Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate didacticaScoala trebuie adaptata la copii ... nu copiii la scoala

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Qdidactic » bani & cariera » contracteContracte

CONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE PENTRU UN VEHICUL FOLOSIT 1 VANZATOR PERSOANA FIZICA: act de ide ...
  Incheiat azi_________ intre: 1.  VANZATOR:____________________________________, domiciliat  in_____________________, str.________________________, nr.___________, bloc______, scara____, ap._______, jud._______________, identific ...
Intre subsemnatii: 1. ____________________, domiciliat in ______________, str. __________ nr. ___, bl. _____, sc. ___, et. ___, ap. ____, sector __, in calitate de vanzator si 2. S.C. _____________________ S.R.L., cu sediul in _____________ ...
CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE MARFURI - CU PLATA PRETULUI IN RATE - Nr.________/________ CAP. I PARTILE CONTRACTANTE Art.1 Vanzatorul si Cumparatorul (1)        Societatea Comerciala____________________________________________________ ...
CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE SI EXECUTIE INSTALATIE FRIGORIFICA                                                        Inche ...
CONTRACT DE VOLUNTARIAT NR. ……/……… Art.1 PARTILE CONTRACTANTE: - ………………………………………………………… cu sediul in ……………………………., cont bancar nr. ……………………………, deschis la ………………….., cod fiscal ………….., reprezentat prin d-na/d-l …………………………………, in calitate de Ben ...
Contract dezvoltare web Art.1 . Partile:          S.C. _____________________ S.R.L., cu sediul in ………, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. …, cod fiscal …, avand contul nr. …, deschis la …., reprezentata legal de …, in ...
CONTRACT FINANCIAR PENTRU GRANTURI DE STUDIU ERASMUS pentru studenti in cadrul Programului de Invatare pe tot Parcursul Vietii CONTRACT FINANCIAR Nr. .. / . de mentionat in toata coresp ...
CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA Incheiat si inregistrat sub nr._____/_________ in registrul general de evidenta a salariatilor A.     Partile contractului: Angajator, persoana juridica, _________________________ ...
Incheiat si inregistrat sub nr              ……………in registrul general de evidenta a salariatilor    A. PARTILE CONTRACTULUI     Angajator-Persoana juridical/fizica                ,inregistrata la registrul comertului /autoritatile administra ...
                                                         CONTRACT NR.____/______________                                                                                      Tel:___________________ I. PARTILE CONTRACTANTE              ...
CONTRACT pentru inchiriere server de jocuri Nr..… Data  ……………….. Acest contract cadru, privind prestarea unor servicii de inchiriere de server de jocuri, este realizat si va intra in vigoare astazi, data semnarii lui de ca ...
CONTRACT PENTRU preluarea obligatiilor DE VALORIFICARE SI RECICLARE A DESEURILOR DE AMBALAJE PRECUM SI A OBLIGATIILOR DE RAPORTARE A DATELOR PRIVIND AMBALAJELE SI DESEURILE DE AMBALAJE Prezentul contract, denumit in con ...
Contract prestari servicii Nr. _____/__________ Incheiat intre,                    , cu sediul in                           , str. ,                                   CUI                    , reprezentata prin                ...
CONTRACT PRESTARI SERVICII DE CURATENIE Nr/………….……. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1., cu functia de Administrator, in calitate de Prestator, pe de o parte si 1.2. S.C. ...
CONTRACT PRESTARI SERVICII DE INTRETINERE-SERVICE Nr. …………….. din ………………… I.                 PARTILE CONTRACTANTE 1.1. SC CLIMA AIR SISTEM SRL, cu sediul soc ...
CONTRACT PRESTARI SERVICII DE SONORIZARE Incheiat la data de:___________ Intre: _________________ reprezentant al formatiei, ,in calitate de PRESTATOR Si      Persoana fizica_____________________ posesor C.I seria___nr_______ domicili ...
Contract prestari servicii informatice Incheiat astazi ____________, intre 1. __________________ SRL, cu sediul in _____________________________________, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.J40/_____/20__, cod fiscal ________ ...
contract  prestari  srvicii Nr._______ din ___/___/_____                                Partile contractante : Prestator :                   -Subsemnatul (a) _____________________________domiciliat in Bucuresti, Str. _______ ...
EXPLICATII TEORETICE SEDIUL MATERIEI Contractul de transport este reglementat de dispozitiile art. 413-441 Cod comercial, care formeaza cadrul legal si art. 1470, pct.2 si art. 1473-1477 Cod civil. Pe langa ac ...


Alte pagini cu referate:
6

Contact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2020 - Toate drepturile rezervate -|

contracte

Ramai informat
Informatia de care ai nevoie
Acces nelimitat la mii de documente, referate, lucrari. Online e mai simplu.

Contribuie si tu!
Adauga online proiectul sau referatul tau.