Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Furtul (art. 208 c. pen.)Furtul (art. 208 c. pen.)


1. Continutul legal:

“Luarea unui bun mobil din posesia sau detentia altuia, fǎrǎ consimtǎmantul acestuia, in scopul de a si-l insusi pe nedrept, se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 12 ani.

Se considerǎ bunuri mobile si orice energie care are o valoare economicǎ, precum si inscrisurile.

Fapta constituie furt chiar dacǎ bunul apartine in intregime sau in parte fǎptuitorului, dar in momentul sǎvarsirii acel bun se gǎsea in posesia sau detinerea legitimǎ a altei persoane.

De asemenea, constituie furt luarea in conditiile alin. 1 a unui vehicul, cu scopul de a-l folosi pe nedrept.

2. Conditii preexistente:

2A. Obiectul infractiunii:

- obiectul juridic generic il constituie relatiile sociale a cǎror formare, desfǎsorare si dezvoltare sunt asigurate prin apǎrarea patrimoniului. Patrimoniu este format din totalitatea bunurilor corporale si incorporale, consumabile ori fungibile, mobile sau imobile, principale ori accesorii care au o valoare economicǎ.

obiectul juridic special - il constituie valoarea socialǎ, relatiile sociale de ordin patrimonial a cǎror existentǎ, evolutie sau dezvoltare este conditionatǎ de pǎstrarea situatiei fizice a bunurilor mobile si de impiedicare luǎrii pe nedrept a acestor bunuri din patrimoniul privat sau public.obiect material - este un bun mobil care se aflǎ in posesia sau detentia altei persoane. Acest bun trebuie sǎ aibǎ o valoare pentru cel care il detine si nu o valoare in general. Notiunea de bun corespunde aceleia din dr. civil, in sensul cǎ el poate fi deplasat, transportat, transferea dintr-un loc intr-altul. Imobilele nu pot face obiectul unei infractiuni de furt ci pǎrti dintr-un imobil. Sunt considerate bunuri mobile si acele energii susceptibile de a fi sustrase si care au o anumitǎ valoare economicǎ (energia electricǎ, termicǎ, hidraulicǎ). Omul nu poate reprezenta obiectul material al infractiunii de furt.

2B Subiectii infractiunii:

- subiectul activ - este orice persoanǎ. Particapatia este posibilǎ in toate formele sale. Totusi, coautoratul schimbǎ incadrarea juridicǎ, transformand fapta in furt calificat.

- subiectul pasiv - orice persoanǎ fizicǎ sau juridicǎ. Poate fi intalnitǎ o pluralitate de subiecti pasivi.3. Continutul constitutiv:

3A. Latura obiectivǎ:

- elementul material se realizeazǎ printr-o actiune de deposedare sau printr-o apropriere, furtul caracterizandu-se si printr-o actiune de sustragere a bunului mobil. In doctrinǎ si jurisprudentǎ se apreciazǎ cǎ actiunea de luare poate fi sǎvarsitǎ prin diferite moduri: apucare, ascundere, inhǎtare, desprindere, deviere, prin racordǎri la surse de energie. In mod exceptional, luarea se poate infǎptui si prin inactiune, cum ar fi cazul celui care predǎ o masǎ de bunuri si omite in mod intentionat sǎ predea anumite bunuri, pe care le retine pentru el. Elementul material prezintǎ unele cerinte esentiale:

a- sǎ fie vorba de un bun mobil;

b- acesta sǎ se gǎseascǎ in posesia sau detentia  altei persoane;

c- iar, luarea sǎ se fi fǎcut fǎrǎ consimtǎmantul acesteia.

- urmarea imediatǎ - constǎ in trecerea bunului din stǎpanirea de fapt a posesorului sau detinǎtorului, in cea a fǎptuitorului. Urmarea imediatǎ se realizeazǎ si atunci cand bunul luat fǎrǎ drept a fost ascuns de fǎptuitor chiar in locul de unde l-a sustras, fǎcand imposibilǎ utilizarea lui de cǎtre posesor sau detentor. Urmarea imediatǎ nu trebuie confundatǎ cu paguba produsǎ prin aceastǎ urmare. De ceea cand se realizeazǎ o restituire a bunlui, urmarea imediatǎ nu este inlǎturatǎ.

- raportul de cauzalitate trebuie sǎ se stabileascǎ in concret, cǎ urmarea imediatǎ este o consecintǎ a sǎvarsirii elementutlui material.

3B. Latura subiectivǎ:

- forma de vinovǎtie intentia directǎ in cele mai multe cazuri,dar si cea indirectǎ atunci cand bunul sustras mai contine in el alt bun.


4. Forme. Sanctiuni.

FORME:

1. actele preparatorii – sunt posibile dar nu se pedepsesc;

2. tentativa - se pedepseste cfm. art. 222 C. pen.;

3. fapt consumat fapta se consumǎ in momentul in care bunul a fost scos din sfera de posesie sau stǎpanire a bunului. Simpla deposedare a subiectului pasiv duce automat la realizarea infractiunii de furt, si deci la consumarea ei;

4. fapt epuizat - acesta este considerat a fi momentul in care a incatat activitatea infractionalǎ. (furtul de energie electricǎ).

SANCTIUNI: inchisoare de la 1 la 12 ani.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright