Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica


Drept


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept
Lista de subiecte pentru examen: drept constitutionalLista de subiecte pentru examen: drept constitutional

1. Care sunt elementele definitorii ale conceptului de drept?

-ansamblul regulilor de conduita generale si obligatorii
. reguli care au ca scop organizarea si disciplinarea comportamentului uman
- reguli ce se manifesta intr-un climat specific coexistentei drepturilor esentiale ale omului si libertatilor lui cu justitia sociala
-reguli ce sunt asigurate si garantate de stat

2. Care este trasatura definitorie a constitutiei de tip pact ?

-pactul reprezinta un contract intre rege si popor
-poporul este prezentat prin parlament
-const. De tip pact este considerata mai potrivit pt. apararea intereselorgrupurilor conducatoare ,deoarece monarhul trebuie sa tina seama de interesele acestora

3. Care autoritate sau forta politica statala are dreptul de a adopta o constitutie ?

Adunarea (Puterea) Constituanta

4. Care este trasatura definitorie a constitutiei acordate ?

-sunt constitutii adoptate de satre monarh ca stapan absolut,care-si exercita puterea
-este considerata a fi cea mai rudimentara 

5. Sub ce alta denumire mai este cunoscuta Constitutia acordata ?

-charte concedate

6. Care sunt criteriilei folosite in literatura de specialitate pentru clasificarea controlului constitutionalitatii legilor?

-criteriul inscrierii in constitutie
-. criteriul procedurii de realizare a controlului
-. criteriul temporal

7. Care este definitia constitutiei conventie?
-este rezultatul activitatii unei adunari special aleasa pentru a adopta constitutia 
-exprima conventia intervenita intre toti membrii societatii
- era considerata deasupra parlamentului
-avea dreptul de a stabilii puteri delegate in stat si competenta puterii constituante 

8. Care sunt componentele care considerati ca fac parte din conceptul de drepturi fundamentale?

-. drepturile fundamentale sunt drepturi subiective
- drepturile fundamentale sunt esentiale pentru demnitatea omului, pentru libertatea si dezvoltarea personalitatii, pentru conservarea drepturilor omului
- drepturile si libertatile fundamentale sunt inscrise si garantate prin legi fundamentale
-. drepturile fundamentale se afla in stransa legatura cu celelalte drepturi si cu realitatile economice, sociale, politice si culturale din fiecare tara

9. Care sunt elementele componente ale dreptului la viata ?
-dreptul la viata este cel mai natural drept al omului
. nimeni nu poate fi privat de viata sa in mod arbitrar
. dreptul la viata este inerent persoanei umane
. este un drept esential al fiintei umane fiind consacrat de cele mai importante documente internationale si prin constitutie


10. Care sunt componentele conceptului de libera circulatie ?

- este un drept care asigura libertatea de miscare a cetateanului
- posibilitatea oricarui cetatean de a-si stabili resedinta sau domiciliu in orice localitate
- libera circulatie a cetatenilor romani este garantata prin permiterea emigrarii si revenirii in tara

11. Care sunt componentele pe care le are in conŃinutul sau dreptul la ocrotirea sanatatii?

- dreptul persoanei la securitate sociala
- garantand dreptul la ocrotirea sanatatii, Constitutia stabileste obligatii clare si ferme in sarcina statului de a lua masurile ce se impun pentru asigurarea igienei si sanatatii publice
-. prin constitutie se impune autoritatilor legislative obligatia de a reglementa principalele domenii precum asistenta medicala, asigurarile sociale si alte masuri de protectie a sanatatii fizice si mentale

12. Care este conŃinutul dreptului la casatorie, conform reglementarilor constitutionale privind familia, in literatura de specialitate ?


-. familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti, pe egalitatea acestora si pe dreptul si obligatia parintilor de a asigura cresterea, educarea si instruirea copiilor
- casatoria este supusa unor reguli privind incheierea, desfacerea si declararea nulitatii, reguli ce se stabilesc prin lege
- celebrarea casatoriei religioase dupa celebrarea casatoriei civile

13. Care sunt coordonatele care definesc libertatea de exprimare, ce permite subiectilor

-de drept sa participe la viata sociala, politica si culturala, manifestandu-si public opiniile ? 
-libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a
persoanei si dreptul la imagine
- sunt interzise acele exprimari care urmaresc defaimarea tarii sau a natiunii, indemnul la razboi sau agresiune, la ura nationala, rasiala, de clasa sau religioasa, incitarea la discriminare, la separatism sau la violenta publica
- Libertatea de exprimare implica si raspunderea juridica pentru abuzul in exercitarea acestei libertati

14. Care sunt trasaturile dreptului de petitionare ca drept incadrat in categoria drepturilor garantii ?

- poate sa fie exercitat fie individual, fie de catre un grup de cetateni, fie de organizatii legal constituite
- corelativ dreptului cetateanului de a petitiona este stabilita si obligatia autoritatilor publice de a examina si raspunde la petitii in termenul si conditiile stabilite prin lege
- scutirea de taxa pentru exercitarea dreptului de petitionare este o regula ce asigura acestui drept posibilitatea realizarii sale depline


15. Care sunt unitatile administrativ teritoriale din Romania?
- orasul ,judetul,comuna

16. Care sunt aspectele avute in vedere de teoria clasica a separatiei puterilor?

-In orice societate organizata in stat exista trei functii: de edictare a regulilor juridice sau functia legislativa; de executare a acestor reguli sau functia executiva; de judecare a litigiilor sau functia jurisdictionala
- Fiecare functie este conferita unor organe distincte
- La inceput, teoria separatiei puterilor in stat interzicea doar ca cele trei functii sa fie
exercitate de acelasi organ
- Independenta functiilor nu trebuie neaparat conjugata cu specializarea organelor


17. Care este, potrivit reglementarilor constitutionale, statutul strainilor si apatrizilor in
Romania ?

-. strainii si apatrizii, in calitatea lor de oameni, au anumite drepturi naturale, inalienabile si
imprescriptibile
- in afara drepturilor naturale exista si alte drepturi subiective, in a caror dobandire si
exercitare legea nu le conditioneaza calitatea de cetatean
- garantarea protectiei juridice a strainilor si apatrizilor, cu stabilirea obligatiilor
corespunzatoare pentru acestia
-. protectia persoanelor si a averilor este ceea ce intereseaza, in fond, strainii si apatrizii


18. Care sunt componentele ce definesc indatorirea de aparare a patriei ?

- apartine tuturor cetatenilor romani, barbati si femei, fara deosebire de origine nationala, religie, ocupatie si pregatire profesionala
- cetatenii pot fi incorporati de la varsta de 20 de ani pana la varsta de 35 de ani, cu exceptia voluntarilor


19. Care sunt caracterele statului roman ce rezulta din dispozitiile constitutionale in vigoare ?

- statul roman este un stat suveran si independent
- statul roman este un stat de drept, democratic si social
- Romania este un stat national, unitar si indivizibil


20. La sesizarea caror autoritaŃi se pronunŃa Curtea Constitutionala asupra constitutionalitatii tratatelor sau altor acorduri internationale ?

-. Unuia dintre presedintii celor doua camere
- A cel putin 25 de senatori
- A cel putin 50 de deputati


21. Sub ce denumire s-a predat si se preda in Romania si in lume disciplina "Drept
Constitutional" ?
- drept constitutional si institutii politice
- drept public
- drept constitutional si administrativ
-. drept de stat
-
22. In ce consta specificul normelor de drept constitutional?
- sunt norme directe, nemijlocite
- sunt norme indirecte sau cu aplicare mijlocita

23. Care dintre constitutii, are drept specific, adoptarea ei de catre parlament cu o majoritate calificata?
- Constitutia acordata
- Constitutia plebiscitara
-. Constitutia Pact
- Constitutia conventie
24. Care dintre statele lumii au astazi o constitutie nescrisa (cutumiara)?
- Anglia
- Israel
- Noua Zeelanda

25. Care sunt condiŃiile ce trebuie indeplinite de catre o persoana care solicita acordarea cetateniei romane la cerere?
- cunoaste prevederile Constitutiei Romaniei
- a implinit varsta de 18 ani
- cunoaste limba romana si poseda notiuni elementare de cultura si civilizatie romaneasca in suficienta masura pentru a se integra in viata sociala
-

26. Care este definiŃia controlului constitutionalitatii legilor?
- activitatea organizata de verificare a conformitatii legilor cu Constitutia
- o institutie a dreptului constitutional ce cuprinde reguli privitoare la autoritatile competente


27. La cererea carei autoritati publice are Curtea Constitutionala prerogative de solutionare a conflictelor juridice de natura constitutionala ?
- Presedintele Romaniei
- Primul Ministru
- Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii
- Presedintele uneia dintre camerele Parlamentului


28. Care sunt componentele care considerati ca fac parte din conceptul de indatoriri fundamentale?

- indatoririle fundamentale sunt obligatii ale cetatenilor
indatoririle fundamentale sunt esentiale pentru realizarea intereselor generale si conservarea societatii
- indatoririle fundamentale sunt inscrise si garantate in legi fundamentale
-. indatoririle fundamentale sunt asigurate in realizarea lor prin convingere sau la nevoie prin forta de constrangere a statului.

29. Care sunt elementele componente ale dreptului la integritate fizica?

- face parte din categoria inviolabilitatilor
- obliga autoritatile publice si celelalte subiecte de drept sa nu aduca atingere integritatii fizice a persoanei
- respectul integritatii fizice explica in mod firesc interzicerea torturii, a pedepselor si a tratamentelor inumane ori degradante
- este un drept ocrotit de Constitutie

30. Ce cuprinde, in principiu, conceptul de inviolabilitate a domiciliului ?

- interdictia patrunderii in domiciliul sau resedinta unei persoane fara consimtamantul acesteia
- avand in vedere implicatiile juridice, morale si sociale ale perchezitiei, acestea se dispune numai de catre judecator
- patrunderea in domiciliul sau resedinta unei persoane fara invoirea acesteia se face in situatiile justificate de perchezitie domiciliara, arestarea unei persoane, executarea unei hotarari judecatoresti si cele justificate de starea de necesitate


31. Care sunt elementele de conŃinut ale dreptului la munca, conceput ca un drept social-economic de traditie ?
- libertatea alegerii profesiei, meseriei sau ocupatiei, precum si libertatea alegerii locului de munca fac parte explicit din sfera conceptului de drept la munca
-. dreptul la negocieri colective in materie de munca si caracterul obligatoriu al conventiilor colective sunt garantate
- durata zilei de lucru isi gaseste si ea reglementare, fiind in medie de cel mult 8 ore

32. Care sunt elementele componente ale dreptului copiilor si tinerilor la protectie si asistenta ?

-. copiii si tinerii se bucura de un regim special de protectie si de asistenta in realizarea
drepturilor lor
- acestui drept ii corespund obligatia obligatia statului de a acorda alocatie pentru copii, ajutoare pentru ingrijirea copilului bolnav sau cu handicap, iar alte forme de protectie se stabilesc prin lege
- constitutia garanteaza un regim special de protectie si asistenta stabilind interdictia angajarii ca salariati a tinerilor sub 15 ani, exploatarea minorilor si folosirea lor in activitati care le-ar dauna sanatatii, moralitatii sau care le-ar pune in pericol viata
- autoritatile publice au obligatia de a contribui la asigurarea conditiilor pentru participarea libera a tinerilor la viata politica, sociala, economica, culturala si sportiva a tarii

33. Care sunt elementele dreptului la informatie ca drept fundamental cu un continut complex si dinamic ?

- garanteaza accesul persoanei la orice informatie de interes public
- autoritatile publice sunt obligate sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal
- mijlaocele de informare in masa, publice si private, sunt obligate sa asigure informarea corecta a opiniei publice
- garantand autonomia serviciilor publice de radio si TV, acestea trebuie sa garanteze
grupurilor sociale si politice importante exercitarea dreptului la antena34. In care categorie de drepturi se incadreaza dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica ?

- reprezinta temeiul constitutional al raspunderii autoritatilor publice pentru vatamarile produse cetatenilor prin incalcarea sau nesocotirea drepturilor si intereselor legitime ale acestora
-. raspunderea autoritatilor publice intervine atunci cand emit un act administrativ prin care se produce o vatamare a unei persoane, nu solutioneaza in termenul legal o cerere a unei persoane sau prin erori judiciare
- cat priveste categoria de acte, textul constitutional se refera la toate actele administrative emise de autoritatile publice


35. Care sunt formele de exercitare pe care le-a cunoscut monarhia, ca forma de guvernamant ?
-. monarhia absoluta
- monarhia limitata
- monarhia parlamentara dualista
-. monarhia parlamentara contemporana


36. Care este definitia controlului ulterior al constitutionalitatii legilor?

-controlul care se exercita dupa intrarea in vigoare a legilor se numeste ulterior sau represiv
-ulterior pentru ca se exercita dupa intrarea in vigoare a legiilor
-represiv , intrucat are ca efect anularea legii sau cel putin lipsirea ei de efecte 
- in acest caz este vorba de de unul si acelasi control , cel ulterior fiin represiv si cel represiv fiind totdeauna ulterior 

37. Care este reglementarea pe care o primeste dreptul la azil, conform art 18 din
Constitutia Romaniei ?

- azilul este prin excelenta un drept ce apartine strainilor si apatrizilor
- azilul se acorda numai celor urmariti pentru activitati politice si nu pentru fapte de drept comun
- Romania acorda si retrage dreptul de azil in concordanta cu tratatele si conventiile la care este parte.

38. Care este definiŃia contributiilor financiare, ca indatorire fundamentala prevazuta de constitutie ?

-. reglementeaza indatorirea cetatenilor de a contribui, prin impozite si taxe, la cheltuieli publice
- titularii acestei obligatii fundamentale sunt atat subiectele individuale de drept, care sunt cetatenii, dar si subiectele colective de drept, persoanele juridice ce obtin venituri
- textul constitutional face o aplicatie particulara a principiului egalitatii in materie fiscala si care consta in asezarea justa a sarcinilor fiscale
-. obligatia se refera la orice fel de cheltuieli publice si nu doar la cele ce privesc constituirea veniturilor bugetului de stat sau ale bugetului asigurarilor sociale de stat

39. Care dintre actele Curtii Constitutionale sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor, de la data publicarii acestora in Monitorul Oficial, potrivit Constitutiei Romaniei ?

- deciziile

40. Care este autoritatea care are dreptul de a sesiza Curtea Constitutionala in a se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului ?

- Unui grup parlamentar
-. Unuia dintre presedintii celor doua camere
- Unui numar de cel putin 50 de deputati sau cel putin 25 de senatori


41. Care sunt elementele componente subsumate conceptului de drept constitutional? 

- regula conformitatii normelor din celelalte ramuri ale dreptului cu reglementarile cuprinse in Constitutie
-. orice modificare intervenita in dreptul constitutional impune modificari corespunzatoare ale normelor din celelalte ramuri de drept care contin reglementari ale acelorasi relatii sociale

42. Cum este definit regimul constitutional din punct de vedere material ?

-din pc. de vedere material ,regimul constitutional exprima ansamblul de reguli care reglementeaza organizarea si conducerea unui stat intro anumita etapa de dezvoltare a sa.

43. Care sunt consecinŃele pe care le impun trasaturile dreptului constitutional ca ramura principala in sistemul de drept romanesc ?

- - faptul ca o manifestare intervine in dreptul constitutional impune modificari corespunzatoare ale normelor din celelalte ramuri de drept care contin reglementari ale acelorasi relati sociale. 

44. Care dintre institutiile statului se pronunta asupra constitutionalitatii legilor, inainte
de promulgarea lor ?

-Presedintele Romaniei
-unul din presedintii celor doua camere
- a Guvernului
-a Inaltei Curti De Casatie Si Justitie
-a Avocatului Poporului
-a unui nr. de cel putin 50 de deputati sau a unui nr. de 25 senatori 

45. Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite pentru aprobarea cererii de renuntare la cetatenia romana ?

- cetateanul roman care a facut cererea a implinit 18 ani
-. nu este urmarit pentru debite fata de stat ori fata de persoane fizice sau juridice din tara
- a dobandit ori a solicitat si are asigurarea ca va dobandi o alta cetatenie


46. Care sunt formele de control al constituŃionalitaŃii legilor, determinate de criteriul organului competent sa efectueze acest control ?
-. controlul realizat printr-un organ politic
- controlul realizat printr-un organ jurisdictional
-
47. Care sunt actele supuse controlului de constitutionalitate pentru care Curtea
Constitutionala se sesizeaza din oficiu ?

- initiativele de revizuire a Constitutiei

48. Care este criteriul cel mai folosit in literatura de specialitate pentru clasificarea drepturilor si libertatilor fundamentale?

-. al obiectului de reglementare
-. al continutului drepturilor si libertatilor fundamentale

49. Care sunt elementele componente ale conceptului de drept la integritate psihica ? A. face parte din categoria inviolabilitatilor

-. obliga autoritatile publice si celelalte subiecte de drept sa nu aduca atingere integritatii psihice a persoanei
-. este un drept ocrotit si considerat de valoare constitutionala


50. Ce presupune conceptul de siguranta a persoanei?

- incadrarea acestuia in cadrul inviolabilitatilor
- ansamblul garantiilor care protejeaza persoana in situatia in care autoritatile publice, in
aplicarea constitutiei si a legilor, iau masuri care privesc libertatea individuala, garantii care asigura ca aceste masuri sa nu fie ilegale sau abuzive
-. masurile represive trebuie sa asigure ocrotirea juridica necesara


51. Care sunt aspectele esenŃiale, enumerate in textul constituŃional, pe care le include dreptul la protectie sociala a salariaŃilor?
- securitatea si igiena muncii
- regimul de munca al femeilor si al tinerilor, precum si instituirea unui salariu minim brut pe tara
-
. repaosul saptamanal, concediul de odihna platit, prestarea muncii in conditii speciale sau deosebite


52. Care sunt elementele de conŃinut ale dreptului la protectie a persoanelor cu handicap ?

-. persoanele cu handicap se bucura de o protectie speciala
- statului ii revine obligatia de a asigura o politica nationala de egalitate a sanselor, de
prevenire si de tratament ale handicapurilor

-. protectia persoanelor cu handicap este bazata pe principiul egalitatii de sanse, astfel incat sa permita o participare efectiva a persoanelor cu handicap la viata comunitatii
- masurile adoptate de stat nu trebuie sa afecteze drepturile si indatoririle ce revin parintilor si tutorilor


53. Ce cuprinde in conŃinutul sau constituŃional libertatea intrunirilor ca libertate cu caracter social politic?

- consta in posibilitatea oamenilor de a se intruni in reuniuni publice si private pentru a-si exprima gandurile, opiniile, credintele
-. aceasta libertate se poate realiza prin mitinguri, demonstratii, procesiuni si orice alte
intruniri
- libertatea intrunirilor presupune carcaterul pasnic al al organizarii si desfasurarii acestora precum si interzicerea folosirii armelor


54. Care sunt, conform art 52 din Constitutia Romaniei, pretentiile pe care le poate formula o persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes public de o autoritate publica?

-. recunoasterea dreptului
- anularea actului
-repararea pagubei

55. Care sunt formele de exercitare, pe care le-a cunoscut republica, ca forma de guvernamant ?

-. republica prezidentiala
- republica parlamentara


56. Care sunt trasaturile specifice numai normelor de drept constitutional ?

- toate prevederile constitutionale contin norme juridice cu conditia explicarii particularitatilor structurii logico-formale a normei de drept constitutional
- in dreptul constitutional pot fi identificate mai multe particularitati ale sanctiunilor normelor acestei ramuri de drept
- normele de drept constitutional pot fi clasificate in doua mari categorii, si anume norme cu aplicatie nemijlocita si norme cu aplicatie mijlocita


57. Care sunt regulile pe care le stabileste ConstituŃia Romaniei in domeniul extradarii
si expulzarii ca doua masuri foarte grave ce aduc atingere unor libertati fundamentale?

-cetateanul roman nu poate fi extradat sau expulzat din Romania
- cetatenii romani pot fi extradati in baza conventiilor internationale la care Romania este parte, in conditiile legii si pe baza de reciprocitate
-. justitia poate hotari expulzarea sau extradarea


58. Care sunt elementele pe care le conŃine principiul exercitarii drepturilor si libertatilor?

-. indatorirea incumba tuturor locuitorilor Romaniei, cetateni, straini sau apatrizi
- buna credinta, principiu traditional de drept civil, este considerata o regula constitutionala obligatorie
. dimensiunea sociala, de raportare a individului la societate a fost inclusa in cuprinsul normei juridice prin referire la indatorirea de a nu incalca drepturile si libertatile celorlalti59. Care sunt conditiile obligatorii prevazute de Constitutia Romaniei pentru numirea
in functia de judecator la Curtea Constitutionala a Romaniei?

-. sa aiba pregatire juridica superioara
- sa posede o inalta competenta profesionala
-. sa aiba o vechime de cel putin 18 ani in activitatea juridica sau in invatamantul juridic superior


60. De catre cine pot fi formulate contestaŃiile cu privire la constituŃionalitatea unui partid politic,asupra carora stabileste Curtea ConstituŃionala potrivit Constitutiei Romaniei ?

-. Presedintele uneia dintre camerele Parlamentului
- Guvern


61. Care sunt izvoarele formale ale dreptului constitutional roman ?

-.Constitutia si legile de modificare a Constitutiei
- legea ca act juridic al Parlamentului
- Regulamentele Parlamentului
-ordonantele Guvernului
-tratatele institutionale

62. Care sunt elementele componente ce pot face parte din continutul conceptului de
Constitutie ?

-. este legea fundamentala a statului
- Constitutia subsumeaza norme juridice investite cu forta juridica suprema
- Constitutia reglementeaza acele relatii sociale fundamentale care sunt esentiale pentru instaurarea, mentinerea si exercitarea puterilor in stat


63. Ce trebuie sa intelegem prin suprematia Constitutiei?

- o trasatura a constitutiei
- o notiune complexa


64. Care sunt teoriile referitoare la natura juridica a cetateniei ?

-. teoria contractuala
- teoria capacitatii juridice
-. teoria raportului juridic


65. Care sunt principalele cauze ale aparitiei controlului constitutionalitatii legilor?

- cauzele aparitiei unor neconcordante intre legea ordinara si cea fundamentala trebuie cautate in contradictiile sociale
- unele neconcordante dintre constitutie si lege se datoreaza rigiditatii exagerate ale unor constitutii si neobservarii regulilor de tehnica legislativa
-. controlul constitutionalitatii legilor se poate justifica, in statele federative, prin exigenta de a realiza o buna armonizare a intereselor generale ale federatiei cu interesele statelor membre

66. Care este clasificarea controlului constitutionalitatii legilor, dupa criteriul temporal?
-. control prealabil si control ulterior

67. Care sunt situaŃiile in care Curtea Constitutionala emite decizii ?

- se pronunta asupra constitutionalitatii legilor inainte de promulgarea acestora
- se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor sau a altor acorduri internationale
- se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului

68. Care sunt teoriile formulate in legatura cu natura juridica si cu conceptul drepturilor fundamentale, in literatura de specialitate ?

-teoria drepturilor naturale
-teoria individualista 

69. Care sunt elementele componente ale conceptului de libertate individuala ?

- textul constitutional priveste libertatea fizica a persoanei
-. dreptul persoanei de a se comporta si misca liber
- dreptul persoanei de a nu fi tinuta in sclavie si in alte forme de servitute
-. dreptul persoanei de a nu fi retinuta decat in cazurile si sub formele expres prevazute de lege70. Care sunt derogarile constitutionale de la inviolabilitatea domiciliului ?

-. inlaturarea unei primejdii privind viata, integritatea fizica sau bunurile unei persoane
- prevenirea raspandirii unei epidemii
-. apararea securitatii nationale sau a ordinii publice
-executarea unui moment de arestare sau a unei hotarari judecatoresti

71. Care sunt elementele componente ale dreptului la greva ?

-. este un drept atat social-economic cat si un drept social-politic ce apartine numai salariatilor
- salariatii au dreptul la greva pentru apararea intereselor profesionale, economice, sociale
- conditiile si limitele exercitarii acestui drept precum si garantiile necesare asigurarii
serviciilor esentiale pentru societate sunt stabilite prin lege

72. Care sunt aspectele pe care le incorporeaza libertatea constiintei, ca libertate fundamentala, cu un continut complex ?

-. libertatea constiintei este posibilitatea persoanei fizice de a avea si exprima in particular sau in public o anumita conceptie despre lumea inconjuratoare, de a impartasi sau nu o credinta religioasa
-. cultele religioase sunt libere si se organizeaza potrivit statutelor proprii, in conditiile legii
-. garantand libertatea constiintei, constitutia consacra egalitatea intre credinciosi si
necredinciosi si impune cultivarea unui climat de toleranta si de respect reciproc
-. libertatea constiintei trebuie inteleasa si ca un factor de continuitate spirituala in cadrul familiei, parintii si tutorii avand obligatia de a se ocupa de cresterea si educarea copiilor lor

73. Care sunt regulile prevazute de textul constitutional in legatura cu intrunirile?

- intrunirile sunt publice si private
-. libertatea intrunirilor
- caracterul pasnic al intrunirilor


74. Care este conŃinutul principiului restrangerii exercitarii unor drepturi sau al unor libertaŃi, potrivit art 53 din Constitutie ?

- restrangerea se poate infaptui numai prin lege
- legea poate face acest lucru numai daca se impune pentru apararea unor valori sociale si umane care, prin functiile si importanta lor, pot legitima masurile restrictive
- pentru ca restrangerea sa poata opera, ea trebuie sa fie necesara intr-o societate democratica
- existenta unei proportionalitati intre masura luata si cauza care a determinat-o


75. Care sunt formele structurii de stat ?

- statul unitar
- statul federativ


76. Ce cuprinde in principal principiul universalitatii, consacrat de Constitutia
Romaniei ?

-. drepturile si libertatile sunt universale si indivizibile
- toti cetatenii unui stat se pot bucura de aceste drepturi si libertati
- constitutia ofera atat sansele cat si mijloacele si garantiile juridice pentru ca cetateanul sa le poata valorifica
- universalitatea, asa cum este prevazuta de art 15 din Constitutie, priveste drepturile,
libertatile si indatoririle, fara deosebire de faptul reglementarii lor chiar prin textul
constitutiei sau prin alte legi


77. Care este conŃinutul principiului de incontestabila actualitate, si anume prioritatea reglementarilor internationale ?

-. interpretarea si aplicarea drepturilor si libertatilor cetatenesti se fac in concordanta cu prevederile tratatelor internationale la care Romania este parte
- prioritatea reglementarilor internationale in domeniul drepturilor omului
- de la regula prioritatii reglementarilor internationale exista o exceptie, si anume cazul in care constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile


78. Care sunt elementele componente ale libertaŃii economice?

- libertatea economica a fost introdusa in cadrul drepturilor si libertatilor fundamentale dupa revizuirea Constitutiei in 2003
- garantarea, in conditiile legii, al liberului acces al persoanei la o activitate economica, libera intiativa si exercitarea acestora
-. presupune posibilitatea oricarei persoane de a initia si intreprinde o activitate cu scop lucrativ
- libertatea economica mai este cunoscuta in literatura de specialitate ca dreptul persoanei la libera initiativa

79. Care sunt actele supuse controlului de constitutionalitate ?

-. legile
- ordonantele Guvernului
-. Tratatele si alte acorduri internationale


80. Care sunt aspectele care determina obligaŃia de a respecta Constitutia si supremaŃia ei, conform art.5 din Constitutie ?

-. Este un principiu fundamental
-. Este o indatorire fundamentala a cetatenilor
-. Genereaza supralegalitatea constitutionala
-. Asigura ordinea de drept81. Care sunt categoriile de relatii sociale care formeaza obiectul de reglementare al dreptului constitutional?

-. relatiile specifice de drept constitutional
-. relatii cu dubla natura juridica


82. Care sunt criteriile folosite in literatura juridica pentru identificarea izvoarelor formale ale dreptului constitutional?

- criteriul continutului normativ
- criteriul autoritatii publice emitente


83. Care este metoda de rigidizare pe care au imprimat-o cei care au adoptat constitutia scrisa, avind in vedere sa-i asigure acesteia o anumita stabilitate in timp?

-. interdictia modificarii unor anumite valori constitutionale intangibile
- interdictia absoluta de modicare a constitutiei
-. interdictia de modificare a constitutiei pentru o perioada de timp prestabilita
- folosirea unor proceduri extrem de greoaie de modificare a constitutiei84. Care sunt aspectele ce reprezinta consecinte juridice ale suprematiei constitutiei? 

-. consecinte juridice privind adoptarea, modificarea, abrogarea si suspendarea Constitutiei
- deosebirile dintre constitutie si legi
- conformitatea intregului drept cu constitutia


85. Ce acte normative pot constitui obiect al controlului constitutionalitatii legilor?

- legile
- acte normative cu forta juridica egala cu a legii

86. Care sunt formele de control realizat in raport cu cei indreptatiti sa puna in miscare procedura controlului constitutionalitatii legilor?

- controlul constitutionalitatii legilor se poate declansa de catre un numar restrans de organe ale statului
- controlul constitutionalitatii legilor poate fi declansat de orice cetatean care justifica un interes

87. Care sunt argumentele contra controlului judecatoresc al constitutionalitatii ?

-se bazeaza pe teoria separatiei puterilor in stat, dar pe o interpretare rigida a acesteia
- dreptul recunoscut judecatorilor de a controla activitatea legiuitorului face din acestia o autoritate politica
- exista interese pentru care statul sa fie singurul judecator al constitutionalitatii legilor
ordinare

88. Care principii considerati ca fac parte din categoria principiilor constitutionale aplicabile drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale?
- universalitatea drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale
- egalitatea in drepturi a cetatenilor
-. accesul liber la justitie
- functiile si demnitatiile publice pot fi ocupate de persoanele care au numai cetatenia romana si domiciliul in tara 

89. In ce cazuri se pot realiza retineri si arestari?

- retinerea sau arestarea unei persoane este permisa numai in cazurile si cu procedura
prevazute de lege
- arestarea preventiva se dispune de judecator si numai in cursul procesului penal
-. in faza de judecata instanta este obligata sa verifice periodic si nu mai tarziu de 60 de zile legalitatea si temeinicia arestarii preventive

90. Care sunt elementele componente ale dreptului la invatatura ca drept social- cultural ?

- Din punct de vedere juridic imbina libertatea cu obligatia
- este asigurat prin invatamantul general obligatoriu, prin invatamanul liceal, prin
invatamantul superior, precum si prin alte forme de instructie si perfectionare
- invatamantul de stat este gratuit
- statul asigura libertatea invatamantului religios potrivit cerintelor specifice fiecarui cult


91. Care sunt elementele componente ale dreptului de proprietate ca drept fundamental
de traditie ?

- garanteaza dreptul de proprietate precum si creantele asupra statului
- ocroteste si garanteaza in mod egal proprietatea privata, indiferent de proprietar
- constitutia contine reglementari privitoare la nationalizare, expropriere si folosirea
subsolului unei proprietati imobiliare de catre autoritati, limite care se constituie in tot atatea garantii ale dreptului de proprietate privata
- dreptul de proprietate are un continut complex, de drept si de obligatie, atunci cand se refera la respectarea sarcinilor privind protectia mediului, asigurarea bunei vecinatati, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului


92. Care sunt teoriile ce au luat nastere in formularea conceptului juridic de libertate a constiintei ?

- libertatea religioasa include libertatea constiintei
- libertatea religioasa si libertatea constiintei sunt doua libertati diferite
- libertatea constiintei are o sfera mai larga, cuprinzand si libertatea religioasa

93. Care sunt trasaturile definitorii ale dreptul de asociere?

- este un drept fundamental clasificat in categoria libertatilor de opinie, alaturi de libertatea constiintei si libertatea de exprimare
- dreptul de asociere nu este un drept absolut, de aceea constitutia stabileste anumite limite privind scopurile, activitatea membrilor si caracterul asociatiilor
-. acest drept permite cetatenilor romani a se asocia liber in partide sau formatiuni politice, in sindicate sau patronate, cu scopul de a-si realiza interese legitime comune

94. Care sunt trasaturile generale ale puterii organizate statal?
- puterea de stat este o putere de constrangere
- puterea de stat este si exista numai ca o putere organizata
- suprematia si independenta puterii in exprimarea si realizarea vointei guvernantilor ca vointa de stat
-. caracterul social al puterii

95. Care a fost evoluŃia formei de guvernamant a Romaniei

b. domn, rege, presedinte

96. Prin ce se caracterizeaza neretroactivitatea legii, ca principiu de incontestabila tradiŃie a dreptului constituŃional

-- exceptie, nu numai pentru acelea care il prevad explicit
- o lege, o data adoptata, produce si trebuie sa produca efecte juridice numai pentru viitor
-. legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai
favorabile

97. Care sunt elementele pe care le include principiul accesului la justiŃie, reglementat
de artr. 21 din ConstituŃia Romaniei

- orice cetatean roman, strain sau apatrid se poate adresa justitiei
- accesul liber la justitie se poate realiza fie pe calea actiunii directe fie prin orice alta cale procedurala, fiind garantat de constitutie
- garanteaza dreptul partilor la un proces echitabil
-. jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite


98. Care sunt aspectele juridice specifice dreptului formulat simplu« nivel de trai »

- statul este obligat sa ia masuri de dezvoltare economica si protectie sociala, de natura sa asigure cetatenilor un nivel de trai decent
- dreptul la asigurari sociale si anume: dreptul la pensie, la concediu de maternitate, platite, la asistenta medicala in unitati sanitare de stat, la ajutor de somaj
-. institutionalizarea dreptului la asistenta sociala, ca o dimensiune moderna a masurilor necesare pentru asigurarea unui trai decent


99. Care sunt atributiile Curtii Constitutionale a Romaniei referitoare la controlul constitutionalitatii unor acte normative:

-. hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele, ridicate in fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial
-. da aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din functie a Presedintelui Romaniei

100. Care sunt efectele juridice ale deciziilor Curtii Constitutionale potrivit Constitutiei
Romaniei si Legii 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale?

-inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale daca in acest interval Parlamentul sau Camera nu le pune de acord cu prevederile constitutiei

101. Care entitati sunt subiecte ale raporturilor de drept constitutional?
- poporul
- strainii si apatrizii
- statul
- partidele si formatiunile politice
-organele statului ( autoritatiile publice)
- cetatenii

102. Ce presupune definirea regimului constitutional in sens formal?

- exteriorizarea ansamblului de reguli care reglementeaza organizarea si conducerea unui stat
- reunirea regulilor care reglementeaza organizarea si conducerea unui stat intr-un document politico-juridic (constitutie)
-. corespunde statelor moderne care sunt guvernate pe baza constitutiilor scrise

103. Care dintre aspecte considerati ca este necesar sa fie cercetate pentru a stabili locul dreptului constitutional in sistemul de drept?

- importanta relatiilor sociale reglementate de dreptul constitutional
- valoarea formelor juridice prin care vointa guvernantilor de aparare a relatiilor sociale devin izvoare de drept

104. Care este trasatura definitorie a conceptului de cetatenie?

-. exprima relatiile permanente social-economice, politice si juridice dintre persoane fizice si stat
-. dovedeste apartenenta la statul roman
- confera persoanelor fizice si juridice posibilitatea de a fi titularii tuturor drepturilor si indatoririlor prevazute de Constitutie si de legile romane

105. Care sunt modurile de dobandire a cetateniei romane sub regimul Legii 21/1990
modificata si completata ulterior ?

- prin adoptie
- prin repatriere
-. la cerere

106. Care sunt principalele functii ale controlului constitutionalitatii legilor ?

-. garanteaza suprematia constitutiei
- garanteaza separatia si echilibrul puterilor in stat
-. permite exprimarea eficienta a opozitiei parlamentare

107. Care este subiectul, la sesizarea caruia se poate exercita controlul abstract, anterior, de constitutionalitate a legilor, conform Constitutiei Romaniei

- Presedintele Romaniei
-. Avocatul Poporului
- Inalta Curte de Casatie si Justitie
-. Presedintele unei dintre camerele Parlamentului


108. Care este argumentul adus in favoarea controlului judecatoresc al constitutionalitatii legilor ?

-. judecatorii au menirea de a interpreta si aplica legea, de a aplica sanctiuni in cazuri de incalcare a legii
- Judecatorul, prin formatia sa, va judeca impartial daca legiuitorul a actionat in limitele competentei sale
- Dreptul judecatorilor in verificarea conformitatii legilor cu constitutia s-a justificat prin teoria separatiei puterilor in stat, care implica o anumita colaborare, echilibru si control reciproc
- Controlul judecatoresc al constitutionalitatii legilor presupune indeplinirea a doua conditii: existenta unor diferente precise intre legea fundamentala si legile ordinare si o constitutie scrisa, rigida.


109. Ce garanteaza acele drepturi si libertaŃi aflate in cuprinsul categoriei
"Inviolabilitatile"?

- viata, integritatea fizica si integritatea psihica a persoanei
- ocrotirea vietii intime, familiale si private
- libertatea de circulatie a persoanei
-. siguranta domiciliului persoanei

110. Care este trasatura fundamentala a dreptului la aparare ?

- este un drept fundamental cetatenesc
- cuprinde totalitatea drepturilor si regulilor procedurale ce pot fi folosite de o persoana pentru materializarea apararii contra invinuirilor si posibilitatea de a-si valorifica cererile
- posibilitatea folosirii unui avocat
-. autoritatile competente au obligatia sa numeasca din oficiu un avocat pentru apararea persoanei, daca acesta nu-si alege un avocat, in conditiile expres prevazute de lege


111. Care este trasatura de baza a accesului la cultura, ca drept fundamental nou ?

- este parte integranta a unui drept la educatie vazut intr-un sens mai larg
- pune accentul pe posibilitatea persoanei de a-si dezvolta spiritualitatea si de a accede la valorile culturii nationale si universale
- accesul la cultura este garantat, in conditiile legii
-. este reglementat ca fiind o obligatie a statului de a asigura pastrarea identitatii spirituale a oricarei persoane

112. Care este trasatura de baza prin care se defineste libertatea de exprimare, ca una dintre cele mai vechi libertati cetatenesti ?

- pot fi exprimate liber gandurile, opiniile, credintele si creatiile de orice fel
- libertatea de exprimare se realizeaza prin viu grai, in scris, prin imagini, sunete sau prin alte mijloace de exprimare in public
- libera exprimare, ca libertate fundamentala cetateneasca, trebuie realizata in public

113. Care sunt semnificatiile si aspectele juridice specifice secretului corespondentei, drept reglementat de art 28 din Constitutia Romaniei ?

- sfera subiectelor de drept fata de care este ocrotita corespondenta cuprinde atat persoanele fizice cat si autoritatile publice
- nimeni nu poate retine, deschide, citi, distruge, sau a da publicitatii o corespondenta ce nu-i este
adresata si nimeni nu are dreptul de a intercepta o convorbire telefonica sau sa divulge continutul unei convorbiri telefonice de care a luat cunostinta intamplator
- exercitiul acestei libertati poate comporta o restrangere necesar in interesul justitiei, mai exact in interesul descoperii infractiunilor si infractorilor
- dreptul magistratilor de a obtine, retine, citi si folosi in proces corespondenta trebuie sa fie prevazut de lege, realizat dupa o procedura stricta, si numai pe baza de ordonante scrise

114. Ce au in cuprindere asociatiile de state ?

- uniunea personala
- uniunea reala
-. confederatia de state

115. Prin ce se deosebeste puterea de stat fata de puterea politica?

- puterea de stat are uncontinut mai restrans decat puterea politica
- puterea de stat este o parte institutionala a puterii politice
- trasaturile statului nu se regasesc in totalitate in ansamblul puterii politice

116. Care este componenta de baza a egalitatii in drepturi, ca principiu constitutional?

-. principiul legalitatii, in sensul ca nimeni nu e mai presus de lege
- egalitatea in drepturi a femeilor cu barbatii
- egalitatea in drepturi a cetatenilor fara deosebire de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, avere, origine sociala
- egalitatea in drepturi a cetatenilor, fara deosebire de religie, opinie sau apartenenta politica

117. Care este trasatura definitorie a fidelitatii fata de tara ?

- fidelitatea fata de tara este sacra
- fidelitatea functionarilor publici fata de tara este marcata in mod solemn, prin depunerea unui juramant
- in privinta militarilor, fidelitatea este o dimensiune fireasca a activitatii lor, marcata de depunerea unui juramant


118. Care sunt componentele care intra in conŃinutul dreptului la un mediu sanatos?

- statul recunoaste dreptul oricarei persoane la un mediu inconjurator sanatos si echilibrat
ecologic
- statul asigura cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept
- protectia si ameliorarea mediului inconjurator reprezinta o veritabila obligatie pentru toate persoanele fizice si juridice

119. Care sunt atributiile Curtii Constitutionale, altele decat cele privind controlul constitutionalitatii unor acte normative ?

- vegheaza la respectarea procedurii pentru alegerea Presedintelui Romaniei si de confirmare a rezultatelor sufragiului
- da aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din functie a Presedintelui Romaniei
- solutioneaza conflictele de natura constitutionala dintre autoritatile publice
- vegheaza la respectarea procedurii pentru organizarea si desfasurarea referendumului si confirma rezultatele acestuia


120. Care sunt deosebirile dintre Constitutie si legi, ca si consecinte ale suprematiei
Constitutie ?

- Pozitia supraordonata a Constitutiei in raport cu legea
-. Deosebiri de continut
- Deosebiri de forma
-. Deosebiri de putere juridica.121. Care sunt, in Europa, primele legiuiri consemnate documentar ?

- Legile lui Lycurg
- Legile lui Dracon si Solon
-. Legea celor XII Table


122. Care sunt ramurile pe care le cuprinde dreptul public?

- dreptul constitutional
-. dreptul administrativ
-. dreptul penal

123. Care este definiŃia constitutiei de tip « conventie » ?

-. rezultatul activitatii unei adunari ce poarta numele de conventie

124. De catre cine se exercita puterea legiuitoare, potrivit « Statutului lui Cuza » ?

-. colectiv de catre domnitor si cele 2 adunari :Adunarea Ponderatoare si Adunarea Electiva

125. Care este anul in care a fost adoptat primul cod al muncii in tara noastra?

-. 1950

126. Care este structura comisiei de redactare a proiectului Constitutiei romane din
1991?

-. 12 deputati, 11 senatori si 5 experti

127. Care este definiŃia monarhiei, ca forma de guvernamant?
a. seful statului este un monarh absolut sau nu, ereditar sau desemnat dupa proceduri specifice

128. Care este definiŃia confederatiei de state?

-. o asociatie de state independente determinate de considerente economice si politice, atat de ordin intern si extern care nu da nastere unui stat nou

129. Care este definiŃia suveranitaŃii de stat, ca trasatura a puterii statale?

-. suprematia si independenta puterii in exprimarea si realizarea vointei guvernatorilor ca vointa de stat

130. Care este definiŃia judeŃului ca forma de organizare administrativ-teritoriala?

-. unitatea administrativ teritoriala care joaca rolul de veriga intermediara in cadrul

131. In baza carui act se face aprobarea cererilor de acordare a cetateniei romane?

. hotarare a guvernului care apreciaza in acest sens propunerile ministrului de justitie si care se publica in Monitorul Oficial

132. Cine a definit dreptul ca fiind "Arta binelui si a educatiei"?

-. romanii

133. Care dintre Constitutiile Romaniei infiinteaza Consiliul Legislativ?

-. Constitutia de la 1923

134. Care erau organele judecatoresti, potrivit Constitutiei de la 1965?

- Tribunalul Suprem
-. Tribunalele Judetene
- Tribunalele militare si judecatoriile

135. Cand a fost revizuita prin referendum Constitutia din 1991?
. 2003

136. Care este organul competent sa inregistreze partidele politice in Romania?

. Tribunalul Municipiului Bucuresti

137. Care erau organele puterii de stat, potrivit Constitutiei de la 1965?

-. Marea Adunare Nationala
- Consiliul de stat
-. Presedintele Republicii si Consiliile Populare

138. Care erau organele procuraturii, potrivit Constitutiei de la 1965?

-. Procuratura generala
- Procuraturile judetene
-. Procuraturile locale si militare

139. Care sunt formele organizatorice prin care se realizeaza dreptul la invatatura, stipulat in articolul 32 din Constitutie?

-. invatamant general si obligatoriu
- invatamant liceal
- invatamant profesional
-. invatamant superior


140. Care decret interzice constituirea de partide fasciste?

. Decretul lege Nr.8/1989

141. Care decret a schimbat denumirea de miliŃie in cea de poliŃie?

. Decretul lege Nr. 2/1989

142. Care partid politic a elaborat proiectul Constitutiei de la 1923?

. Partidul Liberal

143. Ce vizeaza ordinea constitutionala, prin normele sale de drept?

-. structura statului, relatiile dintre organele statului
-. autoritatile publice
-. partidele politice
-. oamenii obisnuiti

144. Care este trasatura definitorie pentru o constitutie, in calitatea sa de izvor al dreptului constitutional?

-. este principalul izvor al dreptului constitutional
-. este in totalitate izvor al dreptului constitutional

145. Care sunt trasaturile definitorii ale abrogarii unei Constitutii?

-. nu este stipulata
-. atunci cand raportul de forte politice se schimba in esenta lor, in mod necesar e adoptata o noua Constitutie

146. Cand a aparut Constitutia in Romania?
-. a aparut mult mai tarziu decat Constitutiile din tarile Europei de Vest
-. aparitia ei a fost determinata de aceleasi cauze care au determinat aparitia ei in restul lumii

147. Care sunt reglementarile aduse de ConstituŃia Romaniei din 1948, cu privire la existenta proprietatii particulare?

-. o recunoaste si o garanteaza
-. acorda o protectie speciala proprietatii agonisite prin munca si economisire


148.Care sunt drepturile exclusiv politice?

-. dreptul de a alege
-. dreptul de a fi ales

149. Care sunt principiile aplicabile modurilor de dobindire a cetateniei romane?

-. nastere
-. repatriere
-. adoptie
- la cerere

150.Care sunt atribuŃiile avocatului poporului,in sistemul nostru constitutional?

-. are dreptul sa efectueze anchete proprii
-. sesizeaza Guvernul Romaniei cu privire la orice act sau fapt administrativ ilegal
- emite recomandari care nu pot fi supuse controlului parlamentar si controlului judecatoresc

151.Care sunt condiŃiile ce trebuie indeplinite de catre o persoana, in Romania, pentru a putea vota?

-. este cetatean roman
-. are varsta de 18 ani impliniti pana in ziua alegerilor inclusiv
-. este in deplinatatea facultatilor mintale
-. are aptitudinea morala de a vota

152.Cine poate fi membru al guvernului, potrivit legislatiei Romaniei?

- .au numai cetatenia romana si domiciliul in tara
-. se bucura de exercitiul drepturilor electorale

153. Care sunt atributiile presedintelui, conform Constitutiei Romaniei in vigoare?

- atributii privind legiferarea
-. atributii in domeniul politicii externe
-. atributii in domeniul apararii tarii si asigurarii ordinii publice
-. atributii in raport cu Parlamentul

154. Care sunt principalele trasaturi ale drepturilor subiective ? 

- dr. subiective prerogativele recunoscute unei persoane fizice sau juridice
- sunt strans legate de persoana omului (de titularul lor)
-sunt intotdeauna prerogative concrete 
- sunt infinite la numar
-pot avea natura juridica duiferita de ramura dedrept ale carei norme le reglementeaza
-sunt limitate totusi de lege si de bunele moravuri in sensul ca exista si pot fi exercitate numai in masura limitelor date de acestea
-din definitie si din exemple rezulta ca unui drept subiectiv apartinand unui subiect de drept ,ii corespunde o obligatie a altui subiect de drept 

155. Care ramuri de drept fac parte din dreptul privat? 

-dreptul civil
-dr. comercial
-dr. familiei
- dr.muncii
- dr.procesual civil
- dr.international privat

156. Care este considerata a fi prima Constitutie a Romaniei? 

Statutul dezvoltator al constitutiei din 7/19 august 1858 cunoscut in istorie sub denumirea de ,, Statutul lui Cuza,,si,, legea electorala,, formeaza prima Constitutie.

157. Cui apartinea puterea executiva conform Constitutiei din 1923? 

Puterea executiva apartine regelui

158. Cine avea drept de initiativa legislativa ,conform Constitutiei din 1938? 

- regele

159. Care este perioada unui mandat al Presedintelui Romaniei conform Constitutiei 
Romaniei din 1991, revizuita in 2003? 

-5 ani

160. De catre cine era exercitata puterea legislativa conform Constitutiei Romaniei din 
1866? 

- de catre rege
-de reprezentanta nationala formata din doua camere senatul si Adunarea Deputatiilor

161. Care drepturi fac parte din categoria inviolabilitatilor? 

-dreptul la viata 
- dr. la integritate fizica si psihica 
- -,,- la libertatea individuala
--,,,--la aparare
--,,,,- la libera circulatie
---,,, --la ocrotirea vietii intime,familiale si private
- inviolabilitatea domiciliului 

162. Care drepturi fac parte din categoria drepturilor exclusiv politice? 

- dreptul de a alege si de a fi ales

163. Care drepturi fac parte din categoria drepturilor garantii? 

- dreptul de petitionare
- dreptul persoanei vatamate de catre o autoritate publica 


164. Care drepturi fac parte din categoria drepturilor si libertatilor social-politice? 


-libertatea constiintei 
-,,- ,,,,,,,,,-de exprimare
--,,,,,,,,,,-- intrunirilor
- dreptul la asociere
-secretul corespondentei

165. Care drepturi fac parte din categoria drepturilor si libertatilor social-economice si 
culturale? 

- dreptul la invatatura
- la ocrotirea sanatatii
-dreptul la munca si protectia sociala a muncii
- dreptul la greva
- dreptul la proprietate ,la mostenire
-la casatorie
-dreptul copiilor si tinerilor la protectie si asistenta
- dreptul la protectie speciala a persoanelor cu handicap

166. Care este forma de guvernamant actuala a Romaniei conform Constitutiei din 2003? 

-republica

167. De catre cine este ales seful de stat in cazul unei forme de guvernamant de tip 
republica prezidentiala? 

- de cetateni

168. De catre cine este ales seful de stat in cazul unei forme de guvernamant de tip 
republica parlamentara? 

- de parlament ,singur sau completat cu delegati

169. Care dintre primele constitutii aparute au avut la baza importantul document Magna 
Charta Libertatum? 

-1215 Anglia constitutia engleza


170. Care ramuri de drept intra in componenta dreptului privat? 

-155

171. Prin ce s-a caracterizat, in istoria Romaniei, perioada dintre 1945-1989, din punct de 
vedere al guvernarii? 

-guvernarea de catre un singur partid
-centralism excesiv in conducerea tuturor sectoarelor si domeniilor de activitate ,anihilarea initiativelor de la nivelele inferioare
-caracterul formal al declaratiilor privind drepturile cetatenesti
-inlocuirea proprietatii private asupra bunurilor materiale de baza cu proprietatea de stat sau de grup
- retributiile nestimulatoare, nivelarea veniturilor
-descurajarea adevaratelor valori stiintificesi culturale
-impunerea prin constrangere a ideologiei minoritatii dominante,impiedicarea cunoasterii si difuzarii altor idei decat a celor convenabile statului
-reprimarea oricarei incercari de exprimare libera si opiniei,de schimbare a guvernarii totalitare si de trecere la un regim democratic 

172. Care este considerata a fi prima Constitutie scrisa in istoria universala? 

- constitutia americana din 1787

173. Care este considerata a fi prima Constitutie scrisa in Europa? 

- se afirma ca prima constitutie scrisa in Europa este cea adoptata in Franta 1791

174. Cine poate initia revizuirea Constitutiei, conform actualei Constitutii a Romaniei? 

- Presedintele Romaniei la propunere Guvernului
-cel putin o patrime din nr.senatorilor sau al deputatiilor
-cel putin 500000 de cetateni cu drept de vot 

175. Care este denumirea pe care o mai poarta controlul prealabil al constitutionalitatii 
legilor? 

- preventiv

176. La cererea carei autoritati publice, Curtea Constitutionala poate sa solutioneze un conflict de natura constitutionala, in calitate de mediator? 

- Presedintele Romaniei
- Presedintele uneia dintre camerele parlamentului
- Primului ministru
- Presedintele consiliului superior al magistraturii

177. Ce fel de stat este Romania, conform actualei sale Constitutii ? 

- stat unitar sau simplu

178. Care este caracteristica principala a Uniunii reale de state?

- este o asociatie de state care , pe langa seful statului ,exista si alte organe de stat comune

179. Care este caracteristica principala a Uniunii personale de state? 

- este o asociatie de doua sau mai multe state independente,care au comun decat seful statului

180. Care este caracteristica principala a Confederatiei de state? 

- este o asociatie de state independente determinata de considerente economice si politice atat de ordin intern ,cat si de ordin extern,care nu da nastere unui stat nou , ca subiect individualizat de drept

181. Care este structura Parlamentului federal ? 

- parlament bicameral- existenta unei a doua Camere care sa reprezinte statele membre

182. In cate titluri si articole este structurata Constitutia actuala a Romaniei, din punct de 
vedere juridic? 

- in 156 de articole
-8 titluri

183. Care este modificarea cu privire la structura Parlamentului, adusa de Statutul lui Cuza 
fata de Conventia de la Paris? 

-sistemul bicameral al Parlamentului

184. In care situatie prevede Constitutia actuala a Romaniei interzicerea revizuirii 
Constitutiei, conform art. 152? 

-starii de asediu
-starii de urgenta
-in timp de razboi

185. Care este articolul din Constitutie care face referire la libertatea intrunirilor? 

- Art. 39 din Constitutie

186. Care este articolul din Constitutie care face referire la libertatea constiintei? 

-Art. 29 din Constitutie

187. Care este articolul din Constitutie care face referire la dreptul la viata?

- Art. 22 din Constitutie

188. Care din urmatoare categorii de drepturi se inscrie in categoria drepturilor individuale 
in functie de clasificarea drepturilor si libertatilor in drepturi individuale si drepturi 
colective? 

Drepturile individuale: -de proprietate
- libertatea persoanei
- libertatea constintei
Drepturile colective: -dr. popoarelor la autodeterminare
-dr. de asociere
- egalitate nationala
- egalitate intre sexe

189. Care categorie de drepturi se inscrie in categoria drepturilor colective, in functie de 
clasificarea drepturilor si libertatilor in drepturi individuale si drepturi colective ? 

Drepturile colective: -dr. popoarelor la autodeterminare
-dr. de asociere
- egalitate nationala
- egalitate intre sexe


190. In care state intalnim forma de guvernamant de tip monarhie parlamentara 
contemporana? 

- Marea Britanie
- Belgia
- Olanda
-Tarile Scandinave

191. In care state intalnim forma de guvernamant de tip republica parlamentara? 

-Italia
-Austria
-Germania
-Finlanda

192. in care state intalnim forma de guvernamant de tip republica prezidentiala? 

-S.U.A
- Franta 
- Europa de est

193. Cui acorda dreptul de a initia modificarea Constitutiei Constitutia din 1866? 

- regele
-parlamentul

194. Cui acorda dreptul de a initia modificarea constitutiei, Constitutia din 1923? 

- regele
-parlamentul

195. Din care categorie de drept fac parte Tratatele internationale ratificate de catre 
Parlamentul Romaniei ?

- dreptul intern

196. Care sunt Regulamentele Parlamentului? 

- Regulamentul Camerei Deputatiilor
-Regulamentul Senatului
- Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatiilor si Senatului

197. In baza carui articol din Constitutia Romaniei se emit Ordonantele 
Guvernului? 

- 114 din constitutie

198. Care este forma pe care o imbraca din punct de vedere al continutului, Constitutia 
Romaniei ? 

- forma republicana

199. Care este unica autoritate legiuitoare a tarii, conform art. 61 din Constitutia 
actuala a Romaniei? 

-Parlamentul

200. Cui apartine puterea (suveranitatea) politica, lucru exprimat explicit de 
Constitutia actuala a Romaniei? 

- poporului
Obligatia de sprijin moral

Pornind de la aceea ca la baza relatiilor de familie stau prietenia si afectiunea reciproca, prin dispozitiile art. 2 C.fam. este reglementata obligatia de sprijin moral, legiuitorul stabilind ca sotii sunt datori a‑si acorda sprijin moral unul altuia.

Obligatia de sprijin moral consta, asadar, in indatorirea pe care o are fiecare sot de a acorda celuilalt ajutor in cazul in care acesta, datorita varstei sau sanatatii, are nevoie[9], precum si de a fi solidar cu celalalt, in toate imprejurarile vietii .

3. Obligatia de fidelitate

Sotii sunt datori, dupa incheierea casatoriei, sa intretina impreuna relatii sexuale si, in acelasi timp, sa nu intretina astfel de relatii in afara familiei, adica sa fie fideli unul altuia.

Aceasta obligatie nu este prevazuta expres de legiuitor, considerandu‑se ca ea este o consecinta fireasca a casatoriei, ci se desprinde din intreg ansamblul normelor juridice referitoare la familie.

Unii autori[11] trateaza separat obligatia de fidelitate, prin care intelege indatorirea sotilor de a nu intretine relatii sexuale in afara familiei, de asa‑numita obligatie con­ju­gala, care ar consta in obligatia sotilor de a intretine reciproc relatii sexuale. In ceea ce ne priveste, socotim ca obligatia de fidelitate este mai complexa, cuprinzand ambele aspecte evidentiate mai sus, fiind, de fapt, doua perspective ale aceleiasi chestiuni.

4. Obligatia de a locui impreuna (obligatia de coabitare)

Pentru ca relatiile de familie sa capete continut si finalitate, este necesar ca . Desi nementionat expres, domiciliul comun al sotilor se deduce, indirect, din ansamblul reglementarilor legate de casatorie. Astfel, ideea unui domiciliu comun al sotilor ar rezulta din dispozitiile art. 100 alin. (1) C.fam., prin care se stabileste ca minorul locuieste la parintii sai.

Este posibil ca, pentru motive temeinice, sotii sa aiba, de obicei pentru perioade limitate de timp, domicilii separate. Fosta instanta suprema[12] s‑a pronuntat in sensul ca imprejurari ca cele impuse de: exercitarea unei profesiuni, necesitatea pregatirii de specialitate, ingrijirea sanatatii sau chiar situatia in care nici una dintre locuintele sotilor nu asigura norma locativa , justifica domiciliile separate ale sotilor.


Acestea sunt situatii, dupa cum s‑a remarcat si in literatura de specialitate[14], in care sunt posibile domiciliile separate ale sotilor, justificate tocmai de temeinicia motive­lor care au stat la baza alegerii unei asemenea solutii. In lipsa unor motive temeinice, refuzul unuia dintre soti de a locui impreuna cu celalalt poate constitui motiv de divort.


Alungarea din locuinta comuna a unui sot de catre celalalt, precum si parasirea acestuia, asa incat sotul este supus unor suferinte fizice si morale, constituie infrac­tiunea de abandon de familie, asa cu


Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright