Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Acte normative ce reglementeaza desfasurarea activitatii serviciului de protectie civilaActe normative ce reglementeaza desfasurarea activitatii serviciului de protectie civilaA. GENERALE

1. Decretul nr. 224 din 11.05.1990 pentru ratificarea protocoalelor aditionale I si II la Conventiile de la Geneva din 12 august 1949.

2. Hotararea Guvernului nr. 308 din 09.05.1995 privind organizarea si functionarea activitatii de pregatire in domeniul apararii civile.

3. Instructiuni privind organizarea si inzestrarea inspectoratelor,comisiilor si formatiunilor de protectie civila, aprobate prin Decizia nr. 57 din 30.03.1998 a Primului - Ministru al Romaniei.

4. Instructiuni privind organizarea si desfasurarea pregatirii pentru protectia civila in Romania,aprobate prin Decizia nr.139 din 10.09.1999 a Primului - Ministru al Romaniei.

5. O.U.G. nr. 14 din 13.03.2000 privind infiintarea formatiunilor de protectie civila pentru interventie de urgenta in caz de dezastre.

6. Instructiuni nr. M 20 din 05.06.1984 privind organizarea subunitatilor de serviciu de protectie civila si a activitatii acestora pentru prevenirea,limitarea si inlaturarea urmarilor calamitatilor naturale,incendiilor,catastrofelor de mari proportii,avariilor si alte accidente.

7. O.U.G. nr. 88 din 30.08.2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata prin Legea nr. 363 din 07.06.2002

8. Legea nr. 575 din 22.10.2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a V a. Zone de risc natural

9. O.U.G. nr. 21 din 15.04.2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, modificata, completata si aprobata cu Legea nr. 15 din 28.02.2005 pentru aprobarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta.

10. Hotararea Guvernului nr. 1286 din 13.08.2004 privind aprobarea Planului general de masuri preventive pentru evitarea si reducerea efectelor inundatiilor.11. Hotararea Guvernului nr. 1489 din 09.09.2004 privind organizarea si functionarea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta.

12. Hotararea Guvernului nr. 1490 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.

13. Hotararea Guvernului nr. 1491 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica,atributiile,functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta

14. Hotararea Guvernului nr. 1492 din 09.09.2004 privind principiile de organizare,functionare si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste.

15. Legea nr. 481 din 08.11.2004 privind protectia civila, modificata si completata prin Legea nr. 212 din 24.05.2006

16. Hotararea Guvernului nr. 2288 din 09.12.2004 pentru aprobarea repartizarii principalelor functii de sprijin pe care le asigura ministerele,celelalte organe centrale si organizatiile neguvernamentale privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta.

17. Hotararea Guvernului nr. 259 din 31.03.2005 pentru infiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila.

18. Hotararea Guvernului nr. 630 din 29.06.2005 pentru stabilirea semnului distinctiv national prin care se identifica personalul si se marcheaza mijloacele tehnice, adaposturile, alte bunuri de protectie civila, uniforma si cartea de identitate specifice personalului specializat cu atributii in domeniul protectiei.

19. Hotararea Guvernului nr. 642 din 29.06.2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unitatilor administrativ-teritoriale,institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile.

20. Ordinul nr. 712 din 29.06.2005 al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta, modificat si completat cu Ordinul nr. 786 din 02.09.2005 al ministrului administratiei si internelor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta.

21. Ordinul nr. 718 din 30.06.2005 al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta, modificat si completat cu Ordinul nr. 195 din 20.04.2007

Hotararea Guvernului nr. 547 din 09.06.2005 pentru aprobarea Strategiei nationale de protectie civila.

23. Ordinul nr. 735 din 22.07.2005 al ministrului administratiei si internelor privind evidenta, gestionarea, depozitarea si distribuirea ajutoarelor interne si internationale destinate populatiei in situatii de urgente.

24. Ordinul nr. 736 din 22.07.2005 al ministrului administratiei si internelor privind instituirea serviciului de permanenta la toate primariile din zona de risc in caz de iminenta a producerii unor situatii de urgenta.

25. Hotararea Guvernului nr. 1579 din 08.12.2005 privind statutul personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare.

26. Hotararea Guvernului nr. 1.669 din 14.12.2005 privind constituirea si functionarea Comitetului Director de Asigurare la Dezastre.       

27. O.U.G. nr. 191 din 21.12.2005 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor pentru situatii de urgenta.

28. Hotararea Guvernului nr. 1.854 / 22.12. 2005 strategia nationala de management al riscului la inundatii;

29. O.U.G. nr. 14 din 26.01.2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente..

30. Ordinul nr. 1.149 din 19.01.2006 al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Regulamentului privind managementul situatiilor de urgenta specifice tipurilor de riscuri din domeniul de competenta al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

31. Ordinul nr. 1.180 / 2006 al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Normelor tehnice privind intretinerea, repararea, depozitarea si evidenta mijloacelor tehnice de protectie civila.

32. Hotararea Guvernului nr. 386 din 22.03.2006 pentru modificarea si completarea H.G. nr.1.489/2004 privind organizarea si functionarea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta.

33. Ordinul nr. 1.433 / 2006 al ministrului administratiei si internelor privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu si protectia civila.

34. Ordinul nr. 132 din 29.01.2007 al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii – cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor.

35. Ordinul nr. 158 din 22.02.2007 al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta.

36. Manualul tehnic de aparare civila ed. 1983

37. OMAI nr. 1.474.din 12.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta.

38. OIG nr. 44.336 din 09.12.2009 cu privire la planificarea, executarea si raportarea activitatilor de prevenire a situatiilor de urgenta.

39. OIG nr. 1.142 I.G. din 24.09.2009 pentru aprobarea Instructiunilor specifice de stabilire a criteriilor si indicatorilor de evaluare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta, cod IS-IP-003.

40. OIG nr. 1.062 I.G. din 06.12.2007 pentru aprobarea Instructiunilor privind structura si continutul documentelor de evidenta in domeniul prevenirii situatiilor de urgenta IS-IP-004.

41. OIG nr. 1.120 I.G. din 23.04.2008 privind executarea controlului structurilor din subordinea IGSU.

42. OMS nr. 199 / 15.03.2005 privind infiintarea Comitetului pentru Situatii de Urgenta in cadrul Ministerului Sanatatii.B. CONTROLUL ACTIVITATILOR CU RISC DE ACCIDENTE MAJORE


1. Ordinul nr. 142 din 25.02.2003 al ministrului Ministerului Agriculturii,Padurilor,Apelor si Mediului pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activitatile care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase.

2. Ordinul nr. 1084 din 22.12.2003 al ministrului Ministerului Agriculturii,Padurilor,Apelor si Mediului privind aprobarea procedurilor de notificare a activitatilor care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase si,respectiv,a accidentelor majore produse.

3. Ordinul nr. 251 din 26.03.2005 al ministrului Ministerului Mediului si Gospodaririi apelor pentru organizarea si functionarea secretariatelor de risc privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase.

4. Hotararea Guvernului nr. 501 din 01.05.2005 pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor de protectie individuala a cetatenilor.

5. Ordinul nr. 647 din 16.05.2005 al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenta in caz de accidente in care sunt implicate substante periculoase.

6. Hotararea Guvernului nr. 804 privind controlul asupra pericolelor de accdent major in care sun implicate substante periculuase, modificata si completata cu H.G. nr. 79/2009.

7. Legea nr. 92/2003 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, adoptata la Helsinki la 17 martie 1992.

8. Ordinul nr. 1.299 / 2005 al ministrului Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor pentru aprobarea procedurii de inspectie pentru obiectivele care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase.

9. Ordinul nr. 520 / 1.318 /2006 al ministrilor Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor si Ministerului Administratiei si Internelor privind aprobarea Procedurii de Investigare a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase.


C. DEZASTRE NATURALE


1. Hotararea Guvernului nr. 1286 din 13.08.2004 privind aprobarea Planului general de masuri preventive pentru evitarea si reducerea efectelor inundatiilor.

2. Ordinul nr. 638/420 din 12.05.2005 al ministrului administratiei si internelor si al ministrului mediului si gospodaririi apelor pentru aprobarea Regulamentului privind situatiile de urgenta generate de inundatii,fenomene meteorologice periculoase,accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale.

3. Hotararea Guvernului nr. 1.669 din 14.12.2005 privind constituirea si functionarea Comitetului Director de Asigurare la Dezastre.

4. Hotararea Guvernului nr. 1.854 / 22.12. strategia nationala de management al riscului la inundatii;

5. O.U.G. nr. 14 din 26.01.2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente.

6. Ordinul comun nr. 1.995 / 2005 si 1.160 din 30.01.2006 al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremure si/sau alunecari de teren.

7. Ordinul nr. 1.178 din 02.02.2006 al ministrului mediului si gospodaririi apelor si ministrului administratiei si internelor privind aprobarea Manualului prefectului pentru managementul situatiilor de urgenta in caz de inundatii si Manualului primarului pentru managementul situatiilor de urgenta in caz de inundatii


D. Protectia pe linie C.B.R.N.


1. Hotararea Guvernului nr. 501 din 01.05.2005 pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor de protectie individuala a cetatenilor.

2. Ordinul nr. 683 din 07.06.2005 al ministrului administratiei si internelor privind aprobarea Procedurilor generice pentru colectarea datelor, validare si raspuns pe timpul unei urgente radiologice.

3. Ordinul nr. 684 din 07.06.2005 al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea, pregatirea si interventia in caz de accident nuclear sau urgenta radiologica.


4. Legea nr. 111/1996 *republicata 2006 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare

5. Directiva 96/29/EURATOM care stabileste standardele de baza de securitate pentru protectia sanatatii lucratorilor si a populatiei impotriva radiatiilor ionizate

6. Decizia Consiliului 87/600/EURATOM privind acordurile Comunitatii pentru schimbul initial de informatie in caz de urgenta radiologica.

7 Directiva Consiliului nr. 90/641/EURATOM privind protectia lucratorilor externi expusi riscului radiatiilor ionizante in timpul desfasurarii activitatilor in zonele controlate

8. Directiva nr. 89/618/EURATOM privind informarea populatiei asupra masurilor de protectie a sanatatii si a etapelor in eventualitatea unei urgente radiologice

9. Directiva nr. 92/3/EURATOM privind supravegherea si controlul transporturilor de deseuri radioactive intre statele membre, din si spre Comunitate

10. Decizia Comisiei nr. 93/552/EURATOM privind documentul standard pentru supravegherea si controlul transporturilor de deseuri radioactive la care se face referire in Directiva Consiliului nr. 92/3/EURATOM

Ordinul nr. 14/2000 al Presedintelui CNCAN pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate

radiologica

12. Ordinul nr. 944/2001 al MSF pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicala a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizate, aprobat de CNCAN;

Ordinul nr. 94/2004 al Presedintelui CNCAN privind aprobarea Normelor de securitate radiologica in

practica de radioterapie;

Ordinul nr. 293/2004 al Presedintelui CNCAN amendat de Ordinul nr. 94/2004;

Ordinul nr. 381/2004 al Ministerului Sanatatii privind aprobarea Normelor sanitare de baza pentru

desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare;

Ordinul nr. 944/2001 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicala a persoanelor

expuse profesional la radiatii ionizate;        

Ordinul 202/2002 al Presedintelui CNCAN pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor

de exercitare a activitatilor nucleare si desemnare a expertilor acreditati in protectie radiologica;

Ordinul nr. 180/2002 al Presedintelui CNCAN pentru aprobarea Normelor de dozimetrie individuala;

Ordinul nr. 292/2004 al Presedintelui CNCAN pentru modificarea Normelor de dozimetrie individuala,

aprobate prin Ordinul Presedintelui CNCAN,

Ordinul nr. 942/2001 al MMGA privind aprobarea regulilor interne ale CNCAN;

Ordinul nr. 366/2001 al Presedintelui CNCAN privind aprobarea Normelor de securitate radiologica –

proceduri de autorizare;

Ordinul nr. 933/2002 privind aprobarea Normelor Generale privind protectia muncii;

Ordinul nr. 155/2003 al Presedintelui CNCAN pentru aprobarea Normelor de radioprotectie operationala privind desfasurarea practicii de control nedistructiv cu radiatii ionizate;

Ordinul nr. 289/2004 al Presedintelui CNCAN pentru amendarea Ordinului nr. 155/2003;

Ordinul nr. 173/2003 al Presedintelui CNCAN privind aprobarea Normelor de securitate radiologica in

practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala;

Ordinul nr. 291/2004 al Presedintelui CNCAN pentru amendarea Ordinului nr. 173/2003;

Ordinul nr. 62/2004 al Presedintelui CNCAN pentru aprobarea Normelor privind eliberarea de sub

regimul de autorizare a materialelor rezultate din practici autorizate in domeniul nuclear;

Ordinul nr. 144/2004 al Presedintelui CNCAN privind aprobarea Normelor de securitate radiologica in

sisteme de masurare cu surse de radiatii;

Ordinul nr. 294/2004 al Presedintelui CNCAN pentru amendarea Ordinului nr. 144/2004

Ordinul 360/2004 al Presedintelui CNCAN pentru aprobarea Normelor privind calculul dispersiei

efluentilor radioactivi evacuati in mediu de instalatiile nucleare;

Ordinul nr. 207/2003 al Presedintelui CNCAN pentru aprobarea Normelor de securitate radiologica

privind dezafectarea instalatiilor de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu – Criterii de eliberare de sub regimul de autorizare al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare pentru utilizarea in alte scopuri a cladirilor, materialelor, instalatiilor, haldelor si terenurilor contaminate de activitatile de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu;

Ordinul nr. 171/2004 al Presedintelui CNCAN pentru aprobarea Normelor de securitate radiologica –

Proceduri de autorizare a activitatilor de minerit si de preparare a minereurilor de uraniu si toriu, de prelucrare a materiilor prime nucleare si de producere a combustibilului nuclear;

Ordinul nr. 127/2002 al Presedintelui CNCAN pentru aprobarea Normelor de securitate radiologica

privind radioprotectia operationala in mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu;

Ordinul nr. 192/2002 al Presedintelui CNCAN pentru aprobarea Normelor de securitate radiologica

privind gospodarirea deseurilor radioactive provenite de la mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu.

36. C-12. Substante chimice de lupta, Bucuresti, 1971 ;

Standarde Militare Operationale (SMO):

SMO 500007 “Standard de eficienta pentru Apararea N.B.C.”;

SMO 500008 “Evaluarea capabilitatii de Aparare N.B.C.”;

SMO 500009 “Alarme in caz de pericol /urgenta despre contaminare sau atac(numai atac N.B.C. si aerian)”;

SMO 500010 “Niveluri graduale de amenintare NBC si masurile de protectie NBC corespunzatoare”;

SMO 500011 “Identificarea personalului pe timpul purtarii echipamentelor de protectie individuala NBC (EPINBC)”;

SMO 500012 “Unitati de masura in SI utilizate de armata in domeniul nuclear”;

SMO 500013 “Cercetarea Nucleara, Biologica si Chimica (NBC)”;

STPM 40340-99 “ Protectie N.B.C. -Terminologie”;

38. Decretul 253 din 6.07.1979 Pentru ratificarea Conventiei cu privire la interzicerea perfectionarii, productiei si stocarii armelor bacteriologice (biologice) si cu toxine si la distrugerea lor (deschisa spre semnare la Londra, Moscova, Washington la 10 aprilie 1972)

39. Decretul 96 din 09.06.1994 pentru Ratificarea Conventiei privind interzicerea armelor chimice semnata la Paris la 13.01.1993


E. Protectia pe linie de ADAPOSTIRE


1. Hotararea Guvernului nr. 560 din 01.05.2005 pentru aprobarea categoriilor de constructii la care este obligatorie realizarea adaposturilor de protectie civila,precum si a celor la care se amenajeaza puncte de comanda.

2. Hotararea Guvernului nr. 630 din 29.06.2005 pentru stabilirea semnului distinctiv national prin care se identifica personalul si se marcheaza mijloacele tehnice,adaposturile,alte bunuri de protectie civila,uniforma si cartea de identitate specifice personalului specializat cu atributii in domeniul protectiei civile.


F. INSTIINTARE, AVERTIZARE, ALARMARE.


1. Ordinul nr. 886 din 30.09.2005 al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul national de instiintare,avertizare si alarmare a populatiei.

2. Ordinul nr. 1.259 din 10.04.2006 al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila.

3. Instructiuni tehnice nr. 3.000 / 1973 privind descrierea, functionarea si exploatarea mijloacelor de alarmare pentru apararea locala antiaeriana.


G. EVACUARE


1. Hotararea Guvernului nr. 1.222 din 13.10.2005 privind stabilirea principiilor evacuarii in situatii de conflict armat.

2. Ordinul nr. 1.184 din 06.02.2006 al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta.

3. Ordinul nr. 1.352 din 23.06.2006 al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Metodologiei de organizare, asigurare a activitatilor de evacuare a persoanelor, bunurilor, documentelor si materialelor care contin informatii clasificate, in situatii de conflict armat.

4. OMAI nr. 1.494 din 07.11.2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea si functionarea taberelor pentru sinistrati in situatii de urgenta.H. ADAPOSTIRE


1. Legea nr. 477 / 2003 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare.

2. Hotararea Guvernului nr. 560 din 15.06.2005 pentru aprobarea categoriilor de constructii la care este obligatorie realizarea adaposturilor de protectie civila, precum si a celor la care se amenajeaza puncte de comanda, modificata cu HG nr. 37 / 2006.

3. Hotararea Guvernului nr. 630 din 29.06.2005 pentru stabilirea semnului distinctiv national prin care se identifica personalul si se marcheaza mijloacele tehnice,adaposturile,alte bunuri de protectie civila,uniforma si cartea de identitate specifice personalului specializat cu atributii in domeniul protectiei civile.

4.OMAI nr. 80 / 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila, cu modificarile ulterioare;

5.OMAI nr. 143 / 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, executarea si mentenanta amenajarilor pentru protectia civila la metrou;

6. Ordinul nr. 839 din 12.10. 2009 al ministrului dezvoltarii regionale si locuintei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50 / 1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii.

7. Decizia nr. 177 / 1999 a Primului Ministru privind Normele tehniceprivind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila la constructiile noi;

8. OG nr. 41 / 1976 pentru aprobarea Normativului privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila destinate pentru puncte de comanda;

9. Instructiuni tehnice nr. 5.655 / 1971 privind intretinerea si exploatarea instalatiilor din adaposturile de protectie civila.


I. ASANARE, PIROTEHNIC, DESEURI FEROASE SI NEFEROASE.


1. OMAI nr. 707 / 20.06.2005 pentru aprobarea Instructiunilor privind managementul activitatilor de interventie pentru asanarea terenurilor de munitiile ramase nexplodate;

2. Legea nr. 307 din 13.11.2007 pentru acceptarea Protocolului privind resturile explozive de razboi (Protocolul V), adoptat la Geneva la 28.11.2003, aditional la Conventia privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor categorii de arme clasice care ar putea fi considerate ca producand efecte traumatice excesive sau care ar lovi fara discriminare, semnata de Romania la New York la 08.04.1982;

3. Legea nr. 126 / 1995 privind regimul materiilor explozive, modificata si completat cu Legile nr. 464 / 18.07.2001 si nr. 478 / 22.11.2003;

4. Hotararea Guvernului nr. 536 / 2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in orice alte operatiuni specifice in activitatile detinatorilor, precum si autorizarea artificierilor si pirotehnicienilor;

5. Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 14.07.2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

6. HGR nr. 971 / 26.07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;

7. G 4 – „ Instructiuni pentru trupele de geniu * lucrari de distrugeri ” ;

8. G 4a – Mijloace noi pentru executarea lucrarilor de distrugeri ;

9. Manualul pirotehnic pentru munitie de avion vol. I si II ;

10. A 106 – „Memorator pentru cunoasterea munitiilor de infanterie, aruncatoare, artilerie si rachete” ;

11. G 3 - Baraje de mine. Instructiuni pentru trupele de geniu ;

12. Cartea artificierului – Editura tehnica, Bucuresti, 1975 ;

13. Explozivi si materiale pirotehnice – documentar ;

14. Ordonanta de urgenta nr. 78 / din 16 iunie 2000 privind regimul deseurilor;

15. Lege nr. 426 / din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor

Ordonanta de urgenta nr. 16 din 26 ianuarie 2001*** Republicata privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

*) Republicata in temeiul art. III din Legea nr. 465/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, dandu-se textelor o noua numerotare.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 66 din 7 februarie 2001, si a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 465/2001.

Legea   Nr. 465 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile;

Ordinul   Nr. 265/503 din 20 august 2001 al ministrilor ministerului industriei si resurselor si ministerului administratiei publice pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizatiei de colectare a deseurilor industriale reciclabile de la persoane fizice si a Normelor privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizatiei de valorificare a deseurilor industriale reciclabile;

19. HG nr. 856 / din 16 august 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;.

20. HG nr. 162 /din 20 februarie 2002 privind depozitarea deseurilor;J. PROTEJAREA PATRIMONIULUI

1. Legea nr. 422 din 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 938 din 20 noiembrie 2006;

2. Legea nr. 182 din 2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 530 din 27 octombrie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. Legea nr. 311 din 2003 a muzeelor si colectiilor publice, republicata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 927 din 15 noiembrie 2006;

4. Decretul nr. 605 din 1957 privind ratificarea, de catre Romania, a Conventiei pentru protectia bunurilor culturale in caz de conflict armat adoptata la Haga in 14 mai 1954, publicat in Buletinul Oficial nr. 6 din 28 ianuarie 1958;

5. Legea nr. 285 din 2006 privind ratificarea celui de Al doilea Protocol la Conventia de la Haga din 1954 pentru protectia bunurilor culturale in caz de conflict armat, adoptat la Haga la 26 martie 1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 621 din 18 iulie 2006;

6. Legea nr. 454 din 2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionarii monumentelor istorice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1004 din 18 decembrie 2006;

7. Legea nr. 157 din 1997 privind ratificarea Conventiei pentru protectia patrimoniului arhitectural al Europei, adoptata la Granada la 3 octombrie 1985, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 274 din 13 octombrie 1997;

8. Legea nr. 564 din 2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47 din 2000 privind stabilirea unor masuri de protectie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 695 din 1 noiembrie 2001;

9. Legea nr. 157 din 1997 privind ratificarea Conventiei pentru protectia patrimoniului arhitectural al Europei, adoptata la Granada la 3 octombrie 1985, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 274 din 13 octombrie 1997;

10. Legea nr. 564 din 2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47 din 2000 privind stabilirea unor masuri de protectie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 695 din 1 noiembrie 2001;

11. Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1273 din 2005 pentru aprobarea Programului national 'Lacasurile de cult - centre spirituale ale comunitatii', publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 968 din 1 noiembrie 2005;

12. Hotararea Guvernului Romaniei nr. 493 din 2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial si a Metodologiei privind elaborarea si continutul-cadru al planurilor de protectie si gestiune a monumentelor istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 380 din 30 aprilie 2004;

13. Hotararea Guvernului Romaniei nr. 886 din 2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 647 din 11 septembrie 2008;

14. Hotararea Guvernului Romaniei nr. 738 din 9 iulie 2008 privind stabilirea masurilor necesare in vederea finantarii documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism pentru zonele cu monumente istorice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 545 din 18 iulie 2008;

15. Hotararea Guvernului Romaniei nr. 78 din 2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 288 din 2 mai 2007;

16. Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2220 din 19 aprilie 2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de atestare si inscriere in Registrul operatorilor economici din domeniul protejarii monumentelor istorice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 799 din 23 noiembrie 2007;

17. Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2684 din 18 iunie 2003 privind aprobarea Metodologiei de intocmire a Obligatiei privind folosinta monumentului istoric si a continutului acesteia, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 448 din 24 iunie 2003);

18. Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2237 din 2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 220 din 16 martie 2005;

19. Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2371 din 6 iunie 2008 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind evidenta, gestiunea si inventarierea bunurilor culturale detinute de muzee, colectii publice, case memoriale, centre de cultura si alte unitati de profil, aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.035/2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 509 din 7 iulie 2008;

Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2260 din 18 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor

metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.

544 din 18 iulie 2008;

Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2504 din 6 august 2008 pentru modificarea art. 24 alin. (1)

din Normele metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul

ministrului culturii si cultelor nr. 2260/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 608 din 15 august

2008;


K. TRANSPORTURI MARFURI PERICULOASE SI DESEURI


1. HG nr. 1.061 / 2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

2. HG nr. 1.175 / 26.09.2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitatii de transport rutier de marfuri periculoase in Romania.

3. HG nr. 856 / 16.08.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

4. OUG nr. 78 / 16.06.2000 privind regimul deseurilor, modificata, completata si aprobata cu Legea nr. 426 / 18.07.2001.

5. Ordinul nr. 219 din 01.04.2002 al ministrului sanatatii si familiei pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright