Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica


Drept


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept
Ipoteca mobiliara asupra actiunilor, partilor sociale si valorilor mobiliareIpoteca mobiliara asupra actiunilor, partilor sociale si valorilor mobiliare


Ipoteca mobiliara asupra actiunilor, partilor sociale si valorilor mobiliare

Ipoteca asupra actiunilor sau partilor sociale ale unei societati comerciale se constituie potrivit regulilor stabilite prin lege speciala.

Ipoteca asupra instrumentelor financiare se constituie conform regulilor pietei pe care acestea sunt tranzactionate.

Enumerarea cuprinde actiunile societatilor pe actiuni, titlurile de stat pe termen scurt si obligatiunile de stat.

Datorita caracterului profund personal al detinerilor intr-o societate cu raspundere limitata, valorificarea de catre creditorul ipotecar a partilor sociale oferite in garantie (in caz de neexecutare a obligatiei principale) se poate dovedi anevoioasa. In aceste cazuri, este recomandabil ca in contractul de garantie sa se prevada un mecanism detaliat al executarii, agreeat in prealabil cu constitutorul ipotecii asupra partilor sociale.

Este necesar acordul asociatilor care detin 75% din capitalul social al societatii pentru constituirea ipotecii, indiferent de procentul din capitalul social reprezentat de partile sociale ce fac obiectul garantiei (art. 202 din Legea 31/1990). Potrivit art. 192 (1) din Legea 31/1990 adunarea generala decide prin votul reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale, in afara de cazul cand in actul constitutiv se prevede altfel.

Acordul asociatilor poate fi exprimat in: actul constitutiv al societatii sau hotararea adunarii asociatilor sau hotararea in forma autentica a asociatilor respectivi din care sa rezulte acordul cu privire la constituirea ipotecii.Constituirea de ipoteci mobiliare asupra actiunilor se face prin inscris sub semnatura privata, in care se vor arata cuantumul datoriei, valoarea si categoria actiunilor cu care se garanteaza, iar in cazul actiunilor la purtator si nominative emise in forma materiala, si prin mentionarea ipotecii pe titlu, semnata de creditor si debitorul actionar sau de mandatarii acestora.

Ipoteca se inregistreaza in registrul actionarilor/asociatilor tinut de administrator/consiliul de administrație, respectiv de directorat, sau, dupa caz, de societatea independenta care tine registrul actionarilor. Creditorului in favoarea caruia    s-a constituit ipoteca mobiliara asupra actiunilor i se elibereaza o dovada a inregistrarii acesteia.

Ipoteca devine opozabila tertilor si dobandeste rangul in ordinea de preferinta a creditorilor de la data inregistrarii in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si Registrul Comertului.

In cazul actiunilor emise de o societate deschisa (listata), vor fi acceptate in garantie actiuni care sa reprezinte peste 33% din drepturile de vot, numai daca se poate estima ca, in eventualitatea executarii silite, ar exista mai multi potentiali cumparatori. In caz contrar, cumparatorul va fi obligat sa deruleze o oferta publica de cumparare de valori mobiliare.

Potrivit art. 151 (4) din Legea nr. 297/2004, privind piata de capital, constituirea de garantii reale asupra valorilor mobiliare depozitate se face prin efectuarea inscrierilor referitoare la garantie in contul proprietarului valorilor mobiliare. Inscrierile vor indica cantitatea de valori mobiliare ipotecate, obligatia garantata si identitatea creditorului.


Constituirea de garantii reale asupra valorilor mobiliare depozitate se face prin efectuarea inscrierilor referitoare la garantie in contul proprietarului valorilor mobiliare, la Depozitarul Central, cu notificare de blocare de la tranzactionare. Inscrierile vor indica cantitatea de valori mobiliare date in garantie, obligatia garantata si identitatea creditorului. Garantia financiara asupra valorilor mobiliare se va constitui prin indisponibilizarea acestora la Depozitarul Central.

Formalitați de inregistrare a ipotecii

In cazul valorilor mobiliare (actiuni si obligatiuni emise de societati comerciale sau obligatiuni municipale) emise sub forma materializata (pe suport de hartie), publicitatea garantiei se realizeaza prin:

inregistrarea garantiei in registrul actionarilor si registrul de actiuni tinute de administratori sau, dupa caz, de societatea independenta care tine registrul actionarilor, respectiv in registrul de obligatiuni. Creditorului in favoarea caruia s-a constituit garantia reala mobiliara asupra actiunilor i se elibereaza o dovada a inregistrarii acesteia;

mentionarea garantiei pe titlu, semnata de creditor si debitorul actionar sau de mandatarii acestora;

inregistrarea garantiei in Arhiva Electronica a Garantiilor Reale Mobiliare, moment de la care devine opozabila tertilor si dobandeste rangul in ordinea de preferinta a creditorilor .

In plus, in cazul valorilor mobiliare la purtator, respectivele valori vor fi depozitate de catre creditorul ipotecar. Se va intocmi, cu aceasta ocazie, un proces-verbal de predare-primire intre creditorul ipotecar si proprietarul respectivelor valori mobiliare, in care se va menționa in mod explicit faptul ca predarea valorilor mobiliare se face in scopul garantarii creditului acordat de creditorul ipotecar.

In cazul valorilor mobiliare (actiuni si obligatiuni emise de societati comerciale, obligatiuni municipale sau titluri de stat) emise sub forma dematerializata (prin inscriere in cont), publicitatea garantiei se realizeaza prin inscrierea ipotecii in registrul actionarilor si registrul de actiuni tinute de administratorul societatii respective sau, dupa caz, de registrul independent și in Arhiva Electronica a Garantiilor Reale Mobiliare (art.106 din Legea 31/1990).

In cazul ipotecii constituite asupra valorilor mobiliare tranzactionate pe o piata organizata, este necesara si indisponibilizarea valorilor mobiliare conform regulilor pietei pe care sunt tranzactionate.

Dupa infiintarea Depozitarului Central, garantiile reale asupra valorilor mobiliare tranzactionate pe o piata reglementata vor  indeplini conditia de publicitate pentru opozabilitate si stabilirea gradului de prioritate a creditorilor, din momentul inregistrarii acestora la Depozitarul Central (art.151 din Legea 297/2004).

Dupa inștiințarea Depozitarului Central, constituirea valabila a ipotecii asupra valorilor mobiliare tranzacționate pe o piața organizata va implica efectuarea inscrierilor referitoare la garantie in contul proprietarului valorilor mobiliare obligatoriu deschis la Depozitarul Central. Inscrierile vor indica cantitatea de valori mobiliare date in garantie, obligatia garantata si identitatea creditorului.

In cazul valorilor mobiliare dematerializate si necotate, creditorul ipotecar se va asigura de indisponibilizarea acestora in registrele independente care tin evidenta valorilor mobiliare respective sau registrele societatii tinute de administratori, pana la rambursarea integrala a creditului. Modalitatea de indisponibilizare va fi precizata in contractul de garantie.

Publicitatea ipotecii asupra instrumentelor financiare care, potrivit regulilor pietei pe care sunt tranzactionate, pot fi transferate prin simpla inregistrare in registrele care o deservesc, se realizeaza potrivit regulilor aplicabile acelei piete.

Garanții financiare

Prin Ordonanta nr. 9/2004 au fost introduse o serie de garantii (numite "garantii financiare") care pot fi utilizate in relatiile dintre institutiile financiare.

Contractul de garantie financiara se poate incheia numai intre parti care apartin, de regula, fie sectorului public, fie fac parte din categoria institutiilor financiare.

Obiectul garantiei financiare consta in sume de bani sau instrumente financiare. Publicitatea acestei garantii se face prin luarea bunului in posesie de catre creditorul ipotecar sau punerea sub controlul creditorului.

Nu pot face obiectul contractului de garantie financiara actiunile emise de furnizorul garantiei, actiunile detinute de acesta la societati afiliate sau actiunile detinute de acesta la societati al caror scop exclusiv este de a avea in proprietate mijloace de productie care sunt esentiale pentru activitatea furnizorului garantiei sau de a detine bunuri imobile [art.1 (4) din OG 9/2004].

Contractul de garantie financiara trebuie incheiat in forma scrisa, inclusiv electronica, iar formalitatile de publicitate trebuie sa fie probate tot prin inscrisuri.

Executarea garantiei financiare nu este afectata de inceperea procedurii falimentului debitorului.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright