Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
LEGEA 76/2002 SI NORMELE METODOLOGICE DIN 20.02.2002 ACTUALIZATE – privind sistemul asigurarilo de somaj si stimulareaocuparii fortei de muncaLEGEA 76/2002 SI NORMELE METODOLOGICE DIN 20.02.2002 ACTUALIZATE – privind sistemul asigurarilo de somaj si stimulareaocuparii fortei de muncaLOCURI  DE MUNCA VACANTE = locuri de munca disponibile ca urmare a incetarii raporturilor de munca sau de serviciu,precum si a locurilor de munca nou – create(conf.art.10,alin.(1) din L. 76/2002 actualizata)

Comunicarea de actre angajatori a locurilor de munca vacante se afce pe suport de hartie sau in format electronic,pe suport magnetic ori e- mail ,conf.formularului prevazut in anexa 1.Furnizorii de servicii vor comunica agentiei de ocupare a fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti pana la data de 5 a fiecarei luni pentru luna expirata,date privind somerii mediati si incadrati in munca.Comunicarea se face pe suport de hartie, format electronic,suport magnetic sau e- mail conform formularului din anexa 2.

Somerii care realizeaza venituri din activitati autorizate potrivit legii,beneficiaza de indemnizatie de somaj daca dovedesc ca acele venituri nu depasesc salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare in luna pentru care se face dovada.

Activitati autorizate = activitatile economice desfasurate de persoanele fizice in mod independent si de asociatiile familiale in baza autorizatiei de functionare eliberate conf.legii sau exercitarea profesiilor liberale precum si activitatile desfasurate in calitate de asociat in cadrul societatilor comerciale.

Stagiul de cotizare aferent unui contract individual de munca cu timp partial se stabileste ca raport intre timpul de munca pentru care a fost incheiat acesta si durata normala a timpului de munca.

Satgiul de cotizare aferent unui contract de munca temporara se stabileste luandu-se in considerare atat durata fiecarei misiuni cat si timpul in care persoanele aflate la dispozitia agentului de munca temporara,intre misiuni..In vederea certificarii satgiilor de cotizare si a stabilirii dreptului la indemnizatie de somaj , angajatorii au obligatia ,odata cu inmanarea carnetului de munca (decizia de desfacere a contractului individual de munca),de a elibera persoanelor carora le inceteaza raporturile de munca sau serviciu o adeverinta din care sa rezulte baza lunara de calcul pentru fiecare luna,din ultimele 12 luni , inainte de data incetarii raporturilor de munca pentru care acestia le-au retinut si virat la bugetul asigurarilor de somaj contributia individuala si au platit contributia datorata de angajator precum si :daca inregistreaza debite la bugetul asigurarilor de somaj

perioada pentru care nu s-au platit contributiile la bugetul asigurarilor de somaj si suma aferenta acestei perioade

perioadele in care s-a  prestat activitate

perioadele in care raporturile de munca au fost suspendate ,precum si data si motivul incetari acestora

Aceste adeverinte se verifica si certifica de catre agentiile de ocupare a fortei de munca pe baza declaratiei lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj depuse de angajator si inscrisurilor efectuate in carnetul de munca.

In cazul in care exista neconcordante intre inscrisurile din carnetul de munca , declaratiile lunare,adeverinta si obligatiile de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj se solicita in scris de catre agentiile de somaj angajatorului corectarea respectivelor documente si depunerea lor la agentiile jud.de somaj in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii solicitarii.

Certificarea stagiilor de cotizare se afce astfel :

inainte de 01.03.2002 se face de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca in baza certificatului intocmit conf.modelului prevazut la anexa 5

ulterior datei de 01.03.2002 se face dupa caz :

in baza declaratiei lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj si a adeverintei eliberate de angajator sau dupa caz numai pe baza adeverintei eliberate de angajator in cazul in care angajatorul nu a depus declaratia pentru persoanele care au fost asigurate obligatoriu prin efectul legii.

Certificarea stagiilor de cotizare se face de catre agentiile de ocupare a fortei de munca prin certificatul intocmit conform modelului prevazut in anexa 25.

Prin salariul de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare se intelege baza lunara de calcul pe ultimele 12 luni in care s-a realizat stagiul de cotizare.

Pentru a beneficia de somaj persoanelor incadrate in munca trebuie sa le inceteza raporturile de munca conform urmatoarelor articole din L.53/2003 modificata:

art.65 – pentru motive care nu tin de persoana salaratului prin incetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca fara legatura cu salariatul


art.56 j – la data incetarii contractului individual de munca pe durata determinata

art. 61 d – necorespunzator profesional locului de munca in care este incadrat

art.61 c – prin decizie a organelor competente de expertiza medicala ( se constata inaptitudinea fizica sau psihica a salariatului,fapt ce nu permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat).

Pentru a beneficia de ajutor de somaj persoana in cauza trebuie :

sa aiba lucrate 12 luni in ultimale 24, chiar daca cele 12 luni lucarte nu sunt consecutive.

sa fie clinic sanatoasa sau apta de munca

sa nu aiba venituri care depasesc salariul minim pe economie

Cel mai mic cuantum primit de cei care beneficiaza de ajutor de somaj este de 240 lei la care se adauga o medie cuprinsa intre 3% - 5% - 7% - 10% din media ultimelor 12 salarii pentru care s-a platit contributia de somaj.

Incetarea platii indemnizatiei de somajse face in urmatoarele situatii :

cu data de intai a lunii in care beneficiarul a realizat venituri mai mari decat salariul minim de baza minim pe economie obligatoriu de respectat in plata

persoanele care detineau autorizatia de functionare sau certificatul de inmatriculare a unei societati anterior datei de inregistrarii cererii pentru acordarea ajutorului de somaj

Persoanele a caror plata a indemnizatiei pentru ajutorul de somaj a incetat,iar cotizarea realizata anterior acordarii indemnizatiei de somaj se ia in calcul la realizarea stagiului minim de cotizare.

Prin cautarea efectiva a unui loc de munca = a dovedi ca persoana s-a prezentat pentru a solicita un loc de munca la agentia pentru ocuparea fortei de munca in afara datei de programare lunara.

Prin refuz nejustificat = situatia in care beneficiarul indemnizatiei de somaj nu accepta solutiile legate de incadrarea in munca , calificarea , recalificarea sa, oferite pe baza consilierii sau medierii.

Suspendarea indemnizatiei de somaj survine in momentul in care beneficiarul este plecat in strainatate.Suspendarea se revoca daca beneficiarul probeaza cu acte justificative in termen de 30 zile ca nu s-a achitat de aceasta obligatie din motive neimputabile lui cum ar fi :

nasterea unui copil

casatorie

inbolnavire

decesul sotului,sotiei sau al rudelor pana la gradul al doilea inclusiv

forta majora

Se acorda drepturi sub forma de prime absolventilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii :

sunt absolventi ai institutiilor de invatamant sau absolventi ai scolilor speciale in varsta de minim16 ani,inregistrati la agentiile de ocupare a fortei de munca judetene in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau resedinta 

nu au avut raporturi de munca sau serviciu in perioada cuprinsa intre absolvirea studiilor si incadrarea in muca

se incadreaza in munca in termen de 12 luni de la data absolvirii

Pentru a beneficia de aceste prime absolventii trebuie sa fie luati in evidentele agentiei de ocupare a fortei de munca in termenul de 60 de zile de la data absolvirii ( dupa 60 zile devin someri indemnizati).Timp de 6 luni acestia vor primi 165 lei/ luna indiferent de nivelul studiilor.

La persoanele cu handicap ( scoli speciale) nu exista acel termen de 60 zile,acestia sunt pusi in plata de la data prezentarii la agentia de somaj ( in intervalul celor 60 zile).Indemnizatia primita de persoanele cu handicap este de 165 lei/luna.

Daca absolventii se angajeaza la peste 50 km de domiciliul stabil primesc doua salarii minime pe economie obligatoriu de respectat in plata de la agentia de somaj,iar daca isi stabilesc domiciliul la locul unde se angajeaza primesc 7 salarii minime pe economie obligatoriu de respectat in plata de la agentia de somaj.

Angajatorii care angajeaza absolventi incheie cu agentia pentru ocuparea fortei de munaca o conventie pe o perioada de 12 luni de la data absolvirii studiilor( data de intai a lunii urmatoare celei inscrise in diploma sau certificatul e studii eliberat de catre institutia de invatamant,daca in cuprinsul acestora nu este specificata in mod expres o anumita data de absolvire). Incadrarea in munca a absolventilor( pe perioada nedeterminata) se face numai pe posturi vacante.

Agentii economici care angajeaza absolventi si incheie conventii cu agentiile de somaj primesc :

pentru absolventi pana la scolile postliceale un salariu minim pe economie timp de un an cu conditia sa ii tina 3 ani in munca.In cazul in care absolventul isi da demisia banii primiti de angajator nu se restituie agentiilor de somaj

pentru absolventi de scoala postliceala angajatorul primeste 1,2 salarii minime pe economie.

pentru absolventi de studii superioare angajatorul primeste 1,5 salarii minime pe economie.

Masurile de stimulare se acorda angajatorilor lunar,pe o perioada de 12 luni,respectiv 18 luni de la data incheierii conventiei in cazul in care absolventi provin din randul persoanelor cu handicap.

Suma lunara acordata angajatorilor este proportionala cu timpul efectiv lucrat de absolventi in luna respectiva.Pentru verificarea si acordarea sumei lunare cuvenite si a scutirii de plata contributiei datorate de angajator ,acestia vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca odata cu declaratia lunara privind evidenta niminala a asiguratilor si un tabel nominal insotit de copii (xerox )de pe foile colective de prezenta si de statul de plata.Pentru luna in care angajatorii nu au depus documentele necesare pentru primirea sumei lunare cuvenite acestea nu se acorda.Sumele cuvenite pot fi deduse de catre angajator din contributia pe care acesta este obligat sa o vireze lunar in contul bugetului asigurarilor de somaj.

Persoanele cu handicap sunt persoanele care isi dovedesc handicapul cu certificat eliberat de comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap.Pentru acordare drepturilor angajtorii incheie cu agentia pentru ocuparea fortei de munca in termen de 12 luni de la data angajarii persoanelor ,o conventie.

Nu beneficiaza de subventii angajatorii care :

incadreaza in munca persoane cu handicap pe locuri de munca devenite vacante ca urmare a incetarii raporturilor de munca prin acordul partilor,la initiativa angajatorului pentru motive care nu tin de persoana angajatului sau eliberare din functie in ultimele 12 luni anterioare incadrarii in munca a acestor persoane

care incadreaza in munca someri care la data angajari indeplinesc conditiile pentru a solicita pensie anticipata partiala.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright