Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Management


Qdidactic » bani & cariera » management
Fisa postului: aprovizionare, vanzareFisa postului: aprovizionare, vanzareFISA POSTULUINume si prenume:..


A. Identificarea postului:


1. Compartimentul: APROVIZIONARE, VANZARE

2. Denumirea postului: GESTIONAR DEPOZIT

4. Relatii cu alte posturi:

a)      relatii ierharhice:

relatii de subordonare: SEF Comp.   APROVIZIONARE, VANZARE

relatii functionale:interne: in principal cu COMPARTIMENTUL VANZARE, COMPARTIMENT APROVIZIONARE

cu departamentele colaterale activitatii pe care o desfasoara

externe: nu este cazul


5. Gradul de accesibilitate in sistem: II


6. Scopul principal al postului: COORDONAREA ACTIVITATII DE APROVIZIONARE


B. Cerintele postului:


1. Pregatirea necesara ocupantului postului:

pregatirea de specialitate: studii superioare

limbi straine: nu este cazul

perfectionari (specializari): traning interne specifice;

cunostinte de operare/programare pe calculator: nivel mediu, Word, Excel, Power Point, Outlook, etc.

Experienta:

vechime in munca: nu se specifica

vechime in specialitate: nu se specifica

perioada pentru acomodare la cerintele postului: 3 luna

Aptitudini si abilitati necesare:

abilitati de comunicare


grad ridicat de initiativa, interactivitate,

responsabilitate privind manipularea materialelor primite

discernamant in luarea deciziilor

integritate si inalta tinuta morala

grad ridicat de autonomie in actiune

capacitate mare de atentie

capacitate ridicata de analiza si sinteza

pastrarea confidentialitatii informatiilor

tinuta decenta

4. Atitudini necesare/comportament solicitat:

spirit de initiativa

adaptabilitate

flexibilitate

capacitate de a lucra in echipa

prestanta, tact si amabilitate in relatia cu clientul

disponibilitate la schimbare

seriozitate

discretie

promptitudine

simt al ordinii si responsabilitatii

perseverenta

punctualitate

consecventa

obiectivitate

corectitudine

cinste

sinceritate

devotament fata de compania reprezentata

5. Paramentri privind starea sanatatii somatice: apt medical

6. Trasaturi psihice si de personalitate: normale


C. Conditii specifice de munca:


1. Locul de munca: sediul companiei S.C.  HAWLE SRL, furnizorii

2. Programul de lucru: 40 ORE / SAPTAMANA

3. Concediu de odina : conform legislatiei in vigoare ;

4. Compensari:

  • poate beneficia de prime in conditiile in care firma le acorda;

D. Descrierea sarcinilor, indatorilor si responsabilitatilor postului


1. Sarcini si indatoriri:

  • sa raspunda operativ la solicitarile conducerii,
  • isi va insusi si va respecta instructiunile de marketing promovate de societate;
  • reprezentarea societatii in relatiile cu funizori si  tertii;
  • se va conforma politicii promovate si instructiunilor date, dupa cum ii      vor fi comunicate periodic;
  • sa raspunda pentru pagubele aduse societatii, ca urmare a nerealizarii in termen sau realizarii defectuase si/sau incomplete a sarcinilor, respectiv lucrarilor, daca acestea s-au produs din vina sa;
  • sa presteze efectiv serviciile solicitate de conducere si convenite de comun acord;

2. Responsabilitati:


sa-si insuseasca instructiunile/procedurile de manipulare, depozitare si livrare ale tuturor produselor de care raspunde

tine evidenta  produselor,prin program WINMENTOR

participa la receptia marfii, sorteaza marfa pentru livrare;

anunta orice deteriorare in timpul depozitarii,

evalueaza starea materialului la intervale de timp corespunzatoare stabilite,

tine evidenta materialele primite care sunt neconforme (PRODUSE NECONFORME ) , si nu permite livrarea acestora.

Raspunde de ordinea si curatenia in depozit,

Respecta normele de protectia muncii  si instructiunile de lucru la manipularea utilajelor de incarcare / descarcare,Prin semnarea prezentei, confirm luarea la cunostinta a obligatiilor ce-mi revin din  fisa postului si sistemului de proceduri interne si imi asum raspunderea civila contractuala, contraventionala si disciplinara in eventuala incalcare a acestora si a legislatiei in vigoare.


Data . . . . . . . . . . . . . .


Am luat la cunostinta si am primit un exemplar:


Nume si prenume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Carte identitate, seria . . . . . . ., numarul . . . . .Semnatura . . . . . . . . . . . .

Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright