Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica


Drept


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept
Subiecte drept civil-parte generalaSubiecte drept civil-parte generala

Care sunt deosebirile dintre nulitatea relativa si nulitatea absoluta ? pag. 250


-poate fi invocate intotdeauna si de instanta din oficiu

www.PetitieOnline.ro Sintetizand aspectele referitoare la regimul juridic al nulitatilor, putem retine ca intre aceste doua categorii nu exista diferente cu privire la efecte, ci numai cu privire la regimul juridic. Astfel aceste deosebiri constau in faptul ca:

-nulitatea absoluta poate fi invocata de oricine are interes, chiar si din oficiu, nulitatea relativa poate fi invocata numai de persoana al carei interes a fost nesocotit la incheierea actului;

- nulitatea absoluta este imprescriptibila, nulitatea relativa este prescriptibila;

- nulitatea absoluta nu poate fi acoperita prin confirmre, nulitatea relativa

poate fi confirmata, expres sau tacit.


Care este regimul juridic al nulitatatii relative, nulitatii absolute? pag.250
-este prescriptibila pe cale de actiune


Regimul juridic al nulitatii

Regimul juridic al nulitatii absolute este exprimat in urmatoarele reguli:

-nulitatea absoluta poate fi invocata de oricine are interes;

-actiunea in nulitate absoluta este imprescriptibila;

-nulitatea absoluta nu poate fi acoperita prin confirmare;

Regimul juridic al nulitatii relative este carmuit de trei reguli:

-nulitatea relativa poate fi invocata numai de persoana al carui

interes a fost nesocotit la incheierea actului juridic;

-actiunea in anulabilitate este prescriptibila;

-nulitatea relativa poate fi confirmata, expres sau tacit.


3. Cand se poate invoca nulitatea relativa ? pag. 250


-daca actul a fost facut de un alienat sau debil mintal,chiar daca nu a fost pus sub interdictie judecatoreasca


-Nulitatea relativa poate fi invocata numai de persoana al carui

interes a fost nesocotit la incheierea actului juridic;


4. Care sunt exceptiile de la principiul resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipiens? pag.258


-cazul actelor de dispozitie cu titlu oneros asupra unui imobil inscris in cartea funciara


resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipiens In masura in care s-a anulat dreptul celui ce da, se anuleaza si dreptul celui ce dobandeste.Adagiul da glas principiului anularii actului subsecvent ca urmare a anularii actului initial ca efect al nulitatii.


5. Care sunt cauzele de nulitate absoluta? Pag.247,248


-nevalidarea obiectului actului juridic civil


Sunt considerate cauze de nulitate absoluta a actului juridic civil:

-incalcarea regulilor privind capacitatea civila a persoanelor;

-lipsa totala a consimtamantului;

-nevalabilitatea obiectului;

-incalcarea ordinii publice;

-frauda legii;

-lipsa cauzei;

-cauza ilicita sau imorala etc.


Care sunt cauzele de nulitate absoluta? Pag.247,248


Este absoluta acea nulitate care sanctioneaza nerespectarea, la incheierea actului juridic, a unei norme care ocroteste un interes general, obstesc.


7. Care sunt cauzele de nulitate relative? Pag.249


-lipsa consitamantului datorata erorii-obstacol


Constituie cauze de nulitate relativa:

-viciile de consimtamant,

-lipsa discemamantului in momentul incheierii actului juridic civil,

-nerespectarea regulilor privind capacitatea de exercitiu a persoanelor

-nerespectarea dreptului de preemtiune.


8. Cand poate fi invocata nulitatea absoluta ?: pag.249


-poate fi invocate oricand,pe cale de actiune sau exceptiune,fiind imprescriptibila


Nulitatea absoluta poate fi invocata la oricine are interes (ex.: partile actului juridic civil, avanzii - cauza ai partilor, procurorul, instanta din oficiu);


Care sunt cauzele de nulitate absoluta ? pag. 247, 248


-lipsa pretului la vanzarile de drepturi litigioase


Cauze de nulitate absoluta:

-incalcarea regulilor privind capacitatea civila a persoanelor;

-lipsa totala a consimŃamantului;

-nevalabilitatea obiectului;

-incalcarea ordinii publice;

-frauda legii;

-lipsa cauzei;

-cauza ilicita sau imorala etc


10. Care sunt conditiile nulitatii relative ?: pag.249


-este prescriptibila


-Nulitatea relativa poate fi invocata doar de persoana al carei interes a fostá nesocotit la momentul incheierii actului juridic civi

Actiunea in anulabilitate este prescriptibila, ceea ce inseamna ca nulitateaá relativa nu poate fi invocata oricand, ca in cazul invocarii nulitatii absolute, ci numai in termenul de prescriptie extincitva


11. Care enunt, privitor la regimul juridic al nulitatii, este valabil? : pag.246 - 248


-Nulitatea absoluta nu poate fi acoperita prin confirmare expresa sau tacita

-Nulitatea relativa poate fi invocata numai de persoana ocrotita si al carei interes a fost nesocotit la incheierea actuluiCare sunt principiile efectelor nulitatii ? pag.255 - 261


-Principiul retroactivitatii

- Principiul repunerii in situatia anterioara

Principiul anularii actului subsecvent ca urmare a anularii actului initial.

Principiul conversiunii actului juridic civil, al validitatii aparentei in drept si al raspunderii civile delictuale


13. Ce reprezinta principiul retroactivitatii efectelor nulitatii actului juridic civil ? pag.255


- este regula potrivit careia nulitatea nu produce efecte numai pentru viitor, ci si pentru trecut, adica aceste efecte urca pana la momentul incheierii actului juridic civil.


14. Care este clasificarea actelor juridice dupa modul de incheiere valabila ? : pag.158,159


- acte consensuale, solemne, reale


15. Care este clasificarea actelor juridice dupa legatura cu modalitatile ?: pag. 161


-acte pure si simple si acte afectate de modalitati


16. Care este clasificarea actelor juridice dupa scopul urmarit la incheierea lor? pag. 154


- acte cu titlu oneros si acte cu titlu gratuity


Care este clasificarea actelor juridice dupa numarul partilor ? pag. 151-153


- acte unilaterale, bilaterale, multilaterale


18. Care este clasificarea actelor juridice dupa momentul producerii efectelor?pag.159,160


- acte intre vii si acte pentru cauza de moarte


Care este clasificarea actelor juridice dupa reglementarea si denumirea lor? pag.162,163


- acte numite si nenumite


Care enunt ,referitor la capacitatea de a incheia acte juridice civile, este valabil? pag.167


- capacitatea de a incheia actul reprezinta regula, incapacitatea reprezinta exceptia

- regula capacitatii persoanei juridice este subordonata principiului specialitatii capacitatii

- minorul care nu a implinit 14 ani nu are capacitate de exercitiu


21. Care este sanctiunea pentru nerespectarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta ááááááápentru persoanele juridice? pag. 168


- Nerespectarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta pentru persoanele juridice se sanctioneaza cu nulitatea absoluta


22. Ce reprezinta dolul ? pag.280


-Dolul reprezinta: acel viciu de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane, cu ajutorul unor mijloace viclene sau dolosive, pentru a o determina sa incheie un anumit act juridic, pe care nu l-ar fi incheiat sau l-ar fi incheiat, insa cu alte conditii


23. Ce reprezinta conditia, ca modalitate a actului juridic civil ? pag. 213


-Conditia - un eveniment viitor si nesigur ca realizare, de care depinde existenta dreptului subiectiv civil si a obligatiei correlative


24. Ce reprezinta sarcina ca modalitate a actului juridic civil? pag. 219


-Sarcina- acea obligatie de a da, a face sau a nu face, impusa de dispunator gratificatului in actele cu titlu gratuit-liberalitati


25. Care sunt efectele sarcinii, ca modalitate a actului juridic civil? pag.220


- afecteaza eficacitatea actului juridic civil


26. Care sunt actele susceptibile de a fi afectate de sarcina? pag.219


- este admisibila numai in cazul liberalitatilor


27. Care este regimul juridic al sarcinii ? pag. 221


- opereaza in temeiul unei hotarari judecatoresti


28. Care este regimul juridic al conditiei ? pag. 221

- opereaza de drept


29. Care este definitia pentru termen ? pag. 210


- este un eveniment sigur ca realizare


30. Ce reprezinta "Pacta sunt servanda"? pag.226


- principiul fortei obligatorii


31. Ce reprezinta regula potrivit careia actul civil produce efecte numai fata de autorul ori

autorii lui fara a putea sa profite sau sa dauneze altor personae? pag.229


- principiului realativitatii


32. Ce este persoana care, desi nu a participat la incheierea unui act juridic, este insa

indrituita sau tinuta, dupa caz, fie sa profite, fie sa suporte efectele acelui act, datorita legaturii sau

relatiei sale juridice cu una dintre partile lui? pag. 231


- Persoana care, desi nu a participat la incheierea unui act juridic, este insa indrituita sau tinuta, dupa caz, fie sa profite, fie sa suporte efectele acelui act, datorita legaturii sau relatiei sale juridice cu una dintre partile lui poarta denumirea de: avand-cauza33. Ce este acea persoana care dobandeste sau poate dobandi un anumit drept, privit

individual, iar nu ca element al unui patrimoniu? pag.232


- succesor cu titlu particular


34. Ce este acea persoana care poate dobandi numai o fractiune dintr-un patrimoniu ? pag.2 31


- succesor cu titlu universal


35. Ce este persoana juridica dobanditoare a unei parti din patrimoniul persoanei juridice

divizate? pag.231


- succesor cu titlu universal


36. Ce este persoana juridica dobanditoare a unui patrimoniu prin efectul comasarii ?pag.231


- succesor universal


37 . Ce este persoana care dobandeste sau poate dobandi un anumit drept, privit individual, iar

nu ca element al unui patrimoniu, ? pag.232


- succesor universal


38. Ce este cumparatorul unui bun ? pag.232


- succesor cu titlu particular


39. Ce sunt acei creditori care nu au o garantie reala pentru creanta lor, ci numai un drept de

gaj general asupra tuturor bunurilor debitorilor lor? pag.232


- creditor chirografar


40. Ce sunt creditorii chirografari? pag.232


- sunt avanzi-cauza


41. Care este exceptia reala de la principiul relativitatii efectelor actului juridic? pag. 237


- Singura exceptie reala de la principiul relativitatii efectelor actului juridic este

stipulatia pentru altul


42. Ce reprezinta consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii, adica urmarile survenite in cazul desfiintarii in intregime sau in parte a unui act juridic civil care era lovit de nulitate ?pag. 253


- efectele nulitatii


43. Care sunt exceptiile reale de la principiul retroactivitatii efectelor nulitatii actului juridic civil?

pag.255


- cazul aplicarii art.22 C.fam.:"In cazul in care sotul unei persoane declarata moarta s-a recasatorit, si, dupa aceasta, hotararea declarativa de moarte este anulata, casatoria cea noua ramane valabila".

- cazul aplicarii art.23 C.fam - casatoria putative


44. Care sunt deosebirile intre nulitatea absoluta si nulitatea relativa ? pag.250


- sfera persoanelor care le pot invoca


45. Care este regimul juridic al conversiunii actului juridic lovit de nulitate ? pag.259


- nu opereaza in cazul in care actul nu este desfiintat


46. Care este regimul juridic al conversiunii actului juridic civil nul ? pag.259,260


- inlatura aplicarea principiului quod nullum est, nullum producit efectum


47. Cand este aplicabila sanctiunea nulitatii absolute? pag.247,248


- in cazul fraudei la lege


48. Cand este aplicabila sanctiunea nulitatii absolute? pag.247,248


- atunci cand obiectul este ilicit sau immoral


49. Care sunt cazurile de aplicabilitate a conversiunii actului juridic nul? pag.259


- este posibila si in cazul nulitatii absolute


50. Cum este donatia facuta fara respectarea formei autentice cerute de lege ? pag.205


- nula, insa va putea produce, in anumite cazuri, efecte juridice


51. Cum sunt actele de dispozitie incheiate singur de catre minorul fara capacitate de

exercitiu deplina? pag.157,158


- sunt lovite de nulitate, instanta pronuntand anularea chiar daca minorul a declarat la incheierea actului ca este major


52. Care sunt elementele raportului juridic civil ? pag. 68


- continutul, obiectul, subiectele


53. Care este regula in raporturile juridice obligationale? pag.74


- divizibilitatea


54. Care obiecte pot forma obiectul unui contract de vanzare - cumparare ? pag.110


- apartamentele proprietate privata;


55. Care sunt cerintele generale pentru valabilitatii obiectului actului juridic civil? pag.193


- sa fie in circuitul civil56. Care sunt cerinŃele generale pentru valabilitatea obiectului actului juridic civil?pag.193


- sa fie determinat sau determinabil


57. Care este definiŃia termenului, ca modalitate a actului juridic? pag.210


- poate fi definit ca fiind un eveniment, viitor si sigur ca realizare, pana la care este amanata fie inceperea, fie incetarea exercitiului drepturilor subiective si executarii obligatiilor civile


58. Care este regimul juridic al caducitaŃii comparativ cu nulitatea ? pag.244


-se intalneste numai in sfera actelor uniltarale

- presupune un act valabil incheiat

- intervine intotdeauna pentru cauze ulteriore incheierii lui


59. Care este regimul juridic al caducitatii comparativ cu nulitatea ? pag.244


- produce efecte numai pentru viitor


60. Care este regimul juridic al caducitatii comparative cu nulitatea ? pag.244


- intervine intotdeauna pentru cauze ulterioare incheierii lui


61. Care este regimul juridic al revocarii comarativ cu nulitatea ? pag 243


- se aplica, in principiu, numai liberalitatilor


62. Care este regimul juridic al inopozabilitatii comparativ cu nulitatea ? pag.244


- se aplica actelor incheiate prin reprezentare


63. Care este regimul juridic al inopozabilitaŃii comparativ cu nulitatea? pag.244


- opereaza de drept


64. Care este regimul juridic al inopozabilitatii comparativ cu nulitatea ?: pag.244

- presupune un act juridic valabil incheiat


65. Care este regimul juridic al inopozabilitaŃii comparativ cu nulitatea ? pag.244


- priveste acte supuse unor formalitati de publicitate fata de terti


66. Care este clasificarea nulitatii dupa intinderea efectelor sale ? pag.246


- partiala si totala


67. Cum poate fi nulitatea, dupa natura interesului ocrotit prin dispozitia legala incalcata

la incheierea actului juridic ? pag.246


- absoluta si relative


68. Ce caracter are actul juridic prin care vanzatorul, devenit ulterior major, declara ca

renunta la orice pretentii derivate din faptul ca la data incheierii contractului de vanzare a lipsit

incuviintarea autoritatii tutelare necesara instrainarii? pag.249


- are caracter confirmativ (abdicativ de drepturi)


69. Daca intr-un contract de donatie de bunuri imobile s-a stipulat de catre parti ca, in caz de predeces al donatarului si descendentilor sai, bunul donat se va reintoarce de drep

t in patrimoniul

descendentilor donatorului aflati in viata, cum este aceasta clauza? pag.246,247


- este lovita de nulitate absoluta


70. Care este regimul juridic al nulitatii absolute? pag.246,247


- opereaza de drept, in principiu


71. Care este regimul juridic al nulitatii relative? pag.249


- nu este aplicabila in toate cazurile de eroare la incheierea actului juridic civil


72. Ce este obiectul actului juridic civil: pag. 190


- trebuie sa fie determinat


73. Dupa care criteriu se face clasificarea nulitatilor in nulitati absolute si nulitati relative? pag. 246


- natura interesului ocrotit


74. Cum se clasifica bunurile dupa cum pot fi sau nu inlocuite in executarea unei obligatii civile? pag. 113

- fungiblie si nefungibile


75. Cum se clasifica bunurile in functie de natura lor si de calificarea data de lege?pag.105


- bunuri mobile si bunuri immobile76. Cum pot fi imobile bunurile potrivit Codului Civil? pag.106


- prin natura lor

- prin obiectul la care se aplica

- prin destinatie


77. Cum pot fi bunurile mobile potrivit Codului Civil ? pag.107


- prin natura lor

- prin determinarea legii


78. Cum sunt, prin natural lor, fondurile de pamant si cladirile ca bunuri imobile? pag.106


- prin natura lor


79. Ce fel de bunuri sunt, prin natural lor, recoltele care inca se tin de radacini si fructele

neculese de pe arbori ? pag.106


- bunuri imobile prin natura lor


80. In functie de obiectul la care se aplica, ce fel de bunuri sunt servitutile ? pag.107


- imobile prin obiectul la care se aplica


81. In functie de natura lor si calificarea data de lege, ce fel de bunuri sunt statuile ? pag.106


- mobile prin natura lor, daca sunt depozitate temporar si provizoriu de proprietarul lor intr-un apartament

- imobile prin destinatie, daca proprietarul le-a asezat "inadins" in locuinta sa


82. In functie de posibilitatea de a fi impartite, ce fel de bunuri sunt autoturismele de teren?pag116


- indivizibile


83. Dupa cum prin folosire li se consuma sau nu substanta ce fel de bunuri sunt fructele de

pe arbori, neculese inca ? pag.114


- immobile

- consumptibile


84. Care sunt caracterele raportului juridic civil? pag.66,67


- raportul juridic civil are caracter social

- raportul juridic civil are caracter volitional

- raportul juridic se caracterizeaza prin pozita de egalitate juridica a partilor


85. In cadrul raporturilor obligationale, prin ce operatiune juridica poate avea loc schimbarea subiectului pasiv ? pag. 78


- delegatie

- poprire, novatie prin schimbare de debitor


86. In cadrul raporturilor obligationale, prin ce operatiune juridica poate avea loc schimbarea subiectului activ ? pag.77


- cesiunea de creanta


87. In cadrul raporturilor obligationale, prin ce operatiune juridica poate avea loc schimbarea subiectului pasiv ? pag.78


- stipulatia pentru altul


88. In cadrul raporturilor obligationale prin ce operatiune juridica se poate face schimbarea subiectului activ ? pag.77


- subrogatia personala


89. In functie de natura continutului lor, cum se impart drepturile subiective civile? pag.86


- patrimoniale si nepatrimoniale


90. Care drepturi au caracter absolut ? pag.85

- drepturile personal nepatrimoniale

- drepturile reale


91. Care este definitia dreptului subiectiv civil absolut ? pag.83


- Este acel drept in virtutea caruia titularul sau poate avea o anumita conduita, fara a face apel la altcineva pentru a si-l realize


92. Care obligatie civila este naturala sau imperfecta ? pag. 101

- obligatia civila a carei executare nu se poate obtine pe cale silita, dar, odata executata de bunavoie de catre debitor, nu se mai poate cere restituirea ei


93. Ce fel de obligatie este aceea care consta in indatorirea debitorului de a obtine un

rezultat determinat ? pag.100


- de rezultat sau determinate


94. Ce fel de obligatie este aceea care consta in indatorirea debitorului de a depune toata

staruinta pentru obtinerea unui anumit rezultat, fara a se obliga la obtinerea acelui rezultat ? pag.100

- de diligenta


95. Ce fel de obligatie este aceea a detinatorului unui teren agricol de a-l cultiva ? pag.100


- reala


96. Care sunt principiile dreptului civil roman: pag.24


- principiul ocrotirii drepturilor subiective civile

- principiul egalitatii in fata legii civile


97. Care sunt principiile care guverneaza aplicarea legii civile in timp ? pag.44


- principiul aplicarii immediate a legii civile noi

- principiul neretroactivitatii


98. Care sunt conditiile in care actele juridice civile pot fi anulate pentru leziune?pag.189


- sunt incheiate de minorul cu varsta intre 14-18 ani, singur, fara incuviintarea ocrotitorului legal

- sunt lezionare pentru minor


99. Care acte juridice sunt solemne ?pag.205


- revocarea expresa a unui legat

- acceptarea succesiunii sub beneficiu de inventar

- renuntarea expresa la succesiune

- donatia


100. Care sunt cauzele de nulitate absoluta a unui act juridic civil? pag.247,248


- nerespectarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta a persoanei juridice


101. Care enunt este valabil, avand in vedere conditiile de valabilitate a consimtamantului?pag.175


- Tacerea valoreaza consimtamant cand legea prevede expres aceasta

- Lipseste intentia de a produce efecte juridice cand declaratia de vointa a fost facuta jocandi causa

- Este valabila conditia pur potestatriva din partea creditorului


102. Care sunt exceptiile de la irevocabilitatea actelor juridice unilaterale? pag.228,229


- donatia

- retractarea renuntarii la mostenire


103. Ce este comodatul, dupa scopul avut in vedere la incheierea lui ? pag. 155


- un act juridic dezinteresat

- un act juridic bilateral


104. Ce este ipoteca, dupa efectul pe care il produce? pag. 155,156


- un act juridic constitutive


105. Ce fel de act juridic este vanzarea-cumpararea unui teren dupa modul de incheiere?pag. 159


- solemn, numit


106. Care dintre cazurile de ineficacitate a actului juridic civil, produce efecte numai pentru viitor? pag.243

- caducitatea

- rezilierea


107. Care este clasificare bunurilor, dupa cum folosirea lor implica ori nu consumarea ori

instrainarea lor? pag.114


- consumptibile si neconsumptibile


108. Cum se impart bunurile, dupa modul de percepere? pag.117


- corporale si necorporale


109. Cum se impart bunurile dupa cum pot fi sau nu inlocuite in executarea unei obligatii

civile? pag.113


- fungibile si nefungibile


110. Cum se impart bunurile, dupa cum pot fi ori nu impartite fara sa-si schimbe destinatia

lor ? pag.116


- divizibile si indivizibile


111. Cum este uzufructul lucrurilor, dupa natura lui si calificarea data de lege ? pag.107


- imobil prin obiectul la care se aplica


112. Care enunt este corect avandu-se in vedere interesul sub aspect juridic al clasificarii

bunurilor in mobile si imobile pag.109


- Pentru imobile posesia poate conduce la uzucapiune, pentru mobile posesia de buna credinta valoreaza titlu de proprietate

- Gajul are ca obiect un imobil, pe cand ipoteca priveste un mobil


113. Cum este bunul care nu poate fi inlocuit cu altul in executarea unei obligatii, astfel ca

debitorul nu este liberat decat prin predarea bunului datorat ? pag.113


- nefungibil


114. Cum este acel bun care nu poate fi folosit fara ca prima lui intrebuintare sa nu implice

consumarea substantei ori instrainarea lui ? pag.114


- consumptibil


115. Cum este acel bun care poate produce periodic fara consumarea substantei sale alte

bunuri ori produse numite fructe ? pag.114


- frugifer


116. Care enunt este corect avand in vedere reglementarea capacitatii de a incheia acte

juridice civile? pag.168


- Capacitatea este regula, incapacitatea reprezinta exceptia

- Nimeni nu poate fi ingradit in capacitatea de folosinta si nici lipsit in tot sau in parte de capacitatea de exercitiu decat in cazurile si conditiile stabilite de lege


117. Care sunt conditiile de valabilitate ale consimtamantului ? pag.173


- sa provina de la o persoana cu discernamant

- sa fie exteriorizat

- sa nu fie alterat de vreun viciu de consimtamant


118. Ce este capacitatea de a incheia acte juridice civile? pag.167


- este o stare de drept

- izvoraste numai din lege


119. Care persoane sunt prezumate ca au discernamantul necesar pentru a incheia acte

juridice civile? pag.167


- persoanele fizice cu capacitate deplina de exercitiu


120. Cum se clasifica actiunea in revendicare imobiliara, din punctul de vedere al

prescriptiei? pag.278

- este imprescriptibila


121. Cum sunt actiunile reale din punctul de vedere al prescriptiei extinctive? pag. 277


- se prescriu, in principiu, in termenul general de 6 luni


122. Ce conditii trebuie sa indeplineasca cererea de chemare in judecata pentru a produce

efectul intreruptiv? pag.307


- actiunea in justitie trebuie sa fie efectiva


123. Care sunt conditiile pentru ca cererea de chemare in judecata sa produca efectul

intreruptiv al termenului de prescriptie: pag. 308


- actiunea in justitie trebuie sa fie admisa


124. Care enunt este corect, tinand seama de cauzele si efectele intreruperii prescriptiei

extinctive? pag.307, 309


- introducerea cererii de chemare in judecata sterge provizoriu si conditionat prescriptia scursa pana la data inregistrarii cererii introductive de instanta


125. Care enunt este corect, avandu-se in vedere repunerea in termenul de prescriptie? Pag.314


- Repunerea in termenul de prescriptie extinctiva are, in principiu, caracter judiciar


126. Care enunt este corect, tinand cont de efectele intreruperii prescriptiei extinctive? pag.309


- Intreruperea sterge prescriptia inceputa inainte de a se fi ivit imprejurarea care a intrerupt-o

- Dupa incetarea suspendarii, prescriptia isi reia cursul, socotindu-se ai timpul scurs inainte de suspendare


127. Care sunt cauzele intrerupere a prescriptiei extinctive? pag.307


- prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul caruia curge rescriptia


128. In ce situatii se intrerupe prescriptia ? pag.307


- prin introducerea unei cereri de chemare in judecata sau de arbitrare, cu conditia ca cererea sa nu fie respinsa, anulata, perimata sau cel care a facut-o sa nu fi renuntat la ea


129. In ce situatii se suspenda cursul prescriptiei ? pag. 303


- in raporturile intre soti


130. Care sunt cauzele de suspendare a cursului prescriptiei ? pag. 303


- intre ocrotitor si ocrotit, cat timp socotelile nu au fost date si aprobate


131. Cursul prescriptiei se suspenda: pag.303


- cat timp cel in favoarea caruia prescriptia curge face parte din fortele armate ale Romaniei, iar acestea sunt puse pe picior de razboi


132. Care enunt este correct, avand in vedere termenele speciale de prescriptie? pag. 291


- Prescriptia dreptului la actiunea privind viciile ascunse ale unui lucru transmis sau ale unei lucrari executate,incepe sa curga de la data descoperirii viciilor,insa cel mai tarziu de la implinirea unui an de la predarea lucrului sau lucrarii;

- Prescriptia dreptului la actiunea privind viciile unei constructii, incepe sa curga de la data descoperirii viciilor,insa cel mai tarziu de la implinirea a trei ani de la predare;


133. De la ce data incepe sa curga prescriptia dreptului la actiune in anularea unui act

juridic, pentru violenta? pag.298:


- cand aceasta a incetat


134. De la ce data incepe sa curga prescriptia dreptului la actiune, pentru dreptul pur si

simplu? pag.294


- nasterii raportului juridic


135. Care actiuni nepatrimoniale sunt imprescriptibile extinctive? pag.280


- actiunea in anulabilitate

- actiunea in stabilirea paternitatii

- actiunea in tagada paternitatii

- actiunea in nulitate relativa a casatoriei


136. Care actiuni reale sunt imprescriptibile extinctiv? pag.278


- actÝunea in partaj


137. Care drepturi sunt, in principiu, prescriptibile extinctive? pag.277


- drepturile de creanta


138. Care este efectul prescriptiei dreptului la actiune? pag.271


- are ca efect nasterea in patrimoniul debitorului a unei obligatii facultative


139. Care este situatia debitorului care a executat obligatia, dupa ce dreptul la actiune al

creditorului s-a prescris? pag.273


- are dreptul sa ceara inapoierea prestatiei


140. Ce fel de bunuri sunt obiectele de cult religios ? pag.110


- aflate in circuitul civil;

- mobile;

- fungibile;


141. Care sunt dezmembramintele dreptului de proprietate: pag.87


- dreptul de uz, dreptul de uzufruct;

- dreptul de superficie;

- dreptul de abitatie.


142. Care sunt drepturile reale principale? pag.87


- dreptul concesiune


143. Pentru ce este anulabila vanzarea de catre minorul de 16 ani a unei biciclete ? pag.79

- lipsa incuviintarii instantei (autoritatii) tutelare


144. Care enunt este corect, avandu-se in vedere regimul juridic al actului juridic civil?pag. 206

- Dovada actelor juridice al caror obiect are o valoare ce depaseste suma de 250 de lei, chiar pentru depozit voluntar, nu se poate face decat prin act autentic, sau prin act sub semnatura private

- Sanctiunea nerspectarii formei cerute ad probationem nu consta in nevalabilitatea actului, ci in imposibilitatea dovedirii actului cu un alt mijloc de proba.

- Actul aflat in interdependenta cu actul solemn trebuie sa imbrace si el forma solemna.

145. Care sunt actele solemne? pag. 205


- Donatia

- Ipoteca conventionala

- Subrogarea in drepturile creditorului consimtita de debitor

- Vanzarea-cumpararea unui teren


146. Cum sunt actele juridice civile care pot fi anulate pentru leziune? pag.189


- incheiate de minorul intre 14-18 ani singur, fara incuviintarea ocrotitorului legal


147. Cum sunt actele juridice civile care pot fi anulate pentru leziune ? pag.189


- de administrare


148. Cum sunt actele juridice civile care pot fi anulate pentru leziune ? pag.189


- commutative


149. Cum este donatia intre soti ? pag.228


- revocabila


150. Ce fel de act este asigurarea de viata ? pag.157


- de administrare


151. Care sunt deosebirile dintre dreptul familiei si dreptul civil ? pag.31


- in dreptul familiei se cere o calitate speciala a subiectelor sale.


152. Care sunt deosebirile dintre dreptul muncii si dreptul civil ? pag. 32


- pe parcursul raporturilor de munca, subiectele se afla in pozitie de subordonare;

- dominante in dreptul muncii sunt normele imperative


153. Care sunt izvoarele dreptului civil ? pag. 41


- reglementarile internationale (conventii, pacte, acorduri);

- actele normative adoptate de un ministru (ordin, instructiune, regulament etc.)


154. Cum se produce iesirea din vigoare a legii civile ?: pag.43


- abrogarea ei expresa;

- abrogarea ei implicita;


155. Ce reprezinta egalitatea partilor (subiectilor) raportului juridic civil? pag.67, 68


- egalitatea acestora in fata legii civile;

- egalitatea juridica a vointelor partilor raportului juridic civil;

156. Ce include categoria drepturilor reale accesorii ? pag. 89


- dreptul de ipoteca;


157. Prin ce se aseamana dreptul real si dreptul de creanta ?pag. 87, 88


- au determinate atat subiectul activ, cat si subiectul pasiv;

- sunt evaluabile pecuniar;


158. Ce reprezinta abuzul de drept subiectiv civil? pag. 96


- presupune, printre altele, exercitarea dreptului subiectiv cu rea-credinta


159. Ce se intelege prin obligatia de "a da" ? pag. 97, 98


- de a transmite sau a constitui un drept real


160. Ce este o obligatie de mijloace? pag. 100


- obligatia pe care si-o asuma medicul de a depune toata priceperea sa in tratarea pacientului;


161. Ce sunt obligatiile naturale? pag. 100


- pot fi valorificate numai pe cale de exceptie (aparare);


162. Care bunuri sunt imobile prin obiectul la care se aplica? pag. 107


- dreptul de creanta corelativ obligatiei debitorului de a constitui un drept de superficie;


163. Cum se clasifica bunurile, dupa cum pot fi inlocuite sau nu in executarea unei obligatii, fara a afecta valabilitatea platii? pag. 113


- fungibile si nefungibile.


164. Care bunuri nu pot forma obiectul executarii silite a debitorului? pag. 118


- obiectele de cult religios, daca nu sunt mai multe de acelasi fel;

- bunurile insesizabile


165. Ce bunuri se includ in categoria bunurilor incorporale ? pag. 117


- titlurile de valoare


166. Ce conditii trebuie sa indeplineasca proba pentru a fi incuviintata de instanta? pag. 130


- sa fie de natura sa conduca la rezolvarea cauzei;

- sa aiba legatura cu pricina;


167. Care fapte trebuie sa fie dovedite ? pag. 128


- faptele cunoscute personal de judecator;

- faptele constante168. In ce priveste puterea doveditoare a inscrisului autentic care acte fac dovada pana la

proba contrarie? pag. 134


- mentiunile ce privesc declaratiile partilor facute in fata organului instrumentator


169. Care sunt caracteristicile prezumtiilor simple, judecatoresti? pg. 149


- sunt nelimitate ca numar;

- sunt relative


170. Care prezumtii sunt legale absolute (jure et de jure)? pag. 148


- prezumtia timpului legal al conceptiei

- prezumtia puterii lucrului judecat


171. Care prezumtii sunt legale relative (juris tantum)? pag. 149


- prezumtia de paternitate;

- prezumtia de comunitate a bunurilor dobandite de catre soti in timpul casatoriei


172. Cum se clasifica actele juridice dupa scopul urmarit la incheierea lor? pag.154


- acte juridice cu titlu oneros si acte juridice cu titlu gratuit;


173. Cand se transmite dreptul de proprietate asupra bunurilor determinate generic in cazul actelor juridice intre vii translative ?pag.160


- predarii, afara de cazul cand partile au prevazut altfel;


174. Cand este vorba de un act juridic declarativ ? pag. 156


-. conventiei de partaj;


175. Care sunt actele juridice de confirmare? pag. 156


- valideaza retroactiv actul juridic anulabil;


176. Care sunt actele juridice civile solemne? pag. 159


- revocarea expresa a unui legat;

- acceptarea succesiunii sub beneficiu de inventar;

- renuntarea expresa la succesiune;


177. Ce fel de conditie este capacitatea de a incheia actul juridic civil ? pag. 165


- o conditie de fond;


178. Care sunt cerintele de valabilitate a consimtamantului? pag. 173


- sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice;

179. Cand tacerea valoreaza consimtamant? pag. 175


- cand legea prevede expres aceasta;

- cand prin vointa expresa a partilor se atribuie tacerii valoare de consimtamant;

- cand, potrivit obiceiului, tacerii i se atribuie valoare de consimtamant;


180. Cand lipseste intentia de a produce efecte juridice? pag. 174


- cand declaratia de vointa a fost facuta ivocand causa;


181. Care sunt viciile de consimtamant? pag. 176


-eroarea

-dolul

-violenta

-leziunea


182. Cand falsa reprezentare a realitatii la incheierea actului juridic atrage nulitatea relativa?pg.178


- calitatile substantiale ale obiectului acelui act juridic;

- persoanei cocontractante


183. Ce viciu de consimtamant este atunci cand falsa reprezentare priveste natura actului juridic care se incheie ? pag. 178


- error in negotium;


184. Cand este vorba de un viciu de consimtamant ?: pag. 176


- partea a avut, la incheierea actului juridic, o falsa reprezentare a calitatilor substantiale ale obiectului acestuia


185. Care este sanctiunea pentru eroare asupra persoanei cu care s-a contractat? pag. 178


- poate atrage anularea actului juridic, in conditiile legii


186. Care sunt efectele dolului? pag. 180


- este o eroare provocata


187. Care este regimul juridic al dolului ? pag. 181


- este aplicabil si actelor juridice unilaterale;

- poate fi probat prin orice mijloace juridice


188. Care este regimul juridic al dolului ? pag. 181


- nu afecteaza valabilitatea contractului atunci cand imprejurarea ascunsa de una din parti era cunoscuta de cocontractant;


189. In ce conditii violenta constituie viciu de consimtamant ? pag. 186


- amenintarea nu este justa


190. In ce conditii violenta constituie viciu de consimtamant ?pag. 185


- temerea insuflata celui amenintat trebuie sa fie considerabila si actuala;


191. In structura carui viciu de consimtamant nu exista un element obiectiv ? pag.178


- in structura erorii;


192. Ce fel de nulitate atrag de regula, viciile de consimtamant ?pag. 249


- atrag nulitatea relativa;


193. In ce consta obiectul actului juridic civil ? pag.190


- conduita partilor;

- actiunile ori inactiunile la care partile sunt indreptatite


194. Care sunt cerintele generale ale valabilitatii obiectului actului juridic civil? pag192,193


- obiectul sa fie corporal


195. Care sunt condiŃiile de valabilitate pentru obiectul actului juridic civil ? pag.192


- trebuie, printre altele, sa fie licit;


196. Care poate fi obiectul actelor intre vii? pag. 160


- obligatiile unei persoane fizice;

- drepturile unei persoane fizice;


197. Care sunt condiŃiile generale ale obiectul actului juridic civil ? pag.192


- poate sa priveasca si un bun viitor;


198. Ce condiŃii trebuie sa indeplineasca cauza (scopul) actului juridic civil ? pag. 199


- reala;


199. Cand este falsa cauza actului juridic civil ?: pag.199


- daca exista eroare asupra motivului determinant (scopului mediat);


200. Ce conditii trebuie sa indeplineasca, pentru a fi valabila, cauza actului juridic civil ?pag.198


- licita si morala;

- sa fie reala


201. Care este regimul juridic al conversiunii actului juridic? pag.259


- intervine si in cazul novatiei


202. Care este consecinta nerespectarii formei ceruta "ad validitatem" ? pag. 203


- atrage, in caz de nerespectare, nulitatea absoluta a actului juridic


203. Care sunt caracterele juridice ale formei ceruta ad validitatem ? pag.204


- este incompatibila cu manifestarea tacita de vointa


204. Care sunt consecintele nerespectarii formei actului juridic cerute ad validitatem ? pag203


- atrage nulitatea absoluta


205. Care sunt cazurile in care este ceruta forma ad validitatem : pag. 205


- actelor constitutive ale asociatiilor si fundatiilor fara scop patrimonial


206. Care sunt conditiile care trebuie indeplinite pentru conversiunea unui act juridic ? pag260


- sa existe un element de diferenta intre actul nul si actul valabil;


207. Care este regimul juridic aplicabil in cazul formei ceruta "ad probationem"? pag. 206


- este ceruta, printre altele, in cazul contractului de asigurare;


208. Care este sanctiunea pentru nerespectarea formei actului juridic civil cerute ad probationem?pag. 207


- nu afecteaza valabilitatea actului juridic;

- atrage inadmisibilitatea dovedirii actului cu alt mijloc de proba


209. Care sunt modalitaŃile actului juridic civil? pag. 209


- capacitatea;

- cauza (scopul) actului juridic civil;


210. Care sunt efectele juridice ale obligatiei asumata sub conditie? pag. 215


- pur potestativa din partea creditorului - este valabila;


211. Care este conditia (ca modalitate a actului juridic) a carei realizare depinde exclusiv de

vointa uneia din parti ? pag.214


- pur potestativa;


212. Care sunt efectele in cazul conditiei suspensive, pendente conditione? pag. 214


- dobanditorul dreptului real imobiliar este indreptatit sa il inscrie provizoriu in cartea funciara;


213. Care este efectul realizarii (implinirii) conditiei rezolutorii: pag.214


- partile trebuie sa isi restituie prestatiile efectuate;


214. Care conditie duce la nulitatea obligatiei ?: pag. 214


- rezolutorie pur potestativa din partea donatorului;

- ilicita ori imorala
215. Care este conditia (ca modalitate a actului juridic) a carei realizare depinde de vointa

uneia din parti si de vointa unei persoane nedeterminate ? pag. 214


- potestativa simpla;


216. De ce depinde o condiŃie pentru a fi o condiŃie mixta? pag. 214


- vointa unei parti si de vointa unei persoane determinate


217. Care este regimul juridic aplicabil principiului pacta sunt servanda ? pag. 226


- este consacrat legislativ numai pentru conventii (contracte), nu si pentru actele juridice unilaterale;


218. Care este definitia principiului Pacta sunt servanda ?: pag. 226


- principiul fortei obligatorii;

- o regula generala, aplicabila in cadrul diferitelor institutii de drept civil;


219. In ce caz este vorba despre o restrangere a efectelor principiului pacta sunt servanda.pg.227

- prelungirii, prin lege, a efectelor anumitor acte juridice;


220. In ce caz se poate dispune repunerea in termenul de prescriptie extinctiva ? pag. 312


- parasirii incapabilului de catre reprezentantul legal


221. Care este regimul juridic aplicabil in cazul repunerii in termenul de prescriptie

extinctiva de drept comun ? pag. 314


- poate fi dispusa din oficiu de organul de jurisdictie;


222. In ce conditii se face, in sistemul Decretului nr. 167/1958, repunerea in termenul de

prescriptie extinctiva? pag. 314


- nu poate fi dispusa daca exista culpa titularului dreptului in depasirea termenului de prescriptie extinctiva;


223. Cum se numeste conventia prin care, dupa ce s-a implinit prescriptia extinctiva, debitorul

recunoaste datoria pretinsa de creditor si declara ca o va plati? pag. 307


- constituie o novatie


224. Carei metode de interpretare ii este specific argumentul apreciativ formal "per a contrario" ? pag. 61

- metodei logice


225. Ce conditii trebuie sa indeplineasca faptul juridic, pentru a fi inclus in obiectul probei ?pag.130


-sa fie verosimil

-sa fie pertinent

-sa fie concludent226. Care persoane nu pot avea calitatea de martor? pag.140


-rudele si afinii pana la gradul al treilea

-interzisii judecatoresti

-cei condamnati pentru marturie mincinoasa


227. Ce desemneaza termenul "drept civil" ? pag. 18


-prerogativa unei personae de a avea un anumit comportament social si de a pretinde celorlalti o anumita conduita

-totalitatea normelor juridice aflate in vigoare

-inseamna STIINTA si are ca obiect cercetarea si studierea normelor juridice228. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un bun pentru a dobandi

semnificatie juridical? pag.104


-sa aibe valoare economica

-sa-i fie util omului

-sa poata fi insuait


229. Care sunt trasaturile marturiei ? pag. 140


-caracter oral

-este personala

-priveste acte sau fapte comise anterior


230. Care bunuri nu pot face obiectul actelor juridice civile? pag. 110


-aerul,lumina,marea

-bunurile care prin destinatia lor sunt in folosul comunitatii

-bunurile care constituie monopol de stat


231. Cum se clasifica termenul, dupa criteriul partii careia ii profita ? 211, 212


-in favoarea debitorului

-in favoarea creditorului

-in favoarea ambelor parti


232. Care sunt modalitatile actului juridic civil? pag. 209


-termenul

-conditia

-sarcina


233. Care sunt faptele notorii ? pag. 128


- fapte cunoscute de toti locuitorii unui stat sau tinut si nu trebuie dovedite


234. Care sunt izvoare ale dreptului civil? pag. 35


-legile

-decretele-lege

-contractul colectiv de munca


235. Cum poate fi interpretarea legii ? pag. .54


-nici un raspuns correct


Interpretarea legii poate fi:

-oficiala si neoficiala

-literara,extensiva,restrictive

-gramaticala,sistematica,istorico-teologica,logica


236. Care sunt drepturile pe care titularii lor le exercita singuri si care impun tuturor obligatia

generala de a se abtine de la orice atingere sau nesocotire a lor ? pag. 83, 84


- drepturi


237. Care sunt criteriile de clasificare a bunurilor? pag.110,111


-criteriul circulatiei juridice

-gradul de determinare

-madul de folosire


238. Ce fel de bunuri sunt alimentele ? pag.111


-generice


239. Care principiu este specific sistemului nostru de drept civil, in materia actelor juridice?pg. 202


- cel al solemnitatii (formalismului);


240. Din ce ramura a dreptului face parte dreptul civil ? pag.18


- dreptul intern public;


241. Cum se clasifica legile dupa criteriu timpului juridic ? pag. 46


-legi abrogative

-legi interpretative

-legi tranzitorii


242. Ce sunt apatrizii ? pag. 51


- persoane fara nici o cetatenie


243. Cum se poate dovedi violenta ? pag. 185


- prin toate mijloacele de proba;


244. De cand are copilul capacitate de folosinta? pag. 79


- de la momentul conceptiei, insa cu conditia de a se naste viu;

245. Care este clasificarea termenului, ca modalitate a actului juridic civil, in raport de

efectele produse ? pag. 211


-termen cert si incert

-termen suspensiv si extinsiv

-termen expres si implicit


246. Care este clasificarea sarcinilor in raport de valabilitatea lor ? pag. 220


-sarcini imposibile

-sarcini ilicite

-sarcini imorale


247. Care sunt exceptiile, in cazul actelor juridice unilaterale, de la principiu irevocabilitatii?pg.228


-testamentul

-retractarea renuntarii la mostenire

-oferta


248. Ce sunt drepturile reale ? pag. 87


- drepturi patrimoniale;


249. Ce sunt drepturile personale ? pag. 90


- drepturi nepatrimoniale;


250. Care este clasificarea conditiei (ca modaliate a actului juridic civil), dupa criteriul cauzei?

pag. 214

-cauzala

-potestativa

-mixta;

ici-12.08Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright