Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi
Afaceri


Qdidactic » bani & cariera » afaceri
Inregistrarea afaceriiInregistrarea afacerii


INREGISTRAREA AFACERII


Legislatia privind inregistrarea de stat a intreprinderilor si organizatiilor vizeaza toti intreprinzatorii, cu exceptia gospodariilor taranesti (de fermieri) si a persoanelor fizice, detinatori ai patentei de intreprinzator, care isi inregistreaza activitatea in baza unor legi speciale.

Intreprinderile si organizatiile care practica activitatea de intreprinzator, filialele si reprezentantele lor sunt inregistrate de catre oficiile teritoriale ale Camerei Inregistrarii de Stat in raza carora se afla sediul acestora. Camera inregistrarii de Stat este o institutie publica, aflata la autogestiune si subordonata Ministerului Dezvoltarii Informationale, care organizeaza in numele statului inregistrarea unica a intreprinderilor si organizatiilor.

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legii Nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind inregistrarea de stat a persoanelor juridice si intreprinzatorilor individuali si ajustarea legislatiei din domeniu la aceasta lege. Respectivul act legislativ stabileste procedura inregistrarii de stat a intreprinderilor si organizatiilor, persoanelor fizice si juridice, inclusiv a institutiilor financiare si organizatiilor de asigurari, precum si a filialelor si reprezentantelor acestora.

Camera Inregistrarii de Stat a Ministerului Dezvoltarii Informationale activeaza prin reteaua sa de oficii teritoriale, care deservesc agentii economici din raioanele respective. Oficiile teritoriale ale Camerei Inregistrarii de Stat sunt localizate in orasele: Chisinau; Balti; Cahul; Edinet; Hancesti; Orhei; Soroca; Causeni; Ungheni; UTA Gagauzia; Taraclia. Toate oficiile sunt conectate la reteaua corporativa, care asigura legatura in regim de timp real(on-line) sunt conectate de 89 locuri automatizate de munca.

Intreprinderile si organizatiile, filialele si reprezentantele lor sunt inregistrate de catre oficiile teritoriale ale Camerei Inregistrarii de Stat in termen de la trei pana la 7 zile de la data denumirii cererii.

Pentru inregistrarea gospodariilor taranesti (de fermieri) este stabilita o procedura speciala.
Pentru inregistrarea de stat a intreprinderilor si organizatiilor se prezinta urmatoarele acte :

cererea;

hotararea cu privire la fondare si documentele de constituire – in 2 exemplare;

buletinele de identitate ce confirma depunerea de catre fondatori (asociati) a cotei parti in capitalul social;

dovada achitarii taxei de timbru si a taxei de inregistrare;

documentul eliberat de organul fiscal teritorial ce confirma ca fondatorul intreprinderii nu are datorii la bugetul public national.

Pentru inregistrarea intreprinderilor cu investitii straine, la cererea de inregistrare, suplimentar, se vor anexa: a) extrasul din registrul comertului national din tara de origine a investitorului; b) certificatul de inregistrare a intreprinderii straine;  c) documentele de constituire ale intreprinderii straine;   d) certificatul de bonitate al intreprinderii straine, eliberat de banca deserventa.
         Documentele enumerate a), b) si c) se prezinta in copii autentificate notarial si legalizate de catre oficiile consulare ale Republicii Moldova de peste hotare, fiind traduse in limba de stat.
      Data a prezentarii actelor pentru inregistrare se considera data primirii lor de catre oficiile teritoriale ale Camerei.
     Oficiile teritoriale ale Camerei nu sunt in drept sa refuze primirea cererii de inregistrare sau sa ceara prezentarea altor acte decat cele prevazute de legislatie. 
        Verificarea datelor inscrise in actele de constituire, precum si a dovezilor corespunzatoare se face dupa cum urmeaza:

a)     denumirea intreprinderii;

b)     pentru fondatori, persoane fizice – buletinele de identitate si documentul ce confirma lipsa datoriilor la bugetul public national si nu dispun de intreprinderi anterior inregistrate, care nu functioneaza si nu au fost lichidate in modul stabilit de lege;

c)       pentru administratori, persoane fizice – buletinele de identitate si verificarea Registrului de stat, precum ca administratorul nou numit nu presteaza munca prin cumul la o alta unitate in calitate de administrator cu exceptia cazurilor cand administratorul (angajatorul) este concomitent si proprietar al unitatii.


Un mijloc radical de lichidare a barierelor administrative ce apar in relatiile reciproce dintre antreprenori si organele de stat este introducerea pretutindeni a regulii “unui singur ghiseu', cand organul, care primeste cererea poate sa ceara de la solicitant pentru solutionarea chestiunii numai documentele de care el dispune conform legii. Restul documentelor, necesare pentru examinarea cererii (prin exemplu, documentele despre respectarea obligatiunilor fata de buget, despre respectarea normelor si regulilor tehnologice, sanitare, ecologice, antiincendiare, de protectie a muncii), Camera Inregistrarii de Stat le solicita de sine statator de la autoritatile publice respective.

Cu introducerea“unui singur ghiseu', care incorporeaza toate serviciile aferente procedurii de inregistrare, s-a permis simplificarea procedurii date, ca rezultat s-a redus procedura de inregistrare.

Acest proces a fost lansat prin introducerea codului IDNO. Astfel, intreprinderile care se inregistreaza la Camera Inregistrarii de Stat obtin Numarul Unic de Stat pentru Identificare, care devine automat codul fiscal al acestuia si este pastrat in registrul electronic al agentilor economici. Institutiile fiscale si statistice folosesc informatia din registru pentru a elibera coduri fiscale si statistice, ceea ce simplifica procedura de inregistrare, care prevede numai o singura depunere a documentelor necesare de catre antreprenor la Camera de Inregistrare.

Totodata, pe parcursul anului 2004 au fost depuse eforturi semnificative intru minimizarea in continuare a costurilor financiare si de timp, suportate de antreprenori la inregistrare.

Crearea centrelor unice de depunere a cererilor si

eliberarea  actelor de inregistrare in cadrul oficiilor teritoriale a Camerei Inregistrarii de Stat, a dus la simplificarea
procedurii inregistrarii intreprinderilor dupa cum urmeaza:

Antreprenorul se prezinta la oficiul teritorial al Camerei inregistrarii de Stat de doua ori: odata la depunerea cererii de inregistrare si alta data cand primeste certificatul de inregistrare, actele de constituire si stampila intreprinderii;

Codul unic(fiscal/statistic/de inregistrare) si aprobarea denumirii intreprinderii se obtin de catre specialistul oficiilor teritoriale;

La momentul depunerii cererii pentru inregistrare antreprenorii sunt consultati de catre specialisti competenti, care perfecteaza si actele de constituire;

Se efectueaza identificarea persoanei prin sistemul ,,acces' al Registrului de Stat al populatiei intru evitarea inregistrarii unei firme fantome;

Concomitent cu depunerea cererii de inregistrare a intreprinderii se primeste si comanda pentru confectionarea stampilei (stampilelor);

Prezenta antreprenorului la registratorul de stat este strict programata cu instiintarea antreprenorului in scris a orei si zilei, in acest context au fost inlaturate randurile;Semnaturile fondatorilor - persoane fizice pe actele de constituire ale intreprinderii se autentifica de registratorul de stat, fiind evitat biroul notarial;

Procedura de inregistrare pana la crearea sistemului unei ,,singuri usi' a continut 13 etape, inclusiv Camera de inregistrare de Stat, Centrul National de Terminologie, Banca, Departamentul Statisticii si Sociologiei, Inspectoratul Fiscal etc. Ca urmare a introducerii sistemului unei ,,singuri usi', au ramas numai doua etape: Camera de Inregistrare de Stat care a unit 12 etape precedente si deschiderea contului la Banca.


Pentru a inregistra o companie este necesar de maxim 5 zile,

iar la solicitare, in regim de urgenta – 1-3 zile.


Camera Inregistrarii de Stat a conectat toate oficiile teritoriale

si regionale intr-o retea unica care functioneaza in regim ,,on-line', care a permis optimizarea si urgentarea procesului de inregistrare si post-inregistrare. A decazut necesitatea depunerii cererilor de evidenta si a prezentei antreprenorului la diferite autoritati publice, precum sunt: Inspectoratul Fiscal Principal de Stat; Biroul National de Statistica; Ministerul Afacerilor Interne al RM; Ministerul Dezvoltarii Informationale;  Banca Nationala a Moldovei etc.;

Intreprinderea si organizatia se considera constituita la momentul inregistrarii de stat.

Ca urmare a adoptarii “Legii cu privire la documentul

electronic” si semnatura digitala va fi posibil de a minimiza circuitul documentelor pe suport de hartie si trece treptat la evidenta electronica a inregistrarii intreprinderilor.

Pentru inregistrarea intreprinderilor intreprinzatorii achita o

taxa care difera de la o forma juridica de organizare a antreprenoriatului la alta si este de la 250 lei pana la 550 lei[1].

Procedura de inregistrare se afla in proces de perfectionare continua obiectivul final fiind inregistrarea electronica in regim on-line.

Informatie referitor la serviciile acordate de Camera Inregistrarii de Stat sunt indicate in anexele 3 si 4.


Obtinerea licentei


Unele genuri de activitate pot fi practicate numai in baza licentei. La etapa lansarii in faceri intreprinzatorul trebuie sa se documenteze, citind Legea privind licentierea unor genuri de activitate, nr. 451- XV din 30.07.2001, daca activitatea care doreste s-o desfasoare necesita obtinerea licentei sau nu.

Licenta pentru practicarea anumitor genuri de activitate reprezinta un act prin care se atesta capacitatea si dreptul titularului de a desfasura un anumit gen de activitate, in conditii care sa asigure calitatea si siguranta marfurilor si serviciilor.

De regula, licenta se elibereaza de Camera de Licentiere. Pentru comertul cu amanuntul si produselor alcoolice si transportul de pasageri municipal, orasenesc si al localitatii de periferie cu mijloace de transport, inclusiv taxiurile – licenta se elibereaza de Primarie. Termenul de licentiere si pretul sunt stipulate in Legea privind licentierea unor genuri de activitate.

Licenta reprezinta un formular de modelul, in care se indica:

autoritatea care o elibereaza;

seria, numarul si data eliberarii;

agentul economic: denumirea; sediul; data si numarul inregistrarii de stat, codul fiscal( in cazul unei persoane juridice); numele, prenumele, datele buletinului de identitate(seria, numarul, domiciliu) si codul fiscal( in cazul unei persoane fizice);

genul de activitate pentru care se elibereaza licenta;

conditiile de desfasurare a genului de activitate pentru care se elibereaza licenta;

termenul de valabilitate al licentei.

Termenul de valabilitate al licentei depinde de genul de activitate care se practica.


Obtinerea autorizatiilor


Pentru desfasurarea unor genuri de activitate este necesara si obtinerea unei serii de autorizatii, care legalizeaza dreptul desfasurarii activitatii selectate, precum sunt:

  • autorizatia pentru amplasarea unitatii de comert si a celei prestatoare de servicii, eliberata de Primarie, care legalizeaza amplasamentul afacerii;
  • autorizatia de la Centrul de Medicina Preventiva privind corespunderea normelor sanitare;
  • autorizatia de la Directia Situatii exceptionale cu avizul de la pompieri referitor la respectarea cerintelor antiincendiare;
  • aviz de la Inspectoratul muncii etc.
Ghid informativ a Camerei Inregistrarii de Stat, 2007.Contact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2022 - Toate drepturile rezervate -|