Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Distrugera (art. 217 c. pen.)Distrugera (art. 217 c. pen.)


1. Continutul legal:

“Distrugerea, degradarea ori aducerea in stare de neintrebuintare a unui bun apartinand altuia sau impiedicarea luǎrii mǎsurilor de conservare ori de salvare a unui astfet de bun, precum si inlǎturarea mǎsurilor luate, se pedepseste cu inchisoare de la o lunǎ la 3 ani sau cu amendǎ.

In cazul in care bunul are dosebitǎ valoare artisticǎ, stiintificǎ, istoricǎ, arhivisticǎ sau o altǎ asemenea valoare, pedeapsa este inchisoarea de la 1 la 10 ani.

Distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare a unei conducte petroliere sau de gaze, a unui cablu de inaltǎ tensiune, a echipamentelor si instalatiilor de telecomunicatii sau pentru difuzarea progamelor de radio si televiziune ori a sistemelor de alimentare cu apǎ si a conductelor magistrale de alimentare cu apǎ, se pedepsesc cu inchisoare de la 1 la 10 ani.

Dacǎ distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare se sǎvarseste prin incendiere, explozie sau prin orice alt asemenea mijloc si dacǎ rezultǎ pericol public, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 15 ani.

Dispozitiile prevǎzute in alin. 2, 3 si 4 se aplicǎ chiar dacǎ bunul apartine fǎptuitorului.

Dacǎ bunul este proprietate privatǎ, cu exceptia cazului cand acesta este in intrgime sau in parte al statului, actiunea penalǎ pentru faptǎ prevǎzutǎ in alin. 1 se pune in miscare la plangerea prealabilǎ a persoanei vǎtǎmate. Impǎcarea pǎrtilor inlǎturǎ rǎspunderea penalǎ.”

2. Conditii preexistente:2A. Obiectul infractiunii:

- obiectul juridic generic il constituie relatiile sociale a cǎror formare, desfǎsorare si dezvoltare sunt asigurate prin apǎrarea patrimoniului. Patrimoniu este format din totalitatea bunurilor corporale si incorporale, consumabile ori fungibile, mobile sau imobile, principale ori accesorii care au o valoare economicǎ.

obiectul juridic special - este reprezentat de relatiile sociale de ordin patrimonial a cǎror nastere, existentǎ si dezvoltare este conditionatǎ de asigurarea integritǎtii materiale a bunurilor si potentialul de utilizare a acestora.

- obiect material - poate fi orice bun mobil sau imobil care trebuie sǎ aibǎ o valoare economicǎ apartinand patrimoniului privat sau public. Bunul trebuie sǎ apartinǎ altuia, in varianta simplǎ. Bunurile abandonate sau cele care nu mai pot fi utilizate cfm. destinatiei lor initiale nu pot constitui obiect material al infractiunii de distrugere. Dacǎ bunul are o valoare deosebitǎ, fapta va fi mai gravǎ. Distrugerea poate avea obiect material si un inscris, dacǎ in aceste sunt consemnate raporturi patrimoniale. Dacǎ inscrisul este unul oficial, fapta va fi incadratǎ in art 242 C. pen. - sustragere sau distrugere de inscrisuri.

2B Subiectii infractiunii:

- subiectul activ - este necalificat, putand fi orice persoanǎ care rǎspunde penal, dar nu si proprietarul bunului - in forma simplǎ. La formele agravate, sub. activ poate fi orice persoanǎ, chiar si proprietarul bunului. Participatia penalǎ este posibilǎ in toate formele sale.


- subiectul pasiv - este orice persoanǎ fizicǎ sau juridicǎ proprietarǎ sau detinǎtoare a bunului distrus. Se poate intalni si o pluralitate de subiecti pasivi. Cand fǎptuitorul este chiar proprietarul bunului distrus, vor fi sub. pasivi persoanele care aveau un drept asupra bunului distrus sau ale cǎror bunuri au fost distruse odatǎ cu acesta.


3. Continutul constitutiv:

3A. Latura obiectivǎ:

- elementul material se realizeazǎ prin urmǎtoarele actiuni: distrugerea, degradarea, aducerea in stare de neintrebuintare, impiedicarea luǎrii mǎsurilor de conservare ori de salvare a bunului, inlǎturarea mǎsurilor luate de conservare ori de salvare. Fapta este mai gravǎ cand toate aceste fapte se sǎvarsesc prin incendiere, explozie si care au prezentat un pericol public.

urmarea imediatǎ - constǎ in creerea unei situatii de fapt pǎgubitoare pentru subiectul pasiv, consecintǎ a actiunii sau inactiunii fǎptuitorului si schimbarea negativǎ in rǎu a existentei bunului sau a capacitǎtii de utilizare a acestuia.

raportul de cauzalitate trebuie sǎ se stabileascǎ in concret, cǎ urmarea imediatǎ este o consecintǎ a sǎvarsirii elementutlui material.

3B. Latura subiectivǎ:

- forma de vinovǎtie intentia directǎ sau indirectǎ. Dacǎ fapta se sǎvarseste din culpǎ, va fi altǎ infractiune si anume aceea de distrugere din culpǎ (art. 219C. pen.)


4. Forme. Modalitǎti. Sanctiuni.

FORME:

1. actele preparatorii – sunt posibile dar nu se pedepsesc;

2. tentativa - se pedepseste cfm. art. 222 C. pen.;

3. fapt consumat aceastǎ infractiune se consumǎ in momentul in care actiunea de distrugere a fost dusǎ panǎ la sfarsit si s-a produs urmarea imediatǎ, adicǎ distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare a bunului;

4. fapt epuizat - acesta este considerat a fi momentul in care a incetat activitatea infractionalǎ.

MODALITǍTI: Fapta este mai gravǎ cand:

a. bunul are dosebitǎ valoare artisticǎ, stiintificǎ, istoricǎ, arhivisticǎ sau o altǎ asemenea valoare;

b. distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare a unei conducte petroliere sau de gaze, a unui cablu de inaltǎ tensiune, a echipamentelor si instalatiilor de telecomunicatii sau pentru difuzarea progamelor de radio si televiziune ori a sistemelor de alimentare cu apǎ si a conductelor magistrale de alimentare cu apǎ;

c. dacǎ distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare se sǎvarseste prin incendiere, explozie sau prin orice alt asemenea mijloc si dacǎ rezultǎ pericol public;

SANCTIUNI:

- inchisoare de la o lunǎ  la 3 ani sau cu amendǎ - in forma tip si

- inchisoare de la 1 la 10 ani, de la 3 la 15 ani - in forma agravatǎ.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright