Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Contracte


Qdidactic » bani & cariera » contracte
ContractContract


Contract

Nr . ./ . . .

Intre subsemnatii:

GENERAL ELECTRONIC, avand sediul in . . Canada , reprezentata prin . , in calitate de . , denumita in continuare ,, licentiator", pe de o parte si

INVEST S.A . ., avand sediul in . Romania,reprezentata prin . , in calitate de . denumita in continuare "licentiat", pe de alta parte , a fost incheiat urmatorul contract:Art.1. obiectivul contractului
Acordarea licentiatorului de catre licentiat a licentei privind dreptul de productie , utilizare si vanzare a : , numite in continuare ,, marfuri ''.

Parametrii tehnici ai marfurilor , care vor fi produse conform brevetului licentiatorului, sunt prezentati detaliat in anexa nr.1 la contract.Licentiatorul va livra si documentatia de executie si utilizare a marfurilor , inclusiv instructiunile de receptie , montaj, punere in functiune, exploatare si intretinere,proiectele, standardele si normele uzuale, prevazute in anexa nr.2 la contract, denumite in continuare ,, documentatie tehnica '' .


Art.2. Definirea unor termeni


2.1. Teritoriul contractual este format din urmatoarele tari : . . . . .

Licentiatul are drept de vanzare a marfurilor produse pe baza licentei numai in acest teritoriu.

2.2. Dreptul exclusiv acordat licentiatului presupune ca numai acesta poate produce , utiliza si vinde marfurile in teritoriul contractual.

2.3 .Marfurile care urmeaza a fi produse pe baza licentei sunt rezultatul conceptie licentiatorului si a dreptului sau de proprietate industriala.Licentiatorul dispune legal si liber de brevetul , secretele de fabricatie si de intrrgul know-how privind producerea si utilizarea marfurilor.Art.3. Drepturile si obligatile Licentiatorului


3.1. Licentiatorul se oblige sa livreze licentiatului par avion , pana la data de . . Documentatia tehnica necesara producerii si utilizarii marfurilor, specificata in anexa nr.2 la contract, in limba engleza, in doua exemplare.

Conditia de livrare a documentatie tehnice este CIP, conform INCOTERMS 2000.

Aceasta documentatie nu este limitativa.

Licentiatul este indreptatit sa verifice, inaintea asimilarii in fabricatie a marfurilor, daca documentatia tehnica primita completa si adecvata .Daca Licentiatul considera necesar, el poate solicita Licentiatorului documentatia tehnica suplimentara de care are nevoie pentru producerea marfurilor.

Licentiatorul este obligat in termen de 30 de zile de la primirea solicitarii Licentiatului sa analizeze impreuna cu acesta necesitatea suplimentarii documentatiei tehnice, urmand ca in acelasi interval sa livreze documentatia ceruta ( daca este cazul).

Plata tuturor cheltuielilor din teritoriul contarctul pentru documentatia tehnica primita intra in sarcina Licentiatului.

3.2. Licentiatorul isi va inregistra in teritoriul contractual, in numele si pe cheltuiala sa, brevetul de inventie care protejeaza dreptul de productie, utilizare si vanzare acordat Licentiatului, in conformitate cu prevederile legale din teritoriul contractual.

3.3 Licentiatorul il va apara pe licentiat impotriva oricarei reclamatii sau pretentii din parte unui tert privind incalcarea drepturilor acestuia in legatura cu inregistrarea brevetului, a documentatiei, marcii, numelui de comercializare sau a proprietatii industriale, care sa fi fost protejate in favoarea sa la data incheierii contractului, in tara Licentiatorului sau a LICENTIATULUI.

Obligatia preluarii apararii inceteaza insa in cazul utilizarii brevetului astfel decat in scopul mentionat in contract.

In cazul unor reclamatii depuse sau a unor actiuni intreprinse impotiva Licentiatului datorita cauzelor mentionate mai sus,Licentiatorul va trebui sa fie notificat cu promptitudine asupra acestei situatii sis a preia in sarcina sa toate demersurile pentru stingerea litigiului respective sau a oricarui litigiu care ar putea aparea din aceste cauze.

Licentiatul trebuie sa se abtina de la orice actiune care ar putea prejudicia demersurile sau reglementarea litigiului, pana la solutionarea acestuia de catre Licentiator.

Licentiatorul se angajeaza sa suporte toate eventualele daune,compensatii,prejudicii si cheltuieli la plata carora Licentiatul ar putea fi obligat din motivele aratate mai sus.

La randu sau ,Licentiatul va trebui ca, la solicitarea Licentatorului, sa acorde toata asistenta necesara in vederea constatarii oricarei astfel de reclamatii, urmand sa fie compensat de catre Licentiator pentru toate cheltuielile necesitate de aceasta asistenta.

3.4. Pe toata durata valabilitatii prezentului contract Licentiatorul nu va putea acorda unor terte persoane aceleasi drepturi ca si Licentiatului, in teritoriul contractual, daca nu l-a avizat in mod corespunzator pe acesta din urma asupra retragerii dreptului de productie, utilizare si vanzare, conform art.14.1. de mai jos.

3.5.Licentiatorul va pune la dispozitia Licentiatului gratuit, pe durata contractului, toate perfectionarile si / sau modificarile brevetabile sau nu, aduse atat de el cat si de subfurnizorii sai marfurilor, precizandu-i Licentiatului si conditiile de aplicarea lor.

Livrarea documentatiei tehnice complete pentru aceste perfectionarii si/sau modificarii va fi efectuata in maximum 45 de zile de la dat introducerii lor in productia de serie a Licentiatorului, respectiv dupa ce au fost testate de acesta.


Licentiatorul il va informa pe Licentiat si asupra perfectionarilor si modificarilor aflate in studiu sau pe care el are intentia sa le dezvolte , astfel incat aplicarea efectiva a acestora sa poata fi realizata si de catre LICENTIAT in cel mai scurt timp posibil, dupa introducerea lor in productie la LICENTIATOR.

Aceleasi obligatii mentionate mai sus sunt valabile si pentru LICENTIAT (reciprocitate).


Art.4. Drepturile si obligatiile Licentiatului

4.1. Licentiatul are dreptul exclusiv de productie, utilizare si vanzare a marfurilor, pe toata durata valabilitatii acestui contract, in conditiile prevazute prin contract.

Dupa terminarea contractului LICENTIATUL va putea folosi dreptul de productie, uitlizare si vanzare gratuit, fara nici o ingradire.

4.2.LICENTIATUL se obliga sa nu transmita dreptul de productie, utilizare si vanzare obtinut prin acest contract unui tert, fara acordul prealabil al LICENTIATORULUI si sa pastreze secretul asupra documentatiei tehnice si informatiilor privind fabricatia marfurilor.Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright