Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi

Protectia muncii
Qdidactic » bani & cariera » constructii » protectia muncii
Amplasarea instalatiilor electrice in functie de categoriile de medii si protectia echipamentelor electriceAmplasarea instalatiilor electrice in functie de categoriile de medii si protectia echipamentelor electrice


Amplasarea instalatiilor electrice in functie de categoriile de medii si protectia echipamentelor electrice


1.CATEGORIILE DE MEDII IN FUNCTIE DE PERICOLUL DE INCENDIU (P.118/1983)


Categoria A: locurile cu substante care pot sa se aprinda sau sa explodeze in contact cu aerul,apa sau alte substante materiale,cu lichide cu Tinf­­< 28°C si cu gaze sau vapori Linf< 10%,atunci cind acestea pot forma cu aerul amestecuri explozive si nu sunt utilizate drept combustibil.

Categoria B: locurile cu lichide cu Tinf=28100°C,gaze sau vapori cu Linf > 10%,suspensii de fibre,praf sau pulberi,cind se gasesc in cantitati favorabile formarii amestecurilor explozive si nu sunt utilizate ca combustibil.

Categoria C: locurile cu substantele si materiale combustibile solide sau cu lichide cu Tinf>100°C in urmatoarele conditii:

a) daca nu sunt utilizate pentru comenzi hidraulice,racire,ungere si tratamente termice in cantitati de peste 2m3 sau pentru ardere;

b) daca materialele combustibile din spatiul respectiv,inclusiv cele din utilaje sau pentru ambalajul si depozitarea materialelor incombustibile (palete sau rafturi combustibile) depasesc 15000 kcal/m² (63 MJ/m²);

c) cantitatea de ulei a echipamentului electric depaseste 60 kg/unitate,iar materialul combustibil al fluxurilor de cabluri electrice nu depasesc 2,5 kg/m flux.
Categoria D: locurile cu substante sau materiale incombustibile in stare fierbinte,topite sau incandescente,cu degajari la caldura radianta,flacari sau scintei,precum si substantele solide sau lichide care se ard sub forma de combustibil.

Categoria E: locurile cu substante sau materiale incombustibile in stare rece sau combustibile in stare de umiditate inaintata,deci fara a exista posibilitatea aprinderii lor.

Categoria de pericol de incendiu se stabileste pe zone si incaperi,precum si independent pentru fiecare compartiment de incendiu in parte,mentionindu-se in mod obligatoriu in documentatia tehnico economica.


2.CATEGORIILE DE INCAPERI,SPATII SAU ZONE IN FUNCTIE DE MEDIU-MEDIU NORMAL (I.7)


o – incaperi uscate: umiditatea relativa a aerului nedepasind in mod obisnuit 75% (camere de locuit,birouri,magazine ,sali de clasa,teatre,cinematografe,muzee,ateliere de timplarie sau mecanice,depozite etc.).

U1 – incaperi umede cu intermitenta: ceata si condensatii pe pereti de scurta durata; umiditatea relativa peste 75% insa pe perioade scurte (bucatarii si WC-uri in cladiri de locuit,calcatorii,uscatori de bloc,pivnite aerisite,soproane etc.)

U3 – incaperi ude: ceata si condensatii permanente pe pereti,cu igrasie; umiditatea relativa peste 97% (bai si dusuri sociale,spalatorii de vehicule,camere frigorifice,unele incaperi din industria chimica,industria alimentara etc.).

K – incaperi cu agenti corozivi: cu degajari sau infiltratii cu agentii corozivi,continuu sau periodic,cu actiune distructiva asupra materialelor,aparatelor etc. folosite in executarea instalatiilor electrice (ateliere de acoperiri metalice,statii de incarcare acumulatoare etc.).

T – spatii cu temperaturi ridicate: peste +40°C in mod permanent (zonele cuptoarelor si a celor de turnare din turnatorie etc.).

PI – spatii cu praf incombustibil: cu degajari sau inflitrari in cantitati periculoase depuse pe elementele instalatiilor electrice (fabrici de ciment,depozite de nisip etc.).

PC – spatii cu praf,scame sau fibre combustibile in suspensie in cantitati insuficiente pentru formarea unor amestecuri explozive sau de aprindere (depozite de carbune,unele ateliere de timplarie etc.).

DM – spatii cu pericol de deteriorari mecanice,in care loviturile mecanice pot degrada instalatia si echipamentele electrice (zone de comunicatii si manipulari de materiale,suprafete verticale sub inaltimea de 2 m etc.).

CE – incaperi cu pericol de electrocutare,care au elemente de constructii (pereti,pardoseli etc.) si elemente conductoare din punct de vedere electric.

EE – incaperi speciale pentru echipamente electrice,care sunt accesibile numai personalului calificat si autorizat (camere de comanda statii electrice,tablouri electrice de distributie,baterii acumulatoare,transformatoare,redresoare,laboratoare de incercari electrice etc.).

SI – spatii expuse intemperiilor (ploaie,soare,ger,zapada,gheata etc.,de regula neprotejate prin cladiri).

L – zona de litoral,in latime de 3 km in lungul tarmului maritim.


3.CATEGORIILE DE MEDII CU PERICOL DE EXPLOZIE (I.D.17)


E.I.0 – locuri unde exista amestecuri explozive de vapori inflamabili si gaze,in mod permanent in conditii normale de functionare.

E.I. – locuri unde exista amestecuri explozive cu vapori inflamabili sau de gaze,in urmatoarele situatii:

a) interminent sau periodic,in conditii normale de functiomare;

b) frecvent,datorita neetanseitatii sau operatiei de intretinere;

c) ocazional,la producerea avariilor sau datorita functionarii anormale a instalatiilor tehnologice.

E.I.a – locurile in care:

a) lichidele inflamabile sau gazele combustibile sunt pastrate,manipulate sau depozitate in recipienti sau instalatii inchise,din care pot iesi in mod accidental (functionari anormale,avarii);

b) frecvent,concentratiile care prezinta pericole de explozie si incendiu sunt evitate in mod obisnuit prin ventilatie mecanica;

c) exista posibilitatea patrunderii concentratiilor periculoase de incaperile invecinate de categoria EI.

EI b: locurile unde:

a) vaporii inflamabili si gazele combustibile Linf > 15% precum si un miros puternic cind se ajunge ajunge la concentratia limita admisa;

b) activitatile se desfasoara sub niste sau cote de absortie;

c) concentratiile de vapori si gaze nu pot forma amestecuri explozive:

E II – locurile unde:

a) praful (pulberea) combustibil se gaseste in stare de suspensie,in permanenta,intermitent sau periodic la functionarea normala si in cantitati favorabile produce aprinderi si explozii;

b) functionarea anormala a instalatiilor sau oprirea lor,ar favoriza formarea concentratiilor periculoase,care ar putea fi aprinse,datorita deranjamentelor concomitente la instalatia electrica;

c) s-ar putea acumula prafuri bune conducatoare de electricitate.

E II a – locurile unde praful combustibil nu este in mod normal in starea de suspensie in aer,dar se poate depune pe echipamentele si instalatiile electrice ingreunind astfel caderea caldurii in exterior,existind in acelasi timp posibilitatea aprinderii lui de la scinteile si arcurile electrice care se produc;

E III – locurile unde se manipuleaza,fabrica sau folosesc in procesul tehnologic fibre sau materiale care pot produce scame usor incombustibile in suspensie,in cantitati in care nu prezinta pericole.

E III a – locurile unde se manipuleaza si se depoziteaza fibre usor combustibile.


4.CATEGORIILE DE MEDII IN FUNCTIE DE PERICOLE DE ELECTROCUTARE (STAS 8275-87)


Foarte periculoase – locurile unde umiditatea relativa este de peste 97%,temperatura aerului depasind 35°C,suprafata din zona de manipulare fiind ocupata de obiecte conducatoare legate electric la pamant peste 60%,medii corozive.

Periculoase – locurile in care umiditatea relativa este de 75-87%,temperatura aerului 30-35°C,obiectele conducatoare legate electric la pamant sunt sub 60%; exista pardoseli conducatoare (pamint,beton etc.) pulberi conducatoare (pilituri metalice,grafit etc.),fluide care micsoreaza rezistenta electrica a corpului omenesc.

Putin periculoase – locurile unde umiditatea relativa este maxima de 75%,temperatura aerului 15-35°C,pardoseli izolate.


5.PROTECTIA ANTIEXPLOZIVA


In functie de domeniile de destinatie,STAS-ul 6877/87 prevede dupa grupe de echipamente electrice pentru atmosfera exploziva.(I-II),sapte moduri de protectia acestora (d,p,q,o,s,e,i) si sase clase de temperatura maxima de suprafata (T1,T2,T­3,T4,T5,T6.

Corelarea dintre acestea este aratata in tabelul XI.5.1.


Tabelul XI.5.1.


Corelarea dintre grupele de protectie,modurile de protectie si temperatura maxima de suprafata,pentru protectia echipamentelor


TIPURI DE PROTECTIE

Grupele de protectie

Substante explozive uzuale pe clasa de temperatura (v. tabelul XI.5.2)

Denumirea-destinatia

Simbolul

w

[mm]

T1

450°C

T2

300°C

T3

200°C

T4

135°C

T5

100°C

T6

85°C

I.Antigrizutoasa – Mine

Ex. I


T1


II. Antiexploziva-alte sectoare

Ex. II A


T1

T2

T3

T4Ex. II B


T1

T2


T4Ex. II C


T1

T2T5


MODURI DE PROTECTIE

Denumirea

Simbolul

Destinatia

Capsularea antideflagranta

Capsularea presurizata

Inglobarea in nisip

Imersie in ulei

Protectie speciala

d

p

q

o

S

Pentru partile de echipament electric unde se produc scintei si arcuri electrice sau incalziri care prezinta pericol pe timpul functionarii normale

Siguranta marita

Siguranta intrinseca

e

f

Pentru partile de echipament electric fara scintei si arcuri electrice

La circuitele de slaba putere care nu pot aprinde mediul din jur


Notatii:

w – interstitiul maxim admis la modul de protectie d si este definit ca cea mai mare distanta intre suprafetele conjugate la imbinarea dintre diferite partie ale carcasei sau diferenta diametrelor alezajelor si arborilor,jocul imbinarilor filetate,pentru L=25 mm.

L – lungimea imbinarii diferitelor parti ale carcasei si este definita ca fiind drumul cel mai scurt parcurs de o flacara dce traverseaza imbinarea din interiorul unei carcase antideflagranta catre exteriorul ei,in momentul unei explozii interne.

In tabelul XI.5.2. se arata incadrarea informativa a unor gaze si vapori cu pericole de explozie,pe grupe de protectie si clase de temperatura.


Tabelul XI.5.2

Incadrarea informativa a unor gaze si vapori cu pericole de explozie,pe grupe de protectie si clase de temperatura


Grupa

de protectie


Substantele explozive uzuale pe clase de temperatura

T1

T2

T3

T4

T5

T6

I

Metan


II A

Acetona,amoniac,acetat de metil,acid acetic,acid cianhidric,alcool metilic ,benzen,clorura de metil, clorura de vinil,etan,gaz natural,metan industrial,naftalina,oxid de cabon propan,propilena,toluen, p-xilen

Acetat de amil,acetat de butil,acetat de propil,acetat de vinil,alcool butilic,alcool etilic,benzina grea,ciclohexamina,

Etil benzen izoctan,motorina,izopentan

Benzina,ciclohexan,n-decan,n-heptan,n-hexan,hidrogen sulfurat,n-nonan,octan,pentan,titei

Aldehida acetica,eter etilicII B

Gaz aerian,etilena

Butadiena,oxid de etilena,oxid de propilena


DioxanII C

Hidrogen,gaz de apa

AcetilenaSulfura de carbonExemplele de simbolizare:

Ex.d.I: protectie antigrizutoasa (grupa I) prin capsularea antideflagranta.

Ex.d.II AT: protectie antiexploziva (grupa II) capsularea antideflagranta sub grupa II A cu limita de temperatura admisa la 200°C.

Ex.e.II AT3: protectie antiexploziva sub grupa II A siguranta marita cu limita de temperatura admisa la 200°C.

Ex.d,e. I/II B,T4: protectie antigrizuroasa si antiexploziva,capsulate antideflagranta si siguranta marita,cu limita de temperatura admisa de 135°C.

Protectia mecanica a echipamentelor electrice se arata in tabelul XI.5.3.


Tabelul XI.5.3.


Gradele de protectie ale echipamentelor electrice


Protectia impotriva stingerii interioare sub tensiune si contra patrunderii corpurilor solide straine,conform STAS 3325-79; STAS 625-71; STAS 5860/81

Protectia contra patrunderii apei

 

Fara protectie

Protejat contra picaturilor de apa cazute vertical

Protejat contra picaturilor de apa cazute sub un unghi de maximum 15° de verticala

Protejat contra apei ce cade ca ploaia

Protejat contra stropirii cu apa

Protejat contra jeturilor de apa

Protejat contra conditiilor de pe mare

Protejat contra imersarii temporare sub apa

Protejat contra imersarii indelungate sub apa
Fara protectie

MAT


Protejat contra

50 mm

AT

MA

A12 mm

AT

MAT

MAT

MAT


2,5mm

AT

AT

AT

MAT

A

1 mm

A

AT

A

AT

MATM


Partial contra praf

A
MAT

MAT

M
Total contra praf

A
AT

AT


A

Conditii suplimentare care se pot cere,simbol

W

Protejat contra unor conditii atmosferice si masuri suplimentare de protectie

S

Verficat contra patrunderii apei cu motorul oprit

M

Verficat contra patrunderii apei cu motorul in functiune


Notatii:

M - masini electrice;

A – aparate electrice;

MA – masini si aparate electrice;

AT – aparate si transformatoare;

MAT – masini,aparate si transformatoare electrice.


Modul de simbolizare:

IP urmat de:

W (cind este necesar);

- prima cifra 06 (protectia contra atingerii sau patrunderii corpurilor straine);

- a doua cifra 08 (protectia contra patrunderii apei);

S sau M (cand este nevoie).


Exemple:

IP 40 – protejat contra corpurilor straine mai mari de 1 mm si neprotejat contra apei;

IP 35 – protejat contra corpurilor straine mai mari de 2,5 mm si contra jeturilor de apa;

IP 35 M – protejat contra corpurilor solide mai mari de 2,5 mm,contra jeturilor de apa,cu motorul in functiune;

IPW 43 – protejat contra intemperiilor,corpurilor straine mai mari de 1 mm si contra apei ce cade ca ploaia.

In tabelul XI.5.4. sunt aratate echipamentele electrice care trebuie folosite in functie de mediu.


Tabelul XI.5.4


Echipamentele electrice care trebuie folosite in functie de mediu


Specificatia

In interior

In exterior

Categoriile A,B

Categoriile C,D,E

E I

E I a

E I b

E II

E II a

E III

E III a

U 0

U 1

U 2

U 3

PL PC

K

T

EE

U 2

I

S
Conductoare neizolate

NeprotejateConductoare izolate


IP,IPE,IPFR

PELProtejate in:

TIPY,IPFYIPEYCu manta (punte)Cabluri electrice

Nearmate

YYYPYPYHPArmate

YAYYPAYHPBHPBYBare neizolate

Protejate

IP 30IP 33IP 44IP 54Ex d

Ex iSpecialAparate electrice,protectie

IP 00IP 30IP 33IP 44IP 54Ex dEx e,sSpeciala
IP 00Corpuri de iluminat,protectie

IP 20IP 33IP 54Ex dEx e,sSpecialaMasini electrice rotative,protectie

IP 00IP 22IP 23IP 44IP 54Ex dEx,e,sSpecialaTransformatoare,con-densatoare,protectie

IP 00IP 20IP 21IP 23IP 44IP 54ExSpecialaUnelte rotative,pro-tectie

IP 00IP 30IP 33IP 44IP 54
Nota:


1) Cabluri


YY –                 nearmate cu izolatie si manta din PVC;

YP – HP -         nearmate cu izoltatie de PVC respectiv hirtie si manta Pb;

YPY -                nearmate cu izoltatie de PVC si manta de Pb cu invelis exterior din PVC;

YAY -               cabluri armate cu izolatie si invelis exterior de PVC;

YPAY -             armate cu izolatie de PVC,manta de Pb si invelis exterior din PVC;

HPB – HPBI -   armate cu izolatie de PVC cu izolatie de hirtie si manta de Pb,fara respectiv cu invelis exterior

Combustbil.


2) Conductoarele izolate neprotejate,tuburile din PVC si cablurile cu manta de PVC montate aparent in incaperi de categoria C sunt admise numai daca o avarie produsa in aceste instalatii nu poate provoca un incendiu.

3) Pentru tuburile PVC,temperatura mediului trebuie sa fie cuprinsa intre -25 si 40°C,iar pentru cablurile cu izolatie si manta de PVC de – 30 si 40°C.

4) Tuburile si cablurile cu invelis PVC nu pot fi montate ingropat in elemente de constructie combustibile; pot fi insa montate aparent pe aceste elemente numai daca se interpune un  strat de incombustibil.

5) Transformatoarele si condensatoarele pentru medii cu pericol de explozie se monteaza in incaperi separate,bine ventilate; in anumite cazuri se pot monta si in mediu cu pericol de explozie,numai daca sunt fara lichide combustibile de racire,daca sunt prevazute cu protectie antiexploziva corespunzatoare.


Contact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2022 - Toate drepturile rezervate -|