Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi

Protectia muncii
Qdidactic » bani & cariera » constructii » protectia muncii
Lucrare practica de absolvire - istruirea periodicaLucrare practica de absolvire - istruirea periodica


1.DESCRIEREA SOCIETATII S.C. GIULIAKAR CRAIOVA


Viziunea societatii GIULIAKAR este sa fie prezenta in fiecare autovehicol din Romania cu orice fel de produs auto sau accesoriu pe care le comercializeaza, cu scopul de a ajuta si inspira consumatorii in viata lor de zi cu zi.


S.C. GIULIAKAR este un dinamic importator si distribuitor de accesorii auto, cosmetice auto si piese auto din Romania, cu un portofoliu vast de branduri renumite, nationale si internationale.


2.INSTRUCTIUNI SSM PRIVIND EFECTUAREA INSTRUIRILOR


Conform prevederilor H.G.1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, se stabileste modalitatea de instruire a personalului astfel:

2.1.Instruirea introductiv-generala se realizeaza timp de 8 ore de catre un lucrator al servisiului intern de prevenire si se face la angajarea lucratorilor,lucratorilor detasati de la o inteprindere la alta,lucratorilor delegati.

Scopul instruirii introductiv generale este de a informa despre activitatile specifice intepriderii respective, riscurile pentru s.s.m., precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul intreprinderii in general.

In cadrul instruiri introductiv-generale se vor expune urmatoarele probleme :

legislatia de sanatate si securitate in munca ;

consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de ssm ;
riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii ;

masuri la nivelul societatii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor.

2.2.Instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv generala si are ca scop prezentarea riscurilor pentru s.s.m..Instruirea la locul de munca se face de catre conducatorul direct al locului de munca ,in grupe de maxim 20 persoane si cuprinde :

informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca ;

prevederile instructiunii proprii elaborate pentru locul de munca ;

masuri la nivelul locului de munca privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor ;

prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitati specufice locului de munca ;

demostratii si exercitii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o desfasoara.

2.3.Instruirea periodica se efectueaza de catre conducatorul locului de munca. Intervalul dintre doua instruiri periodice va fi stabilit prin instructiuni proprii si nu va fi mai mare de 6 luni.pentru personalul tehnico-administrativ intervalul dintre doua instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni.

2.4.Istruirea periodica suplimentara se efectueaza de catre conducatorul locului de munca si se executa timp de 8 ore, in preuna cu un lucrator din serviciul intern de protectie si prevenire in urmatoarele cazuri :

cand un lucrator a lipsit peste 30 de zile lucratoare ;

cand au aparut modificari ale prevederilor de securitate si sanatate in munca privind activitatile specifice locului de munca ;

la reluarea activitatii dupa accident de munca ;

la executarea unor lucrari speciale ;

la introducerea unui echipament de munca sau modificarea celui existent ;

la modificarea technologiilor existente sau a unor proceduri de lucru.

Toate categoriile de instruire se executa pe baza unor tematici, iar evidenta se mentioneaza in fisele individuale prin semnaturile celor implicati ( lucratorul, lucratorul care a instruit si cel care a verificat instruirea )

3.TEMATICA INSTRUIRII INTRODUCTIV GENERALA


3.1.Legislatia de securitate si sanatate in munca

legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca:

obligatiile angajatorilor;

obligatiile angajatilor.

H.G.1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 :

organzarea activitatii de prevenire si protectie ;

organizarea instruirii personalului

H.G. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca ;

H.G. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori ;

H.G. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor de protectie individuale la locul de munca ;

H.G. 971/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentrusemnalizarea la locul de munca ;

H.G. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea la riscurile generate de zgomot ;

Alte acte normative specifice.

3.2.Consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate

3.3.Riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice societatii

3.4. Masuri privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor.


ALEGEREA LOCULUI DE MUNCA


4.TEMATICA INSTRUIRII LA LOCUL DE MUNCA

4.1.Informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca si/sau postului de lucru ;

4.2.Prevederile instructiunilor proprii de elaborate pentru locul si/sau postului de lucru ;

4.3.Masuri la nivelul locului de munca si/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor ;

4.4.Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru ;

4.5.demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura la locul de munca si/sau postul de lucru ;

4.6.Exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie, a mijloacelor de alarmare, interventie si de prim ajutor.

5.TEMATICA INSTRUIRII PERIODICE

Nrcrt

Luna

Tema

Forma de organizare

Cine conduce

Cine participa

Timp


ObservatiiIanuarie


Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca,art.1-25.Instructiuni proprii specifice fiecarui loc de munca.


Dezbatere


Conducatorii locurilor (punctelor) de lucru

Personalul cu functii de executie(muncitorii calificati/necalificati)

120min

Procedura 1


Februarie


Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca,art.26-53.Instructiuni proprii specifice fiecarui loc de munca.

Dezbatere


Conducatorii locurilor (punctelor) de lucru

Personalul cu functii de executie(muncitorii calificati/necalificati)

120min

Procedura 2


Martie


H.G.1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006,art.1-26. Instructiuni proprii specifice fiecarui loc de munca.

Dezbatere


Conducatorii locurilor (punctelor) de lucru

Personalul cu functii de executie(muncitorii calificati/necalificati

120min

Procedura 3


Aprilie


H.G.1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006,art.52-73. Instructiuni proprii specifice fiecarui loc de munca.

Dezbatere


Conducatorii locurilor (punctelor) de lucru

Personalul cu functii de executie(muncitorii calificati/necalificati

120min

Procedura 4Mai


H.G.1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006,art.74-100. Instructiuni proprii specifice fiecarui loc de munca.

Dezbatere


Conducatorii locurilor (punctelor) de lucru

Personalul cu functii de executie(muncitorii calificati/necalificati

120min

Procedura 5


Iunie


H.G.1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006,art.101-142. Instructiuni proprii specifice fiecarui loc de munca.

Dezbatere


Conducatorii locurilor (punctelor) de lucru

Personalul cu functii de executie(muncitorii calificati/necalificati

120min

Procedura 6


Iulie


H.G.1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006,art.149-189. Instructiuni proprii specifice fiecarui loc de munca.

Dezbatere


Conducatorii locurilor (punctelor) de lucru

Personalul cu functii de executie(muncitorii calificati/necalificati

120min

Procedura 7


August


H.G.1091/2006privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca. Instructiuni proprii specifice fiecarui loc de munca.

Dezbatere


Conducatorii locurilor (punctelor) de lucru

Personalul cu functii de executie(muncitorii calificati/necalificati

120min

Procedura 8Septembrie


H.G.971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca. Instructiuni proprii specifice fiecarui loc de munca.

Dezbatere


Conducatorii locurilor (punctelor) de lucru

Personalul cu functii de executie(muncitorii calificati/necalificati

120min

Procedura 9


Octombrie


H.G.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentului de protectie. Instructiuni proprii specifice fiecarui loc de munca.

Dezbatere


Conducatorii locurilor (punctelor) de lucru

Personalul cu functii de executie(muncitorii calificati/necalificati

120min

Procedura 10


Noiembrie


H.G.355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorului.Instructiuni proprii specifice fiecarui loc de munca.

Dezbatere


Conducatorii locurilor (punctelor) de lucru

Personalul cu functii de executie(muncitorii calificati/necalificati

120min

Procedura 11


Decembre


Planul de prevenire si protectie. Instructiuni proprii specifice fiecarui loc de munca.


Dezbatere


Conducatorii locurilor (punctelor) de lucru

Personalul cu functii de executie(muncitorii calificati/necalificati

120min

Procedura 12


6.EVALUARE RISCURI

6.1.Locul de munca : Conducator auto

6.2.Procesul de munca : consta in deplasarea la institutiile statului invederea realizarii sarcinii de serviciu.

6.3.Mijloace de productie

Autotrism ;

trusa medicala ;

roata de rezerva;

combustibil si ulei.

6.4.Mediul de munca : activitatea se desfasoara atat in cabina autovehiculului cit si in spatiul exterior, circulatie pe drumurile publice, pe caile de circulatie ale societatii, garajelor, in locurile de munca solicitate. Deplasarea se executa atat pe timp de zi cit si pe timp de noapte.conducatorul lucreaza in urmatoarele conditii de mediu cum ar fi : ploi, vant, ninsori, polei, caldura excesiva, iluminat natural si artificial.

Activitatea se desfasoara la temperaturi ridicate pe timp de vara ce pot depasi valori de peste 380C, dar si temperaturi scazute, sub 00C, pe timp de iarna/anotimp rece.

6.5.Sarcina de munca

cunoasterea functionarii si exploatarii autovehiculului pe care il conduce ;

cunoasterea si respectatrea regulilor de circulatie pe drumurile publice si in incinta garajelor,parcarilor,etc ;

executa conducerea autovehiculului, fiind autorizat conform grupei de autovehicul pe care-l conduce ;

participa la efectuarea reviziilor si reparatiilor si reviziilor periodice ;

executa intretinerea zilnica si periodica a autovehiculului pe care il deserveste ;

inainte de inceperea lucrului face verificarile impuse de normele in vigoare ;

cunoaste si aplica normele specifice activitatii pe care o desfasoara ;

respecta regulamentul de ordine interioara ;

verifica buna functionare a tuturor instalatiilor cu care autovehiculul este dotat ;

pastreaza ordinea si curatenia la locul de munca.FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA

UNITATEA :

SC GIULIAKAR SRL CRAIOVA

FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA

NUMAR DE PERSOANE EXPUSE :1

DURATA EXPUNERII :8 ore/zi

LOCUL DE MUNCA :

CONDUCATOR AUTO

Echipa de evaluare: Nedelcu C-tin Marius

Consecinta maxima previzibila

Clasa de gravitate

Clasa de proba

bilitate

Nivel de

risc

Componenta

Sistemului de munca

Factorii de risc identificati

Mijloace de

productie


Factori de risc mecanic

Lovire de catre alt mijloc de transport la manevrare :in timpul rularii la traversarea caii ferate fara bariere, la stationarea pentru incarcare-descarcare,alimentare cu combustibil,depanare

Deces

Prinderea mainii decatre organele de masini in miscare la executarea reglajelor,etc

Invaliditate grad III
Deviere de la traiectoria normala, rasturnare,tamponarea autovehiculului datorita unor defectiuni tehnice sau uzurii anvelopelor,etc

Deces

Proiectare de corpuri sau particule de catre rotile altor autovehiculr, spargerea parbrizului,corpuri cazute din autovehiculele din fata aflate in miscare sau cu gabarit depasit nesemnalizat

Deces

Suprefete sau contururi periculoase

Recul lafranari bruste, deplasare pe teren accidentat lovire cu ciocanul, strivirea mainii

ITM 3-45

zileTaiere sau intepare datorita muchiilor taietoare ale sculellor sau uneltelor folosite la reparare/depanare

ITM 3-45 zile
Explozie anvelope pe timpul reglarii presiunii unflarii, aer comprimat de la locutile de munca invecinate, explozie acumulatori auto

Deces

Vibratii

Vibratii transmise sistemului muscular osos datorita functionarii motorului termic, rulare pe teren acidentat

Factori de risc termic

Arsura termica cutanata produsaprin atingerea accidentala a partilor metalice ale motorului aflat in functiune(galerie evacuare,conducte,bloc motor,aparatori).

ITM 3-45 zile

Temperatura scazuta a metalelor in anotimpul rece

ITM 3-45 zile
Facrori de risc electric

Electrocutare prin atingere directa/indirecta a echipamentelor electrice cu posibilitati de atingere a elementelor aflate sub tensiune

DecesProducerea de flacari, flame, incedii datorita defectiunilor instalatiei electrice a autovehiculului, explozia rezervorului de carburant

ITM 45-180 zile
Facrori de risc chimic

Producerea de incendii la utilizarea combustibililor, spargerea conductei de alimentare, fisurarea acumulatorului si scurgerea de electrolit

ITM 3-45 zile
Mediul de munca


Factori de risc fizic

Viroze datorate temperaturii scazute in anotimpul rece,insolatii la temperaturi ridicate

ITM 3-45 zile
Afectiuni ale organismului ca insuficienta respiratorie, deshidratare in perioadele caniculare

Deces

Curenti de aer

Viroze ,afectiuni pulmonare, reumatism datorita curentilor de aer din cauza neetanseitatii habitaclului

ITM 3-45 zile
Iluminat


Nivel de iluminare scazut la circulatia pe timp de noapte si orbire la intilnirea cu un alt vehicul, circulatie in conditii meteo nefavorabile(ceata,polei,ninsori abundente)

Deces
Calamitati naturale

Trasnet,vant,torente, grindina, alunecari de teren, avalanse, prabusiri de copaci

Deces
Sarcina de munca

Actiuni gresite

Efort static datorita pozitiei ostostatice in timpul lucrului afectiuni la colon sistem musculos si osos

ITM 3-45 zile
Efort dinamic la efectuarea penelor de cauciuc, reparatii, interventii

ITM 3-45 zile
Pozitii de lucru vicioase, fortate la mers inapoi, lucrul sub masina

ITM 3-45 zile
Solicitare a sistemului nervos-decizii dificile in timp scurt, monotonia muncii, operatii repetative sau circulatie in trafic aglomerat, conditii meteo dificile,etc

ITM 3-45 zile
Executant


Actiuni gresite

Comenzi gresite incurcare pedale acceleratie, franare, incurcari viteze, pirdere control volan, etc

DecesManevre gresite mersul in marsarier in conditii de vizibilitate redusa, in curbe, pe spatii inguste, etc

Deces

Reglari gresite la sistemul de franare, directie, pneuri cu presiune necorespunzatoare

Deces
Deplasari in zone periculoase pe suprafata cu polei, gheata, traversare de ape prin vaduri nesemnalizate, nerespectarea regulilor de circulatie privind parcarea, circulatia pe sens unic,etc

Deces
Deplasare cu pericol de cadere a soferului de la acelasi nivel (lubrifianti, gheata, apa)

ITM 3-45 zile
Efectuarea de reparatii sau lucrari neprevazute prin sarcina de muncaDeces
Omisiuni

Nerespectarea regulilor de circulatie cu autovehicule parcare, garare, timp odihna,plecare in cursa,etc

Deces


Neutilizarea mijloacelor de protectie din dotare (aparatori, semnalizare avertizare, calare numai cu cricul, neutilizarea franei de serviciu, etc)

Deces

31

a rixRI

i=1 4(5x5)+4(4x4)+14(3x3)+9(2x2) 326

Nr = ------------ = -------- ----- ------ ------------- = ------- = 3,39

31 (4x5)+(4x4)+(14x3)+(9x2) 96

a ri

7.FISA DE MASURI PROPRII


FISA DE MASURI PROPUSE : LOCUL DE MUNCA CONDUCATOR AUTO

Nr.

Crt.

LOCUL DE MUNCA- FACTOR DE RISC

NIVEL DE RISC

MASURI PROPUSE


Lovire de catre alt autovehicul la manevrarea la nivel cu cale ferata nesemnalizata si fara bariere, la stationarea pentru incarcare/descarcare, alimentarea cu combustibil, depanare pe teren


-instruire personal privind circulatia pe drumurile publice conform legislatiei in vigoare ;

-dotarea mijloacelor auto cu truse de prim ajutor si stingerea incendiilor


Deviere de la traiectoria normala, rasturnare, tamponarea autovehiculului, datorita unor defectiuni tehnice sau uzurii anvelopelor


-verificari periodice ale mijlocului auto si efectuarea reviziilor periodice conform legislatiei in vigoare ;

-efectuarea ITP-urilor ;

-exploatarea mijloacelor auto de catre personal autorizat conform cu categoria mentionata in permisul auto


Proiectarea de corpuri sau particule de catre rotile altor vehicule aflate in mers, spargerea parbrizului, corpuri cazute din autovehiculele aflate in miscare sau cu gabarit depasit nesemnalizat


--instruire personal privind circulatia pe drumurile publice conform legislatiei in vigoare ;

-verificarea autovehiculului zilnic inainte de plecarea in cursa


Manevre gresite-mersul in marsarier in condirii de vizibilitate redusa (curbe, panta, intersectii, intre autovehicule, cai ferate) in locuri inguste


--instruire personal privind circulatia pe drumurile publice conform legislatiei in vigoare ;


Deplasari stationari in zone periculoase-deplasare pe suprafata cu polei sau gheta, traversare prin ape cu vaduri nesemnalizate, nerespectarea regulilor de circulatie privind parcarea, circulatia pe sns unic,teren instabil


-instruire personal privind circulatia pe drumurile publice conform legislatiei in vigoare ;

-efectuarea inspectiilor periodice ;

-verificari periodice ale autovehiculului


Efectuarea de reparatii sau lucrari neprevazute prin sarcina de munca


-efectuarea reparatiilor, reviziilor se vor face de unitati specializate in locuri special amenajate

8.INSTRUCTIUNI PROPRII PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCA CONDUCATOR AUTO :

sa intretina si sa verifice toate instrumentele si dispozitivele pe care acesta le are in inventarul masinii ;

sa utilizeze si sa manevreze corespunzator autovehiculul din dotare ;

sa verifice functionarea corespunzatoare a instalatiei de semnalizare optica ;

sa verifice toate actele autovehiculului inainte de plecarea in cursa ;

sa verifice presiunea din pneuri precum si uzura acestora pentru a nu pune in pericol viata lui si a celorlalti participanti la trafic ;

sa verifice daca toate sistemele de siguranta functioneaza corespunzator, deasemenea sa asigure autovehiculul ce urmeaza a fi tractat ;

sa asigure calarea autovehiculului pe care-l conduce inainte de a urca pe rampa autovehiculul avariat ;

sa asigure rampele de ridicare in locasurile special amenajate ;

sa verifice daca integritatea cablului de la troliul de ridicare este cea specificata de catre producatorul acestuia ;

periodic trebuie verificata instalatia hidraulica a platformei de ridicare;

sa poarte echipamentul special atunci cand efectuiaza manevre de tractare-ridicare a altui vehicul ;

sa efectueze examenul medical ori de cate ori o cere legislatia in vigoare ;

sa efectueze examenul psihologic ori de cate ori o cere legislatia in vigoare ;

sa marchze zona in momentul in care efectueaza operatia de ridicare a unui vehicul (mai ales atunci cand situatia o cere vizibilitate redusa, pe marginea unei strazi foarte circulate, noaptea, etc) ;

sa verifice periodic nivelul la uleiul de motor, de transmisie, de directie, din instalatia hidraulica de ridicare, nivelul lichidului de frana, lichidului de racire si chiar nivelul solutie de curatat parbrizul ;

sa verifice buna functionare a aparatelor de bord si iluminarea acestuia.


9.ATRIBUTII SI RASPUNDERI IN DOMENIUL SSM ALE LUCRATORILOR

9.1.ATRIBUTII:

o      sa utilizeze corect masinile, aparatura,uneltele, dispozitivele

o      si alte mijloace de productie ;

o      sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa-l inapoieze sau sa-l depoziteze la locul destinat pentru pastrare;

o      sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelorde securitate ale echipamentelor tehnice apartinand cladirilor si sa utilizeze corect aceste dispozitive ;

o      sa comunice imediat sefilor si/sau lucratorilor desemnati despre orice situatie de munca care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea si securitatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie ;

o      sa aduca la cunostinta conducatorului locului de muncasi/sau angajatorului accidentele survenitede propria persoana ;

o      sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca simasurile de de aplicare a acestora ;

o      sa coopereze, atata timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de munca si conditiile de lucru sunt sigure si nu prezinta riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate ;

o      sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii medicali.


9.2.RASPUNDERI :

nerespectarea de catre orice lucrator a obligatiilor si masurilor stabilite cu privire la securitatea si sanatatea in munca, daca prin aceasta se creeaza un pericol grav si iminent de producere a unui accident de munca sau imbolnavire profesionala constituie infractiune si se pedepseste conform legii cu inchisoare de la un an la doi ani sau cu amenda ;

daca fapta prezentata a produs consecinte deosebite, pedeapsa poate fi inchisoare de la un an la trei ani sau amenda.


10.VERIFICAREA CUNOSTINTELOR TEST:

Testul se va realiza cu intrebari din tematica instruirii periodice, astfel:

- Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca,art.1-25.Instructiuni proprii specifice fiecarui loc de munca.

-Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca,art.26-53.Instructiuni proprii specifice fiecarui loc de munca.

H.G.1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006,art.1-26. Instructiuni proprii specifice fiecarui loc de munca.

- H.G.1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006,art.52-73. Instructiuni proprii specifice fiecarui loc de munca.

- H.G.1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006,art.74-100. Instructiuni proprii specifice fiecarui loc de munca.

- H.G.1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006,art.149-189. Instructiuni proprii specifice fiecarui loc de munca.

- H.G.1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006,art.149-189. Instructiuni proprii specifice fiecarui loc de munca.

- H.G.1091/2006privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca. Instructiuni proprii specifice fiecarui loc de munca.


H.G.971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca. Instructiuni proprii specifice fiecarui loc de munca.

- H.G.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentului de protectie. Instructiuni proprii specifice fiecarui loc de munca.

- H.G.355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorului.Instructiuni proprii specifice fiecarui loc de munca.

- Planul de prevenire si protectie. Instructiuni proprii specifice fiecarui loc de munca.


11. LISTA DOCUMENTATIEI IN DOMENIUL SSM PENTRU LUCRATORI LA LOCUL DE MUNCA

Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca:

obligatiile angajatorilor;

obligatiile angajatilor.

H.G.1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 :

organzarea activitatii de prevenire si protectie ;

organizarea instruirii personalului

H.G. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca ;

H.G. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori ;

H.G. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor de protectie individuale la locul de munca ;

H.G. 971/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentrusemnalizarea la locul de munca ;

H.G. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea la riscurile generate de zgomot ;

Alte acte normative specifice.


12.STABILIREA TIPULUI DE SEMNALIZARE

Obligatii ale conducerii persoanei juridice, respectiv ale persoanei fizice (angajatorului) :

sa sigure mijloace si dispozitive de semnalizare de securitate si sanatate adecvate locurilor de munca si situatilor periculoase si sa ia masuri pentru mentinerea acestora in stare de functionare ;

sa prevada si sa verifice existenta semnalizarii de securitate si / sau sanatate in munca adecvate locului de munca, ori de cit ori riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloace tehnice de protectie colectiva ;

sa informeze muncitorii si/sau reprezentatii acestora ;

sa asigure formarea si instruirea angajatilor.

Exista mai multe forme de semnalizare si anume :

panouri de interzicere : forma rotunda si pictograma neagra pe fond alb,bordura si banda ;

panouri de avertizare : forma triunghiulara si pictograma neagra pe fond galben, bordura neagra ;

panouri de obligativitate : forma rotunda si pictograma alba pe fond albastru ;

panouri de salvare sau de prim-ajutor : forma dreptunghiulara sau patratica si pictograma alba pe fond verde.


13.TABEL CU SISTEMELE SI DISPOZITIVELE DE PROTECTIE

Sisteme si dispozitive de protectie

AMC-aparate de masura si control

Instalatii de ventilatie

Instalatii de control noxe

Autovehiculul este prevazut pin natura lui de catre producator cu mai multe sisteme si dispozitive de protectie cum ar fi : sistemul de franare impreuna cu sistemul ABS,de directie, de iluminat, de securitate pasiva si activa, ranforsarea usilor si a intregii cabine, centuri de siguranta pretensionate ,etc

Ampermetre, voltmetre, manometre pentru presiune diferite, dispozitive necesare pentru a preveni sau inpiedica accidentarea sau ranirea conducatorului auto, diversi indicatori de la bordul automobilului care avertizeaza asupra unui potential pericol.

Instalatia de ventilatie este cea cu care este dotat autovehiculul sau mai poate fi folosita instalatia de aer conditionat atunci cind este necesar sau folosirea geamurilor deschise atunci cind este necesar.

Aceste instalatii se gasesc la statiile unde se realizeaza inspectia tehnica periodica.
14.INSPECTAREA LOCULUI DE MUNCA

14.1.Deficiente constatate :

conducatorul autovehiculului nu a verificat instalatia de iluminat ;

nu a verificat instalatia de semnalizare si acustica ;

nu a verificat instalatia de sigurantare folosita pentru tractarea vehiculelor avariate ;

nu a verificat presiunea in pneuri ;

nu a verificat nivelul la ulei, lichid de racire, etc

nu a facut curat in cabina autovehiculului.

14.2.Propuneri si masuri :

avertizarea si sanctionarea conducatorului auto atunci cand nu sunt respectate conditiile care sunt impuse acestui loc de munca ;

sanctionarea acestuia se poate face prin penalizarea din salariu cu 5% pe o perioada de o luna, iar daca deficientele constatate o data se mai repeta atuci se va aplica o penalizare cu 10% din salariu pe o perioada de trei luni consecutive ;

sa se propuna o verificare cit mai atenta a tuturor echipamentelor de lucru, precum si a instalatiilor cu care este dotata asistenta ;

sa se puna la dispozitia conducatorului auto un spatiu in incinda unitatii special amenajat pentru verificarea si testarea acestor echipamente ori de cit ori este necesar ;

Toate aceste propuneri si masuri se vor lua de comun acord cu conducatorul locului de munca, cu lucratorul desemnat si cu conducatorul unitatii(angajatorului).

14.3.Informarea angajatorului se va face de catre lucratorul desemnat imediat ce acesta a observat deficientele constatate la locul de munca si luarea masurilor in acest scop.

15.TABEL CU ECHIPAMENTELE DE MUNCA

Echipament de munca

Programarea verificarilor

Autovehiculul

Verificarea tehnica periodica care se face conform legislatie odata la 2 ani

Sistemul de tractare si ridicare

Se va verifica de cel putin odata pe saptamana sau ori de cite ori se impune

Rampele de urcare

Se vor verifica saptamanal daca au fisuri, saca sistemul de prindere pe structura platformei nu este indoit sau rupte urechile de prindere,etc

Sistemul de calare

Se verifica atit sistemul de calare folost pentru autovehiculul tractat cit si pentru cel care tracteaza, cel putin odata pe luna


16.TABEL CU ECHIPAMENT INDICIDUAL DE PROTECTIE(EIP)

Programarea verificarilor

Echipament individual de protectie

Programarea verificarilor

Salopeta alcatuita din piptar si bluza

Verificarea se va face cel putin o data la 6 luni, iar inlocuirea ori de cit ori este cazul

Haina impermeabila

Verificarea se va face o data pe an

Vesta de siguranta prevazuta cu benzi reflectorizante

Se va face o data la 6 luni

Manusi de protectie

Ori de cate ori este nevoie

Bocancii sau pantofii

Ori de cate ori este nevoie

19.PLANUL DE PREVENIRE SI PROTECTIE

Conform prevederilor art.13 lit.b) din lege angajatorul trebuie sa intocmeasca un plan de prevenire si protectie care va fi revizuit ori de cite ori intervin modificari ale conditiilor de munca, respectiv aparitia altor riscuri noi.

In urma evaluarii riscurilor pentru fiecare loc de munca se stabilesc masuri de prevenire si protectie, de natura tehnica, organzatorica, igienico-sanitara si de alta natura, necesare pentru asigurarea sanatatii si securitatii lucratorilor.

Planul de prevenire si protectie se supune analizei lucratorilor si/sau reprezentatilor lor sau comitetului de securitate si sanatate in munca, dupa caz, si trebuie sa fiesemnat de angajator.


Nr.crt.

Loc de nunca/de lucru

Riscuri evaluate

Masuri tehnice

Masuri

organizatorice

Masuri igienico-sanitare

Masuri de alta natura

Actiuni in scopul realizarii masurii

Termen de realizare

Persoana care raspunde de realizarea masurii

Observatii

Avizat CSSM Angajator
20.EVIDENTIEREA MESERIILOR CARE NECESITA AUTORIZARE

Soferi;

Motostivuitoristi/electrostivuitoristi;

Electrocaristi/motocaristi;

Cei care lucreaza la inaltime;

Electricieni;

Sudori;

Fochisti

Cei care lucreaza in locuri izolate (loc izolat inseamna acel loc unde lucratorul nu are contact cu alti lucratori timp de cel putin o ora).

Macaragiu.


21.EVIDENTA POSTURILOR CARE NECESITA EXAMENE MEDICALE SUPLIMENTARE

Aceasta evidenta a posturilor trebuie stiuta si de catre medicul de medicina muncii sau medicul societatii, acesta este obligat sa cunoasca posturile care necesita aceste examene si sa le evidentieze.in general aceste examene medicale suplimentare se fac de catre urmatorii lucratori :lucratori la inaltime, soferii, cei care lucreaza in locuri izolate, si de asemenea cei care manipuleaza anumite sarcini si cei care lucreaza cu substante periculoase.


22.EVIDENTA POSTURILOR CARE NECESITA TESTAREA APTITUDINILOR SAU CONTROLUL PSIHOLOGIC PERIODIC

In cadrul acestui punct intra urmatoarele locuri de munca :

sofer test psihologic odata pe an ;

macaragiu odata la 6 luni;

lucrator la inaltime o data la 3 luni ;

locuri izolate odata la 3 luni.23.TABEL CU SISTEMELE DE ALARMARE, AVERTIZARE, SEMNALIZARE DE URGENTA SI SISTEME DE SIGURANTA


Nr.crt.

Sistemele de alarmare

Sistemele de avertizare

Semnalizarea de urgenta

Semnalizarea sistemelor

de siguranta24.CERCETAREA UNUI ACCIDENT

Inainte de cercetarea unui accident se realizeaza comunicarea acestuia care cuprinde urmatoarele etape:

angajatorul :denumire, adresa, telefon ;

locul producerii evenimentului ;

data, ora, numele si prenumele victimei, date personale ;

imprejurarile si cauzele prezumtive, consecintele;

nunele si functia persoanei care comunica, data:

unitatea sanitara la care a fost internata victima.

Cercetarea evenimentelor:

Scop: stabilirea imprejurarilor si a cauzelor

Angajator: incapacitatea temporara de munca comisie de cercetare

ITM: invaliditate evidenta, deces, colective, incidente periculoase, persoane disparute, angajatori PFI

Inspectia muncii: colective, avarii, explozii

Autoritatea de sanatate publica: suspiciuni boli profesionale sau boli legate de profesie

Dosarul de cercetare trebuie sa contina urmatoarele informatii:

opisul actelor aflate in dosar

procesul verbal de cercetare

schite si fotografii insotite de explicatii

declaratiile victimei, martori

copie certificat constatator activitate

copie fise de expunerea la riscuri profesionale

copie contract individual de munca

copie fisa instruire individuala SSM

copie certificat medical

act emis de unitatea sanitara

copie proces verbal politia rutiera in situatia unui accident de circulatie

file numerotate, semnate de comisie si stampilate

numar total de file pentru fiecare document mentionat in opis

paginile (spatiile) libere barate

schite

declaratiile model scrise si tehnoredactate

5 zile termen de finalizare - inaintare ITM

avertizare ITM in cel mult 7 zile

cercetare necorespunzatoare / completare sau refacere in 5 zile

dosar 1 exemplar, proces verbal cercetare si FIAM in cite 3 exemplare sau mai multe dupa caz


Dosar de cercetare dupa caz:

copie autorizatie activitate, diploma victima

expertiza tehnica

documentatia din care reiese indeplinirea indatoririlor de serviciu

adrese prelungire termen de cercetare

act medical diagnostic la internare/externare

proces verbal si FIAM


Procesul verbal de cercetare

data incheierii PV

numele persoanelor in cauza si in ce calitate efectueaza cercetarea evenimentului

perioada de timp si locul in care s-a efectuat cercetarea

obiectul cercetarii

data si ora producerii evenimentului

datele de identificare a angajatorului la care s-a produs evenimentul, numele reprezentantului sau legal

datele de identificare a accidentatului/accidentatilor

caracterul accidentului

angajatorul care inregistreaza accidentul de munca sau incidentul periculos

masuri dispuse pentru prevenirea altor evenimente similare si persoanele responsabile pentru realizarea acestora

termenul de raportare la inspectoratul de munca privind realizarea masurilor prevazute

numarul de exemplare in care s-a incheiat procesul verbal de cercetare si repartizarea acestora

numele si semnatura persoanei/persoanelor care a/au efectuat cercetarea

avizul inspectorului sef adjunct de securitate si sanatate in munca

viza inspectorului sef / inspectorului general de stat


25.EVIDENTE ALE SERVICIULUI INTERN DE PREVENIRE SI PROTECTIE DIN UNITATE

registrul unic de evidenta a accidentatilor

registrul unic de evidenta a incidentelor periculoase

registrul unic de evidenta a accidentelor usoare

registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca ce au ca urmare ITM mai mare de 3 zile de lucru

Evidenta activitatea de prevenire:

fisa de evaluare a riscurilor

planul de prevenire

istructiuni proprii SSM

documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul SSM

tematici pentru toate fazele de instruire

fise individuale de instruire si fise de instruire colective

program de instruire-testare la nivelul unitatii

plan in caz de pericol grav si iminent

evidenta zonelor cu risc ridicat si specific

planul privind stabilirea tipului de semnalizare SSM

evidenta meseriilor si profesiilor care necesita autorizare precum si a documentatiilor in baza carora s-au emis autorizatiile

evidenta posturilor care necesita examene medicale suplimentare

procese verbale cu verificarea echipamentelor de munca

echipamente de munca utilizate in exteriorul unitatii insotite de dovada referitoare la ultima verificare

buletine de verificare prize de pamant si continuitati

buletine de incercari

fise de securitate a substantelor utilizate si depozitate

fise tehnice si tehnologice

autorizatii de lucru, de serviciu, propria raspundere

proiecte de executie, zonarea instalatiilor si a echipamentelor electrice

lista EIP pe posturi de lucru

program de verificari

dosar cercetare evenimente

procese verbale control ITM

conventii in domeniul SSM cu alti angajatori

fisa postului atributii in domeniul SSM

regulament de ordine interioara

necesar mijloace materiale pentru desfasurarea activitatii de prevenire

organizarea serviciului intern de prevenire si protectie decizie, atributii, organizare, structura, etc

contractul colectiv de munca

informatii transmise la ITM

servicii specializate in caz de urgenta telefoane afisate la loc vizibil

declaratii de conformitate EIP si echipamente de munca

registre de evidenta AM, incidente, accidente usoare, proces verbal cercetare boli profesionale (B.P.)

26.RAPORTARI LA ITM

Prezentarea raportarilor care se intocmesc:

informare ITM privind modul de solutionare a masurilor dispuse

la ITM cu cel putin 5 zile inaite de intrunirea CSSM ordinea de zi

la ITM in termen de 10 zile de la intrunirea CSSM procesul verbal incheiat si raportul anual avizat de membrii CSSM

informarii ITM asupra nerespectarii prevederilor legale

notificare la ITM cu privire la activitatile in care lucratorii sunt expusi sau sunt susceptibili a fi expusi la pulbere degajata din azbest sau din materiale cu continut ridicat de azbest

planul de lucru pentru lucrarile de demolare ori de indepartare a azbestului sau materiale cu continut de azbestContact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2022 - Toate drepturile rezervate -|