Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi

Protectia muncii
Qdidactic » bani & cariera » constructii » protectia muncii
Organizarea interventiei pentru stingerea incendiilorOrganizarea interventiei pentru stingerea incendiilor


Organizarea interventiei pentru stingerea incendiilor


1.CERINTE SI MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE


Interventia constituie forma principala de actiune a unitatilor si subunitatilor militare de pompieri si a formatiilor civile de pompieri,prin care se realizeaza stingerea incendiilor si lichidare urmarilor accidentelor tehnice,avariilor,exploziilor,fenomenelor meteorologice negative,calitatilor si catastrofelor.

In raport cu marimea,durata si consecintele incendiului sau a evenimentului negativ,precum si cu nivelul si taria fortelor si mijloacelor participante la actiune,acestea pot fi esalonate astfel: prima interventie,urgenta I,urgenta II,urgenta III.

Prima interventie cuprinde actiunea personalului aflat la locul izbucnirii incendiului,a formatiei civile de pompieri,a celorlalte forte din obiectiv (subunitati de garzi patriotice,formatii de aparare civila,cabinetul medical etc.),precum si a formatiilor civile de pompieri din obiectivele invecinate cu care se coopereaza.

Misiunile primei interventii se stabilesc de conducerea administrativa a unitatii si se inscriu in planul de autotaparare impotriva incendiilor al obiectivului,cu acordul unitatii de pompieri militari.

Prima interventie se organizeaza si se pregateste din timp.
Prin organizarea primei interventii se intelege ansamblul masurilor luat in cadrul unitatii pentru stingerea anuntarii incendiilor,alarmarii personalului,formatiei si a celorlalte forte care participa la stingerea incendiilor si deplasarii fortelor si muijloacelor la locul incendiului precum si pentru adoptarea conceptiei optime de actiune in vederea stingerii incendiilor si inlaturarea efectelor,avariilor,exploziilor,accidentelor tehnice,calamitatilor naturale si catastrofelor.

La organizarea si pregatirea primei interventii se tine seama de cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca aceasta actiune,cum sunt: caracter permanent,activ si ofensiv,operativitate,promptitudine,capacitate maxima de actiune si eficienta maxima.

Astfel,pe fiecare loc de munca se constituie echipa de prevenire si stingere a incendiilor,pe fiecare schimb,careia i se stabilesc sarcini concrete de interventie pentru fieacare incendiu si i se asigura instruirea practica privind modul de lucru cu mijloacele aflate in dotare.

De asemenea,la fiecare formatie,civila de pompieri,se asigura permanent receptionarea corecta a anunturilor de incendiu prin toata sistemele existente in unitate (telefon,sonerii,centrala de avertizare,radio,dispecerat etc.).Primirea si notarea datelor despre incendiu se face de catre dispecerii-telefonistii,in unitatile mari,iar in celelalte unitati de catre unul din pompierii din tura de serviciu,caruia i s-au stabilit sarcini exprese in acest sens.Consemnarea datelor referitoare la incendiu se face obligatoriu in nota de anuntare.Dupa primirea anuntului,de incendiu se alarmeaza imediat personalul formatiei civile de pompieri,inclusiv a celui care se desfasoara in obiectiv diferite activitati (control,exercitii,aplicatii,intretinerea mijloacelor de interventie etc.),precum si a pompierilor cu activitate obsteasca.Fortele formatiei care desfasoara diferite activitati in obiectiv trebuie sa mentina permanent legatura cu sediu acesteia prin telefon,radiotelefon sau prin alt mijloc de anuntare pentru a putea fi alarmate in cel mai scurt timp.De asemenea,la locul de munca al pompierilor cu activitate obsteasca se asigura mijloace de alarmare si anuntare (sonerii polarizante,telefon,sirena etc.).

Anuntarea incendiului la pompierii militari se face obligatoriu din primele momente,cunoscind find ca indeosebi in industrie,agricultura si in alte categorii de obiective orice inceput de incendiu poate deveni in scurt timp un incendiu de proportii.

Atit la primirea si transmiterea anuntului de incendiu,cit si la comunicarea datelor ulterioare,referitoare la evolutia acestuia,deosebit de important este sa se dea si sa se receptioneze corect datele,mai ales cele care primesc locul izbucnirii si proportiile incendiului.

Una dintre primele masuri ce se intreprind la serviciu a fiecarui schimb (tura) al formatiei este organizarea interventiei zilnice,care consta in stabilirea nominala a pompierilor civili care vor indeplini in schimbul respectiv functiile prevazute in decizia de constitutie a formatiei.Complectarea organizarii interventiei zilnice intra in sarcinea sefului de formatie.Cind acesta lipseste,complectarea se face in ordine de catre seful de tura,seful de grupa sau mecanicului de motopoma,dupa caz.

Pentru stabilirea pompierilor civili cu activitate obsteasca (voluntari) se ia in prealabil legatura cu acestia,iar in cazul lipsei de la serviciu a unor pompieri,se solicita conducatorilor locurilor de munca sa-i inlocuiasca cu altii din rezerva formatiei.

In unitatile care nu au regim de functionare continua pe timpul zilelor de repaus se asigura completarea incadrarii masinilor si utilajelor de stingere a incendiilor cu personalul de serviciu existent,in obiectivele respective.

Cu prilejul sarbatorilor nationale si religioase,precum si pe timpul situatiilor deosebite,se ia masuri pentru incadrarea complecta cu personal a formatiei de pompieri si uneori chiar de inainte a capacitatii de interventiei a acesteia,prin introducerea in serviciu a pompierilor din turele libere si de rezerva.

Personalul prevazut sa asigure interventia ia cunostinta despre aceasta sub semnatura,actiune care trebuie incheiata de regula,in maximum 15 min de la intrarea in serviciu intrucit la un eventual incendiu izbucnit,in acest interval de timp,mai pot fi mobilizati si pompieri care au iesit din serviciu.

Potrivit dispozitiilor legale,pompierii incadrati pe functii operative (profesionisti) au obligatia de a nu-si parasi postul pina la sosirea schimbului si predarea serviciului.Predarea si primirea masinilor si utilajelor din dotare formatiei civile,precum si a mijloacelor de anuntare si alarmare se face pe baza de proces verbal.
2.STABILIREA CONCEPTIEI DE INTERVENTIE LA INCENDII


Conceptia de actiunea a formatiei civile de pompieri in caz de incendiu se stabileste in ipotezele de stingere.Astfel:

1) La stabilirea numarului ipotezelor de stingere a incendiilor si a sectoarelor pentru care se intocmesc se tine seama de urmatoarele:

- variantele existente in planurile unice de interventie sau in planurile de interventie intocmai de unitatile si subunitatile militare de pompieri;

- numarul punctelor vitale vulnerabile la incendiu din unitate si eventual asemanarea dintre acestea;

- numarul teoretic de incendii simultane determinat potrivit numerelor si prescriptiilor tehnice;

- posibilitatile scoaterii din functiune a sistemelor de alarmare cu apa pentru stingerea incendiilor din cauza unor calamitati naturale,avarii,explozii sau alte asemenea evenimente;

- cerintele pregatirii fortelor de interventie pentru a actiona in conditii dificile si grele de lucru,determinata de situatiile complexe care se poate afla obiectivul sau unele sectii si instalatii ale acestuia.

Stabilirea conceptiei de interventie se face pe baza studiului tactic amanuntit si a analizei situatiei concrete din obiectiv.

2) La adaptarea conceptiei de interventie pentru fiecare ipoteza de stingere a incendiilor se au in vedere o serie de criterii si elemente cum sunt:

- stabilirea locului izbucnirii incendiului in punctul de control potential cel mai ridicat de producere a acestuia.Exemple: locurile in care s-au produs frecvent inceputuri de incendiu,locurile in care exista in conditii normale surse de aprindere ori imprejari care pe pot genera etc.

- delimitarea incendiului in functie de natura si proprietatile materialelor si substantelor combustibile existente si modul de distrugere a acestora; viteza de ardere si directiile principale probabile de propagare a incendiului; timpul de realizare a primei interventii;

- luarea in calcul a eficientei si a consumului de substante stingatoare a instalatiilor de stingere a incendiilor (cu spuma,apa pulverizata sau abur,tip sprinkler si drencer,tunuri,hidranti); prioritatea punerii in functiune a acestor instalatii inaintea masinilor si utilajelor mobile sau,dupa caz,prin alimentarea directa a unei instalatii de la mijloacele mobile de interventie;

- amplasarea tuturor masinilor si utilajelor din prima interventie la sursele de apa cele mai apropiate de locul izbucnirii incendiului,urmarindu-se sa nu se scoata in functiune instalatiile fixe de stingere si sa nu se reduca capacitatea lor de actiune; ingroparea masinilor si utilajelor pe sectoare,a interventiei pentru a se asigura conducerea mai operativa a acestora; asigurarea posibilitatilor de acces pe linga masinile din prima interventie,a celorlalte masini si utilaje din urgenta; stabilirea ordinelor de deplasare la incendiu a masinilor si utilajelor,precum si a baremului (timpului operativ);

- adaptarea,in functie de situatia tactica creata a celor mai adecvate si eficiente procedee de stingere a incendiului,cum sunt: reducerea temperaturii din zona de ardere; izolarea substantelor combustibile fata de aerul din atmosfera; reducerea continutului minim de oxigen sub limita de aprindere sau de ardere; introducerea de inhibitori (gaze interne,abur,substante chimice etc) in spatiile in care se produc reactii de ardere; oprirea accesului substantelor combustibile in zona de ardere;- corelarea ipotezei de stingere cu datele si elementele din schema de interventie intocmita pentru instalatiile cu pericol deosebit de incendiu si explozie sau cu organizarea prevenirii si stingerii incendiilor la locul de munca in cauza;

- stabilirea concreta a misiunilor formatiilor civile de pompieri pe sectoarele,pe grupe de lucru (salvare si evacuare,salvatori,specialisti),si dupa verificarea executarii operatiilor prevazute pentru personalul de la locul de munca (punerea in functiune a instalatiilor de racire si de stingere a incendiilor,intreruperea alimentarii cu energie electrica si combustili,golirii,purjarii,inetizarii,inchiderea unor elemente antifoc etc): localizarea si lichidarea incendiilor,precizindu-se mijloacele si substantele de stingere,evacuarea bunurilor materiale,protectia vecinatatilor;

- stabilirea mijloacelor de protectie utilizate de catre personalul de interventie si masurilor de tehnica a securitatii muncii;

- precizarea misiunilor precum fortele care coopereaza cu formatiile civile de pompieri cum sunt: sprijinirea grupelor de lucru si de salvare si evacuare,efectuarea unor lucrari ce implica un volum de munca mai mare (deschideri,deblocari,evacuari etc.) sau o pregatire specializata (primul ajutor medical,paza bunurilor evacuate si a zonei incendiului,transportul persoanelor accidentate etc.),intimpinarea fortelor de interventie din afara obiectivului si indicarea traseului cel mai scurt spre locul incendiului si altele;

- folosirea masinilor si utilajelor din dotarea formatiilor civile de pompieri la capacacitatea lor maxima de interventie,in functie de caracteristicile si performantele tehnico-tactice ale acestora,nivelul de incadrare cu personal propriu la sursele de apa la locul incendiului,dispozitivul optim adoptat (nr. de linii de furtun,tipul acestora si al tevilor substanta stingatoare utilizata,inaltimea la care se lucreaza;

- adaptarea formei dispozitivului de interventie,care poate fi circular,in linie,pe un nivel sau etajat,urmarindu-se: folosirea posibilitatilor maxime existente de contact a tevilor de stingere (cu apa,spuma sau pulberi si gaze inerte) cu suprafata incendiului; organizarea si desfasurarea energic,in continua miscare,la timp si pe directiile principale de dezvoltare a incendiului,crearea conditiilor favorabile pentru efectuarea manevrei rapide a fortelor si mijloacelor pe noi pozitii de lucru in cazul in care evolutia incendiului implica sau cind locul izbucnirii incendiului ori situatia reala (ori marcata) a acestuia difera fata de elementele stabilite initial in ipoteza de stingere.

3) Principalele elemente ale conceptiei de interventie ale formatiilor civile de pompieri se marcheaza si grafic in planul de autoaparare impotriva incendiilor.Astfel,pe schita fiecarei ipoteze se marcheaza in plan ori prin semne conventionale urmatoarele:

- amplasarea la scara a constructiei,instalatiei sau depozitului in care a izbucnit incendiul,precum si a celor vecine; denumirea ori destinatia acestora; cailor de access in constructii si instalatii (usi,scari);

- locul izbucnirii incendiului,suprafata incendiata si directiile principale de propagare;

- amplasarea tututor surselor de apa naturale si artificiale care pot fi utilizate la stingerea incendiului si capacitatea sau parametrii acestuia;

- amplasarea la sursele de apa a masinilor si utilajelor care utilizeaza apa; locul de amplasare a masinilor si utilajelor pentru stingerea cu pulberi si gaze inerte,pentru evacuarea fumului,gazelor si iluminat,pentru lucrul la inaltime si dupa caz,a acelor de rezerva;

- traseele dispozitivelor de interventie de la fiecare masina si utilaj,timpul acestora si felul substantelor stingatoare ce le refuleaza;

- amplasarea punctelor de actionare ale instalatiilor fixe si semifixe de stingere a incendiilor,precum si a dispozitivelor exterioare de interventie ale acestora (ziduri de apa,perdele de apa sau de abur etc.);

- traseele de evacuare si locurile de depozitare ale bunurilor evacuate din zona incendiului;

- punctele cardinale,(nordul,directia si viteza vintului predominant);

- timpul operativ (baremul);

- amplasarea punctului de comanda,punctului sanitar si a celorlalte elemente de coorperare;

- legenda cu semnele conventionale utilizate.

Verificarea viabilitatii ipotezelor de stingere a incendiilor se face prin exercitii si aplicatii practice,precum si la eventualele inceputuri de incendii,sau incendii.Pe baza concluzilor desprinse cu aceste prilejuri,precum si a rezultatelor obtinute in controale si verificari privind modificarile survenite (modernizarea tehnologiei,reprofilarea procesului tehnologic,dezvoltarea capacitatii de productie,dotarea cu noi mijloace de stingere etc.) se complecteaza si se actualizeaza ipotezele de stingere astfel incit conceptia de interventie materializata in acestea sa fie in permanenta in concordanta cu realitatea din obiectiv.

Pentru a se asigura accesul actiunii de stingere a incendiilor este necesara ca ipotezele de stingere si modul practic de aplicare a acestora sa fie cunoscute temeinic,in partile cel privesc,de catre intregul personal care participa la prima interventie.Eficienta aplicarii ipotezelor de stingere depinde totodata de modul cum se asigura conducerea unitatii si permanenta a fortelor si mijloacelor de interventie.


3.ORGANIZAREA INTERVENTIEI LA CALAMITATI NATURALE


Organizarea interventiei pentru limitarea si lichidarea efectelor provocate de calamitati natural se inscrie de asemenea in planul de aparare impotriva incendiilor si cuprinde nominalizarea constructiilor,instalatiilor sau zonelor care pot fi afectate,masurile specifice care se iau in caz de inundatii,inzapeziri si cutremur,precum si planurile cladirilor intocmite potrivit prevederilor legale.

Planurile cladirilor se intocmesc in trei exemplare si contin:

- descrierea detaliilor constructive (tipul si natura structurii de rezistenta si a acoperisului,numarul de niveluri si inaltime a cladirii),numarul de persoane pe schimburi,lista cu organele si unitatile cu care se coopereaza si modul de realizare a legaturii cu acestea;

- planurile constructiilor sau instalatiilor realizate la scara pe forma A4 pe care se marcheaza pozitia cailor de acces si a intrarilor,retelele de alimentare cu apa,de canalizare,de gaze,de energie electrica si de incalzire cu punctele de intrerupere (actionare) a acestora,punctele de oprire a alimentarii instalatiilor din constructii cu substante periculoase (combustibile,toxice etc.) si de evacuare rapida a acestora din cladire.

Planurile cladirilor se intocmesc de catre conducerea unitatii prin comisia tehnica P.S.I. si compartimentul de proiectare sau de investitii al unitatii,ori de catre institulul de proiectari de specialitate care a proiectat si constructia si instalatiile tehnologice respective.In unitatile mari planurile se pastreaza,de regula,la compartimentul administrativ sau la cel tehnic.

Pentru noile obiective de investitii,planurile cladirilor se intocmesc de proiectant.

Insusirea elementelor din planurile de situatie si actualizare acestora se face prin recunoasteri,exercitii si aplicatii.Contact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2022 - Toate drepturile rezervate -|