Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Gestiunea frauduloasa (art. 214 c. pen.)Gestiunea frauduloasa (art. 214 c. pen.)


1. Continutul legal:

“Pricinuirea de pagube unei persoane, cu rea-credintǎ, cu ocazia administrǎrii ori conservǎrii bunurilor acesteia, de cǎtre cel care are ori trebuie sǎ aibǎ grija administrǎrii sau conservǎrii acelor bunuri, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

Gestiunea frauduloasǎ sǎvarsitǎ in scopul de a dobandi un folos material se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani, dacǎ fapta nu constituie o infractiune mai gravǎ.

Dacǎ bunul este proprieatea privatǎ, cu exceptia cazului cand acesta este in intregime sau in parte in proprietatea statului, actiunea penalǎ pentru fapta prevǎzutǎ in alin. 1 se pune in miscare la plangerea prealabilǎ a persoanei vǎtǎmte.

2. Conditii preexistente:

2A. Obiectul infractiunii:

- obiectul juridic generic il constituie relatiile sociale a cǎror formare, desfǎsorare si dezvoltare sunt asigurate prin apǎrarea patrimoniului. Patrimoniu este format din totalitatea bunurilor corporale si incorporale, consumabile ori fungibile, mobile sau imobile, principale ori accesorii care au o valoare economicǎ.

obiectul juridic special - este reprezentat de relatiile sociale de ordin patrimonial a cǎror dezvoltate implicǎ o anumitǎ incredere in persoana care a primit in administrare sau conservare bunurile altuia si cǎ nu va pricinui cu rea-credintǎ pagube proprietarului bunurilor respective.

- obiect material - este un bun mobil sau imobil ce apartine altuia si care a fost dat fǎptuitorului pentru a-l administra sau conserva.

2B Subiectii infractiunii:

- subiectul activ - este persoana care are sarcina de a administra sau conserva bunurile. Aceastǎ calitate poate reiesi dintr-un contract  sau cvasicontract. Astfel de persoane pot fi: tutorele, curatorul, intendentul, executorul testamemtar, judecǎtorul sindic, custodele, depozitarul. Participatia este posibilǎ in toate formrle sale.

- subiectul pasiv - orice persoanǎ fizicǎ sau juridicǎ privatǎ ori publicǎ de la care autorul a primit anumite bunuri in vederea conservǎrii lor.

3. Continutul constitutiv:

3A. Latura obiectivǎ:- elementul material se realizeazǎ prin actiuni sau inactiuni pǎgubitoare pentru proprietarul bunurilor, sǎvarsitǎ de fǎptitutor cu prilejul administrǎrii lor. Pentru existenta elementului material se cer indeplinite urmǎtoarele conditii :

a .existenta unui raport juridic;

b. bunurile sau valorile sǎ se afle in posesia sau detentia fǎptuitorului;

c. fǎptuitorul sǎ aibǎ de drept ori de fapt gestionarea sau administrarea bunurilor respective.

Astfel, sǎvarseste aceastǎ infractiune cel care foloseste bunurile in interesul sǎu personal, avand drept urmare diminuarea valorii acestora.

urmarea imediatǎ - constǎ in crearea unei situatii de fapt pǎgubitoare pentru bunurile incredintate, consecintǎ a actiunii sau inactiunii fǎptuitorului.

raportul de cauzalitate trebuie sǎ se stabileascǎ in concret, cǎ urmarea imediatǎ este o consecintǎ a sǎvarsirii elementutlui material.

3B. Latura subiectivǎ:

- forma de vinovǎtie intentia directǎ si indirectǎ.


4. Forme. Modalitǎti. Sanctiuni.

FORME :

1. actele preparatorii – sunt posibile dar nu se pedepsesc;

2. tentativa - nu se pedepseste;

3. fapt consumat aceastǎ infractiune se consuma  odatǎ cu executarea in intregime a oricǎreia dintre actiunile ce formeazǎ elementul material al infractiunii.

4. fapt epuizat - acesta este considerat a fi momentul in care a incetat activitatea infractionalǎ si cand amplificarea consecintelor a luat sfarsit.

MODALITǍTI: gestiunea frauduloasǎ sǎvarsitǎ in scopul de a dobandi un folos material se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani, dacǎ fapta nu constituie o infractiune mai gravǎ.

SANCTIUNI:

- inchisoare de la 6 luni la 5 ani – in forma tip si

- inchisoare dela 3 la 10 ani – in forma agravatǎ.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright