Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Management


Qdidactic » bani & cariera » management
Evaluarea imobilizarilor corporale - valoarea de intrareEvaluarea imobilizarilor corporale - valoarea de intrareCorespunzator celor patru momente cand se realizeaza evaluarea elementelor patrimoniale, intrarea in patrimoniu, inventarul, inchiderea exercitiului si iesirea din patrimoniu, imobilizarile corporale sunt evaluate pe baza urmatoarelor valori:


Valoarea de intrare, denumita si valoare contabila este reprezentata de :


a)      costul de achizitie al imobilizarilor achizitionate cu titlu oneros. Acest cost este format din pretul de rascumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport si alte cheltuieli necesare pentru punerea imobilizarilor in stare de utilitate.

b)      Costul de productie al imobilizarilor construite sau produse de intreprindere.

Acest cost este construit din costul de achizitie al materiilor prime si materialelor consumate, celelalte cheltuieli directe de productie si cote de cheltuieli indirecte legate "rational" de fabricatia imobilizarilor.

Costul de productie al unei imobilizari poate sa includa si cheltuielile financiare, cu conditia ca ele sa reprezinte dobanzi aferente imprumuturilor pentru finantarea investitiesi sa vizeze perioada de executie.

c)      valoarea de utilitate, pentru imobilizarile ca aport, obtinute cu titlu gratuit sau prin donatie.Aceasta valoare este stabilita in functie de pretul pietei si de utilitate, prin comparatii cu valoarea unor imobilizari cu caracteristici tehnice similare sau apropiate de starea si amplasarea acestora.


Valoarea de inventar.


Cu ocazia inventarului, evaloarea activelor imobilizate se face la valoare actuala sau de utilitate a fiecarui element. Denumita si valoare de inventar, ea este stabilita in functie de utilitatea bunului in unitate si de pretul pietei.

Pentru imobilizarile corporale amortizabile, valorile retinute la inventar trebuie sa tina cont de amortizarea calculata, in sensul deducerii acesteia, valoarea de inventar fiind data de valoarea contabila neta ce rezulta din planul de amortizare, exceptand situatia in care valoarea actuala este este considerata inferioara valorii nete contabile[1] .

Valoarea actuala poate sa fie determinata si prin reevaloarea activelor corporale, care se desfasoara de regula, pe baza prvederilor unor dispozitii legale, pot fi reevaluate in totalitatea lor sau numai o anumita categorie.

Estimarea imobilizarilo la inventar se face tinand cont de situatia intreprinderii, din acel moment, care consta, de regula in aplicarea principiului contiunitatii activitatii. In caz de afirmare a corolarului principiului, trebuie sa se aiba in vedere valoarea lichidativa a imobilizarilor respective.


Valoarea bilantiera.


Este stabilita la inchiderea axercitiului.

La inchiderea exercitiului, valoarea de intrare ( valoarea contabila) a imobilizarilor este comparata cu valoarea de utilitate ( valoarea actuala), stabilita cu ocazia inventarierii.


In urma compararii si ca o consecinta a aplicarii prudentei, rezulta doua situatii:

constatarea unor plusuri de valoare: plusurile nu se inregistreaza in contabilitate, dar pot sa faca obiectul unei mentiuni in anexa;

constatarea unor minusuri de valoare: minusurile se inregistreaza in contabilitate, sub forma de amortizari, atunci cand deprecierea este ireversibila, sau sub forma de provizioane pentru deprecieri, atunci cand aceasta este reversibila.

In contabilitatea curenta, imobilizarile corporale sunt inregistrate la valoarea lor contabila (de intrare), in timpp ce in bilantul contabil sunt prezentate la valoarea lor neta contabila, stabilita ca diferenta intre valoarea contabila si marimea deprecierilor sub forma de amortizari si provizioane constatate.


Valoarea de iesire din patrimoniu.


Iesirea unei imobilizari corporale din patrimniu poate sa fie datorata mai multor cauze:

scoaterea din folosinta la expirarea duratei de utilizare sau inainte de acest termen;

constatarea unui minus in gestiune, la inventariere;

scoaterea din folosinta ca urmare a unor situatii de forta majora (distrugere generata de cataclisme naturale, incendii, etc.);

cesiunea activelor corporale;

cedarea in titlu gratuit, sub forma de donatii sau subventii.

De regula, la iesirea din patrimoniu, imobilizarile corporale sunt inregistrate la valoarea lor de intrare (valoarea contabila). In cazul iesirii prin vanzare, creanta asupra cumparatorului este inregistrata la pretul de vanzare.

Valoarea neamortizabila a unui bun cedat genereaza, in mod logic, o cheltuiala exceptionala privind operatiile de capital.

In cazul iesirii de imobilizari corporale, se calculeaza amortizarea si pentru perioada scursa intre inceputul exercitiului si data cand are locconstatarea iesirii,  in cadrul exercitiului respectiv.


Remarca

In multe tari dezvoltate, profesia contabila se pronunta in favoarea prezentarii imobilizarii corporale la costul istoric deoarece:

costul de origine reprezinta valoarea justa, in momentul achizitiei;

costul de origine este fiabil deoarece el decurge din operatii reale si nu din operatii ipotetice;

conform contabilitatii in costuri istorice, castigurile si pierderile nu pot fi constatate in avans ci mai degraba in momentul cesiunii bunului.

Pentru evaluarea imobilizarilor corporale, pot fi aplicate mai multe metode, printre care:

metoda bazata pe costul istoric indexat (care nu tine cont de variatia nivelului general al preturilor),

matoda bazata pe costul actual (care tine cont de variatia nivelului specific al preturilor),

metoda bazata pe valori nete de realizare,

metoda care combina indexarea si costurile actuale sau valorile nete de realizare.
Aceasta regula nu opereza in contabilitatea romaneascaContact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright