Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica


Drept


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept
Obligatii complexe - obligatiile afectate de modalitatiObligatii complexe - obligatiile afectate de modalitatiA.         OBLIGATIILE AFECTATE DE MODALITATI


1. Termenul

Definitie - eveniment viitor si sigur ca se va produce, care afecteaza fie executarea, fie stingerea unei obligatii.


Clasificare:

dpv al efectelor pe care le produce

a)      suspensiv - indica data de la care trebuie indeplinite obligatile asumate de parti

b)      extinctiv - determina data de la care obligatia se stinge

dpv al cunoasterii sau necunoasterii momentului cand se va indeplini termenul:a)      termen cert - data implinirii este cunoscuta din momentul nasterii raportului juridic obligational

b)      termen incert - nu e cunoscuta, dar indeplinirea acestei date este sigur ca se va produce

dupa izvorul sau:

a)      legal

b)      conventional

c)      judiciar

in functie de persoana care beneficiaza de termen:

a)      termen in favoarea creditorului

b)      termen in favoarea debitorului

c)      termen stabilit in favoarea ambelor parti

*Numai cel in favoarea caruia s-a stabilit poate renunta la beneficiul lui.

dupa modul in care a fost precizat in raportul juridic obligational:

a)      expres - prevazut in mod direct de catre parti

b)      tacit - dedus din natura raportului juridic obligational


Efectele termenului - distinctie intre efectele termenului suspensiv si cel extinctiv

A)     efectele termenului suspensiv - nu afecteaza existenta obligatiei, ci numai exigibilitatea sa. Consecinte:

a)      plata executata inainte de indeplinirea lui este valabila si nu se poate cere restituirea ei

b)      pendente termine, creditorul poate lua masuri conservatorii cu privire la patrimoniul debitorului sau

c)      pana la implinire nu curge termenul de prescriptie

*La scadenta (implinirea termenului) obligatia devine exigibila din ziua urmatoare celei in care termenul s-a implinit, moment din care creditorul poate pretinde plata.

B)     efectele termenului extinctiv - marcheaza momentul stingerii obligatiei.

*Efectele termenului de gratie - acordat de instanta in ipoteza in care desi ajunsa la scadenta, obligatia nu este executata de debitor.

~Se acorda numai in favoarea debitorului, in considerarea situatiei sale patrimoniale, fara consimtamantul creditorului si chiar fara a se tine seama de stipulatiile contractuale.

~Are acelasi efect suspensiv ca si termenul legal sau conventional.

~Poate fi acordat, indiferent de izvorul obligatiei.

~Exista situatii cand nu se pot acorda termene de gratie - contractul de depozit sau cand partile au prevazut un pact comisoriu expres.


Renuntarea la termen - partea in folosul careia este prevazut poate renunta la el.sau se poate renunta prin acordul partilor cand a fost stipulat pt ambele parti. Renuntarea produce efecte ca si implinirea lui, deci obligatia devine exigibila adica pura si simpla.

Decaderea din beneficiul termenului - este o sanctiune civila. Care intervine cand:

a)      debitorul ajunge in stare de insolvabilitate, indiferent daca are sau nu o vina

b)      debitorul micsoreaza garantiile pe care le-a adus creditorului, iar micsorarea ii e imputabila.

*Efecte - ca si la renuntarea la termen - obligatia devine exigibila.


2. Conditia

Definitie- eveniment viitor si nesigur ca se va produce, de care depinde insasi existenta raportului juridic obligational.

Clasificare:

dupa efectele pe care le produce

a)      suspensiva - de indeplinirea ei depinde nasterea raportului juridic obligational

b)      rezolutorie - indeplinirea ei duce la desfiintarea retroactiva a raportului juridic obligational

dupa cauza de care depinde realizarea sau nerealizarea evenimentului

a)      cauzala - realizarea evenimentului depinde de hazard - art. 1005 "nu este nici in puterea creditorului, nici in cea a debitorului"

b)      mixta - realizarea ei depinde atat de vointa uneia din parti cat si de vointa altei persoane

c)      potestativa - realizarea ei depinde de vointa uneia din parti - art 1006 - conditia potestativa este cea care face sa depinda perfectarea conventiei de un eveniment pe care si una si alta din parti poate sa-l faca sa se intample sau sa-l impiedice.

-Conditie potestativa pura - evenimentul viitor si nesigur depinde exclusiv de vointa uneia din parti.

-Conditie potestativa simpla - depinde atat de vointa unei parti cat si de un element exterior acesteia.

Interesul subdivizarii

obligatia asumata sub conditie suspensiva pur potestativa din partea debitorului - nula

obligatia asumata sub conditie pur potestativa rezolutorie din partea debitorului - valabila

obligatia asumata sub conditie pur potestativa - din partea creditorului - valabila

obligatia asumata sub conditie potestativa simpla este valabila chiar daca depinde de vointa debitorului, cu exceptia contractului de donatie - care e nul

dupa cum conditia consta in indeplinirea sau neindeplinirea evenimentului

a)      pozitiva

b)      negativa

pt ca o conditie sa poata fi producatoare de efecte juridice valide in raportul juridic obligational ea nu trebuie sa fie:

a)      ilicita - care contravine legii sau urmareste obtinerea unui rezultat contrar legii


b)      imorala - consta intr-un fapt potrivnic regulilor de convietuire sociala

c)      imposibila - eveniment ce nu se poate realiza, fie sub aspect material (imposibilitate materiala) fie sub aspect juridic (imposibilitate juridica)


Efectele conditiei - se produc, in principiu, retroactiv, adica momentul pana la care sau de la care se produc nu este acela al indeplinirii sau neindeplinirii conditiei, ci momentul nasterii raportului juridic obligational afectat de conditie.


efectele conditiei suspensive

A)     Pendente conditione (pana la indeplinirea conditiei) - se presupune ca obligatia nu exista inca:

a)      creditorul nu poate cere executarae obligatiei de la debitorul sau

b)      daca debitorul plateste poate cere restituirea

c)      obligatia nu se poate stinge prin compensatie caci nu se stinge nici prin plata

d)      prescriptia extinctiva nu curge

e)      riscurile pieirii fortuite a obiectului obligatiei de a da un lucru individual determinat sunt in sarcina debitorului

*Creditorul obligatiei sub conditie suspensiva are anumite drepturi:

a)      poate sa exercite toate actele conservatoare dreptului sau

b)      poate obtine garantii pt creanta sa

c)       creanta afectata de conditie poate fi cedata prin acte intre vii sau transmisa prin succesiune

d)      debitorul este tinut sa respecte drepturile creditorului - daca el impiedica realizarea conditiei i se angajeaza raspunderea iar conditia se considera indeplinita

B)     Eveniente conditione (conditia s-a realizat) - conditia indeplinita are efect retroactiv - obligatia fiind considerata ca-si produce efectele ex tunc

a)      plata efectuata pendente conditione este validata si nu mai poate fi restituita

b)      transmisiunile de drepturi consimtite pendente conditione sunt validate.

*Exceptii de la caracterul retroactiv al efectelor conditiei suspensive:

a)      prescriptia extinctiva incepe sa curga numai de la data indeplinirii conditiei

b)      riscurile produse pendente conditione sunt in sarcina instrainatorului

c)       Fructele culese de instrainatorul unui bun raman ale sale, desi dreptul sau dispare cu efect retroactiv

d)      Actele de administrare facute de un instrainator pendente conditione raman valabile

Efectele conditiei rezolutorii:

A)     Pendente conditione -  raportul juridic este considerat pur si simplu, neafectat de modalitati:

a)      debitorul trebuie sa-si execute obligatia asumata, iar creditorul poate cere executarea ei

b)      dobanditorul sub conditie rezolutorie al unui bun individual determinat suporta riscurile in calitate de proprietar

c)      dreptul dobandit sub conditie rezolutorie poate fi transmis prin acte intre vii sau mortis causa si va fi dobandit tot sub conditie rezolutorie

B)     Eveniente conditione - raportul juridic obligational se desfiinteaza cu efect retroactiv. Consecinte:

a)      partile trebuie sa-si restituie prestatiile efectuate

b)      daca dobanditorul unui bun individual determinat a constituit, pendente conditione, anumite drepturi cu privire la acel bun, ele se desfiinteaza retroactiv, resoluto iure dantis resolvitur ius accipientis


*de la principiul efectului retroactiv al conditiei rezolutorii - exceptii:

a)      riscurile produse pendente conditione sunt suportate de dobanditorul proprietar sub conditie rezolutorie

b)      actele de administrare facute de dobanditorul sub conditie rezolutorie raman valabile

c)       fructele culese de dobanditorul bunului raman in proprietatea sa


- daca conditia nu s-a indeplinit raportul juridic obligational se consolideaza retroactiv.


3. Conditia si sarcina - sarcina e specifica numai contractelor cu titlu gratuit si consta intr-o obligatie de a face sau a nu face - impusa de dispunator gratificatului.

#Sarcina nu afecteaza existenta raportului juridic obligational, ci stabileste numai o obligatie fata de una din parti.

#In caz de neexecutare a ei - se poate cere instantei executarae in natura sau daca aceasta nu mai e cu putinta - despagubiri.

#Sarcina da un caracter sinalagmatic contractului - se pote cere rezolutiunea pt neexecutare. In cazul contr. de donatie -> revocarea pt neindeplinirea sarcinilor. Rezolutiunea sau revocarea trebuie cerute instantei.

#Conditia opereaza de drept - instanta doar constata (in caz de litigiu) efectele pe care le produce ea.B.         OBLIGATIILE PLURALE


1. PLURALITATEA DE OBIECTE

*Precizare prealabila - daca din intentia partilor rezulta ca debitorul datoreaza cumulativ toate prestatiile la care s-a obligat - obligatia produce efecte ca si cum ar fi pura si simpla. Obligatiile acestea se mai numesc si conjuncte.


a. Obligatia alternativa

Notiune - acea obligatie al carei obiect consta in doua sau mai multe prestatii, dintre care, la alegerea uneia dintre parti, executarea unei singure prestatii duce la stingerea obligatiei.

Efecte - in principiu alegerea prestatiei de executat apartine debitorului - in caz contrar trebuie sa existe stipulatie expresa in acest sens.

A)     alegerea prestatiei trebuie facuta de debitor - obligatia produce efectele

a)      daca debitorul nu opteaza la scadenta - creditorul poate cere executarea silita pt oricare din ele (numai pt una)

b)      daca obligatia are doua obiecte dar unul este ilicit, imoral sau imposibil - ea va fi considerata simpla

c)      devine simpla si cand unul din obiecte piere sau nu mai poate fi predat din orice alta cauza, chiar imputabila debitorului

d)      daca ambele obiecte au pierit - unul insa din culpa debitorului - el este obligat sa plateasca pretul acestuia

B)     alegerea a fost lasata creditorului  - efecte

a)      obligatia are 2 obiecte si unul piere fara culpa debitorului  - creditorul primeste obiectul ramas

b)      daca unul din ele piere din culpa debitorului - creditorul poate opta intre obiectul ramas si pretul celuilalt

c)      daca pier amandoua din culpa debitorului - creditorul poate cere pretul oricaruia din ele

d)      daca numai unul piere din culpa debitorului - creditorul nu poate cere decat pretul lui

e)      daca ambele pier fara vina debitorului - obligatia va fi stinsa

*Principiile acestea se aplica in mod corespunzator si cand obligatia are mai mult de 2 obiecte.

#Proprietatea bunului individual determinat obiect al obligatiei - se transmite numai in momentul alegerii.


b. Obligatia facultativa

Notiune - acea obligatie in care debitorul se obliga la o singura prestatie, cu facultatea pentru el de a se libera, executand o alta prestatie determinata. Exista deci o singura prestatie ca obiect al obligatiei dar o pluralitate in privinta posibilitatii de a plati (in facultate solutionis).

Efecte - creditorul nu poate cere decat executarea prestatiei care constituie obiectul obligatiei, cealalta fiind o facultate de plata pt debitor.

~Daca obiectul obligatiei piere din caz fortuit sau forta majora - debitorul este liberat.

~Natura obligatiei este aceea de prestatia unica.


2. PLURALITATEA DE SUBIECTE

Consideratii generale

Principiu -> pluralitatea de subiecte poate fi atat dpv activ cat si dpv pasiv.

#La obligatiile cu pluralitate de subiecte - divizibilitatea drepturilor si obligatiilor constituie regula (obligatiile conjuncte).

#Exceptia: obligatiile solidare si indivizibile.


2.a. Obligatiile conjuncte (divizibile)

Notiune - acea obligatie cu pluralitate de subiecte intre care creanta sau datoria se divide de plin drept.

+Cel mai adesea apar ca efect al mortii debitorului sau creditorului.

Efecte - coexistenta a tot atatea raporturi de obligatie independente unele de altele, dupa cati creditori si debitori exista in cadrul lor:

a)      daca sunt mai multi debitori -> fiecare obligat sa plateasca numai partea sa de datorie si nu poate fi urmarit decat pt acea parte

b)      daca sunt mai multi creditori -> fiecae poate urmari pe debitor numai pt partea sa din creanta

c)      daca unul dintre debitori devine insolvabil -> consecintele vor fi suportate de creditor

d)      fiecare creditor actioneaza pt a-si apara propriile sale interese. Punerea in intarziere facuta de unul din creditori nu profita celorlalti.


2.b. Obligatiile solidare

Notiune - acea obligatie cu subiecte multiple in cadrul careia fiecare creditor solidar poate cere debitorului intreaga datorie sau fiecare dintre debitorii solidari poate fi obligat la executarea integrala a prestatiei datorate de toti creditorului.

#Deci datoria sau creanta nu se mai divide intre subiectele raportului juridic obligational.

#Se pot naste fie prin acte juridice (conventie sau testament) fie printr-o dispozitie speciala a legii.


1.Solidaritatea activa (intre creditori) art. 1034 "obligatia este solidara intre mai multi creditori cand titlul creantei da anume drept fiecaruia din ei de a cere plata in tot a creantei, si cand plata facuta unuia din creditori libereaza pe debitor".

~Poate sa aiba izvorul numai in conventia partilor sau in testament.

~Efectele solidaritatii active - distingand intre raporturile dintre creditorii solidari si debitor si raporturile dintre creditorii solidari:

I.            raporturile dintre creditorii solidari si debitorul lor comun ->> fiecare creditor are dreptul sa pretinda si sa primeasca plata integrala a creantei, care libereaza pe debitor fata de toti creditorii. Debitorul poate plati intreaga creanta oricaruia dintre ei, cat timp nu a fost chemat in judecata de unul din ei .

II.          raporturile dintre creditorii solidari -> art. 1038 "creditorul solidar reprezinta pe ceilalti cocreditori solidari, in toate actele care pot avea ca efect conservarea obligatiei"; deci fiecare nu este stapanul creantei in intregime; creanta nu-i apartine decat pt partea lui, iar daca o poate incasa in totalitate este numai pt ca a fost imputernicit la aceasta de catre ceilalti cocreditori.


2. Solidaritatea pasiva (intre debitori) - obligatia solidara pasiva = acea obligatie cu mai multi debitori, la care creditorul este indreptatit sa ceara oricarui codebitor executarea integrala a prestatiei care formeaza obiectul obligatiei.

@Art. 1039 - "obligatia este solidara din partea debitorilor cand toti s-au obligat la acelasi lucru, astfel ca fiecare poate fi constrans pentru totalitate si ca plata facuta de unul din debitori libereaza si pe ceilalti fata de creditor".

@Solidaritatea pasiva - o adevarata garantie pt creditor a executarii creantei sale.

-Izvoarele ei ->>> vointa partilor (in conventie sau testament) si legea.

-Solidaritatea ->>> exceptie de la regula de drept comun a divizibilitatii datorie - trebuie sa fie stipulata expres.

@Trebuie dovedita de cel care o invoca, dupa regulile dreptului comun in materia actelor juridice.

@Cazuri de solidaritate pasiva legala:

a)      cei care au cauzat, in comun, prin fapta lor ilicita, un prejudiciu, raspund solidar fata de victima

b)      mandantii, care au numit acelasi mandatar, sunt tinuti sa raspunda solidar pt bunurile mobile incredintate

c)      antreprenorul si arhitectul raspund solidar pt daramarea constructiei din cauza unui viciu al acesteia sau al terenului pe care este situata.


*Trasaturile juridice ale obligatiei solidare pasive

desi exista mai multi debitori, toti se obliga la aceeasi prestatie; obligatia solidara pasiva are un singur obiect

existenta unei pluralitati distincte, unind pe fiecare dintre codebitorii solidari cu creditorul lor. Consecinte din a doua trasatura:

a)      acordul de vointa trebuie analizat separat pt fiecare debitor

b)      obligatia unui debitor poate fi afectata de un termen sau o conditie, in timp ce obligatiile celorlalti pot fi pure si simple

c)      obligatiile unora din codebitori se pot stinge, fara ca, odata cu ele, sa se stinga si obligatiile celorlalti.

Obligatia solidara este divizibila prin transmiterea ei pe cale de succesiune.


#Solidaritatea pasiva se aseamana cu fidejusiunea.  Dar exista si deosebiri esentiale:

+Codebitorii solidari sunt toti debitori principali -> la fidejusiune - fidejusorul - debitor subsidiar.

+Fidejusorul poate opune creditorului beneficiul de discutiune.

+Cand creditorul care nu a putut realiza in intregime sau deloc creanta sa urmareste pe fidejusori - nu poate cere solidar intreaga datorie (acestia avand beneficiul de diviziune).


*Efectele solidaritatii pasive. Raporturile codebitorilor cu creditorul. -> efecte principale si secundare:

A)     efectul principal al solidaritatii pasive este obligatia fiecarui codebitor de a plati datoria in intregime.

fiecare debitor in parte poate fi urmarit pt totalitatea datoriei care alcatuieste obiectul obligatiei

urmarirea unui debitor nu impiedica urmarirea si a celorlalti codebitori solidari

daca debitorul urmarit e insolvabil - creditorul poate urmari pe fiecare din ceilalti pana la realizarea intregii creante

debitorul chemat in judecata poate introduce in proces pe ceilalti debitori  pt a-si asigura realizarea dreptului pe care il are de a se regresa impotriva lor

~Plata facuta creditorului de catre unul singur dintre debitorii obligati solidar - libereaza pe toti debitorii.

~Alte modalitati juridice de stingere a obligatiei decat plata:

a)      compensatia - poate fi opusa de oricare din codebitorii solidari

b)      novatia - fiecare poate sa-i elibereze pe ceilalti, obligandu-se in locul lor fata de creditor, daca acesta il accepta ca unic debitor.debitorul ramane obligat singur.

c)       Remiterea de datorie - ceilalti debitori sunt liberati cand unul obtine de la creditor remiterea de datorie

B)     efecte secundare ale solidaritatii pasive - deriva din principiul (art. 1056) un codebitor solidar reprezinta pe ceilalti codebitori in toate actele care au drept scop sa stinga sau sa micsoreze obligatia. Efectele secundare se produc cu privire la actele:

a)      intreruperea prescriptiei - actiunea indreptata impotriva unuia dintre codebitorii solidari face sa se intrerupa prescriptia impotriva tuturor. Se aplica si in privinta dreptului de a cere executarea silita.

b)      Cererea de dobanzi - facuta de un creditor impotriva unuia din debitori face sa curga dobanzile fata de toti

c)      Punerea in intarziere - a unui codebitor produce efecte fata de toti ceilalti codebitorii solidari

d)      Tranzactia - cea nefavorabila facuta de unul din codebitorii solidari nu poate fi opusa celorlalti.

**Efectele solidaritatii pasive. Raporturile codebitorilor cu creditorul. Exceptii opozabile creditorului - art. 1047 alin. 1 "codebitorul solidar, in contra caruia creditorul a intentat actiune, poate opune toate exceptiile care ii sunt personale, precum si acelea care sunt comune tuturor debitorilor".

Deci exceptiile sunt de 2 categorii: comune si personale.

A)     exceptiile comune

a)      cauzele de nulitate care afecteaza acordul de vointa al tuturor.

b)      Modalitatile comune tuturor acordurilor de vointa

c)      Cauzele de stingee a obligatiei care au determinat stingerea datoriei fata de toti codebitorii solidari: plata, darea in plata acceptata de creditor, novatia etc

B)     exceptiile personale - <>care nu pot fi opuse decat de catre unul sau unii dintre debitori.

- <>Exceptiile personale care folosesc indirect si celorlalti codebitori:

a)      remiterea de datorie consimtita unuia dintre codebitorii solidari  - profita si celorlalti

b)      confuziunea - stinge obligatia pt partea codebitorulu in privinta caruia aoperat

c)       compensatia partii unuia dintre codebitorii solidari libereaza pe ceilalti pt partea acestuia

d)      renuntarea la solidaritate - face ca obligatia sa continue a fi solidara in privinta celorlalti dar cu scaderea partii debitorului pt care s-a facut renuntarea

- <>Exceptiile pur personale - care profita numai debitorului care le poate invoca:

a)      o cauza de nulitate  - ex. Un viciu de consimtamant

b)      modalitatile consimtite numai unuia

***Efectele solidaritatii pasive. Raporturile dintre codebitori -> dupa efectuarea platii obligatia este conjuncta.

+Codebitorul care, obligat la plata de catre creditor, plateste intreaga datorie este indreptatit sa se intoarca impotriva celorlalti codebitori solidari si sa le pretinda ceea ce a platit peste partea lui.

+Impartirea intre codebitorii solidari a ceea ce s-a platit se face, in general, in cote-parti egale.

Pot exista insa cazuri cand este prevazuta o modalitate diferita de repartizare.

Codebitorul care a platit intreaga datorie are la indemana 2 actiuni pt a se intoarce impotriva celorlalti codebitori:

actiunea derivand din subrogarea legala in drepturile creditorului platit - cand nu mai beneficiaza de solidaritate, dar se bucura de toate eventualele garantii ale creantei respective.

actiunea personala derivand din mandat sau gestiune de afaceri - cand devine un simplu creditor chirografar al codebitorului pt care a platit.

+Riscul insolvabilitatii unui codebitor solidar -> suportat de catre toti ceilalti, inclusiv de cel care a facut plata, proportional cu cotele lor contributive din datorie.


*Incetarea solidaritatii pasive - prin:

moartea unuia dintre codebitorii solidari

renuntarea la solidaritate.

#Poate fi :

a)      totala - isi va produce efectele fata de toti codebitorii- datoria devenind astfel conjuncta

b)      partiala - isi produce efectele numai fata de codebitorul pt care a fost consimtita, care va fi tinut pt partea sa de datorie doar.

#Renuntarea poate fi expresa sau tacita.


2.c. Obligatiile indivizibile

Notiune - acea obligatie care, datorita obiectului ei sau conventiei partilor, nu poate fi impartita intre subiectele ei active sau pasive

Izvoarele indivizibilitatii - natura prestatiei care formeaza obiectul obligatiei (indivizibilitate naturala) si vointa partilor (voluntara).

Obligatia de a da - deci de  a constitui sau transfera un drept real - chiar daca poarta asupra unui bun care nu poate fi fractionat dpv material - este divizibila - pt ca obligatia este divizibila dpv intelectual.

~Indivizibilitatea naturala - atunci cand e vorba de obligatii de a face sau a nu face.

~Manifestarea de vointa prin care se creeaza indivizibilitatea poate fi expresa dar si tacita.

~Indivizibilitatea ofera un avantaj in plus fata de solidaritate ->>> impiedica divizarea datoriei intre comostenitorii debitorilor obligati indivizibil.

Efectele obligatiilor indivizibile - se aseamana cu cele ale solidaritatii.

A)     indivizibilitatea activa - este de regula naturala.- fiecare dintre creditori poate cere debitorului executarea integrala aprestatiei ce formeaza obiectul obligatiei indivizibile.

B)     indivizibilitatea pasiva - efect principal - fiecare codebitor poate fi obligat sa execute in intregime prestatia datorata.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright