Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Contracte


Qdidactic » bani & cariera » contracte
Decizie - modelDecizie - model


SC . . . . . . . . .

CIF: . . . . . . .

Str

D E C I Z I E

Nr. . . . din . . . . . .


Dna. reprezentant legal al persoanei juridice SC . . . . . . .. SRL, in baza prerogativelor acordate de Legea nr. 1990 privind societatile comerciale, republicata:

avand in vedere prevederile Regulamentului intern cu privire la regulile de disciplina a muncii in Societate si raspunderea ce revine salariatilor in cazul nerespectarii acestora;

avand in vedere ca salariatul (-a) a luat la cunostinta la data de .. conform Contractului individual de munca de obligatiile ce-i revin in acest sens;

luand in considerare ca la data de .. salariatul (-a) a savarsit abaterea disciplinara constand in neprezentarea la locul de munca;

avand in vedere ca prin fapta savarsita s-au incalcat prevederile Art. H.1, cap.M, pct.2 din Codul Muncii;

avand in vedere ca cercetarea disciplinara prealabila nu s-a putut efectua, deoarece, desi a fost convocat in scris conform Adresa nr / trimisa cu recipisa postala nr /  salariatul nu s-a prezentat la data, ora si locul fixat, neinvocand un motiv obiectiv in acest sens;prevederile Art. 61 lit. a) din Codul Muncii si ale legislatiei muncii in vigoare,


DECID:


Art. 1 Incepand cu data de . inceteaza contractul individual de munca al salariatului in baza prevederilor Art. 61 lit. a) din Codul Muncii (disciplinar).


Art. 2 Departamentul/Serviciul Resurse Umane si Serviciul Financiar-Contabil vor duce la indeplinire prezenta decizie.


Art. 3 Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta, la Instanta judecatoreasca competenta.


Art. 4 Cu prezentarea a 1 ex. la I.T.M. al mun. Bucuresti - Evidenta Muncii.(nume si prenume)


(functie)

L.S.


(semnatura)


Dovada comunicarii:

Data  . . . . . .(semnatura salariatului)

sau confirmare de primire-data postei

Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright