Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Constructii


Qdidactic » bani & cariera » constructii
Tehnica auditului energetic pentru cladiriTehnica auditului energetic pentru cladiri


UPB- CURS INTENSIV


Cursul : ACTE NORMATIVE PRIVIND CONSTRUCTIILE SI EFICIENTA ENERGETICA

IN CLADIRIPanorama actelor normative si reglementarilor din domeniul constructiilor si

eficientei energetice pentru cladiri.


Tipuri de acte normative, si organele emitente

Legislatie primara legislatie secundara


Cai de informare pentru cunosterea Legislatiei si a reglementarilor tehnice.
Politici si acte normative ale Uniunii Europene referitoare la cladiri si la eficienta energetica.

Directiva 89 /106 /CEE , Documentele Interpretative 94 /C62 /01

Directiva 2002 /91 /CE "Performanta energetica a cladirilor "

Directiva 2006 /32 /CE privind eficienta energetica la utilizatorii finali si serviciile

energetice.

Cartea alba pentru o strategie comunitara si un Plan de actiune " Energie pentru

viitor : sursele regenerabile". COM ( 599.


Politica si strategia nationala in domeniul eficientei energetice.

Strategia energetica a Romaniei pentru perioada 2007 - 2020

HG 163 /2004 privind stategia nationala in domeniul eficientei energetice.

Primul plan national de actiune in domeniul eficientei energetice (2007 -2010 )

HG 153 /5 /2003 privind strategia de valorificare a surselor regenerabile de energie.


Prevederi ale legislatiei romane referitoare la eficienta energetica

Evidentierea principalelelor aspecte referitoare la :

importanta actului normativ respectiv

organizarea activitatii si programe nationale

indicatori de performanta energetica

obligatii si responsabilitati ale utilizatorilor de energie

finantarea proiectelor de eficienta energetica ; stimulente financiare si fiscale

formarea auditorilor energetici / obligatii si responsabilitati ale auditorilor energetici


Legea 10/ Legea 123/ 2007


Legea 372 /2005 .Ordinul MDLPL nr.691 /10.08.2007 si nr.157 /2007


Legea 199 /200, Legea 56 /2006

OG 29 / Legea 325 /2002 pentru aprobarea OG 29 /2000

OUG 174 / Legea 211 /2003 pentru aprobarea OUG 174 /2002

HG 1735 /2006 Norma metodologica de aplicare a OUG 174 /2002

Ordin MLPTL nr. 550 /2003 - Indrumator pentru atestarea auditorilor energetici


pentru cladiri si instalatii aferente.


Ordin MTCT nr.157 /2007 privind Metodologia de calcul al performantei energetice a

cladirilor.


Reglementari tehnice ( normative ,ghiduri, standarde ) prin care se promoveaza

eficienta energetica in cladiri si economisirea energeiei ( selectie ):


Masurari si investigatii :


GT 032 -01, MP 037- 04


Calculul necesarului de caldura al cladirilor :


SR 1907 /1, SR 1907 /2, SR 4839, SR EN 12831


C107 -2005 : C107 /1 , C107 /2 , C107 /3 , C107 /4 , C107 /5


STAS 4908 -85, STAS 11984 - 83, STAS 1797/2 - 88


Metodologii de calcul al performantei energetice al cladirilor


NP 047 -2000, NP 048 -2000, NP 049 -2000


MC 001/1 -2006 ,MC 001 /2 -2006 , MC 001 /3 -2006


Solutii cadru de reabilitare energetica a cladirilor :


MP 013 - MP 012 -2001 ,SC 006 - 01 , SC 007 -01

SC 002 -98 ,ME 005 -2000,


Normative de instalatii :


I 13 - I 13 /1 -02 , I 9 -94 , I5 -98, NP -I7 -02 ,NP 061 -02


NP 058 -02, NP 029 -02


Ghiduri de performanta :


NC 001 -99, GT 058 -03, GT 059 03, GT 060 - 03, GT 063 - 04
Situatia fondului existent de cladiri din RomaniaImportanta proiectelor pilot (demonstartive )Programe nationale de reabilitare si modernizare energetica a cladirilor.BIBLIOGRAFIE


Cursul "Politici si Legislatie de eficienta energetica in cladiri"


Acte normative ale Uniunii Europene

Legislatia europeana referitoare la utilizarea eficienta a energiei in constructii si alte domenii , care trebuie transpusa in legislatiile nationale ale Statelor Membre ale UE, este formata din :

Directiva 2002 /91 / CE referitoare la Performanta Energetica a Cladirilor.


Directiva 2006 /32 /CE privind eficienta energetica la utilizatorii finali si serviciile energetice.

Cartea Alba pentru o strategie comunitara si un Plan de actiune " Energie

pentru viitor - sursele regenerabile" COM (97 ) 599.


Directiva Consiliului Europei nr. 89 /106 CEE privind produsele pentru constructii, (sta la baza armonizarii legilor , reglementarilor tehnice si prevederilor administrative ale Statelor Membre ale Uniunii Europene in

domeniul constructiilor).


Comunicarea Comisiei cu privire la Documentele Interpretative nr. 94 /C62/01 (explica detaliat cerintele esentiale din Directiva Consiliului Europei

nr.89 /106/ CEE si alte prevederi specifice privind caracteristicile produselor si

familiilor de produse pentru constructii si instalatii, inclusiv instalatiile de

incalzire si sistemele de alimentare centralizata cu caldura a constructiilor).


Decizia Comisiei nr.99 /91/CE din 25.01.1999 cu privire la procedura de atestare a conformitatii produselor pentru constructii, in temeiul art. 20 ( 2 ) al directivei 89 /106/ CEE referitoare la produse termoizolante.


Decizia Comisiei nr.97 /556 / CE din 14.07. 1997 cu privire la procedura de atestare a conformitatii produselor pentru constructii, in temeiul art. 20 ) al directivei 89 /106 /CEE referitoare la sisteme compozite de izolare termica exterioara.


Directiva Consiliului nr. 92 /42 /CEE privind cerintele referitoare la randament pentru noile cazane cu apa calda alimentate cu combustibili lichizi sau gazosi.
Acte normative romanesti


Actele normative se impart in :

legislatia primara : legi, ordonante, hotarari de guvern, ordine ale ministerelor

legislatie secundara si reglementari tehnice : normative, instructiuni, ghiduri, metodologii , standarde


In domeniul eficientei energetice, in general , si al reabilitarii si modernizarii energetice a cladirilor in special, exista in prezent in Romania un cadru legislativ bine inchegat , care permite o buna dezvoltare a activitatii.


Se trec in revista, in continuare, principalele acte normative aplicabile in domeniul eficientei energetice si al reabilitarii si modernizarii energetice a cladirilor si instalatiilor aferente.


Legislatia primara


Legea nr.10/18.01.1995 privind calitatea in constructii (MO12/18.01.1995 );

modificata de Legea 123/2007.


Legea 372 / 2005 privind performanta energetica a cladirilor (MO 1144/

19.12.2005)


Ordinul MDLPL nr.691 /2007 - Norma metodologica privind performanta

energetica a cladirilor (MO 695 /12.10.2007).


Ordinul MDLPL nr.157 /2007 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al

performantelor energetice a cladirilor (MO 126 bis / 21.02.2007).


Legea nr. 199/13.11.2000 privind utilizarea eficienta a energiei (MO

577/ ; modificata de Legea 56 /2006.


HG nr.393 /18.04.2002 - Norme metodologice de aplicare a legii nr.199/2000


OG nr.29 /30.01.2000 - Ordonanta privind reabilitarea termica a fondului

construit existent si stimularea economisirii energiei termice

(MO 41/31.01.2000).


Legea nr.325 / 27.05.2002 pentru aprobarea Ordonantei nr. 29 /2000


OUG nr.174 / 27.11.2000 -Ordonanta de urgenta privind instituirea masurilor

speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate.


Legea nr.211/16.05.2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta

nr.174 /2002.


OG nr.187 /2005 pentru modificarea OG 174 /2002 si Legea 260 /2006 pentru

aprobarea OG 187/2005.


HG 1735 /2006 - Norma metodologica de aplicare a Ordonantei de urgenta

nr.174 /2002 (MO 1008 /19.12.2006).


Ordinul MLPTL nr.550 /09.04.2003 -Indrumator pentru atestarea auditorilor

energetici pentru cladiri si instalatiile aferente (MO 278 /21.04.2003)


HG 761 /26.07.2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata pentru

aparatele consumatoare de combustibili gazosi.Reglementari tehnice


C107 /1 Normativ privind calculul coeficientilor de izolare termica la cladirile de

locuit (MO 1124 bis /2005).


C107 /2 Normativ privind calculul coeficientilor de izolare termica la cladirile cu

alta destinatie decat cele de locuit.


C107 /3 Normativ privind calculul termotehnic al elemetelor de constructie ale

cladirilor.


C107 /4 Ghid pentru calculul performantelor termotehnice ale cladirilor de

locuit.


C107 /5 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie in

contact cu solul.


GT 032 -01 Ghid privind proceduri de efectuare a masurarilor necesare

expertizarii termoenergetice a constructiilor si instalatiilor aferente

( BC nr.3 -2002 ).


MP 037- 04 Metodologie privind determinarile termografice in constructii.

( BC nr.9-2007 ).


NP 048 Normativ pentru expertizarea termica si energetica a cladirilor existente

si a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente

acestora ( BC nr.4 -2001 ).


NP 049 Normativ pentru elaborarea si acordarea certificatului energetic a

cladirilor existente ( BC nr.5 -2001 ).


NP 047 Normativ pentru realizarea auditului energetic al cladirilor existente si al

instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora

( BC nr.5 -2001 ).


NP 060 -02 Normativ privind stabilirea performantelor termo -higro -energetice

ale anvelopei cladirilor de locuit existente , in vederea reabilitarii si

modernizariilor termice (Brosura IPCT).


GP 058 -2000 - Ghid privind optimizarea nivelului de protectie termica la

cladiri de locuit (Brosura IPCT).


GT 040 - 02 Ghid de evaluarea gradului de izolare termica a elementelor de

constructie la cladirile existente ,in vedere reabilitarii termice.


SC 007 -02 Solutii cadru pentru reabilitarea termo -higro - energetica a

anvelopei cladirilor existente.


SC 006 -01 Solutii cadru pentru reabilitarea si modernizarea instalatiilor de

incalzire din cladiri de locuit ( BC nr.5 /2002).


MP 013 -2001 Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a masurilor de

reabilitare termica a cladirilor si instalatiilor aferente ( BC nr.5 /2002).


MP 012 -01 Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a masurilor de

reabilitare termica a cladirilor social culturale si instalatiile aferente acestora.


Mc 001/1,2,3 -2006 Metodologie de calcul al performantei energetice a

cladirilor.GT 060 -03 Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatiile de incalzire

centrala (Brosura IPCT).


GT 058 -03 Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatiile de ventilare.


GT 059 -03 Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatiile electrice.


GT 063 -04 Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatii sanitare.


GT 060 -2000 Ghid pentru proiectarea instalatiilor de incalzire perimetrala la

cladiri ( Brosura IPCT ).

I 13 -02 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire

centrala (BC 14-15 /2003 ).


I 13 /1 -02 Normativ pentru exploatarea instalatiilor de incalzire centrala.


I 9 -94 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare.


I 5 - 98 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si

climatizare.


NP - I7 -02 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 Vc.a. si 1500 Vc.c.


NP 061 -02 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat

artificial in cladiri.


NP 058 Normativ privind proiectarea si executarea sistemelor centralizate de

alimentare cu energie termica - retele si puncte termice.


NP 029 -02 Normativ de proiectare ,executie si exploatare pentru retele termice cu conducte preizolate.


SC 002 -98 Solutii cadru de contorizare a consumurilor de apa, gaze si

energie termica aferente instalatiilor din blocuri de locuinte.


ME 005 -2000 Manual pentru intocmirea instructiunilor de exploatari privind

instalatiile aferente constructiilor.


PTA 1-2002 Prescriptii tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de

combustibili gazosi.


SR EN 27726 Ambiante termice. Aparate si metode de masurare a marimilor

fizice.


SR EN ISO 13187 - 2000 Performanta termica a cladirilor - Detectia calitativa

a neregularitatilor termice in anvelopele cladirilor - Metode in infrarosu ( ISO

6781: 1983 modificat).


SR 1907/1 Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii de

calcul.


SR 1907 /2 Instalatii de incalzire.Necesarul de caldura de calcul.Temperaturi

interioare conventionale de calcul.


SR 4839 Instalatii de incalzire. Numarul anual de grade - zile.


SR EN 12831 Sisteme de incalzire a cladirilor.Metoda de determinare a

necesarului de caldura de calcul.


STAS 4908 -85 Cladiri civile ,industriale si agrozootehnice.Arii si volume

conventionale.


STAS 11984 - 83 Suprafata echivalenta termic a corpurilor de incalzire.


STAS 1797/2 88 Dimensionarea radiatoarelor de fonta.

Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright