Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Darea de mitǍDarea de mitǍ


(art. 255 C. pen.)

1. Continutul legal:

“Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, in modurile si scopurile arǎtate in art. 254, se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

Fapta prevǎzutǎ in alin. precedent nu constituie infractiune atunci cand mituitorul a fost constrans prin orice mijloace de cǎtre cel care a luat mitǎ.

Mituitorul nu se pedepseste dacǎ denuntǎ autoritǎtii fapta mai inainte ca organul de urmǎrire sǎ fi fost sesizat pentru acea infractiune

Dispozitiile art. 254 alin. 3 se aplicǎ in mod corespunzǎtor, chiar dacǎ oferta nu a fost urmatǎ de acceptare.

Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat in cazurile arǎtate in alin. 2 si 3.” 

2. Conditii preexistente:

2A. Obiectul infractiunii:

- obiectul juridic special - este reprezentat de acele relatii sociale referitoare la normala nastere, desfǎsurere si dezvoltare care sunt conditionate de exercitarea cu probitate de cǎtre toti functionarii a atributiilor de serviciu. Activitatea acestora nu trebuie sǎ fie umbritǎ de faptele de coruptie.obiectul material – acestǎ infractiune nu are obiect material. Totusi, in doctrimǎ se admite cǎ existǎ obiect material in situatia ofertei de mitǎ respinsǎ de cǎtre functiunar, bunurile oferite devenind obiecte materaiale ale infractiunii.

2B Subiectii infractiunii:

- subiectul activ – acesta este necalificat fiind orice persoanǎ. Infractiunea poate fi comisǎ si de un functionar in scopurile arǎtate in art. 254, in acest caz primul functionar comportandu-se ca un simplu particular in raport cu cel de-al doilea. Avand in vedere cǎ luarea si darea de mitǎ sunt infractiuni corelative, intotdeauna mituitorul va fi subiect activ la darea de mitǎ, iar cel care a luat mitǎ va fi subiect activ la luare de mitǎ. Dacǎ fapta se sǎvarseste prin intermediar, acesta va avea calitatea de complice la darea de mitǎ. In cazul in care chiar intermediarul l-a determinat pe mituitor sǎ comitǎ fapta, el va dobandi calitatea de instigator la darea de mitǎ care o absoarbe pe cea de complice.

- subiectul pasiv - este reprezentat de organul sau institutia de stat, de o unitate din cele prevǎzute in art. 145 C.pen. sau orice altǎ persoanǎ juridicǎ a cǎrei imagine a fost puternic afectatǎ. Subiectul pasiv poate fi si functionarul in cazul in care el respinge promisiunea, oferirea sau darea de bani, fiind atins si prestigiul acestuia.3. Continutul constitutiv:

3A. Latura obiectivǎ:

- elementul material se poate realiza printr-o actiune care poate imbrǎca urmǎtoarele forme: promisiunea, oferirea sau darea de bani sau alte foloase. Darea de mitǎ se poate efectua si prin intermediar. Pentru intregirea elementului material se cer indeplinite si urmǎtoarele conditii:

a. promisiunea, oferirea sau darea trebuie sǎ aibǎ ca obiect  bani sau alte foloase de ordin patrimonial sau nepatrimonial.

b. ce cere ca banii sau foloasele sǎ nu fie datorati in mod legal functionarului sau unitǎtii in care acesta isi desfǎsoarǎ activitatea; Promisiunea, oferirea sau darea      sǎ aibǎ loc inainte sau in timpul indeplinirii ori intarzierii efectuǎrii unui act ce intrǎ in sferea atributiilor sale de serviciu;

c. se mai cere ca actul in vederea cǎruia se dǎ mitǎ sǎ fie unul licit sau ilicit.

Nu va exista infractiune cǎnd functionarul cǎruia i s-a oferit suma de bani nu avea competenta de a efectua actul in vederea cǎruia participantul a comis fapta.

urmarea imediatǎ constǎ in crearea unei stǎri de pericol pentru buna desfǎsurare a activitǎtii de serviciu intr-un organ sau institutie de stat, intr-o unitate din cele prevǎzute in art. 145 sau in orice altǎ personǎ juridicǎ.

3B. Latura subiectivǎ:

- forma de vinovǎtie intentia directǎ. In lipsa constiintei si dorintei de a efectua un act de corupere asupra unui functionar, actiunea fǎptuitorului nu va constitui infractiune.(actiunea fǎptuitorului fǎcutǎ in stare de betie). Latura subiectivǎ mai cuprinde si un scop si anume indeplinirea, neindeplinirea sau intarzierea indepliniriiunui act privitor la atribitiile sale de serviciu. Alteori, pe lǎngǎ scopul specific dǎrii de mitǎ mai apare si un alt scop: (o persoanǎ oferǎ o sumǎ de bani unui functionar pentru a-l determina sǎ intocmeascǎ un act fals).

Cauze care exclud existenta infractiunii:

Fapta prevǎzutǎ in alin. 1 nu constituie infractiune atunci cand mituitorul a fost constrans prin orice mijloace de cǎtre cel care a luat mitǎ. Este vorba despre o constrangere psihicǎ.        


4. Forme.Sanctiuni.

FORME:

1. actele preparatorii sunt asimilate formei consumate (promisiunea, oferirerea);

2. tentativa – nu este posibilǎ, darea de mitǎ fiind o infractiune cu consumare anticipatǎ;

3. fapt consumat aceastǎ infractiune se consumǎ in momentul in care fǎptuitorul promite, oferǎ sau dǎ functionarului public bani sau alte foloase. Ea poate avea si o formǎ continuatǎ.

SANCTIUNI: inchisoarea de  la 6 luni la 5 ani, iar dacǎ pedeapsa efectiv aplicatǎ este mai mare de 2 ani, se poate dispune si pedeapsa complementarǎ a interzicerii unor drepturi. Banii, valorile sau orice alte bunuri care au fǎcut obiectul dǎrii de mitǎ se confiscǎ

Cauzǎ de nepedepsire Mituitorul nu se pedepseste dacǎ denuntǎ autoritǎtii fapta mai inainte ca organul de urmǎrire sǎ fi fost sesizat pentru acea infractiune. Acesta trebuie sǎ se facǎ in fata unei autoritǎti, chiar si in fata unei autoritǎti necompetente a efectua urmǎrirea penalǎ in aceastǎ materie.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright