Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Divulgarea secretului profesional (art. 196 c. pen.)Divulgarea secretului profesional (art. 196 c. pen.)


1. Continutul legal:

“Divulgarea, fǎrǎ drept, a unor date, de cǎtre acela cǎruia i-au fost incredintate, sau de care a luat cunostintǎ in virtutea profesiei ori functiei, dacǎ fapta este de naturǎ a aduce prejudicii unei persoane, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendǎ.

Actiunea penalǎ se pune in miscare la plangerea prealabilǎ a persoanei vǎtǎmate. Impǎcarea pǎrtilor inlǎturǎ rǎspunderea penalǎ.

2. Conditii preexistente:

2A. Obiectul infractiunii:

- obiectul juridic generic este identic ca la celelalte infractiuni contra persoanei;

obiectul juridic special - este format din totalitatea relatiilor sociale care ocrotesc libertatea persoanei de a i se respecta secretul datelor incredintate celor care exercitǎ o profesie sau o functie, la care este nevoitǎ sǎ apeleze.

obiectul material nu are.

2B Subiectii infractiunii:

- subiectul activ - orice calificat in sensul cǎ acesta este o persoanǎ care exercitǎ o profesie sau o functie ce implicǎ obligarea de pǎstrare a secretului (avocati, medici, farmacisti, preoti).

- subiectul pasiv - orice persoanǎ. Dacǎ sectetul se referǎ la 2 sau mai multe persoane, va exista un concurs de infractiuni, deoarece in cazul infractiunilor contra persoanei, pluralitatea subiectilor pasivi este incompatibilǎ cu infractiunea continuatǎ si cu unitatea naturalǎ de infractiune.


3. Continutul constitutiv:3A. Latura obiectivǎ:

- elementul material constǎ intr-o actiune de divulgare a unor date din partea persoanei obligate la pǎstrarea secretului, adicǎ o actiune de dare in vileag, de aducere la cunostinta altor persoane. Fapta se poate sǎvarsi si printr-o inactiune, cand autorul a lǎsat intentionat la vedere acte si documente care cuprind astfel de date despre alte persoane. Obligatia de nedivulgare este totalǎ. Aceastǎ divulgare mai trebuie sǎ se facǎ fǎrǎ drept, adicǎ sǎ nu existe o indatorire legalǎ de a denunta acele secrete. Nu constituie divulgare fǎrǎ drept, atunci cand a existat consimtǎmantul persoanei. Totodatǎ aceastǎ faptǎ trebuie sǎ aducǎ prejudicii materiale sau morale unei persoane.

urmarea imediatǎ - constǎ in aducerea la cunostinta altor persoane a unor date ce au un carecter confidential.

3B. Latura subiectivǎ:

- forma de vinovǎtie intentia directǎ sau indirectǎ. Sǎvarsirea din culpǎ a acestei fapte nu intrǎ sub incifenta legii penale.


4. Forme. Sanctiuni.

FORME:

1. actele preparatorii – sunt posibile dar nu se pedepsesc;

2. tentativa - nu se pedepseste;

3. fapt consumat fapta se consumǎ atunci cand se produce rezultatul periculos cerut de norma de incriminare si anume in momentul cand s-a produs divulgarea.

SANCTIUNI: inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendǎ.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright