Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Act de partaj voluntar - modelAct de partaj voluntar - modelSubsemnatii:

______, cetatean roman, domiciliat in _______, identificat cu _______, CNP: _______ si

_______, cetatean roman, domiciliata in _______, identificata cu _______, CNP: _______, fosti soti, conform sentintei civile de divort nr. _______ pronuntata in dos. nr. _______ de Judecatoria sectorului 3 Bucuresti, ramasa definitiva si irevocabila, in calitate de coproprietari in cote parti egale asupra apartamentului nr. ___ situat in municipiul Bucuresti, str. _____ , avand numar cadastral ____, intabulat in CF nr. ____ a localitatii Bucuresti, sector____ , compus si din partile si dependintele comune ale imobilul, care prin natura si destinatia lor sunt in folosinta comuna a tuturor coproprietarilor, precum si impreuna cu terenul aferent apartamentului in suprafata indiviza dobandit prin

Apartamentul ce face obiectul partajului nu a fost scos din circuitul civil , este liber de sarcini, asa cum rezulta si din Extrasul de carte funciara pentru autentificare nr. ____ eliberat de OCPI noi, partile, garantandu-ne reciproc impotriva oricaror evictiuni totale sau partiale, conform art 683 Cod Civil.

Taxele si impozitele aferente apartamentului ce face obiectul prezentului act de partaj voluntar sunt achitate la zi de noi, copartajantii, asa cum rezulta din Certificatul Fiscal nr. ________ emis de Primaria sectorului 1 Bucuresti - DITL, iar de la aceasta data ele trec in sarcina dobanditorului.

am hotarat incetarea coproprietatii prin partaj asupra acestui apartament, astfel:

Eu, _______, preiau in deplina proprietate si exclusiva posesie de la _______ cota parte de 1/2 (jumatate) pe care aceasta o detine din apartamentul nr. __ situat in municipiul Bucuresti, str. ____, avand numar cadastral ___, intabulat in CF nr. ___ a localitatii , si am platit acesteia, cu titlu de sulta, suma de ___ EURO (_______ EURO), azi, data autentificarii prezentului inscris.

Eu, _______, declar prin prezenta ca am primit de la _______, cu titlu de sulta, suma de _______ EURO (_______ EURO), pana azi, data autentificarii prezentului inscris, si declar ca sunt de acord ca acesta sa preia cota mea parte de 1/2 (jumatate) din apartamentul nr. __ situat in municipiul Bucuresti, str. ____, avand numar cadastral ___, intabulat in CF nr. ___ a localitatii Bucuresti, sector 3.Transmisiunea deplina a proprietatii cu toate atributele sale catre _________ are loc azi, data autentificarii prezentului inscris.

Ca urmare a incheierii prezentului act de partaj voluntar, eu, _________ imi intregesc dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. __ situat in municipiul Bucuresti, str. ____, avand numar cadastral ___, intabulat in CF nr. ___ a localitatii Bucuresti, sector 3, devenind astfel unicul proprietar al acestuia..

Noi, copartajantii declaram ca ne garantam reciproc pentru evictiune si vicii ascunse in baza art. 683 cod civil[1]. 1.

Noi, copartajantii declaram prin prezentul act ca nu mai avem nicio pretentie baneasca sau de orice alta natura unul fata de celelalt fata de bunurile ce formeaza obiectul prezentului act de partaj in legatura cu apartamentul ce face obiectul prezentului act de partaj voluntar, si ne declaram intrutotul de acord cu continutul prezentului inscris.

De asemenea, ne declaram in mod expres de acord cu intabularea dreptului de proprietate asupra cotei parti de 1/2 (jumatate in favoarea lui in CF nr., a localitatii, notarul public instrumentator urmand sa indeplineasca aceste formalitati.

Toate taxele ocazionate de autentificarea prezentului contract au fost calculate avand in vedere valoarea de evaluare de _______lei stabilita conform Ghidului privind preturile orientative ale proprietatilor imobiliare (localitatea) Editia____.

Redactat si procesat in 4 (patru) exemplare, azi data autentificarii, la sediul biroului notarial.

Semnaturi


In cazul in care nu se achita sulta sau pentru garantarea creantei ce rezulta din evictiune, asupra imobilului ce a revenit coproprietarului tinut de o asemenea obligatie , se inscrie ipoteca legala conform art. 2386 alin 5Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright