilor agentilor termici in conditiile prescrise de functionare a instalatiilor si a temperaturilor in ecartul de temperatura prevazut in graficul de reglare se face prin asigurarea efectuarii manevrelor si interventiilor operative.

5.29. Prin dispecerizare se asigura distribuirea energiei termice corespunzator regimului de functionare a cladirilor deservite (in regim nominal, redus, sezonier etc.).

5.30. In fiecare sistem de alimentare centralizata cu energie termica, in afara de dispecerii coordonatori ai surselor de energie termica, este obligatorie infiintarea unui dispecerat pentru subsistemul de transport si distributie a energiei termice.

5.31. Dispecerizarea, in acest caz, se realizeaza pe doua niveluri:

 • dispecer coordonator;
 • dispeceri subordonati (dispecerat de zona sau dispecerat la nivelul punctului termic ori al centralelor termice de cartier).

Dispecerul coordonator conduce operativ, tehnic si economic intreg sistemul coordonat.

Dispecerul de zona conduce operativ functionarea instalatiilor, retelelor si punctelor termice din zona, primind valorile parametrilor masurati (debite, presiuni, temperaturi), functionarea pompelor de circulatie, pozitia organelor de reglaj si inchidere etc.

5.32. Dispecerul coordonator are urmatoarele atributii:

 • prognozeaza necesitatile de consum de caldura pentru perioada imediat urmatoare, corespunzator cerintelor consumatorilor, buletinelor meteo etc.;
 • stabileste parametrii agentului termic in punctele principale, corespunzator consumului;
 • intervine in situatiile anormale de functionare;
 • intocmeste planuri de evitare a incidentelor si a functionarii necorespunzatoare.

5.33. In vederea realizarii conducerii operative a functionarii sistemului, dispecerul coordonator primeste urmatoarele date:

 • parametrii (temperatura, presiune) masurati la plecarile si sosirile in centrale termice, puncte termice, statii de pompare, puncte principale ale retelei termice;
 • valorile masurate privind analiza chimica a apei sau condensatului;
 • pozitia vanelor, modul de functionare a pompelor si prezenta apei din camine;
 • parametrii privind combustibilul (presiune, debit);
 • parametrii sistemului de alimentare cu energie electrica;
 • semnalizari privind aparitia defectiunilor.

5.34. Conducerea operativa de catre dispecer a sistemului de producere si livrare a energiei termice se realizeaza prin:

 • stabilirea regimurilor optime de circulatie a agentului termic in retelele termice;
 • reglarea si repartizarea sarcinilor termice pe surse corespunzator consumului;
 • elaborarea planurilor de reparatii si revizii curente la surse si retele termice;
 • inregistrarea datelor de exploatare si evidenta lor;
 • statistica incidentelor si analiza acestora;
 • evidenta echipamentelor din centrale si puncte termice;

monitorizarea si contorizarea energiei termice primite de la furnizori si livrate consumatorilor de energie termica;

 • calculul pierderilor de energie termica si de agent termic;
 • evidenta orelor de functionare a utilajelor;
 • semnalarea pierderilor anormale de energie termica si a parametrilor care nu se incadreaza in limitele prestabilite;
 • intocmirea de grafice si tabele privind starea sistemului (energia termica primita si livrata, consumurile de apa, energie electrica si combustibili, pierderi de energie termica, calculul pretului de cost al energiei livrate etc.);
 • pornirea automata a unor utilaje aflate in rezerva;
 • facturarea.

5.35. Se recomanda ca transmiterea datelor sa se faca automat.

5.36. Transmiterea automata a parametrilor se face prin cablul telefonic, prin cabluri speciale montate in acest scop (cabluri din fibre optice), prin radio etc.

5.37. Camera de comanda a dispecerului este prevazuta cu:

 • sisteme de transmisie (radio, telefon etc.);
 • aparate indicatoare ale parametrilor si debitului agentului termic;
 • panou sinoptic cu schema sistemului si cu indicarea comenzilor la distanta;
 • graficele de reglare ale temperaturii agentilor termici;
 • graficele de repartizare a presiunilor;
 • sisteme de calcul automat;
 • sisteme de avertizare.

Regimul chimic al apei si condensatului din instalatiile de incalzire

5.38. Regimul chimic al apei din instalatiile de incalzire, trebuie astfel asigurat incat sa nu conduca la avarierea sau reducerea eficientei in functionare a instalatiilor.

In principal, deficientele se datoreaza depunerii de saruri sau coroziunii elementelor care compun instalatiile de incalzire.

Principalii indici de calitate ai apei, de care trebuie sa se tina seama, sunt: aspectul (limpede, incolora si fara suspensii), lipsa uleiurilor si a dioxidului de carbon din apa, anumite valori maxime atinse pentru oxigenul dizolvat sau alte substante, valori admise pentru pH si duritate.

Indici de calitate ai apei si condensatului

5.39. Indicii de calitate ai apei trebuie sa indeplineasca anumite conditii stabilite prin reglementari specifice.

5.40. Valorile in care trebuie sa se inscrie indicii de calitate ai agentului termic pentru diverse categorii de instalatii sunt stabilite in normativele si standardele mentionate in anexe.

Caracteristicile de calitate ale apei utilizate ca agent termic trebuie sa se inscrie in limitele indicate de producatorii de echipamente (cazane, schimbatoare de caldura etc.).

5.41. Indicii de calitate ai agentului termic se mentioneaza in instructiunile de exploatare.

5.42. La instalatiile care utilizeaza apa fierbinte si abur, tratarea apei este obligatorie indiferent de calitatea apei la sursa.

5.43. La instalatiile care utilizeaza apa calda cu temperaturi de max. 95 oC se recomanda utilizarea apei tratate. Aceasta cerinta insa nu este obligatorie, daca nu

este mentionata expres de fabricantul unuia dintre elementele componente ale ansamblului instalatiilor de incalzire centrala, sau in instructiunile de exploatare.

5.44. Calitatea apei din instalatiile de incalzire trebuie sa corespunda reglementarilor specifice atat la punerea in functiune, cat si pe parcursul exploatarii.

5.45. Pe parcursul exploatarii instalatiilor se verifica periodic compozitia chimica a apei, luandu-se masuri pentru incadrarea acesteia in parametrii normati.

Tratarea apei

5.46. Tratarea apei din circuitele instalatiei de incalzire reprezinta totalitatea operatiilor fizico-chimice efectuate in scopul evitarii depunerilor, coroziunilor si dezvoltarii microorganismelor.

5.47. Prin tratarea apei se realizeaza inscrierea parametrilor apei in limitele stabilite de reglementarile in vigoare.

5.48. Metodele prin care se trateaza apa asigura, in general, indepartarea:

 • impuritatilor in suspensie;
 • substantelor solide, lichide sau gazoase dizolvate.
 • Indepartarea impuritatilor in suspensie se face prin: decantare, coagulare, filtrare, separarea grasimilor.
 • Indepartarea substantelor dizolvate se face prin metode: fizice, chimice sau fizico - chimice.

Indepartarea gazelor dizolvate se face prin degazare fizica sau chimica.

5.49. Tratarea apei corespunzator indicilor de calitate, se face in instalatii de tratare si conditionare a apei si trebuie realizata conform reglementarilor in vigoare si indicatiilor producatorilor de aparataje sau instructiunilor de exploatare.

5.50. Exploatarea instalatiilor de tratare a apei se face conform indicatiilor furnizorului utilajelor si ale precizarilor din proiectul instalatiei, in conformitate cu instructiunile de exploatare.

5.51. In timpul exploatarii se face analiza periodica a caracteristicilor apei atat la intrarea cat si la iesirea din statia de tratare, reglarea instalatiei de tratare si inlocuirea substantelor active conform prescriptiilor furnizorului de utilaj.

5.52. Instalatiile complexe de tratare sunt dotate cu dispozitive automate de dozare a reactivilor si reglare a temperaturii apei brute.

Analiza agentilor termici

5.53. Controlul chimic al agentilor termici trebuie sa asigure:

 • determinarea calitatilor apei, stabilirea reactivilor si a raportului de dozare, compozitiei depunerilor;
 • punerea in evidenta a starii utilajelor de tratare a apei si a echipamentelor privind coroziunea si depunerile de crusta;
 • semnalarea nerespectarii regimului chimic al apei rezultate din instalatia de tratare, in scopul prevenirii depunerilor si a coroziunii;
 • determinarea compozitiei apei uzate evacuate la canalizare.

5.54. Controlul si supravegherea regimului chimic se face prin analize periodice efectuate in laboratorul chimic.

5.55. Laboratorul este incadrat cu personal de specialitate si dotat corespunzator cu aparatura necesara.

Dotarile minime cu aparatura ale laboratorului chimic sunt conform normativului C 18 si a altor normative si standarde specifice in vigoare.

5.56. Laborantii sunt autorizati ISCIR conform prescriptiilor CR 5.

5.57. In vederea creerii posibilitatilor de control, se instaleaza prize de proba, in punctele semnificative ale instalatiei, stabilite de catre proiectant.

5.58. Frecventa minima a analizelor este normata in instructiunile specifice (C 18).

5.59. Valoarea determinarilor si a indicatiilor aparatelor industriale de analiza sunt consemnate intr-un registru special.

5.60. Pe baza determinarilor efectuate se iau masuri pentru preintampinarea fenomenelor de coroziune sau de depuneri de piatra.

5.61. In cazul in care este necesara curatarea chimica, tehnologia de curatare se stabileste in urma incercarilor de laborator si a precizarilor furnizorilor de echipamente.

Protectia si siguranta muncii

5.62. In toate etapele cuprinse in operatiile de exploatare ale instalatiilor de incalzire centrala (inclusiv revizii, reparatii, inlocuiri, dezafectari) se respecta cerintele esentiale referitoare la protectia si siguranta muncii.

5.63. Verificarile, probele si incercarile echipamentelor componente ale instalatiilor de incalzire centrala, se efectueaza respectandu-se instructiunile specifice de protectie a muncii in vigoare pentru fiecare categorie de echipamente.

5.64. Conducatorii de intreprinderi, regii autonome, sectoare care exploateaza instalatii de incalzire centrala, au obligatia sa asigure:

 • luarea de masuri organizatorice si tehnice pentru crearea conditiilor de securitate a muncii;
 • realizarea instructajului de protectie a muncii a intregului personal de exploatare la cel mult 30 de zile si consemnarea acestuia in fisele individuale sau alte formulare specifice care urmeaza sa fie semnate individual;
 • verificarea cunostintelor asupra normelor si masurilor de protectie a muncii;
 • controlul aplicarii si respectarii de catre intregul personal a normelor si instructiunilor specifice.

5.65. Realizarea instructajelor specifice de protectia muncii, verificarea cunostintelor si abaterilor de la normele in vigoare, inclusiv sanctiunile aplicate, sunt consemnate in fisele de instructaj individuale.

5.66. Operatiile corespunzatoare exploatarii se efectueaza numai de personalul de exploatare.

5.67. Instalatiile sunt echipate cu dispozitivele de protectie necesare.

5.68. Zonele cu instalatii in probe sau zonele periculoase se ingradesc si se avertizeaza, interzicandu-se accesul altor persoane decat celor autorizate.

5.69. Persoanele care schimba zona de lucru (locul de munca), se instruiesc corespunzator noilor conditii de lucru.

5.70. Instructajul de protectia muncii se face si in cazul efectuarii probelor instalatiilor in comun de catre toti factorii interesati (beneficiar, proiectant si executant) avand un responsabil unic.

5.71. Instructajul are in vedere si masurile ce se impun pentru manevre urgente in scopul evitarii producerii unor accidente.

5.72. Masurile de protectia muncii indicate in prezentul normativ nu sunt limitative, acestea urmand a fi completate de cei ce exploateaza instalatiile cu instructiuni specifice, care se afiseaza la locul de munca.

Masurile se mentioneaza in instructiunile de exploatare.

Prevenirea si stingerea incendiilor pe durata exploatarii instalatiilor de incalzire

5.73. Respectarea reglementarilor de prevenire si stingere a incendiilor, precum si echiparea cu mijloace si echipamente de prevenire si stingere a incendiilor este obligatorie in toate etapele de exploatare a instalatiilor de incalzire centrala, inclusiv in timpul operatiilor de revizii, reparatii, inlocuiri si dezafectari.

5.74. In exploatarea instalatiilor de incalzire centrala se vor respecta prevederile specifice din “Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor” (Ord. MI nr.775/1998), a normativului C 300 (Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora), precum si normativele specifice.

Masurile de prevenire si de stingere a incendiilor vor fi precizate si in instructiunile de exploatare.

5.75. Obligatiile si raspunderile privind prevenirea si stingerea incendiilor revin atat beneficiarilor instalatiilor in functiune cat si unitatilor si personalului care exploateaza aceste instalatii.

5.76. Personalul de exploatare va fi instruit corespunzator in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si a respectarii masurilor de prevenire si stingere a incendiilor conform cerintelor dispozitiilor generale in vigoare aprobate cu O.M.I. nr.1080/2000 si O.M.I. nr.1023/2000.

5.77. In timpul reviziilor, reparatiilor, inlocuirilor, dezafectarilor instalatiilor, raspunderile privind prevenirea si stingerea incendiilor revin unitatilor si persoanelor care efectueaza aceste operatii.

5.78. Activitatea de prevenire si stingere a incendiilor este permanenta si consta in organizarea acesteia atat la nivelul central al unitatii care exploateaza instalatiile de incalzire cat si local la unitatile specifice (centrale termice, puncte termice, retele termice, imobile etc.), in conformitate cu prevederile Dispozitiilor generale privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor - D.G.P.S.I. - 005.

5.79. Personalul care exploateaza instalatiile va fi instruit atat inaintea darii in exploatare a instalatiilor, cat si periodic, in timpul exploatarii instalatiilor, verificandu-se insusirea cunostintelor.

5.80. Inainte de executarea unor operatii cu foc deschis (sudura-lipire cu flacara sau arcuri electrice, topire de materiale hidroizolante etc.) se va face un instructaj special personalului care realizeaza aceste operatii.

5.81. In vederea evitarii riscului producerii exploziilor si incendiilor generatoarele de acetilena folosite la sudura se amplaseaza in spatii ventilate situate la minim 10 m de sursele de caldura sau cabluri si minim 5 m fata de butelia de oxigen.

5.82. Centralele termice, punctele termice, imobilele etc., trebuie sa fie dotate cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor intretinute in stare de functionare, amplasate in locuri accesibile, in conformitate cu prevederile Dispozitiilor generale privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate, precum si precizarile prezentului normativ.

5.83. Locurile cu pericol de incendiu sau explozie se marcheaza cu indicatoare de avertizare conform prevederilor STAS 297/1, 2.

5.84. In vederea interventiei in caz de incendiu se organizeaza echipe de interventie cu atributii concrete si se stabilesc masuri de alertare a serviciilor proprii de pompieri si a pompierilor militari.

EXPLOATAREA CENTRALELOR TERMICE (C.T.)

Prevederi generale

6.1. Prevederile din prezentul capitol se refera la centralele termice folosite pentru alimentarea cu caldura a instalatiilor de incalzire centrala si de preparare centralizata a apei calde de consum. Exceptiile la care nu se aplica aceste prevederi sunt cele inscrise la art. 1.7.

6.2. Exploatarea centralelor termice mici (cu capacitatea pana la 0,3 MW) se realizeaza conform “Ghidului de proiectare, executie si exploatare a centralelor termice mici”.

6.3. Cazanele se exploateaza si se verifica dupa urmatoarele prescriptii ISCIR :

 • C 31 - pentru cazanele de apa calda si pentru cazanele de abur de joasa presiune;
 • C 1 - pentru cazanele de apa fierbinte si pentru cazanele de abur cu presiune de peste 0,7 bar;
 • C 30 - pentru cazanele mici de abur (presiune peste 0,7 bar si capacitate sub 100 l).

Verificari functionale si de siguranta. Probe

6.4. Verificarile si probele prealabile punerii in functiune a centralelor termice sunt cele prevazute la art.3.1 3.8 din prezentul normativ, in conformitate cu “Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala” I 13.

In afara de acestea, se mai prevad verificari functionale si de siguranta specifice pentru elementele componente ale centralelor termice.

6.5. Rezultatele verificarilor si probelor se consemneaza in registrul centralei termice.

6.6. La cazane se verifica:

 • tirajul;
 • consumul de combustibil, randamentul, excesul de aer, temperatura si continutul gazelor de ardere, conform metodologiei ISCIR sau instructiunilor producatorului (utilizand aparatura specifica);
 • functionarea dispozitivelor de siguranta si a limitatoarelor de temperatura si presiune la atingerea valorilor limita;
 • intrarea automata in functiune si oprirea cazanelor, preventilarea focarului, initierea flacarii, reglarea focului, pe baza debitului de caldura, a temperaturii agentului termic si a aerului exterior;
 • pornirea si oprirea automata a pompei de circulatie a apei din cazan.

6.7. La instalatiile cu agent termic apa calda se face controlul si verificarea masurilor de siguranta prevazute in STAS 7132. In functie de solutie, se verifica:

 • la instalatiile cu vas deschis de expansiune - legarea conductelor la vas si comportarea la depasirea temperaturii limita;
 • la instalatiile cu vase inchise de expansiune - functionarea dispozitivelor de siguranta la atingerea presiunii maxime admise; la vasele de expansiune cu membrana se adauga azot pana ce presiunea acestora este mai mare decat presiunea statica a instalatiei; operatia se efectueaza cu instalatia rece;
 • la instalatiile cu vase inchise de expansiune si rezervoare de descarcare a apei in exces - functionarea evacuarii excesului de apa dilatata, precum si functionarea automata a pompei de completare, intrarea in functiune si oprirea pompei;
 • la toate instalatiile - legarea vaselor de expansiune si a pompelor de circulatie a apei pentru asigurarea presiunii totale in instalatie.

6.8. Pentru asigurarea circulatiei agentului termic - apa, se verifica:

 • realizarea de catre pompe a presiunii prevazute, prin masurarea presiunii la aspiratie si refulare;
 • realizarea presiunii totale in diferite puncte ale centralei termice;
 • semnalizarea intreruperii functionarii unei pompe si modul de intrare in functiune a pompei de rezerva.

6.9. Echilibrarea instalatiei se realizeaza dupa efectuarea masuratorilor de presiune si a temperaturilor de intoarcere a agentului termic si se realizeaza cu ajutorul armaturilor de reglare.

6.10. Pentru asigurarea reglarii automate a instalatiei se verifica:

 • functionarea instalatiei de automatizare in toate punctele prevazute: la cazane, la distribuitoare, la ramificatii;
 • functionarea termostatelor;
 • intrarea automata in functiune a robinetelor de reglare cu mai multe cai si a pompelor de circulatie a apei, corespunzator diferitelor regimuri de functionare.

6.11. La instalatia de preparare a apei calde de consum se verifica:

 • functionarea dispozitivelor de siguranta si a limitatoarelor de temperatura, functie de temperatura apei calde de consum;
 • functionarea, conform proiectului, a ansamblului schimbatoare de caldura, rezervoare de acumulare si pompe de circulatie.

6.12. Pentru asigurarea dezaerisirii si golirii instalatiei se verifica:

 • eficienta dezaerisirii instalatiei in punctele cele mai de sus de pe traseul conductelor si la partea superioara a echipamentelor;
 • golirea instalatiei in punctele cele mai de jos ale conductelor si la partea inferioara a echipamentelor.

6.13. La instalatia de combustibil - depozitarea, alimentarea cazanelor - verificarile se fac (in functie de natura combustibilului) dupa cum urmeaza:

Inainte de pornirea arzatorului se verifica:

 • legaturile electrice;
 • sensul de rotatie corect al motorului;
 • miscarea camelor servomotorul arzatorului;
 • presiunea combustibilului.

a) la instalatiile de combustibil gazos se verifica:

 • respectarea prevederilor normativului I 6;
 • oprirea automata a arzatoarelor cazanelor in cazul intreruperii alimentarii cu gaze, aer sau energie electrica;
 • oprirea automata a arzatoarelor in cazul atingerii temperaturii sau presiunii maxim admise a agentului termic;

b) la instalatiile cu combustibil lichid se verifica:

 • corectitudinea pantei conductelor de alimentare cu combustibil;
 • functionarea pompelor de alimentare cu combustibil;
 • alimentarea cu combustibil pe circuitul: rezervor principal, rezervor de zi, agregat de ardere;
 • oprirea automata a alimentarii cu combustibil a cazanelor in cazul intreruperii alimentarii cu aer sau energie electrica;
 • oprirea automata a alimentarii in cazul atingerii temperaturii sau presiunii maxim admise a agentului termic;
 • asigurarea trecerii de la un combustibil la altul, la agregatele mixte cu ardere: gaze sau combustibil lichid; decuplarea pompei la trecerea pe gaze.

c) la instalatiile de ardere a carbunelui se verifica:

 • functionarea automata a sistemelor de alimentare cu carbune si de evacuare a zgurii si cenusii;
 • reducerea intensitatii arderii in cazul intreruperii alimentarii cu aer sau energie electrica;
 • oprirea automata a alimentarii in cazul atingerii temperaturii sau presiunii limita a agentului termic.

La toate categoriile de combustibil, in spatiile prevazute cu instalatii de ventilare, se verifica asigurarea debitelor de aer.

6.14. La instalatia de evacuare a gazelor de ardere se verifica:

 • etanseitatea canalelor si a cosului de fum;
 • continuitatea circulatiei gazelor de ardere si tirajul, temperatura si viteza gazelor in canal, in cos si la evacuarea in atmosfera;
 • functionarea accesoriilor pentru reglare si siguranta - la canale si cosul de fum.

6.15. Inainte de punerea in functiune propriu-zisa a centralei termice se face testarea secventei de lucru a arzatoarelor conform precizarilor producatorului.

La pornirea arzatorului trebuie sa aiba loc urmatoarele operatii succesive:

 • pornirea motorului;
 • deschiderea clapetei de aer de catre servomotor;
 • preventilarea focarului;
 • pozitionarea clapetei de aer corespunzator sarcinii arzatorului;
 • deschiderea ventilelor electromagnetice de admisie a combustibilului.

Punerea in functiune a centralei termice

6.16. Punerea in functiune a centralelor termice noi sau la care s-au executat reparatii, se face dupa efectuarea verificarilor si probelor la lucrarile receptionate.

6.17. La punerea in functiune se respecta precizarile furnizorilor de cazane si arzatoare.

6.18. Punerea in functiune se efectueaza dupa verificarea existentei tuturor elementelor de siguranta, inclusiv a reglarii acestora (presiunea de declansare a supapelor si setarile termostatelor).

6.19. Se verifica sistemul de alimentare cu combustibil.

6.20. Punerea in functiune cuprinde, in principal, operatiunile de umplere, pornire si reglare a instalatiei.

Umplerea instalatiei

6.21. Umplerea instalatiei se face cu apa tratata care indeplineste conditiile de agent termic (cap. 5).

6.22. Inainte de umplerea instalatiei, in centrala termica se face separarea legaturilor la consumatori, prin inchiderea vanelor de la distribuitor si colector. Se deschid toate vanele din circuitele interioare ale centralei termice, precum si robinetele de dezaerisire; se inchid robinetele de golire.

6.23. Pentru umplere se foloseste direct presiunea apei tratate sau eventual se folosesc pompele de adaus ale instalatiei; apa este introdusa in conductele de intoarcere ale agentului termic.

In cazul folosirii apei netratate direct de la reteaua de apa rece, umplerea se face prin racord flexibil ce se demonteaza dupa terminarea operatiei de umplere.

6.24. Robinetele de dezaerisire se inchid la aparitia apei. Dupa terminarea umplerii se inchide vana pe conducta de alimentare cu apa, se ridica presiunea pana la valoarea nominala, se verifica etanseitatea instalatiei si se pun in functiune pompele de circulatie a apei.

Pornirea instalatiei si reglarea arzatoarelor

6.25. Pornirea instalatiei se face dupa verificarea umplerii, verificarea instalatiei de ardere si efectuarea operatiilor pregatitoare:

 • controlul pozitiei deschis a sibarelor pe canalele de fum ale cazanelor (in situatia in care acestea exista);
 • controlul pozitiei inchis a clapetei de explozie si a usii de curatire de pe canalul de fum;
 • controlul pozitiei deschis a usilor de admisie a aerului secundar in focar, daca este cazul;
 • deschiderea armaturilor cazanelor si a pompelor care vor intra in functiune.

6.26. Se verifica functionarea sistemului care limiteaza inferior temperatura de intrare a apei in cazane pentru a se parcurge cat mai repede domeniul punctului de roua.

6.27. Se urmareste ordinea operatiilor de functionare a arzatorului:

 • preventilarea focarului - (timpul de preventilare este indicat in cartea tehnica a arzatorului). La arzatoarele cu combustibil lichid preventilarea are loc dupa incalzirea electrica a capului duzei;
 • admisia combustibilului (in lipsa combustibilului are loc oprirea de avarie si este necesara repornirea manuala a arzatorului, daca flacara nu se aprinde (operatie sesizata de supravegherea de flacara) arzatorul se opreste si necesita deblocarea manuala.

6.28. In timpul reglarii arzatorului se masoara presiunea combustibilului.

6.29. Se stabileste continutul de CO in limitele prescrise prin reglarea pozitie clapetei de aer, efectuandu-se masuratori la priza de la canalul de gaze de ardere.

6.30. La instalatiile cu combustibil gazos, neautomatizate se executa urmatoarele operatii:

 • introducerea in focar in zona arzatorului de gaz a aprinzatorului cu flacara, pe principiul gaz pe flacara;
 • deschiderea progresiva a robinetului instalatiei de gaz;
 • scoaterea din focar a aprinzatorului dupa ce gazele au luat foc;
 • reglarea debitului de gaz.

Se va urmari ca flacara sa arda fara fum.

6.31. Dupa aprinderea focului se executa urmatoarele operatii:

 • reglarea accesului aerului secundar, astfel ca flacara sa aiba lungimea normala si arderea sa fie completa;
 • pornirea pompelor de circulatie;
 • urmarirea cresterii lente a temperaturii apei din cazan si limitarea acesteia la valoarea prevazuta;
 • urmarirea realizarii unui tiraj corect pentru a asigura arderea completa a combustibilului.

6.32. Dupa o perioada mai mare de intrerupere sau la fiecare 2-3 zile se verifica dezaerisirea instalatiei la o temperatura a agentului termic de 50 – 60 oC. Completarea cu apa se face lent pentru a da posibilitatea separarii si evacuarii aerului.

6.33. Pentru oprirea manuala a instalatiei se executa:

 • stingerea focurilor prin oprirea alimentarii cu combustibil;
 • oprirea pompelor de circulatie temporizat dupa oprirea focurilor sau cand agentul termic are o temperatura de 25-30oC;
 • verificarea etanseitatii robinetelor de inchidere a alimentarii cu combustibil;
 • scoaterea de sub tensiune a instalatiilor de forta.

6.34. Apa din instalatie nu se goleste decat daca este absolut necesar (in cazul unei reparatii sau a pericolului de inghet).

La golire se deschid organele de golire si robinetele de aerisire aferente partii de instalatie care trebuie golita. Apa golita se evacueaza la canalizare dupa ce s-a racit.

Reglarea la punerea in functiune

6.35. Reglarea la punerea in functiune a instalatiei de incalzire din centrala termica se face conform prevederilor de la art.5.6 5.12.

Regimul de exploatare curenta a centralei termice

6.36. Exploatarea curenta a centralei termice trebuie sa asigure alimentarea cu caldura, in conditiile prevazute in proiect, a ansamblului consumatorilor, corespunzator programului de functionare al acestora, parametrilor agentilor termici ceruti si sigurantei in exploatare.

Exploatarea curenta se asigura prin buna functionare a centralei termice atat pe ansamblul acesteia, cat si pentru fiecare din elementele componente ale centralei.

6.37. Exploatarea curenta impune:

 • verificarea starii instalatiilor;
 • supravegherea si urmarirea functionarii;
 • corectarea regimului de functionare;
 • controlul calitatii agentului termic;
 • intretinerea instalatiilor din centrala termica.

Operatiunile necesare unei corecte exploatari curente se detaliaza in instructiunile de exploatare.

Verificarea starii instalatiei

6.38. Verificarea instalatiei se face permanent urmarindu-se:

 • realizarea sigurantei: armaturi de siguranta, elementele de miscare (motoare, pompe, compresoare), protectia contra electrocutarii;
 • etanseitatea echipamentelor, armaturilor si conductelor;
 • depistarea si inlaturarea pierderilor de agent termic;
 • masurarea rezistentelor hidraulice in punctele prevazute in proiect;
 • nivelul zgomotelor produse de echipamentele in miscare;
 • indicatiile aparatelor de masura; prin folosirea pentru control de aparate etalonate;
 • starea izolatiei termice a echipamentelor si conductelor;
 • inscrierea parametrilor (instalatiei) si transmiterea lor la dispecerat.

Supravegherea si urmarirea functionarii

6.39. Supravegherea functionarii centralei termice, in scopul realizarii sigurantei instalatiei si corectarea regimului de functionare, se face cu mijloace automate si de transmitere la distanta sau prin actionare directa (mecanica sau manuala).

6.40. In centrala termica, cu prioritate, se urmareste functionarea elementelor care realizeaza siguranta instalatiei, astfel:

 • la cazane si arzatoare realizarea secventei de lucru a arzatoarelor, oprirea focului si a alimentarii cu combustibil, functionarea dispozitivelor si armaturilor de siguranta, in cazul depasirii valorilor limita de temperatura si presiune ale agentului termic;
 • la schimbatoarele de caldura - oprirea alimentarii cu agent termic primar si functionarea dispozitivelor si armaturilor de siguranta la depasirea parametrilor agentului termic (temperatura si presiunea);
 • la vasele de expansiune - functionarea dispozitivelor si a armaturilor de siguranta;
 • la instalatiile automatizate - functionarea intregului ansamblu; la aparatele de masura, pe circuitele care realizeaza siguranta functionarii, se marcheaza cu rosu valorile limita permise (la termometre, manometre).

Se urmareste semnalizarea corecta a dereglarilor care conduc la starile de avarie.

6.41. La iesirea din centrala termica, agentul termic trebuie sa aiba temperatura prevazuta in graficul de reglare.

Temperatura necesara se asigura automat sau manual.

Citirea temperaturilor la instalatiile automatizare se face si prin sondele de temperatura prevazute prin proiect.

In oricare din cazuri, citirea valorii temperaturii se face prin termometrele prevazute conform proiectului.

Controlul temperaturilor reprezinta o operatie permanenta in exploatarea centralei termice.

6.42. Presiunea totala (presiune statica si presiune dinamica) prevazuta in proiect a se realiza in centrala termica, se asigura prin:

 • umplerea pana la nivelul necesar al apei in vasul de expansiune deschis;
 • realizarea presiunii in vasul de expansiune inchis;
 • realizarea la pompele de circulatie a presiunii diferentiale (diferenta de presiune intre refularea si aspiratia pompei).

6.43. Pentru realizarea functionarii corecte a instalatiei se urmareste:

a) la cazane

 • pozitia armaturilor agentului termic: de siguranta, de inchidere, de reglare, golire, dezaerisire;
 • pozitia organelor de inchidere a evacuarii gazelor de ardere;
 • setarea corecta a termostatelor;
 • indicatiile aparatelor de masura.

b) la instalatia de alimentare cu combustibil si de ardere

 • pentru combustibil lichid si gazos:
 • pozitiile organelor de inchidere;
 • functionarea arzatoarelor corespunzator cartii tehnice;
 • arderea combustibilului prin masurarea componentei gazelor de ardere.
 • evacuarea prin preaplin a excesului de combustibil lichid din rezervoare la depasirea nivelului maxim;
 • aerisirea, umplerea si golirea rezervoarelor.
 • pentru combustibil solid :
 • alimentarea cu combustibil;
 • depozitarea in centrala termica a combustibilului;
 • arderea combustibilului;
 • evacuarea zgurii si cenusii;
 • depozitarea zgurii si cenusii.

c) la instalatia de preparare a apei calde de consum:

 • pozitia corecta a armaturilor agentilor termici (primar si secundar);
 • indicatiile aparatelor de masura, si in special, temperatura apei calde de consum.

d) la instalatia de alimentare cu apa

 • functionarea statiei de tratare a apei (art.5.38 5.63);
 • pozitia organelor de inchidere la diferitele operatiuni, conform instructiunilor de exploatare;
 • indicatiile aparatelor de masura;
 • functionarea instalatiei de alimentare cu apa de adaos.

e) la instalatiile de alimentare cu aer de combustie si de evacuare a gazelor de ardere:

 • alimentarea cu aer de combustie;
 • ventilarea salii cazanelor;
 • pozitia clapetei de explozie, usii de curatire si a organelor de inchidere si reglare a tirajului;
 • etansarea instalatiilor de aer si gaze de ardere;
 • starea izolatiei termice a canalelor de fum.

f) la instalatiile de automatizare, de siguranta si functionale:

 • incadrarea parametrilor agentilor termici in limitele de siguranta si a valorilor corespunzatoare din graficul de reglare;
 • setarea corecta a termostatelor;
 • functionarea instalatiei de semnalizare si avertizare.

g) asigurarea circulatiei apei in instalatie prin:

 • dezaerisirea in punctele cele mai de sus ale conductelor si echipamentelor;
 • golirea conductelor si echipamentelor in punctele cele mai de jos;
 • manevrarea usoara a organelor de inchidere, reglare, dezaerisire, golire.

h) mentinerea in bune conditii a izolatiei termice si a protectiei mecanice aferente acestuia si a starii instalatiei prin:

 • etansarea la imbinari intre conducte si intre acestea si alte elemente ale instalatiei;
 • asigurarea miscarii de dilatare la trecerea conductelor prin elementele de constructii si a etanseitatii fata de acestea;
 • stabilitatea sustinerii conductelor si a echipamentelor;
 • accesul usor la elementele pozate in pardoseala (canale pentru conducte);
 • mentinerea curateniei echipamentelor si in interiorul centralei termice.

i) functionarea instalatiilor electrice (iluminat, forta, automatizare).

Corectarea regimului de functionare

6.44. Reglarea furnizarii caldurii se face in scopul stabilirii corelarii acesteia cu necesarul de caldura, folosind mijloace automate sau manuale. Se are in vedere variatia caldurii furnizate de cazane (prin actionare asupra arzatorului, sau prin pornirea-oprirea succesiva a cazanelor “in cascada”), variatia temperaturii agentilor termici la cazane, in circuitele centralei si pe ramurile de plecare la consumator.

6.45. In cazul reglarii automate, nu este necesara supravegherea continua; nefunctionarea instalatiei de reglare automata este semnalata optic si/sau acustic.

6.46. In cazul reglarii manuale este necesara supravegherea continua a instalatiei.

6.47. Corectarea regimului de furnizare a caldurii se face, indiferent de sistemul de reglare, corespunzator graficului de reglare, regimul de functionare al instalatiei deservite (la conditii nominale sau reduse), programul de functionare al acesteia (orar, diurn, saptamanal etc.), categoriile instalatiilor deservite (incalzire cu corpuri statice, prin pardoseala, cu aer cald etc.).

6.48. Corectarea regimurilor de furnizare a caldurii la instalatiile automatizate se face de catre regulatorul electronic al instalatiei, prin actionarea corespunzatoare (manual sau prin programare numerica).

6.49. In vederea furnizarii corecte a caldurii se prescrie corespunzator in memoria regulatorului electronic curba de reglaj adecvata instalatiei deservite, tinand seama de temperatura exterioara corespunzatoare zonei climatice in care se gaseste cladirea.

6.50. Corectarea regimurilor de furnizare a caldurii la centralele termice neautomatizate se face corespunzator curbei de reglaj, prin incadrarea temperaturii agentului termic - ducere in valorile rezultate, tinand seama de regimul de functionare.

6.51. Variatia parametrilor se face manual prin actionare asupra arzatoarelor, armaturilor etc.

Controlul calitatii agentului termic

6.52. Asigurarea calitatii agentului termic (apa) se face conform conditiilor prevazute la art. 5.38  5.61.

Intretinerea instalatiilor din centrala termica

6.53. Intretinerea instalatiilor din centrala termica se face cu scopul asigurarii functionarii in vederea realizarii parametrilor din proiect, tinand seama de cartile tehnice ale arzatorului si cazanului.

6.54. Principalele operatii de intretinere sunt:

a) la cazane si arzatoare:

 • se curata suprafetele de incalzire, evacuare fum si tuburile de gaze de ardere (conform specificatiilor producatorului); la cazanele cu recircularea gazelor de ardere se curata ventilatorul pentru recircularea gazelor de ardere si conducta de legatura;
 • se scot si se curata elemente de turbulenta (virbulatorii) din caile de gaze de ardere;
 • se verifica garniturile de etansare atat pe traseul gazelor de ardere, cat si pe traseele agentilor termici si combustibilului;
 • se verifica piesele de izolatie termica ale flansei arzatorului, usii de curatire, capacelor de curatire etc.;
 • se curata vizorul de control al focarului cazanului;
 • se verifica racordurile si etansarile tecilor de imersie a termometrelor si traductoarelor;
 • se verifica buna functionare a dispozitivelor de siguranta (supape de siguranta, nivelul apei, limitatorul de presiune.

La arzator se curata duzele, tubul de flacara si capul de flacara.

Se verifica functionarea suflantei si se ung lagarele si rulmentii pieselor in miscare.

Cand arderea nu este completa sau pornirea este cu detenta se schimba duzele.

Pentru curatirea duzei nu se utilizeaza materiale metalice care o pot decalibra.

La curatire se utilizeaza solventi organici, scule din lemn sau plastic si se sufla cu aer comprimat.

La intervalele recomandate de producator se schimba garnitura sistemului de pulverizare.

Demontarea sistemului de pulverizare se face dupa scoaterea de sub tensiune si racirea acestuia, in urma inchiderii robinetilor de sectorizare.

La montare se inlocuiesc garniturile de etansare.

Se efectueaza reglarea sistemului de amestec al aerului si combustibilului (de catre firme agreate furnizori).

Se curata si pozitioneaza corespunzator electrozii de aprindere, la distantele si unghiurile indicate in cartea tehnica a arzatorului.

b) la vasele de expansiune inchise, cu membrana se verifica:

 • presiunea azotului (care trebuie sa fie egala la limita cu presiunea statica minima a instalatiei);
 • etanseitatea;
 • racordarea vasului la instalatie.

c) la pompe si alte echipamente cu piese in miscare:

 • reglarea pozitiei si dupa caz, inlocuirea presgarniturilor;
 • schimbarea uleiului de lagar, ungerea rulmentilor la intevale de timp prevazute in instructiuni;
 • spalarea periodica a lagarelor;
 • inlocuirea cuplajului elastic, daca este cazul;
 • verificarea dispozitivului de protectie.

d) la schimbatoare de caldura:

 • curatarea depunerilor de piatra sau namol, periodic sau atunci cand diferenta de presiune intre intrare si iesire, depaseste valoarea admisibila prevazuta in instructiunile de exploatare;
 • verificarea si reetalonarea supapelor de siguranta;
 • etansarea armaturilor si a placilor tubulare (la aparatele cu tevi);
 • refacerea izolatiilor deteriorate.

e) la aparatele de masura si control si contoare:

 • gradul de colmatare al filtrelor (la contoare);
 • verificarea functionarii si eventuala reetalonare (de catre unitati specializate) sau eventual inlocuirea acestora;
 • verificarea si completarea uleiului in tecile de imersie (termometre).

f) la armaturi:

 • asigurarea etanseitatilor la imbinari si presetupe;
 • inlocuiri de garnituri si suruburi defecte.

g) la organele de retinere si siguranta:

 • curatarea scaunelor;
 • verificarea etanseitatii si schimbarea garniturilor;
 • reetalonarea organelor de siguranta (supape) pentru presiunea stabilita.

h) la separatoarele de namol:

 • demontarea capacului si curatarea, elementului de filtrare, cand diferentele de presiune intre intrare si iesire depasesc 30% din valoarea nominala a pierderii de sarcina in separator;
 • asigurarea etanseitatii.

i) la conducte si izolatii:

 • inlaturarea neetanseitatilor la imbinari;
 • spalarea conductelor colmatate;
 • fixarea suportilor slabiti;
 • completari de izolatii termice;
 • repararea suprafetelor exterioare ale izolatiilor termice deteriorate.

j) la canale si cosul de fum:

 • desfundarea si curatarea periodica, conform instructiunilor de exploatare;
 • controlul etansarilor;
 • verificarea functionarii elementelor de siguranta si reglare (clapete de explozie, sibare);
 • refacerea izolatiei termice.

6.55. Pentru usoara identificare a circuitelor in ansamblul instalatiei se prevad etichete pe circuitele functionale:

 • la distribuitoare si colectoare (pe robinete), la ramificatii, identificarea se face prin numere;
 • etichete cu caracteristicile echipamentului (cazane, pompe, schimbatoare de caldura) si valorile care trebuie controlate;
 • indicatoare de avertizare a accesului oprit, a directiilor circuitelor si locurile de control;
 • etichete cu inscriptia inchis - deschis (pentru identificarea pozitiei instalatiei).

Revizii si reparatii

6.56. Revizia este operatia de verificare si restabilire a starii initiale a instalatiei in vederea functionarii in conditii normale si sigure. Aceasta se face obligatoriu in perioada de vara, cu toate operatiile care necesita intreruperea functionarii, inclusiv golirea. Se au in vedere rezultatele constatarilor personalului de exploatare si intretinere in perioada de functionare din timpul iernii mentionate in registrul de control precum si cele ale unei probe hidraulice care se face la sfarsitul perioadei de incalzire.

Modul de verificare a instalatiei in cadrul reviziei se detaliaza in instructiunile de exploatare, pentru cazul specific al centralei termice respective.

6.57. Operatiile de revizie constau in verificarea:

a) starii fizice a cazanelor, functionarii lor precum si a cailor de evacuare a gazelor de ardere:

 • etanseitatea cazanelor;
 • etanseitatea canalelor si a cosului de fum.

b) starii instalatiei de depozitare, alimentare si ardere a combustibilului si functionarea ei:

 • etanseitatea conductelor, armaturilor si rezervoarelor;
 • pompele;
 • arzatoarelor.

La arzatoarele cu suflanta se fac revizii asupra duzelor, suflantei, electrozilor de aprindere (stabilindu-se distantele si unghiurile indicate in cartea tehnica), supraveghetorul de flacara, sistemul de reglaj al raportului aer-combustibil.

c) starii si functionarea echipamentelor cu piese in miscare: pompe, ventilatoare, compresoare - inclusiv electromotoarelor acestora:

 • masurarea parametrilor;
 • etanseitatea;
 • functionarea silentioasa;
 • masurarea prizei de pamant;
 • masurarea curentului si tensiunii de alimentare;
 • refacerea legaturilor electrice si inlocuirea cablurilor defecte.

d) starii si functionarii schimbatoarelor de caldura:

 • asigurarea parametrilor necesari;
 • etanseitatea;

controlul depunerilor de piatra in interior.

e) conductelor si armaturilor:

 • etanseitatea imbinarilor (filet, garnituri) si a conductelor;
 • functionarea armaturilor - manevra usoara si eficacitatea inchiderii;
 • functionarea armaturilor de siguranta la presiunea de evacuare;
 • uzura conductelor.

f) starii si functionarea instalatiei de tratare a apei:


 • starea elementelor instalatiei;
 • calitatea apei tratate;
 • calitatea substantelor de tratare.

g) starii izolatiei termice si a protectiei.

6.58. Verificarea recipientelor sub presiune si a armaturilor de siguranta se face in conformitate cu prevederile ISCIR pentru echipamentele care intra sub acest control.

6.59. Verificarea cazanelor, aparatelor si conductelor supuse la presiune mai mare de 0,7 bar si o temperatura mai mare de 115 oC se face in conformitate cu prevederile ISCIR C 31.

6.60. Aparatele de masura, inclusiv contoarele, se verifica prin confruntarea valorilor indicate de acestea cu cele ale unor aparate etalon mobile, respectand perioadele stabilite pentru reetalonare. Intretinerea si remedierea aparatelor de masura se face conform instructiunilor producatorului de catre o unitate autorizata, care apreciaza si necesitatea eventualei lor inlocuiri.

6.61. Instalatia de automatizare - de siguranta sau reglare a parametrilor - se intretine, verifica si revizuieste de catre o unitate specializata, conform prevederilor producatorului.

6.62. Rezultatul verificarilor facute la revizie se consemneaza intr-un proces-verbal care stau la baza reparatiei instalatiei si a receptiei lucrarilor de reparatie.

6.63. Reparatia este operatia de remediere prin care se asigura functionarea centralei termice la parametrii prevazuti in proiect. Dupa amploarea si cauzele care conduc la necesitatea efectuarii reparatiei se disting:

 • reparatii curente:
 • pe baza constatarilor facute la revizii;
 • preventive - pentru elementele la care se intrevede ca vor putea apare disfunctiuni in urmatorul sezon de incalzire;
 • accidentale, in urma unor defectiuni, deteriorari, avarii.
 • reparatii capitale (care pot fi insotite si de lucrari de modernizare).

6.64. Reparatiile curente se fac la elementele care pot afecta buna functionare a centralei termice. Se executa, in general, fara scoaterea din functiune a intregii centrale sau cu o intrerupere de scurta durata, atunci cand acestea se fac in perioada de incalzire.

Cand nu se intrerupe functionarea intregii centrale, se iau masuri de asigurare functionala provizorie.

6.65. Reparatiile capitale se fac cu scopul de a asigura functionarea centralei termice la parametrii prevazuti in proiect - prin inlocuirea unor elemente ale

instalatiei - sau parti din aceasta. Ciclurile perioadei de timp intre doua reparatii capitale sunt reglementate in functie de durata normata de serviciu a instalatiei si de catre furnizorii de echipamente.

Perioada si data reparatiei se stabilesc in functie de constatarile facute cu ocazia verificarilor si reviziilor facute in decursul exploatarii sau prin expertiza tehnica. Se au in vedere:

 • gradul de uzura a elementelor instalatiei si influenta in exploatare;
 • frecventa aparitiei defectiunilor si starea remedierilor facute;
 • gradul de corodare (exterioara si interioara) si depunerile in interiorul instalatiei.

6.66. Cu ocazia reparatiilor capitale se fac inlocuiri de echipamente sau de conducte prin altele cu caracteristici similare (noi sau reconditionate), care trebuie sa faca fata exploatarii in conditiile cerute in proiect.

In cazul cand un echipament nu mai este necesar datorita unor modificari functionale sau tehnologice ale instalatiei, atunci se procedeaza la dezafectarea lui. Se are in vedere ca odata cu dezafectarea sa, sa nu se produca dereglari in functionarea instalatiei ramase in functiune.

6.67. Reparatiile capitale se planifica a fi efectuate in perioada de intrerupere a functionarii instalatiei (de regula vara), impreuna cu alte lucrari care ar conduce la intreruperea in functionare (retele exterioare, instalatii interioare, partea de constructii).

Probele si receptia instalatiei se fac conform specificatiilor din normativul I 13.

6.68. La alegerea perioadelor dintre doua reparatii capitale se tine seama si de intervalele recomandate de producator. Valorile intervalelor recomandate mai jos nu sunt limitative, ele pot fi reduse sau prelungite in functie de conditiile specifice locale sau expertiza tehnica, astfel:

a) cazane:

 • inlocuirea elementelor, repararea sau inlocuirea mantalei si izolatiei - la 10 ani;
 • curatarea interioara pentru indepartarea depunerilor, repararea partii mecanice prin inlocuire sau sudare, inlocuirea garniturilor - anual.

b) schimbatoare de caldura:

 • curatarea interioara (eliminarea crustei) sau eventuala inlocuire a elementelor - la 2 ani;
 • schimbarea garniturilor - la 2 ani;
 • refacerea izolatiei - la 6 ani;
 • vopsire - la 4 ani.

c) armaturi de inchidere si reglaje:

 • inlocuirea garniturilor; curatarea depunerilor - la 3 ani;
 • inlocuire a armaturilor - la 5 ani.

d) conducte si izolatii:

 • curatarea de depuneri - la 2 ani;
 • refacerea izolatiei, vopsirea - la 6 ani.

e) pompe, ventilatoare, compresoare, rezervoare:

 • golire, spalare - anual;
 • refacerea protectiei anticorozive - la 4 ani;
 • inlocuirea lagarelor sau cuplajelor la aparitia zgomotelor.

Defectiuni, incidente, avarii

6.69. In vederea prevenirii producerii accidentelor la centralele termice se iau urmatoarele masuri:

 • elaborarea si afisarea schemelor operative de interventie pentru incidente si avarii;
 • executarea instructajelor si exercitiilor de prevenire a incidentelor;
 • reglarea si intretinerea in perfecta stare de functionare a ventilelor de siguranta si a aparatelor de masura si control;
 • pastrarea documentelor de certificare a calitatii echipamentelor, cartile tehnice ale utilajelor, procesele-verbale de autorizare si functionare; mentinerea intacta a placii de timbru pe echipamentele respective;
 • efectuarea probelor la echipamente, conducte si armaturi la presiunea necesara, la rece si la cald.

6.70. La aparitia de defectiuni se executa imediat reparatiile necesare, mentinand in permanenta siguranta functionarea instalatiilor. Se iau masuri imediate pentru prevenirea distrugerii echipamentelor, conductelor si armaturilor.

6.71. In cazul avariei partiale sau totale a unor echipamente, se separa echipamentul avariat de restul instalatiilor, astfel:

 • la cazane se inchide alimentarea cu combustibil si dupa racirea cazanului, se inchid si vanele agentului termic;
 • la schimbatoare de caldura se inchid vanele agentului termic primar si apoi ale celui secundar;
 • la pompe, dupa racirea cazanului, se opreste electromotorul si apoi se inchid vanele la aspiratia si refularea pompei.

6.72. In vederea repararii, utilajul se goleste de apa. Dupa reparare si verificare, punerea in functiune se face inversand ordinea operatiilor.

Echipamentele cu defectiuni, se spala, se curata si se repara; in caz de uzura inaintata, se inlocuiesc.

6.73. In cazul in care incidentul din centrala termica necesita intreruperea alimentarii cu caldura, timpul de intrerupere se limiteaza la strictul necesar cuprinzand: depistarea si localizarea incidentului, golirea, repararea, umplerea instalatiei si repunerea in functiune.

Daca temperatura exterioara este sub +5oC se recomanda limitarea timpului la 4 ore. Pentru avarii care necesita un timp mai indelungat se iau masuri speciale:

 • inchiderea si golirea instalatiilor;
 • asigurarea alimentarii provizorii cu agent termic sau apa calda de consum din alte surse.

6.74. In vederea efectuarii reparatiilor dupa un incident este recomandat ca unitatea de exploatare sa dispuna de rezerve de echipament de tipul celor aflate in exploatare si anume:

 • elemente de cazan;
 • electropompe;
 • placi de schimbatoare de caldura;
 • organe de inchidere, siguranta si reglare;
 • seturi de aparatura de masura si control.

De asemenea trebuie sa dispuna de rezerva de materiale: tevi, flanse, termoizolatie, tabla etc.

6.75. Incidentele, defectiunile si avariile care pot apare in timpul functionarii cazanelor si arzatoarelor si remediile recomandate sunt:

Cazane

Incidente posibile

Cauzele

Remediile

Cazanul functioneaza dar temperatura nu creste corespunzator

- circuite hidraulice parazitare
- presiunea combustibilului este mica
- cazanul este murdar
- termostatul de reglare nu functioneaza sau este setat la temperatura prea scazuta

- se verifica circuitele instalatiei
- se verifica presiunea, se curata fitrul de combustibil
- se curata
- se schimba sau se seteaza corect termostatul

Cazanul se murdareste usor prin depuneri de funingine

- reglarea arzatorului incorecta; aer insuficient
- duzele infundate

- se regleaza arzatorul
- se asigura aerisirea incaperii C.T.
- se curata duzele

Corpurile de incalzire sunt reci

- senzori de temperatura defecti
- pompele de circulatie blocate

- se inlocuiesc
- se verifica legatura electrica
- se verifica motoarele si pompele

Arzatoare functionand cu gaze

Incidentele posibile

Cauzele

Remediile

Motorul arzatorului nu porneste

Nu este sub tensiune

Legare la retea

Siguranta este defecta

Se inlocuieste

Motorul este defect

Se inlocuieste

Circuitul electric este intrerupt

Se cauta locul de intrerupere, se porneste, respectiv se reseteaza regulatorul sau presostatul

S-a oprit alimentarea cu gaz (robinetul de gaz inchis)

Se deschide robinetul

Aparatul de comanda este defect

Se inlocuieste

Nu se asigura debitul minim de apa prin cazan

Se asigura debitul de apa

Lipsa aerului de ardere

Incidentele posibile

Cauzele

Remediile

Motorul arzatorului porneste, dupa inceperea perioadei de preventilare pentru sarcina mare apare semnal de avarie

Presostatul de aer este defect
Tubul de presiune de dinaintea presostatului este infundat

Se inlocuieste
Se curata

Contactul presostatului nu comuta pe pozitia de lucru, presostatul se deschide circuitul electric

Se regleaza corespunzator presostatul, eventual se schimba

Nu are loc aprinderea

Motorul arzatorului porneste, este prezenta tensiune pe borna aparatului de comanda, nu are loc aprinderea si dupa scurt timp apare semnal de avarie

Distanta intre electrozii de aprindere este prea mare

Se regleaza distantele dintre electrozi conform cartii tehnice a arzatorului.

Electrozii de aprindere sau conductorii electrici sunt legati la pamant sau scurtcircuitati prin depuneri

Eliminarea legarii la pamant, se schimba electrozii defecti sau conductorii electrici

Transformatorul de aprindere este defect

Se inlocuieste

Nu se formeaza flacara

Motorul arzatorului porneste, aprinderea functioneaza, dupa scurt timp apare semnal de avarie

Nu se deschide ventilul electro-magnetic, deoarece bobina este defecta sau cablul este intrerupt

Se inlocuieste ventilul elec-tromagnetic, respectiv se remediaza intreruperea cablului; se controleaza existenta tensiunii pe borna

Presiune scazuta gaz

Se asigura presiunea necesara de gaz

Neasigurarea debitului minim de agent termic


Lipsa apa in instalatie

Se completeaza cu apa instalatia

Motorul arzatorului porneste, aprinderea functioneaza, dupa scurt timp arderea se opreste

Scaderea brusca a presiunii gazului la deschiderea ventilului electromagnetic, datorita filtrului

Se curata filtrul sau se schimba

Dupa formarea flacarii, arzatorul se opreste

Se initiaza flacara de aprindere. La cresterea sarcinii, arzatorul se opreste

Filtrul este murdar

Se curata filtrul

Regulatorul de gaz lucreaza prea incet

Se controleaza duza de aerisire

Contorul este defect sau s-a adunat apa in conductele plasate sub nivelul arzatorului

Se anunta furnizorul de gaz

Nu se asigura debitul de gaz necesar

Se asigura debitul de gaz

Defectiune a senzorului de supraveghere prin ionizare a flacarii

Motorul arzatorului porneste, aprinderea se constata sonor, se formeaza o flacara normala, dar apoi se da semnal de avarie

Curent de ionizare este instabil sau prea mic

Se modifica pozitia electrozilor de ionizare

Raportul de amestecare gaz/aer nu este corect

Se regleaza raportul gaz/aer

Scanteia de aprindere influenteaza negativ curentul de ionizare

Se schimba intre ele faza si nulul pe primarul transformatorului

Arzatoare functionand cu combustibil lichid

Incidentele posibile

Cauzele

Remediile

Aprindere (scanteie)

Nu se formeaza scanteia

Electrozii de aprindere sunt scurtcircuitati sau sunt prea departe unul fata de altul

Reglarea pozitiilor acestora sau inlocuire

Electrozii de aprindere sunt murdari sau umezi

Curatare electrozi

Izolatorul este deteriorat

Inlocuire electrozi

Transformatorul de aprin-dere este defect

Inlocuire transformator

Cablul de legatura care alimenteaza aprinderea este topit

Inlocuire; se cauta si se elimina cauza

Senzorul de flacara este defect

Se inlocuieste

Automatul de ardere este defect

Se inlocuieste

Siguranta fuzibila este arsa

Se inlocuieste

Motor

Nu porneste

Condensatorul motorului este defect

Se inlocuieste

Termostatul din capul duzei nu da semnal la atingerea temperaturii de functionare (termostat defect)

Se inlocuieste

Rezistenta de incalzire este arsa

Se inlocuieste

Comutatorul final (cama) din servomotor nu inchide clapeta de aer

Se inlocuieste servomotorul

Lagarele motorului sunt gripate

Se inlocuieste motorul

Motorul este defect

Se inlocuieste motorul

Siguranta de protectie din consola este arsa

Se inlocuieste siguranta

Pompa de combustibil este blocata

Se inlocuieste

Pompa

Nu transporta combustibil

Pompa defecta

Se inlocuieste

Neetanseitati pe aspiratie

Se asigura etansarea

Aer in conducta de aspiratie

Se dezaereaza prin stutul de legatura a manometrului de pe pompa. Se completeaza cu combustibil.

Lipsa combustibilului in conducta de aspiratie (pompa dezamorsata)

Se inlocuieste sorbul sau clapeta de retinere a acestuia

Ventilul de inchidere este (robinet) inchis

Se deschide

Filtrul este colmatat

Se curata

Filtrul este neetans

Se inlocuieste

Pompa este blocata

Se inlocuieste

Ardere necorespunzatoare

Presiunea de pulverizare este prea scazuta

Se mareste presiunea pompei sau se schimba pompa

Filtrul pompei este infundat

Se curata filtrul

Zgomot mecanic puternic

Pompa aspira aer

Se strang suruburile racordurilor si se elimina neetanseitatile

Vid avansat in conducte

Se curata filtrul; se verifica di-mensiunea corecta a conductelor

Duza

Pulverizare neuniforma

Orificiul este partial infundat

Se inlocuieste duza

Filtrul duzei este foarte murdar

Inlocuire/curatare

Duza este uzata

Inlocuire duza/curatare

Prin duza nu curge combustibil

Duza este infundata

Inlocuire duza/curatare

Pulverizarea combustibilului imediat dupa pornirea motorului

Ventilul electromagnetic al pompei si ventilul cu inchidere rapida din capul de duza sunt neetanse, datorita existentei impuritatilor pe suprafetele de etansare

Se verifica sau se curata (eventual se inlocuieste)

Automat de ardere, supraveghetor de flacara

Nu se sesizeaza flacara

Supraveghetorul de flacara este murdar

Se curata

Iluminare prea slaba (curent de supraveghere < 65 A)

Se modifica pozitia supraveghetorului de flacara, pentru o mai buna iluminare

Intrerupere a cablului electric de la supraveghetor la automatul de ardere

Se remediaza sau se inlocuieste

Capul de ardere

Depunere de funingine

Duza este defecta

Se inlocuieste

Reglarea este gresita

Se corecteaza pozitia capului de ardere

Debitul de aer de ardere este necorespunzator

Se regleaza arzatorul

Nu se asigura debitul nece-sar de ardere de combustie (camera cazanului este insuficient aerisita)

Aerisirea camerei cazanului trebuie sa aiba loc continuu

6.76. Incidentele, avariile si defectiunile care pot apare la schimbatoarele de caldura, conducte, armaturi etc.

Incidente posibile

Cauza

Remediul

Scaderea temperaturii apei calde de con-sum sub cea normala

Senzorii de temperatura sunt defecti

Se inlocuiesc

Termostatul de reglare nu functioneaza sau este setat la temperatura prea scazuta

Se schimba sau se seteaza corect

Depuneri de piatra

Se curata schimbatorul

Debit mic de agent termic primar

Se verifica debitul pompei sau circuitul agentului termic

Depuneri rapide de namol si piatra

Agentul termic cu impuritati sau concentratii de saruri

Se filtreaza apa, sau se trateaza, dupa caz

Corodarea instalatiei

Prezenta oxigenului in apa
Substante corozive continute in apa

Tratarea si degazarea apei

Ruperea imbinarilor sudate

Calitatea necorespunza-toare a sudurilor

Se refac sudurile

Incalzirea brusca a instalatiei

Se evita socurile termice

Blocarea miscarii conduc-telor intre reazemele fixe

Se asigura miscarea libera a conductelor

Compensarea incorecta a dilatarilor

Se recalculeaza si se reface compensatorul de dilatare. Se verifica pozitia punctelor fixe

Strapungerea garniturilor imbinarilor cu flanse

Montarea dezaxata a conductelor
Neparalelismul flanselor

Se monteaza axial conductele si flansele paralel

Garnituri necorespunzatoare

Se inlocuiesc

Scurgeri la presgarnituri

Material inadecvat

Se inlocuieste materialul

Material de etansare insuficient

Se completeaza materialul

Stangere insuficienta
Montare gresita

Se strang presetupele

Fisurarea conductelor

Coroziune, apa netratata

Inlocuirea de conducte, tratarea apei

Ruperea imbinarilor sudate sau fisurarea tevilor

Coroziune
Suduri necorespunzatoare

Se inlocuiesc portiunile corodate si se refac sudurile eliminandu-se cauzele care le-au provocat

Tensiuni care apar datorita impiedicarii dilatarii conductelor

Se asigura deplasarea conductelor pe suporti

Fisurarea vanelor

Montarea descentrata a vanelor

Se monteaza coaxial vanele si conductele

Aparitia de tensiuni datorate stingerii gresite a prezoanelor flanselor sau neparalelisme-lor flanselor

Se elimina tensiunile prin stingerea corecta a prezoanelor si asigurarea paralelismului flanselor.
Vanele defecte se inlocuiesc

Pentru defectiunile, incidentele, avariile specifice schimbatoarelor de caldura se consulta art.7.79.

Toate defectiunile, incidentele si avariile precum si remedierea acestora se consemneaza in procese-verbale (model in anexa).

Prevenirea si stingerea incendiilor

6.77. Pe langa masurile de prevenire si stingere a incendiilor mentionate la art. 5.75  5.84, a celor specifice, centralele termice vor fi echipate si dotate cu mijloace de stingere a incendiilor conform normativului I 13 si altor normative in vigoare.

6.78. Masurile specifice de stingerea incendiilor pentru centrale termice mici vor fi executate conform GP 051.

6.79. In centralele termice alimentate cu combustibil lichid sau gazos se prevad stingatoare cu pulbere si CO2 de minimum 6 Kg sau similare, cel putin doua pentru fiecare incapere.

6.80. La centralele termice alimentate cu combustibil solid se prevad hidranti interiori de incendiu (conform I 9).

6.81. Sub arzatoare cu combustibil lichid se prevad tavi cu nisip.

6.82. Incaperile in care sunt amplasate rezervoarele de combustibil lichid se echipeaza cu mijloace de semnalizare a incendiilor.

6.83. Evacuarea zgurii si cenusii se face in locuri amenajate utilizand mijloace realizate din materiale incombustibile. Cenusa si zgura se stropesc cu apa.

6.84. Utilizatorii centralelor termice trebuie sa respecte Dispozitiile generale de ordine interioara pentru prevenirea si stingerea incendiilor DG PSI 001/1999 cu OMI nr.1023/1999, la efectuarea lucrarilor cu foc deschis, fumatul, asigurarea cailor de acces, evacuare si interventie, colectarea deseurilor, distrugerea acestora etc.

6.85. La centralele termice cu gaze se interzice controlul etanseitatii la gaze cu flacara.

Incaperile centralelor termice vor avea planuri de evacuare in caz de incendiu.

6.86. In timpul executiei lucrarilor de reparatii, revizuiri etc., se respecta toate masurile specifice de prevenire si stingere a incendiilor, conform normativului C300.

6.87. Lucrarile de sudura se executa astfel incat sa se evite riscul producerii de incendii sau explozii; ele necesita permis de lucru cu foc deschis.

Nu se executa concomitent sudura electrica si taierea cu flacara oxiacetilenica.

Spatiile in care se realizeaza sudurile se imprejmuiesc cu panouri rezistente la foc evacuandu-se materialele combustibile si interzicandu-se accesul altor persoane decat cele care efectueaza lucrarile.

6.88. Spatiile in care se executa lucrari de vopsitorie sau decapari se ventileaza corespunzator, fara recircularea aerului.

Se interzice prezenta oricarei surse de foc la distanta de minimum 25 m de zona de vopsire.

Zonele sunt imprejmuite cu panouri de protectie.

In spatiile de lucru este interzisa aprinderea focului, fumatul, utilizarea de dispozitive sau unelte care pot produce scantei.

Cantitatea de vopsea, diluanti sau alte lichide inflamabile aflate la locul operatiunii se limiteaza la strictul necesar.

6.89. Umiditatea prafului de carbune pulverizat, utilizat la ardere nu trebuie sa depaseasca 15% pentru lignit sau alte sorturi de carbune, in vederea preintampinarii exploziei in focarele cazanelor.

6.90. Fluidizarea prin incalzire a combustibilului se face numai cu abur de joasa presiune sau apa calda, interzicandu-se utilizarea focului deschis.

[top]

7. EXPLOATAREA PUNCTELOR TERMICE DE IMOBIL (P.T.)

Prevederi generale

7.1. Prevederile din prezentul capitol se aplica punctelor termice utilizate la transformarea si reglarea parametrilor agentilor termici in scopul acoperirii necesarului de caldura pentru incalzirea cladirilor si pentru prepararea centralizata a apei calde de consum.

7.2. Domeniul de aplicare al normativului este cel al punctelor termice de imobil sau cele aferente intreprinderilor industriale, cu agent termic apa calda, apa fierbinte sau abur.

Verificari functionale si de siguranta. Probe

7.3. Verificarile si probele prealabile punerii in functiune - la darea in folosinta a punctelor termice noi sau asupra carora s-au facut reparatii capitale - sunt cele prevazute la art. 3.1. 3.8. din prezentul normativ.

7.4. Verificarile functionale si de siguranta specifice elementelor componente ale punctelor termice se refera la:

 • sistemele de siguranta ale instalatiilor cu agent termic apa calda (conform STAS 7132);
 • circulatia agentului termic apa calda si echilibrarea circuitelor din instalatie;
 • reglarea automata a instalatiei;
 • instalatia de preparare a apei calde de consum;
 • asigurarea dezaerisirilor si golirilor instalatiei.

7.5. In timpul probei, instalatiile punctului termic se separa de retelele de agent primar sau secundar prin flanse oarbe sau prin doua vane montate in serie si care au intre ele un robinet de golire deschis.

Se verifica daca toate celelalte robinete ale instalatiei probate, sunt deschise.

Punerea in functiune a punctelor termice

7.6. Punerea in functiune a punctelor termice noi sau la care s-au executat reparatii, modernizari etc., se face dupa efectuarea verificarilor si a probelor la lucrarile receptionate.

Punerea in functiune se face de catre executant impreuna cu personalul care exploateaza instalatiile respective.

7.7. Dupa punerea in functiune se efectueaza o exploatare de proba in conditiile racordarii consumatorilor prin intermediul retelelor termice secundare.

In perioada exploatarii de proba se efectueaza verificari privind:

 • etanseitatea instalatiei;
 • functionarea la parametrii nominali;
 • reglarea instalatiei.

Punerea in functiune a punctelor termice cu agent termic primar – apa fierbinte sau apa calda

7.8. Umplerea instalatiilor ce functioneaza cu apa fierbinte se face numai cu apa tratata, la temperatura de 20-70oC.

Pentru instalatiile cu apa calda, acest lucru este facultativ tinand seama si de indicatiile furnizorului de utilaje.

7.9. Umplerea cu agent termic se face prin conducta de intoarcere, utilizandu-se instalatia de tratare a apei, proprie sau pe cea a sursei termice. Umplerea se face direct sau prin pornirea pompelor de adaos.

7.10. Dupa terminarea umplerii, se inchid robinetele de dezaerisire a instalatiei si se ridica presiunea pana la valoarea nominala, urmarindu-se ca presiunea totala sa nu depaseasca presiunea admisa in instalatie. Se verifica etanseitatea instalatiei, avand inchise vanele de racord la reteaua de agent termic primar.

Scaderea de presiune admisa dupa 15 minute este de maximum 0,2 bar.

7.11. Introducerea azotului in vasele de expansiune inchise cu membrana se face dupa separarea acestora de instalatie.

7.12. Dupa umplerea si verificarea etanseitatii se executa urmatoarele operatii:

 • se pun in functiune pompele de circulatie;
 • se evacueaza aerul ramas in instalatie.

7.13. Debitul de apa si temperatura apei din circuitul secundar, se verifica dupa o zi de functionare; temperatura trebuie sa aiba valorile corespunzatoare graficului de reglare.

7.14. Caderile de presiune, corespunzatoare debitelor nominale pe diverse ramuri, se controleaza astfel incat sa corespunda indicatiilor din proiect.

7.15. In timpul functionarii de proba se verifica:

 • presiunile minima si maxima in circuitele secundar si primar, pentru ca acestea sa se inscrie in limitele admise;
 • debitele agentului termic, tinand cont si de temperaturile agentului termic secundar.

Punerea in functiune a punctelor termice cu agent termic primar - abur

7.16. Alimentarea cu abur se face de la o sursa termica.

7.17. La punerea in functiune se fac urmatoarele operatii:

 • se alimenteaza cu abur conform schemei de functionare a instalatiei;
 • se verifica parametrii aburului;
 • se evacueaza condensul format in primele 15-30 min. (in functie de marimea instalatiei);
 • se inregistreaza indicatiile aparatelor de masura si control.

7.18. Alimentarea cu abur si drenarea condensului se asigura prin deschiderea lenta si continua a robinetelor de sectorizare, in vederea evitarii loviturilor de berbec si a socurilor termice.

Drenarea se realizeaza cu robinetele de drenare deschise, pana cand la acestea nu mai apare apa.

Dupa drenare se face incalzirea instalatiei pana la parametrii nominali, urmarindu-se ca acestia sa nu depaseasca valorile admise.

7.19. Condensatul rezultat este colectat si returnat in instalatie numai daca corespunde calitativ.

Se verifica functionarea separatoarelor de condensat si pompelor de condensat .

Reglarea la punerea in functiune

7.20. Reglarea la punerea in functiune a instalatiilor punctelor termice se realizeaza conform prevederilor art. 5.6 5.12.

Regimul de exploatare curenta a punctelor termice de imobil

7.21. Exploatarea curenta a punctelor termice implica asigurarea permanenta a parametrilor agentilor termici livrati, corespunzator cerintelor consumatorilor, prin supravegherea si urmarirea functionarii, manevre de corectare a regimului de functionare a instalatiilor, revizii si reparatii, analiza chimica a agentilor termici si corectarea calitatii acestora.

7.22. In incaperea punctului termic nu este permis accesul persoanelor neautorizate.

7.23. Punctele termice de imobil complet automatizare nu necesita supravegherea permanenta. Incaperea punctului termic se prevede cu instalatie de semnalizare antiefractie.

Verificarea starii instalatiei. Supravegherea si urmarirea functionarii

7.24. Verificarea starii instalatiei si supravegherea comportarii in timpul functionarii echipamentelor punctelor termice, se face astfel incat sa se indeplineasca cel putin criteriile de performanta conform cerintelor esentiale de calitate (art.2.1).

7.25. Se verifica daca pierderea de sarcina in diafragme este cea inscrisa in proiect sau instructiunile de exploatare, urmarindu-se prevederile programelor de reechilibrare periodica a retelei.

7.26. Se verifica permanent etanseitatea armaturilor, imbinarilor, flanselor etc.

7.27. Se supravegheaza si se verifica dispozitivele si supapele de siguranta, elementele in miscare ale utilajelor (motoare, pompe, compresoare), elementele de protectie impotriva electrocutarii.

7.28. Se controleaza aparatele de masura.

7.29. Se verifica starea schimbatoarelor de caldura, a filtrelor de impuritati, gradul de colmatare, prin citirea indicatiilor manometrelor montate la racordurile de intrare si iesire ale acestora.

7.30. Se verifica starea izolatiei termice a schimbatoarelor de caldura, conductelor, distribuitoarelor etc.

7.31. Se controleaza permanent indicatiile si inregistrarile aparatelor de masurare a debitului si energiei termice, in vederea semnalarii pierderilor, prin comparare cu consumurile normale.

7.32. Se verifica pompele, compresoarele si alte echipamente cu piese in miscare si se inlatura cauzele care duc la producerea zgomotelor peste limita admisibila.

7.33. Se urmareste functionarea elementelor care realizeaza siguranta instalatiilor, inclusiv elementele de semnalizare a aparitiei unor defectiuni sau avarii.

7.34. In cazul depasirii parametrilor nominali, la echipamentele sub presiune (schimbatoare de caldura, vase de expansiune) se iau masuri de inlaturare a cauzelor care au condus la depasirea acestora.

7.35. Aparatele de masura au marcate pe scala valorile limita permise.

7.36. Presiunea din instalatie se realizeaza conform indicatiilor din art. 6.42.

Asigurarea circulatiei apei in conducte se asigura conform indicatiilor art.6.43.g.

7.37. Supravegherea functionarii punctelor termice si corectarea regimurilor de functionare a acestora se face prin mijloace automate si de transmitere la distanta a datelor si comenzilor sau prin actionare directa (mecanica sau manuala), dandu-se prioritate primei solutii.

Corectarea regimului de functionare

7.38. Corectarea regimului de functionare al punctelor termice, corespunzator cerintelor consumatorilor, se face conform art. 5.1 5.25.

7.39. Reglarea parametrilor agentilor termici din instalatiile de incalzire se face pe baza graficelor de reglare.

7.40. Reglarea parametrilor agentilor termici ai punctelor termice pentru prepararea apei calde de consum se executa corespunzator cerintelor consumatorilor si a conditiilor proiectului.

Sistemele de reglare utilizate depind de schema instalatiei de preparare a apei calde de consum, diversitatea si categoriile consumatorilor, agentul termic primar etc.

7.41. Prin reglarea instalatiei se asigura nedepasirea temperaturii apei calde de consum peste 60oC.

Se admite depasirea acestei temperaturi la instalatiile interioare numai pentru distrugerea Legionellei.

7.42. Reglarea parametrilor aburului livrat consumatorilor cu sarcina constanta se realizeaza prin diafragme de laminare.

La consumatorii cu sarcina variabila reglarea se realizeaza cu reductoare automate de presiune si temperatura.

Controlul calitatii agentului termic

7.43. Agentul termic - primar si secundar - utilizat in punctele termice trebuie sa corespunda indicilor de calitate din normativ C 18 si din alte normative specifice.

7.44. Controlul calitatii agentului termic se realizeaza prin laboratoarele specializate.

In locurile semnificative ale instalatiilor punctelor termice sunt prevazute prize pentru prelevarea agentului termic.

Se controleaza daca agentul termic care se intoarce la punctul termic este impurificat, determinandu-se cauzele impurificarii.

7.45. Se verifica si se curata periodic separatoarele de namol. Curatarea separatoarelor se efectueaza cand se constata diferenta de presiune intre racordurile de intrare si iesire din separator mai mare cu 30% fata de pierderea de sarcina nominala a separatorului.

7.46. Condensatul impurificat se evacueaza la canalizare, daca nu poate fi utilizat in alte scopuri; evacuarea se face dupa racirea acestuia.

Intretinerea instalatiilor din punctele termice

7.47. In scopul asigurarii unei bune functionari a elementelor componente ale instalatiilor in conditii de siguranta, avand in vedere realizarea parametrilor necesari ai agentilor termici, sunt necesare operatii de intretinere a instalatiilor.

7.48. Operatiile de intretinere ale aparaturii si elementelor componente ale punctelor termice se efectueaza conform prevederilor din art. 6.54 (b,c,d,e,f,g,h,i).

7.49. Intretinerea punctelor termice revine personalului de exploatare.

Revizii si reparatii

7.50. Reviziile instalatiilor punctelor termice se efectueaza in scopul asigurarii bunei functionari a elementelor componente.

Efectuarea anuala a reviziilor este obligatorie (de regula vara), prin personalul de intretinere al unitatii de exploatare al punctelor termice.

7.51. La recipientele sub presiune si armaturile aferente supuse normelor ISCIR, reviziile se executa conform instructiunilor in vigoare specifice.

7.52. Reviziile constau in verificarea:

 • starii schimbatoarelor de caldura, a pompelor de circulatie;
 • etanseitatii schimbatoarelor de caldura, robinetelor etc., precum si ungerea si gresarea elementelor mobile ale pompelor, vanelor, supapelor de siguranta etc.;
 • recipientelor sub presiune, a armaturilor de siguranta si a aparatelor de masura si control, conform prevederilor ISCIR.

7.53. Reviziile se efectueaza conform prevederilor art. 5.45. (c - g) din prezentul normativ si indicatiilor firmelor producatoare.

7.54. Reparatiile constau in lucrari efectuate asupra instalatiilor punctelor termice, in vederea aducerii acestora la starea de functionare initiala.

Reparatiile sunt capitale si curente.

7.55. Reparatiile curente se realizeaza prin inlocuirea unor elemente ale instalatiei, care pot afecta buna functionare a punctelor termice. Se executa fara scoaterea din functiune a instalatiei sau cu o intrerupere de scurta durata, atunci cand se fac in perioada de vara.

7.56. Reparatiile curente pot avea un caracter preventiv, fiind efectuate in vederea evitarii avariilor si defectarii instalatiilor.

7.57. Reparatiile capitale constau in inlocuirea partiala sau totala a unor elemente ale instalatiilor punctului termic.

7.58. Reparatiile capitale sunt in general planificate tinand seama de constatarile facute cu ocazia verificarilor si reviziilor efectuate la instalatiile punctului termic.

7.59. Planificarea reparatiilor capitale la punctelor termice se coreleaza cu reparatiile capitale ale altor elemente ale sistemului de instalatii de incalzire (retele termice, instalatii interioare etc.).

7.60. Dupa executarea reparatiilor capitale se executa spalarea instalatiilor inclusiv a schimbatoarelor de caldura in vederea eliminarii impuritatilor (namolului).

Spalarea se face cu apa rece sau calda folosind pompele de circulatie din punctul termic, protejate cu separatoare de namol.

7.61. Se recomanda ca spalarea instalatiilor din punctul termic sa se faca impreuna cu spalarea instalatiilor intregului sistem de incalzire (retele termice, instalatii interioare etc.); in caz contrar, acestea vor impurifica din nou agentul termic din instalatie.

7.62. Dupa efectuarea reparatiilor se executa probe conform prevederilor art. 4.1 4.8, rezultatele probelor consemnandu-se intr-un registru.

7.63. Curatarea schimbatoarelor de depunerile de piatra se efectueaza prin procedee chimice sau prin procedee mecanice, iar curatarea de namol pe cale hidraulica.

7.64. Aplicarea metodei de curatare mecanica depinde de tipul schimbatorului de caldura.

7.65. La curatarea chimica a schimbatoarelor de caldura se tine seama de indicatiile producatorului aparatajului.

In lipsa precizarilor furnizorilor de echipamente privind evitarea coroziunii se utilizeaza o solutie de acid clorhidric cu concentratie de 2-5% cu inhibitor.

Curatarea poate fi efectuata cu o instalatie mobila care functioneaza in circuit inchis.

7.66. La curatarea schimbatoarelor cu placi se evita substantele care pot ataca garniturile (hidrocarburi, cetone, esteri) sau substante care pot ataca placile (substantele indicate de producator).

7.67. Dupa curatare, se executa o neutralizare cu o solutie de soda, cu concentratie de 1% sau alta solutie indicata de producator, urmata de o spalare cu apa.

Supravegherea aparatelor de masura, control si reglare

7.68. Aparatele de masura se verifica si se etaloneaza periodic de organele de metrologie. Dupa verificare, acestea se sigileaza.

7.69. In timpul exploatarii se are in vedere ca:

 • la manometrele diferentiale cu mercur sa nu existe aer in tuburile de racord si sa nu apara pierderile de mercur;
 • racordurile pentru termometre imersate sau manometre sa fie etanse, iar tuburile sa fie imersate corect si umplute cu ulei.

7.70. Aparatele de masura, control si reglare cu functionare defectuoasa, se inlocuiesc.

7.71. Inregistrarea datelor contoarelor si debitmetrelor se controleaza periodic, in vederea asigurarii functionarii neintrerupte ale acestora.

7.72. Reparatiile si reviziile aparatelor de masura, control si reglare se efectueaza numai de catre unitati sau personal specializat.

7.73. Toate modificarile efectuate in cursul reparatiei capitale se consemneaza in documentele tehnice de exploatare si in cartea tehnica a constructiei (art. 4.13 4.16).

Incidente, defectiuni, avarii

7.74. Asigurarea functionarii fara incidente a punctelor termice se realizeaza prin respectarea masurilor precizate la art.6.68 si 6.69.

7.75. Echipamentele avariate partial sau total se separa de restul instalatiei prin vane de sectorizare, dupa care se golesc. La separare se are in vedere:

 • la schimbatoarele de caldura, sa se inchida vanele de pe circuitul primar si secundar;
 • pompele de circulatie sa se separe de instalatie prin inchiderea vanelor de pe aspiratie si refulare.

7.76. Executarea reparatiilor se realizeaza in functie de defectiunile aparute prin inlocuirea totala a echipamentului sau a elementelor avariate ale acestuia.

7.77. Pentru instalatiile la care este necesara oprirea pentru o durata mai mare de 4 ore la o temperatura exterioara negativa se vor lua masuri de golire a instalatiilor sau de asigurarea alimentarii cu agent termic din alte surse.

7.78. Unitatea de exploatare trebuie sa dispuna de piese de schimb de echipamente si materiale de rezerva pentru reparatii (tevi, flanse, vata minerala, tabla zincata etc.).

7.79. Incidentele, avariile si defectiunile cele mai frecvente care pot apare in timpul functionarii elementelor componente ale punctelor termice si remediile recomandate sunt:

Incidente posibile

Cauze

Remedii

Cresteri (sau scaderi) ale temperaturii agentului termic secundar peste (sub) valorile nominale

Setare gresita a termostatelor

Se regleaza termostatele

Senzori de temperatura defecti

Se inlocuiesc

Presiune si debit scazut

Se verifica presiunea

Depuneri de piatra

Se curata schimbatoarele de caldura

Debite de apa inadecvate

Se verifica debitele si presiunile agentului termic secundar

Reducerea debitului si presiunii agentului termic

Depuneri de piatra sau colmatarea schimbatoarelor de caldura

Se curata schimbatoarele de caldura

Colmatarea separatoarelor de namol

Se curata separatoarele de namol

Blocarea vanelor

Se inlocuiesc sau se deblocheaza

Prevenirea si stingerea incendiilor

7.80. Prevenirea si stingerea incendiilor se asigura conform art. 5.75 5.84.

Fiecare punct termic va fi dotat cu un stingator portabil cu spuma si unul cu dioxid de carbon sau pulbere.

Pentru lucrarile de reparatii, revizuiri, vopsitorii, izolatii, suduri etc., vor fi respectate prevederile art.6.87, precum si cele cuprinse in normativul C 300 si alte normative specifice.

8. EXPLOATAREA INSTALATIILOR INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA

Prevederi generale

8.1. Prevederile prezentului capitol se aplica instalatiilor de incalzire din interiorul unei constructii, instalatia de distributie si alimentare cu agent termic.

8.2. Pentru sistemul de incalzire cu aer cald, prezentul capitol se refera la aparatele de incalzire si la distributia agentului termic la acestea. Circulatia aerului in canalele de aer si in incaperile incalzite si asigurarea parametrilor de confort necesari se face conform prevederilor din “Normativul privind proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare” I 5.

8.3. Conductele prin care circula un agent termic, abur cu presiunea mai mare de 1 bar si apa cu temperatura mai mare de 120oC, sunt supuse prevederilor prescriptiilor tehnice ISCIR C 15.

Organizarea exploatarii instalatiilor interioare de incalzire centrala

8.4. In constructiile cu una sau mai multe destinatii se prevede o organizare unitara a exploatarii, care sa tina seama de specificul fiecareia dintre destinatii, precum si de modul de gestionare a cheltuielilor.

8.5. Organizarea exploatarii instalatiilor interioare se face coordonat cu exploatarea sursei de alimentare cu caldura (centrala sau punct termic).

8.6. In cazul alimentarii locale cu caldura de la o centrala termica aflata in cladire, se prevede o exploatare comuna pentru centrala termica si pentru instalatiile interioare.

8.7. Responsabilitatea exploatarii revine proprietarului sau administratorului cladirii, care asigura exploatarea intregii instalatii. Se stabilesc atributiile ce revin locatarilor si cele care revin responsabilului cu intreaga instalatie, acesta realizand si exploatarea directa a partilor comune.

8.8. In constructiile industriale, exploatarea instalatiei interioare de incalzire se poate face pe unitati sau sectii, dar se prevede o organizare unitara a exploatarii pe intreaga constructie, care tine seama de specificul diferitilor utilizatori.

Verificari functionale. Probe

8.9. Verificarile si probele prealabile punerii in functiune a instalatiilor interioare noi sau la care s-au facut reparatii - sunt cele prevazute la art. 4.1  4.8 din prezentul normativ, in conformitate cu “Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala” I 13.

In afara de acestea se mai prevad verificari functionale specifice pentru elementele componente ale instalatiilor de incalzire centrala.

8.10. La corpurile de incalzire se verifica:

 • realizarea temperaturii corpurilor in functie de temperatura agentului termic si de modul de racordare al acestora, conform prevederilor din proiectele de executie;
 • realizarea unei temperaturi uniforme la toate corpurile de incalzire aflate in conditii similare;
 • efectul actiunii organelor de reglare la corpurile de incalzire; se verifica modul de functionare al acestora.
 • dezaerisirea corpurilor de incalzire.

8.11. La agregatele de incalzire cu aer cald si aeroterme se verifica:

 • realizarea temperaturii agentului termic conform prevederilor documentatiei tehnice si instructiunilor de exploatare;
 • modul de functionare al organelor de reglare;
 • dezaerisirea si golirea instalatiei.

8.12. La instalatiile de incalzire prin radiatie se verifica:

 • realizarea temperaturilor suprafetelor si panourilor radiante in functie de temperatura agentului termic, conform documentatiei tehnice;
 • modul de functionare al organelor de reglare ale aparatelor de incalzire;
 • dezaerisirea si golirea.

8.13. La reteaua de conducte de distributie se verifica:

 • echilibrarea ramurilor la distribuitoare si noduri de distributie;
 • echilibrarea hidraulica automata intre coloane, la diverse incarcari ale acestora (pentru instalatiile prevazute cu aceste sisteme);
 • efectul insumarii presiunii date de pompe cu cea gravitationala la coloane, astfel incat sa nu se perturbe distributia in legaturile racordate la coloane - echilibrarea ramurilor de distributie si a coloanelor se verifica prin efectul termic asupra aparatelor de incalzire;
 • efectul de separare hidraulica a ramurilor si aparatelor de incalzire de restul instalatiei;
 • realizarea parametrilor de debit si temperatura pe racordul instalatiei interioare de la reteaua exterioara.

8.14. In instalatiile cu reglare automata se verifica:

 • functionarea instalatiei de automatizare, in toate punctele prevazute in proiect, in functie de temperatura agentului termic si temperatura exterioara si interioara;
 • la agregatele de aer cald, reglarea temperaturii agentului termic in functie de temperatura interioara.

8.15. Se verifica:

 • functionarea aparatelor de masura;
 • functionarea contoarelor de caldura (pentru intreaga constructie, o parte de constructie sau la consumatorii de caldura);
 • eficienta dezaerisirii instalatiei in punctele cele mai de sus ale instalatiei si golirea prin punctele cele mai de jos.

8.16. La echipamentele cu piese in miscare (pompe, ventilatoarele agregatelor de aer cald si ale aerotermelor) se verifica:

 • nivelul zgomotelor si trepidatiilor si incadrarea lor in limitele admisibile;
 • eficacitatea masurilor prevazute pentru impiedicarea transmiterii trepidatiilor la elementele de constructii.

8.17. La instalatiile cu agent termic abur se verifica:

 • separarea aburului de condensat (cu ajutorul separatoarelor, oalelor sau sifoanelor de condensat);
 • colectarea si evacuarea condensatului la centrala termica;
 • aerisirea instalatiei.

8.18. La aparatele cu focar propriu se verifica:

 • alimentarea cu combustibil conform normativului I 6-1;
 • sistemul de evacuare a gazelor de ardere de la aparatele de incalzire cu ardere locala a combustibilului - conform normativului I 6-1;
 • incadrarea compozitiei gazelor de ardere in limitele de nocivitati admise;
 • tirajul;
 • realizarea parametrilor de temperatura prevazuti in documentatia tehnica;
 • alimentare cu energie electrica.

8.19. Verificarile celorlalte instalatii (electrice, sanitare, gaze etc.) se fac conform normativelor specifice in vigoare.

Punerea in functiune a instalatiei interioare

8.20. Punerea in functiune a instalatiei interioare de incalzire centrala noi, sau la care s-au executat reparatii, se face dupa efectuarea verificarilor si probelor la lucrarile receptionate. La punerea in functiune se verifica echilibrarea hidraulica a instalatiei conform prevederilor din proiect, reechilibrarea facandu-se cu ajutorul organelor de reglare prevazute.

Punerea in functiune cuprinde operatiuni de umplere, pornire si reglarea instalatiei.

Umplerea si pornirea instalatiei interioare

8.21. Umplerea si pornirea instalatiei interioare se face cu apa tratata care indeplineste conditiile de agent termic (Cap.5).

In instalatiile la care centrala termica sau punctul termic de imobil sunt in cladire si exploatarea centralei termice si a instalatiei interioare se asigura de catre acelasi personal, se prevede ca umplerea si pornirea instalatiei sa se faca in comun, tinand seama si de art.6.20 - 6.23.

La umplere in instalatia interioara toate organele de inchidere (cu exceptia celor de golire) sunt deschise; pe masura umplerii si dezaerisirii instalatiei se inchid organele de dezaerisire.

8.22. La instalatiile de incalzire cu abur se umple cu apa numai cazanul (nivel controlat cu sticla de nivel a acestuia):

Dupa pornirea cazanului, se urmareste ca presiunea aburului sa atinga valoarea de regim si sa se mentina constanta.

8.23. Se efectueaza controlul intregii instalatii de incalzire (distributie, coloane, corpuri si aparate de incalzire) urmarindu-se:

 • modul de dilatare si functionarea elementelor de compensare a dilatarilor;
 • etanseitatea instalatiei;
 • incalzirea conductelor si corpurilor de incalzire.

8.24. Controlul incalzirii se face dupa un interval de timp necesar ca instalatia sa intre in regim (functie de marimea instalatiei si agentul termic utilizat: minim 1 ora pentru instalatii cu abur si 2 ore pentru instalatii cu apa).

8.25. Corpurile de incalzire trebuie sa se incalzeasca uniform, fara zone reci si fara diferente de temperatura intre ramuri sau coloanele ce alimenteaza acelas tip de consumatori.

8.26. Pentru evitarea pericolului de inghet la instalatiile cu agent termic apa, dupa umplerea instalatiei se pun imediat in functiune pompele de circulatie, iar ferestrele si usile incaperilor cladirii se inchid. Totodata se porneste sursa termica sau se deschid vanele bransamentului in cazul alimentarii de la o retea exterioara.

8.27. In vederea evitarii socurilor termice si hidraulice, la punerea in functiune a instalatiilor de incalzire cu abur de joasa presiune se deschid toate ventilele de inchidere pe conductele de legatura, coloane, corpurile de incalzire, separatoarele de condens, robinetele de aerisire si robinetele de pe conductele de condensat.

8.28. La instalatia de incalzire cu abur se urmareste eliminarea corecta a aerului din instalatie si drenarea condensului.

Cand instalatia s-a incalzit suficient se inchid conductele ocolitoare ale separatoarelor de condens, astfel incat condensul sa circule numai prin acestea.

Reglarea la punerea in functiune

8.29. Dupa umplerea instalatiei, efectuarea probelor si repornirea acesteia, se efectueaza reglarea instalatiei.

8.30. Reglarea instalatiei se face in scopul realizarii parametrilor proiectati si se efectueaza dupa o zi de functionare.

8.31. Reglarea instalatiei la punerea in functiune se face corespunzator marimii acesteia (pe ramuri sau pentru intreaga instalatie) si pentru cladiri cu acelas regim de functionare.

8.32. Echilibrarea hidraulica generala a instalatiei se completeaza cu reglajul local la corpurile de incalzire.

8.33. Reglarea instalatiei interioare se face pastrand constanta presiunea si temperatura agentului termic furnizat de sursa.

8.34. Reglarea se face dupa stabilizarea temperaturii interioare in incaperi.

8.35. Reglarea coloanelor sau a ramurilor ce alimenteaza consumatori distincti se face dupa deschiderea la maximum a robinetelor corpurilor de incalzire.

8.36. Reglarea sistemului de echilibrare automata de la baza coloanei sau ramurile (reglarea presiunii diferentiale) in cazul instalatiilor prevazute cu robineti termostatati pentru corpurile de incalzire se face la conditiile nominale de functionare a instalatiei.

8.37. Coloanele sau ramurile care alimenteaza corpurile de incalzire prevazute cu robinete termostate se prevad cu sisteme care limiteaza presiunea diferentiala intre conductele de ducere si intoarcere.

8.38. Reglarea instalatiilor de incalzire cu abur de joasa presiune se face in principal individual pe fiecare corp de incalzire; prin actionarea asupra ventilelor de sectorizare se realizeaza un echilibru intre cantitatea de abur admisa in corp si cea condensata si eliminata.

Regimul de exploatare curenta a instalatiei interioare

8.39. Exploatarea curenta a instalatiei interioare trebuie sa asigure realizarea parametrilor prevazuti in proiect atat pentru ansamblul instalatiilor cat si pentru elementele componente. Instalatia in functiune avand racordati toti consumatorii, trebuie sa asigure in toate incaperile cladirii temperaturile interioare prevazute. Masurarea temperaturilor se face conform prevederilor din normativul I 13 si SR 1907.

8.40. Exploatarea consta in:

 • verificarea starii instalatiei;
 • supravegherea si urmarirea functionarii;
 • corectarea regimului de exploatare;
 • intretinerea instalatiei.

Detalierea in amanunt a tuturor operatiunilor necesare si repartizarea atributiunilor si responsabilitatilor se realizeaza prin instructiuni de exploatare, specifice fiecarei instalatii interioare de incalzire.

Verificarea starii instalatiei

8.41. Verificarea starii instalatiei se face tinand seama de prevederile art. 6.38.

Supravegherea si urmarirea functionarii

8.42. Supravegherea si urmarirea functionarii instalatiei interioare are scopul de a asigura realizarea corecta a parametrilor necesari, prin mijloace automate si de transmitere la distanta, sau prin mijloace de actionare directa (mecanice sau manuale), dandu-se prioritate primei solutii. Instructiunile de exploatare vor prevedea solutia aleasa.

8.43. Supravegherea si urmarirea functionarii se face de catre personalul avand atributii in acest scop si asigura exploatarea generala a instalatiilor din cladire.

8.44. In cazul unor abateri ale temperaturii fata de graficul de reglare sau al nerealizarii presiunii necesare se semnaleaza situatia la sursa de caldura (centrala sau punct termic), in vederea corectarii parametrilor si aducerii lor la valoarea necesara.

8.45. Cand centrala termica este aferenta cladirii - parametrii de temperatura si presiune se urmaresc in centrala termica pe ramurile de plecare spre consumatori.

Diferentele de temperatura intre ramuri se corecteaza prin actiuni directe sau automatizat.

8.46. Urmarirea parametrilor agentului termic in instalatia interioara se asigura prin citirea valorilor la aparatele de masura ale fiecarei ramuri, la distribuitor, respectiv colector, sau la punctele de ramificatie ale sistemului de distributie. Acolo unde nu sunt montate aparate de masura permanente se racordeaza aparate mobile in vederea citirii.

8.47. In interiorul locuintelor sau spatiilor cu alte activitati, urmarirea exploatarii se realizeaza de catre personalul de exploatare al instalatiei din cladire.

8.48. Supravegherea si urmarirea functionarii instalatiei interioare se face in scopul realizarii:

a). sigurantei instalatiei;

b). parametrilor agentului termic - temperatura conform graficului de reglare;

c). eficacitatii termice a corpurilor si aparatelor de incalzire;

d). functionarea corecta a elementelor de reglare automata, functie de temperaturile interioare si exterioare sau ale agentului termic; functionarea robinetelor termostate sau a sistemelor de reglare pe ramuri;

e). functionarea corecta a aparatelor de masura si a contoarelor de caldura, prevazute conform proiectului;

f). functionarea silentioasa a echipamentelor cu piese in miscare (pompe, ventilatoare);

g). regimul hidraulic necesar in instalatie, asigurand:

 • presiunea si nivelul de apa la umplerea instalatiei;
 • presiunea necesara la pompe pentru circulatia apei in conducte;
 • dezaerisirea in punctele cele mai de sus ale conductelor si aparatelor;
 • goliri, in punctele cele mai de jos ale conductelor si aparatelor;
 • manevrarea usoara a organelor de inchidere, reglare, dezaerisire, golire;

h). mentinerea izolatiei termice si a protectiei acesteia in bune conditiuni;

i). buna functionare a conductelor si echipamentului prin:

 • etansarea la imbinarile intre conducte si intre acestea si alte elemente ale instalatiei;
 • preluarea dilatarilor si asigurarea miscarii libere a conductelor;
 • asigurarea miscarii de dilatare la trecerea conductelor prin elementele de constructii si a etanseitatii fata de acestea;
 • stabilitatea sustinerii conductelor si echipamentelor;
 • posibilitatea de control a elementelor de instalatii inglobate sau mascate prin elemente de constructie; semnalarea lipsei de etansare, accesul usor la elementele mascate;
 • curatenia echipamentelor si a conductelor;

j) buna functionare si protectia instalatiei electrice corespunzator normativelor specifice privind:

 • instalatia de forta, automatizare si iluminat, aferenta instalatiei de incalzire;
 • instalatia de alimentare cu energie electrica a unor aparate de incalzire;

k). evacuarea gazelor de ardere la aparatele de incalzire cu ardere directa;

l). functionarea separatoarelor de condensat la instalatiile de abur;

m). identificarea usoara si corecta a echipamentelor si conductelor (denumirea consumatorilor), precum si indicatii pentru circulatia personalului.

Deficientele constatate, se semnaleaza si remediaza; cele fara urmari imediate, se inscriu in programul de controale si verificari periodice ale instalatiei.

Corectarea regimului de exploatare

8.49. Corectarea regimului de exploatare se face in vederea realizarii parametrilor prevazuti in proiect si implicit, asigurarea temperaturilor respective in incaperi.

8.50. Operatia de reglare se face local, la aparatele de incalzire, pe grupuri de consumatori (la baza coloanelor), pe ramuri etc.

8.51. Urmarirea functionarii sistemului de reglare automata se face periodic.

8.52. Exploatarea se realizeaza conform cu programul de exploatare al instalatiei interioare, care se intocmeste de catre beneficiarul (administratorul) cladirii in care se afla instalatia interioara de incalzire, tinand seama de prevederile proiectului si de cerintele consumatorilor.

8.53. In instalatiile in care consumatorii au programe de functionare diferite, se prevede exploatarea corespunzator acestor programe. Ca urmare, distributia debitelor de caldura este diferita in timpul zilei. Problema este similara si pentru instalatiile cu incalzire de garda a unui anumit spatiu.

8.54. Pentru instalatiile cu intreruperi pe o perioada mai mare de timp, se prevad armaturi de separare a retelelor de alimentare a corpurilor de incalzire.

Se asigura ca, in lipsa incalzirii de garda, in perioada de intrerupere a functionarii, instalatia sa fie golita de apa, in cazul ca se poate separa ramura respectiva. Este necesar a se urmari atent instalatia pentru a se evita inghetul, in cazul cand agentul termic este apa.

Intretinerea instalatiei interioare

8.55. Intretinerea instalatiei interioare de incalzire se face cu scopul de a asigura functionarea instalatiei, realizand parametrii prevazuti in proiect fara a se face modificari, inlocuiri sau refaceri care necesita golirea instalatiei.

Se efectueaza:

 • curatarea elementelor montate aparent, sau pentru care este necesara demontarea usoara a unor elemente de protectie (masti);
 • ungerea agregatelor si organelor de inchidere ce au piese in miscare, conform instructiunilor de folosire;
 • diverse operatiuni prevazute de instructiunile de folosire ale elementelor instalatiei (de reglare automata);
 • desfundari de conducte.

8.56. Controalele si verificarile instalatiei interioare de incalzire se asigura periodic, pe baza unui program cu personalul de exploatare. Programul se intocmeste de catre beneficiarul (administratorul) instalatiei, tinand seama de prevederile proiectului si ale instructiunilor de exploatare a echipamentelor. Programul cuprinde intreaga instalatie pe categorii de elemente ale instalatiei si operatiuni functionale. Cu acest prilej se fac si operatiuni de intretinere, de reglare a instalatiei, precum si controlul calitatii apei din instalatie.

Revizii, reparatii

8.57. Revizia instalatiei interioare de incalzire se face anual, in perioada de nefunctionare a instalatiei - vara.

La revizii se tine seama de rezultatele observatiilor mentionate in registrele de exploatare, controalelor si verificarilor periodice facute instalatiei si se executa acele operatiuni care nu au putut fi realizate in timpul functionarii instalatiei.

Se au in vedere operatiunile de:

 • etansare a elementelor instalatiei si a intregului ansamblu;
 • functionare a robinetelor de reglare ale aparatelor de incalzire;
 • functionare a instalatiei de reglare automata;
 • functionare silentioasa a agregatelor cu piese in miscare;
 • functionare a aparatelor de masura;
 • umplere si asigurare a presiunilor instalatiei; dezaerisire;
 • manevrarea usoara a armaturilor;
 • completare a izolatiei termice si a protectiei acesteia.

Actiunea de revizuire a instalatiei se incheie cu probele prevazute la art. 8.10. si punerea in functiune a instalatiei.

8.58. Aparatele de masura inclusiv contoarele se verifica prin confruntarea valorilor indicate de acestea cu cele ale unor aparate etalon.

8.59. Sistemele de reglare automata se verifica si intretin conform instructiunilor furnizorilor. Este indicat ca toate operatiunile sa fie efectuate numai de catre personal specializat.

8.60. Ca urmare a verificarilor si reviziilor facute asupra instalatiilor interioare rezulta ca unele elemente ale instalatiei prezinta o fiabilitate redusa si este necesara repararea lor.

8.61. Reparatiile curente se fac la unele elemente ale instalatiei care pot afecta buna functionare a intregii instalatii. Repararea se executa in general fara scoaterea din functiune a instalatiei sau cu o intrerupere pe o scurta perioada de timp (sub o zi), atunci cand se face in perioada de incalzire. Daca este posibila amanarea lor, ele se programeaza pentru perioada de vara.

8.62. In cazul cand este necesar, se face inlocuirea unui element al instalatiei, obisnuit un aparat de incalzire sau un agregat, cu altul similar care nu este montat ca rezerva in instalatie. In sezonul de incalzire inlocuirea se organizeaza astfel incat sa se faca in mai putin de o zi.

8.63. Dupa o reparatie curenta sau o inlocuire, pentru partea din instalatia aferenta se face proba la cald inainte de a fi repusa in functiune intreaga instalatie.

8.64. In situatiile in care, ca urmare a unor modificari, o parte din instalatie nu mai este necesara, se prevede dezafectarea acesteia. Operatiunea se face pe baza unei documentatii tehnice care trebuie sa prevada operatiunile noi de reglare care sunt necesare ca urmare a noii situatii.

8.65. Reparatiile capitale se fac in scopul inlocuirii unor elemente de instalatii, care sa asigure functionarea intregii instalatii interioare de incalzire la parametrii prevazuti in proiect. Ciclurile perioadelor de timp intre doua reparatii capitale sunt fixate prin reglementari, in functie de durata normata de serviciu a instalatiei.

8.66. Perioada si data reparatiei se stabilesc in functie de starea instalatiei asa cum rezulta din verificarile si reviziile facute in decursul exploatarii. Se au in vedere, in special:

 • gradul de uzura a elementelor instalatiei si influenta acesteia in exploatare;
 • aparitia defectiunilor si starea remedierilor facute;
 • gradul de corodare (exterioara si interioara) a instalatiei si de depunere in interiorul instalatiei;
 • aspectul fizic al instalatiei.

Defectiuni, incidente, avarii

8.67. Incidentele sau avariile care pot apare in timpul exploatarii instalatiilor interioare se rezolva de catre personalul de exploatare sau dupa caz de firme specializate.

8.68. Pentru cazul in care este necesara oprirea instalatiei aceasta se face de la armaturile de inchidere ale racordurilor, dupa caz, ale partii de instalatie avariate.

8.69. Golirea se face in punctele care permit evacuarea la canalizare, avand grija ca, in acest timp, sa se faca legatura cu atmosfera pentru intrarea aerului in instalatie.

Incidente posibile

Cauze

Remedii

Instalatia nu se incalzeste suficient

Sursa termica nu furnizeaza agent termic la parametrii ceruti de instalatie (debite, presiuni, temperaturi)

Vezi cap.6 si 7

Conductele sunt nearisite

Se aeriseste instalatia

Conductele sunt infundate
Corpurile de incalzire sunt colmatate

Se desfunda instalatia

Robinetii termo-statati sunt defecti

Se inlocuiesc

Coloanele sau consumatorii sunt incalziti inegal

Ramurile sunt dezeechilibrate hidraulic sau infundate

Se efectueaza echilibrarea hidraulica

Conductele sau corpurile de incalzire sunt neaerisite

Se aeriseste instalatia

Instalatia se distruge datorita inghetului

Intreruperea alimentarii cu agent termic

Golirea instalatiei

Neasigurarea temperaturii de garda in perioada de intrerupere a functionarii

Se asigura temperatura de garda si circulatia agentului termic

Probarea instalatiei in perioade cu temperaturi exterioare negative

Se evita probarea instalatiei la temperaturi negative

Fisurarea conductelor sau corpurilor de incalzire

Coroziune

Se elimina cauza si se efectueaza protectia la coroziune

Presiunea apei depaseste valoarea nominala
Inghet

Se limiteaza presiunea

8.70. Dupa remedierea si efectuarea probelor de presiune, instalatia se umple cu apa prin deschiderea robinetelor de separare sau, dupa caz, se umple cu apa tratata, corespunzator cerintelor instalatiei. La umplere, se acorda atentie operatiei de dezaerisire in punctele cele mai de sus ale instalatiei si la partea superioara a aparatelor de incalzire si a agregatelor. Se urmareste ca toate punctele de golire sa fie inchise.

8.71. Incidentele si avariile care pot apare mai frecvent sunt:

Prevenirea si stingerea incendiilor

8.72. Prevederile specifice privind prevenirea si stingerea incendiilor pentru centrale termice mici vor fi conform reglementarii GP 051 “Ghid de proiectare, executie si exploatare a centralelor termice mici”.

8.73. Organizarea prevenirii si stingerii incendiilor provenite de la instalatiile interioare va fi facuta conform specificului cladirilor respective, respectandu-se normativele in vigoare.

8.74. Responsabilitatea masurilor de prevenire a incendiilor revine proprietarului (administratorului) cladirii si celor care exploateaza instalatiile aferente.

8.75. In cazul existentei in imobil a unor centrale termice si a depozitelor de combustibil aferente sau a unor puncte termice de imobil, in timpul exploatarii vor fi luate masurile de prevenire si stingere a incendiilor si de asigurare a dotarilor cu mijloacele de stingere a incendiilor conform art. 5.75  5.84 si 6.76  6.89.

9. EXPLOATAREA RETELELOR TERMICE EXTERIOARE

Prevederile generale

9.1. Prevederile generale din prezentul capitol se aplica retelelor termice exterioare utilizate la transportul agentilor termici de la sursele de caldura la consumatori.

9.2. Domeniul de aplicare al normativului este cel al retelelor cu agent termic apa calda, montate aerian sau subteran, pozate in canale termice sau direct in sol.

Verificari functionale si de siguranta. Probe

9.3. Pentru retelele termice noi si pentru cele la care au fost facute reparatii capitale, se executa probe prealabile punerii in functiune.

9.4. Inainte de efectuarea probelor se fac verificari ale retelei termice pentru intreaga retea, sau pentru portiuni ale retelei.

9.5. Verificarile si probele sunt cele prevazute la cap.4 din prezentul normativ, in conformitate cu “Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala” I 13 si “Normativul de proiectare si executie pentru retele termice cu conducte preizolate montate in sol, utilizate la transportul agentului termic de incalzire si a apei calde de consum” - NP 029.

9.6. Verificari specifice care se efectueaza:

 • controlul dimensiunilor si calitatilor materialelor, fitingurilor, armaturilor, termoizolatiei, aparatelor de masura si control, canalelor termice, caminelor de vizitare, pe baza certificatelor de calitate sau agrementarilor prezentate de catre furnizori;
 • verificarea montajelor conductelor, a pantelor, suportilor, pozitia montarii elementelor de compensare a dilatarilor si pretensionarea conductelor;
 • verificarea calitatii sudurilor, inclusiv prin gamagrafiere, conform indicatiilor din proiect;
 • verificarea protectiei anticorozive;
 • verificarea constructiilor anexe aferente retelelor: canale termice, camine de vizitare, camine de golire etc.;
 • verificarea izolatiei hidrofuge a canalelor termice, a etansarii contra patrunderii apei de infiltratii si a sistemelor de evacuare a apei din canale;
 • verificarea pozitiilor robinetelor de golire si aerisire.

La conductele preizolate se executa in plus:

 • verificarea continuitatii firului de control la zonele de imbinare;
 • verificarea etansarilor mansoanelor de protectie in zonele izolatiilor locale;
 • pozitia punctelor fixe.

9.7. Probele la care sunt supuse conductele se fac inaintea acoperirii canalului termic sau santului.

9.8. Probele de etanseitate (la rece si la cald) se efectueaza inainte de realizarea termoizolatiei si a izolatiilor locale ale conductelor preizolate.

9.9. Probele se efectueaza pe tronsoane.

9.10. Proba la cald poate sa coincida cu exploatarea de proba a retelei termice.

9.11. Dupa umplerea conductelor cu apa tratata si dedurizata se realizeaza circulatia agentului termic in conductele de ducere si de intoarcere.

9.12. Realizarea circulatiei se face:

 • cu racordurile la consumatori intrerupte;
 • prin deschiderea lenta si succesiva a vanelor de sectorizare ale conductelor magistrale de ducere - intoarcere;
 • prin deschiderea lenta si succesiva a vanelor de legatura ale conductelor de derivatie.

