Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi
Management


Qdidactic » bani & cariera » management
functiile intreprinderiifunctiile intreprinderii


Universitatea “Stefan cel Mare” Suceava

Economia comertului,turismului si serviciilor


I. Functiile intreprinderii:


1. Scopul intreprinderii


Functia comerciala


Functia de marketing


Functia financiar-contabila

Functia de personal


Functia de cercetare-dezvoltare


Functia de productie


SCOPUL INTREPRINDERIIRealizarea scopului intreprinderii - producerea si vanzarea bunurilor sau serviciilor in conditii de eficienta - presupune desfasurarea unor activitati specifice.


Corespunzator obiectivelor intreprinderii, principalele sale functii sunt: vanzarea, utilizarea/combinarea diferitilor factori de productie si cumpararea.Studierea functiilor intreprinderii presupune:
1. descompunerea activitatii globale in operatii identice in ce priveste obiectivele vizate sau in grupuri de activitati omogene, specializate;
concretizarea domeniilor in care se manifesta autoritatea intreprinderii.Functiile intreprinderii sunt:

  1. Functia comerciala

  1. Functia de marketing

  1. Functia financiar-contabila

  1. Functia de personal

  1. Functia de cercetare-dezvoltare

  1. Functia de productieFUNCTIA COMERCIALAIn economia de piata, functiunea comerciala are un rol determinant in ansamblul functiunilor intreprinderii. Rolul actual al acestei functiuni este rezultatul unei evolutii pe etape:


In prima etapa, era specifica revolutiei industriale, in care conducatorii intreprinderii erau preocupati de rezolvarea sarcinilor de productie. In aceasta perioada se urmarea diminuarea costurilor de productie prin producerea unui volum cat mai mare de bunuri, iar functiunea comerciala avea un rol secundar, indeplinit chiar de responsabilul cu productia;


In etapa a doua (a aparut dupa marea criza economica din perioada 1929-1933, in care predominanta era vanzarea) a devenit clar ca nivelul actiunii intreprinderii nu depinde numai de oferta de produse, ci si de cererea exprimata de consumator. S-au creat astfel structuri organizatorice comerciale capabile sa vanda produsele fabricate de intreprinderi, functiunea comerciala fiind, totusi, dispersata intre diferitele compartimente ale intreprinderii;


In etapa a treia, are loc implementarea in cadrul structurii organizatorice a intreprinderii a compartimentului de marketing. Aceasta noua conceptie a aparut datorita accelerarii progresului tehnic, care face sa apara tot mai multe produse, lucrari si servicii noi si a intensificarii concurentei. Pentru a putea sa reuseasca, intreprinderea trebuie sa studieze in permanenta piata, consumatorul, in scopul unei bune cunoasteri de a satisface nevoile care se manifesta.
Functia comerciala - cuprinde ansamblul de activitati ce vizeaza aprovizionarea tehnico-materiala, desfacerea produselor, comertul exterior si cooperarea economica internationala, in vederea procurarii mijloacelor necesare si desfacerii produselor, serviciilor si lucrarilor care fac obiectul de baza al intreprinderii.

Activitati:

a) aprovizionarea (aprovizionarea tehnico-materiala):

calculeaza necesarul de resurse materiale (materii prime, materiale, combustibil, energie etc.) pentru fabricarea productiei contractate;

incheie contractele de aprovizionare tehnico-materiala;

efectueaza calculul privind stocurile pentru productie;

determina normele de consum specific de aprovizionare tehnico-materiala;

organizeaza receptii calitative si cantitative ale materiei prime, materialelor si a activitatilor din depozite, etc.


b) marketing:

efectueaza studii asupra pietei interne si externe;

elaboreaza studii in vederea fundamentarii strategiei si politicii de dezvoltare a firmei;

culege si prelucreaza informatiile in vederea fundamentarii programelor de productie;

efectueaza studii ale necesitatilor si comportamentul consumatorului, prin aceasta cunoscandu-se ulterior cererea de productie pentru intreprindere in vederea adaptarii la dinamica mediului.

c) desfacerea:

efectueaza prospectarea pietei interne si externe pentru stabilirea potentialilor clienti ai intreprinderii;

incheie contracte de vanzare pentru produsele intreprinderii;

efectueaza calculul marimii stocurilor de produse finite;

organizeaza activitati de servire si depozitare;

organizeaza participari la diferite targuri, expozitii;

asigura reclama, etc.FUNCTIA DE MARKETING
Functia de marketing are rolul de prospectare a pietei de vanzare si proiectarea mijloacelor si eforturilor intreprinderii astfel incat sa se obtina maxim de profit in conditii de satisfacere cat mai completa a cererii.


Intreprinderea apare ca produs si agent al mediului economic social. Succesul sau insuccesul intreprinderii in cadrul pietei este dat de masura in care intreprinderea reuseste sa se integreze mediului. Conectarea intreprinderii la mediu reprezinta mijlocul prin intermediul caruia acesta reuseste sa obtina profitul scontat si totodata satisfacerea nevoilor consumatorilor. Intreprinderea desfasoara, intr-o organizare specifica, activitati de cunoastere a mediului si de adaptare a activitatii sale la dinamica acestuia. Totalitatea acestor activitati sunt reunite in cadrul functiei de marketing a intreprinderii. Activitatile grupate in aceasta functie pot fi clasificate astfel:

- Investigarea mediului economic-social al intreprinderii;
- Formularea obiectivelor de piata si alegerea strategiilor pentru atingerea acestor obiective;
- Elaborarea programelor de marketing;
- Desfasurarea unor activitati operative de marketing cum sunt: orientarea politicii de produs, de pret si de distributie, efectuarea actiunilor promotionale etc.
FUNCTIA FINANCIAR-CONTABILAFunctia financiar-contabila regrupeaza toate activitatile care se refera la fluxurile financiare si la gestiunea acestora. Cele doua componente ale functiei fiananciar-contabile sunt: componenta activa (subfunctia financiara) si cea pasiva (subfunctia contabila). Ele ii confera atat valoarea strategica, concretizata in proiectarea fluxurilor financiare, cat si tactica, prin urmarirea gestiunii modului in care se efectueaza cheltuielile.

OBIECTIV: Maximizarea profiturilor
Latura financiara include activitatile:

asigurarea surselor financiare necesare desfasurarii activitatii intreprinderii;

distribuirea fondurilor banesti;

planificarea si executia financiara;

previziunea indicatorilor financiari;

fundamentarea calculelor de stabilire a preturilor;

efectuarea de studii si analize economice cu privire la atragerea si alocarea mijloacelor financiare;

exercitarea controlului financiar intern (organizarea si executarea controlului financiar preventiv si de fond).


In cadrul laturii contabile distingem urmatoarele activitati:

evidenta sintetica si analitica a resurselor materiale si financiare din intreprindere;


intocmirea bilanturilor contabile;


elaborarea situatiilor cu privire la principalii indicatori economico-financiari;


organizarea si desfasurarea proceselor de inventariere;


intocmirea arhivei contabile.


FUNCTIA DE PERSONAL

Functia de personal are rolul de administrare si gestionare a resurselor umane.

Activitatile specifice acestei functiuni se refera la:


a) previzionarea necesarului de personal:

calculul numarului de personal pentru perioadele viitoare functie de activitatea ce urmeaza a fi desfasurata si rezultatele obtinute anterior;

elaborarea strategiei si politicii de personal;


b) analiza si proiectarea posturilor de munca:

intocmirea fisei postului aferente fiecarui post de munca in parte;

prezentarea atributiilor si responsabilitatilor incluse in fisa postului angajatilor din intreprindere;

efectuarea analizei posturilor de munca cu ajutorul diferitor metode;

proiectarea si evaluarea posturilor de munca.


c) selectia, recrutarea, testarea, incadrarea si promovarea personalului:

realizarea procesului de recrutare;

testarea viitorilor candidati pentru posturile scoase la concurs;

selectarea candidatilor cu cele mai bune rezultate obtinute;

angajarea, pregatirea si promovarea personalului, etc.


d) evaluarea performantelor si motivarea personalului:

efectuarea corespunzatoare a evaluarii performantelor salariatilor;

stabilirea metodelor de motivare a personalului;

stabilirea sistemului de salarizare, aplicarea acestuia si calculul drepturilor banesti ale salariatilor, etc.
FUNCTIA DE CERCETARE-DEZVOLTAREFunctia de cercetare-dezvoltare

este reprezentata de ansamblul activitatilor care se desfasoara in cadrul intreprinderii

in vederea realizarii obiectivelor din domeniul producerii de noi idei si transformarii ideilor

in noutati utile dezvoltarii in viitor a acesteia.

ACTIVITATI ALE FUNCTIUNII DE CERCETARE-DEZVOLTARE:

a) planificarea

b) conceptia tehnica

c) organizarea productiei si a muncii

d) investiti

e) cercetarea stiintifica, ingineria tehnologica, introducerea progresului


a) planificarea:

elaboreaza studii de prognoza tehnologica;

stabileste strategia de dezvoltare a intreprinderii;

intocmeste programe de retehnologizare si modernizare pentru perioadele urmatoare.


b) conceptia tehnica:

elaboreaza studii, cercetari si documentatii pentru asimilarea de noi produse si modernizarea celor existente;

elaboreaza studii, cercetari si documentatii pentru inlocuirea si perfectionarea tehnologiilor de fabricatie;

efectueaza pregatirea tehnologica a produsului din fabricatia curenta;

realizeaza noi produse, dezvolta si perfectioneaza cele existente; descopera tehnici noi, introduce noi echipamente, utilaje, masini, instalatii, noi metode de productie, etc.


c) organizarea productiei si a muncii:

elaboreaza si aplica studii de fezabilitate si plan de afaceri;

elaboreaza si aplica studii si masuri cu caracter tehnic si organizatoric;

stabileste norme si normative specifice activitatii intreprinderii;

introduce noi metode, tehnici si instrumente de organizare.

d) investitii:

elaboreaza planuri de investitii, de finantare si creditare a acestora;

stabileste indicatori tehnico-economici ai noilor obiective de investitii;

incheie contracte de antrepriza pentru efectuarea lucrarilor de investitii;

realizarea de noi capacitati de productie;

modernizarea, dezvoltarea, reconstructia si reinnoirea fondurilor fixe existente.


e) cercetarea stiintifica, ingineria tehnologica, introducerea progresului:

cercetari aplicative;

descoperirea de idei noi;

implementarea in practica a noilor cunostinte.


Importanta acestei functiuni rezida in necesitatea adaptarii permanente a intreprinderilor la noile cuceriri ale stiintei si tehnicii contemporane, datorita faptului ca stiinta reprezinta un „vector al dezvoltarii societatii.FUNCTIA DE PRODUCTIE
Functia de productie reprezinta ansamblul activitatilor de pregatire, de baza, auxiliare, de servire si anexe, desfasurate in vederea asigurarii conditiilor tehnice si materiale necesare fabricatiei.


Aceasta functiune este formata din urmatoarele activitati:


a) activitatea de pregatire a productiei:

pregatirea utilajelor, instalatiilor pentru executarea sarcinilor programate;

asigurarea conditiilor necesare respectarii tehnologiilor de fabricatie;

organizarea aprovizionarii ritmice a locurilor de munca cu materiale, piese etc.;

Este influentata de gradul de noutate a produsului ce urmeaza a se fabrica - produs nou asimilat, produs modernizat sau a carui fabricatie se repeta.


b) conducerea operativa a productiei:

„defalcarea” in timp si spatiu a sarcinilor cuprinse in planul de productie;

intocmirea de grafice operative de productie pe perioade scurte de timp si pe subunitati;

asigura cadrul informational necesar lansarii si controlului indeplinirii programelor de fabricatie, etc.


c) activitatea privind executarea (fabricatia) propriu-zisa:

aplicarea metodelor de organizare corespunzatoare productiei executate;

aplicarea metodelor de munca corespunzatoare procesului de productie;

utilizarea adecvata a resurselor materiale si umane, etc.

d) controlul tehnic de calitate (CTC):

stabilirea formelor si metodelor de control tehnic de calitate;

organizarea controlului inter-operational si inter-fazic;

organizarea activitatii laboratoarelor, standurilor de proba,  etc.;

verificarea materiilor prime, materialelor, semifabricatelor si subansamblelor, precum si a produselor finite, etc.


e) intretinerea si repararea masinilor si utilajelor:

organizeaza activitatea din compartimentele de intretinere si reparatii;

elaboreaza si fundamenteaza planul de revizii si reparatii;

stabileste numarul de interventii tehnice;

organizeaza activitatea de modernizare a utilajelor, etc.


f) productia auxiliara:

determina necesarul de utilitati (energie, combustibil, unelte, etc.) si corelarea acestuia cu necesarul sectiilor de baza;

organizeaza activitatile din subunitatile proprii.BibliografieVasile Cocris, Vasile Isan - „ Economia afacerilor” Ed.Graphix

Prof. Dr. Dobrota Nita- „Economia politica” Universitatea Romano-Americana

Drept comercial roman

www.mail.ubv.ro


Contact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2022 - Toate drepturile rezervate -|

ManagementAdministratie
Asistenta sociala
Resurse umane

Documente online pe aceeasi tema


Orientari in managementul organizatiilor - teoria organizatiilor
Documentarea si previziunea calitativa - metoda interpretarii sistemice
Fundamentarea si elaborarea bugetelor centrelor de gestiune
SATISFACTIA IN MUNCA - definirea satisfactiei muncii
Fundamentul pe care se grefeaza cunostintele de management strategic
Modalitatile de finantare a activitatii institutiei publice
Planificarea - functie a managementului - obiectivele organizatiei
functiile intreprinderii
Legea coerentei - exempluRamai informat
Informatia de care ai nevoie
Acces nelimitat la mii de documente, referate, lucrari. Online e mai simplu.

Contribuie si tu!
Adauga online proiectul sau referatul tau.