Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi
Economie


Qdidactic » bani & cariera » economie
Intrebari analiza economico-financiara - grileIntrebari analiza economico-financiara - grile


INTREBARI ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA - GRILE


1. In ce ordine are loc asezarea factorilor in relatiile de cauzalitate pentru aplicarea metodei    substiturilor in lant?

a. factorii de structura, cantitativi, calitativi

b. factorii cantitativi, de structura, calitativi

c. factorii calitativi, de structura, cantitativi

d. factorii de structura, calitativi, cantitativi

e. factorii cantitativi, calitativi, de structura

ANS:B


2. Ce metoda se foloseste pentru analiza daca intre elementele fenomenului studiat exista relatii de tip determinist de natura sumei si/sau diferentei?

a. calitativa

b. substituirilor in lant

c. cumulativa

d. exaustiva

e. balantiera


ANS:E


3. Ce metoda se foloseste pentru analiza daca intre elementele fenomenului studiat exista relatii de tip determinist de natura produsului sau raportului?

a. calitativa

b. substituirilor in lant

c. cumulativa

d. exhaustiva

e. balantiera


ANS:B


4. Cum se numeste productia obtinuta si destinata livrarii, care cuprinde valoarea produselor finite si a semifabricatelor destinate vanzarii, valoarea lucrarilor executate si a serviciilor prestate?

a. productia exercitiului

b. productia la terti

c. productia marfa fabricata

d. productia de marfa si servicii

e. productia in curs de livrare


ANS:C


5. Ce exprima raportul dintre cifra de afaceri si valoarea productiei marfa fabricate ?

a.

modificarile de productivitate

b.

modificarile intervenite in stocurile de produse finite

c.

cresterea datoriilor la furnizori

d.

modificarile intervenite in stocurile de materii prime

e.

modificarile intervenite in stocurile de consumabile


ANS:B

6.Ce evidentiaza raportul dintre valoarea adaugata si valoarea productiei exercitiului ?

a. reducerea numarului de salariati

b. cresterea cheltuielilor de intretinere

c. reducere/cresterea stocurilor de produse finite

d. reducere/cresterea ponderii cheltuielilor materiale

e. modificarea pretului de vanzare cu amanuntul


ANS:D


7.Cum se determina gradul de utilizare a capacitatii de productie pentru o intreprindere ?

a.

raportul intre numarul de salariati si capacitatea de productie

b.

raportul intre cifra de afaceri si valoarea activelor

c.

raportul intre cifra de afaceri si capacitatea de productie

d.

raportul intre capacitatea de productie si pasive

e.

raportul intre productia realizata si capacitatea de productie


ANS:E


8. Ce reprezinta raportul intre vanzarile proprii ale unui produs si totalul vanzarilor aceluiasi produs pe o piata oarecare?

a.

cota de TVA

b.

cota globala de piata

c.

cota de participare la profit

d.

cota de piata neacoperita

e.

cota de vanzari neonorate


ANS:B


9.Ce se intampla la calculul cifrei de afaceri cu veniturile financiare si cele extraordinare?

a.

se includ neaparat

b.

se includ in cote diferite

c.

se includ doar veniturile financiare

d.

se includ doar veniturile exceptionale

e.

nu se includANS:    E

10.Cum se numeste raportul intre productia marfa fabricata si numarul mediu de salariati?

a. randamentul muncii

b. salariu mediu pentru un salariat

c. productivitatea muncii

d. eficienta activelor fixe

e. randamentul activelor circulante


ANS:C


11.Cum se mai numeste produsul intre pretul de vanzare fara TVA si cantitatea de produse vandute ?

a.

productie livrata si neincasata

b.

productie neterminata

c.

cifra de afaceri realizata

d.

cifra de afaceri nerealizata

e.

productia marfa fabricata


ANS:C


12. Ce se obtine daca din productia globala a exercitiului se scad consumurile intermediare respectiv cheltuielile cu materialele?

a.

taxa pe valoarea adaugata

b.

profitul net

c.

profitul brut

d.

valoarea adaugata

e.

cifra de afaceriANS:    D


13. Cum se numeste raportul intre cifra de afaceri si productia exercitiului ?

a. stocul de productie

b. gradul de valorificare a productiei

c. gradul de valorificare a cifrei de afaceri

d. cota globala de piata

e. productivitatea muncii


ANS:B


14. Definiti cifra de afaceri

a. veniturile din exploatare si financiare

b. suma totala a veniturilor din vanzarea marfurilor si produselor intr-o perioada determinata

c. suma totala a veniturilor din prestari de servicii

d. productia livrata din activitatea de baza

e. suma banilor rulati prin cont


ANS:B


15. Daca Vp reprezinta vanzarile proprii ale unui produs, iar V reprezinta vanzarile totale de pe piata ale acelui produs, atunci raportul Vp/V reprezinta:

a. gradul de valorificare a productiei

b. cota globala de piata

c. profitul brut

d. stocurile de produs

e. nevoia de fond de rulment


ANS:B16. La baza determinarii carui coeficient din analiza economico-financiara sta principiul necompensarii unor nerealizari la unele sortimente cu depasirile inregistrate la alte sortimente?

a. Ks – coeficientul de sortiment

b. Kst – coeficientul de structura

c. K    – coeficientul de exploatare

d. Kn – coeficientul de nomenclatura

e. Kr   – coeficientul de ritmicitate


ANS:A


17. Daca coeficientul de sortiment Ks = 1 si coeficientul de structura Kst<1 atunci……..

a. programul de fabricatie a fost realizat la toate sortimentele in proportie de 100%

b. programul de fabricatie a fost realizat la toate sortimentele, dar in proportii diferite

c. programul de fabricatie nu a fost realizat la nici un sortiment

d. programul de fabricatie a fost realizat si depasit la toate sortimentele in proportii egale

e. programul de fabricatie nu a fost realizat


ANS:B


18. In cazul analizei factoriale a cheltuielilor variabile la 1000 lei cifra de afaceri, in ce ordine sunt factorii de influenta ?

a. pretul de vanzare, costul pe produs, structura productiei vandute

b. costul pe produs, pretul de vanzare, structura productiei vandute

c. structura productiei vandute, pretul de vanzare, costul pe produs

d. structura productiei vandute, costul pe produs, pretul de vanzare

e. pretul de vanzare, structura productiei vandute, costul pe produs


ANS:C


19. Definiti costul marginal

a. Costul inregistrat la marginea sectiei de productie

b. Costul ultimei unitati de produs produse

c. Profitul unei unitati aditionale dintr-un produs

d. Costul unei unitati aditionale dintr-un produs

e. Amortizarea unei unitati aditionale dintr-un produs


ANS:D


20.Cum se determina rezultatul exploatarii?

a.

venituri din exploatare – cheltuieli de exploatare

b.

venituri din exploatare + cheltuieli de exploatare

c.

venituri totale – cheltuieli totale

d.

venituri din exploatare – cheltuieli de exploatare + profit brut

e.

venituri din exploatare – cheltuieli de exploatare – amortizare


ANS:A


21. Cum se determina rezultatul current al exercitiului?

a. rezultatul exploatarii - rezultatul financiar

b. profitul brut – profitul net

c. rezultatul exploatarii + rezultatul financiar

d. rezultatul precedent al exercitiului – cota de impozit pe profit

e. rezultatul exploatarii + rezultatul financiar + rezultatul exceptional


ANS:C


22.Cum se numeste partea din capitalul permanent destinata si utilizata pentru finantarea activitatii curente de exploatare a unei societati comerciale?


a.

credit de lucru

b.

fond de rulment

c.

nevoia de fond de rulment

d.

trezorerie neta

e.

capialul propriuANS:    B


23. Cum se numeste proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma in bani ?


Proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma in bani defineste notiunea de:


a.

solvabilitate patrimoniala

b.

lichiditate imediata

c.

lichiditate patrimoniala

d.

solvabilitate generala

e.

credibilitate generalaANS:    C24. Definiti solvabilitatea.

a. capacitatea firmei de a-si achita datoriile la scadenta (de a acoperi datoriile totale)

b. capacitatea firmei de a-si transforma activele in disponibilitati

c. capacitatea firmei de a-si onora obligatiile fata de stat

d. capacitatea firmei de a plati furnizorii de materiale

e. capacitatea firmei de a-si onora obligatiile bancare


ANS:A


25. Cum se determina trezoreria neta?

a. fond de rulment + necesar de fond de rulment

b. trezoreria de activ + trezoreria de pasiv

c. fond de rulment – necesar de fond de rulment

d. fond de rulment – datorii pe termen scurt

e. active totale – datorii totale


ANS:C


26. Ce rezulta daca indicele salariului mediu este mai mic decat indicele productivitatii muncii?

a. consecinte nefavorabile ale utilizarii timpului de munca

b. cresterea cheltuielilor de exploatare pe seama salariilor

c. cresterea cheltuilelilor variabile cu salariile la 1000lei cifra de afaceri

d. ineficienta consumului de munca vie

e. sporirea eficientei utilizarii factorului munca


ANS:E


27. Ce se determina pe baza relatiei “Valoare adaugata/Cifra de afaceri”?


a. contributia factorului uman la formarea cifrei de afaceri

b. gradul de folosire a capacitatii de productie

c. contributia factorului uman la formarea valorii adaugate

d. gradul de integrare pe verticala

e. gradul de valorificare a productiei fabricate


ANS:D


28. Ce actiuni presupune realizarea delimitarii obiectului analizei ca etapa a analizei activitatii economice?

Identificarea anumitor fapte,fenomene,rezultate care se exprima sub forma indicatorilor economico-financiari. Delimitarea obiectului se face in timp si spatiu, calitativ si cantitativ, cu ajutorul anumitor metode de de evaluare si calcul.


29. Care sunt indicatorii potentialului tehnico-economic?

A. indicatori ai capacitatii de productie;

B. indicatori ai capacitatii de cercetare;

C. indicatori ai rezultatelor economico -financiare;

D. indicatori ai potentialului financiar;

E. indicatori ai potentialului uman.


a) A, B, C;

b) A, C, E;

c) A, B, E;

d) A, D, E


ANS :E


30. Ce presupune generalizarea sau evaluarea rezultatelor ca metoda calitativa utilizata in anliza economico-financiara a agentilor economici?

Urmareste esenta fenomenelor,caracteristicilor sale fundamentale

Metoda reuneste intr-un ansamblu coerent concluziile reiesite din

studiul factorial-cauzal al fenomenelor, retinandu-se aspectele esentiale

pentru fundamentarea deciziilor firmei.

Astfel, generalizarea se realizeaza in:

raportul de analiza;

studiile de fezabilitate si evalua


31. Ce reprezinta cifra de afaceri din activitatea de baza?

CA reprezinta veniturile totale provenite din operatiuni comerciale ale unei firme intr-o perioada determinate: vinzari de bunuri, marfuri, produse, contravaloarea lucrarilor executate, serviciile prestate, venituri din redevente, locatii de gestiune, chirii32. Cum se numeste raportul dintre productia marfa fabricata si valoarea medie a mijloacelor fixe


productive?

Randamentul mijloacelor fixe direct productive33. Ce reprezinta nevoia de fond de rulment?

a. partea din activele circulante care trebuie finantata din fondul de rulment

b. acea parte a capitalului propriu care finanteaza activitatea curenta

c. acea parte a capitalului propriu care finanteaza activele imobilizate

d. acea parte a capitalului permanent ce depaseste valoarea activelor imobilizate si

este destinata finantarii activelor circulante

e. excedentul activelor circulante peste valoarea datoriilor pe termen lung


ANS:A


34. Cand se utilizeaza metoda substituirilor in lant?

a. cand intre factorii de influenta exista relatia matematica de produs sau raport;

b. cand intre factori este relatia de aditivitate.

a.

a;

b.

b;

c.

a,b.

ANS:A


35. Ce exprima raportul dintre cifra de afaceri si valoarea productiei marfa fabricate?


a. modificarile de productivitate
b. modificarile intervenite in stocurile de produse finite
c. cresterea datoriilor la furnizori
d. modificarile intervenite in stocurile de materii prime
e. modificarile intervenite in stocurile de consumabile


ANS: B


36. Ce reprezinta valoarea adaugata?

Valoarea adaugata se defineste ca fiind:

a. plusul de incasari din vanzarile firmei

b. diferenta dintre productia exercitiului si cheltuielile totale

c. cresterea (plusul) de bogatie obtinuta prin activitatea tehnico-productiva a firmei

d. volumul total de activitate al firmei

e. diferenta dintre veniturile de exploatare si cheltuielile de exploatare


ANS:C


37. Ce reprezinta coeficientul de sortiment Ks=1 in aceasta situatie?


arata o indeplinire a programelor de fabricatie


38. De cine este influentat salariul mediu orar?


sub influenta unor factori generali, cum ar fi

: a) cresterea cheltuielilor pentru formareasi perfectionarea fortei de munca

b) sporirea productivitatii muncii mai repede decat sporirea salariului mediu;

c) raportul dintre cererea si oferta de munca;

d) raportul dintre sindicate si patronat;

e) politica activa in domeniul fortei de munca.


39. La ce se refera solvabilitatea unui agent economic?


a. capacitatea firmei de a-si achita datoriile la scadenta
b. capacitatea firmei de a-si transforma activele in disponibilitati
c. capacitatea firmei de a-si onora obligatiile fata de stat
d. capacitatea firmei de a plati furnizorii de materiale
e. capacitatea firmei de a-si onora obligatiile bancare


ANS: A


40. Ce arata raportul dintre valoarea adaugata si valoarea productiei exercitiului ?

Raportul dintre valoarea adaugata si valoarea productiei exercitiului evidentiaza:

a. modificarea consumurilor provenite de la terti;

b. situatia favorabila este cand valoarea acestui raport este mai mare sau egala cu 1;

c. situatia favorabila este cand valoarea acestui raport este mai mare sau egala cu 10.

a. a,b ;

b. a,b,c;

c. a,c

d. c.

ANS:A


41. Gradul de integrare pe verticala, utilizat in analiza diagnostic a valorii adaugate se calculeaza ca raport intre?.


raportul VA/CA (sau la valoarea productiei)], furnizand informatii despre progresul

sau regresul activitatii firmei.


42. Ce reprezinta rata rentabilitatii economice?

Gradul in care capitalul permanent sau capitalul propriu aduce profit


43. Gradul de folosire a fondului de timp disponibil se calculeaza ca raport intre:…….?


Este calculat la nivelul fiecarui echipament sau la nivelul intregului potential tehnic , cu relatia:        timpul efectiv lucrat al utilajelor / fondul de timp maxim disponibil al utilajelor


44. Prin ce se caracterizeaza factorii calitativi care influenteaza fenomenele si procesele economice?


indicatori cantitativi sau de volum, caracterizeaza marimea activitatii economice45.Cum se realizeaza analiza diagnostic?


Analiza economico-financiara are ca obiectiv major realizarea unui

diagnostic financiar. Ratiunea efectuarii unui diagnostic al performantelor

firmei poate avea la baza fie situatia in care aceasta are

disfunctionalitati, fie situatia ei este buna, dar se doreste imbunatatirea sa.

Analiza diagnostic nu se margineste la radiografierea si aprecierea

starii diferitelor fenomene, ci formeaza o parte din managementul

strategic46. Ce reprezinta situatia fluxurilor de trezorerie?

este o situatie financiara care arata modul in care schimbarile in bilant si conturile de venituri afecteaza numerar si echivalente de numerar


47. Cum se numeste indicatorul calculat pe baza raportului :

a) gradul de folosire a capacitatii de productie;

b) gradul de integrare pe verticala;

c) gradul de valorificare a productiei fabricare;

d) gradul de integrare pe orizontalaANS:C

48.Cum se numeste indicatorul calculat pe baza raportului :

Gradul de inzestrare tehnica a muncii


49.Cum se numeste indicatorul calculat pe baza raportului :Productivitatea muncii


50.Ce arata indicatorul numar maxim de salariati?


51.Ce se intampla cu veniturile financiare si extraordinare la calculul cifrei de afaceri?

Nu se iau in calcul


52.Cum se determina indicatorul ‘‘gradul de utilizare a capacitatii intreprinderii’’?

gradul de utilizare a capacitatii de productie = (Volumul productiei / Capacitate) * 100

(Qf/K)x100


53. Cum se determina valoarea adaugata?

VA=cheltuieli cu personalul+impozite si taxe+dobanzi+dividente+amortizare+profit reinvestit

1Metoda sintetica: VA=Qe-M(consumuri intermediare)

2Metoda aditiva de repartitie


54. Ce reprezinta cifra de afaceri minima?

Suma vanzarilor care permit acoperirea cheltuielilor variabile aferente si a tuturor cheltuielilor fixe ale firmei.Este nivelul incasarii de la care firma incepe sa devina profitabila


55. Dupa sursele lor de provenienta, informatiile se pot grupa in doua mari categorii:……?

Interne si economice


56. Dupa caracterul lor in cadrul unei relatii cauzale, factorii pot fi ……..?

Cantitativi,de structura,calitativi


57.Cum se impart cheltuielile dupa continut?

Cheltuieli materialele si cheltuieli cu salariile


58. Cum se impart cheltuielile dupa modul de identificare si repartizare pe purtatori de cheltuieli?

Costuri directe si costuri indirect


59. Cum se numeste partea din capitalul permanent destinata si utilizata pentru finantarea activitatii curente de exploatare a unei societati comerciale ?

datorii pe termen mediu si lung sau fond de rulment


60. La ce se refera solvabilitatea unui agent economic?

La capacitatea agentului economic de a-si achita datoriile la scadenta;

Sau Solvabilitatea unei firme presupune:

a.

capacitatea firmei de a-si achita datoriile la scadenta;

d.

capacitatea firmei de a plati furnizorii de materiale;

b.

capacitatea firmei de a-si transforma activele in disponibilitati;

e.

capacitatea firmei de a-si onora obligatiile bancare.

c.

capacitatea firmei de a-si onora obligatiile fata de stat;ANS:A

 


61. Cum se determina rata rentabilitatii financiare?

Rf=Pn / Kp x100 Pn=profit net Kp=capital propriu

(Profitul net/ capital propriu) x 100


62. Rata rentabilitatii financiare este influentata de urmatorii factori directi, in urmatoarea ordine :……? 1. modicarea eficientei activului total, 2. modificarea factorului de multiplicare, 3. modificarea ratei de rentabilitate

63. In categoria factorilor externi care pot influenta cifra de afaceri se remarca……

Concurenta

Evolutia nevoilor clientului

Legislatia economic-financiara


64. In categoria factorilor interni care pot influenta cifra de afaceri se remarca:………..

Gradul de cunostere al nevoilor

Forta de vanzare

Factori comerciali

Factori tehnici


65. Conceptual cifra de afaceri poate fi abordata ca………

a. productia livrata din activitatea de baza

b. productia marfa vanduta si incasata din activitatea de baza si alte activitati

c. incasari din vanzari de marfuri si produse

d. suma totala a veniturilor din vanzarea marfurilor si produselor intr-o perioada determinata

e. veniturile din exploatareANS:D

66. Ce reflecta urmatoarea relatie

a) legatura dintre ritmul finalizarii productiei si ritmul productiei exercitiului ;

b) relatia dintre ritmul livrarilor si ritmul fabricatiei ;

c) variatia gradului de prelucrare a consumurilor provenite de la terti.Ans:C

67.Ce reflecta urmatoarea relatie

a. legatura dintre ritmul finalizarii productiei si ritmul productiei exercitiului;

b. valoarea indicatorului mai mare sau egala cu 1 indica o situatie normala desfasurarii activitatii intreprinderii;

c. valoarea indicatorului mai mare sau egala cu 10 indica o situatie normala desfasurarii activitatii intreprinderii.

a. a,b,c ;

b. a

c. b,c

d. c.ANS :B


68. Ce reflecta urmatoarea relatie

a. relatia dintre ritmul livrarilor si ritmul fabricatiei;

b. situatia favorabila este cand valoarea acestui raport este mai mare sau egala cu 1;

c. situatia favorabila este cand valoarea acestui raport este mai mare sau egala cu10.

a.

a

b.

c;

c.

a,b,c;

d.

a,c.ANS:A


69.Ce reprezinta raportul dintre valoarea adaugata si productia exercitiului?


a.

reducerea numarului de salariatib.

cresterea cheltuielilor de intretinere

c.

reducere/cresterea stocurilor de produse finite

d.

reducere/cresterea ponderii cheltuielilor material

e.

modificarea pretului de vanzare cu amanuntulANS: D


70. Ce reprezinta raportul dintre productia marfa fabricata si productia exercitiului ?

Surprinde evolutia stocurilor de productie neterminata precum si a consumului intern


71.Definiti productia exercitiului

Reprezinta volumul total al activitatii productive intr-o perioada de timp determinata.Este formata din productia vanduta,productia stocata si productia imobilizata


72. Definiti productia marfa fabricate.

Productia marfa fabricata (Qf) exprima:

a. valoarea produselor fabricate, lucrarilor executate si serviciilor prestate destinate vanzarii;

b. performanta fiscala a intreprinderii.

a. b;

b. a,b

c. a.ANS:C


73. Definiti cercetarile operationale

Ansamblu de metode matematice care sunt utilizate in adoptarea deciziilor


74. Care sunt medodele care fac parte din categoria metodelor analizei calitative?

Analiza economica in care isi gasesc un camp larg de aplicatii modelele matematice moderne-urmareste esenta fenomenului si surprinderea legaturilor cauzale.

w    Metoda substituirilor in lant

w    Metoda balantiera

w    Metoda calculului matricial

w    Metoda calculului marginal

w    Metoda fluxurilor

w    Metoda ratelor

w    Metode sociologice

w    Metoda corelatiei

Metoda scorurilor

75. Care sunt medodele care fac parte din categoria metodelor analizei cantitative?

Analiza cantitativa presupune cercetarea fenomenelor prin determinari de grad suprafata,volum,numar,durata urmarind cuantificarea influentei factorilor care explica fenomenul:

w    Comparatia

w    Diviziunea si descompunerea rezultatelor

w    Gruparea

w    Generalizarea si evaluarea rezultatelor76. Definiti cifra de afaceri critica.

- Reprezinta CA care asigura acoperirea cheltuililor astfel incat profitul sa fie 0.

Reprezinta suma vanzarilor care permit acoperirea cheltuielilor variabile aferente si a tuturor cheltuielilor fixe ale firmei.Este nivelul incasarii de la care firma incepe sa devina profitabila.Am mai gasit si asemenea aplicatii, daca va ajuta la ceva sunt de la MANAGEMENT -BUCURESTI:1. Pentru o firma se cunosc urmatoarele date: - lei -

Nr.

Indicatori

P0

P1

1.

Active circulante, din care:

7.500

7.200


– stocuri

3.800

3.500


– creante

2.700

2.400


– disponibilitati

1.000

1.300

2.

Datorii pe termen scurt, din care:

1.800

1.700


– credite pe termen scurt

300

300


Modificarea procentuala a necesarului de fond de rulment este:

a) +10%

b) –10%

c) +20%

d) +30%

e) –30%ANS:B


2. Pentru o firma se cunosc urmatoarele date: - lei -

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1

1.

Active imobilizate

1.600

1.800

2.

Active circulante

1.400

1.600

3.

Capital permanent

2.000

2.300

4.

Datorii pe termen scurt

1.000

1.300


Modificarea procentuala a fondului de rulment este de:

a)   25%

b)   75%

c)   35%

d)   16%

e) 82%ANS A


3. Pentru o firma se cunosc urmatoarele date: - lei -

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1

1.

Cifra de afaceri

2.880

2.700

2.

Active circulante

360

352,2


Influenta activelor circulante asupra duratei unei rotatii este de:

a) –1 zi

b) –2 zile

c) –5zile

d) +6 zile

e) +10 zileANS:A4. Pentru o firma se cunosc urmatoarele date: - lei -

Nr..

Indicatori

P0

P1

1.

Active circulante, din care:

16.000

18.000


– stocuri

7.000

8.000


– creante

500

650


– disponibilitati

4.000

3.500

2.

Datorii pe termen scurt, din care:

5.000

6.000


– credite pe termen scurt

1.000

1.500


Modificarea procentuala a necesarului de fond de rulment este de:

a) +10%

b) –10%

c) +20%

d) –20%

e) –11%ANS:A


5. Pentru o firma se cunosc urmatoarele date: - lei -

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1

1.

Capital propriu

7.500

8.000

2.

Datorii totale, din care:

5.800

6.500

3.

– datorii pe termen mediu si lung

4.000

5.000


Modificarea ratei stabilitatii financiare este de:

a) +3,18%

b) 5,18%

c) –5,18%

d) –6,5%

e) –7,8%ANS:A


6. Pentru o firma se cunosc urmatoarele date: - lei -

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1

1.

Capital propriu

15.000

16.000

2.

Datorii totale, din care:

11.600

13.000

3.

– datorii pe termen mediu si lung

8.000

10.000


Modificarea ratei autonomiei financiare la termen este de:

a) –3,18%

b)+3,18%

c) +5,68%

d) +7,68%

e) –7,68%ANS:A


7. O firma se gaseste intr-o situatie confortabila cand veniturile din exploatare depasesc pragul de rentabilitate cu peste ____%.

ANS:   208. Se cunosc urmatoarele date:

Indicatori

u.m.

P0

P1

Capital propriu

lei

70.400

73.800

Datorii pe termen mediu si lung

lei

10.900

11.400

Active imobilizate

lei

65.100

67.300


Modificarea procentuala a fondului de rulment este:

a. +22,64%;    

b. –9,49%;      

c. –18,46%;     

d. +3,38%;      

e. +10,49%.


Ans:E9. Pe baza indicatorilor:


Indicatori

u.m.

P0

P1

Capital propriu

lei

100.000

120.000

Datorii pe termen mediu si lung

lei

17.000

36.000

Active imobilizate

lei

80.000

110.000


Modificarea procentuala a fondului de rulment a fost de:

a. +28,30%;    

b. +24,32%;    

c. +10,28%;     

d. +5,14%;      

e. +15,28%.


ANS:B10. Pe baza indicatorilor:

Indicatori

u.m.

P0

P1

Capital propriu

lei

144.000

160.000

Datorii pe termen mediu si lung

lei

24.000

32.000

Active imobilizate

pers.

120.000

140.000


Modificarea procentuala a fondului de rulment este de:

a. –5, 00%;     

b. +7,00%;      

c. +8,33%;       

d. +5,00%;      

e. –8, 33%.


ANS:E


11. Pe baza indicatorilor: - lei -

Nr.

Indicatori

P0

P1

1.  

Numar mediu de personal

150

125

2.  

Productia exercitiului

20.000

24.000

3.  

Cifra de afaceri

21.000

22.500


Influenta productivitatii muncii asupra cifrei de afaceri este de:

a) –8000 lei;   

b) +10000 lei; 

c) +7700 lei;   

d) +14000 lei; 

e) –15000 lei.


ANS:C


12. Pe baza indicatorilor:                                 

- lei -

Nr.

Indicatori

P0

P1

1.

Numar mediu de salariati

460

400

2.

Numar mediu de ore lucrate

2.200

2.180

3.  

Cifra de afaceri medie orara

40

42


Influenta fondului de timp asupra cifrei de afaceri este de:

a) +6000 lei;   

b) +5500 lei;   

c) –5600 lei;   

d) –6090 lei;   

e) +6200 lei.


ANS:C


13. Pe baza indicatorilor: - lei -

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1

1.  

Numarul mediu de salariati

250

225

2.  

Productia exercitiului

40.000

48.000

3.  

Cifra de afaceri

42.000

45.000

Influenta numarului de salariati asupra cifrei de afaceri este de:

a) –5000 lei;   

b) –7000 lei;   

c) +6000 lei;   

d) +4500 lei;   

e) –4200 lei.


ANS:E


14. Pe baza indicatorilor: - lei -

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1

1.  

Numarul mediu de salariati

200

170

2.  

Productia exercitiului

25.190

24.640

3.  

Cifra de afaceri

24.480

23.276

Influenta gradului de valorificare a productiei exercitiului asupra cifrei de afaceri este de:

a) +520 lei;     

b) +600 lei;     

c) –670 lei;     

d) +720 lei;     

e) –820 lei.ANS:C


15. Pe baza indicatorilor: lei

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1

1

Cifra de afaceri

10.400

10.264,8

2

Productia marfa fabricata

10.000

10.920

3

Numarul mediu de personal

250

260


Influenta modificarii numarului mediu de personal asupra variatiei cifrei de afaceri este de:

a) +4368 lei    

b) +416,0 lei   

c) +394,8 lei   

d) +376,0 lei   

e) +400,0 leiANS:B16. Pe baza indicatorilor: lei

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1

1

Cifra de afaceri

2.040

2.587,2

2

Productia marfa fabricata

2.000

2.640

3

Numarul mediu de personal

50

60


Influenta modificarii gradului de valorificare a productiei obtinute asupra variatiei cifrei de afaceri este de:

a) -80 lei

b) -96 lei        

c) -88 lei

d) -105,6 lei   

e) -100 leiANS:D17. Pe baza indicatorilor:lei

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1

1

Productia vanduta

8.500

8.250

2

Variatia productiei stocate

-200

+150

3

Productia de imobilizari

100

100

4

Consumurile exercitiului provenind de la terti

5.040

4.930


Influenta modificarii productiei exercitiului asupra variatiei valorii adaugate este de:

a) -60 lei

b) +40 lei        

c) +42 lei        

d) -63 lei        

e) +50 lei


ANS:B


18. Pe baza indicatorilor: lei

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1

1

Cifra de afaceri

7.350

8.550

2

Productia marfa fabricata

7.000

9.000

3

Numarul mediu de personal

140

150


Influenta modificarii productivitatii medii anuale, calculate pe baza productiei marfa fabricate, asupra variatiei cifrei de afaceri este de:

a) +1470 lei    

b) +1425 lei    

c) +1330 lei    

d) +1500 lei    

e) +1575 leiANS:E19. Pe baza indicatorilor:

lei

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1

1

Productia exercitiului

9.200

9.196

2

Consumurile de la terti

4.140

4.230,16

3

Timpul total de munca – ore

460.000

418.000


Influenta modificarii productivitatii medii orare asupra valorii adaugate este de:

a) +506 lei      

b) +451,44 lei 

c) +496,8 lei   

d) +459,8 lei   

e) +484 leiANS D


20. Pe baza indicatorilor: lei

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1

1

Productia exercitiului

8.096

7.830

2

Ponderea consumurilor exercitiului provenind de la terti (%)

40

39

3

Timpul total de munca – ore

386.000

337.500

4

Numarul mediu de personal

160

150


Influenta modificarii timpului mediu lucrat de o persoana asupra variatiei valorii adaugate este de:

a) -104,4 lei    

b) -105 lei      

c) -99 lei

d) -108,14 lei 

e) -100,65 leiANS:C


21. Pe baza indicatorilor:lei

Nr.

Indicatori

P0

P1

1

Productia exercitiului

7.020

6.875

2

Ponderea consumurilor de la terti in productia exercitiului (%)

42

40

3

Timpul total de munca – ore

292.500

275.000

4

Numarul mediu de personal

130

125


Influenta modificarii numarului mediu de personal asupra valorii adaugate este de:

a) -153,12 lei  

b) -159,5 lei   

c) -165,0 lei    

d) -156,6 lei   

e) -168,75 lei


ANS:D


22. Ponderea cheltuielilor variabile in costul produsului 80%; cantitatea fabricata creste cu 2%; costul produsului se modifica cu:

a) +2,20 %;     

b) –1,30 %;     

c) –1,20 %;     

d) +2,00 %      

e) –0,39 %ANS:E


23. Nota: La intrebarile numerice raspunsurile corecte trebuie sa contina semnul + sau - (unde este cazul), fara a pune punct pentru a desparti ordinul de marime si sa nu se mentioneze unitatea de masura (lei, %, zile).

Indicele cheltuielilor fixe = 105 %

Indicele cifrei de afaceri = 108 %

Modificarea procentuala a nivelului cheltuielilor fixe la 1000 lei cifra de afaceri a fost de:

a) +3,55 %      

b) +2,35 %      

c) –1,45%       

d) –2,78 %      

e) –3,65 %ANS :D
Contact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2022 - Toate drepturile rezervate -|