9.13. Se controleaza evacuarea aerului din conducte prin robinetele de dezaerisire.

9.14. Cresterea temperaturii apei se face treptat si uniform (30 0C pe ora).

9.15. Durata probei este determinata de timpul necesar de ajungere la temperatura maxima a apei din retea si de timpul necesar controlarii retelei care se probeaza. Temperatura maxima este pastrata minimum 30 de minute.

Exploatarea de proba

9.16. In timpul exploatarii de proba se verifica functionarea compensatoarelor de dilatare si functionarea instalatiei de golire.

Totodata se fac masurari pentru determinarea pierderilor de caldura si a pierderilor de sarcina.

9.17. Verificarea functionarii compensatoarelor de dilatare se face prin compararea deplasarilor efective cu cele calculate pentru aceleasi temperaturi.

Verificarea se efectueaza atat pentru temperatura maxima, cat si pentru temperatura minima de lucru a conductei si se face dupa stabilizarea temperaturii agentului temic.

Daca in urma masurarii deplasarile nu coincid cu valorile calculate (si indicate in proiect), se determina locul unde este impiedicata deplasarea conductei si se inlatura cauza blocarii.

9.18. Verificarea instalatiei de golire si evacuare la canalizare se face prin masurarea timpului de golire si a capacitatii de preluare a apei golite de catre instalatia de canalizare.

9.19. Pentru determinarea pierderilor de caldura se masoara temperatura apei pe conductele de ducere si intoarcere, debitul de agent termic si debitul apei de adaos.

9.20. Determinarea pierderilor de sarcina se executa prin masurarea presiunii, debitului si temperaturii agentului termic la capetele retelei si in punctele caracteristice ale acestora.

Aceasta se compara cu pierderile de sarcina din proiect, si se efectueaza reglarile si echilibrarile hidraulice.

9.21. Verificarea executiei termoizolatiei la conductele montate in canale termice se face vizual.

Termoizolatia trebuie sa fie uniforma si sa nu prezinte deformatii; protectia termoizolatiei trebuie sa fie continua.

9.22. La canalele, caminele si constructiile aferente retelei termice se verifica:

 • panta radierului canalului termic conform proiectului de executie;
 • calitatea hidroizolatiei canalului termic;
 • suporturile si consolele;
 • etanseitatea placilor de acoperire ale canalelor;
 • functioanarea instalatiilor auxiliare.

Regimul de exploatare curenta a retelelor termice

9.23. Regimul de exploatare curenta a retelelor termice consta in:

 • supravegherea functionarii retelei;
 • efectuarea manevrelor de corectare a regimului hidraulic si de temperatura, corespunzator consumatorilor;
 • verificarea starii si intretinerea retelei termice.

9.24. Supravegherea functionarii retelei si efectuarea manevrelor de corectare a regimului de functionare, se asigura prin mijloace automate sau prin mijloace de actionare directa.

9.25. Sistemele de supraveghere automata a parametrilor agentilor termici constau in aparate de masura si control in punctele semnificative ale retelei sisteme de transmitere a datelor si sisteme de avertizare a avariilor.

9.26. Verificarea starii si intretinerea retelei termice se asigura prin control periodic.

Controlul periodic se executa planificat si consta in verificarea atat a starii fizice a elementelor componente ale retelei termice, cat si a calitatii apei si a pierderilor de agent termic.

9.27. La retelele din conducte preizolate, verificarile privind integritatea retelei sunt permanente, prin utilizarea firelor de control inglobate in termoizolatia conductelor si aparaturii specifice de detectare a avariilor.

9.28. Verificarea starii conductelor din canale termice se asigura prin caminele de vizitare, iar pentru conductele preizolate prin puncte de masura prevazute cu prize de racordare a aparaturii.

Punctele de masura sunt amplasate in camine speciale sau in subsolul cladirilor.

9.29. La conductele montate in canale termice se efectueaza controlul coroziunii exterioare a conductelor, armaturilor, suporturilor si altor elemente metalice, controlul starii termoizolatiei si a protectiei acesteia.

9.30. Evitarea corodarii elementelor metalice ale retelei termice se asigura prin:

 • protectia electrica a conductelor contra electrocoroziunii;
 • mentinerea continutului de oxigen din apa in limitele prescrise in normativul C 18;
 • mentinerea apei tratate in conducte, in perioadele de nefunctionare a retelelor termice;
 • protejarea anticoroziva a suprafetelor metalice ale retelelor;
 • pastrarea in stare uscata a canalelor termice.

9.31. La constatarea pierderilor de agent termic se verifica traseul retelei, incepand cu zonele de acces (camine de vizitare, guri de acces etc.).

La conductele preizolate pierderile de agent termic sunt depistate automat, determinandu-se si locul avariei.

9.32. Dupa depistarea locului avariei se procedeaza la intreruperea portiunii de retea, desfacerea canalului termic sau a santului si remedierea defectiunii.

Verificarea si intretinerea termoizolatiei

9.33. Verificarea consta in controlul vizual al protectiei termoizolatiei.

Se masoara grosimea termoizolatiei si se compara cu grosimea initiala a acesteia.

9.34. Intretinerea termoizolatiei consta, in principal, in evitarea deteriorarii sau pierderii capacitatii termoizolante a acesteia, datorita apei sau distrugerii protectiei hidrofuge.

Termoizolatia si protectia hidrofuga deteriorata se inlocuiesc.

9.35. La conductele preizolate se evita cresterea temperaturii agentului termic peste valorile indicate de producator, pentru a nu se reduce durata de viata a termoizolatiei.

Verificarea si intretinerea canalelor termice si a caminelor de vizitare

9.36. Verificarea consta, in principal, in analizarea starii canalelor termice si a caminelor de vizitare, sau in constatarea prezentei apei si a modului de evacuare a acesteia.

9.37. Se verifica periodic continutul de gaze infiltrate in camine si in canale termice, cu ajutorul detectoarelor de gaze si se iau masuri de evacuare a gazelor infiltrate, asigurandu-se aerisirea si inlaturarea cauzelor; se avertizeaza intreprinderea de distributie a gazelor.

9.38. Se verifica starea elementelor constructive care impiedica patrunderea gazelor din canale termice in subsolul imobilelor, gurilor de aerisire montate pe canalele termice, mentinerea etansarii golului de patrundere a conductelor in subsol precum si oricare alte masuri luate in conformitate cu normativele I 13 si I 6.

Capacele caminelor cu pericol se marcheaza cu culoare galbena.

Revizii si reparatii

9.39. Reviziile constau in operatii de verificare si detectare a starii instalatiilor in vederea asigurarii functionarii acestora. Se fac ungeri si gresari ale elementelor mobile ale vanelor, ale suportilor mobili si pompelor; se efectueaza revizia aparatelor de masura si control si reetalonarea acestora etc.

9.40. Reparatiile constau in lucrari efectuate asupra retelelor termice in vederea aducerii acestora in starea de functionare initiala.

Reparatiile sunt:

 • curente;
 • capitale.

Reparatii curente

9.41. Reparatiile curente pot fi facute si fara intreruperea functionarii retelei termice, daca acest lucru este posibil.

9.42. Toate modificarile efectuate se consemneaza in documentele tehnice de exploatare si in cartea tehnica a retelei.

9.43. Dupa reparatie se executa probele precizate in cap.4 sau in alte norme specifice.

Reparatii capitale

9.44. Reparatiile capitale constau in inlocuirea partiala sau totala a unor parti din retea sau a intregii retele termice.

9.45. Reparatiile capitale sunt realizate conform unor grafice cuprinse in contractele incheiate intre furnizori si beneficiarii energiei termice.

9.46. Toate modificarile aparute in urma reparatiilor capitale si curente se inscriu in Cartea constructiei.

Incidente, avarii

9.47. Evitarea aparitiei incidentelor sau a avariilor retelelor termice se realizeaza prin:

 • mentinerea regimului hidraulic si termic de functionare proiectat;
 • supravegherea echipamentului in functiune;
 • executarea calitativa a reviziilor si reparatiilor capitale si curente conform planificarilor;
 • controlul periodic al retelei.

9.48. Incidentele, avariile frecvente si modul lor de rezolvare sunt:

Incidente posibile

Cauze

Remedii

Ruperea imbinarilor sudate

Suduri necorespunzatoare

Executarea sudurilor corecte (dupa eliminarea cauze care le-a produs)

Necompensarea dilatarilor

Asigurarea deplasarii conductelor pe suporti

Tasarea suporturilor

Se efectueaza repararea acestora

Incalziri - raciri bruste

Se evita socurile termice

Fisurarea conductelor

Coroziune

Se elimina cauza, se inlocuieste portiunea defecta si se efectueaza protectia la coroziune

Depasirea presiunii de serviciu

Limitarea presiunii

Inghet

Se asigura circulatia continua a apei
Se golesc conductele in perioadele indelungate de nefunctionare

Fisurarea vanelor

Montarea descentrata

Montarea coaxiala a vanelor cu conductele

Strangerea gresita a prezoanelor

Prezoanele se strang cu o cheie dinamometrica cu limitarea presiunii de strangere

Flanse neparalele

Se asigura paralelismul

Scurgeri de fluid

Distrugerea materialului de etansare

Se inlocuiesc garniturile

Slabirea suruburilor la flanse, presetupe etc.

Se strang corect suruburile

Distrugerea compensatoarelor de dilatare

Calculul gresit al acestuia

Se reface si se verifica calculul

Intepenirea conductelor si compensatoarelor

Asigurarea deplasarilor conductelor

Ruperea suportilor ficsi

Repararea si inlocuirea acestora

Cresterea presiunii si temperaturii agentului termic peste valoarea nominala

Se limiteaza presiunea si temperatura

Montarea descentrata a conductelor

Asigurarea coaxialitatii

Distrugerea sau degradarea termoizolatiei si a protectiei

Patrunderea apei in canalul termic

Se realizeaza izolatia hidrofuga a canalului

Scurgeri de agent termic

Se elimina cauzele

Material necorespunzator

Se inlocuieste termizolatia

ANEXA 1

REGLEMENTARI DE REFERINTA

1. Prescriptii privind proiectarea si executarea instalatiilor

Indicator 

Titlul

I 6/1-98

Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

I 9/1-96

Normativ pentru exploatarea instalatiilor sanitare.

I 13-02

Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala

I 14-76 

Normativ pentru protectia contra coroziunii constructiilor metalice

I 33-99

Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL).

I 35-82

Instructiuni tehnice pentru proiectarea si exploatarea instalatiilor cu incalzire cu radiatoare din tabla de otel - ROTERM.

I 36-93

Instructiuni tehnice pentru proiectarea automatizarii instalatiilor din centrale si puncte termice.

I 37-81

Instructiuni tehnice pentru echilibrarea hidraulica prin diafragme a instalatiilor si retelelor termice cu apa calda si fierbinte.

I 43-89

Instructiuni tehnice privind autorizarea intreprinderilor care executa, verifica si predau la beneficiari instalatii electrice de automatizare, incalzire si ventilatie in medii cu pericol de explozie.

C 139-87

Instructiuni tehnice pentru protectia anticoroziva a elementelor de constructii metalice.

P 118-99

Normativ de siguranta la foc a constructiilor.

GT 020-98

Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatii din cladiri.

GT 015-97

Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de functionare si comportarii in exploatare a vaselor de expansiune inchise.

GP 041-98

Ghid pentru alegerea, proiectarea, intretinerea si exploatarea sistemelor si echipamentelor de siguranta din dotarea instalatiilor de incalzire cu apa cu temperatura maxima de 115 oC.
Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii.

C 300-94

Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

CE 1-95

Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare.

2. Prescriptii privind proiectarea si executarea constructiilor

P 7-2000

Normativ privind proiectarea si executarea constructiilor fundate pe pamanturi sensibile la umezire.

P 100-92

Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte social-culturale, agrozootehnice si industriale.

C 142-85

Instructiuni tehnice pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elemente de instalatii.

C 300-94

Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

C 56-85

Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente

GP 051-2000

Ghid de proiectare, executie si exploatare a centralelor termice mici

3. Prescriptii utile la exploatarea instalatiilor de incalzire centrala

GT 014-97

Ghid tehnic pentru diagnosticarea regimului de functionare si comportarii in exploatare a aerotermelor de perete si tavan.

NP 031-99

Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor de incalzire prin radiatie de pardoseala.

GP 041-98

Ghid pentru alegerea, proiectarea, intretinerea si exploatarea sistemelor si echipamentelor de siguranta din dotarea instalatiilor de incalzire cu apa avand temperatura maxima de 115oC.

GT 017-97

Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de functionare si a comportarii in exploatare a generatoarelor de aer cald cu combustibil lichid sau gazos.

NP 029-02

Normativ de proiectare, executie si exploatare pentru retele termice cu conducte preizolate.

SC 002-98

Solutii cadru de contorizare a consumurilor de apa, gaze si energie termica aferente instalatiilor din blocurile de locuinte.

ME 002-97

Manual de specificatii privind instalarea, exploatarea si mentenanta schimbatoarelor de caldura din instalatii.

ME 005-2000

Manual pentru intocmirea instructiunilor de exploatare privind instalatiile aferente constructiilor.

NP 059-02

Normativ privind exploatarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica (retele si puncte termice).

NP 048-2000

Normativ pentru expertizarea termica si energetica a cladirilor existente si a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora.

NP 047-2000

Normativ pentru realizarea auditului energetic al cladirii existente si al instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora.

ANEXA 2

PRESCRIPTII TEHNICE ISCIR

Indicator

Titlul

C 1

Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, repararea, instalarea, exploatarea si verificarea cazanelor de apa fierbinte.

C 4

Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune

C10

Prescriptii tehnice privind incercarile in vederea omologarii cazanelor de abur si a cazanelor de apa fierbinte

C11

Prescriptii tehnice privind incercarile in vederea omologarii arzatoarelor cu functionare independenta de combustibil lichid si gaze combustibile

C15

Prescriptii tehnice pentru proiectarea, montarea, repararea, exploatarea si verificarea conductelor de abur si apa fierbinte sub presiune

C18

Prescriptii tehnice pentru regimul chimic al generatoarelor de abur si apa fierbinte

C30

Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, instalarea, repararea si verificarea cazanelor mici de abur

C31

Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, instalarea, exploatarea, reparearea si verificarea cazanelor de abur de joasa presiune si a cazanelor de apa calda

C37

Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia si incercarea in vederea omologarii supapelor de siguranta destinate echiparii cazanelor si recipientelor sub presiune

C38 

Prescriptii tehnice privind proiectarea si executia instalatiilor de automatizare care echipeaza cazanele de abur

C39

Prescriptii tehnice pentru echiparea arzatoarelor de combustibil lichid si arzatoarelor de gaze. Instalatii de automatizare

CR9

Prescriptii pentru autorizarea sudorilor care executa lucrari de sudare la construirea, montarea si repararea instalatiilor mecanice sub presiune si a instalatiilor de ridicat

ANEXA 3

LISTA STANDARDELOR PRIVIND REGIMUL CHIMIC AL APEI SI ABURULUI

STAS 6996-74 - Ape si abur din instalatiile de cazane. Luarea probelor.

STAS 7313-82 - Idem. Determinarea duritatii, alcalinitatii si aciditatii.

STAS 7566-93 - Idem. Determinarea continutului de silice. Metoda spectrofoto-metrica.

STAS 7688-84 - Idem. Determinarea oxigenului dizolvat.

STAS 7222-84 - Idem. Determinarea conductivitatii electrice.

STAS 7961-80 - Idem. Determinarea clorurilor.

STAS 8220-68 - Idem. Determinarea materiilor in suspensii.

STAS 8286-69 - Idem. Determinarea oxidabilitatii.

STAS 8549-70 - Idem. Determinarea fosfatilor.

STAS 8612-78 - Idem. Determinarea aluminiului.

STAS 8860-1/93 - Idem. Determinarea continutului de sodiu si potasiu. Metoda spectrofotometrica cu flacara.

STAS 8860-2/93 - Idem. Metoda electrochimica.

STAS 8996-71 - Idem. Determinarea fierului.

STAS 8997-79 - Idem. Determinarea hidrazinei.

STAS 9151-72 - Idem. Determinarea ionului de amoniu.

STAS 10556-76- Idem. Determinarea reziduului.

STAS 11197-79- Idem. Determinarea activitatii ionilor de hidrogen in ape cu conductivitate electrica redusa.

STAS 8965-1/95 - Determinarea continutului de cupru. Metoda spectrofotometrica cu neocuproina.

STAS 8965-2/95 - Idem. Metoda spetrometrica de absorbtie atomica.

STAS 8965-3/95 - Idem. Metoda electrochimica.

ANEXA 4

INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA
TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. . . . .. din . . . . . . .

privind lucrarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. executata in cadrul contractului nr. . . . . din . . . . . , incheiat intre . . . . . . . . . . . . . .

pentru lucrarile de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. . . . . . . . eliberata de . . . . . . . . . . . .. la . . . . . .., cu valabilitate pana la . . . . . . .

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul . . . . . . . . . , fiind formata din: . . . . . . . . . . . . . . (nume si prenume)

3. Au mai participat la receptie: . . . . . . . . . . . . . . . .

(nume si prenume)                      (calitatea)

4. Constatarile comisiei de receptie:

4.1. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista anexa nr.1.

4.2. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista anexa nr.2 nu au fost executate.

4.3. Lucrarile cuprinse in lista anexa nr.3 nu respecta prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

8. Prezentul proces-verbal, continand . . file si . . . .. anexe numerotate, cu un total de . . . file, a fost incheiat astazi . . . . . la . . . . . . . . in exemplare.

Comisia de receptie

Presedinte . . . . .

Membri: . . . . . .

Specialisti

ANEXA 5

INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

Nr. . . . .. din . . . . . . .

privind lucrarea . . . . . . . . . . . . . . . . aitorizata cu nr. . . .. din . . . . . , cu valabilitate pana la . . . . .. de catre . . . . . . . . . . . . . .

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul . . . . . . . . ., fiind formata din: . . . . . . . . . . . . (nume si prenume)

2. Au mai participat la receptie: . . . . . . . . . . . . . . .


           (nume si prenume)                (calitatea)

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii lucrarii si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

3.1. Lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei nr.1.

3.2. Lucrarile au fost complet terminate la data de: . . . . . . .

3.3. Observatiile facute de comisia de receptie finala sunt prezentate in lista anexa nr.2.

3.4. Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate.

3.5. Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sunt in posesia utilizatorului.

3.6. Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de . . . . . . . pana in prezent, respectiv pe o durata de . . . . . . luni, constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr.3

3.7. Valoarea obiectului este de . . . . . . .. lei, conform listei anexa nr.1.

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune:

5. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

6. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

7. Prezentul proces-verbal, continand . . file si . . . .. anexe numerotate, cu un total de . . . file, a fost incheiat astazi . . . . . la . . . . . . . . in exemplare.

Comisia de receptie

Presedinte . . . . . . .

Membri: . . . . . . . .

Specialisti

ANEXA 6

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI
CENTRALIZATORUL

pieselor cuprinse in cartea tehnica a constructiei

1. Fisa de date sintetice.

2. Capitolul A*: Documentatia privind proiectarea.

3. Capitolul B*: Documentatia privind executia.

4. Capitolul C*: Documentatia privind receptia.

5. Capitolul D*: Documentatia privind exploatarea, repararea, intretinerea si urmarirea comportarii in timp.

6. Jurnalul evenimentelor.

Capitolul A*: Documentatia privind proiectarea

Capitolul B*: Documentatia privind executia

Capitolul C*: Documentatia privind receptia

Capitolul D*: Documentatia privind exploatarea, repararea, intretinerea si urmarirea comportarii in timp

* Se vor include pe capitole borderourile generale ale dosarelor documentatiei de baza si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecarui dosar in parte.

ANEXA 7

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI

FISA DE DATE SINTETICE

1. Obiectul de constructie (denumire, localizare) . . . . . . . .

2. Investitorul (denumirea si sediul unitatii) . . . . . . . . . .

3. Delegatii investitorului cu sarcini de verificare a calitatii constructiei numele, prenumele, functia, atributia) . . . . . . . . . .

4. Proiectantul lucrarii:

a) Denumirea si sediul sau adresa unitatii proiectant general si a unitatilor subproiectante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Numele si prenumele sefului de proiect . . . . . . . . . . ..

c) Numele si prenumele proiectantilor de specialitate, denumirea si sediul unitatilor de care apartin . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Verificatorul (verificatorul de proiecte atestat), numele, prenumele, numarul certificatului de atestare . . . . . . . . . . . .

6. Executantul constructiei:

a) Denumirea si sediul sau adresa unitatii executante (antreprenor general) si, daca este cazul, a unitatilor executante pentru instalatiile aferente constructiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Numele si prenumele sefului de santier . . . . . . . . . . ..

c) Numele si prenumele conducatorului direct al lucrarilor (seful punctului de lucru al obiectivului) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Modificari intervenite in datele de la punctele 1-6 (data modificarii si modificarea) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Expertii tehnici atestati care au verificat calitatea si comportarea constructiei (numele, prenumele, numarul certificatului de atestare) . . . . . . . . . . . . . ..

9. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor (numele, prenumele si unitatea de care apartin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

10. Comisia de receptie finala (numele, prenumele si unitatea de care apartin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Data inceperii executiei . . . . . . . . . . . . . . ..

12. Data aprobarii receptiei la terminarea lucrarilor . . . . . . ..

13. Data aprobarii receptiei finale . . . . . . . . . . . . . .

14. Gradul de seismicitate luat in calcul la proiectarea constructiei . . . . . .

15. Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA 8

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI

JURNALUL EVENIMENTELOR

Denumirea obiectului de constructie:

Nr. crt.

Data evenimentului

Categoria evenimentului

Prezentarea evenimentului si a efectelor dale asupra constructiei cu trimiteri la actele din documentatia de baza

Numele si prenumele si unitatea persoanei care inscrie evenimentul si semnatura sa

Semnatura responsabilului cu cartea tehnica a constructiei

ANEXA 9

PROCES - VERBAL tip

incheiat in ziua de . . . . . . . . .. cu ocazia verificarilor caracteristicilor tehnice ale urmatoarelor utilaje si identificarea acestora cu prevederile proiectului (cu ocazia controlului dimensional al urmatoarelor echipamente ce urmeaza sa fie montate): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

din instalatia: . . . . . . . . . . . . . din centrala: . . . . . . . .

Subsemnatii:

. . . . . . . . din partea intreprinderii beneficiare

. . . . . . . . din partea intreprinderii funizoare

. . . . . . . . din partea santierului de montaj

intruniti in comisie pentru verificarea caracteristicilor tehnice si identificarea cu prevederile proiectului (pentru controlul dimensional ale utilajelor sus-mentionate, constatam ca: prezinta / nu prezinta urmatoarele defectiuni: . . . . . . . . . . . .

Urmare a celor constatate mai sus se hotaraste:

1. Utilajul se poate / nu se poate prelua la montaj.

2. Remedierile se vor executa in uzina / pe santier de catre furnizor / montor, in contul furnizorului, dupa care se va face o noua verificare (control dimensional, cu prevederile proiectului).

Drept pentru care se incheie prezentul proces-verbal in . . .. exemplare.

Din partea
beneficiarului
 de montaj
. . . . . . ..

Din partea
furnizorului
. . . . . .

Din partea
santierului
. . . . . . ..

ANEXA 10

PROCES - VERBAL tip

incheiat in ziua de . . . . . . . . . .. cu ocazia controlului dimensional inainte / in timpul si dupa montarea instalatiei: . . . . . . . . . . . .

din centrala: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Subsemnatii:

. . . . . . . . . . din partea intreprinderii beneficiare

. . . . . . . . . . din partea intreprinderii funizoare

. . . . . . . . . . din partea santierului de montaj

intruniti in comisie pentru controlul dimensional inainte / in timpul si dupa montarea instalatiei: . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din centrala: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

constatam urmatoarele:

1. Constatari privind montarea ramelor si placilor de fundatie, a elementelor incastrate, a buloanelor de fundatie etc. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

2. Constatari privind montarea agregatelor rotative lagare, presgarnituri, semicuple etc.(centraje, ajustaje, jocuri) etc.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

3. Constatari privind verificarea suporturilor de conducte : . . . . . . . . . ..

4. Constatari privind executia si montarea conductelor: . . . . . . . . . . .

5. Alte constatari:

a) existenta unor pasapoarte (formulare) de montaj completate . . . . . . .

b) remedieri executate cu ocazia montajului in baza solutiilor date de proiectant sau furnizor:

Urmare a celor constatate mai sus se considera acest control ca fiind reusit, instalatia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fiind corect montata.

Drept pentru care se incheie prezentul proces - verbal in . . .. exemplare.

Din partea
beneficiarului
de montaj
. . . . . . ..

Din partea 
furnizorului

  . . . . . .

Din partea
santierului

. . . . . . ..

ANEXA 11

PROCES - VERBAL tip

incheiat in ziua de . . . . . . . . . .. cu ocazia probei de presiune (etanseitate) (de umplere si evacuare a apei din circuit) : . . . . . . . . . . . . . . aferente instalatiei: . . . . . . . . . . . . din centrala: . . . . . . . . . . .

Subsemnatii:

. . . . . . . . . . din partea intreprinderii beneficiare

. . . . . . . . . . din partea intreprinderii funizoare

. . . . . . . . . . din partea santierului de montaj

. . . . . . . . . . din partea santierului de constructii intruniti in comisie cu ocazia probei de presiune (etanseitate) (de umplere si evacuare a apei din circuit): . .. . . . . . . . . . . . .

constatam urmatoarele:

1. Constatari privind schema probei (natura fluidului, presiune, temperatura, durata etc.) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Constatari privind desfasurarea si rezultatele probei, inclusiv curateania circuitului (instalatiei) si controlul vizual al sudurilor: . . . . . . . . . . . . . . . .

Urmare a celor de mai sus se considera aceasta proba de presiune (etanseitate) (de umplere si evacuare a apei din circuit) ca fiind reusita.

Drept pentru care se incheie prezentul proces - verbal in . . .. exemplare.

Din partea
beneficiarului 
de montaj
. . . . . . ..

Din partea
furnizorului
  . . . . . .

Din partea 
santierului
. . . . . . ..

ANEXA 12

PROCES - VERBAL tip

incheiat in ziua de . . . . . . . . . .. cu ocazia verificarii (probei) functionarii a: . . . . . . . . . . . *) . . . . . . . . . din instalatia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

din centrala: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Subsemnatii:

. . . . . . . . . . din partea intreprinderii beneficiare

. . . . . . . . . . din partea intreprinderii funizoare

. . . . . . . . . . din partea santierului de montaj

. . . . . . . . . . din partea santierului de constructii intruniti in comisie pentru verificarea (proba) functionarii a: . .. . . . . .

din instalatia . . . . . . . . . . . . centrala . . . . . . . . . .

constatam urmatoarele**):

Urmare a celor constatate mai sus se considera aceasta verificare (proba) ca fiind reusita.

Drept pentru care se incheie prezentul proces-verbal in . . .. exemplare.

Din partea
beneficiarului 
de montaj
. . . . . . ..

Din partea
furnizorului
  . . . . . .

Din partea 
santierului
. . . . . . ..

*) Se completeaza denumirea probei, verificarii, incercarii.

**) Se completeaza principalii indicatori tehnici care caracterizeaza proba, verificarea, incercare: presiune, temperatura, durata, tensiune intensitate, debit, etc.

De asemenea, se completeaza eventualele aspecte importante care nu infirma reusita probei, verificarii, incercarii intrucat in caz de nereusita nu se incheie proces - verbal.

ANEXA 13

PROCES - VERBAL tip

incheiat in ziua de . . . . . . . . . .. cu ocazia inceperii operatiilor de spalare mecanica si chimica a instalatiei de termoficare: . . . . . . . . . . . . .

din centrala: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Subsemnatii:

. . . . . . . . . . din partea intreprinderii beneficiare

. . . . . . . . . . din partea intreprinderii funizoare

. . . . . . . . . . din partea santierului de montaj

. . . . . . . . . . din partea santierului de constructii din partea comisiei de punere in functiune: numita in baza Ordinului nr . . . . . .. intruniti in comisie pentru inceperea operatiilor de spalare mecanica si chimica a instalatiei de termoficare: . .. . . . . . . . . .

din centrala: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

constatam urmatoarele:

1. Constatari privind terminarea lucrarilor de constructii care conditioneaza inceperea operatiilor de spalare: . . . . . . . . . . . ..

2. Constatari privind terminarea lucrarilor de montaj care conditioneaza inceperea operatiilor de spalare: . . . . . . . . . . . ..

3. Constatari privind existenta documentelor: parasapoarte (formulare) de montaj, procese-verbale de efectuare a verificarilor, controalelor si probelor, care sa ateste executia corecta a lucrarilor de montaj: . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

4. Constatari privind schema si succesiunea fazelor operatiilor de spalare: ..

5. Constatari privind luarea unor masuri generale de protectie a muncii: evacuarea tuturor materialelor si echipamentelor nemontate, curatarea zonei, ingradirea zonei, interzicerea accesului personalului strain (cu exceptia personalului intreprinderii de exploatare sau a echipei de interventie de pe santierul de montaj) etc.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Constatari privind luarea unor masuri de prevenire si stingere a incendiilor: evacuarea tuturor materialelor inflamabile, sectionarea (blindarea) conductelor de gaze naturale, oxigen, acetilena, aferente organizarii de santier, demontarea (scoaterea de sub tensiune) a tablourilor electrice provizorii, evacuarea agregatelor de sudura etc.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Constatari privind necesarul de dotare cu mijloace PSI in timpul spalarii mecanice si chimice a instalatiei de termoficare: . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Constatari privind necesitatea unor instructaje speciale de protectie a muncii impuse de substantele si procesele chimice aferente spalarii: . . . . . . . ..

9. Constatari privind organizarea turelor de exploatare: . . . . . . . . . . .

10. Urmare a celor constatate mai sus, comisia declara ca se poate incepe spalarea mecanica si chimica a instalatiei de termoficare.

Drept pentru care se incheie prezentul proces-verbal in . . .. exemplare.

Din partea
beneficiarului 
de montaj
. . . . . . ..

Din partea
furnizorului
  . . . . . .

Din partea 
santierului
. . . . . . ..

ANEXA 14

REGISTRU DE INSCRIERE A PARAMETRILOR

Centrala termica

ziua . . luna . . . . . anul

Temperatura exterioara

Temperatura la plecare din cazanul:

Temp.la distr. si colec. din CT

Presiune la

Temp.apa calda

Defectiuni ivite in exploatare (felul si durata)

Anuntarea defectiunii ivite in exploatare (cui i s-a comunicat)

Echipa care a remediat defectiuniea (numele si prenumele)

 

C1

C2

C17

C18

T

R

apa rece

apa calda

Data

Ora

Numele

Semnatura


ANEXA 15

REGISTRU DE INSCRIERE A PARAMETRILOR AGENTULUI TERMIC

Punct termic

ziua . . luna . . . . . anul

Ora

Circuitul primar

Circuitul secundar de incalzire.

Circuitul secundar apa calda

Pres. apa rece

Temp. ext.

Manevre

Presiune

Temp.

Temperatura

Temp.

Pres.

apa

Magistralǎ

Retea

si PT

T

R

T

R

T

R

T

calda

SCHIMBUL I

Predat            Primit

SCHIMBUL II

Predat            Primit

SCHIMBUL III

Predat            Primit

ANEXA 16

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

Centrala termica

Schimul I

Orele . ..

Contor electric
. . . . .

Contor gaze
. . . . .

Consum comb. lichid
. . . . .

Apometru apa calda
. . . . .

Apometru apa adaos
. . . .

PROCES - VERBAL

incheiat azi . . .

Subsemnatul . . . . . . . . . .. fochist schimbul I orele . . . . mentionez ca instalatiile din CT au functionat astfel:

- Cazanele 1, 2 . . . . . pompele de circulatie . . . care raman in pozitia (deschis sau inchis dupa caz) au functionat pentru caldura si apa calda menajera conform programului diagramei de reglaj.

- Statia de hidrofor a functionat normal cu grupurile . . . . .. (daca este vreunul defect se mentioneaza).

- Aparatele de masura si control . . . . .. sunt in stare de functionare.

- Astazi a lucrat echipa de revizie . . . . . . . . . . . . . . . . .. compusa din . . . oameni.

- Nu au functionat cazanele nr. . . .la care se gasesc inchise subarele, clapetele de aer, dar si ramele de la colector.

AM PREDAT,             AM PRIMIT

Schimul II

Orele . ..

Contor electric
. . . . .

Contor gaze
. . . . .

Consum comb. lichid
. . . . .

Apometru apa calda
. . . . .

Apometru apa adaos
. . . .

PROCES - VERBAL

incheiat azi . . .

Subsemnatul . . . . . . . . . .. fochist schimbul II orele . . . . mentionez ca instalatiile din CT au functionat astfel:

- Cazanele 1, 2 . . . . . pompele de circulatie . . . care raman in pozitia (deschis sau inchis dupa caz) au functionat pentru caldura si apa calda menajera conform programului diagramei de reglaj.

- Statia de hidrofor a functionat normal cu grupurile . . . . .. (daca este vreunul defect se mentioneaza).

- Aparatele de masura si control . . . . .. sunt in stare de functionare.

- Astazi a lucrat echipa de revizie . . . . . . . . . . . . . . . . .. compusa din . . . oameni.

- Nu au functionat cazanele nr. . . .la care se gasesc inchise subarele, clapetele de aer, dar si ramele de la colector.

AM PREDAT,             AM PRIMIT

Schimul III

Orele . ..

Contor electric
. . . . .

Contor gaze
. . . . .

Consum comb. lichid
. . . . .

Apometru apa calda
. . . . .

Apometru apa adaos
. . . .

PROCES - VERBAL

incheiat azi . . .

Subsemnatul . . . . . . . . . .. fochist schimbul III orele . . . . mentionez ca instalatiile din CT au functionat astfel:

- Cazanele 1, 2 . . . . . pompele de circulatie . . . care raman in pozitia (deschis sau inchis dupa caz) au functionat pentru caldura si apa calda menajera conform programului diagramei de reglaj.

- Statia de hidrofor a functionat normal cu grupurile . . . . .. (daca este vreunul defect se mentioneaza).

- Aparatele de masura si control . . . . .. sunt in stare de functionare.

- Astazi a lucrat echipa de revizie . . . . . . . . . . . . . . . . .. compusa din . . . oameni.

- Nu au functionat cazanele nr. . . .la care se gasesc inchise subarele, clapetele de aer, dar si ramele de colector.

AM PREDAT,             AM PRIMIT

ANEXA 17

REGISTRU DE EVIDENTA A ACTIVITATILOR DE CONTROL, VERIFICARE SI REVIZIE A INSTALATIILOR DE INCALZIRE

1.Data

Data

Cine completeazǎ datele

Executant

Perioada de executie


2.Cine a efectuat controlul (revizia)

3.Perioada de efectuare a controlului (reviziei)

4.Constatari si propuneri de masuri pentru remedierea defectiunilor constatate

5.Executant si perioada de executie propusa

6.Observatii

Semnatura celor care
au efectuat controlul:

ANEXA 18

REGISTRU DE EVIDENTA A LUCRARILOR DE REPARATII ALE INSTALATIILOR DE INCALZIRE

1. Descrierea lucrarilor de reparatii executate:

2. Cine a verificat lucrarile executate

Data:              Numele si semnatura:

3. Cine a luat in primire lucrarile executate:

Data:              Numele si semnatura:

ANEXA 19

REZULTATE CONSTATATE LA PUNEREA IN FUNCTIUNE

1.Cazanul (model, tip) . . . . . . . . . . .

2.Arzator (model, tip) . . . . . . . . . . . .

3.Combustibil . . . . . . . . . . . . . . ..

4.Temperatura fumului (oC) . . . . . . . . ..

5.Temperatura ambianta (oC) . . . . . . .

6.Emisii CO2 (%) . . . . . . . . . . . . . .

7.Emisii CO (%) . . . . . . . . . . . . . ..

8.Consum de combustibil la incarcarea nominala . . . . . . . . . ..

9.Functionarea elementelor de siguranta . . . . . . . . . . . . . .

10.Alte constatari . . . . . . . . . . . . . ..

Data . . . . . .

Constatator
Nume . . . . . ..
Adresa . . . . .
Tel. . . . . . . .
Calitate (montator, instalator, proprietar, etc.)
Firma . . . . . ..

ANEXA 20

REZULTATELE VERIFICARILOR PERIODICE DE INTRETINERE

1. Cazanul . . . . . . . . model, tip . . . . . . .

2. Arzatorul . . . . . . . . model, tip . . . . . .

3. Combustibil

Data
Temperatura fum (oC)
Temperatura ambianta (oC)
Emisii CO (%)
Consum de combustibil la putere nominala
Starea cosului de fum *
Starea canalului de fum *
Starea dispozitivelor de reglare si control **
Persoane sau firma care a efectuat verificarile (semnatura autorizata)
* Se indica: buna, mediocra, necorespunzatoare

** Se indica: conectat, deconectat sau in functionare manuala
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright