Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi
Transporturi


Qdidactic » bani & cariera » transporturi
Analiza impactului economic regional al activitatii de transport navalAnaliza impactului economic regional al activitatii de transport naval


Analiza impactului economic regional al activitatii de transport naval


Pentru a pune in evidenta impactul economic regional al activitatii de transport naval am vom analiza in cele ce urmeaza implicatiile economice ale dezvoltarii activitatii de transport naval-cuantificate sub forma unor indicatori economici specifici-in judetul Constanta.

1.Metoda de analiza.Indicatori specifici.

Analiza impactului economic, fost realizata pe trei sectiuni:

a.Fluxul impactului economic in cadrul economiei;

b.Structura analizei impactului;

c.Metodologia;

a. Fluxul impactului economic. Cifra de afaceri, locuri de munca, veniturile angajatilor

Activitatile de transport naval contribuie la economia locala si regionala generand profituri firmelor locale si nationale care furnizeaza servicii de operare a navelor si marfurilor in terminalele maritime si fluviale. Aceste firme la randul lor furnizeaza locuri de munca si surse de venit pentru angajati si platesc taxe pentru stat si autoritatile locale.

Cifra de afaceri

La inceput, activitatea de transport naval genereaza un venit pentru firmele care furnizeaza servicii, concretizat prin cifra de afaceri. Aceste venituri sunt recheltuite in mai multe moduri: pentru a angaja oameni care sa realizeze serviciile furnizate, pentru a cumpara bunuri si servicii si pentru a plati taxele locale si catre stat. Restul este folosit pentru a plati actionarii, pentru a face investitii sau este privit ca profit net.

Locuri de munca
Din acest punct de vedere impactul economic se structureaza astfel:

-Locuri de munca directe - sunt generate in mod direct de activitatea porturilor maritime si includ locurile de munca necesare pentru transportul marfurilor pe cale ferata sau rutiera.

-Locuri de munca induse - au fost create in cadrul industriei locale deoarece persoanele angajate direct in activitatea portuara isi cheltuiesc veniturile pentru bunuri si servicii.

-Locuri de munca indirecte - au fost create pe plan local datorita cumpararii de bunuri si servicii de catre firme.

-Locuri de munca aditionale - sunt locuri de munca in cadrul firmelor ce folosesc porturile maritime pentru expedierea si primirea de marfuri, acestea nu ar disparea imediat daca activitatea maritima ar fi intrerupta.

Veniturile medii anuale ale angajatilor

Impactul castigurilor personale este masura salariilor castigate de persoanele angajate direct in activitatea porturilor maritime.Este de asemenea estimata cheltuirea acestor castiguri in cadrul economiei regionale pentru cumpararea de bunuri si servicii.Cheltuielile directe sunt o masura a impactului local, atat timp cat sunt facute de catre firmele ce depind in mod direct sau nu de activitatea porturilor maritime.


b. Structura impactului economic

Cele patru tipuri de impact economic sunt create in cadrul diferitelor sectoare de activitate ale economiei , trei dintre acestea fiind in conexiune directa cu activitatile terminalelor maritime:

b.1.Sectorul transporturilor terestre;
b.2.Sectorul serviciilor maritime;
b.3.Industria portuara.

In cadrul fiecarui sector sunt implicati diferiti participanti.Impacte separate sunt estimate pentru fiecare participant.O discutie privind impactul fiecarui sector economic din cele de mai sus este realizata in continuare.

b.1.Sectorul transporturilor terestre

Sectorul transporturilor terestre consta din transporturile pe cale ferata si rutiera.Firmele de transport rutier si feroviar sunt responsabile de transportul diferitelor marfuri intre terminalele maritime si locurile de productie si destinatie.

b.2.Sectorul serviciilor maritime

Acest sector este alcatuit dintr-un numar mare de firme si participanti implicati in furnizarea urmatoarelor servicii maritime:

1 Transportul maritim al marfurilor-participantii din aceasta categorie sunt implicati in asigurarea transportului terestru si pe apa pentru importul si exportul marfurilor.

Operarea navelor-din aceasta categorie fac parte:

-agentul navei, care furnizeaza o serie de servicii pentru nava

imediat ce aceasta a intrat in port, intermediind astfel contactul

cu o serie intreaga de alti furnizori de servicii:

-firme de aprovizionare-furnizeaza provizii pentru nava (hrana,

haine, echipament, etc.);

-firme de remorcaj-furnizeaza servicii de remorcare pentru

ghidarea navei in port;

-firme de pilotaj-asista navigatia navelor in port si in apropierea

acestuia;

-firme de aprovizionare a navei cu combustibil si lubrefianti

-santiere maritime de constructii si reparatii

3.Manipularea marfii la terminal, intre tarm si nava.In aceasta categorie sunt urmatorii prestatori:


- docherii - desfasoara activitati de manipulare a marfii;

- operatorii de dana - firme care opereaza in terminalele maritime,

unde incarca si descarca marfa;

- agentii guvernamentale - acest sector implica agentii locale si

guvernamentale care realizeaza servicii ce deriva din

manipularea marfurilor si operarea navelor in port: Vama,

Ministerul agriculturii, Paza de coasta.

b.3. Sectorul industriei portuare

In acest sector sunt incluse activitatile portuare care se dezvolta in incinta porturilor maritime, dar care nu sunt direct legate de fluxul de marfa. Principalul rol in cadrul acestui sector este jucat de santierele de constructii si reparatii navale.

c. Metodologia utilizata

. Colectarea datelor

Acestea au fost colectate de la 164 de firme pentru portul Constanta si alte 150 pentru Mangalia si Midia. Aceste firme furnizeaza servicii legate de activitatea portuara si au fost identificate cu ajutorul urmatoarelor surse:

Raport anual 2000, publicat de Comisia Nationala de Statistica;

Baza de date a Directiei Generale a Finantelor Publice Constanta;

Raport Anual (1999, 2000) publicat de CNAPMC S.A.


.Efectul Direct: Cifra de Afaceri, Locuri de Munca, Venituri Salariale, Taxe

Informatiile obtinute astfel au fost folosite pentru dezvoltarea unei colectii de date privind locurile de munca directe, cifra de afaceri si salariile platite, din cadrul sectoarelor economice precum si categoriile de locuri de munca asociate activitatilor maritime din porturile judetului Constanta.

Efectul Indus

Este generat in principal de cumparaturile realizate de angajatii porturilor maritime. De exemplu, o parte a veniturilor personale realizate de persoanele angajate direct in activitatea portuara este folosita pentru cumpararea de bunuri si servicii, atat in judet cat si in afara.Aceste cumparaturi duc la aparitia de noi locuri de munca in regiune care sunt numite induse.

Efectul indirect

Locurile de munca indirecte sunt generate in cadrul economiei locale ca rezultat al achizitiilor realizate de firmele care sunt in mod direct dependente de activitatea din terminalele maritime.Aceste cheltuieli se refera la cumpararea de bunuri si servicii cum ar fi : echipamente si materii prime,servicii de reparatii si intretinere, comunicatii, transport,etc.


2.Cuantificarea Impactului

a.Locurile de munca generate

a.1 .Impactul totalImpactul total din punct de vedere al fortei de munca este estimat ca fiind de 58.388 locuri de munca legate de activitatea generata de porturile maritime din judetul Constanta.Din aceste locuri de munca:

31.356 de locuri de munca sunt generate in mod direct de activitatea porturilor judetului Constanta. Daca aceste activitati ar fi intrerupte, aceste locuri de munca ar disparea.
In plus 27.032 de locuri de munca (indirecte si induse) au fost generate de cumparaturile facute pe plan local si regional de firmele si persoanele implicate in mod direct in activitatea portuara.

a.2. Impactul Direct

In anul fiscal 2000, 33.1 milioane de tone de marfa au fost manipulate prin terminalele maritime. Ca rezultat al acestei activitati, au fost create 20.233 de locuri de munca.

Distributia celor 20.233 de locuri de munca directe pe sectoare economice este urmatoarea:

Manipularea marfurilor             -  10.801 l.m
Servicii maritime                      -    3.296 l.m
Lucrari la infrastructura                    -    2.021 l.m
Servicii legate de activitatea portuara         -   4.115 l.m

Restul de 11.123 de locuri de munca sunt generate de alte activitati specifice portuare care nu sunt legate de manipularea marfurilor.

 a. Impactul Secundar (indirect + indus)

Impactul secundar, din punct de vedere social, este estimat la 27.032 locuri de munca in cadrul zonei studiate si este legat de tranzitul marfurilor in porturile judetului si alte activitati specifice industriei portuare. Pentru estimarea acestor locuri de munca asociate, folosind datele Comisiei Nationale de Statistica si rapoartele economice a 481 de firme pentru anul fiscal 2000 (stocate in baza de date a Directiei Generale a Finantelor Publice Constanta), s-a dezvoltat un model economic specific judetului Constanta.

Distributia locurilor de munca in cadrul principalelor sectoarelor economice ale judetului releva faptul ca impactul economic al porturilor maritime se propaga in toate ramurile economice ale judetului:

-Agricultura, sector forestier             3.182          
-Industrie extractiva si constructii      2.149
-Fabricarea de bunuri               1.307
-Transport si utilitati publice             2.191
-Comert en-gros si en-detail              6.036
-Finante, banci si asigurari                1.218
-Servicii                   8.031
-Administratie                  2.918

b.Cifra de Afaceri

Activitatile legate de manipularea a 33,1 milioane tone de marfa si de industria portuara din judetul Constanta au generat in anul fiscal 2000 firmelor din acest domeniu venituri.De exemplu, companiile de transport feroviar sau rutier au realizat venituri ca rezultat al transportului marfurilor exportate la terminalele maritime si distributiei marfurilor importate din terminalele maritime catre beneficiari.

In anul fiscal 2000, activitatea maritima, industria portuara, activitatile legate si dependentede porturile maritime din judetul Constanta au generat un total de 682,7 milioane $.

Cifra de Afaceri generata in mod direct a fost de 373,8 milioane $ si efectul secundar materializat prin Cifra de Afaceri a fost de 308,9 milioane $.

Din totalul de 373,7 milioane $, Cifra de Afaceri generata de firmele care realizeaza operarea marfurilor, furnizeaza servicii pentru nave, realizeaza transportul terestru marfurilor, de agenti, piloti, companii de remorcare, etc., a fost de 217,1 milioane $.Din aceasta suma aproximativ 44,4% au fost generate de operarea marfurilor generale, 41,2% de operarea marfurilor uscate in vrac, numai 8% de marfa containerizata si 6,4% de operarea marfurilor lichide in vrac.Cele 156,6 milioane $ ramase reprezinta impactul direct al industriei portuare care nu este legata de operarea marfurilor.

Cifra de Afaceri generata de impactul secundar reprezinta 82,7%

(308,9 milioane $) din Cifra de Afaceri generata in mod direct, ceea ce confirma importanta majora a porturilor maritime din judetul Constanta.

 c. Veniturile Salariale

In sectiunea anterioara a acestui capitol au fost identificate veniturile totale generate de activitatea portuara.Asa cum a fost descris si mai devreme, castigurile personale realizate de cei care depind direct de activitatea portuara sunt platite din veniturile realizate de firmele ce furnizeaza servicii directe in porturile maritime din judetul Constanta.

Impactul total exprimat prin Venituri Salariale este estimat prin inmultirea castigurilor anuale medii ale fiecarui participant la activitatea portuara cu numarul corespunzator de locuri de munca directe din fiecare categorie.

Castigurile anuale individuale din fiecare categorie inmultite cu numarul de locuri de munca identificate ca urmare a impactului direct si secundar totalizeaza 62,5 milioane $, reprezentand castigurile salariale personale.In acelasi timp, acestea reprezinta un castig personal mediu anual de aproximativ 1.994$ pe an/angajat (raportat la numarul locurilor de munca generate).

 d.Taxele platite

Impactul taxelor locale si catre stat este bazat pe cuantumul taxelor practicate in Romania la nivelul anului 2000.

Activitatea porturilor maritime din judetul Constanta a generat un total de 114,6 milioane $ platiti ca taxe locale si catre stat. Din aceasta suma, numai 4,8 milioane $ au fost colectate de administratia judetului Constanta ca taxe locale platite in mod direct de firmele implicate in activitatea portuara.Firmele care sunt direct legate ca domeniu de activitate de tranzitul si operarea marfurilor si cele clasificate ca industrie portuara au platit 57,2 milioane $ taxe catre stat, 31,9 milioane $ asigurari sociale si 2,4 milioane $ taxe locale.

 Fiecare nava care a intrat in anul 2000 in porturile Constanta, Mangalia si Midia a generat o cifra de afaceri de 163.826 $, a mentinut 14 locuri de munca si a generat un venit de 129 $ pentru fiecare locuitor al judetului Constanta.              
Contact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2022 - Toate drepturile rezervate -|