Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi

Protectia muncii
Qdidactic » bani & cariera » constructii » protectia muncii
Metodologia pregatirii si desfasurarii exercitiilor, antrenamentelor si aplicatiilor de protectie civilaMetodologia pregatirii si desfasurarii exercitiilor, antrenamentelor si aplicatiilor de protectie civila


PRINCIPII GENERALE
1. CLASIFICAREA SI CONTINUTUL EXERCITIILOR SI APLICATIILOR DE PROTECTIE CIVILA.


1.1. Exercitiile si aplicatiile de protectie civila (antrenamentul de stat major): definitie, caracteristici.

Aplicatia (exercitiul) de protectie civila constituie forma superioara, integratoare, complexa si dinamica de pregatire si instruire a organelor de conducere si formatiunilor de protectie civila de la judete (municipiul Bucuresti), localitati si agenti economici.

Aplicatia se desfasoara in principiu cu esaloanele „judet”, „municipiu”, „agent economic” si difera de exercitiu prin amploare, durata, participanti si scopuri.

Periodicitatea de desfasurare a aplicatiilor si exercitiilor de protectie civila va fi revazuta in „Instructiunile privind organizarea si desfasurarea pregatirii pentru protectia civila in Romania”- emise de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

Aplicatia (exercitiul) de protectie civila consta in rezolvarea practica a unor situatii ipotetice de interventie in cazul unui conflict armat, atacuri teroriste, producerii unor dezastre sau alte situatii speciale (starea de urgenta/asediu).

Aplicatiile permit dezvoltarea analitica, perceptiva si unitara in rezolvarea corecta a situatiilor de protectie civila intre subunitati si formatiuni de diferite specialitati, dar si intre acestea si celelalte forte care intervin in sprijinul protectiei civile.

Totodata, ele reprezinta o modalitate de verificare a nivelului de pregatire pentru protectia civila a participantilor.
Antrenamentul de stat major este forma de pregatire a organelor de conducere ale protectiei civile, care se desfasoara in scopul cresterii coeziunii si operativitatii acestora, optimizarii sistemului de lucru pe ansamblu si compartimente, aplicarii unor procedee eficiente de planificare, coordonare, control si evaluare a actiunilor de interventie, intrebuintarii mijloacelor de legatura si a celor de calcul.

Prin scopurile stabilite, se va urmari ca majoritatea activitatilor sa fie desfasurate in timp operativ. Antrenamentul de stat major  poate precede desfasurarea unei aplicatii avand ca scop pregatirea acesteia.


1.2. Clasificarea si continutul aplicatiilor de protectie civila.

In functie de scopuri, participanti si locul de desfasurare, aplicatiile de protectie civila se clasifica astfel:

a) aplicatii tactice cu trupe (formatiuni),

b) aplicatii de comandament cu transmisiuni in teren,

c) aplicatii de comandament pe harta,

d) aplicatii asistate de calculator,

e) aplicatii combinate,

f) aplicatii de mobilizare.


Se mai pot desfasura:

-aplicatii experimentale,

-aplicatii metodice,

-aplicatii demonstrative.


a) Aplicatia tactica cu trupe (formatiuni)-este caracteristica Unitatii Speciale de Interventie.

La aplicatiile Unitatii Speciale de Interventie participa subunitatile acestuia, alte formatiuni de protectie civila, de pompieri si alte categorii de forte.

Aplicatia poate sa fie simpla, complexa sau cu dubla actiune. In general se executa aplicatii tactice complexe, cu simpla actiune.

Conducerea aplicatiei se exercita de catre esalonul imediat superior si trebuie sa urmareasca permanent ca aplicatia sa se desfasoare in situatii complexe, sa fie create cele mai dificile situatii de interventie.

Toate activitatile se vor desfasura conform prevederilor regulamentare si a planului intocmit de conducerea aplicatiei.


b) Aplicatia de comandament cu transmisiuni in teren-se desfasoara, de regula, cu participarea unui judet sau a unui grup de judete.

Scopul aplicatiei este de a antrena si perfectiona, deprinderile Inspectoratelor, comandantilor de subunitati si formatiuni precum si a membrilor comitetelor pentru situatii de urgenta, pentru elaborarea in timp oportun si in mod corect a deciziilor, intocmirea si transmiterea ordinelor (dispozitiunilor) si a rapoartelor de interventie folosind mijloace de transmisiuni.

Astfel se incheaga coeziunea de actiune a Inspectoratelor subordonate judetului (judetelor) care participa la aplicatie.

Pe timpul aplicatiei se desfasoara activitati practice, creandu-se situatii pentru diferite categorii de forte de protectie civila care intervin, in cooperare cu alte elemente ale Sistemului National de Aparare.

Aplicatia se conduce de regula din P.C. al judetului. Pe timpul aplicatiei, punctul de comanda se poate schimba, pentru a aduce in stare de pregatire cat mai multe puncte de comanda (P.C. de rezerva). 


c) Aplicatia de comandament pe harta-are ca scop imbunatatirea metodologiei de elaborare a deciziilor comitetelor pentru situatii de urgenta, perfectionarii deprinderilor inspectoratelor pentru situatii de urgenta si a comandantilor de subunitati (formatiuni) in redactarea documentelor si aplicarea metodelor expeditive in lucrul de stat major.

Aplicatiile de acest tip se executa, in principiu, cu comitetele pentru situatii de urgenta de la municipii, orase si agenti economici.

De regula, aplicatiile de comandament pe harta se desfasoara in P.C. al judetelor si municipiilor. Functie de scopurile de invatamant, ele se pot desfasura in sali de pregatire sau puncte de comanda.

Pe timpul aplicatiei nu se folosesc decat mijloacele de transmisiuni necesare conducerii si desfasurarii activitatilor prevazute in planul de desfasurare.

Pentru cresterea eficientei aplicatiei, unele activitati complexe de protectie civila se vor executa practic in teren.


d) Aplicatia asistata de calculator-constituie o forma de pregatire a organelor de conducere ale protectiei civile si consta in simularea programata si dinamica a situatiilor specifice actiunilor de interventie, precum si a deciziilor pentru rezolvarea acestora.

Ea reprezinta modalitatea care apropie cel mai mult pe participanti de conditiile reale in care este posibil sa actioneze.

Aplicatia asistata de calculator permite:

-verificarea unor ipoteze de folosire a fortelor si mijloacelor,

-eliminarea aprecierilor subiective privind rezultatele deciziei,

-identificarea si verificarea diferitelor variante de actiune, analizarea si, in final, selectarea variantei optime care sa asigure cresterea eficacitatii interventiei,

-obtinerea unor rezultate cat mai apropiate de realitate si cresterea viabilitatii deciziilor adoptate.


e) Aplicatia combinata-intruneste caracteristicile proprii celorlalte tipuri de aplicatii referitoare la complexitatea temei, scopurilor urmarite, participanti si locul de desfasurare.


f) Aplicatia de mobilizare-are ca scop verificarea viabilitatii planurilor de mobilizare si a gradului de pregatire a Inspectoratelor pentru situatii de urgenta  judetene (municipiului Bucuresti) in aplicarea acestora in conditiile si la termenele prevazute. Aplicatia se organizeaza si se desfasoara potrivit instructiunilor si ordinelor elaborate in acest sens.

Aplicatiile de mobilizare sunt conduse de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. Pe timpul acestora se antreneaza toate nucleele de mobilizare si pot fi chemati si rezervisti. Unele dintre problemele de urmarit se vor executa in timp operativ.


Aplicatiile experimentale, metodice sau demonstrative se executa numai la ordin. Ele se pot desfasura fie cu trupe (formatiuni) , fie cu transmisiuni in teren. In cadrul acestor aplicatii nu se executa, in timp operativ, decat o anumita parte dintre problemele de urmarit.


2. DOCUMENTELE NECESARE PREGATIRII SI CONDUCERII APLICATIILOR DE PROTECTIE CIVILA

2.1. *Conceptia si planul de desfasurare (text ),

2.2. *Conceptia aplicatiei(grafic),

2.3. Tema tactica (scenariul, situatia la dezastre),

2.4. Planul de pregatire a aplicatiei,

2.5. Dispozitiunea de pregatire a aplicatiei,

2.6. Planul cu organizarea arbitrajului,

2.7. Planul unic de difuzare a informatiilor,

2.8. Situatia cu efectivele si tehnica intrebuintate in aplicatie,

2.9. *Planul cu marcarea lucrarilor de distrugere,

2.10. Planul transmisiunilor,

2.11. Costul estimativ al aplicatiei,

2.12. Bilantul aplicatiei.

*) =se prezinta pentru aprobare esalonului superior.


2.1. Conceptia si planul de desfasurare a aplicatiei(text).

Se redacteaza intr-un document unitar, se aproba de catre esalonul superior si in principiu cuprinde:

A. CONCEPTIA:

-Participanti,

-Tema,

-Etape,

-Timp (operativ si astronomic),

-Adversar /situatia la dezastre,

-Fortele proprii (2 esaloane superioare si esalonul executant).

B. PLANUL DE DESFASURARE:

(sub forma de tabel, cuprinzand activitatile desfasurate de catre conducerea

aplicatiei si participanti – incadrate pe etape si timp - din momentul

inceperii aplicatiei si pana la terminarea acesteia)

C. SCOPURI DE INVATAMANT:

D. PROBLEME DE URMARIT:


2.2. Conceptia aplicatiei (grafic pe harta).

Trebuie sa redea dispozitivul si actiunile de interventie desfasurate in timp operativ la nivelul esalonului executant, detaliat cu doua esaloane mai jos.

Documentul se aproba de catre esalonul superior si cuprinde:

-elemente din situatia esalonului superior care intereseaza pe executanti si permit pregatirea si desfasurarea actiunilor de interventie;

-situatia inspectoratelor, comitetelor si formatiunilor de protectie civila participante la aplicatie (cu doua esaloane mai jos);

-situatia adversarului (compunerea si conceptia actiunilor aviatiei adversarului): urmarile loviturilor din aer executate asupra localitatilor, agentilor economici, nodurilor de comunicatii, distrugerile provocate de grupurile de cercetare –diversiunea sau urmarile provocate in urma producerii unor dezastre;

-misiunea si conceptia esalonului superior (atat cat este necesar pentru desfasurarea aplicatiei);

-elementele principale care se dau prin misiune de catre esalonul superior inspectoratelor pentru situatii de urgenta  subordonate: dispunere, grad de asigurare, zonele din care se evacueaza unele categorii de populatie si bunuri materiale, raioane si comunicatii interzise, retele de gaze, apa, electrice-avariate, raioane contaminate chimic si cantitati de noxe chimice, situatia protectiei prin adapostire, asigurarea cu mijloace de alarmare si altele;


-locul punctelor de comanda (inclusiv ale esalonului superior si ale vecinilor – unde este cazul).

Pe harta se vor trece de asemenea principalele elemente din decizia probabila a esalonului executant, sub forma reprezentarilor grafice.

Harta cu conceptia aplicatiei se semneaza de catre conducatorul aplicatiei.


2.3. Tema tactica (scenariul, situatia la dezastre).

Este un document specific tuturor aplicatiilor (exercitiilor) prin care conducerea acestora incadreaza pe executanti intr-o situatie verosimila, corespunzatoare caracterului actiunilor de protectie civila desfasurate, in mod cronologic, ce au avut loc sau sunt in curs de desfasurare pana la o anumita data (ziua, luna si ora) de intrare (punere) a participantilor intr-o situatie initiala care marcheaza, de regula, primirea unei misiuni .

Tema tactica cuprinde:

a) Situatia generala,

b) Situatia speciala,

c) Probleme diverse,


Situatia la dezastre cuprinde:

a) Situatia generala de dezastre;

b) Situatia organelor de conducere ale protectiei civile;

c) Situatia fortelor si mijloacelor de protectie civila;

d) Probleme diverse;


Tema tactica (situatia la dezastre) mai cuprinde 2 anexe:

-Situatia fortelor si mijloacelor;

-Situatia pierderilor si distrugerilor.


2.4. Planul de pregatire a aplicatiei .

Cuprinde totalitatea activitatilor ce urmeaza a se desfasura, inclusiv elaborarea documentelor si contine rubricile :

-denumirea activitatii (executarea recunoasterilor, elaborarea conceptiei aplicatiei, a temelor tactice (situatiilor la dezastre), a ordinelor de interventie, a controlului pregatirii participantilor pentru aplicatie si a mijloacelor de interventie folosite pe timpul acesteia, etc.),

-termenul de indeplinire,

-cine desfasoara activitatea (elaboreaza documentul),

-cu cine colaboreaza,

-cine conduce activitatea.

La redactarea planului, conducatorul aplicatiei trebuie sa aiba in vedere timpul necesar pentru intocmirea ,verificarea si aprobarea documentelor precum si pregatirea organelor de conducere si formatiunilor care vor participa la aplicatie.

Planul de pregatire a aplicatiei se intocmeste de catre conducatorul aplicatiei si se aproba de catre seful protectiei civile.


2.5. Dispozitiunea de pregatire a aplicatiei

Se elaboreaza de catre conducatorul aplicatiei, se trimite (comunica) organelor de conducere participante in partile cei privesc si cuprinde:

-felul si tema aplicatiei;

-durata si perioada de desfasurare;

-participantii si exercitiile practice ce se prezinta in teren;

-perioada in care se va desfasura antrenamentul si se vor verifica conceptiile exercitiilor practice;

-modul de pregatire a participantilor la aplicatie (studiu individual, antrenamente pe specialitati, vizionarea unor exercitii si aplicatii desfasurate anterior, discutii, verificari, etc.);

-masuri de siguranta pentru prevenirea evenimentelor deosebite;

-semne distinctive de recunoastere;

-tinuta aplicatiei (exercitiului).


3. Metodologia desfasurarii exercitiilor si aplicatiilor de protectie civila

Perioada participarii la aplicatie se considera de la data introducerii indicativului de incepere a aplicatiei si se termina odata cu transmiterea semnalului de incetare.

Participantii la aplicatie intra in situatia initiala pe baza temei tactice                  ( scenariului, situatiei la dezastre) si primesc ordine sau dispozitiuni, concomitent sau succesiv, in raport de tipul aplicatiei si scopurile de invatamant.

De regula tema tactica (situatia la dezastre) se inmaneaza organelor de conducere participante cu 10-20 de zile inaintea inceperii aplicatiei, urmand a se difuza extrase subordonatilor in partile ce-i privesc.

Deciziile si masurile luate de catre comitetul pentru situatii de urgenta, pe baza situatiilor primite, trebuie sa fie realizate in timp scurt, lasand participantilor cat mai mult timp la dispozitie pentru pregatirea actiunilor de interventie.

Pe timpul elaborarii propunerilor si luarii deciziilor, conducerea aplicatiei urmareste activitatea participantilor pentru pregatirea actiunilor de interventie.

Ascultarea rapoartelor cu date concluzii si propuneri, in vederea luarii deciziei pentru interventie, se face de catre conducatorul aplicatiei cu participarea unui numar restrans de persoane din partea organelor de conduce ale protectiei civile.

Dupa ascultarea deciziei conducatorul aplicatiei o aproba si daca este necesar aduce unele modificari.

O atentie deosebita se va acorda pregatirii actiunilor practice in teren.

Conducerea aplicatiei va urmarii realizarea scopurilor de invatamant propuse si respectarea succesiunii activitatilor de prezentare a propunerilor si de ducere a actiunilor de interventie.

In vederea pregatirii si desfasurarii unei aplicatii (exercitiu) de protectie civila se desfasoara urmatoarele activitati:

Stabilirea datelor de baza pentru desfasurarea aplicatiei

-tema

-participantii

-scopurile aplicatiei

-logistica

Elaborarea documentelor aplicatiei,

Calculul consumului minim de carburanti – lubrifianti, materialele si mijloacele tehnice,

Trimiterea dispozitiunilor privind pregatirea si desfasurarea aplicatiei,

Constituirea conducerii aplicatiei si realizarea pregatirii acesteia,

Executarea recunoasterilor si pregatirea locurilor de desfasurare a aplicatiei,

Pregatirea sistemelor de instiintare - alarmare, a locurilor de adapostire, a protectiei N.B.C. si sanitare,

Asigurarea cu harti (planuri) si alte ustensile necesare,

Intocmirea cererilor de transport,

Organizarea logisticii aplicatiei,

Verificarea pregatirii participantilor.

Datele de baza necesare pregatirii aplicatiei se stabilesc de catre conducatorul acesteia, respectand urmatoarele principii de baza:

  • Pregatirea si desfasurarea aplicatiei conform prevederilor regulamentare in vigoare,
  • Realizarea unui cadru de desfasurare a aplicatiei cat mai apropiat de situatiile reale,
  • Sistematizarea si continuitatea instruirii organelor de conducere si formatiunilor de protectie civila,
  • Interdependenta intre scopurile de invatamant, problemele de urmarit si conceptia ducerii actiunilor de interventie ca urmare a atacurilor din aer executate de catre adversar, a actiunilor teroriste sau a producerii unor dezastre.4. TENDINTE SI ORIENTARI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA EXERCITIILOR SI APLICATIILOR TACTICE DE PROTECTIE CIVILA

Daca in ultima perioada majoritatea exercitiilor si aplicatiilor tactice desfasurate de NATO aveau scenarii de dezastre, dupa atacul terorist din 11 septembrie 2002 asupra SUA si celelalte care au avut loc in lume, toate aplicatiile si exercitiile tactice ale NATO, sau ale tarilor partenere, se desfasoara dupa scenarii care cuprind si atacuri teroriste.

Membra a NATO, datorita pericolelor reale si amploarei pierderilor si distrugerilor ce pot fi provocate de atacurile teroriste, tara noastra, in special Comandamentul Protectiei civile si acum Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si structurile subordonate au trecut la organizarea si desfasurarea exercitiilor si aplicatiilor tactice de protectie civila, conform standardelor NATO, dupa scenarii bazate pe atacuri teroriste, sau care sa cuprinda si atacuri teroriste.

Experienta acumulata de participantii la aplicatiile internationale desfasurate pe teritoriul national si in afara tarii se va concretiza intr-o „Instructiune privind organizarea si desfasurarea exercitiilor si aplicatiilor de protectie civila”, elaborata de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

Ultimele aplicatii organizate si conduse de Comandamentul Protectiei Civile  s-au desfasurat conform standardelor NATO si au avut rezultatele scontate, toate obiectivele fiind atinse.

Adoptarea metodologiei NATO trebuie perceputa ca o metodologie serioasa, in care toate activitatile si actiunile sunt foarte bine planificate, organizate si desfasurate, cu un sistem eficient de evaluare a activitatilor, astfel incat sa se stie exact care este gradul de indeplinire al obiectivelor aplicatiei.

Acest lucru presupune:

Realizarea de scenarii credibile, care ar putea fi posibile (preponderente fiind atacurile teroriste),

Antrenarea si perfectionarea tuturor structurilor implicate in rezolvarea situatiilor de protectie civila,

Rezolvarea tuturor situatiilor in timp operativ,

Pregatirea aplicatiei (documente si activitati) de catre un colectiv de planificatori, care, pe langa scenariu, evenimente (situatii), etc, va elabora instructiuni pentru toate categoriile de participanti, astfel incat la inceperea activitatii, sa nu fie nevoie de alte precizari,

Inainte de inceperea aplicatiei se va face instruirea participantilor, care vor primi documentele aplicatiei, in partile ce-i privesc; se va incerca reducerea la maximum a confuziilor, astfel incat aplicatia odata inceputa sa-si urmeze cursul conform scenariului,

Evenimentele (situatiile tactice) vor fi aduse la cunostinta participantilor prin diferite mijloace, din diferite surse,

Se va urmari fluxul informational intre diferitele structuri participante, operativitatea deciziilor, ordinelor si dispozitiunilor de interventie, precum si cooperarea intre diferitele structuri pentru rezolvarea situatiei de protectie civila,

Desi e mai greu, la inceput, se va adopta si varianta in care o parte (cea mai mare) dintre participanti sa nu fie anuntati despre data si ora inceperii aplicatiei astfel incat evenimentele sa-i surprinda pe timpul desfasurarii activitatilor cotidiene; atunci se va evalua corect viabilitatea planurilor si operativitatea structurilor.


SCHEME


STRUCTURA ORGANIZATORICA A SISTEMULUI NATIONAL DE MANAGEMENT AL SITUATIILOR DE URGENTA SI A PROTECTIEI CIVILE
SISTEMUL NATIONAL DE MANAGEMENT

STRUCTURI SPECIALIZATE

PENTRU  INTERVENTIE SI ACTIUNE

SUBORDONATE M.A.I.

SUBORDONATE M.Ap.N.

SUBORDONATE ALTOR MINISTERE

SEVICII PUBLICE DESCENTRALIZATE

O.N.G.

ALTELE

 

SECRETARIATUL TEHNIC PERMANEN

 

SECRETARIAT TEHNIC


 

SECRETARIAT TEHNIC


 

CENTRE OPERATIONALE JUDETENE (al Mp. BUCURESTI)


 


INSPECTORATE JUDETENE (al Mp. BUCURESTI)  PENTRU SITUATII DE URGENTA

(SERVICII PUBLICE COMUNITARE PROFESIONISTE PENTRU SITUATII DE URGENTA)


 

CENTRE OPERATIVE LOCALE


 

CENTRE OPERATIVE MINISTERIALE  (A. 1)


 

COMITETE JUDETENE (Mp. BUCURESTI) PENTRU SITUATII DE URGENTA


 

COMITETE LOCALE PENTRU SITUATII DE URGENTA


 

COMITETE MINISTERIALE PT. SITUATII DE URGENTA


 

SECRETARIATUL

TEHNIC PERMANENT


 

COMITETUL NATIONAL PENTRU SITUATII DE URGENTA


 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA


 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI  INTERNELOR


 

PRIMUL MINISTRU


 

CENTRUL OPERATIONAL NATIONAL


 

PERSOANE

desemnate sa gestioneze baza de date si documentele centrelor operative cu activitate nepermanenta


 
AL SITUATIILOR DE URGENTA
Contact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2022 - Toate drepturile rezervate -|

Protectia munciiArhitectura
Cadastru
Casa gradina
Desen
Electrica
Instalatii
Protectia muncii

Referate pe aceeasi tema


Protectia salariatilor si a bunurilor materiale prin evacuare
Mijloace de interventie - autoturismul pentru cercetare de radiatie si chimica
Scurta descriere a sistemului de avertizare-alarmare sonora hÖrmann
Clasificarea si continutul documentelor de protectie civila
Educatie P.S.I - cunoasterea si respectarea regulilor psi
Metodologia pregatirii si desfasurarii exercitiilor, antrenamentelor si aplicatiilor de protectie civila
Modele de documente ce se intocmesc de membrii comisiei de protectie civila
Protectia n.b.c. si asigurarea medicala - situatii de conflict armat, protectia nucleara, chimicaRamai informat
Informatia de care ai nevoie
Acces nelimitat la mii de documente, referate, lucrari. Online e mai simplu.

Contribuie si tu!
Adauga online proiectul sau referatul tau.