Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica


Drept


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept
Contencios administrativ - alegeti varianta corecta - testContencios administrativ - alegeti varianta corecta - test
Alegeti varianta corecta a definitiei controlului administrativ

a) Controlul administrativ reprezinta verificarea exercitata de administratia publica asupra ei insasi avand drept scop si obiective de a constata daca stadiul si modul de indeplinire a atributiilor legale se desfasoara in baza legii si operativ.

2. Care sunt trasaturile controlului administrativ?


d) Controlul nu ar trebui sa atraga nici un fel de privilegii; scopul fundamental al controlului este asigurarea legalitatii activitatii organului controlat; la baza controlului nu trebuie asezata astfel

existenta unor puteri exorbitante.


3. Care sunt functiile si rolul controlului administrativ?

c) Controlul trebuie sa aiba un rol activ, de perfectionare a activitatii controlate, a legislatiei, de a descoperi cauzele generatoare si conditiile favorizatoare ale abaterilor de la normele legale.

4. Care este scopul controlului administrativ?

a) Controlul urmareste inlaturarea incalcarilor de la normele legale, evitarea producerii abaterilor de la normele legale de catre autoritatile si institutiile publice autonome si vizeaza numai legalitatea activitatii si se realizeaza conform prevederilor legale.

5. Sfera de aplicare a controlului exercitat asupra activitatii administratiei publice.

e) Controlul asupra activitatii administratiei publice se exercita asupra intregului personal din administratie, asupra mijloacelor


materiale, financiare, asupra operatiunilor administrative, inclusive asupra actelor administrative emise de autoritatile si institutiile publice.

6. Cine emite actul administrativ jurisdictional si ce reprezinta acesta?

e) Actul administrativ jurisdictional este acel act juridic emis de o autoritate administrativa cu atributii jurisdictionale in solutionarea unui conflict, dupa o procedura bazata pe contradictorialitate si cu asigurarea dreptului la aparare.

7. Decizia emisa de ANAF Bucuresti, este un act jurisdictional?

a) Da, decizia este un act jurisdictional.


8. Poate fi verificata de instanta legalitatea unui act administrativ jurisdictional?

c) Poate fi verificata de instanta de contencios administrativ

9. Care este instanta competenta sa efectueze controlul de legalitate al actelor administrative jurisdictionale centrale si locale?

e) Tribunalul verifica legalitatea actelor administrative jurisdictionale. emise de autoritatile publice locale, Curtea de Apel verifica legalitatea actelor administrative jurisdictionale emise de

autoritatile publice centrale, iar Inalta Curte de Casatie si Justitie verifica legalitatea acestor acte in calea de recurs.

10. Procedura jurisdictionala administrativa este o procedura de plin drept?

c) Nu este o procedura de plin drept, ci este o procedura speciala, asemanatoare cu procedura judiciara avand trasaturi specifice care o deosebesc de aceasta din urma.

11. Se pot face si alte probe in cadrul procedurii jurisdictionale in afara de proba cu inscrisuri?

b) Se pot face si alte probe cu martori.

12. Ce se intelege prin dublu grad de jurisdictie?

c) Judecata pe fond a unei cereri in contencios administrativ se realizeaza fie de tribunal, fie de curtea de apel, iar judecata in recurs se realizeaza fie de curtea de apel, fie de Inalta Curte de Casatie si Justitie,de catre sectia de contencios administrativ, dupa caz.

13. Cine realizeaza dublu grad de jurisdictie?

d) Instanta de contencios administrativ

14. Care este definitia legala a contenciosului administrativ?

b) Contenciosul administrativ este totalitatea mijloacelor juridice puse la dispozitia cetatenilor pentru a putea lupta in vederea restabilirii ordinii de drept, tulburata prin actele juridice si faptele materiale ale organelor administratiei publice, intervenite in aplicarea legilor si in

functionarea serviciilor publice.

15. Cine se poate adresa instantei judecatoresti de contencios administrativ?

a) Orice persoana fizica sau juridica care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de catre o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri.

16. Care dintre persoanele enumerate reprezinta subiecte de sezina?

a) Orice persoana fizica sau juridica care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, avocatul poporului si petitionarul persoana fizica, Ministerul Public, autoritatea publica emitenta a unui act administrativ nelegal, persoana vatamata in drepturile sale sau in interesele sale legitime, prin ordonante sau dispozitii din ordonanate ale Guvernului, prefectul si Agentia Nationala a Functionarilor Publici, etc.

17. Ce poate face avocatul poporului in Contenciosul Administrativ?

c) Sa raspunda petitionarului si sa sesizeze instanta de contencios administrativ daca este cazul.

18. Ce inseamna persoana vatamata?

e) Persoana vatamata este orice persoana fizica sau juridica ori grup de persoane fizice, titulare ale unor drepturi subiective sau interese legitime private vatamate prin acte administrative.

19. Ce inseamna plangerea prealabila in sensul noii legi a contenciosului administrativ?

d) Plangerea prealabila reprezinta plangerea prin care se solicita autoritatii publice emitente sau celei ierarhic superioare, dupa caz, reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual sau

normativ, in sensul revocarii acestuia.

20. Ce inseamna serviciul public in sensul legii contenciosului?

c) Serviciul public este activitatea organizata sau autorizata de o autoritate publica, in scopul satisfacerii, dupa caz, a unui interes public.

21. Ce este paguba iminenta in sensul legii contenciosului.?

e) Este prejudiciu material viitor, dar previzibil cu evidenta sau dupa caz, perturbarea previzibila grava a functionarii unei autoritati publice ori a unui serviciu public.

22. Ce reprezinta tutela administrativa?

d) Reprezinta activitatea de control potrivit careia se pot ataca actele emise de autoritatile administratiei publice locale (Prefectul) sau actele autoritatilor publice centrale sau locale privind pe functionarii publici (A.N.F.P.) in fata instantei de Contencios Administrativ.

23. Ce reprezinta exceptie de nelegalitate in sensul noii legi?

a) Exceptia de nelegalitate a unui act administrativ unilateral este un mijloc de aparare la indemana unei parti, care poate fi utilizat si invocat intr-un proces, pe cale de exceptie, fie din oficiu fie la cererea partii interesate.

24. In ce consta diferenta dintre procedura prealabila si procedura jurisdictionala? Ambele sunt obligatorii sau facultative?

e) Procedura prealabila reprezinta plangerea prealabila si este obligatorie, de regula ea consta intr-o contestatie impotriva actului administrativ nelegal, iar procedura jurisdictionala reprezinta procedura de solutionare a unei contestatii, de catre un organ jurisdictional cu competente in acest sens.

25. In ce consta principiul celeritatii solutionarii cauzelor in contencios administrativ ?

c) Solutionarea cauzei de urgenta, cu citarea partilor, cu administrarea tuturor probelor legale si necesare, pronuntarea si redactarea hotararii in termenele prevazute de lege.

26. In ce consta principiul prioritatii interesului public si principiul oficialitatii executarii hotararilor pronuntate in Contencios Administrativ?

a) Principiul prioritatii interesului public si principiul oficialitatii executarii hotararilor pronuntate in Contencios Administrativ, reprezinta acordarea prioritatii interesului comunitatii fata de interesul particular si executarea fara somatie din oficiu a hotararilor pronuntate de instanta de Contencios Administrativ.

27. Se pot ataca Ordonantele de Guvern pe calea Contenciosului Administrativ?

e) Persoana vatamata intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim printr-o ordonanta sau dispozitii dintr-o ordonanta poate introduce actiune la instanta de Contencios Administrativ, insotita de exceptia de neconstitutionalitate.

28. Ce se cere prin actiunea formulata in Contencios Administrativ (anularea actului vatamator; obligarea la plata despagubirilor; eliberarea unui nou act conform legii; amendarea functionarului public; penalitati de intarziere pentru neexecutarea in termen a dispozitiilor date de instanta; daune materiale; daune morale)?

b) Prin actiunea formulata in Contencios Administrativ se poate cere: anularea actului vatamator; obligarea la plata despagubirilor; eliberarea unui nou act conform legii; amendarea functionarului public; penalitati de intarziere pentru neexecutarea in termen a dispozitiilor

date de instanta; daune materiale; daune morale si cheltuieli de judecata.

29. Care este obiectul actiunii in Contencios Administrativ, si care este instanta competenta sa solutioneze aceasta actiune?

a) Obiectul actiunii in Contencios Administrativ consta fie int-o cerere de anulare a unui act administrativ vatamator, fie in obligarea paratului la recunoasterea unui drept al reclamantului. fie in obligarea paratului la emiterea unui alt act administrativ legal, fie in obligarea paratului la paguba despagubirilor materiale, morale, a penalitatilor de intarziere pentru neexecutarea unei hotarari judecatoresti in materie, fie la plata cheltuielilor de judecata, iar instanta competenta este cea de Contencios Administrativ in functie de autoritatea emitenta a a actului administrativ atacat si de valoarea acestuia.

30. In ce termen se poate introduce actiunea in Contencios Administrativ?

e) Actiunea in Contencios Administrativ se poate introduce la instanta in termen de sase luni de la data primirii raspunsului la plangerea prealabila, dar nu mai tarziu de un an de la data emiterii

actului atacat.

31. Se citeaza partile intr-un litigiu de Contencios Administrativ?

d) Intr-un proces de Contencios Administrativ se citeaza toate partile implicate indiferent daca cauza se judeca de urgenta, in camera de consiliu sau in sedinta publica, citarea fiind obligatorie in toate cazurile.

32. Care sunt actele impuse de lege ce se anexeaza la cererea in Contencios Administrativ?

a) La actiune trebuie sa se ataseze: actul administrativ atacat emis de autoritatea publica, considerat vatamator, copie de pe plangerea prealabila si cererea de probe, care pot fi: acte, martori, avize, expertize, interogatorii si orice alte acte ce pot fi depuse in aparare si in sustinerea actiunii formulate.

33. Este posibila suspendarea executarii actelor contestate in cadrul actiunii in Contencios Administrativ?

c) Este posibila suspendarea executarii actelor contestate in cadrul actiunii in Contencios Administrativ in conditiile art. 14 si 15 din legea Contenciosului Administrativ, in cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube eminente o data cu sesizarea in conditiile legii a autoritatii publice emitente a actului atacat, sau prin cererea adresata instantei competente pentru anularea actului administrativ respectiv.

34. Poate fi atacata cu recurs incheierea sau sentinta pronuntata de instanta cu privire la suspendare. Care este termenul legal si de cand curge?

d) Incheierea sau sentinta pronuntata de instanta cu privire la suspendare poate fi atacata cu recurs in termen de 5 (cinci) zile de la pronuntare.

35. Este posibila suspendarea executarii actului administrativ unilateral prin actiunea principala adresata instantei de Contencios Administrativ. Cum este hotararea data asupra cererii de suspendare?

c) Este posibila suspendarea executarii actului administrativ unilateral prin actiunea principala adresata instantei de Contencios Administrativ, iar hotararea data asupra cererii de suspendare este definitiva si executorie de drept.

36. Se poate introduce in cauza functionarul public vinovat de emiterea unui act administrativ nelegal sau care refuza sa rezolve o cerere adresata autoritatii publice?

a) Cererile in Contencios Administrativ pot fi formulate si personal impotriva functionarului public - persoanei fizice care a elaborat, a emis sau a incheiat actul ori, dupa caz, care se face vinovata de refuzul de a rezolva cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim, daca se solicita plata unor despagubiri pentru prejudiciul cauzat ori pentru intarziere.

37. Ce solutii poate da instanta de Contencios Administrativ?

b) Instanta de Contencios Administrativ asupra cererii poate sa dea urmatoarele solutii: anularea totala sau partiala a actului administrativ atacat, obligarea autoritatii publice sa emita un alt act

administrativ, obligarea paratului la plata despagubirilor pentru daune morale si materiale, cauzate, daca reclamantul le-a solicitat si le-a dovedit, anularea unui contract administrativ in tot sau in parte, obligarea unei parti la indeplinirea obligatiei contractuale asumate, obligarea la plata despagubirilor, si la plata penalitatilor pe zi de intarziere.

38. Exista calea apelului impotriva unei hotarari pronuntata de instanta de Contencios Administrativ sau numai calea recursului, care este termenul legal?

e) Hotararea pronuntata de instanta de Contencios Administrativ pe fond se ataca cu recurs, in termen de cinsprezece zile de la comunicare.

39. Cum se face judecata in recurs? Se citeaza partile?

d) Judecata in recurs se face cu celeritate, cu citarea partilor, in termen de cinsprezece zile de la inregistrarea recursului.

40. Cum se face executarea hotararilor pronuntate in Contencios si in ce termen?

b) Executarea hotararilor pronuntate in Contencios se face la cerere, fie de la pronuntare, fie in termen de treizeci de zile de la comunicarea hotararii definitive si irevocabile .

41. Ce reprezinta actul jurisdictional?

d) actul administrativ jurisdictional este acel act juridic emis de o autoritate administrativa cu atributii jurisdictionale in solutionarea unui conflict, dupa o procedura bazata pe contradictorialitate si cu asigurarea dreptului la aparare

42. Ce acte nu pot fi supuse controlului de legalitate pe calea Contenciosului?

a) Nu pot fi atacate in contenciosul administrativ: actele

administrative ale autoritatilor publice care privesc raporturile acestora

cu Parlamentul, actele de comandament cu caracter militar, actele

emise pentru aplicarea regimului starii de razboi, al starii de asediu sau

al starii de urgenta, cele care privesc apararea si securitatea nationala

ori cele emise pentru restabilirea ordinii publice, precum si pentru

inlaturarea consecintelor calamitatilor naturale, epidemiilor si

epizootiilor.

43. In ce consta principiul solidaritatii raspunderii si daca se aplica in cazul actiunilor in Contencios Administrativ?

c) Principiul solidaritatii raspunderii se aplica actiunilor in Contenciosul Administrativ si consta in obligarea in solidar autoritatii emitente a actului administrativ atacat si a functionarului public, la plata despagubirilor catre reclamant.

44. Care este termenul de formulare a actiunii in Contencios Administrativ? Dar a cererii de suspendare a actului vatamator contestat?

c) Actiunea in contencios se introduce in termen de sase luni de la primirea raspunsului la plangerea prealabila, iar cererea de suspendare a actului atacat se introduce fie o data cu actiunea principala adresata instantei fie pe cale separata imediat dupa primirea actului administrativ vatamator.

45. Cine poate exercita actiunea in Contencios Administrativ?

c) Actiunea in Contencios Administrativ poate fi exercitata de orice persoana fizica, de Avocatul Poporului si de Agentia Nationala a functionarilor publici.

46. Care este definitia corecta a plangerii prealabile? Cui se adreseaza aceasta?

d) Plangerea prealabila reprezinta plangerea prin care se solicita autoritatii publice emitente sau celei ierarhic superioare, dupa caz, reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual sau

normativ, in sensul revocarii acestuia. Plangerea se poate adresa atat autoritatii publice emitente si in egala masura organului ierarhic superior, daca acesta exista.

47. Care sunt subiectele de sezina?Alegeti varianta completa.

d) Subiectele de sezina sunt: persoana vatamata, organismele sociale.

48. Alegeti varianta corecta cu privire la trasaturile definitorii ale actului administrativ jurisdictional.

b) Actul administrativ - jurisdictional este un act juridic, este emis de o autoritate administrativa cu atributii jurisdictionale, are scopul de a solutiona un conflict, dupa o procedura bazata pe

contradictorialitate si cu asigurarea dreptului de aparare.

49. Prin ce se deosebeste actul administrativ de actul administrativ jurisdictional?

a) Actul administrativ este un act unilateral cu caracter individual sau normativ, emis de o autoritate publica in vederea executarii ori a organizarii executorii legii, care da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice, iar actul administrativ jurisdictional este un act juridic, este emis de o autoritate administrativa cu atributii jurisdictionale, in scopul de a solutiona un conflict, dupa o procedura bazata pe contradictorialitate si cu asigurarea dreptului de aparare.

50. Care este procedura de solutionare a unei actiuni in Contencios Administrativ?

a) Procedura de solutionare a unei actiuni in Contencios Administrativ este de urgenta, in sedinta publica si in completul stabilit de lege.

51. Controlul asupra activitatii autoritatii administratiei publice are scopul:

a) de a realiza valori politice si pentru a asigura conformitatea dintre activitatea autoritatii cu exigentele stabilite de forurile politice si de lege

52. Care sunt elemente componente ale controlului exercitat asupra activitatii autoritatilor publice

e) baza de referinta, obiectul de control si operatiunile de control

53. Ce reprezinta baza de referinta a controlului ?

e) mijloace utilizate, procedee folosite, elementele privind calitatea activitatii organului administrativ (eficienta, operativitate, rentabilitate, oportunitate)

54. In ce consta obiectul controlului activitatii autoritatii publice ?

e) omul, mijloace materiale, mijloace financiare si operatiuni administrative (operatiuni materiale si acte juridice)

55. Pentru ca operatiunile de control administrativ sa se desfasoare in bune conditii, privind controlului de legalitate a activitatii autoritatii publice, este necesar ca:

e) sa fie un control complex adica sa fie specializat, oportun si sa cuprinda elemente variate ca: eficienta, rentabilitate, functionalitate, operativitate, finalitate

56. Care sunt criteriile de apreciere a activitatii de control ?

e) toate la un loc: eficienta, operativitate, functionalitate, finalitate

57. Care sunt formele de control asupra activitati administratiei publice

c) control intern, control ierarhic, control exercitat prin delegare, control exercitat prin jurisdictie administrativa, control exercitate de autoritatile legislative, control exercitat de autoritatea judecatoreasca

58. Pe ce cale se poate realiza controlul judecatoresc de legalitate al actelor administrative, ale autoritatilor publice:

a) pe calea contenciosului administrativ, fiind un control garantat prin Constitutie

59. Controlul asupra activitatii autoritatii publice are ca scop:

e) sa depisteze greselile, sa le corecteze, sa le sanctioneze dupa caz conform cu legea, sa nu creeze privilegii agentului de control, sa asigure legalitatea si sa nu timoreze pe cel controlat

60. Controlul realizat de instantele judecatoresti este un:

e) control pe criteriul legalitatii activitatii administratiei publice, fiind control garantat

61. Care dintre dispozitiile Constitutiei revizuite, reglementeaza controlul parlamentar al activitatii Guvernului, ca si autoritate publica:

e) art. 109 privind: raspunderea membrilor Guvernului, art. 112 privind: intrebari, interpelari si motiuni simple, art. 113 privind: motiunea de cenzura

62. Care dintre formele de control enumerare reprezinta o forma de control necontencios exercitat asupra activitatii administratiei publice ?


d) controlul parlamentului, guvernului si presedintelui

63. Ce fel de control realizeaza Curtea Constitutionala asupran activitatii autoritatilor publice ?

c) un control privind conformitatea cu Legea fundamentala, pronuntandu-se pe exceptiile de neconstitutionalitate necontencios, dar si unul contencios privind legalitatea actelor cu Constitutia

64. Care este termenul utilizat de Constitutie cu privire la autoritatile ale caror acte pot fi controlate in instanta pe calea contenciosului administrativ ?

b) de autoritate publica

65. Consiliul judetean este:

a) autoritate administrativa locala

66. Care sunt criteriile de clasificare a controlului exercitat asupra administratiei publice ?

d) dupa natura, obiectul si procedura aplicabila

67. Care sunt trasaturile actului administrativ jurisdictional ?

e) act administrativ tipic, individual, opozabil doar partilor in litigiu, emis de o autoritate a administratiei publice si este exceptat de la principiul revocabilitatii actelor administrative, se emite dupa procedura similara procedurii judiciare si trebuie motivat de organul emitent, avand forta de adevar legal

68. Institutia contenciosului administrativ este o institutie:

c) de drept administrativ

69. Ce reprezinta contenciosul administrativ ?

d) totalitatea litigiilor nascute intre particulari si administratia publica, cu ocazia organizarii, functionarii serviciilor publice, in care se aplica reguli, principii ce apartin dreptului public

70. Potrivit definitiei contenciosului administrativ, cine poate fi considerata persoana vatamata ?

d) cel vatamat intr-un drept recunoscut de lege, intr-o libertate, in interesul sau legitim, printr-un act administrativ tipic sau atipic, emis de o autoritate publica

71. Se poate ataca in prezent la instanta de contencios administrativ, un act de control emis de inspectorii finantelor publice, fara a utiliza procedura prealabila ?

d) se poate, dar cu obligatia efectuarii mai intai a procedurii prealabile in termenul legal

72. Ce regim de putere au actele emise de organele de autoritate publica ?

d) sunt acte emise in regim predominant de putere publica

73. Care sunt conditiile de admisibilitate a actiunii in contencios administrativ ce trebuie sa le indeplineasca un act de autoritate publica ?

e) sa fie act administrativ, emis in forma tipica sau atipica, sa fie emis de o autoritate publica, sa fi vatamat un drept, o libertate sau un interes legitim, si sa fie atacat in termenul legal

74. La cel fel de procedura se refera dispozitiile cuprinse in Constitutia revizuita la art. 21 alin. 4, in prezent ?

d) la procedura jurisdictionala speciala administrativa

75. Actul administrativ in forma tipica reprezinta:

e) un act emis de o autoritate a administratiei publice care produce efecte juridice

76. Ce fel de act se poate ataca in contencios administrativ, de catre un particular sau o persoana juridica ?

e) actul emis de o autoritate publica sau prin refuzul nejustificat al acesteia de a-i rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege, prin care i-a fost vatamat un drept recunoscut de lege, fie un interes legitim, fie i-a adus o atingere intr-o libertate a sa

77. Ce inseamna procedura prealabila a actiunii in contencios administrativ ?

d) un fel de actiune asemanatoare celei care se formuleaza in instanta judecatoreasca, prin care se cere anularea unui act de autoritate, considerat nelegal, vatamator, cerere justificata cu argumente de fapt si de drept si depusa in termenul si la organul prevazut de lege

78. Actiunea in contencios administrativ poate fi formulata:

d) in termen de 30 zile de la comunicarea actului considerat nelegal sau vatamator sau in caz de refuz in termen de 30 de zile de la data la care trebuia emis actul dar nu mai tarziu de un an de la data comunicarii actului administrativ a carui anulare se cere

79. Care sunt trasaturile specifice ale contenciosului administrativ potrivit legii cadru si Constitutiei

a) are un obiect specific al litigiului de drept administrativ, calitatea partilor in litigiu, este un contencios de plina jurisdictie si procedura prealabila are caracter obligatoriu

80. Ce reprezinta recursul administrativ ?

c) o reclamatie argumentata adresata organului emitent al actului vatamator, sau organului superior celui emitent

81. Pentru ca actul emis de o autoritate publica sa poata fi anulat de instanta de contencios, el trebuie sa fie:

b) emis in forma tipica sau atipica, nelegal, emis de un organ de autoritate publica si sa fie vatamator celui caruia i se adreseaza

82. De cate feluri este recursul administrativ tinand cont de procedura utilizata

d) recurs gratios si ierarhic

83. Actiunea in contencios administrativ poate fi formulata:

d) impotriva autoritatii publice emitente si personal impotriva functionarului autoritatii parate, vinovat

84. Actiunile in contencios administrativ se impart in:

e) actiuni care obliga la efectuarea procedurii administrative prealabile si care nu obliga la efectuarea procedurii jurisdictionale speciale

85. Ce principiu se instituie, prin legea 554/2004 prin art. 16 alin. 2 intre functionarul public vinovat de emiterea nelegala a unui act si autoritatea publica ?

b) principiul solidaritatii raspunderii functionarului cu autoritatea administrativa emitenta a actului nelegal

86. Art. 13 alin. 4 din legea 554/2004 prevede posibilitatea ca instanta prin hotarare judecatoreasca:

c) de a amenda pe conducatorul autoritatii publice pentru intarzierea lucrarilor cerute

87. Ce include notiunea de "autoritate publica" din Constitutia revizuita ?

e) toate autoritatile mentionate la lit. a, b, c, d

88. Care sunt categoriile esentiale de valori, ocrotite prin actiunea in contencios administrativ ?

d) drepturile si libertatile recunoscute de lege si interesul legitim al reclamantului

89. Care sunt formele pe care le imbraca procedura administrativa prealabila ?

c) recurs ierarhic si gratios

90. Care sunt actele de autoritate exceptate in prezent, de la controlul de legalitate, exercitat de catre instanta de contencios administrativ

b) actele de comandament militar si actele ce privesc raporturile dintre Parlament sau Presedinte si Guvern

91. Ce reprezinta actul de comandament militar ?

b) un act administrativ ce reprezinta ideea de ordin, de comanda, de disciplina militara

92. Ce acte trebuie atasate la dosarul unei actiunii in contencios administrativ ?

b) actiunea propriu-zisa a reclamantului, copia actului vatamator si pe care il contesta, dovada indeplinirii procedurii prealabile, dovada platii taxei de timbru si orice act pe care il considera util pentru solutionarea actiunii in contencios administrativ

93. De cate feluri este competenta instantei de contencios administrativ ?

e) competenta materiala si teritoriala

94. Cine poate judeca in prima instanta (pe fond) o actiune in contencios administrativ ?

b) Tribunalul sau Curtea de Apel

95. Ce solutii poate da instanta de contencios administrativ pe fondul cauzei ?

a) sa anuleze actul nelegal si vatamator, sa recunoasca dreptul pretins, sa oblige la emiterea actului, la repararea pagubei cauzate prin plata daunelor materiale si la plata daunelor morale, si sa amendeze functionarul public vinovat

96. In ce termen se poate declara recurs, impotriva unei hotararii pronuntata de instanta de contencios administrativ ?

d) in termen de 15 zile de la comunicarea hotararii

97. Care instanta este competenta sa solutioneze recursul declarat, impotriva unei hotararii judecatoresti in contencios administrativ ?

e) Curtea de Apel si Inalta Curte de Casatie dupa caz

98. In ce termen se poate executa o hotarare definitiva si irevocabila pronuntata de instanta de contencios administrativ ?

a) in termenul prevazut in cuprinsul hotararii sau in cel mult 30 de zile de la data ramanerii definitive a acesteia

99. La ce sectie din cadrul Tribunalului se face judecata pe fond a unei actiunii in contencios administrativ ?

b) sectia de contencios administrativ

100. La Curtea de Apel judecata in fond a unei actiuni in contencios administrativ se face de catre:

d) sectia contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel

101. Cine poate formula o actiune in Contencios administrativ, in conditiile art. 1 din Legea nr. 554/2004? Indicati raspunsul corect ?

c) Orice persoana, Avocatul Poporului, Ministerul Public, autoritatea publica emitenta a unui act administrativ, persoana vatamata intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept, persoana vatamata in drepturile sale sau in interesele sale legitime, prin ordonante sau dispozitii din ordonante ale Guvernului neconstitutionale, Agentia Nationala a Functionarilor Publici, precum si orice persoana de drept public vatamata intr-un drept, intr-o libertate sau un interes legitim

102. Care sunt partile intr-un litigiu de Contencios administrativ? Indicati raspunsul corect:

d) Partea vatamata, autoritatea publica emitenta a actului contestat si functionarul public vinovat de emiterea unui act nelegal si alte persoane

103. Poate participa la un litigiu de Contencios administrativ procurorul? Indicati raspunsul corect:

e) Participarea procurorului este obligatorie la un litigiu de Contencios administrativ in conditiile Legii nr. 554/2004

104. Ce se intelege prin persoana vatamata in sensul legii Contenciosului administrativ? Indicati raspunsul corect:

b) Persoana vatamata reprezinta orice persoana fizica sau juridical ori grup de persoane fizice, titulare ale unor drepturi subiective sau interese legitime private vatamate prin acte administrative, in sensul Legii 554/2004 fiind asimilate persoanei vatamate si organismele sociale care invoca vatamarea unui interes public prin actul administrativ atacat

105. Ce inseamna in sensul prevazut de lege autoritatea publica? Care este varianta corecta:

a) Autoritatea publica reprezinta orice organ de stat sau al unitatilor administrativ-teritoriale care actioneaza, in regim de putere publica, pentru satisfacerea unui interes public; sunt asimilate

autoritatilor publice, in sensul Legii 554/2004, persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obtinut statut de utilitate publica sau sunt autorizate sa presteze un serviciu public

106. Definiti actul administrativ? Care dintre variante este cea corecta:

e) Actul administrativ reprezinta actul unilateral cu caracter individual sau normativ, emis de o autoritate publica in vederea executarii ori a organizarii executarii legii, dand nastere, modificand sau stingand raporturi juridice

107. Ce intelegeti prin act administrativ jurisdictional? Care dintre definitii este corecta:

a) Actul administrativ-jurisdictional este actul juridic emis de o autoritate administrativa cu atributii jurisdictionale in solutionarea unui conflict, dupa o procedura bazata pe contradictorialitate si cu asigurarea dreptului la aparare

108. Ce se intelege prin Contencios administrativ in sensul legii? Care definitie este corecta ?

a) Contenciosul administrativ reprezinta activitatea de solutionare, de catre instantele de contencios administrativ competente potrivit legii, a litigiilor in care cel putin una dintre parti este o autoritate publica, iar conflictul s-a nascut fie din emiterea sau incheierea, dupa caz, a unui act administrativ, in sensul Legii 554/2004, fie din nesolutionarea in termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim

109. Cine are competenta sa solutioneze un conflict bazat pe Legea 554/200d) Care dintre variante este cea corecta ?

c) Sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel si Tribunalul administrativ-fiscal

110. Cand poate o persoana sa formuleze o actiune in Contencios administrativ?

e) Cand nu i s-a solutionat in termenul legal cererea sau daca nu I s-a raspuns solicitantului in termen de 30 de zile de la inregistrarea cererii, daca prin lege nu se prevede alt termen, sau daca s-a emis un act administrativ vatamator si nelegal

111. Ce reprezinta in sensul legii refuzul autoritatii? Care este raspunsul corect ?

a) Refuzul nejustificat de a solutiona o cerere este exprimarea explicita, cu exces de putere, a vointei de a nu rezolva cererea de catre autoritate

112. Ce inseamna plangerea prealabila? Care raspuns este corect?

c) Plangerea prealabila reprezinta plangerea prin care se solicita autoritatii publice emitente sau celei ierarhic superioare, dupa caz, reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual sau

normativ, in sensul revocarii acestuia

113. Cui se adreseaza plangerea prealabila?

e) Autoritatii publice emitente sau celei ierarhic superioare

114. Ce intelegeti prin serviciu public?

b) Activitatea organizata sau autorizata de o autoritate publica, in scopul satisfacerii, dupa caz, a unui interes public

115. Cum defineste Legea 554/2004 interesul public?

d) Interesul public reprezinta interesul care vizeaza ordinea de drept si democratia constitutionala, garantarea drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale ale cetatenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea competentei autoritatilor publice

116. Ce reprezinta excesul de putere?

a) Excesul de putere este exercitarea dreptului de apreciere, apartinand autoritatilor administratiei publice, prin incalcarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, prevazute de

Constitutie sau de lege

117. Ce intelegeti prin paguba iminenta ?

d) Paguba iminenta este prejudiciu material viitor, dar previzibil cu evidenta sau, dupa caz, perturbarea previzibila grava a functionarii unei autoritati publice ori a unui serviciu public

118. Care sunt organele de tutela administrativa prevazute de art. 3 din Legea Contenciosului administrativ ?

e) Prefectul si Agentia Nationala a Functionarilor Publici.

119. Se poate verifica legalitatea unui act administrativ? Cand si de cine ?

a) Legalitatea unui act administrativ unilateral poate fi cercetata oricand in cadrul unui proces, pe cale de exceptie, din oficiu sau la cererea partii interesate. In acest caz, instanta, constatand ca de actul administrativ depinde solutionarea litigiului pe fond, va sesiza prin incheiere motivata instanta de contencios administrativ competenta, suspendand cauza. Instanta de contencios administrativ se pronunta, dupa procedura de urgenta, in sedinta publica, cu citarea partilor

120. Ce acte prevazute de Legea Contenciosului Administrativ nu se pot ataca in instanta ? Care este raspunsul complet ?

c) Nu se pot ataca in contenciosul administrativ actele administrative ale autoritatilor publice care privesc raporturile acestora cu Parlamentul si actele de comandament cu caracter militar; actele administrative pentru modificarea sau desfiintarea carora se prevede, prin lege organica, o alta procedura judiciara; actele administrative emise pentru aplicarea regimului starii de razboi, al starii de asediu sau al celei de urgenta, cele care privesc apararea si securitatea nationala

ori cele emise pentru restabilirea ordinii publice

121. Cum este utilizarea procedurii jurisdictionale administrative prevazuta de Legea 554/2004 ?

a) Jurisdictiile administrative speciale sunt facultative si gratuite

122. Se pot ataca actele administrative? Cand si unde ?

d) Actele administrative pot fi atacate direct la instanta de

123. Ce trebuie sa faca o parte in cazul in care renunta la procedura jurisdictionala administrativa ?

e) Va notifica aceasta organului administrativ-jurisdictional competent in termenul legal

124. Ce trebuie sa faca partea interesata daca doreste solutionarea unei plangeri fara cheltuieli si in termen scurt ?

a) Trebuie sa formuleze plangere la organul emitent al actului administrativ vatamator care o va inainta organului competent sa o solutioneze printr-o decizie

125. Cand, in ce termen si cui se adreseaza plangerea prealabila?

d) Inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim, printr-un act administrativ unilateral, trebuie sa solicite autoritatii publice emitente, in termen de 30 de zile de la data

comunicarii actului, revocarea, in tot sau in parte, a acestuia sau organului ierarhic superior daca acesta exista

126. Care dintre subiectele de sezina nu este obligat sa efectueze plangerea prealabila ?

e) Prefectul, Avocatul Poporului, Ministerul Public, Agentia

Nationala a Functionarilor Publici

127. Care sunt principiile speciale ce se aplica in Contenciosul administrativ ?

d) Principiul prioritatii interesului public si al celeritatii solutionarii cauzei

128. Persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim poate ataca o dispozitie dintr-o Ordonanta de Guvern? Unde si cum?

a) Persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim prin ordonante sau dispozitii din ordonante poate ataca aceasta prin actiune la instanta de contencios administrativ, insotita de exceptia de neconstitutionalitate

129. Cum procedeaza instanta atunci cand este sesizata cu o exceptie de neconstitutionalitate

c) Daca exceptia este admisibila sesizeaza prin incheiere motivata Curtea Constitutionala si suspenda solutionarea cauzei pe fond, pana la solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate

130. Cand un act administrativ fiscal cuprinde o valoare de peste 5 miliarde lei, care este instanta competenta sa solutioneze cauza pe fond, dar in recurs?

b) Pe fond solutioneaza cauza Curtea de Apel sesizata, iar in recurs Inalta Curte de Casatie si Justitie, sectia Contencios administrativ si fiscal

131. Care este instanta competenta sa solutioneze o cauza de contencios administrativ ?

e) Reclamantul se poate adresa instantei de la domiciliul sau celei de la domiciliul paratului, sectia contencios administrativ si fiscal

132. Care este termenul de formulare a unei actiuni in Contencios administrativ ?

a) In termen de 6 luni de la primirea raspunsului la plangerea prealabila sau, dupa caz, de la data refuzului, considerat nejustificat, de solutionare a cererii

133. Ce fel de termen este termenul de 6 luni, dar cel de 1 an?

c) Primul este de prescriptie, iar al doilea de decadere

134. Ce acte trebuie sa depuna reclamantul, partea vatamata cand formuleaza actiunea in Contencios administrativ?

a) Reclamantul va anexa la actiune copia actului administrativ pe care il ataca sau, dupa caz, raspunsul autoritatii publice prin care i se comunica refuzul rezolvarii cererii sale, iar cand nu a primit nici un raspuns la cererea sa, copia cererii, certificata prin numarul si data

inregistrarii la autoritatea publica, precum si orice inscris care face dovada indeplinirii procedurii prealabile

135. Ce masura ia instanta de contencios impotriva conducatorului unitatii parate in cazul in care nu trimite relatiile solicitate de instanta in vederea solutionarii cauzei?

d) Conducatorul unitatii parate este obligat prin incheiere interlocutorie sa plateasca statului, cu titlu de amenda judiciara, 10% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de intarziere

nejustificata

136. In ce conditii si cum poate solicita persoana vatamata suspendarea executarii actului administrativ atacat? Cui adreseaza cererea?

d) In cazuri justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente se adreseaza instantei competente cu cerere scrisa pentru a dispune suspendarea executarii actului administrativ atacat

137. Pana cand poate dispune instanta suspendarea actului administrativ vatamator conform Legii 554/2004?

d) Pana la pronuntarea instantei de fond sau pana la solutionarea

definitiva si irevocabila a cauzei, in functie de temeiul de drept si

modul in care a fost solicitata

138. Ce act da instanta daca admite cererea de suspendare a executarii actului administrativ atacat?

d) Sentinta civila sau incheiere, in functie de temeiul de drept al cererii, care au cai de atac diferite

139. Se pot formula actiuni in contencios impotriva unui functionar incadrat la o autoritate publica? Cand si in ce conditii ?

a) Se pot formula actiuni si personal impotriva persoanei fizice care a elaborat, a emis sau a incheiat actul ori, dupa caz, care se face vinovata de refuzul de a rezolva cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim, daca se solicita plata unor despagubiri pentru

prejudiciul cauzat ori pentru intarziere

140. Ce solutii poate da instanta de contencios atunci cand finalizeaza procesul ?

c) Sa anuleze, in tot sau in parte, actul administrativ, sa oblige autoritatea publica sa emita un act administrativ ori sa elibereze un certificat, o adeverinta sau orice alt inscris

141. Instanta de contencios poate acorda despagubiri? Dar daune morale atunci cand obiectul actiunii este un contract administrativ? Care sunt solutiile legale in acest sens ?

a) Dispune anularea contractului administrativ, in tot sau in parte,obliga autoritatea publica sa incheie contractul la care reclamantul este indrituit, impune uneia dintre parti indeplinirea unei anumite obligatii, de a suplini consimtamantul unei parti, cand interesul public o cere,

obliga la plata unor despagubiri pentru daunele materiale si morale

142. Se pot acorda penalitati de intarziere persoanei vatamate? In ce conditii ?

d) Instanta poate acorda ca sanctiune penalitati pentru fiecare zi de intarziere, in cazul in care parata refuza sa elibereze un act sau sa puna in executare o hotarare judecatoreasca, cu conditia sa fi fost solicitate expres prin actiune

143. In ce termen poate fi facuta solicitarea despagubirilor in instanta de contencios ?

e) Partea poate solicita despagubiri in termen de 1 an de la data de la care a cunoscut sau trebuia sa cunoasca intinderea pagubei

144. Care este calea de atac si in ce termen se exercita impotriva hotararii pronuntate de instanta de contencios administrativ ?

e) Apelul in termen de 15 zile de la comunicarea hotararii pronuntata de instanta de contencios administrativ

145. Judecarea recursului se face cu citarea partilor sau nu ?

e) Judecarea recursului se face cu citarea obligatorie a partilor

146. Ce caracter au hotararile pronuntate in recurs de instanta de contencios administrativ?

e) Sunt hotarari definitive si irevocabile

147. Care hotarari pronuntate de instanta de contencios administrativ pot fi puse in executare ?

c) Hotararile definitive si irevocabile

148. In ce termen trebuie executata o hotarare pronuntata in contencios ?

e) In termen de 30 de zile sau in termenul prevazut expres in hotarare

149. Ce masuri ia instanta de executare impotriva autoritatii publice care refuza sa puna in executare hotararea pronuntata pe contencios ?

d) La cererea reclamantului acorda despagubiri pentru neexecutarea hotararii

150. Cine poate formula actiune in regres? Impotriva cui si cand?

a) Conducatorul autoritatii publice, impotriva functionarului public vinovat de neexecutarea hotararii, in termen de 3 ani

151. Controlul asupra activitatii autoritatilor administratiei publice are scopul:

a) de a realiza valori politice si pentru a asigura conformitatea dintre activitatea autoritatii cu exigentele stabilite de forurile politice si de lege

152. Care sunt elemente componente ale controlului exercitat asupra activitatii autoritatilor publice

d) baza de referinta, obiectul de control si operatiunile de control

153. Se poate verifica legalitatea unui act administrativ? Cand si de cine?

a) legalitatea unui act administrativ unilateral poate fi cercetata oricand in cadrul unui proces, pe cale de exceptie, din oficiu sau la cererea partii interesate.

154. Cand se poate invoca exceptia de nelegalitate a unui act administrativ emis de o autoritate publica ?

b) in orice stadiu al judecatii, dar numai in contencios administrativ

155. Care instanta este competenta sa solutioneze exceptia de nelegalitate a unui act administrativ

b) instanta de contencios administrativ

156. Ce fel de hotarare da instanta cu privire la exceptia de nelegalitate ?

a) pronunta o hotarare de suspendare a cauzei sau incheiere dupa  caz

157. Cine poate formula actiune in contencios administrativ?

e) toate persoanele de la a,b,c,d.

158. Procedura prealabila este obligatorie in cazul:

d) la actiunile formulate de persoanele fizice vatamate in drepturile lor printr-un act administrativ, emis de autoritatea publica

159. Care este instanta competenta sa solutioneze o actiune impotriva unui proces verbal de control fiscal emis de Directia

e) Tribunalul - Sectia Contencios administrativ

160. Cine are competenta sa solutioneze un conflict bazat pe Legea 554/2004. Care dintre variante este cea corecta:

c) Instanta de contencios administrativ si anume Sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, sectiile de contencios administrativ ti fiscal ale Curtilor de Apel si Tribunalele administrativ-fiscale;

161. Cand poate o persoana sa formuleze o actiune in Contencios administrativ?

b) Cand nu i s-a solutionat in termenul legal cererea sa sau daca nu i s-a raspuns solicitantului in termen de 30 de zile de la inregistrarea cererii, daca prin lege nu se prevede alt termen;

162. Care este instanta competenta sa solutioneze o cauza de contencios administrativ?

e) Reclamantul se poate adresa instantei de la domiciliul sau celei de la domiciliul paratului, sectia contencios administrativ si fiscal;

163. Cand actul administrativ fiscal atacat are valoare de peste 5 miliarde lei, care este instanta competenta sa solutioneze cauza pe fond, dar in recurs?

b) Pe fond solutioneaza cauza Curtea de Apel, sectia Contencios administrativ si fiscal, iar in recurs Inalta Curte de Casatie si Justitie, aceeasi sectie administrativ si fiscal.

164. In ce conditii si cum poate solicita persoana vatamata suspendarea executarii actului administrativ atacat? Cui adreseaza cererea?

d) In cazuri justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente se adreseaza instantei competente cu cerere scrisa pentru a dispune suspendarea executarii actului administrativ atacat;

165. Pana cand poate dispune instanta suspendarea actului administrativ atacat ?

d) Pana la pronuntarea instantei de fond sau pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei, in functie de temeiul de drept si modul in care a fost solicitata;

166. Ce act da instanta, daca admite cererea de suspendare a executarii actului administrativ atacat

d) Sentinta civila sau incheiere, in functie de temeiul de drept al cererii, care au cai de atac diferite;

167. Pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ Ordonantele de Guvern sau dispozitii din acestea ? Cand ? La ce instanta ?

c) pot fi atacate prin actiune in instanta de contencios administrativ insotite de exceptie de neconstitutionalitate

168. Ce reprezinta baza de referinta a controlului exercitat asupra activitatii desfasurate de Organele administratiei publice:

d) mijloacele utilizate, procedeele folosite, elementele privind calitatea activitatii organului administrativ (eficienta, operativitate, rentabilitate, oportunitate)

169. In ce consta obiectul controlului activitatii autoritatii publice ?

d) omul, mijloacele materiale, mijloacele financiare si operatiunile administrative (operatiuni materiale si acte juridice)

170. Pentru ca operatiunile de control administrativ sa se desfasoare in bune conditii, privind controlul de legalitate a activitatii autoritatii publice, este necesar ca:

c) sa fie un control complex adica sa fie specializat, oportun si sa cuprinda elemente variate ca: eficienta, rentabilitate, functionalitate, operativitate, finalitate

171. Care sunt criteriile de apreciere a controlului exercitat asupra activitatii administratiei publice:

b) eficienta, operativitate, functionalitate, finalitate

172. Care sunt formele de control exercitat asupra activitatii administratiei publice

c) control intern, control ierarhic, control exercitat prin delegare, control exercitat prin jurisdictie administrativa, control exercitate de autoritatile legislative, control exercitat de autoritatea judecatoreasca

173. Pe ce cale se poate realiza controlul judecatoresc de legalitate al actelor administrative, emise de autoritatile publice ?

a) pe calea contenciosului administrativ, fiind un control garantat prin Constitutie

174. Controlul asupra activitatii autoritatii publice are ca scop:

b) sa depisteze greselile, sa le corecteze, sa le sanctioneze dupa caz conform cu legea, sa nu creeze privilegii agentului de control, sa asigure legalitatea si sa nu timoreze pe cel controlat

175. Ce fel de control se realizeaza de instantele judecatoresti asupra actelor emise de autoritatile publice ?

d) control realizat pe criteriul legalitatii actelor administratiei publice, fiind un control garantat prin Constitutie si prin legi speciale

176. Ce fel de control realizeaza Curtea Constitutionala asupra actelor emise de autoritatile publice

c) un control de conformitate a legilor cu dispozitiile Constitutiei, pronuntandu-se pe exceptiile de neconstitutionalitate invocate de persoanele fizice sau juridice interesate in cadrul unui proces aflat pe rolul instantei

177. Care este termenul utilizat de Constitutie cu privire la autoritatile ale caror acte pot fi controlate in instanta pe calea contenciosului administrative ?

b) Termenul utilizat de Constitutie este de autoritate publica

178. Care sunt criteriile de clasificare a controlului exercitat asupra administratiei publice ?

d) dupa natura, controlului obiectul si procedura aplicabila controlului

179. Ce fel de institutie este contenciosul administrativ ?

c) de drept administrativ

180. Ce reprezinta contenciosul administrativ ?

d) totalitatea litigiilor nascute intre particulari si administratia publica, cu ocazia organizarii, functionarii serviciilor publice, in care se aplica reguli, principii ce apartin dreptului public

181. Potrivit legii contenciosului administrativ, cine poate fi considerata persoana vatamata ?

b) cel vatamat intr-un drept recunoscut de lege, intr-o libertate, in interesul sau legitim, printr-un act administrativ tipic sau atipic, emis de o autoritate publica

182. Unde se poate ataca un act de control emis de inspectorii finantelor publice si in ce conditii ?

d) persoana fizica sau juridica vatamata prin actul de control emis de inspectorul finantelor publice poate ataca acest act, la instanta de contencios administrativ cu conditia sa fi efectuat mai intai plangerea prealabila si in termenul prevazut de lege

183. Care sunt conditiile de admisibilitate a actiunii in contencios administrativ ?

a) actiunea sa priveasca un act administrativ, emis in forma tipica sau atipica, actul sa fie emis de o autoritate publica, sa fi vatamat un drept, o libertate sau un interes legitim, si sa fie atacat in termenul legal, sa fi fost realizata procedura prealabila anterior formularii actunii

184. La cel fel de procedura se refera dispozitiile cuprinse in Constitutia revizuita la art. b)a) alin. d), in prezent ?

d) la procedura jurisdictionala speciala administrativa

185. Actul administrativ in forma tipica reprezinta:

d) un act emis de o autoritate a administratiei publice care produce efecte juridice

186. Care sunt trasaturile specifice ale contenciosului administrativ potrivit legii cadru si Constitutiei ?

a) obiectul specific al litigiului de drept administrativ, calitatea partilor in litigiu, este un contencios de plina jurisdictie si de regula, procedura prealabila este obligatorie

187. Pentru ca actul emis de o autoritate publica sa poata fianulat de instanta de contencios el trebuie sa fie:

b) emis in forma tipica sau atipica, nelegal, emis de un organ de autoritate publica si sa fie vatamator celui caruia i se adreseaza

188. Actiunea in contencios administrativ poate fi formulata:

c) impotriva autoritatii publice emitente si personal impotriva functionarului autoritatii parate, vinovat de emiterea unui act nelegal sau refuzul autoritatii de a solutiona cererea in termenul legal

189. In ce conditii se poate formula actiunea in contencios administrativ, care are ca obiect contracte administrative ?

d) plangerea prealabila este obligatorie si anterioara formularii actiunii referitoare la contractele administrative, denumita conciliere prealabila si trebuie formulata in termenul prevazut de lege la fel ca si actiunea respectiva

190. Care sunt categoriile esentiale de valori, ocrotite prin actiunea in contencios administrativ ?

d) drepturile persoanei vatamate si libertatile recunoscute de lege si interesele legitime al acesteia

191. Care sunt formele pe care le imbraca procedura administrativa prealabila ?

c) recursul ierarhic si gratios

192. Care sunt actele de autoritate exceptate in prezent de la controlul de legalitate, exercitat de catre instanta de contencios administrativ ?

b) actele de comandament militar si actele ce privesc raporturile dintre Parlament sau Presedinte si Guvern

193. Ce reprezinta actul de comandament militar ?

a) un act care emana de la un organ al administratiei publice, organ militar si care cuprinde dispozitii de natura militara, si reprezinta ideea de ordin, de comanda, de disciplina militara

194. De cate feluri este competenta instantei de contencios administrativ ?

d) competenta materiala si teritoriala

195. Ce solutii poate da instanta de contencios administrativ pe fondul cauzei ?

b) prin hotarare, poate sa anuleze actul nelegal si vatamator, sa recunoasca dreptul pretins, sa oblige la emiterea actului, la repararea pagubei cauzate prin plata daunelor materiale daca este cazul si la plata daunelor morale, si sa amendeze persoana vinovata (functionarul public vinovat)

196. In ce termen se poate declara recurs, impotriva unei hotararii pronuntata de instanta de contencios administrativ ?

d) in termen de 15 zile de la comunicarea hotararii atacate respectiv in termen de 5 zile de la pronuntarea hotararii pe exceptia de necompetenta

197. Care instanta este competenta sa solutioneze recursul declarat impotriva unei hotararii judecatoresti in contencios administrativ ?

b) Curtea de Apel si Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa caz

198. In ce termen se poate executa o hotarare definitiva si irevocabila pronuntata de instanta de contencios administrativ ?

a) in termenul prevazut in cuprinsul hotararii sau in cel mult o luna de zile de la data ramanerii definitive a acesteia

199. La ce sectie din cadrul Tribunalului se face judecata pe fond a unei actiunii in contencios administrativ ?

b) sectia de contencios administrativ si fiscal, daca exista sau la sectia comerciala si de contencios administrativ

200. La Curtea de Apel, judecata in fond a unei actiuni in contencios administrativ se face de catre:

d) sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel

201. Cine poate formula o actiune in Contencios administrativ, in conditiile art. 1 din Legea nr. 554)/2004)? Indicati raspunsul corect:

c) Orice persoana, Avocatul Poporului, Ministerul Public, autoritatea publica emitenta a unui act administrativ, persoana vatamata intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim printr-un act

administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept, persoana vatamata in drepturile sale sau in interesele sale legitime, prin ordonante sau dispozitii din ordonante ale Guvernului neconstitutionale, Agentia Nationala a Functionarilor Publici, precum si orice persoana de drept public vatamata intr-un drept, intr-o libertate sau un interes legitim

202. Care sunt partile intr-un litigiu de Contencios administrativ? Indicati raspunsul corect:

d) Partea vatamata intr-un drept al sau recunoscut de lege, intr-o libertate sau un interes legitim, autoritatea publica emitenta a actului contestat, functionarul public vinovat de emiterea unui act nelegal si alte persoane fizice sau juridice in calitate de interveniente in interes propriu sau in interesul uneia din parti

203. In prezent este obligatorie participarea Procurorului la dezbateri intr-un litigiu de Contencios administrativ? Indicati raspunsul corect:

b) Potrivit prevederilor actuale in materie participarea procurorului nu este obligatorie in prezent la un litigiu de Contencios administrativ

204. Ce se intelege prin persoana vatamata in sensul legii Contenciosului administrativ ? Indicati raspunsul corect:

b) Persoana vatamata reprezinta orice persoana fizica sau juridical ori grup de persoane fizice, titulare ale unor drepturi subiective sau interese legitime private vatamate prin acte administrative, in sensul Legii 55d)/b)00d) fiind asimilate persoanei vatamate si organismele

sociale care invoca vatamarea unui interes public prin actul administrativ atacat

205. Ce inseamna in sensul prevazut de legea contenciosului administrative, notiunea de autoritate publica? Care este varianta corecta:

a) Autoritatea publica reprezinta orice organ de stat sau al unitatilor administrativ-teritoriale care actioneaza, in regim de putere publica, pentru satisfacerea unui interes public; sunt asimilate

autoritatilor publice, in sensul Legii 554/2004, persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obtinut statut de utilitate publica sau sunt autorizate sa presteze un serviciu public

206. Definiti actul administrativ? Care dintre variantele de mai jos este varianta corecta, a actului administrativ prevazuta de legea nr. 554/2004:

d) Actul administrativ reprezinta actul unilateral cu caracter individual sau normativ, emis de o autoritate publica in vederea executarii ori a organizarii executarii legii, dand nastere, modificand

sau stingand raporturi juridice; sunt asimilate actelor administrative si contractele incheiate de autoritatile publice care au ca obiect: punerea in valoare a bunurilor proprietate publica; executarea lucrarilor de interes public; prestarea serviciilor publice; achizitiile publice

207. Ce intelegeti prin act administrativ jurisdictional? Care dintre definitii este corecta:

a) Actul administrativ-jurisdictional este actul juridic emis de o autoritate administrativa cu atributii jurisdictionale in solutionarea unui conflict, dupa o procedura bazata pe contradictorialitate si cu asigurarea dreptului la aparare

208. Ce se intelege prin Contencios administrativ in sensul legii? Care definitie este corecta:

a) Contenciosul administrativ reprezinta activitatea de solutionare, de catre instantele de contencios administrativ competente potrivit legii, a litigiilor in care cel putin una dintre parti este o autoritate publica, iar conflictul s-a nascut fie din emiterea sau incheierea, dupa caz, a unui act administrativ, in sensul Legii 55d)/b)00d), fie din nesolutionarea in termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim

209. Cine are competenta sa solutioneze un conflict bazat pe Legea 554/2004. Care dintre variante este cea corecta:

c) Instanta de contencios administrativ si anume Sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, sectiile de contencios administrativ ti fiscal ale Curtilor de Apel si Tribunalele administrativ-fiscale

210. Cand poate sa formuleze o actiune in Contencios administrativ o persoana fizica sau juridica ?

d) Cand nu i s-a solutionat in termenul legal cererea sau daca nu I s-a raspuns in termen de 30 de zile de la inregistrarea cererii, daca prin lege nu se prevede alt termen, sau daca s-a emis un act administrativ vatamator si nelegal

211. Ce reprezinta in sensul legii contenciosului administrativ refuzul autoritatii? Care este raspunsul corect:

a) Refuzul nejustificat de a solutiona o cerere consta in exprimarea explicita, cu exces de putere, a vointei de a nu rezolva cererea de catre autoritate

212. Ce se intelege prin plangerea prealabila, potrivit legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. Care varianta este corecta ?

c) Plangerea prealabila reprezinta plangerea prin care se solicita autoritatii publice emitente sau celei ierarhic superioare, dupa caz, reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual sau

normativ, in sensul revocarii acestuia

213. Cui se adreseaza plangerea prealabila formulata de persoana vatamata cu privire la un act administrativ unilateral sau normativ?

d) Plangerea prealabila se adreseaza Autoritatii publice emitente a actului administrative unilateral, considerat nelegal si vatamator sau autoritatii ierarhic superioare organului emitent

214. Ce intelegeti prin serviciu public in sensul legii contenciosului administrativ ?

b) Activitatea organizata sau autorizata de o autoritate publica, in scopul satisfacerii, dupa caz, a unui interes public

215. Cum este definit interesul public prin Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ?

d) Interesul public reprezinta interesul care vizeaza ordinea de drept si democratia constitutionala, garantarea drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale ale cetatenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea competentei autoritatilor publice

216. Ce reprezinta excesul de putere potrivit legii contenviosului administrativ ?

a) Excesul de putere este exercitarea dreptului de apreciere, apartinand autoritatilor administratiei publice, prin incalcarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, prevazute de

Constitutie sau de lege

217. Ce se intelege prin paguba iminenta in sensul prevazut de legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 ?

d) Paguba iminenta este prejudiciu material viitor, dar previzibil cu evidenta sau, dupa caz, perturbarea previzibila grava a functionarii unei autoritati publice ori a unui serviciu public

218. Care sunt organele ce realizeaza controlul de tutela administrativa prevazute de art. 3 din Legea Contenciosului administrativ?

c) Prefectul si Agentia Nationala a Functionarilor Publici

219. Se poate verifica legalitatea unui act administrativ? Cand, de catre cine si ce consecinte juridice produce?

a) Legalitatea unui act administrativ unilateral poate fi cercetata oricand, in cadrul unui proces, pe cale de exceptie, din oficiu sau la cererea partii interesate. In acest caz, instanta, constatand ca de actul administrativ depinde solutionarea litigiului pe fond, va sesiza prin incheiere motivata instanta de contencios administrativ competenta, suspendand cauza.

220. Care acte sunt excluse de la controlul realizat pe calea Contenciosului administrativ?

b) Nu se pot ataca in contenciosul administrativ actele administrative ale autoritatilor publice care privesc raporturile acestora cu Parlamentul si actele de comandament cu caracter militar; actele administrative pentru modificarea sau desfiintarea carora se prevede, prin lege organica, o alta procedura judiciara; actele administrative emise pentru aplicarea regimului starii de razboi, al starii de asediu sau al celei de urgenta, cele care privesc apararea si securitatea nationala

ori cele emise pentru restabilirea ordinii publice

221. Ce caracter au procedurile jurisdictionale administrative prevazute de Legea 554/2004 si de Constitutie?

a) Jurisdictiile administrative speciale sunt facultative si gratuite

222. Se pot ataca actele administrative unilaterale sau normative? Cand si unde?

d) Actele administrative pot fi atacate direct la instanta de contencios administrativ competenta potrivit art. a)0, in termen de a)5 zile de la comunicare, daca partea nu exercita caile administrativjurisdictionale de atac

223. Ce trebuie sa faca o parte in cazul in care renunta la procedura jurisdictionala administrativa

d) Daca partea care a optat pentru jurisdictia administrativa speciala intelege sa nu utilizeze calea administrativ-jurisdictionala de atac, va notifica aceasta organului administrativ-jurisdictional

competent in termenul legal

224. Care este termenul de formulare a plangerii prealabile, cui se adreseaza plangerea prealabila?

b) Inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim, printr-un act administrativ unilateral, trebuie sa solicite autoritatii publice emitente, in termen de 30 de zile de la data

comunicarii actului, revocarea, in tot sau in parte, a acestuia sau organului ierarhic superior daca acesta exista

225. Care dintre subiectele de sezina nu este obligat sa efectueze plangerea prealabila, inainte de a formula actiune in contencios administrativ si fiscal ?

c) Prefectul, Avocatul Poporului, Ministerul Public, Agentia Nationala a Functionarilor Publici

226. Care sunt principiile speciale ce se aplica la judecarea unei cauze de catre instanta de Contencios administrativ si fiscal?

d) Principiul disponibilitatii partilor , contradictorialitatii, principiului prioritatii interesului public, al specialitatii instantei si al celeritatii solutionarii cauzei

227. In ce conditii persoana vatamata intr-un drept al sau, ori intr-un interes legitim poate ataca o dispozitie dintr-o Ordonanta de Guvern ? Alegeti varianta corecta.

a) Persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim prin ordonante sau dispozitii din ordonante poate ataca aceasta prin actiune la instanta de contencios administrativ, insotita de exceptia de neconstitutionalitate

228. Cum procedeaza instanta de contencios administrativ si fiscal cand intr-o cauza aflata pe rol, este sesizata cu o exceptie de neconstitutionalitate?

c) Instanta de contencios administrativ, daca apreciaza ca exceptia indeplineste conditiile prevazute de legea speciala, sesizeaza prin incheiere motivata Curtea Constitutionala si suspenda solutionarea cauzei pe fond

229. Cand se ataca un act administrativ fiscal, care are o valoare de peste 5 miliarde lei, care este instanta competenta sa solutioneze cauza pe fond, dar in recurs?

b) Pe fond solutioneaza cauza Curtea de Apel sesizata, iar in recurs Inalta Curte de Casatie si Justitie, sectia Contencios administrativ si fiscal

230. Care este termenul de formulare a unei actiuni in Contencios administrativ? In ce termen trebuie executata hotarirea pronuntata de instanta de contencios ?

d) In termen de 6 luni de la comunicarea actului atacat, dar nu mai tarziu de a) an de la data emiterii actului atacat. Executarea hotaririi se face in termen de 30 de zile sau in termenul prevazut

231. Ce fel de termen este termenul de 6 luni, dar cel de 1 an, potrivit prevederilor legii nr. 554/2004 ?

c) Primul este de prescriptie, iar al doilea de decadere

232. Ce acte trebuie sa depuna reclamantul, respectiv partea vatamata cand formuleaza actiunea in Contencios administrativ ?

a) Reclamantul va anexa la actiune copia actului administrativ pe care il ataca sau, dupa caz, raspunsul autoritatii publice prin care i se comunica refuzul rezolvarii cererii sale, iar cand nu a primit nici un raspuns la cererea sa, copia cererii, certificata prin numarul si data inregistrarii la autoritatea publica, precum si orice inscris care face dovada indeplinirii procedurii prealabile

233. Ce masura ia instanta de contencios impotriva conducatorului unitatii parate in cazul in care nu trimite relatiile solicitate de instanta in vederea solutionarii cauzei?

d) Instanta prin incheiere interlocutorie obliga conducatorul unitatii parate sa plateasca statului, cu titlu de amenda judiciara, a)0% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de intarziere nejustificata privind relatiile solicitate

234. In ce conditii si cum poate solicita persoana vatamata suspendarea executarii actului administrativ atacat? Cui adreseaza cererea?

d) In cazuri justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente se adreseaza instantei competente cu cerere scrisa pentru a dispune suspendarea executarii actului administrativ atacat

235. Pana cand poate dispune instanta suspendarea actului administrativ vatamator conform Legii 554/2004?

c) Pana la pronuntarea instantei de fond sau pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei, in functie de temeiul de drept si modul in care a fost solicitata

236. Ce act da instanta de contencios administrativ daca admite cererea formulata de reclamant privind suspendarea executarii actului administrativ atacat ?

d) O sentinta civila sau o incheiere pronuntata de instanta competenta, in functie de temeiul de drept al cererii, si de modul de formulare a acesteia, care au cai de atac diferite la instante ierarhic superioare

237. Se pot formula actiuni in contencios impotriva unui functionar din cadrul autoritatii publice? Cand si in ce conditii ?

a) Se pot formula actiuni si personal impotriva persoanei fizice care a elaborat, a emis sau a incheiat actul ori, dupa caz, care se face vinovata de refuzul de a rezolva cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim, daca se solicita plata unor despagubiri pentru prejudiciul cauzat ori pentru intarziere

238. Ce solutii poate da instanta de contencios atunci cand finalizeaza procesul? Pe fond si pe exceptii.

c) Instanta, poate, dupa caz: sa anuleze, in tot sau in parte actul administrative atacat sa oblige autoritatea publica sa emita un alt act administrativ ori sa elibereze un certificat, o adeverinta sau orice alt inscris, sa oblige autoritatea emitenta la plata despagubirilor

239. In ce termen poate fi facuta solicitarea despagubirilor in instanta de contencios ?

b) Partea poate solicita despagubiri in termen de 1 an de la data de la care a cunoscut sau trebuia sa cunoasca intinderea pagubei

240. Ce caracter au hotararile pronuntate in recurs de instanta de contencios administrativ ? Care hotariri pot fi puse in executare ?

d) Sunt hotarari irevocabile si se pot pune in executare din oficiu sau la cererea partii

241. Cand se poate formula actiunea prefectului? Este scutita de la plata taxei de timbru?

a) are loc cand actele administratiei publice locale le considera nelegale, fiind scutita de la plata taxei de timbru

242. Cand se poate invoca exceptia de nelegalitate a unui act administrativ unilateral in conditiile legii contenciosului administrativ conform reglementarilor actuale?

d) exceptia de nelegalitate a unui act administrativ unilateral se poate invoca oricand intr-un proces aflat pe rolul instantei de judecata, conform legii contenciosului administrativ modificata in 2007

243. Ce se intampla cu o cauza aflata pe rolul instantei de judecata atunci cand una dintre parti invoca in aparare exceptia de nelegalitate a unui act administrativ unilateral emis de o autoritate publica?

d) se suspenda judecarea cauzei in acel proces, se inainteaza cauza instantei competente pentru solutionarea exceptiei de nelegalitate

244. Care este termenul de recurs impotriva incheierii hotararii pronuntata de instanta competenta asupra exceptiei de nelegalitate?

e) 48 de ore de la comunicarea hotararii

245. Cand poate fi invocata exceptia de nelegalitate asupra unui act administrativ unilateral potrivit legii contenciosului administrativ modificata in 2007?

a) oricand

246. In cazul in care partea vatamata printr-un act administrativ a optat pentru calea administrativ jurisdictionala si renunta la aceasta cale, ce obligatii are?

a) sa notifice organul administrativ in termen de 15 zile de la renuntarea la calea aleasa

247. Cand se poate formula plangerea prealabila si ataca in justitie dispozitiile unei Ordonante de Guvern considerate ca nelegale?

d) poate ataca oricand o Ordonanta de Guvern fara a formula o plangere prealabila

248. Avocatul poporului este obligat sa formuleze plangere prealabila inainte de a formula actiune in contencios administrativ in numele celui care l-a sesizat?

c) legea nu prevede o astfel de obligatie in sarcina avocatului poporului

249. La contractele administrative este obligatorie formularea plangerii prealabile? Ce forma are aceasta?

b) plangerea prealabila la contractele administrative imbraca forma concilierii prealabile si este obligatorie

250. Care sunt subiectele de sesizare a instantei de contencios administrativ potrivit Legii 554/2004 modificata prin Legea 262/2007?

d) Orice persoana care se considera vatamata printr-un act administrativ emis de o autoritate publica, respectiv persona vatamata, fizica sau juridica, Ministerul public, Avocatul poporului, autoritatea publica emitenta a unui act administrativ nelegal, etc.

251. Ce solutii poate da instanta de contencios administrativ cand paratul nu executa o hotarare definitiva si irevocabila pronuntata de instnta de contencios administrativ

c) solutioneaza cererea reclamantului de urgenta in camera de consiliu cu citarea partilor, aplica amenda conducatorului autoritatii parate si acorda despagubiri reclamantului

252. Cand poate acorda instanta de executare despagubiri reclamantului in contencios administrativ?

c) cand reclamantul le-a solicitat prin actiune in contencios admiistrativ

253. Care este instata competenta sa solutioneze cererea de executare a unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile pronuntata in contencios administrativ?

e) Tribunalul, Curtea de Apel, sectia de Contencios administrativ si fiscal, dupa caz, in functie de hotararea definitiva si irevocabila solutionata pe fond

254. Care este instanta competenta sa solutioneze in prezent litigiile de achizitii publice?

b) direct la Tribunalul teritorial, sectia contencios administrativ

255. Care este termenul de introducere a actiunii in contencios administrativ in prezent?

d) 6 luni de la formularea plangerii prealabile si maxim 1 an de la emiterea actului administrativ nelegal

256. Judecarea cauzelor de contencios administartiv se face cu?

c) cu precadere in complet legal constituit

257. Ministerul public poate cere suspendarea executarii unui act administrativ normativ?

b) cand apreciaza ca este nelegal si abuziv

258. Suspendarea executarii unui act administrativ este?

c) este o suspendare de drept

259. Se poate introduce actiune impotriva unei autoritati publice emitente a unui act administrativ unilateral?

a) da, se poate introduce actiune in contencios administrativ de partea vatamata

260. Pentru solutionarea corecta a cauzei se pot cere relatii de la:

e) de la parata sau de la alte organisme sociale

261. Se poate face cerere de revizuire impotriva unei hotarari judecatoresti pronuntata in contencios administrativ? Cand si in ce conditii prevazute de Legea 262/2007 de modificare a contenciosului administrativ?

b) in 15 zile de la comunicarea hotararii

262. Care hotarare de contencios administrativ trebuie publicata in Monitorul Oficial al Romaniei?

b) toate hotararile de anulare a actelor administrative emise de autoritatile publice

263. De cand este obligatorie pentru terti o hotarare de contencios administrativ publicata in Monitorul Oficial?

c) de la data publicarii in Monitorul oficial

264. Recursul impotriva unei hotarari judecatoresti pronuntata de instanta de contencios administrativ se declara in termen de:

d) in 15 zile de la comunicarea hotararii pronuntata pe fond

265. Recursul impotriva unei hotarari judecatoresti pronuntata de instanta de contencios administrativ se solutioneaza de catre?

e) Curtea de Apel sau Inalta Curte de Casatie si Justitie, sectia contencios administrativ si fiscal, dupa caz.Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright