Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate didacticaScoala trebuie adaptata la copii ... nu copiii la scoala

Biologie Botanica Chimie Didactica Fizica Geografie
Gradinita Literatura Matematica


Didactica


Qdidactic » didactica & scoala » didactica
Fisa de evaluare pentru concursul de atribuire a gradatiei de meritFisa de evaluare pentru concursul de atribuire a gradatiei de meritINSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI BOTOSANI             DIRECTOR


Unitatea de invatamant
FISA DE EVALUARE PENTRU CONCURSUL DE ATRIBUIRE A GRADATIEI DE MERIT PENTRU FUNCTIA DE LABORANT- 2009


Numele si prenumele candidatului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Studii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vechime invatamant . . . . . .

Grad profesional(treapta profesionala) . . . . . . . . .
Criterii pentru acordarea gradatiei de merit

Activitatile si performantele consemnate de candidat se evalueaza pentru perioada 19.01.2005-18.01.2009 si vor fi insotite de documente doveditoare certificate de directorul unitatii.


Pentru inscrierea la concursul de obtinere a gradatie de merit, candidatul trebuie sa aiba calificativul "Foarte bine" in fiecare an scolar din perioada evaluarii.

Criterii

Punctaj

Auto-evaluare


Punctaj

I.S.J.

 

Efectuarea experientelor de laborator corect si complet in timpul lectiilor;
 

Verificarea permanenta a starii de functionare a aparaturii din dotare si asigurarea utilizarii in bune conditii;
 

Folosirea materialului didactic demonstrativ pentru lectii si lucrari, potrivit indicatiilor profesorului de specialitate sau necesare procesului instructiv - educativ;
 

Utilizariea produselor software din dotarea unitatii;
 

Utilizarea, manipularea si evidenta substantelor chimice;

5 

Gestionarea  materialelor existente in laborator;
 

Implicarea in  activitatea de aprovizionare cu materiale didactice pentru laborator;

5
 

Sprijinirea elevilor la organizarea si desfasurarea activitatii la cercuri, olimpiade, concursuri si centre de excelenta;
 

Identificarea si casarea a materialului didactic uzat sau care prezinta pericol pentru elevi si profesori;

5 

Activitati de asigurare in timpul orelor a asistentei tehnice pentru profesori;
 

Implicarea in realizarea altor sarcini de serviciu privind desfasurarea activitatilor educative, sarcini suplimentare (ore suplimentare neplatite, parteneriate, voluntariat, activitati solicitate de I.S.J., Primarie, Consiliul Judetean);
 

Indeplinirea altor sarcini de serviciu trasate de conducerea unitatii, care nu sunt cuprinse in fisa postului
 

Implicarea in obtinerea autorizatiilor conform legislatiei si normativelor in vigoare;
 

Respectarea legislatiei si normativelor in vigoare;
 

Respectarea normelor de protectia muncii si de paza contra incendiilor in laborator;
 

Respectarea regulamentului de functionare a laboratorului;
 

Comunicarea in timp util a informatiilor solicitate la nivelul institutiei sau la nivelul ierarhic superior;
 

Participarea activa la intrunirile metodice;
 

Perfectionari sau instruiri de specialitate;
 

Participare la dezvoltarea de proiecte;
 

Capacitatea relationala cu personalul institutiei (abilitatea in comunicarea cu angajatii si conducerea unitatii , asigurarea fluxului informational, conduita in unitate)
 

Implicare , interventii documentate (pe linie de specialitate) privind organizarea si desfasurarea diferitelor activitati la nivelul unitatii scolare  ( obtinerea si utilizarea sponsorizarilor,concursuri, alte actiuni educative, culturale, sportive, etc.)
 

Activitate de voluntariat, activitati desfasurate in diferite organizatii cu efecte pozitive in activitatea didactica si educativa
 

Activitate sindicala la nivel de unitate:

 

Activitate sindicala la nivel judetean:
 

Delegat  din partea sindicatului pentru evaluarea dosarelor privind gradatiile de merit
 

PUNCTAJ MAXIM
 


Data . . . . . . Candidat . . . . . . . . . .
Punctaj validat de membrii comisiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Presedinte . . . . . . . . . . ..

Secretar . . . . . . . . . . . .

Membri . . . . . . . . . . . ..

. . . . . . . . . . . ..

. . . . . . . . . . . .. Observator sindicat . . . . . . .

. . . . .

Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright