Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi

Protectia muncii
Qdidactic » bani & cariera » constructii » protectia muncii
Comitetul de sigurantaComitetul de siguranta


COMITETUL DE SIGURANTA


INTRODUCERE

COMITETUL DE SIGURANTA

Ordinea de zi

Procesele verbale

Completarea comitetului de siguranta

Recomandari pentru comitetul de siguranta

Atributiile comitetului de siguranta

Atributiile comandantului si companiei


COMITETUL DE SIGURANTA AL COMPANIEI

Ordinea de ziINTRODUCERE

Politica companiei privind ocrotirea sanatatii si protectia muncii precum si reglementarile in vigoare privind raportarea accidentelor si incidentelor periculoase, reclama constituirea unor comitete de siguranta.
La bordul navelor, capitanul secund va fi numit ofiterul cu siguranta.

Numele fiecarui ofiter cu siguranta de la fievcare nava va fi notat in caietul ofiterului cu siguranta (SORB) ori de cate ori capitanul secund din cauza indatoririlor este indisponibil, poate fi numit un alt ofiter.


COMITETUL DE SIGURANTA AL NAVEI

Comitetul de siguranta al navei trebuie sa fie prezidat de comandant, ca presedinte, incluzandu-i in mod obligatoriu pe ofiterul cu sigurant, pe seful mecanic si pe cei 2 reprezentanti cu siguranta alesi de echipaj. Comandantul poate permite ca la intrunirile comitetului cu siguranta sa mai participe si alti membrii ai echipajului, insa va trebui sa aiba grija sa mentina comitetul suficient de compact pentru a-l face cat mai operativ si eficient. Componenta nominala a comitetului de siguranta al navei va fi trecuta atat in dosarul de protectie a muncii cat si in jurnalul de bord.

Intrunirea comitetului de siguranta al navei se vor tine la indicatia conducerii companiei, de preferinta la date fixe. In termen maxim de 2 saptamani de la data intrunirii, compania va trebui sa primeasca prin posta sau fax, o copie dupa  minuta incheiata in timpul sedintei. Intervalul dintre intrunirile comitetului de siguranta al navei nu trebuie sa depaseasca o luna si jumatate, un interval prea lung demonstrand fie o inertie inadmisibil, fie o onefiecienta periculoasa.


Ordinea de zi

Ofiterul cu siguranta va avea grija ca ordinea de zi propusa sa circule printre toti membrii comitetului de siguranta, cel putin o zi inaintea intrunirii. Ordinea de zi se va axa pe problemele care au aparut de la ultima sedinta si care au fost notate in dosarul de protectie a muncii.

Ordinea de zi se va baza pe urmatoarele documente:

Minutele sedintelor anterioare

Probleme nerezolvate

Proceduri de siguranta neacoperite

Rezultatul inspectiilor consemnate in dosarul de protectie a muncii;

Ultima inspectie trimestriala a ofiterului cu siguranta

Trecerea in revista a accidentelor si incidentelor periculoase petrecute intre timp si masurile care au fost luate;

Noile contracte comerciale ale navei

Comunicarile prin circularele catre flota referitoare la problemele de siguranta, primite in intervalul scurs de la ultima sedinta;

Planificarea datei urmatoarei sedinte.


Procesele verbale

Problemele luate in discutie in cadrul intrunirilor comitetului de siguranta trebuie sa se limiteze numai la aspectele de ocrotire a sanatatii si la protectia muncii. Compania insista ca intrunirile comitetului de siguranta a navei sa nu se transforme in sedinte de sindicat, de discutare a unor probleme tehnice sau maritime. Comandantul si ofiterul cu siguranta trebuie sa discute in prealabil ordinea de zi a sedintei si sa scoata acele probleme care nu sunt relevante pentru sanatate si securitatea persoanelor.


De regula, cu ocazia sedintelor comitetului vor trebui sa fie rezolvate problemele ramase in suspensie, legate de echipamentele de protectie, de antidot, de asigurarea unor masuri de protectie la anumite locuri de munca.

La fiecare intrunire a comietului de siguranta se va face un proces verbal sau se va incheia o minuta care va trebui sa cuprinda in prealabil specificarea membrilor prezenti ai comitetului, numele navei, data orei de desfasurare a sedintei, ordinea de zi precum si un numar de ordine. Referirile ulterioare din timpul dezbaterilor se vor face la numerele punctelor de pe ordinea de zi.

Procesele verbale sau minutele trebuie sa fie semnate de catre comandant si de ofiterul cu siguranta, iar originalul va fi atasat la dosarul de protectie a muncii. O copie a acestora va fi atasat la doasrul de protectie a muncii. O copie a acestora va fi afisata la avizierul navei iar o alta va fi trimisa companiei. Fiecare minuta va fi realizata de comitetul de siguranta al companiei, intr-un termen maxim de 6 luni.


Completarea comitetului de siguranta

Comitetul de siguranta al navei trebuie completat ori de cate ori unul dintre reprezentanii alesi nu mai fac parte din echipaj. Cu toate acestea, comitetul poate sa se intruneasca si sa functioneze daca unul dintre membrii sai, nu este prezent la bord.


Recomandari pentru comitetul de siguranta


Comitetul de siguranta al navei reprezinta un forum in care comandantul si ofiterul cu siguranta se intalnesc cu reprezentantii alesi pentru a discuta problemele legate de ocrotirea sanatatii si protectiei muncii pe nava. Eficacitatea sa depinde de dorinta membrilor sai si in special a comandantului de a-si dedica timpul si interesul necesar pentru rezolvarea acestor probleme.

Comitetul de siguranta este aproape cel mai important element din tot sistemul organizatoric privind ocrotirea sanatatii si protectiei mediului la bord si asa trebuie sa fie  si el inteles de catre intreg echipajul.

Avandu-l pe comandant ca presedinte, comitetul are posibilitatea sa ia masuri operative in toate problemele discutate,  compania subliniaza necesitatea ca hotararile comitetului de siguranta sa fie aduse la cunostinta tuturor persoanelor ambarcate, inclusiv a pasagerilor, acestea fiind obligate sa actioneze in consecinta.


Atributiile comitetului de siguranta


Principala indatorire a comitetului de siguranta este aplicarea si urmarirea respectarii tuturor prevederilor legale in domeniul ocrotirii sanatatii si protectiei muncii la bordul navei, dandu-si intreaga silinta pentru imbunatatirea standardelor de seriozitate si constiinciozitate echipajului. Totodata comitetul de siguranta:

Identifica si analizeaza fiecare situatie potentiala de urgenta care poate surveni la bordul navei;

Face observatii si propuneri din partea navei catre companiei, in orice probleme care afecteaza ocrotirea sanatatii si protectiei muncii la bord;Inspecteaza oricare dintre consemnarile si evidentele facute de ofiterul cu siguranta in dosarul de protectie a muncii;

Asigura respectarea politicii companiei in domeniul ocrotirii sanatatii si protectiei muncii si face recomandari privind imbunatatirea ei;

Analizeaza si ia masuri adecvate de securitate in orice probleme de ocrotire a sanatatii si protectiei muncii, in caz de accidente de munca survenite la bord.


Atributiile companiei si ale comandantului


Compania si comandantul trebuie sa usureze activitatea comitetului de siguranta si a reprezentantilor alesi pentru ca acestia sa-si poata indeplini sarcinile in bune  conditiuni, sprijinindu-i mai ales pentru:

Obtinerea accesului liber la orice informatii, documente sau materiale necesare, inclusiv la legislatia si normativele din domeniu;

Informarea ofiterului cu siguranta, a reprezentantilor alesi si a comitetului de siguranta cu privire la orice marfa periculoasa ambarcata precum si pericolele care pot aparea ca urmare a  acestui fapt si care pot primejdui echipajul, pasagerii sau nava;

Furnizarea spatiilor, echipamentelor si a materialelor necesare desfasurarii activitatii;

Acordarea permisiunii de a respecta nava sau unele parti din ea, sub aspectul ocrotirii sanatatii sau al proteciei muncii.

Afisarea in locurile frecventate de echipaj a listelor cu numele ofiterului cu siguranta si al membrilor comitetului de siguranta al navei;

Primirea, in orice moment rezonabil,a observatiilor referitoare la ocrotirea sanatatii si protectiei muncii venite din partea ofiterului cu siguranta, a reprezentantilor alesi sau a comitetului de siguranta al navei, inclusiv al propunerii facute de un reprezentant ales ca o anumita lucrare sa fie suspendata, discutand si convenind luarea unor masuri adecvate de securitate;

Precizarea in scris a motivelor pentru care se refuza aplicarea unor masuri propuse anterior in vederea ocrotirii sanatatii si protectiei muncii;

Furnizarea, la solicitarea ofiterului cu siguranta a reprezentantilor alesi sau a comitetului de siguranta a oricarei informatii relevante despre accidente de munca sau incidente periculoase petrecute pe nava;

Furnizarea, la solicitarea ofiterului cu siguranta, a reprezentantilor alesi sau a comitetului de siguranta a oricarui document sau plan necesar pentru efectuarea unor cercetari sau inspectii;

Organizarea alegerii sau inlocuirii unui reprezentant al echipajului in rastimp de 3 zile de la solicitarea oricaror persoane indreptatite sa voteze si publicarea datei acestor alegeri.


COMITETUL DE SIGURANTA AL NAVEI


Prin intermediul comitetului de siguranta al companiei, superintendentii pot aduce in discutia conduceriii companiei orice actiune ceruta decomitetele de siguranta ale navelor precum si orice noi cerinte regulamentare aparute intre timp, observatii ale autoritatilor portuare sau ale societatilor  de clasificare referitoare la echipamentele de siguranta, referiri din mass-media privind unele aspecte de sanatate sau de protectia muncii intalnite pe navele companiei, etc.

Comitetul de siguranta al companiei trebuie sa se intruneasca cel putin de 2 ori pe an la sediul companiei, la sedintele lui fiind obligatorie participarea directorului sucursalei, a superintendentului (sef serviciu exploatare si reparatii nave), a responsabilului cu protectia muncii si a altor persoane reprezentand interesele navei (exp: persoana desemnata de la uscat, reprezentant armator, inspector societate clasifica, etc).


Ordinea de zi


Ordinea de zi a intrunirii  va fi stabilita de catre superintendent, pe baza rapoartelor de inspectie trimestriale primite de la ofiterul cu siguranta pe nava. Ordinea de zi tipica a comitetului de siguranta al companiei cuprinde:

parcurgerea minutelor anterioare;

evidentierea problemelor ramase in suspensie;

citirea rapoartelor trimestriale de siguranta si ale proceselor verbale ale sedintelor comitetului de siguranta al navei;

analiza rapoartelor despre accidentele de munca si ale statisticilor;

anunturi generale privind ocrotirea sanatatii si protectia muncii;

alte probleme de afaceri;

planificarea sedintei urmatoare a comitetului.


Punctele de pe ordinea de zi vor fi discutate in prealabil cu sefii serviciilor de la uscat implicati pentru a se schita masurile si actiunile de raspuns la solicitarile navei. In ziua sedintei, ordinea de zi va fi analizata pe larg de catre toti membrii comitetului.

Dezbaterile comitetului vor fi consemnate intr-o minuta prin grija superintendentului. Dupa redactarea, tiparirea si semnarea acestor minute, superintendentul le va multiplica si distribui intern tuturor celor interesati sau implicati, precum si celorlalte nave ale companiei.


Contact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2022 - Toate drepturile rezervate -|