Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi
Afaceri


Qdidactic » bani & cariera » afaceri
Analiza rentabilitatiiAnaliza rentabilitatii


ANALIZA RENTABILITATII


1. ANALIZA RATEI RENTABILITATII ECONOMICE


Rentabilitatea economica (Rre) reprezinta remunerarea bruta a capitalurilor investite, atat proprii cat si imprumutate (capitalul investit = capitalul propriu + imprumuturi pe termen lung + imprumuturi pe termen scurt), si arata cat profit brut revine unei cantitati de capital investit.Rentabilitatea economica trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

sa fie la nivelul ratei minime de randament din economie (rata medie a dobanzii)si al riscului economic si financiar pe care si l-au asumat furnizorii de capital (actionarii si creditorii unitatii), daca societatea are o rata de rentabilitate economica mai mare decat rata dobanzii la capitalurile imprumutate, atunci firma poate beneficia de efectul de levier al indatorarii, in caz contrar indatorarea devine consumatoare de capital avand loc efectul de maciuca;
sa asigure mentinerea substantei economice a unitatii, pastrarea valorii sale, ceea ce este garantat daca rata economica este mai mare decat rata inflatiei.

Principalele masuri de crestere a rentabilitatii economice sunt:

sporirea ratei de rentabilitate comerciala pri cresterea volumului activitatii, modificarea structurii activitatii in favoarea unora cu profitabilitate mai mare, reducerea cheltuielilor de exploatare, cresterea preturilor de desfacere bazata pe imbunatatirea calitatii;

accelerarea vitezei de rotatie a capitalului investit prin optimizarea structurii capitalului investit, reducerea duratei si costurilor investitiilor in curs de executie, cresterea ponderii imobilizarilor fixe active, reducerea nivelului stocurilor si duratei ciclului de fabricatie pentru productia in curs de executie, reducerea nivelului stocurilor si a duratei livrarilor pentru produsele finite, reducerea nivelulu creantelor si duratei medii de incasare.


Tabelul nr.5.8.

Rata rentabilitatii economice

Nr.

crt

SPECIFICATIE

UM

Perioada de analiza

Formula


Rezultatul brut al exercitiului

mil lei

Pb


Capitaluri investite

mil lei

Cinv=Cpm+Cbts


Rata rentabilitatii economice


Rre=Pb/Cinv


Indicele de crestere cu baza in lant


IcRre=Rren/Rreo


Variatia indicatorului


dvRre=(Rren-Rreo)/Rreo


Valoare orientativa


Std


Rata medie a dobanzii


rd


Rata generala a rentabilitatii economice se situeaza peste valoarea orientativa in toti anii analizati. Mai mult decat atat aceasta se situeaza peste nivelul ratei medii a dobanzii pe economie, ceea ce inseamna ca firma poate sa beneficeze de efectul de levier al indatorarii. Actionarii si creditorii intreprinderii sunt scutiti de riscul erodarii capitalului propriu al firmei. Tendinta ratei este usor descrescatoare, ceea ce poate avea efecte negative asupra firmei pe termen mediu si lung o data cu cresterea ratei dobanzii pe piata interbancara, adica a ratei minime de randament din economie.


Grafic

 
Tabelul nr.5.9.

Cuantifcarea influentelor asupra rentabilitatii economice

Nr.

crt

Specificatie

UM

Perioada de analiza

SIMBOL


Rata rentabilitatii comerciale


Rrc=RE/Ca


Viteza de rotatie a Cinv

rot

Nrot=Ca/Cinv


Rata rentabilitatii economiceRre=Rrc*Nrot


Modificarea Rre din care:


DRre


- datorita vitezei de rotatie

DRre


- datorita modificarii Rrc

DRre


Se observa faptul ca in anul 2009 valoarea indicatorului a sporit cu 1%, aceasta crestere datorandu-se in special urmatorilor factori:

sporirii vitezei de rotatie a capitalurilor investite cu 7 rotatii care a avut efect pozitiv asupra indicatorului in sensul sporirii acestuia cu 26%.

cresterii rentabilitatii comerciale cu 2%, ceea ce a avut ca efect pozitiv asupra indicatorului, in sensul cresterii acestuia.   

Per ansamblul perioadei analizate se observa o evolutie fluctuanta a ratei rentabilitatii economice in sensul scaderii acesteia in 2008 si 2007 fata de 2006 si a cresterii acesteia in ultimul an de analiza.

Rentabilitatea economica bruta (Rreb) reprezinta remunerarea in termeni de acumulare bruta a capitalurilor investite, atat proprii cat si imprumutate. Rata arata cat rezultat brut de exploatare (excedent sau deficit) revine unei unitati de capital investit.


(9)

Cuantumul ratei de rentabilitate economica trebuie sa sigure reinnoirea si cresterea activelor, intr-un termen cat mai scurt. Se apreciaza, statistic, ca acesata conditie este satisfacuta daca rata este mai mare de 25%.

Tabelul nr.5.10.

Rata rentabilitatii economice brute

Nr.

crt

SPECIFICATIE

UM

Perioada de analiza

Formula


Excedent brut de exploatare

mil lei

Ebe


Capitaluri investite

mil lei

Cinv=Cpm+Dts


Rata rentabilitatii economice brute


Rre=Ebe/Cinv


Valoare orientativa


Std


Rata medie a dobanzii


Rd


Nivelul ratei rentabiltatii economice brute se situeaza la un nivel satisfacator. In toti anii analizati nivelul indicatorului se situeaza peste limita orientativa de 25%. Totusi indicatorul inregistreaza o scadere drastica in cel de-al treilea an al analizei, scadere urmata de o revenire puternica in cel de-al patrulea an.

Rata minima de randament in economie este si ea depasita de catre rata economica bruta.


Rentabilitatea economica neta (Rren) reprezinta remunerarea prin profitul brut al exploatarii a capitalurilor investite in exploatare (capitalul investit in exploatare = active fixe nete + necesar de fond de rulment aferent exploatarii + disponibilitati). Arata cat profit brut din exploatare revine unei unitati de capital investit in cadrul activitatii de exploatare.Rentabilitatea economica trebuie sa indeplineasca mai multe conditii:

sa fie cel putin la nivelul ratei minime de randament din economie (rata medie a dobanzii), altfel capitalurile nu mai merita sa fie investite in exploatare, ci pe piata financiar-bancara;

sa fie mai mare decat costul mediu al capitalului imprumutat, in acest caz firma beneficiind de efectul de levier financiar al indatorarii;

sa asigure o buna recuperare a investitiilor doar pe seama profitului, ceea ce se considera ca este asigurat de o valoare de minim 25% si sa fie mai mare decat rata infaltiei, ca sa asigure mentinerea substantei economice a firmei, pastrarea valorii sale.

Rata reala (neafectata de inflatie sau deflatata) a rentabilitatii economice se obtine

cu relatia:unde:

Rrer = rata rentabilitatii economice reale,

Rren = rata rentabilitatii economice nominale,

ri     = rata inflatiei.

Tabelul  nr.5.11.

Rata rentabilitatii economice nete

Nr.

crt.

SPECIFICATIE

UM

Perioada de analiza

Formula


Rezultatul brut din exploatare

mil lei

Pbe


Capitaluri investite in exploatare

mil lei

Cinve=Afbe+Nfre+Tn


Rata rentabilitatii economice nete


Rre=Pbe/Cinve


Valoare orientativa


Std


Rata medie a dobanzii


Rd


Rata rentabilitatii economice nete inregistreaza valori cu mult peste medie in primii doi ani ai analizei si in ultimul an. In anul 2008 rata rentabiltatii economice nete, numita si rata economica a explaotarii, inregistreaza o scadere drastica, dar totusi peste valoarea orientativa.

In ultimul an, la 100 lei capitaluri investite revin 128 lei profit brut din exploatare, ceea ce inseamna ca se asigura o remunerare corespunzatoare a capitalurilor investite.


Grafic

 2. ANALIZA RATEI RENTABILITATII FINANCIARERentabilitatea financiara (Rrf) reprezinta remunerarea neta a capitalurilor proprii, adica arata cat profit net revine capitalurilor proprii. Rata masoara randamentul utilizarii capitalurilor proprii, adica plasamentul financiar pe care actionarii l-au facut prin cumpararea actiunilor societatii.Rata rentabilitatii financiare trebuie sa fie superioara ratei medii a dobanzii, pentru a face actiunile firmei mai atractive si pentru a creste cursul lor bursier. Rentabilitatea financiara este influentata de modul de procurare a capitalului, fiind sensibila la structura financiara, respectiv la situatia indatorarii firmei.

Masuri de crestere a rentabilitatii financiare sunt:

sporirea rentabilitatii comerciale, adica modificarea profitului net intr-un ritm superior modificarii cifrei de afaceri, prin reducerea cheltuielilorde exploatare, sporirea volumuli de activitate, folosirea unui regim favorabil de calcul al amortizarii si al provizioanelor;

sporirea vitezei de rotatie a capitalurilor investite, dinamica cifrei de afaceri trebuind sa devanseze dinamica propriilor capitaluri, ceea ce insemna fructificarea superioara a capitalului;

cresterea gradului de indatorare, daca rentabilitatea economica este mai mare decat costul mediu al capitalului imprumutat.

Tabelul nr.5.12.

Rata rentabilitatii financiare

Nr.

crt

SPECIFICATIE

UM

Perioada de analiza

Formula


Profit net

mil lei

Pn


Capital propriu

mil lei

Cp


Rata rentabilitatii financiare


Rrf=Pn/Cp


Indicele de crestere cu baza in lant


IcRrf=Rrfn/Rrfo


Variatia indicatorului


dvRrf=(Rrfn-Rrfo)/Rrfo


Valoare orientativa


Std


Rata medie a dobanzii


Rd


Grafic

 


Din analiza pe cei patru ani se poate trage concluzia ca, in ansamblu, rentabilitatea financiara se afla pe un trend descendent, ceea ce inseamna o slaba remunerare prin castig a resurselor proprii, respective scaderea capacitatii capitalurilor proprii de a genera profit net.

Nivelul inregistrat in ultimul an arata ca la 100 lei capitaluri proprii reveneau 65 lei profit net.

Nivelul mai redus al indicatorului fata de rentabilitatea economica se datoreaza actiunii in sens negativ a presiunii fiscale, respective a impozitului pe profit. Actiunea gradului de indatorare a fost pozitivadeoarece in acest an rata rentabilitatii economice a fost superioara costului mediu al capitalului imprumutat.

Nivelul din ultimul an asigura o buna refacere a capitalurilor proprii doar pe seama profiturilor nete.


Tabelul nr.5.13.

Cuantificarea principalelor influente asupra modificarii rentabilitatii financiare

Nr.

crt

SPECIFICATIE

UM

Perioada de analiza

Formula


Rata rentabilitatii comerciale (marja neta)


Rrc=Rb/Cinv


Viteza de rotatie a capitalului propriu

rot

Nrot=Ca/Cpr


Rata rentabilitatii financiare


Rre=Rrc*Nrot


Modificarea Rrf din care:


#DIV/0!
DRre


-datorita modificarii vitezei de rotatie a Cp


#DIV/0!
DRre(Nrot)


-datorita modificarii Rrc (Rmn)


#DIV/0!
DRre(Rrc)


In perioada 2006-2009 valoarea rentabilitatii financiare s-a redus, reducere datorata in primul rand :

sporirii vitezei de rotatie a capitalurilor proprii, care a avut efect pozitiv asupra indicatorului

scaderii marjei comerciale nete care a avut efect negativ supra indicatorului, in sensul scaderii acestuia.


Contact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2022 - Toate drepturile rezervate -|