Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Insusirea bunului gasit (art. 216 c. pen.)Insusirea bunului gasit (art. 216 c. pen.)


1. Continutul legal:

“Fapta de a nu preda in termen de 10 zile un bun gǎsit autoritǎtilor sau celui care l-a pierdut sau de a dispune de acel bun ca de al sǎu, se pedepseste cu inchisoare de la o lunǎ la 3 luni sau cu amendǎ.

Cu aceeasi pedeapsǎ se sanctioneazǎ si insusirea pe nedrept a unui bun mobil ce apartine altuia, ajuns din eroare in posesia fǎptuitorului.

2. Conditii preexistente:

2A. Obiectul infractiunii:

- obiectul juridic generic il constituie relatiile sociale a cǎror formare, desfǎsorare si dezvoltare sunt asigurate prin apǎrarea patrimoniului. Patrimoniu este format din totalitatea bunurilor corporale si incorporale, consumabile ori fungibile, mobile sau imobile, principale ori accesorii care au o valoare economicǎ.

obiectul juridic special - este reprezentat de relatiile sociale de ordin patrimonial a cǎror nastere, existentǎ si dezvoltare este conditionatǎ de buna-credintǎ, cinstea si corectitudinea din partea acelora care gǎsesc anumite bunuri sau ajung din eroare in posesia unor astfel de bunuri.

- obiect material - poate fi orice bun mobil care trebuie sǎ aibǎ o valoare economicǎ susceptibil de a fi evaluat si care prin natura sa poate fi pirdut sau poate sǎ sjungǎ din eroare in posesia altor persoane. Bunul gǎsit trebuie sǎ fi iesit din posesia altuia, fǎrǎ voia acestuia, adicǎ sǎ fie un bun pierdut, iar fǎptuitorul sǎ nu stie cui apartine. Nu este considerat un bun gǎsit acel bun lǎsat temporar fǎrǎ supraveghere (ex.- haina de piele lǎsatǎ intr-un cuier in holul unui hotel). Dacǎ o persoanǎ a pierdut un bun si il cautǎ pentru a reintra in posesia acestuia, iar altǎ persoanǎ care are bunul si stie cǎ proprietarul il cautǎ si il tine in mod deliberat, fapta va fi furt. Nu intrǎ in aceastǎ categorie bunurile abandonate sau pǎrǎsite.

2B Subiectii infractiunii:

- subiectul activ - este necalificat, poate fi orice persoanǎ care rǎspunde penal.

- subiectul pasiv - este orice persoanǎ fizicǎ sau juridicǎ proprietarǎ sau detinǎtoare a bunului pierdut.
3. Continutul constitutiv:

3A. Latura obiectivǎ:

- elementul material se realizeazǎ printr-o actiune sau inactiune astfel: nepredarea bunului gǎsit, dispunerea de acesta si insusirea lui pe nedrept. Pentru intregirea laturii obiective, in varianta nepredǎrii, se impune implinirea unui termen de 10 zile. Cu alte cuvinte, omisiunea de a preda bunul capǎtǎ relevantǎ juridicǎ abia in momentul indeplinirii acestui termen, infractiunea consumandu-se dupǎ 10 zile de la gǎsirea bunului. Dar elementul material al infractiunii se poate realiza si inainte de 10 zile, dacǎ are loc dispunerea pe nedrept cu privire la bunul gǎsit.

urmarea imediatǎ - constǎ in creerea unei situatii de fapt pǎgubitoare pentru subiectul pasiv, consecintǎ a actiunii sau inactiunii fǎptuitorului.

raportul de cauzalitate trebuie sǎ se stabileascǎ in concret, cǎ urmarea imediatǎ este o consecintǎ a sǎvarsirii elementutlui material.

3B. Latura subiectivǎ:

- forma de vinovǎtie intentia directǎ sau indirectǎ. Este in afara oricǎrei indoieli, cǎ un bun poate fi luat sau folosit din culpǎ.


4. Forme. Sanctiuni.

FORME:

1. actele preparatorii – sunt posibile dar nu se pedepsesc;

2. tentativa - nu se pedepseste;

3. fapt consumat aceastǎ infractiune se consumǎ in momentul implinirii termenului de 10 zile, in cazul nepredǎrii, iar in cazul dispunerii sau insusirii bunului gǎsit infractiunea se consumǎ chiar in acel moment.

4. fapt epuizat - acesta este considerat a fi momentul in care a incetat activitatea infractionalǎ, deoarece delapidarea in cele mai multe cazuri are un aspect continuat.

SANCTIUNI: inchisoare de la o lunǎ la 3 luni sau cu amendǎ.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright