Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Management


Qdidactic » bani & cariera » management
Particularitatile metodologiei de efectuare a expertizelor pe probleme de receptie a marfurilorParticularitatile metodologiei de efectuare a expertizelor pe probleme de receptie a marfurilor


Receptia loturilor de marfuri, ca sursa de litigii intre partenerii contractelor comerciale si ai celor conexe acestora, genereaza expertize de marfuri ce au ca obiect:

indentificarea marfurilor primite la receptie si stabilirea eventualelor neconcordante intre sortimentul de marfuri livrat si cel contractat (substituiri, denaturari, contrafaceri, etc);

stabilirea cauzelor deprecierilor calitative si lipsurilor cantitative provenite din etapele circulatiei tehnice anterioare receptiei si constatate la receptie;

stabilirea modalitatii de efectuare a receptiei si a corectitudinii de adoptare a deciziei de acceptare sau de respingere a loturilor de marfuri;

stabilirea concordantei dintre metodele si tehnicile de verificare a calitatii marfurilor la furnizor si beneficiar;

estimarea prejudiciilor suferite de partile in litigiu.

Pentru efectuarea expertizelor si formularea unor concluzii juste cu privire la obiectivele urmarite, expertul parcurge etapele metodologiei generale de desfasurare a unei expertize, cu unele particularitati privind pregatirea expertizei si procedura investigatiilor de specialitate.

In pregatirea expertizei, pe probleme de receptie, o importanta desoebita prezinta studierea contractelor de vanzare-cumparare, a anexelor la contracte, a notelor de comenzi, a documentatiei intocmite cu ocazia verificarilor anterioare receptiei, inclusiv inregistrarile din timpul procesului de realizare a produsului, a procesului verbal intocmit de comisia de receptie si, in mod deosebit, a documentelor care prescriu si a celor care atesta calitatea, la care se face referire in contracte (Standarde de stat, Standarde de firma, buletine de analiza, certificate de calitate, certificate de conformitate).

Pentru produsele din domeniile reglementate (produse care pot afecta viata, sanatatea, securitatea oamenilor, animalelor sau mediului inconjurator), a caror certificare de conformitate cu standardele de securitate este obligatorie, dar si pentru celelalte pentru care s-au emis certificate sau declaratii de conformitate, expertul trebuie sa verifice daca criteriile de evaluare a conformitatii au fost cele prevazute de procedura de evaluare aplicabila, potrivit legislatiei in vigoare (Legea 608/2001) si daca marfurile au fost marcate corespunzator.In investigatia de specialitate privind identificarea sortimentului de marfuri receptionat si stabilirea calitatii reale a acestuia, expertul va executa singur incercarile necesare prin metode experimentale prescrise, sau va apela la un organism neutru de incercare si certificare (Centrul National pentru incercari si Expertizarea Produselor "LAREX"). Probele asupra carora se executa incercari si analize pentru determinarea parametrilor de calitate, se vor constitui din contraproba prelevata pentru controlul de receptie; in cazul in care aceasta lipseste sau este insuficienta cantitativ, expertul va preleva o noua proba, cu respectarea conditiilor de reprezentativitate.


Consecintele nerespectarii prevederilor contractuale cu privire la calitatea marfurilor receptionate

In solutionarea litigiilor privind nerespecarea conditiilor de calitate a marfurilor comercializate, se va tine seama de normele metodologice elaborate pentru aplicarea prevederilor O.G.21/1992, republicata, modificata si completata, privitoare la:

-conditiile de realizare a expertizelor tehnice de marfuri, in cazul unor vicii ascunse, pe categorii de produse si servicii;

-modul de inlocuire, remediere sau restituire a contravalorii pentru produsele si serviciile care prezinta deficiente;

Agentii economici raspund pentru orice deficienta privind calitatea produselor sau serviciilor, aparute in cadrul termenului de garantie sau valabilitate a acestora, si care nu este imputabila consumatorului, precum si pentru eventualele vicii ascunse constatate pe durata medie de utilizare, care nu permit folosirea de catre consumator potrivit scopului pentru care acesta a fost achizitionat; consumatorul prejudiciat trebuie sa faca dovada pagubei, defectului si a raportului de cauzalitate dintre defect si paguba.


o       2813 "Amenajarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor, plantatilor"

o       2814 "Amortizarea altor imobilizari corporale"

Grupa 29 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor"

291 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale"

o       2911 "Provizioane pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri"

o       2912 "Provizioane pentru deprecierea constructiilor"

o       2913 "Provizioane pentru deprecierea instalatiilor, mijlo0aceler de transport, animalelor, plantatiilor"

o       2914 "Provizioane pentru deprecierea altor imobilizari corporale"


293 " Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs"

o       2931 "Provizioane pentru depreciere imobilizari corporale in curs".


Sunt conturi de bilant sau situatii (inventar); ca modele de evidenta si calcul ele furnizeaza informatia de cunoastere si control gestionar asupra situatiei ptrimoniului. Prin soldul lor debitor asigura informatia de completare a bilantului contabil.

Aceste conturi au o functie contabila de activ, deoarece inregistreaza valorile economice componente ale activului.

In debitul acestor conturi se inregistreaza intrarile de bunuri imobile, respectiv, in creditul acestora, iesirile de imobilizari prin scoatrea din activitate saucedare. Soldul debitor evidentiaza activele corporale aflate in inventarul unitatii patrimoniale.

In contabilitatea analitica, terenurile sunt evidentiate pe urmatoarele grupe: terenuri agricole si silvice, terenuri fara constructii, terenuri cu zacaminte, terenuri cu constructii si altele. In ceea ce priveste contabilitatea analitica a mijloacelor fixe se tine pe fiecre obiect de evidenta, prin care se intelege obiectul singular sau complexul de obiecte cu toate dispozitivele si accesoriile lui, destinat sa indeplineasca in mod independent, in totalitatea lui, o functie distinsta.

In categoria conturilor de active imobilizate sunt incluse si conturile de amortizari privind imobilizarile si provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor.

Conturile de amortizari reunite in grupa 28 " Amortizari privind imobilizarile" au functie contabila de pasiv.

In creditul conturilor se inregistreaza amortizarea transferata asupra cheltuielilor, iar in debit, amortizarea aferenta imobilizarilor vandute sau scoase din activ. Soldul creditor al conturilor reprezinta amortizarea calculata asupra activelor imobilizate.


In cazul produselor la care timpul de nefunctionare in cadrul termenului de garantie depaseste 10% din acest termen, precum si in cazul produselor alimentare, farmaceutice sau cosmetice, care prezinta abateri de la caracteristicile de calitate prescrise, vanzatorul este obligat, la cererea consumatorului, sa le inlocuiasca sau sa restituie contravaloarea acestora; timpul de nefunctionare prelungeste termenul de garantie si curge din momentul in care vanzatorul a fost sesizat, pana la aducerea produsului in stare de functionare.

Restituirea contravalorii sau inlocuirea produsului defect, se face imediat dupa constatarea imposibilitatii de folosire a acestuia.

Conform O.G.21/1992, republicata, modificata si completata, producatorul este exonerat de raspundere pentru pagubele generate de produsele defecte, daca dovedeste existenta uneia din urmatoarele situatii:

nu el este cel care a pus produsul in circulatie;

defectul care a generat paguba nu a existat la data la care produsul a fost pus in circulatie sau a aparut ulterior punerii in circulatie a produsului din cauze neimputabile lui;

produsul nu a fost fabricat pentru a fi comercializat sau pentru orice alta forma de distributie in scop economic;

paguba se datoreaza respectarii unor conditii obligatorii impuse de reglementarile emise de autoritatile competente;

nivelul cunostiintelor stiintifice si tehnice in momentul punerii in circulatie a produsului, nu i-a permis depistarea existentei defectului.

Producatorul de componente este exonerat de raspundere daca dovedeste ca defectul este imputabil fabricantului produsului finit, datorita proiectarii gresite a ansamblului in care acesta a fost montat sau instructiunilor date de catre acesta.

Raspunderea producatorului poate fi limitata de instanta competenta, daca paguba este cauzata, impreuna, de defectul produsului si culpa consumatorului vatamat sau prejudiciat, ori a altei persoane, pentru care aceasta este tinuta sa raspunda.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright