Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica


Drept


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept
Drept constitutional - intrebari si raspunsuriDrept constitutional - intrebari si raspunsuri


Drept constitutional


1. Care sunt elementele definitorii ale conceptului de drept?

A. ansamblul regulilor de conduita generale si obligatorii, ce sunt asigurate si garantate de stat, reguli care au ca scop organizarea si disiciplinarea comportamentului uman si care se manifesta intr-un climat specific coexistentei drepturilor esentiale ale omului si libertatilor lui cu justitia sociala


2. Care dintre urmatoarele sunt categorii de norme juridice care nu fac parte din sistemul dreptului constitutional romanesc?

B. norme care stabilesc bunele moravuri

3. Precizati care dintre urmatoarele autoritati sau forte politice statale au dreptul de a adopta o constitutie: 

C.

Adunarea(Puterea) Constituanta4. Care dintre enunturile mentionate mai jos considerati ca nu reprezinta garantii juridice ale suprematiei Constitutiei?

C. deosebirile dintre constitutie si legi


5. Care dintre urmatoarele enunturi nu reprezinta un mod de pierdere a cetateniei romane sub regimul Legii 21/1990 modificata si completata ulterior:

C. naturalizarea dobandita intr-o tara straina


6. Care dintre criteriile enumerate mai jos considerati ca sunt folosite in literatura de specialitate pentru clasificarea controlului constitutionalitatii legilor?

A. criteriul inscrierii in constitutie


7. In cadrul controlului posterior Curtea Constitutionala hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate. Ele sunt admisibile doar daca satisfac urmatoarele cerinte imperative:

A. exceptiile privesc o lege, o ordonanta ori o dispozitie dintr-o lege sau ordonanta


8. Care dintre elementele componente enumerate mai jos considerati ca fac parte din conceptul de drepturi fundamentale?

A. drepturile fundamentale sunt drepturi subiective si sunt esentiale pentru demnitatea omului, pentru libertatea si dezvoltarea personalitatii, pentru conservarea drepturilor omului


9. Care este unul dintre elementele componente ale dreptului la viata:

C. este un drept esential al fiintei umane fiind consacrat de cele mai importante documente internationale si prin constitutie

10. Conceptul de libera circulatie cuprinde, in esenta, una dintre urmatoarele competente:

A. este un drept care asigura libertatea de miscare a cetateanului


11. Dreptul la ocrotirea sanatatii este un drept fundamental cetatenesc receptat in Constitutia Romaniei care are in continutul sau una din urmatoarele componente:

A. este un drept complex, prin continutul sau asigurand cetateanului pastrarea si dezvoltarea calitatilor sale fizice si mentale


12. Reglementarile constitutionale privind familia sunt subsumate, in literatura de specialitate, dreptului la casatorie, cu urmatorul continut:

B. familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti, pe egalitatea acestora si pe dreptul si obligatia parintilor de a asigura cresterea, educarea si instruirea copiilor13. Libertatea de exprimare permite subiectilor de drept sa participe la viata sociala, politica si culturala, manifestandu-si public opiniile. Aceasta libertate este supusa unor coordonate juridice si anume:

B. sunt interzise acele exprimari care urmaresc defaimarea tarii sau a natiunii, indemnul la razboi sau agresiune, la ura nationala, rasiala, de clasa sau religioasa, incitarea la discriminare, la separatism sau la violenta publica.


Dreptul de petitionare este un drept incadrat in categoria drepturilor garantii, ce are in continutul sau urmatoarele componente:

A. poate sa fie exercitat fie individual, fie de catre un grup de cetateni, fie de organizatii legal constituite


15. Unitatile administrativ teritoriale din Romania sunt:

B. judetul, orasul, comuna, satele


16. Care dintre urmatoarele aspecte sunt avute in vedere de teoria clasica a separatiei puterilor:

B. La inceput, teoria separatiei puterilor in stat nu interzicea ca cele trei functii sa fie exercitate de acelasi organ


17. In reglementarea constitutionala a statutului strainilor si apatrizilor in Romania se au in vedere urmatoarele:

A. strainii si apatrizii, in calitatea lor de oameni, au anumite drepturi naturale, inalienabile si imprescriptibile


18. Indatorirea de aparare a patriei are in continutul sau unul din urmatoarele elemente componente:

B. este in egala masura si un drept al oricarui cetatean, o posibilitate pe care legea o recunoaste


19. Caracterele statului roman rezulta din dispozitiile constitutionale in vigoare, acestea fiind:

A. statul roman este un stat de drept, democratic si social


20. Curtea Constitutionala se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor sau altor acorduri internationale la sesizarea:

C. A cel putin 25 de senatori


21. Sub ce denumire s-a predat si se preda in Romania si in lume disciplina "Drept Constitutional"

A. drept constitutional si institutii politice


22. In ce consta specificul normelor de drept constitutional?

A. sunt norme directe, nemijlocite


23. Care nu reprezinta unul din modurile de adoptare a Constitutiei, care explica evolutia constitutiilor in ceea ce priveste forma si continutul lor

B. Constitutia guvernamentala


24. Precizati care dintre statele enumerate mai jos au astazi o constitutie nescrisa (cutumiara)?

C. Israel


25. Care dintre conditiile enumerate mai jos trebuie indeplinite de catre persoana care solicita acordarea cetateniei romane la cerere?

B. cunoaste prevederile Constitutiei Romaniei, limba romana si poseda notiuni elementare de cultura si civilizatie romaneasca in suficienta masura pentru a se integra in viata sociala


26. Controlul constitutionalitatii legilor este:

B. activitatea organizata de verificare a conformitatii legilor cu Constitutia


27. Ca urmare a revizuirii Constitutiei in 2003, Curtii Constitutionale i-au fost atribuite prerogative de solutionare a conflictelor juridice de natura constitutionala dintre autoritatile publice la cererea unora dintre subiectii enumerati mai jos:

A. Presedintele Romaniei


28. Care dintre componentele enumerate mai jos considerati ca fac parte din conceptul de indatoriri fundamentale?

B. indatoririle fundamentale sunt inscrise si garantate in legi fundamentale


29. Care sunt elementele componente ale dreptului la integritate fizica?

B. obliga autoritatile publice si celelalte subiecte de drept sa nu aduca atingere integritatii fizice a persoanei


30. Conceptul de inviolabilitate a domiciliului cuprinde, in principiu:

C. avand in vedere implicatiile juridice, morale si sociale ale perchezitiei, acestea se dispune numai de catre judecator


31. Dreptul la munca, conceput ca un drept social-economic de traditie, are urmatoarele elemente de continut:

B. libertatea alegerii profesiei, meseriei sau ocupatiei, precum si libertatea alegerii locului de munca fac parte explicit din sfera conceptului de drept la munca


32. Dreptul copiilor si tinerilor la protectie si asistenta include in continutul sau urmatoarele elemente:

B. acestui drept ii corespund obligatia statului de a acorda alocatie pentru copii, ajutoare pentru ingrijirea copilului bolnav sau cu handicap, iar alte forme de protectie se stabilesc prin lege


Dreptul la informatie este un drept fundamental cu un continut complex si dinamic care cuprinde urmatoarele elemente:

B. mijloacele de informare in masa, publice si private, sunt obligate sa asigure informarea corecta a opiniei publice


Dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica este un drept incadrat traditional in marea categorie a:

A. drepturilor garantii


35. Monarhia, ca forma de guvernamant, a cunoscut una dintre urmatoarele forme de exercitare:

C. monarhia parlamentara dualista


36. Care dintre urmatoarele nu reprezinta o indatorire fundamentala mentionata in Constitutia Romaniei?

C. libertatea de circulatie


37. Art 18 din Constitutia Romaniei reglementeaza dreptul la azil, cu urmatorul continut:

B. azilul se acorda numai celor urmariti pentru activitati politice si nu pentru fapte de drept comun


38. Formulata simplu, contributii financiare, aceasta indatorire fundamentala are un continut care cuprinde urmatoarele aspecte juridice:

A. reglementeaza indatorirea cetatenilor de a contribui, prin impozite si taxe, la cheltuieli publice


39. Care dintre actele Curtii Constitutionale sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor, de la data publicarii acestora in Monitorul Oficial, potrivit Constitutiei Romaniei

c.

deciziile


40. Curtea Constitutionala se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului la sesizarea:

A. Unui grup parlamentar


41. Care este unul din elementele componente subsumate conceptului de drept constitutional?

C. este alcatuit din totalitatea normelor juridice care reglementeaza relatiile sociale fundamentale ce apar in procesul instaurarii, mentinerii si executarii puterii in stat


42. Definirea regimului constitutional din punct de vedere material se face:

A. in functie de continutul sau

43. Trasaturile dreptului constitutional ca ramura principala in sistemul de drept romanesc impune unele dintre consecintele mentionate mai jos, ce trebuiesc identificate:

B. regula conformitatii normelor din celelalte ramuri ale dreptului cu reglementarile cuprinse in Constitutie


44. Care dintre urmatoarele principii nu reprezinta un principiu general care sta la baza cetateniei romane?

C. casatoria produce efecte juridice asupra cetateniei sotilor


45. Care dintre conditiile enumerate mai jos trebuie indeplinite pentru aprobarea cererii de renuntare la cetatenia romana:

C. nu este urmarit pentru debite fata de stat ori fata de persoane fizice sau juridice din tara


46. Criteriul organului competent sa efectueze controlul constitutionalitatii legilor determina urmatoarele forme de control:

A. controlul realizat printr-un organ politic


47. Identificati actele supuse controlului de constitutionalitate pentru care Curtea Constitutionala se sesizeaza din oficiu:


 

c.

initiativele de revizuire a Constitutiei
48. Care este criteriul cel mai folosit in literatura de specialitate pentru clasificarea drepturilor si libertatilor fundamentale?


 

b.

al continutului drepturilor si libertatilor fundamentale

49. Continutul conceptului de drept la integritate psihica cuprinde urmatoarele elemente componente:

B. obliga autoritatile publice si celelalte subiecte de drept sa nu aduca atingere integritatii psihice a persoanei


50. Conceptul de siguranta a persoanei presupune:

C. masurile represive trebuie sa asigure ocrotirea juridica necesara


51. Dreptul la protectie sociala pe care il au salariatii include cateva aspecte enumerate in textul constitutional, dintre care:

C. repaosul saptamanal, concediul de odihna platit, prestarea muncii in conditii speciale sau deosebite


52. Protectia persoanelor cu handicap este un drept fundamental care are urmatoarele elemente de continut:

B. statului ii revine obligatia de a asigura o politica nationala de egalitate a sanselor, de prevenire si de tratament ale handicapurilorLibertatea intrunirilor este o libertate cu caracter social politic care cuprinde in continutul sau constitutional urmatoarele:

B. libertatea intrunirilor presupune caracterul pasnic al al organizarii si desfasurarii acestora precum si interzicerea folosirii armelor


54. Art 52 din Constitutia Romaniei nominalizeaza pretentiile pe care le poate formula o persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes public de o autoritate publica, acestea fiind:

A. recunoasterea dreptului sau interesului legitim


55. Republica, ca forma de guvernamant, a cunoscut urmatoarele forme de exercitare:

A. republica prezidentiala


56. Care dintre trasaturile mentionate mai jos considerati ca sunt specifice numai normelor de drept constitutional

B. toate prevederile constitutionale contin norme juridice cu conditia explicarii particularitatilor structurii logico-formale a normei de drept constitutional


57. Extradarea si expulzarea sunt doua masuri foarte grave care aduc atingere unor libertati fundamentale. Constitutia Romaniei stabileste cele mai generale reguli in acest domeniu cum ar fi:

B. cetatenii romani pot fi extradati in baza conventiilor internationale la care Romania este parte, in conditiile legii si pe baza de reciprocitate


58. Principiul exercitarii drepturilor si libertatilor include in continutul sau constitutional unul dintre urmatoarele elemente:


C. dimensiunea sociala, de raportare a individului la societate a fost inclusa in cuprinsul normei juridice prin referire la indatorirea de a nu incalca drepturile si libertatile celorlalti


59. Care dintre urmatoarele conditii este prevazuta de Constitutia Romaniei si este obligatorie pentru numirea in functia de judecator la Curtea Constitutionala a Romaniei?

A. sa aiba pregatire juridica superioara


60. Potrivit Constitutiei Romaniei, Curtea Constitutionala hotaraste asupra contestatiilor care au ca obiect constitutionalitatea unui partid politic, contestatii ce pot fi formulate de:

B. Guvern


61. Identificati dintre izvoarele dreptului mentionate mai jos pe cele care sunt izvoare formale ale dreptului constitutional roman

A. tratatele internationale


62. Identificati elementele componente ce pot face parte din continutul conceptului de Constitutie

C. Constitutia reglementeaza acele relatii sociale fundamentale care sunt esentiale pentru instaurarea, mentinerea si exercitarea puterilor in stat
63. Ce trebuie sa intelegem prin suprematia Constitutiei?

A. o trasatura a constitutiei


64. Identificati o teorie referitoare la natura juridica a cetateniei:

A. teoria contractuala


65. Care din cauzele enumerate mai jos apreciati ca pot fi cauze ale aparitiei controlului constitutionalitatii legilor?

B. unele neconcordante dintre constitutie si lege se datoreaza rigiditatii exagerate ale unor constitutii si neobservarii regulilor de tehnica legislativa


66. Dupa criteriul temporal, controlul constitutionalitatii legilor se clasifica in:

B. control prealabil


67. Curtea Constitutionala emite decizii atunci cand:

B. se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor sau a altor acorduri internationale


68. In legatura cu natura juridica si cu conceptul drepturilor fundamentale, in literatura de specialitate s-au formulat mai multe teorii:

A. Teoria drepturilor naturale


69. Conceptul de libertate individuala cuprinde unul din urmatoarele elemente:

C. dreptul persoanei de a nu fi tinuta in sclavie si in alte forme de servitute


70. Identificati derogarile constitutionale de la inviolabilitatea domiciliului:

C. prevenirea raspandirii unei epidemii


71. Dreptul la greva include in continutul sau constitutional urmatorul element component:

B. salariatii au dreptul la greva pentru apararea intereselor profesionale, economice, sociale


72. Libertatea constiintei, ca libertate fundamentala, are un continut complex, ea incorporand mai multe aspecte, mai multe libertati:

A. libertatea constiintei este posibilitatea persoanei fizice de a avea si exprima in particular sau in public o anumita conceptie despre lumea inconjuratoare, de a impartasi sau nu o credinta religioasa


73. Precizati care una dintre regulile prevazute de textul constitutional in legatura cu intrunirile:

B. libertatea intrunirilor

74. Formulat simplu, prin art 53 din Constitutie, principiul restrangerii exercitarii unor drepturi sau al unor libertati, are totusi un continut complex, plin de semnificatii si aspecte juridice, printre care mentionam:

B. legea poate face acest lucru numai daca se impune pentru apararea unor valori sociale si umane care, prin functiile si importanta lor, pot legitima masurile restrictive75. Una din formele structurii de stat este:

C. statul federativ


76. Principiul universalitatii, consacrat de Constitutia Romaniei, cuprinde in principal:

C. universalitatea, asa cum este prevazuta de art 15 din Constitutie, priveste drepturile, libertatile si indatoririle, fara deosebire de faptul reglementarii lor chiar prin textul constitutiei sau prin alte legi


77. Constitutia Romaniei stabileste un principiu de incontestabila actualitate, si anume prioritatea reglementarilor internationale, cu urmatorul continut:

A. interpretarea si aplicarea drepturilor si libertatilor cetatenesti se fac in concordanta cu prevederile tratatelor internationale la care Romania este parte


Libertatea economica are in continutul sau urmatoarele elemente componente:

B. garantarea, in conditiile legii, al liberului acces al persoanei la o activitate economica, libera intiativa si exercitarea acestora


79. Identificati actele supuse controlului de constitutionalitate:

A. legile


80. Respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie, fiind prevazuta de art 1 alin 5 din Constitutie pentru ca:

A. Este un principiu fundamental


81. Care sunt categoriile de relatii sociale care formeaza obiectul de reglementare al dreptului constitutional?

B. relatiile specifice de drept constitutional


82. Precizati care dintre criteriile mentionate mai jos sunt folosite in literatura juridica pentru identificarea izvoarelor formale ale dreptului constitutional

B. criteriul continutului normativ


83. Cei care au adoptat constitutia scrisa au avut in vedere sa-i asigure acesteia o anumita stabilitate in timp, imprimandu-i o anumita rigiditate. Care dintre urmatoarele metode de rigidizare a fost folosita?

A. interdictia absoluta de modicare a constitutiei


84. Care dintre enunturile mentionate mai jos considerati ca reprezinta consecinte juridice ale suprematiei constitutiei?

A. consecinte juridice privind adoptarea, modificarea, abrogarea si suspendarea Constitutiei


85. Ce acte normative pot constitui obiect al controlului constitutionalitatii legilor?

A. acte normative cu forta juridica egala cu a legii

86. Controlul realizat in raport cu cei indreptatiti sa puna in miscare procedura controlului constitutionalitatii legilor determina urmatoarele forme de control:

A. controlul constitutionalitatii legilor se poate declansa de catre un numar restrans de organe ale statului87. Un argument contra controlului judecatoresc al constitutionalitatii este:

B. dreptul recunoscut judecatorilor de a controla activitatea legiuitorului face din acestia o autoritate politica


88. Care dintre principiile enumerate mai jos considerati ca nu fac parte din categoria principiilor constitutionale aplicabile drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale:

C. functiile si demnitatiile publice pot fi ocupate de cetatenii romani, straini si apatrizi


89. Constitutia Romaniei stabileste conditiile in care se pot realiza retineri si arestari. In ce cazuri se pot realiza retineri si arestari?

A. retinerea sau arestarea unei persoane este permisa numai in cazurile si cu procedura prevazute de lege


90. Dreptul la invatatura este un drept social-cultural, in continutul sau remarcandu-se o multitudine de elemente componente dintre care mentionam:

A. din punct de vedere juridic imbina libertatea cu obligatia


91. Dreptul de proprietate este un drept fundamental de traditie, acesta incluzand in continutul sau constitutional urmatoarele componente:

B. ocroteste si garanteaza in mod egal proprietatea privata, indiferent de proprietar


92. In formularea conceptului juridic de libertate a constiintei, in literatura de specialitate s-au formulat mai multe teorii si conceptii, si anume:

B. libertatea religioasa si libertatea constiintei sunt doua libertati diferite


93. Dreptul de asociere are una dintre urmatoarele trasaturi:

A. este un drept fundamental clasificat in categoria libertatilor de opinie, alaturi de libertatea constiintei si libertatea de exprimare


Identificati trasaturile generale ale puterii organizate statal:

B. puterea de stat este si exista numai ca o putere organizata


95. Evolutia formei de guvernamant a Romaniei a fost urmatoarea:


 

b.

domn, rege, presedinte


 96. Constitutia Romaniei consacra un principiu de drept de incontestabila traditie, actualitate si justitie, si anume neretroactivitatea legii, ce se caracterizeaza prin urmatoarele:

A. neretroactivitatea, ca principiu constitutional, este obligatorie pentru toate ramurile de drept, fara exceptie, nu numai pentru acelea care il prevad explicit


97. Prin generalitatea formularii sale, art 21 din Constitutie permite oricarei persoane accesul la justitie. Acest principiu include, in continutul sau, urmatoarele elemente:

C. garanteaza dreptul partilor la un proces echitabil


98. Formulat simplu, prin  nivel de trai  Constitutia consacra un drept fundamental cetatenesc, cu un continut complex, ce cuprinde urmatoarele aspecte juridice:

A. statul este obligat sa ia masuri de dezvoltare economica si protectie sociala, de natura sa asigure cetatenilor un nivel de trai decent


99. Identificati atributiile Curtii Constitutionale a Romaniei referitoare la controlul constitutionalitatii unor acte normative:

A. se pronunta asupra constitutionalitatii legilor inainte de promulgarea acestora


100. Identificati unul din efectele juridice ale deciziilor Curtii Constitutionale potrivit Constitutiei Romaniei si Legii 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale:

A. dispozitiile din legile, ordonantele in vigoare, precum si cele din regulamente, constatate ca fiind neconstitutionale, isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial, daca in acest interval Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, nu pun de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei.


101. Care dintre urmatoarele entitati nu este subiect al raporturilor de drept constitutional?

B. organizatiile internationale neguvernamentale


102. Definirea regimului constitutional in sens formal presupune:

A. exteriorizarea ansamblului de reguli care reglementeaza organizarea si conducerea unui stat


103. Care dintre aspectele enumerate mai jos considerati ca este necesar sa fie cercetate pentru a stabili locul dreptului constitutional in sistemul de drept?

B. importanta relatiilor sociale reglementate de dreptul constitutional


104. Care dintre urmatoarele componente fac parte din conceptul de cetatenie?

C. dovedeste apartenenta la statul roman


Identificati unul dintre modurile de dobandire a cetateniei romane sub regimul Legii 21/1990 modificata si completata ulterior:

C. prin repatriere


106. Identificati principalele functii ale controlului constitutionalitatii legilor:

B. garanteaza separatia si echilibrul puterilor in stat


107. Controlul abstract, anterior, de constitutionalitate a legilor se exercita numai la sesizarea unor anumit subiecti prevazuti deConstitutie:

B. Avocatul Poporului

108. Un argument in favoarea controlului judecatoresc al constitutionalitatii legilor este:

B. Judecatorul, prin formatia sa, va judeca impartial daca legiuitorul a actionat in limitele competentei sale


109. Inviolabilitatile cuprind acele drepturi si libertati care prin continutul lor garanteaza:

A. viata, integritatea fizica si integritatea psihica a persoanei110. Dreptul la aparare cuprinde urmatoarele elemente:

C. autoritatile competente au obligatia sa numeasca din oficiu un avocat pentru apararea persoanei, daca acesta nu-si alege un avocat, in conditiile expres prevazute de lege


111. Accesul la cultura este un drept fundamental nou care are in continutul sau urmatoarele componente:

A. este parte integranta a unui drept la educatie vazut intr-un sens mai larg


112. Vazuta in complexitatea continutului sau juridic, libertatea de exprimare este una dintre cele mai vechi libertati cetatenesti, care cuprinde urmatoarele elemente:

A. pot fi exprimate liber gandurile, opiniile, credintele si creatiile de orice fel


113. Formulat simplu, prin articolul 28 din Constitutie, secretul corespondentei are totusi un continut complex, plin de semnificatii si aspecte juridice, printre care mentionam:

B. nimeni nu poate retine, deschide, citi, distruge, sau a da publicitatii o corespondenta ce nu-i este adresata si nimeni nu are dreptul de a intercepta o convorbire telefonica sau sa divulge continutul unei convorbiri telefonice de care a luat cunostinta intamplator


114. Asociatiile de state cuprind:

C. confederatia de state


115. Precizati prin ce se deosebeste puterea de stat fata de puterea politica

A. puterea de stat este o parte institutionala a puterii politice


116. Egalitatea in drepturi este principiul constitutional care cuprinde, in esenta, sa unul dintre urmatoarele componente:

B. egalitatea in drepturi a cetatenilor fara deosebire de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, avere, origine sociala


117. Fidelitatea fata de tara are in continutul sau juridic:

B. aceasta indatorire apartine tuturor cetatenilor romani118. Dreptul la un mediu sanatos are in continutul sau urmatoarele elemente componente:

B. statul recunoaste dreptul oricarei persoane la un mediu inconjurator sanatos si echilibrat ecologic


119. Identificati atributiile Curtii Constitutionale altele decat cele privind controlul constitutionalitatii unor acte normative:

A. vegheaza la respectarea procedurii pentru alegerea Presedintelui Romaniei si de confirmare a rezultatelor sufragiului


120. Deosebirile dintre Constitutie si legi, ca si consecinte ale suprematiei Constitutiei, constau in:

C. Deosebiri de putere juridica.


In Europa primele legiuiri consemnate documentar sunt:

A.      Legile lui Lycurg


Dreptul public cuprinde:

A.      dreptul constitutional


Constitutia conventie se defineste ca:

A. rezultatul activitatii unei adunari ce poarta numele de conventie


Potrivit  Statutului lui Cuza , puterea legiuitoare este exercitata :

A.     numai de catre domnitor ca si cap al statului


Care este anul in care a fost adoptat primul cod al muncii in tara noastra?

A.    

Comisia de redactare a proiectului Constitutiei romane din 1991 a cuprins:

A.     12 deputati, 11 senatori si 5 experti


Ca forma de guvernamant, monarhia se caracterizeaza prin:

A.     seful statului este un monarh absolut sau nu, ereditar sau desemnat dupa proceduri specifice


Confederatia de state se defineste ca:

A.     o asociatie de state independente determinate de considerente economice si politice, atat de ordin intern si extern care nu da nastere unui stat nou


Suveranitatea de stat este o trasatura a puterii statale definita ca:

A.     suprematia si independenta puterii in exprimarea si realizarea vointei guvernatorilor ca vointa de stat


Judetul este

B -unitate administrativ teritoriala de baza in cadrul organizarii administrative a teritoriului

Aprobarea cererilor de acordare a cetateniei romane se face prin:

A.     hotarare a guvernului care apreciaza in acest sens propunerile ministrului de justitie si care se publica in Monitorul Oficial


Cine a definit dreptul ca fiind "Arta binelui si a educatiei"

A.     romanii


Care dintre Constitutiile Romaniei infiinteaza Consiliul Legislativ:

A.     Constitutia de la 1866


Potrivit Constitutiei de la 1965, unul din organele judecatoresti era:

A.      Tribunalul Suprem

Cand a fost revizuita prin referendum Constitutia din 1991:

B -2003


Care este organul competent sa inregistreze partidele politice in Romania:

A.     Tribunalul Municipiului BucurestiPotrivit Constitutiei de la 1965, unul din organele puterii de stat era:

A.      Marea Adunare Nationala


Potrivit Constitutiei de la 1965 unul din organele procuraturii era:

B -Procuraturile militare


Una dintre formele organizatorice prin care se realizeaza dreptul la invatatura, stipulat in Articolul 32 din Constitutie este:

A.      invatamant general si obligatoriu

Care dintre urmatoarele decrete interzice constituirea de partide fasciste:

A.     Decretul lege Nr.8/1989


Care dintre urmatoarele decrete a schimbat denumirea de militie in cea de politie:

C -Decretul lege Nr. 2/1989


Care partid politic a elaborat proiectul Constitutiei de la 1923:

B -Partidul Liberal


Prin normele constitutionale se instituie ordinea constitutionala care vizeaza:

C -structura statului, relatiile dintre organele statului


Constitutia, in ceea ce priveste izvoarele dreptului constitutional:

B -este principalul izvor al dreptului constitutiona


In ceea ce priveste abrogarea Constitutiei:

B -nu este stipulata in textul Constitutiei


Constitutia in Romania:

C -aparitia ei a fost determinata de aceleasi cauze care au determinat aparitia ei in restul lumii


Referitor la existenta proprietatii particulare, Constitutia din 1948:

C -acorda o protectie speciala proprietatii agonisite prin munca si economisire


148.Este considerat un drept exclusiv politic:

  1. dreptul de a alege

149.Cetatenia romana nu se poate dobandi prin:

C.casatorie cu un cetatean roman


150.In sistemul nostrum constitutional avocatul poporului are una dintre urmatoerele atributii:

A. are dreptul sa efectueze anchete proprii


151.In Romania o persoana poate vota daca:

A.este cetatean roman152.Potrivit legislatiei Romaniei pot fi membrii ai Guvernului numai persoanele care:

A. fac parte dintr-un partid politic

B. au suferit comdamnari penale si se gasesc in cazurile de incompatibilitate

C. se bucura de exercitiul drepturilor electorale

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 292 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


153.Conform Constitutiei Romaniei in vigoare Presedintele are una din urmatoarele atributii:

A.atributii privind controlul constitutionalitatii legilor

B.atributii in domeniul politicii externe

C.atributii in domeniul conducerii ministerelor

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 314 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


Care dintre urmatoarele este o trasatura a drepturilor subiective ?

A. drepturile subiective sunt prerogative abstracte

B. in privinta continutului lor, drepturile subiective nu sunt limitate de lege

C. drepturile subiective sunt prerogativele recunoscute unei persoane fizice sau juridice

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 11 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


Care dintre urmatoarele ramuri de drept face parte din dreptul privat?

A. dreptul administrativ

B. dreptul financiar

C. dreptul comercial

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 40 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


Care este considerata a fi prima Constitutie a Romaniei?

A. Constitutia Romaniei din 29 iunie 1866

B. Statutul lui Cuza si legea electorala

C. Constitutia Romaniei din 29 martie 1923

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 146 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


Cui apartinea puterea executiva conform Constitutiei din 1923?

A. regelui

B. guvernului

C. Reprezentantei Nationale

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 153 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


Cine avea drept de initiativa legislative conform Constitutiei din 1938?

A. Reprezentanta Nationala

B. poporul

C. regele

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 155 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


Care este perioada unui mandat al Presedintelui Romaniei conform Constitutiei Romaniei din 1991, revizuita in 2003?

A. 5 ani

B. 8 ani

C. 4 ani

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 183 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


De catre cine era exercitata puterea legislativa conform Constitutiei Romaniei din 1866?

A. rege

B. Reprezentanta Nationala

C. colectiv, de catre rege si Reprezentanta Nationala

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 150 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


Care dintre urmatoarele drepturi face parte din categoria inviolabilitatilor?

A. dreptul la aparare

B. dreptul de a alege si de a fi ales

C. dreptul la greva

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


Care dintre urmatoarele drepturi face parte din categoria drepturilor exclusiv politice?

A. dreptul la viata

B. dreptul de a alege si de a fi ales

C. dreptul la munca si protectie sociala

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


Care dintre urmatoarele drepturi face parte din categoria drepturilor garantii?

A. dreptul la invatatura

B. dreptul de petitionare

C. dreptul la casatorie

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 199 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


Care dintre urmatoarele drepturi face parte din categoria drepturilor si libertatilor social-politice?

A. libertatea de circulatie

B. libertatea de exprimare

C. dreptul la proprietate

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 199 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


Care dintre urmatoarele drepturi face parte din categoria drepturilor si libertatilor social-economice si culturale?

A. dreptul la invatatura

B. dreptul de a alege si de a fi ales

C. libertatea intrunirilor

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


Care este forma de guvernamant actuala a Romaniei conform Constitutiei din 2003?

A. monarhia

B. republica

C. voievodat

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 314 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


De catre cine este ales seful de stat in cazul unei forme de guvernamant de tip republica prezidentiala?

A. cetatenii statului

B. parlament

C. Adunarea Constituanta

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


De catre cine este ales seful de stat in cazul unei forme de guvernamant de tip republica parlamentara?

A. cetatenii statului

B. parlament

C. guvern

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


Care dintre urmatoarele trasaturi nu face parte din trasaturile generale ale puterii de stat?

A. putere sociala

B. putere culturala

C. putere de constrangere

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 332 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


Care dintre urmatoarele este izvor al dreptului constitutional?

A. Codul Muncii

B. Codul Civil

C. Legea nr. 21/1991 privind cetatenia romana

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 55 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


Prin ce s-a caracterizat, in istoria Romaniei, perioada dintre 1945-1989?

A. guvernarea de catre un singur partid

B. incurajarea adevaratelor valori stiintifice si culturale

C. garantarea si ocrotirea proprietatii private

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 156 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


Care este considerata a fi prima Constitutie scrisa in istoria universala?

A. Constitutia belgiana

B. Constitutia Franceza

C. Constitutia americana

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 94 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


Care este considerata a fi prima Constitutie scrisa in Europa?

A. Constitutia belgiana

B. Constitutia franceza

C. Constitutia norvegiana

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


Cine poate initia revizuirea Constitutiei, conform Constitutiei actuale a Romaniei?

A. cel putin 100. 000 de cetateni cu drept de vot

B. Primul Ministru, la propunerea Parlamentului

C. Presedintele, la propunerea Guvernului

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 105 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


Care dintre urmatoarele state are Constitutie scrisa?

A. Anglia

B. noua Zeelanda

C. S.U.A.

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 94 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


La cererea cui Curtea Constitutionala poate sa solutioneze un conflict de natura constitutionala dintre autoritati publice, in calitate de mediator?

A. Presedintele uneia dintre camerele Parlamentului

B. Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie

C. Ministrul Justitiei

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 143 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


Conform Constitutie actuale, Romania este?

A. un stat unitar

B. un stat federal

C. o asociatie de state

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 317 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


Care este caracteristica principala a Uniunii reale de state?

A. este o asociatie de doua sau mai multe state independente, care au comun doar seful statului

B. este o asociatie de doua sau mai multe state independente in care, pe langa seful statului, exista si alte organe de stat comune

C. este o asociatie de doua sau mai multe state independente, care isi aleg un organism comun, denumit dieta sau congres, ale carui hotarari sunt aprobate ulterior de catre state

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 320 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


Care este caracteristica principala a Uniunii personale de state?

A. este o asociatie de doua sau mai multe state independente, care au comun doar seful statului

B. este o asociatie de doua sau mai multe state independente in care, pe langa seful statului, exista si alte organe de stat comune

C. este o asociatie de doua sau mai multe state independente, care isi aleg un organism comun, denumit dieta sau congres, ale carui hotarari sunt aprobate ulterior de catre state

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 320 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


Care este caracteristica principala a Confederatiei de state?

A. este o asociatie de doua sau mai multe state independente, care au comun doar seful statului

B. este o asociatie de doua sau mai multe state independente in care, pe langa seful statului, exista si alte organe de stat comune

C. este o asociatie de doua sau mai multe state independente, care isi aleg un organism comun, denumit dieta sau congres, ale carui hotarari sunt aprobate ulterior de catre state

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 320 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


Care este structura Parlamentului federal intr-un stat federal?

A. bicamerala

B. unicamerala

C. tricamerala

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 318 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


Din cate titluri si articole este structurata Constitutia actuala a Romaniei, din punct de vedere juridic?

A. sapte titluri si 152 de articole

B. opt titluri si 156 de articole

C. noua titluri si 176 de articole

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 181 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


Care este o modificare adusa de Statutul lui Cuza fata de Conventia de la Paris?

A. Parlamentul bicameral

B. Guvernul bicefal

C. separatia puterilor in stat

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 146 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


Cand prevede Constitutia actuala a Romaniei interzicerea revizuirii Constitutiei, in art. 152?

A. in timp de pace

B. pe durata starii de urgenta

C. in timpul alegerilor parlamentare

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 104 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


Care este articolul din Constitutie care face referire la libertatea intrunirilor?

A. 29

B. 49

C. 39

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 269 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care este articolul din Constitutie care face referire la libertatea constiintei?

A. 29

B. 49

C. 39

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 257 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


Care este articolul din Constitutie care face referire la dreptul la viata?

A. 32

B. 22

C. 42

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 257 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


In functie de clasificarea drepturilor si libertatilor in drepturi individuale si drepturi colective, care din urmatoare categorii de drepturi se inscrie in categoria drepturilor individuale?

A. egalitatea intre sexe

B. dreptul de asociere

C. libertatea constiintei

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


In functie de clasificarea drepturilor si libertatilor in drepturi individuale si drepturi colective, care din urmatoare categorii de drepturi se inscrie in categoria drepturilor colective?

A. egalitatea intre sexe

B. dreptul de proprietate

C. libertatea constiintei

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


In care dintre urmatoarele state intalnim forma de guvernamant de tip monarhie parlamentara contemporana?

A. Romania

B. Franta

C. Belgia

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


In care dintre urmatoarele state intalnim forma de guvernamant de tip republica parlamentara?

A. Romania

B. Germania

C. Belgia

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


In care dintre urmatoarele state intalnim forma de guvernamant de tip republica prezidentiala?

A. Olanda

B. Franta

C. Finlanda

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 313 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


Cui acorda dreptul de a initia modificarea Constitutiei Constitutia din 1866?

A. numai regelui

B. poporului

C. regelui si Parlamentului

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 105 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


Cui acorda dreptul de a initia modificarea Constitutiei Constitutia din 1923?

A. numai regelui

B. poporului

C. regelui si Parlamentului

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 105 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


Tratatele internationale ratificate de catre Parlamentul Romaniei :

A. nu incumba obligatia statului de a le respecta intocmai

B. fac parte din dreptul intern

C. nu fac parte din dreptul intern

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 56 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


Care sunt Regulamentele Parlamentului?

A. Regulamentul Camerei Deputatilor, Regulamentul Senatului si Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului

B. Regulamentul Camerei Deputatilor, Regulamentul Senatului

C. Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 55 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


Ordonantele Guvernului se emit in baza:

A. art. 14 din Constitutia Romaniei

B. art. 124 din Constitutia Romaniei

C. art. 114 din Constitutia Romaniei

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 55 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


Constitutia Romaniei este :

A. scrisa

B. nescrisa

C. mixta

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 145 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


In art. 61 din Constitutia actuala a Romaniei se precizeaza ca unica autoritate legiuitoare a tarii este :

A. Guvernul

B. Presedintele

C. Parlamentul

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 341 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


Cui apartine puterea (suveranitatea) politica, lucru exprimat explicit de Constitutia actuala a Romaniei?

A. Parlamentului

B. Presedintelui

C. poporului

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 332 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright