Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi
Economie


Qdidactic » bani & cariera » economie
Analiza SWOT a turismului din judetul Suceava

facebook twitter whatsapp


Analiza SWOT a turismului din judetul Suceava
In cadrul sistemelor sociale si economice intelegerea fenomenelor, previziunea si reactia la mediul extern, concomitent cu receptivitatea fata de actiunile si de capacitatea de a proiecta strategiile si procesele organizationale, se poate realiza printr-o investigatie bazata pe analiza SWOT.

SWOT este un acronim provenit de la Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, adica puncte tari (atuuri), puncte slabe (carente, slabiciuni, deficiente), oportunitati si riscuri.

Ca urmare a efectuarii unei analize SWOT a activitatii turismului din judetul Suceava, s-au identificat urmatoarele:


1. Cadrul natural

Puncte tari

Puncte slabe

Pozitia geografica - peisaje naturale atractive;Relief foarte variat - o zona naturala deosebita;

Flora, fauna diverse;

Resurse naturale (ale solului si subsolului) bogate;

Ecosistem, rezervatii naturale;

Existenta arealelor turistice (zone) deosebite;

Posibilitatea de a practica diverse tipuri de turism pe toata perioada anului (in toate anotimpurile).

Insuficienta valorificare si dezvoltare a potentialului turistic de care dispune judetul;

Insuficienta pregatire de specialitate a unor lucratori din industria ospitalitatii;

Insuficienta comunicare si coeziune pentru realizarea unor obiective majore in domeniul turismului.

Oportunitati

Riscuri

Dezvoltarea unor noi statiuni turistice: Campulung Moldovenesc, Cacica, Botus (statiune etnografica);

Sustinerea proiectelor care introduc valoare turistica, obiective si evenimente culturale si spirituale din Bucovina;

Incurajarea dezvoltarii unor noi forme de turism (de exemplu turism stiintific, de aventura).

Conditiile meteo aspre (verile reci si ploioase, iernile geroase cu precipitatii abundente);

Lipsa marcii turistice "Bucovina" care sa fie un produs complex, sa valorifice in totalitate potentialul de care dispune zona si atractiile culturale si traditionale.

2. Potentialul turistic

Puncte tari

Puncte slabe

Existenta monumentelor istorice (manastirile din Bucovina);

Existenta "celor 1000 de biserici";

Existenta muzeelor;

Existenta caselor memoriale;

Valorificarea spatiului multicultural si multietnic, cu un bogat trecut istoric.

Promovarea insuficienta a unor obiective turistice (numar redus de centre de informare turistica, lipsa materialelor promotionale de tipul brosurilor oferite gratuit in unitatile de cazare, lipsa unor ghiduri culturale din care turistul sa poata afla activitatile si evenimentele culturale ce se desfasoara pe parcursul sejurului sau);

Lipsa organizarii evenimentelor care sa puna in evidenta traditiile si obiceiurile din regiune;

Masuri insuficiente luate pentru pastrarea monumentelor istorice si culturale;

Oferta de agrement insuficienta - agentii economici din domeniu nu dispun de echipamente de recreere si practicare a sporturilor accesibile turistilor.

Oportunitati

Riscuri

Constituirea Parcului National Regional al Manastirilor din Bucovina;

Restaurarea monumentelor istorice, manastiri si refacerea unor obiective turistice de mare interes (Cazinoul de la Vatra Dornei);

Crearea unei Burse de turism la Suceava;

Includerea unor case de vacanta (pensiuni agroturistice) in reteaua de agenti de turism din Romania si in retelele europene profesionale.

Incurajarea unor noi forme de turism si valorificarea mostenirii istorice, culturale, spirituale si de traditie.

Lipsa de coeziune a masurilor de dezvoltare economica si sociala pe fondul accentuarii lipsei de incredere a populatiei in redresarea economica a tarii;

Degradarea monumentelor de arta si arhitectura;

Lipsa de colaborare intre regiuni pentru dezvoltarea turismului (promovarea unui turism care sa includa zona Maramures si Bucovina).

3. Infrastructura

Puncte tari

Puncte slabe

Drumul european E85;


Aeroportul Suceava - Salcea;

Reteaua feroviara;

Crearea capacitatilor de cazare (pensiuni, hoteluri, moteluri) cu respectarea standardelor internationale.

Dezvoltarea coridorului european est-vest;

Infrastructura rutiera modernizata (se afla sub standardele minime acceptate);

retele de alimentare cu gaze, apa potabila si canalizare slab dezvoltate, mai ales in mediul rural;

infrastructura de sanatate si educatie insuficient modernizata;

infrastructura pentru drumetii (drumuri forestiere, carari de munte) nesemnalizate si neintretinute corespunzator (marcaje corespunzatoare);

slaba dezvoltare a infrastructurii turistice, lipsa magazinelor cu articole de specialitate pentru turisti (suveniruri, harti, ghiduri, pliante).

Oportunitati

Riscuri

Modernizarea infrastructurii aeriene;

Modernizarea, extinderea si refacerea infrastructurii de transport rutier;

Extinderea si modernizarea infrastructurii de mediu;

Realizarea unor proiecte de infrastructura in cadrul Euroregiunii Prutul de Sus.

Capacitatea scazuta a populatiei din regiune de a prelua costuri specifice de utilizare si intretinere a infrastructurii reabilitate, modernizate sau construite, datorita posibilitatilor materiale si financiare reduse;

Furnizarea anumitor tipuri de servicii din infrastructura de utilitati implica costuri foarte ridicate;

Insuficienta colaborare intre administratiile publice locale si judetene pentru promovarea unor mari proiecte de interes judetean sau national.

4. Mediul

Puncte tari

Puncte slabe

existenta resurselor necesare de apa potabila in majoritatea localitatilor, atat din punct de vedere cantitativ, cat si calitativ;

dotarea laboratorului APM Suceava cu tehnica performanta de monitorizare a mediului;

poluare scazuta a aerului in judet, datorita inchiderii/ retehnologizarii unor agenti  poluatori;

utilizarea la scara redusa a pesticidelor si ingrasamintelor chimice, cu efecte favorabile asupra dezvoltarii unei agriculturi ecologice;

posibilitatea de a crea capacitati de productie care sa produca si sa valorifice produsele ecologice.

Poluarea atmosferica si nivel crescut de zgomot in localitatile urbane, datorita traficului rutier;

Poluarea apelor de suprafata si subterane ca urmare a inexistentei/ insuficientei capacitati de epurare a apelor reziduale in statiile de epurare

Inexistenta sistemelor centralizate de alimentare cu apa in mediul rural si gradul de uzura avansat al retelelor de distributie apa potabila din zonele rurale

Colectarea neselectiva a deseurilor si lipsa sistemelor de colectare a acestora in zonele rurale;

Cresterea gradului de eroziune a solului datorita posibilitatilor reduse de efectuare a lucrarilor de imbunatatiri funciare.

Oportunitati

Riscuri

Existenta unor programe cu cofinantare internationala orientate direct pentru protectia mediului si a naturii (LIFE, ECOLINKS, REC, GEF si altele);

Dezvoltarea parteneriatelor in vederea derularii proiectelor de mediu;

Posibilitatea finantarii/cofinantarii de la Fondul de Mediu a unor proiecte prioritare de mediu;

Elaborarea si respectarea masurilor cuprinse in Planul Local de Actiune pentru Protectia Mediului al judetului Suceava.

Fonduri insuficiente destinate protectiei mediului;

Continuarea defrisarilor necontrolate cu efecte asupra poluarii aerului, eroziunii solului;Depozitarea necontrolata a deseurilor in mediul rural;

Existenta unor zone predispuse la dezastre naturale (alunecari de teren, inundatii) si lipsa hartilor de risc a localitatilor.

5. Mediul de afaceri

Puncte tari

Puncte slabe

Cifra de afaceri din domeniul hotelier, restaurante, agentii de turism este realizata de IMM-uri cu activitate in acest domeniu;

Finalizarea procesului de privatizare (agentii economici din domeniul turismului isi desfasoara activitatea numai in domeniul privat).

Mediul fiscal si legislativ instabil;

Asigurarea resurselor financiare bugetare (de catre autoritatile locale in vederea facilitatii accesarii de finantari rambursabile sau nerambursabile);

Insuficienta colaborare intre universitate (Facultatea de Turism) si agentii economici cu activitati in domeniul turismului.

Oportunitati

Riscuri

Crearea Centrului de afaceri (expozitional) "Bucovina" de langa Aeroportul Suceava;

Posibilitatea dezvoltarii mediului de afaceri ca rezultat al constructiei parcurilor industriale si a incubatoarelor de afaceri;

Dezvoltarea IMM-urilor in domeniul serviciilor.


Modificarile legislative repetate (inclusiv cele fiscale);

Slaba competitivitate a firmelor din judet, comparativ cu cele din statele UE;

Blocajele financiare care se produc periodic;

Gradul redus de asociativitate si cooperare a IMM-urilor.

6. Cercetarea, inovarea tehnologica si IT, crearea societatii informationale

Puncte tari

Puncte slabe

Existenta centrului universitar (preocupari in cercetare, inventica, inovare tehnologica, informatizare si promovarea societatii informationale);

Existenta Bancii de Gene;

Existenta Statiunii de Cercetare si Dezvoltare Agricola Suceava, Statiunii de Cercetare si Dezvoltare in pomicultura Falticeni, Statiunea pentru Cercetare in cultura molidului - Campulung Moldovenesc.

Insuficienta finantare a sectorului de cercetare-inovare, IT;

Insuficienta conlucrare intre mediul academic, institutiile specializate si cercetare si agentii economici cu privire la folosirea rezultatelor activitatii de cercetare si de transferul tehnologic.

Oportunitati

Riscuri

Dezvoltarea transferului de tehnologie prin parcurile tehnologice si de soft realizate in cadrul programelor cu finantare externa;

Dezvoltarea intr-un ritm accelerat a comertului electronic si a pietei e-bussiness;

Dezvoltarea societatii informationale prin convergenta canalelor de comunicatii;

Prezenta pe piata a unor firme de IT din Europa si SUA care promoveaza cele mai avansate tehnologii.

Migrarea fortei de munca calificate si specializate din cercetare-inovare catre alte tari care ofera un salariu motivant;

Costurile ridicate privind accesul la tehnologie pe plan mondial si care pot genera noi decalaje.

7. Dezvoltarea rurala

Puncte tari

Puncte slabe

Productia agricola;

Productia silvica;

Productia cinegetica;

Existenta centrelor de recoltare si valorificare a fructelor de padure, a ciupercilor.

Ponderea ridicata a populatiei concentrate in mediul rural;

Exploatatiile agricole se realizeaza pe loturi de dimensiuni mici, ceea ce conduce la un grad de valorificare redus;

Utilajele din parcurile agricole existente la nivelul comunelor sunt insuficiente avand un grad de uzura avansat si nu sunt performante.

Oportunitati

Riscuri

Acordarea de facilitati pentru asocierea detinatorilor de terenuri agricole, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;

Cresterea productiei agricole datorita folosirii substantelor fertilizatoare ecologice;

Valorificarea potentialului silvic si cinegetic de care dispune judetul.

Slaba competitivitate a firmelor de profil din judet cu cele din statele membre ale UE;

Acces redus la credite pentru dezvoltarea rurala;

Acces redus la granturi nerambursabile, la activitati desfasurate in mediul rural, deoarece nu sunt preluate informatiile.

8. Resurse umane

Puncte tari

Puncte slabe

Ponderea populatiei tinere;

Facultatea de turism;

Scoala de arte si meserii;

Ospitalitatea traditionala a proprietarilor si a personalului care desfasoara activitati in domeniul turismului;

Preocuparea autoritatilor locale pentru dezvoltarea acestui sector de activitate.

Colaborarea deficitara intre actorii de pe piata turistica;

Ponderea ridicata a populatiei din mediul rural care nu are posibilitate materiala de a dezvolta o activitate in acest domeniu;

Lipsa centrelor de instruire-consiliere sau a centrelor de servicii integrate de consultanta pentru persoanele interesate sa desfasoare activitati in acest domeniu.

Oportunitati

Riscuri

Elaborarea Planului Regional de Actiune pentru Invatamantul Profesional si Tehnic (PRAI) 2004-2011;

Constituirea Consortiului Regional N-E pentru dezvoltarea invatamantului profesional si tehnic TVET si a invatamantului universitar tehnic;

Consolidarea relatiilor de parteneriat intre toti operatorii turistici de zona si organizatiile neguvernamentale cu activitate in domeniul turistic;

Crearea unor parteneriate cu organisme sau investitori straini in sectorul turistic; integrarea in programele finantate de Uniunea Europeana.

Slaba capacitate a firmelor de consultanta din judet;

Nepregatirea si neutilizarea corespunzatoare a fortei de munca prin programe de integrare pe piata muncii;

Migratia fortei de munca calificate spre alte zone sau alte state.


Probleme critice care influenteaza asupra activitatii turistice:


Destinatia turistica Bucovina est inclusa in 80-90% din circuitele turistice din Romania, insa, in general, este considerata o zona de tranzit deoarece durata medie de sedere a turistilor aici este de 1,5 nopti;

Lipsa unei marci turistice "Bucovina";

Raportul dintre pretul produselor turistice si calitatea serviciilor prestate;

Lipsa unei politici eficiente de promovare a Bucovinei;

Lipsa centrelor de informare si promovare a Bucovinei;

Preocupari reduse in dezvoltarea micilor mestesuguri artizanale si a retelei de distributie de produse artizanale specifice;

Situatia infrastructurii rutiere si de comunicatie.Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2023 - Toate drepturile rezervate -| copyright