Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Transporturi


Qdidactic » bani & cariera » transporturi
Prescriptii referitoare la constructia si agrearea vehiculelorPrescriptii referitoare la constructia si agrearea vehiculelor


PRESCRIPTII REFERITOARE LA CONSTRUCTIA SI AGREAREA VEHICULELOR


CAPITOLUL 1

PRESCRIPTII GENERALE REFERITOARE LA CONSTRUCTIA SI AGREAREA VEHICULELOR


Domeniul de aplicare si definitii

Domeniul de aplicare

Dispozitiile din Partea 9 se aplica vehiculelor din categoriile N si O, asa cum sunt definite in anexa 7 a Rezolutiei de ansamblu privind Constructia vehiculelor (R.E.3) , destinate transportului de marfuri periculoase.Aceste dispozitii se refera la vehicule, in ceea ce priveste constructia lor, omologarea de tip, agrearea ADR si inspectia tehnica anuala.

Definitii

Pentru scopurile Partii 9, se intelege prin:

'Vehicul': orice vehicul, indiferent daca este complet, incomplet sau completat, destinat transportului rutier de marfuri periculoase;

'Vehicul EX/II' sau 'Vehicul EX/III': un vehicul destinat transportului de substante sau obiecte explozive (Clasa 1);

'Vehicul FL':

a) un vehicul destinat transportului de lichide care au un punct de aprindere ce nu depaseste 60 sC (cu exceptia combustibilului diesel corespunzator standardului EN 590:2004, motorinei si uleiului de incalzire (usor) - nr. ONU 1202 - cu un punct de aprindere asa cum este specificat in standardul EN 590:2004), in cisterne fixe sau demontabile cu o capacitate mai mare de 1 m , ori in containere-cisterna sau cisterne mobile cu o capacitate individuala mai mare de 3 m ; sau

b) un vehicul destinat transportului de gaze inflamabile in cisterne fixe sau demontabile cu o capacitate mai mare de 1 m , ori in containere-cisterna, cisterne mobile sau CGEM cu o capacitate individuala mai mare de 3 m ; sau

c) un vehicul-baterie cu o capacitate mai mare de 1 m3, destinat transportului de gaze inflamabile;

'Vehicul OX': un vehicul destinat transportului de peroxid de hidrogen stabilizat sau in solutie apoasa stabilizata continand peste 60% peroxid de hidrogen (clasa 5.1, nr. ONU 2015) in cisterne fixe sau demontabile cu o capacitate mai mare de 1 m , ori in containere-cisterna sau cisterne mobile cu o capacitate individuala mai mare de 3 m ;

'Vehicul AT':

a) un vehicul, altul decat un vehicul EX/III, FL sau OX, destinat transportului de substante periculoase in cisterne fixe sau demontabile cu o capacitate mai mare de 1 m , ori in containere-cisterna, cisterne mobile, sau CGEM cu o capacitate individuala mai mare de 3 m ; sau

b) un vehicul-baterie cu o capacitate totala mai mare de 1 m , altul decat un vehicul FL.

"Vehicul complet": orice vehicul care nu necesita nici o alta completare (de exemplu, van-uri construite intr-o singura etapa, camioane, autotractoare, remorci);

"Vehicul incomplet": orice vehicul care necesita completarea in cel putin o etapa (de exemplu, sasiu-cabina, remorca sasiu);

"Vehicul completat": orice vehicul care este rezultatul unui proces in mai multe etape (de exemplu, sasiu sau sasiu-cabina, echipat cu caroserie);

"Vehicul omologat de tip": orice vehicul care a fost omologat in conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 105 sau cu Directiva 98/91/CE

"Agreare ADR": certificarea acordata de autoritatea competenta a unei Parti contractante la ADR care atesta ca un vehicul destinat transportului de marfuri periculoase indeplineste prescriptiile tehnice pertinente din prezenta Parte a ADR pentru vehiculele de tip EX/II, EX/III, FL, OX sau AT.

Agrearea vehiculelor EX/II, EX/III, FL, OX si AT

NOTA: Nu va fi necesar nici un certificat special de agreare pentru vehiculele care nu sunt vehicule EX/II, EX/III, FL, OX sau AT, in afara celor care sunt prescrise prin reglementarile generale de siguranta aplicabile in mod obisnuit la vehicule in tara de origine.

Generalitati

Vehiculele EX/II, EX/III, FL, OX si AT trebuie sa indeplineasca prescriptiile pertinente din prezenta Parte.

Orice vehicul complet sau completat trebuie sa fie supus unei prime inspectii tehnice de catre autoritatea competenta conform dispozitiilor administrative din prezentul capitol, pentru a verifica conformitatea cu prescriptiile tehnice pertinente din capitolele 2 pana la 7.

Autoritatea competenta poate renunta la prima revizie pentru un tractor pentru semiremorca omologat de tip in conformitate cu 1.2.2 pentru care producatorul, reprezentantul sau acreditat legal sau un organism recunoscut de autoritatea competenta a emis o declaratie de conformitate in baza cerintelor din Capitolul 2.

Conformitatea vehiculelor trebuie sa fie validata prin eliberarea unui certificat de agreare in conformitate cu 1.3.

Atunci cand vehiculele trebuie echipate cu un sistem de franare de incetinire, constructorul vehiculului sau reprezentantul acestuia acreditat trebuie sa elibereze o declaratie de conformitate cu prescriptiile pertinente din anexa 5 a Regulamentului ECE nr. 13 . Aceasta declaratie trebuie prezentata la prima inspectie tehnica.

Prescriptii pentru vehiculele omologate de tip

La cererea constructorului vehiculului sau a reprezentantului acestuia acreditat, vehiculele supuse agrearii ADR in conformitate cu 1.2.1, pot fi omologate de tip de catre o autoritate competenta. Prescriptiile tehnice pertinente din capitolul 2, trebuie sa fie considerate ca indeplinite daca a fost eliberat un certificat de omologare de tip de catre o autoritate competenta conform Regulamentului CEE nr. 105 sau Directivei 98/91/CE , cu conditia ca prescriptiile tehnice ale Regulamentului mentionat sau ale Directivei mentionate sa corespunda celor ale capitolului 2 din prezenta Parte si ca nici o modificare a vehiculului sa nu schimbe validitatea acestuia.

Aceasta omologare de tip, eliberata de o Parte contractanta, trebuie sa fie acceptata de catre celelalte Parti contractante ca asigurand conformitatea vehiculului atunci cand vehiculul este supus individual inspectiei pentru agrearea ADR.

La inspectia pentru agrearea ADR a unui vehicul completat, conformitatea cu prescriptiile aplicabile din capitolul 2 nu trebuie sa fie verificata decat pentru partile adaugate vehiculului incomplet omologat de tip sau modificate in raport cu acesta.

Inspectia tehnica anuala

Vehiculele EX/II, EX/III, FL, OX si AT trebuie sa fie supuse unei inspectii tehnice anuale in tara de inmatriculare, pentru a verifica daca sunt conforme prescriptiilor aplicabile din prezenta Parte si prescriptiilor generale de siguranta (privind franarea, iluminatul etc.) din reglementarile din tara de origine; daca aceste vehicule sunt remorci sau semiremorci cuplate in spatele unui vehicul tractor, respectivul vehicul tractor trebuie sa fie supus unei inspectii tehnice in aceleasi scopuri.

Conformitatea vehiculelor trebuie sa fie certificata fie prin extinderea validitatii certificatului de agrare, fie prin eliberarea unui nou certificat in conformitate cu 1.3.

Certificat de agreare

Conformitatea vehiculelor EX/II, EX/III, FL, OX si AT cu prescriptiile prezentei parti trebuie sa fie atestata printr-un certificat de agreare (certificat de agreare ADR) eliberat de catre autoritatea competenta din tara de inmatriculare, pentru fiecare vehicul a carui inspectie are rezultate satisfacatoare sau a avut ca rezultat emiterea unei declaratii de conformitate in baza cerintelor din capitolul 2, in conformitate cu 12.1.

Un certificat de agreare eliberat de autoritatea competenta a unei Parti contractante pentru un vehicul inmatriculat pe teritoriul acestei Parti contractante trebuie sa fie acceptat pe durata valabilitatii sale de catre autoritatile competente ale celorlalte Parti contractante.

Certificatul de agreare trebuie sa fie conform cu modelul prezentat la 1.3.5; dimensiunile sale sunt cele ale formatului A4 (210 mm x 297 mm). Pot fi utilizate ambele fete ale documentului. Culoarea trebuie sa fie alba, cu o banda in diagonala de culoare roz.

Certificatul de agreare trebuie redactat in limba sau intr-una din limbile tarii in care a fost eliberat. Daca aceasta limba nu este engleza, franceza sau germana, titlul certificatului de agreare, precum si orice observatie care figureaza la punctul 11, trebuie sa fie redactate si in engleza, franceza sau germana.

Certificatul de agreare pentru un vehicul-cisterna pentru deseuri care opereaza sub vid, trebuie sa contina mentiunea urmatoare: "vehicul-cisterna pentru deseuri care opereaza sub vid".

Valabilitatea unui certificat de agreare expira cel tarziu la un an dupa data inspectiei tehnice a vehiculului care a precedat eliberarea certificatului. Urmatoarea perioada de valabilitate depinde totusi de ultima data de expirare oficiala, daca inspectia tehnica este efectuata in luna care precede sau in luna care urmeaza acestei date.

Aceasta prescriptie nu trebuie, totusi, in cazul cisternelor supuse unor controale periodice obligatorii, sa aiba drept efect impunerea de incercari de etanseitate, incercari la presiune hidraulica sau examinari interioare ale cisternelor, la intervale mai scurte decat cele prevazute in capitolele 6.8 si 6.

Model de certificat de agreare pentru vehiculele care transporta anumite marfuri periculoase

CERTIFICAT DE AGREARE PENTRU VEHICULELE CARE TRANSPORTA ANUMITE SUBSTANTE PERICULOASE

Acest certificat atesta faptul ca vehiculul desemnat mai jos indeplineste conditiile cerute de Acordul european referitor la transportul rutier international de marfuri periculoase (ADR)

Certificat nr.:

2. Constructorul

vehiculului :

Nr. de

identificare al

vehiculului :

Nr. de

inmatriculare

(daca este cazul) :

Numele si sediul transportatorului, utilizatorului sau proprietarului:

Descrierea vehiculului :1

Incadrarea(incadrarile) vehiculului conform punctului 1.1.2 din ADR :

EX/II

EX/III

FL

OX

AT

Dispozitiv de franare de incetinire:3

o neaplicabil

o Eficacitatea conform punctului 2.3.1.2 din ADR este suficienta pentru o

masa totala a unitatii de transport de ____t 4

Descrierea cisternei (cisternelor) fixe/vehiculului-baterie (daca este cazul) :


Constructorul cisternei


2 Numarul de omologare al cisternei/vehiculului-baterie:


3 Numarul de serie de constructie al cisternei/ Identificarea elementelor vehiculului-baterie :


4 Anul constructiei:


5 Codul-cisterna conform punctelor 4.3.3.1 sau 4.3.4.1 din ADR :


6 Dispozitii speciale TC si TE conform punctului 6.8.4 din ADR (daca sunt aplicabile)6 :

Marfuri periculoase autorizate pentru transport:

Vehiculul indeplineste conditiile necesare pentru transportul de marfuri periculoase atribuite incadrarii (incadrarilor) vehiculelor indicata(e)la nr. 7.

10.1 In cazul vehiculelor

EX/II sau EX/III

o marfuri care apartin clasei 1, inclusiv grupa de compatibilitate J

o marfuri care apartin clasei 1, cu exceptia grupei de compatibilitate J

10.2 In cazul unui vehicul-cisterna/vehicul-baterie

o pot fi transportate numai substantele autorizate conform codului-cisterna si tuturor dispozitiilor speciale indicate la nr. 9

sau

o pot fi transportate numai substantele urmatoarele (clasa, nr. ONU, si daca este necesar, grupa de ambalare si denumirea oficiala a substantei transportate)


Pot fi transportate numai substantele care nu sunt susceptibile de a reactiona periculos cu materialele carcasei, imbinarilor, echipamentelor si invelisurilor de protectie (daca este aplicabil).

11. Observatii:


12. Valabil pana la :

Stampila emitentului:

Locul, data, semnatura

Conform definitiilor autovehiculelor si remorcilor din categoriile N si O, asa cum sunt definite in anexa 7 a Rezolutiei de ansamblu privind Constructia vehiculelor (R.E.3) sau in Directiva 97/27/CE.

Se va taia mentiunea necorespunzatoare.

Se va bifa mentiunea valabila.

Se va mentiona valoarea corespunzatoare. O valoare de 44 tone nu va limita 'masa maxima admisibila de inmatriculare / de exploatare' indicata in documentul (documentele) de inmatriculare.

Substante atribuite codului-cisterna indicat la nr. 9 sau la un alt cod-cisterna autorizat conform ierarhiei de la 4.3.3.1.2 sau 4.3.4.1.2, luandu-se in considerare, daca este cazul, dispozitia sau dispozitiile speciale.

Nu este necesar(a) atunci cand substantele autorizate sunt precizate la nr. 10.2.

Extinderea valabilitatii

Valabilitate extinsa

pana laStampila emitentului, locul, data, semnatura

NOTA : Acest certificat trebuie restituit serviciului emitent atunci cand vehiculul este retras din circulatie, in cazul schimbarii transportatorului, utilizatorului sau proprietarului indicati la rubrica nr. 5, la expirarea perioadei de valabilitate si in cazul unei schimbari majore a caracteristicilor esentiale ale vehiculului.


CAPITOLUL 2

PRESCRIPTII REFERITOARE LA CONSTRUCTIA VEHICULELOR


Vehiculele EX/II, EX/III, FL, OX si AT trebuie sa satisfaca prescriptiile prezentului capitol, conform tabelului de mai jos.

Pentru alte vehicule decat vehiculele EX/II, EX/III, FL, OX si AT:

prescriptiile de la punctul 2.3.1.1 (echipament de franare in conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 13 sau Directiva 71/320/CEE) se aplica la toate vehiculele inmatriculate pentru prima data (sau care au intrat in exploatare, daca inmatricularea nu este obligatorie) dupa 30 iunie 1997;

prescriptiile de la punctul 2.5 (Dispozitiv de limitare a vitezei in conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 89 sau Directiva 92/6/CEE) se aplica la toate autovehiculele cu o masa maxima mai mare de 12 tone, inmatriculate dupa 31 decembrie 1987 si toate autovehiculele cu o masa maxima mai mare de 3,5 tone, dar mai mica sau egala cu 12 tone, inmatriculate pentru prima data dupa 31 decembrie 2007.

VEHICULE

OBSERVATII

SPECIFICATII TEHNICE

EX/II

EX/III

AT

FL


OX


ECHIPAMENT ELECTRICCablaj


X

X

X

XIntrerupatorul bateriei


X a


X a


a Ultima fraza de la 2.2.3.1 se aplica la toate vehiculele inmatriculate pentru prima data (sau care au intrat in exploatare, daca inmatricularea nu este obligatorie) incepand cu 1 iulie 2005.
X


X
X


X


X
Baterii

X

X


X
Circuite alimentate in permanenta
X


X


Instalatie electrica in spatele cabinei


X


X
ECHIPAMENT DE FRANARE
Dispozitii generale

X

X

X

X

XSistem de franare antiblocare


X b, d

X b, d

X b, d

X b, d

b Aplicabil la vehiculele inmatriculate pentru prima data (sau care au intrat in exploatare, daca inmatricularea nu este obligatorie) dupa 30 iunie 1993 in cazul autovehiculelor (tractoare si purtatoare) cu o masa maxima mai mare de 16 tone si remorcilor (remorci complete, semiremorci si remorci cu axa centrala) cu o masa maxima mai mare de 10 tone. Aplicabil la autovehicule autorizate pentru tractarea remorcilor cu o masa maxima mai mare de 10 tone, inmatriculate pentru prima data dupa 30 iunie 1995. Aplicabil la toate vehiculele care sunt agreate pentru prima data conform prescriptiilor de la punctul 1.2, dupa 30 iunie 2001, indiferent de data la care au fost inmatriculate pentru prima data.

d Incepand cu 1 ianuarie 2010, toate vehiculele trebuie sa fie conforme cu prescriptiile tehnice ale Regulamentului CEE-ONU nr. 13 sau cu Directiva 71/320/CEE, modificate, aplicabile la data primei lor inmatriculari sau a punerii lor in circulatie daca inmatricularea nu este obligatorie si cel putin cu prescriptiile tehnice ale Regulamentului CEE-ONU nr. 13 seria 06 de amendamente sau cu Directiva 71/320/CEE modificata prin Directiva 91/422/CEE.

Remorcile (remorcile complete, semiremorcile si remorcile cu axa centrala) trebuie sa fie echipate cu un sistem de franare antiblocare de categoria A. Autovehiculele trebuie sa fie echipate cu un sistem de franare antiblocare de categoria 1.


Sistem de franare de incetinire


X c, g

X c, g

X c, g

X c, g

c Aplicabil la autovehiculele inmatriculate pentru prima data dupa 30 iunie 1993, cu o masa maxima care depaseste 16 tone, sau autorizate sa tracteze remorci cu o masa maxima care depaseste 10 tone.

g Incepand cu 1 ianuarie 2010, toate autovehiculele trebuie sa fie conforme cu prescriptiile tehnice ale Regulamentului CEE-ONU nr. 13 sau cu Directiva 71/320/CEE, modificate, aplicabile la data primei lor inmatriculari si cel putin cu prescriptiile tehnice ale Regulamentului CEE-ONU nr. 13 seria 06 de amendamente sau cu Directiva 71/320/CEE modificata prin Directiva 91/422/CEE.

Sistemulde franare de incetinire trebuie sa fie de tip IIA.


Frane de siguranta pentru remorci

X

XVEHICULE

OBSERVATII

SPECIFICATII TEHNICE

EX/II

EX/III

AT

FL

OXPREVENIREA RISCURILOR DE INCENDIU
Cabina vehiculului

XRezervoare de combustibil

X

X


X

XMotor

X

X


X

XSistem de evacuare

X

X


X
Frana de incetinire a vehiculului


X

X

X

XDispozitiv de incalzire cu combustieX e

X e

X e

X e

X e

e Aplicabil la autovehiculele echipate dupa 30 iunie199 Conformitate obligatorie nu mai tarziu de 1 ianuarie 2010 pentru vehiculele echipate inainte de 1iulie 199X e


e Aplicabil la autovehiculele echipate dupa 30 iunie 199 Conformitate obligatorie nu mai tarziu de 1 ianuarie 2010 pentru vehiculele echipate inainte de 1 iulie 199X

X


DISPOZITIV DE LIMITARE A VITEZEI

X f

X f

X f

X f

X f

f Aplicabil la autovehiculele cu masa maxima mai mare de 12 tone, inmatriculate pentru prima data dupa 31 decembrie 1987 si la toate autovehiculele cu masa maxima mai mare de 3,5 tone dar mai mica sau egala cu 12 tone inmatriculate pentru prima data dupa 31 decembrie 2007.


DISPOZITIV DE CUPLARE A REMORCII

X

X

Echipament electric

Dispozitii generale

Instalatia electrica, in ansamblul sau, trebuie sa satisfaca prescriptiile de la 2.2.2 pana la 2.2.6, conform tabelului de la 2.1.

Cablaj

Conductorii trebuie sa fie astfel dimensionati incat sa evite supraincalzirea. Conductorii trebuie sa fie izolati in mod corespunzator. Toate circuitele trebuie protejate prin elemente fuzibile sau disjunctoare automate, cu exceptia urmatoarelor circuite:

- de la baterie la sistemele de pornire la rece si de oprire a motorului;

- de la baterie la alternator;

- de la alternator la cutia cu elemente fuzibile sau disjunctoare;

- de la baterie la demarorul motorului;

- de la baterie la cutia de comanda a sistemului de franare de incetinire (a se vedea 2.3.1.2), daca acest sistem este electric sau electromagnetic;

- de la baterie la mecanismul electric de ridicare a axei;

Circuitele neprotejate de mai sus trebuie sa fie cat mai scurte posibil.

Cablurile electrice trebuie atasate sigur si plasate astfel incat conductorii sa fie protejati corespunzator impotriva solicitarilor mecanice si termice.

Intrerupatorul principal al bateriei

Un intrerupator pentru intreruperea circuitelor electrice trebuie montat cat mai aproape posibil de baterie. Daca se utilizeaza un intrerupator monopolar, acesta trebuie plasat pe conductorul de alimentare si nu pe cel de legare la masa.

Pentru a facilita functiile de deconectare si reconectare ale intrerupatorului, un dispozitiv de comanda trebuie instalat in cabina conducatorului auto. Acesta trebuie sa fie usor accesibil pentru conducator si semnalizat distinct. Acest dispozitiv trebuie protejat impotriva actionarii involuntare, fie printr-un capac de protectie, fie cu un dispozitiv de comanda cu miscare dubla, fie prin alte mijloace corespunzatoare. Pot fi instalate dispozitive de comanda suplimentare, cu conditia ca acestea sa fie identificate in mod distinct si protejate impotriva unei manevrari involuntare. Daca dispozitivul (dispozitivele) functioneaza electric, circuitele de comanda trebuie sa respecte prescriptiile de la 2.2.5.

Intrerupatorul trebuie plasat intr-o cutie avand un grad de protectie IP65, conform standardului CEI 52

Conexiunile electrice la intrerupator trebuie sa aiba un grad de protectie IP54. Totusi, acest lucru nu este necesar daca aceste conexiuni se afla in interiorul unei cutii, care poate fi cea a bateriei. In acest caz, este suficienta protejarea acestor conexiuni impotriva scurt-circuitelor prin intermediul unui capac din cauciuc, de exemplu.

Baterii

Bornele bateriei trebuie izolate electric sau acoperite de capacul izolator al cutiei bateriei. Daca bateriile sunt situate sub capota motorului, ele trebuie fixate intr-o cutie pentru baterii ventilata.

Circuite alimentate in permanenta

a) Partile instalatiei electrice, inclusiv conductorii, care trebuie sa

ramana sub tensiune atunci cand intrerupatorul bateriei este

deschis, trebuie sa aiba caracteristicile adecvate pentru

utilizarea in zone periculoase. Acest echipament trebuie sa

satisfaca cerintele generale ale standardului CEI  60079, Partile 0 si 14 si cerintele suplimentare aplicabile din standardul CEI 60079, Partile  1, 2, 5, 6, 7, 11, 15 sau  18 .

b) Pentru aplicarea standardului CEI 60079, Partea 141 , trebuie utilizata  clasificarea urmatoare:

Echipamentul electric aflat permanent sub tensiune, inclusiv conductorii, care nu este supus prescriptiilor de la 2.2.3 si 2.2.4, trebuie sa satisfaca prescriptiile aplicabile zonei 1 pentru echipamentul electric in general, sau prescriptiile aplicabile zonei 2 pentru echipamentul electric situat in cabina conducatorului auto. Trebuie indeplinite prescriptiile aplicabile grupei de explozie IIC, clasa de temperatura T6.

Totusi, pentru echipamentul electric aflat in permanenta sub tensiune, instalat intr-un mediu in care temperatura determinata de echipamentul neelectric situat in acel mediu depaseste limita de temperatura T6, clasa de temperatura a echipamentului electric aflat sub tensiune in permanenta trebuie sa fie cel putin T4.

Conductorii de alimentare pentru echipamentul electric care trebuie sa ramana sub tensiune trebuie sa indeplineasca prevederile din standardul CEI 60079, partea 7 ("Siguranta crescuta") si sa fie protejati printr-o siguranta sau un intrerupator automat al circuitului, plasat cat mai aproape posibil de sursa de alimentare sau, in cazul unui "echipament de siguranta intrinsec", acestia trebuie sa fie protejati printr-un dispozitiv de siguranta plasat cat mai aproape posibil de sursa de alimentare.

Dispozitii aplicabile partii instalatiei electrice situata in spatele cabinei

Intreaga instalatie trebuie conceputa, realizata si protejata astfel incat sa nu poata provoca o aprindere sau un scurt-circuit in conditii normale de utilizare a vehiculelor si sa minimizeze aceste riscuri in caz de impact sau de deformare. In special:

Cablajul

Conductorii situati in spatele cabinei conducatorului auto trebuie protejati impotriva socurilor, abraziunii si frecarii in timpul utilizarii normale a vehiculului. Exemple de protectii adecvate sunt prezentate in figurile 1, 2, 3 si 4 de mai jos. Totusi, cablurile senzorilor dispozitivelor de franare antiblocare nu necesita o protectie suplimentara.

Iluminarea

Nu trebuie utilizate becuri cu dulie filetata.

Conexiunile electrice

Conexiunile electrice dintre autovehicule si remorci trebuie sa aiba gradul de protectie IP54 conform standardului CEI 529 si trebuie sa fie concepute astfel incat sa impiedice orice deconectare accidentala. Exemple de asemenea conexiuni adecvate sunt oferite in standardele ISO 12 098 : 1994 si ISO 7638 : 1985.FIGURIEchipament de franare

Dispozitii generale

Autovehiculele si remorcile destinate sa constituie o unitate de transport pentru marfuri periculoase trebuie sa indeplineasca toate prescriptiile tehnice pertinente din Regulamentul CEE-ONU nr. 13 sau Directiva 71/320/CEE , modificate, conform datelor de aplicare specificate.

Vehiculele E/III, FL, OX si AT trebuie sa indeplineasca dispozitiile din anexa 5 a Regulamentului CEE-ONU nr. 13 3.

Frane de siguranta pentru remorci

Remorcile trebuie sa fie prevazute cu un sistem eficient de franare sau de retinere a acestora in cazul desprinderii de autovehiculul tractor.

Remorcile trebuie sa fie prevazute cu un sistem de franare eficient, care sa actioneze pe toate rotile, actionat prin comanda franei de serviciu a vehiculului tractor si care sa opreasca automat remorca in cazul ruperii dispozitivului de cuplare.

Prevenirea riscurilor de incendiu

Dispozitii generale

Dispozitiile tehnice de mai jos se vor aplica conform tabelului de la 2.1.

Cabina vehiculului

Cu exceptia cazului in care cabina vehiculului este construita din materiale greu inflamabile, in spatele cabinei trebuie fixat un scut metalic sau din alt material adecvat, cu o latime egala cu cea a cisternei. Toate ferestrele din spatele cabinei sau din scut trebuie sa fie inchise ermetic si realizate din sticla securizata, rezistenta la foc, cu cadre ignifuge. In plus, intre cisterna si cabina sau scut, trebuie sa existe un spatiu liber de cel putin 15 cm.

Rezervoare de combustibil

Rezervoarele de combustibil pentru alimentarea motorului vehiculului trebuie sa corespunda urmatoarelor prescriptii:

a) In caz de scurgere, combustibilul trebuie sa curga pe sol fara a veni in contact cu partile incalzite ale vehiculului sau cu incarcatura;

b) Rezervoarele care contin benzina trebuie echipate cu un dispozitiv antiflacara eficient, care sa se adapteze la orificiul de umplere, sau cu un dispozitiv care permite mentinerea acestui orificiu inchis ermetic.

Motor

Motoarele vehiculelor trebuie echipate si plasate astfel incat sa se evite orice pericol pentru incarcatura ca urmare a incalzirii sau aprinderii. In cazul vehiculelor EX/II si EX/III, motorul trebuie sa fie un motor cu aprindere prin comprimare.

Sistem de evacuare

Sistemul de evacuare (inclusiv tubulatura de evacuare) trebuie sa fie indreptat sau protejat astfel incat sa se evite orice pericol pentru incarcatura ca urmare a incalzirii sau aprinderii. Partile sistemului de evacuare situate direct sub rezervorul de combustibil (diesel) trebuie sa se gaseasca la o distanta de cel putin 100 mm, sau sa fie protejate printr-un ecran termic.

Frana de incetinire a vehiculului

Vehiculele echipate cu un sistem de franare de incetinire care emite temperaturi ridicate, plasat in spatele peretelui din spate al cabinei, trebuie prevazute cu un scut termic intre acest sistem si cisterna sau incarcatura, fixat solid si dispus astfel incat sa permita evitarea oricarei incalziri, chiar localizate, a peretelui cisternei sau a incarcaturii.

In plus, acest scut termic trebuie sa protejeze sistemul de franare impotriva scurgerilor, chiar accidentale, ale produsului transportat. Se va considera drept satisfacatoare, o protectie care are, de exemplu, un scut cu pereti dubli.

Dispozitive de incalzire cu combustie

Dispozitivele de incalzire cu combustie trebuie sa indeplineasca cerintele tehnice pertinente din Regulamentul CEE-ONU nr. 122 modificat sau din Directiva 2001/56/CE , in conformitate cu datele de aplicare specificate in aceasta, si prevederile de la 2.4.7.2 pana la 2.4.7.4 aplicabile conform tabelului de la 2.1.

2.4.7.2 Dispozitivele de incalzire cu combustie si conductele lor de evacuare a gazelor trebuie concepute, amplasate si protejate sau acoperite astfel incat sa previna orice risc inacceptabil de incalzire sau de aprindere a incarcaturii. Aceasta prescriptie se considera satisfacuta daca rezervorul de combustibil si sistemul de evacuare ale dispozitivului sunt conforme cu dispozitii similare celor prescrise pentru rezervoarele de combustibil si sistemele de evacuare ale vehiculelor de la 2.4.3 si respectiv 2.4.5.

Dispozitivele de incalzire cu combustie trebuie sa poata fi scoase din functiune cel putin prin metodele urmatoare:

a) intrerupere manuala deliberata din cabina conducatorului auto;

b) oprirea motorului vehiculului; in acest caz, aparatul de incalzire poate fi repus in stare de functionare manual de catre conducatorul auto;

c) pornirea unei pompe de alimentare de pe autovehicul pentru substantele periculoase transportate.

O functionare reziduala este permisa dupa ce dispozitivele de incalzire cu combustie au fost intrerupte. In ceea ce priveste metodele de la punctul 2.4.7.3 b) si c), alimentarea cu aer de combustie trebuie sa fie intrerupta prin masuri adecvate, dupa un ciclu de functionare reziduala de maximum 40  de secunde. Trebuie utilizate numai dispozitive de incalzire cu combustie pentru care s-a demonstrat ca schimbatorul de caldura rezista la un ciclu de functionare reziduala redus de 40 secunde pe durata utilizarii normale.

Dispozitivul de incalzire cu combustie trebuie pus in functiune manual. Dispozitivele de programare sunt interzise.

Sistemele de incalzire cu combustie care utilizeaza combustibili gazosi nu sunt autorizate.

Dispozitive de limitare a vitezei

Autovehiculele cu o masa maxima mai mare de 3,5 tone, trebuie echipate cu un dispozitiv de limitare a vitezei conform prescriptiilor tehnice din Regulamentul CEE-ONU nr. 89 , modificat. Dispozitivul trebuie reglat astfel incat viteza sa nu depaseasca 90 km/h, tinand seama de toleranta tehnica a dispozitivului..

Dispozitive de cuplare a remorcilor

Dispozitivele de cuplare a remorcilor trebuie sa indeplineasca prescriptiile Regulamentului CEE-ONU nr. 55 sau Directivei 94/20/CE , asa cum sunt modificate, conform datelor de aplicare specificate.

CAPITOLUL 3

PRESCRIPTII SUPLIMENTARE PRIVIND VEHICULELE COMPLETE SAU COMPLETATE EX/ II sau EX/ III DESTINATE TRANSPORTULUI SUBSTANTELOR SI OBIECTELOR EXPLOZIVE (CLASA 1) IN COLETE

Materiale care trebuie utilizate pentru constructia caroseriei vehiculelor

In componenta caroseriilor nu trebuie sa intre materiale susceptibile de a forma combinatii periculoase cu substantele explozive transportate.

Dispozitive de incalzire cu combustie

Dispozitivele de incalzire cu combustie pot fi instalate in vehiculele EX/II si EX/III numai pentru incalzirea cabinei conducatorului sau a motorului.

Dispozitivele de incalzire cu combustie trebuie sa indeplineasca prescriptiile de la 2.4.7.1, 2.4.7.2, 2.4.7.5 si 2.4.7.6.

Intrerupatorul dispozitivului de incalzire poate fi instalat in exteriorul cabinei conducatorului auto.

Nu este necesar sa se demonstreze ca schimbatorul de caldura al dispozitivelor de incalzire rezista la un ciclu redus de functionare reziduala.

Nici un dispozitiv de incalzire cu combustie, rezervor de combustibil, surse de energie, priza de aer de combustie sau de aer de incalzire si nici o iesire a tevilor de evacuare necesare functionarii unui dispozitiv de incalzire cu combustie, nu trebuie instalate in compartimentul pentru incarcatura.

Vehicule EX/ II

Vehiculele trebuie concepute, construite si echipate astfel incat substantele si obiectele explozive sa fie protejate de riscuri exterioare si de intemperii. Ele trebuie sa fie inchise sau acoperite cu o prelata. Prelata trebuie sa fie rezistenta la sfasiere si realizata dintr-un material impermeabil si greu inflamabil . Ea trebuie intinsa astfel incat sa acopere suprafata de incarcare pe toate laturile.

Toate deschiderile compartimentului pentru incarcatura al vehiculelor inchise trebuie sa fie prevazute cu usi sau panouri ajustate, care pot fi zavorate. Compartimentul conducatorului auto trebuie sa fie separat de compartimentul pentru incarcatura printr-un perete fara interstitii.

Vehicule EX/ III

Vehiculele trebuie concepute, construite si echipate astfel incat substantele si obiectele explozive sa fie protejate de riscuri exterioare si de intemperii. Aceste vehicule trebuie sa fie inchise. Compartimentul conducatorului auto trebuie sa fie separat de compartimentul pentru incarcatura printr-un perete fara interstitii. Suprafata de incarcare nu trebuie sa prezinte interstitii. Pot fi instalate puncte de ancorare pentru retinerea incarcaturii. Toate imbinarile trebuie sa fie etanse. Toate deschiderile trebuie sa poata fi zavorate. Acestea trebuie sa fie astfel construite si plasate incat sa se suprapuna la imbinari.

Caroseria trebuie sa fie realizata din materiale rezistente la caldura si la flacara, cu o grosime minima de 10 mm. Materialele clasificate in clasa B-S -d conform standardului EN 13501-1:2002, sunt considerate ca indeplinind aceasta cerinta.

Daca materialul utilizat pentru caroserie este metalic, tot interiorul caroseriei trebuie acoperit cu materiale care indeplinesc aceleasi prescriptii.

Motorul si compartimentul pentru incarcatura

Motorul unui vehicul EX/II sau EX/III trebuie sa fie plasat in fata peretelui din fata al compartimentului pentru incarcatura; totusi, el poate fi plasat sub compartimentul de incarcare, cu conditia ca instalarea sa sa fie astfel realizata incat caldura emisa sa nu prezinte nici un risc pentru incarcatura prin cresterea temperaturii pe suprafata interioara a compartimentului pentru incarcatura peste 80 C.

Surse de caldura externe si compartimentul pentru incarcatura

Sistemul de evacuare al vehiculelor EX/ II si EX/ III, sau alte parti ale acestor vehicule complete sau completate, trebuie construite si amplasate astfel incat caldura emisa in exces care ar putea constitui un risc pentru incarcatura prin cresterea temperaturii la suprafata interioara a compartimentului pentru incarcatura peste 80 C.

Echipamentul electric

Tensiunea nominala a circuitului electric nu trebuie sa depaseasca 24 V.

Corpurile de iluminat din compartimentul pentru incarcatura al vehiculelor EX/II trebuie sa fie situate pe plafon si sa fie acoperite, adica fara cabluri sau becuri expuse.

In cazul Grupei de compatibilitate J, instalatia electrica trebuie sa aiba cel putin gradul de protectie IP65 (de exemplu, rezistenta la flacara "Eex d"). Orice echipament electric accesibil din interiorul compartimentului pentru incarcatura trebuie sa fie protejat suficient impotriva socurilor mecanice din interior.

Instalatia electrica a vehiculelor EX/III trebuie sa satisfaca cerintele de la 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5.2 si 2.2.6.

Instalatia electrica situata in compartimentul pentru incarcatura trebuie protejata impotriva prafului (grad de protectie cel putin IP54 sau echivalent) sau, in cazul Grupei de compatibilitate J, cel putin IP65 (de exemplu, rezistenta la flacara ' Eex d').


CAPITOLUL 4

PRESCRIPTII SUPLIMENTARE REFERITOARE LA CONSTRUCTIA

CAROSERIEI VEHICULELOR COMPLETE SAU COMPLETATE

(IN AFARA VEHICULELOR EX/ II SI EX/ III) DESTINATE

TRANSPORTULUI DE MARFURI PERICULOASE AMBALATE


Dispozitivele de incalzire cu combustie trebuie sa satisfaca urmatoarele prescriptii:

a) Intrerupatorul poate fi instalat in exteriorul cabinei conducatorului auto;

b) Dispozitivul poate fi scos din functiune din exteriorul compartimentului pentru incarcatura; si,

c) Nu este necesar sa se demonstreze ca schimbatorul de caldura rezista la o functionare reziduala redusa.

Daca vehiculul este destinat transportului de marfuri periculoase pentru care este prescrisa o eticheta conform modelelor nr. 1, 1.4, 1.5, 1.6, 3, 4.1, 4.3, 5.1 sau 5.2, nici un rezervor de combustibil, nici o sursa de energie, priza de aer de combustie sau de aer de incalzire si nici iesirea tevilor de evacuare necesare functionarii unui dispozitiv de incalzire cu combustie, nu trebuie instalate in compartimentul pentru incarcatura. Se va asigura ca iesirea pentru aerul cald sa nu poate fi obturata de incarcatura. Temperatura la care sunt supuse coletele nu trebuie sa depaseasca 50 C. Dispozitivele de incalzire instalate in interiorul compartimentelor pentru incarcatura trebuie concepute astfel incat sa impiedice aprinderea unei atmosfere explozive in conditiile de exploatare.

Prescriptii suplimentare referitoare la constructia caroseriei vehiculelor pentru transportul de marfuri periculoase date sau colete specifice, pot fi incluse in capitolul 7.2 din Partea 7, in functie de indicatiile din coloana (16) a tabelului A din capitolul 3.2, pentru o substanta data.


CAPITOLUL 5

PRESCRIPTII SUPLIMENTARE REFERITOARE LA CONSTRUCTIA CAROSERIILOR VEHICULELOR COMPLETE SAU COMPLETATE DESTINATE TRANSPORTULUI DE SUBSTANTE PERICULOASE SOLIDE IN VRAC


Dispozitivele de incalzire cu combustie trebuie sa satisfaca urmatoarele prescriptii:

a) Intrerupatorul poate fi instalat in exteriorul cabinei conducatorului auto;

b) Dispozitivul poate fi scos din functiune din exteriorul compartimentului pentru incarcatura; si,

c) Nu este necesar sa se demonstreze ca schimbatorul de caldura al dispozitivului de incalzire rezista la o functionare reziduala redusa;

Daca vehiculul este destinat transportului de substante periculoase pentru care este prescrisa o eticheta conforma modelelor nr. 4.1, 4.3 sau 5.1, nici un rezervor de combustibil, nici o sursa de energie, priza de aer de combustie sau de aer de incalzire si nici o iesire a tevilor de evacuare necesare functionarii unui dispozitiv de incalzire cu combustie, nu trebuie instalate in compartimentul pentru incarcatura. Se va asigura ca iesirea pentru aerul cald sa nu poate fi obturata de incarcatura. Temperatura la care incarcatura este supusa nu trebuie sa depaseasca 50 C. Aparatele de incalzire instalate in interiorul compartimentelor pentru incarcatura trebuie concepute astfel incat sa impiedice aprinderea unei atmosfere explozive in conditiile de exploatare.

Caroseriile vehiculelor destinate transportului de marfuri periculoase solide in vrac trebuie sa indeplineasca prescriptiile corespunzatoare din capitolele 6.11 si 7.3, dupa caz, inclusiv prescriptiile de la 7.3.2 sau 7.3.3 care pot fi aplicate in conformitate cu indicatiile din coloanele (10) si respectiv (17) ale tabelului A din capitolul 3.2, pentru o substanta data.CAPITOLUL 6

PRESCRIPTII SUPLIMENTARE REFERITOARE LA VEHICULELE COMPLETE SAU COMPLETATE DESTINATE TRANSPORTULUI DE SUBSTANTE CU REGLAREA TEMPERATURII


Vehiculele izoterme, refrigeratoare sau frigorifice, destinate transportului de substante stabilizate cu reglarea temperaturii, trebuie sa fie conforme urmatoarelor conditii :

a) Vehiculul trebuie sa fie astfel construit si echipat incat, din punct de vedere al izolatiei sale si al mijloacelor de refrigerare, temperatura de reglare prescrisa la 2.2.41.1.17 si 2.2.52.1.16, si la 2.2.41.4 si 2.2.52.4 pentru substanta de transportat sa nu fie depasita. Coeficientul global al transmisiei de caldura nu trebuie sa depaseasca 0,4 W/m K;

b) Vehiculul trebuie amenajat astfel incat vaporii de la substantele transportate sau de la agentul frigorific sa nu poata patrunde in cabina conducatorului auto;

c) Un dispozitiv adecvat trebuie sa permita constatarea in orice moment, din cabina conducatorului auto, care este temperatura in spatiul rezervat incarcaturii;

d) Spatiul rezervat incarcaturii trebuie prevazut cu fante de ventilatie sau cu clapete de ventilatie, daca exista vreun risc de suprapresiune periculoasa in acest spatiu. Trebuie luate masuri, atunci cand este necesar, pentru a asigura ca refrigerarea sa nu fie diminuata de fantele sau clapetele de ventilatie;

e) Agentul frigorific utilizat nu trebuie sa fie inflamabil; si

f) Dispozitivul de producere a frigului al vehiculelor frigorifice trebuie sa poata functiona independent de motorul de propulsie al vehiculului.

Metode adecvate (a se vedea paragraful V8(3)) pentru a preveni depasirea temperaturii de reglare sunt listate in capitolul 7.2 (R1 pana la R5). In functie de metoda utilizata, pot fi incluse prescriptii suplimentare privind constructia caroseriei vehiculului in capitolul 7.2.

CAPITOLUL 7

PRESCRIPTII SUPLIMENTARE REFERITOARE LA VEHICULE-CISTERNA (CISTERNE FIXE), VEHICULE‑BATERIE SI VEHICULE COMPLETE SAU COMPLETATE UTILIZATE PENTRU TRANSPORTUL DE MARFURI PERICULOASE IN CISTERNE DEMONTABILE CU CAPACITATE MAI MARE DE 1 M3 SAU IN CONTAINERE-CISTERNA, CISTERNE MOBILE SAU CGEM CU O CAPACITATE MAI MARE DE 3 M3 (VEHICULE EX/III, FL, OX SI AT)


Prescriptii generale

In afara vehiculului propriu-zis sau a elementelor sistemului de rulare utilizate in locul acestuia, un vehicul-cisterna cuprinde unul sau mai multe rezervoare, echipamentele lor si piesele de legatura la vehicul sau la sistemul de rulare.

Odata atasata o cisterna demontabila la vehiculul purtator, ansamblul trebuie sa corespunda prescriptiilor referitoare la vehiculele-cisterna.

Prescriptii referitoare la cisterne

Cisternele fixe sau demontabile metalice trebuie sa corespunda prescriptiilor pertinente din capitolul 6.8.

Elementele vehiculelor-baterie si ale CGEM trebuie sa corespunda prescriptiilor pertinente din capitolului 6.2 in cazul buteliilor, tuburilor, rezervoarelor sub presiune si cadrelor de butelii, sau ale capitolului 6.8 in cazul cisternelor.

Containerele-cisterna metalice trebuie sa corespunda prescriptiilor capitolului 6.8; cisternele mobile trebuie sa corespunda prescriptiilor capitolului 6.7 sau, daca este cazul, celor ale codului IMDG (a se vedea 1.1.4.2).

Cisternele din material plastic ranforsat cu fibre trebuie sa corespunda prescriptiilor capitolului 6.

Cisternele pentru deseuri care opereaza sub vid trebuie sa corespunda prescriptiilor capitolului 6.10.

Mijloace de fixare

Mijloacele de fixare trebuie concepute pentru a rezista la solicitarile statice si dinamice in conditii normale de transport, precum si la eforturile minime asa cum sunt definite la 6.8.2.1.2, 6.8.2.1.11 pana la 6.8.2.1.15 si 6.8.2.1.16 in cazul vehiculelor-cisterna, vehiculelor-baterie si vehiculelor purtatoare de cisterne demontabile.

Legarea la pamant a vehiculelor FL

Cisternele metalice sau realizate din material plastic ranforsat cu fibre ale vehiculelor-cisterna FL si elementele vehiculelor-baterie FL trebuie legate la sasiul vehiculului prin intermediul, cel putin, a unei bune conexiuni electrice. Orice contact metalic care ar putea provoca o coroziune electrochimica trebuie evitat.

NOTA: A se vedea, de asemenea, 6.1.2 si 6.2.14.3.

Stabilitatea vehiculelor-cisterna

Latimea totala a suprafetei de sprijin pe sol (distanta dintre punctele exterioare de contact cu solul ale pneurilor dreapta si stanga ale aceleiasi axe) trebuie sa fie cel putin egala cu 90 % din inaltimea centrului de greutate al vehiculului-cisterna incarcat. Pentru vehiculele articulate, masa pe axa a unitatii purtatoare a semiremorcii incarcate nu trebuie sa depaseasca 60 % din masa totala nominala a ansamblului vehiculului articulat complet.

In plus, vehiculele-cisterna cu cisterne fixe, cu o capacitate mai mare de 3 m , destinate transportului de substante periculoase in stare lichida sau topita si incercate la o presiune mai mica de 4 bar, trebuie sa indeplineasca prescriptiile tehnice din Regulamentul CEE-ONU nr. 111 referitoare la stabilitatea laterala, modificat, conform datelor de aplicare specificate. Aceste prescriptii se aplica vehiculelor-cisterna inmatriculate pentru prima data incepand cu 1 iulie 2003.

Protectia spate a vehiculelor

Partea din spate a vehiculului trebuie prevazuta, pe toata latimea cisternei, cu o bara de protectie suficient de rezistenta la impactul din spate. Intre peretele spate al cisternei si partea din spate a barei de protectie trebuie sa existe un spatiu de cel putin 100 mm (aceasta distanta fiind masurata fata de cel mai din spate punct al peretelui cisternei sau de accesoriile proeminente in contact cu substanta transportata). Vehiculele cu carcase basculante pentru transportul substantelor pulverulente sau granulate si cisternele pentru deseuri care opereaza sub vid cu rezervor basculant, care se descarca prin partea din spate, nu trebuie sa fie prevazute cu bara de protectie daca echipamentele spate ale carcasei sau rezervoarelor sunt prevazute cu un mijloc de protectie care le protejeaza in acelasi mod ca si bara de protectie.

NOTA 1 : Aceasta prescriptie nu se aplica vehiculelor utilizate pentru transportul substantelor periculoase in containere-cisterna, cisterne mobile sau CGEM.

NOTA 2 Pentru protectia cisternelor impotriva deteriorarii in urma unui impact lateral sau rasturnarii, a se vedea 6.8.2.1.20 si 6.8.2.1.21 sau, pentru cisternele mobile, 6.7.2.4.3 si 6.7.2.4.5.

Dispozitive de incalzire cu combustie

Dispozitivele de incalzire cu combustie trebuie sa corespunda prescriptiilor de la 2.4.7.1, 2.4.7.2, 2.4.7.5 si urmatoarelor prescriptii:

a) Intrerupatorul poate fi instalat in exteriorul cabinei conducatorului auto;

b) Dispozitivul de incalzire poate fi scos din functiune din exteriorul compartimentului pentru incarcatura; si,

c) Nu este necesar sa se demonstreze ca schimbatorul de caldura al dispozitivului de incalzire rezista la un ciclu redus de functionare reziduala;

In plus, pentru vehiculele FL, trebuie sa fie indeplinite prescriptiile de la 2.4.7.3 si 2.4.7.4.

Daca vehiculul este destinat transportului de marfuri periculoase pentru care este prescrisa o eticheta conform modelelor nr. 1,5, 3, 4.1, 4.3, 5.1 sau 5.2, nici un rezervor de combustibil, nici o sursa de energie, priza de aer de combustie sau de aer de incalzire si nici o iesire a tevilor de evacuare necesare functionarii unui dispozitiv de incalzire cu combustie, nu trebuie instalate in compartimentul pentru incarcatura. Se va asigura ca iesirea pentru aerul cald sa nu fie obturata de incarcatura. Temperatura la care incarcatura este supusa nu trebuie sa depaseasca 50 C. Aparatele de incalzire instalate in interiorul compartimentelor pentru incarcatura trebuie concepute astfel incat sa impiedice aprinderea unei atmosfere explozive in conditiile de exploatare.

Echipamentul electric

Instalatia electrica la vehiculele FL, pentru care este necesara o agreare conform 1.2, trebuie sa satisfaca prescriptiile de la 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5.1 si 2.2.6.

Totusi, orice suplimentari sau modificari ale instalatiei electrice trebuie sa corespunda prescriptiilor aplicabile echipamentului electric din grupa si clasa de temperatura pertinente conform substantelor de transportat.

NOTA Pentru dispozitiile tranzitorii, a se vedea paragraful 1.6.5.

Echipamentul electric al vehiculelor FL, situat in zonele in care exista sau poate exista o atmosfera exploziva intr-o proportie care necesita luarea de masuri speciale, trebuie sa posede caracteristici adecvate pentru utilizarea sa in zone periculoase. Acest echipament trebuie sa satisfaca dispozitiile generale ale standardului CEI 60079, Partile 0 si 14 si dispozitiile suplimentare aplicabile din standardul CEI 60079 partile 1, 2, 5, 6, 7, 11 sau 18 . Echipamentul electric trebuie sa corespunda prescriptiilor aplicabile echipamentului electric din grupa si clasa de temperatura pertinente, conform substantelor de transportat.

Pentru aplicarea standardului CEI 60079 partea 14 , trebuie utilizata urmatoarea clasificare :

ZONA 0

Interiorul compartimentelor cisternei, accesoriile de incarcare si de golire si tubulatura de recuperare a vaporilor.

ZONA 1

Interiorul casetelor de protectie pentru echipamentul utilizat la incarcare si golire si zona situata la mai putin de 0,5  m de dispozitivele de aerisire si supapele de decompresiune.

Echipamentul electric aflat in permanenta sub tensiune, inclusiv conductorii, situat in afara zonelor 0 si 1, trebuie sa satisfaca prescriptiile care se aplica zonei 1 pentru echipamentul electric in general, sau prescriptiile aplicabile zonei 2 conform CEI 60079 partea 14 pentru echipamentul electric situat in cabina conducatorului auto. Echipamentul electric trebuie sa corespunda prescriptiilor aplicabile echipamentului electric din grupa si clasa de temperatura pertinente, conform substantelor de transportat.


Documentul Comisiei Economice a Natiunilor Unite pentru Europa, TRANS/ WP.29/ 78/Rev.1, modificat.

Regulament ECE-ONU nr. 105 (Prescriptii uniforme referitoare la omologarea vehiculelor destinate transportului de marfuri periculoase in ceea ce priveste caracteristicile specifice de constructie).

Directiva 98/91/CE a Parlamentului european si a Consiliului din 14 decembrie 1998 privind autovehiculelor li remorcile lor destinate transportului rutier de marfuri periculoase, care modifica Directiva 70/156/CEE referitoare la omologarea CE de tip a autovehiculelor si remorcilor lor (Jurnalul Oficial al Comunitatilor europene Nr. L 011 din 16.01.1999, p. 0025-0036).

Regulamentul ECE Nr. 13 (Prescriptii uniforme privind omologarea vehiculelor din categoriile M, N si O in ceea ce priveste franarea).

Dispozitiile standardului CEI 60079 partea 14 nu prevaleaza asupra dispozitiilor prezentei Parti.

Ca alternativa, pot fi aplicate dispozitiile generale ale standardului european EN 50014 si dispozitiile suplimentare ale standardelor EN 50015, 50016, 50017, 50018, 50019, 50020, 50021 sau 50028.

Regulamentul nr.13 (Prescriptii uniforme referitoare la omologarea vehiculelor din categoriile M, N si 0 in ceea ce priveste franarea).

Directiva 71/320/CEE (publicata initial in Jurnalul oficial al Comunitatilor europene nr. L 202 din 6.1971).

Regulamentul CEE-ONU nr. 122 (Regulament cu privire la omologarea tip a unui sistem de incalzire si a unui vehicul cu privire la sistemul sau de incalzire).

Directiva 2001/56/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 27 septembrie 2001, referitoare la sistemele de incalzire pentru autovehicule si remorcile acestora (publicata initial in Jurnalul oficial alComunitatile europene nr. L 292, din 9 noiembrie 2001).

Regulamentul nr. 89: Prescriptii referitoare la omologarea:

I. Vehiculelor, in ceea ce priveste limitarea vitezei lor maxime;

II. Vehiculelor, in ceea ce priveste instalarea unui dispozitiv limitator de viteza (DLV) de un tip omologat.

III. Dispozitive limitatoare de viteza (DLV).

De asemenea, este posibila aplicarea dispozitiilor corespunzatoare din Directiva 92/6/CEE a Consiliului, din 10 februarie 1992 (publicata initial in Jurnalul oficial al Comunitatilor europene nr. L 057 din 02/03/1992) si Directiva 92/24/CEE a Consiliului, din 31 martie 1992 (publicata initial in Jurnalul oficial al Comunitatilor europene nr. L 129 du 14/05/1992), modificate, cu conditia ca acestea sa fi fost modificate conform ultimului amendament al Regulamentului nr. 89 aplicabil in momentul omologarii vehiculului.

Regulamentul nr. 55 (Prescriptii uniforme referitoare la omologarea pieselor mecanice de cuplare a combinatiilor de vehicule).

Directiva 94/20/CE a Parlamentului european si a Consiliului din 30 mai 1994 (publicata initial in Jurnalul oficial al Comunitatilor europene nr. L195 din 207.1994).


In cazul imflamabilitatii, aceasta cerinta va fi considerata indeplinita daca, in conformitate cu procedura specificata in standardul ISO 3795:1989 "Vehicule rutiere, tractoare si masini agricole si forestiere - Determinarea comportamentului la ardere al materialelor interioare", esantioane ale prelatei au o viteza de ardere care nu depaseste 100 mm/min.

Regulamentul ECE nr. 111: Prescriptii referitoare la omologarea vehiculelor-cisterna din categoriile N si O in ceea ce priveste stabilitatea la rasturnare.

Ca alternativa, pot fi aplicate dispozitiile generale ale standardului european EN 50014 si dispozitiile suplimentare ale standardelor EN 50015, 50016, 50017, 50018, 50019, 50020 sau 50028.Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright