Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi

Protectia muncii
Qdidactic » bani & cariera » constructii » protectia muncii
INSTRUCTIUNI PROPRII de securitate si sanatate in munca pentru activitatile de vopsireINSTRUCTIUNI PROPRII de securitate si sanatate in munca pentru activitatile de vopsire


INSTRUCTIUNI PROPRII

de securitate si sanatate in munca pentru activitatile de vopsire


Elaborate in conformitate cu:

- prevederile art.13 lit.e) din Legea securitatii si sanatatii in munca  nr.319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art.15 alin.(1) punctul 3 din H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Art.1 Prezentele instructiuni proprii cuprind cerintele necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca a personalului.

Art.2 Instructiunile proprii au ca scop instituirea de masuri privind promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor.

Art.3 In cadrul societatii, procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat, compus din urmatoarele elemente care interactioneaza reciproc:

executantul - persoana implicata nemijlocit in executarea unei sarcini de munca;

sarcina de munca - totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul echipamentelor de munca si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca;
echipamentul de munca - orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita in munca;

mediul de munca - ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihosociale in care executantul isi desfasoara activitatea.

Art.4 Locul de munca reprezinta locul destinat sa cuprinda posturi de lucru, situat in cladirile societatii, inclusiv orice alt loc din aria societatii la care lucratorul are acces in cadrul desfasurarii activitatii.

Art.5 Toti lucratorii societatii sunt obligati sa respecte prevederile prezentelor Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru activitatile de vopsire.

Art.6 Prezentele instructiuni vor fi revizuite periodic si modificate sau completate ori de cate ori este necesar, ca urmare a schimbarilor de natura legislativa sau tehnica.

Art.7 Se interzice repartizarea pentru efectuarea de operatii cu substante toxice a persoanelor sub varsta de 18 ani, a femeilor gravide si a celor aflate in perioada de alaptare.

Art.8 Se interzice lucrul persoanelor care prezinta alergii la unele substante. Acestea vor fi repartizate la alte operatii sau activitati.

Art.9 Se interzice lucratorilor care prezinta leziuni ale pielii, mucoaselor etc. sa desfasoare activitati in prezenta substantelor toxice.

Art.10 Se interzice contactul prelungit sau frecvent al produselor de vopsitorie cu pielea sau mucoasele, inhalarea frecventa sau prelungita a vaporilor si ingerarea produselor.

Art.11 In incaperile in care se desfasoara activitati de preparare a vopselelor sau de vopsire propriu-zisa sunt interzise depozitarea alimentelor si servirea mesei.

Art.12 Pentru evitarea surselor de aprindere, este interzisa folosirea flacarii deschise si a sculelor care produc scantei.


Art.13 In spatiile de depozitare se interzic fumatul, intrarea cu flacara deschisa, precum si accesul persoanelor straine.

Art.14 La depozitarea de substante inflamabile, instalatiile electrice vor fi de constructie antiex.

Art.15 Depozitarea produselor se va face in recipiente perfect etanse, a caror integritate initiala va fi verificata si mentinuta prin manipulari atente, fara socuri mecanice.

Art.16 In spatiile de depozitare se va asigura o circulatie adecvata a aerului, prin ventilare naturala organizata sau mecanica, in functie de caracteristicile substantelor depozitate si conform specificatiilor producatorului, pentru a fi mentinuta permanent o atmosfera fara noxe sau amestecuri explozive de vapori.

Art.17 Spatiile de depozitare vor fi dotate cu substante neutralizate pentru cazurile de scurgeri accidente si cu mijloace adecvate de stins incendii, in functie de natura produselor stocate si de indicatiile specificatiilor tehnice aferente fiecarui produs privind stingerea incendiilor.

Art.18 Vopselele si diluantii vor fi depozitate in ambalaje metalice prevazuta cu capace care se inchid etans si dotate cu manere.

Art.19 In timpul transportului, ambalajele (recipientele cu materiale de vopsire) vor fi asigurate impotriva rasturnarii.

Art.20 Se interzice transportul substantelor chimice in recipiente deschise si neprotejate.

Art.21 In timpul manipularilor se vor evita de varsarile si se va verifica inchiderea etansa a ambalajelor, care vor fi depuse in spatii special amenajate.

Art.22 Prepararea materialelor de vopsitorie (lacuri, vopsele etc.) se va efectua numai in spatii special amenajate, in functie de natura produselor si de tehnologia aplicata, cu respectarea normelor p.s.i. in vigoare.

Art.23 Se interzice prepararea materialelor de vopsire in statiile de depozitarea acestora sau in alte spatii neamenajate pentru aceasta.

Art.24 Se interzice folosirea surselor incandescente, a focului deschis, fumului etc. in incaperile in care se prepara vopselele.

Art.25 Usile incaperilor in care prepara vopselele vor fi inscriptionate cu indicatoare de avertizare si de interdictie corespunzatoare.

Art.26 In timpul prepararii solutiilor se interzice depasirea temperaturilor de regim ale procesului tehnologic si supraincalzirea locala a recipientelor.Art.27 Se interzice desfasurarea proceselor tehnologice fara functionarea instalatiilor de ventilare.

Art.28 In incaperile de lucru se interzice accesul persoanelor care nu au atributii in cadrul procesului respectiv.

Art.29 Se interzice depozitarea materialelor combustibile pe o raza de 10 m de la accesul la utilajele de vopsire.

Art.30 Caile de acces si circulatie vor fi mentinute permanent libere si curate.

Art.31 Se interzice inceperea lucrului precum si reluarea lucrului dupa orice intrerupere, fara ventilarea completa timp de cel putin 15 minute a incaperilor in care se desfasoara procesele tehnologice.

Art.32 In atelierele de vopsitorie se vor respecta toate masurile de electrosecuritate prevazute prin standardele in vigoare.

Art.33 Pentru lucrarile de vopsitorie ce se executa la inaltimi mai mari de 2 m, unde nu sunt scari si platforme cu balustrada, lucratorii se vor asigura impotriva caderii cu centuri de siguranta legale de elementele fixe ale constructiei.

Art.34 Scarile si schelele de pe care se executa operatiile de vopsire, vor fi asigurate impotriva alunecarii sau deplasarii si vor fi construite din materiale rezistente la foc.

Art.35 La locul de munca se admite pastrarea numai a unor cantitati de lacuri, vopsele, solventi etc., necesare unui schimb de lucru.

Art.36 Se interzice lucrul cu haine imbibate cu substante inflamabile.

Art.37 Se interzice personalului din vopsitorii sa se apropie de sursele de caldura cu foc deschis, in echipamentul de protectie.

Art.38 Revizia si repararea utilajelor si instalatiilor de vopsire se vor efectua numai cand acestea sunt oprite, golite si curatate de resturile de vopsea.

Art.39 Instalatiile de vopsire si uscare vor fi intretinute conform gradului de revizii si reparatii intocmit special in acest scop, pe baza instructiunilor proiectantului sau furnizorului de utilaj si care va fi afisat, cunoscut si respectat.

Art.40 Vopsirea prin pulverizare in scopuri industriale se va executa in cabine sau pe platforme prevazute cu ventilare mecanica pentru eliminarea vaporilor de solventi.

Art.41 Vopsirea prin pulverizare in afara utilajelor speciale este admisa numai daca se executa numai daca se executa ocazional si cu un consum de materiale mai mic de 10 l pe schimb si 20 gr/h/mc de incapere, asigurandu-se in timpul vopsirii o ventilare corespunzatoare.

Art.42 Vopsirea in interiorul cladirilor sau halelor, prin pulverizare se va efectua astfel incat sa nu se creeze acumulari periculoase de reziduuri dispersate, asigurandu-se o circulatie a curentilor de aer prin ventilare naturala sau mecanica, dupa caz.

Art.43 Se interzice aplicarea vopselelor pe baza de miniu si sulfat de plumb prin pulverizare.

Art.44 Se interzice vopsirea prin pulverizare, fara functionarea integrala a utilajelor si instalatiilor conexe (perdele de apa, filtre, ventilatoare etc.).

Art.45 Pentru evitarea electrocutarii prin atingere directa, utilajele electrice trebuie sa fie in constructie inchisa cu gradul de protectie de cel putin IP 2X, folosirea celor in constructie deschisa fiind admisa numai daca s-au luat toate masurile pentru ca toate piesele aflate sub tensiune sa fie inacceptabile unei atingeri neintentionate.

Art.46 La executarea operatiilor la care exista pericolul de atingere directa, trebuie sa se utilizeze mijloace individuale de protectie verificate.

Art.47 Se interzice lucratorilor care lucreaza cu pistoale de pulverizare, sa indrepte jetul asupra altor persoane.

Art.48 Furtunurile de inalta presiune, utilizate pentru materialele inflamabile si combustibile, la pulverizarea fara aer, vor fi verificate inainte de fiecare pulverizare si intretinute corespunzator.

Art.49 Ori de cate ori este nevoie, se va face curatenia completa a atelierului de vopsitorie.   

Art.50 Sculele si dispozitivele utilizate pentru curatenie vor fi confectionate din materialele care nu produc scantei.

Art.51 Vopsirea cu pensula se poate executa si in hale de lucru cu alt specific, cu conditia ca in apropiere sa nu existe surse de aprindere.
Contact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2022 - Toate drepturile rezervate -|