Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Regulamentul 1907/ 2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice - REACHRegulamentul 1907/ 2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice - REACH


Sistemul REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) - revolutia in politica europeana a chimicalelor – se contureaza ca un sistem de reglementare unic si coerent atat pentru substantele existente pe piata inainte de 1981, cat si pentru cele noi (introduse pe piata Uniunii Europene dupa 1981).

REACH se bazeaza pe ideea ca industria trebuie sa se asigure ca chimicalele pe care le produce si le plaseaza pe piata UE nu trebuie sa afecteze sanatatea umana sau mediul. Industria trebuie sa aiba cat mai multe cunostinte despre proprietatile substantelor si administrarea potentialelor riscuri ale acestora. Autoritatile trebuie sa-si concentreze resursele pentru a se asigura ca industria indeplineste obligatiile si actioneaza asupra substantelor care prezinta foarte mare ingrijorare sau exista necesitatea unei actiuni la nivelul Comunitatii.

Legislatia in domeniul chimicalelor se refera la controlul si evaluarea riscului pe care substantele si preparatele chimice periculoase il au pentru sanatatea populatiei si pentru mediu, la restrictii privind introducerea pe piata si utilizarea anumitor substante si preparate chimice periculoase, controlul importului si exportului acestora, introducerea pe piata a biocidelor si precum si a substantelor care epuizeaza stratul de ozon.

REACH va crea un singur sistem pentru ambele tipuri de substante, atat pentru cele “existente” cat si pentru cele “noi”.

Elementele de baza ale sistemului sunt:

1. Inregistrarea impune producatorilor si importatorilor de chimicale sa obtina informatii relevante despre substantele produse/importate si utilizarea acestor date pentru administrarea substantelor in siguranta;

Pentru reducerea testarii pe animale vertebrate se impune distribuirea datelor studiilor ce implica astfel de animale;

O mai buna informare privind pericolele si riscurile si cum se administreaza acestea va circula in amonte si in aval pe lantul de achizitie;Utilizatorii din aval sunt introdusi in sistem;

Scopul Evaluarii este de a preveni testarile inutile prin evaluarea de catre autoritati a propunerilor de testare prezentate de industrie si verificarea conformitatii cu cerintele de inregistrare si, daca nu, solicitarea de informatii suplimentare industriei;

Substantele cu proprietati care prezinta foarte mare ingrijorare vor fi subiect pentru autorizare. Autorizare poate fi acordata pentru utilizarile acestor substante daca beneficiile socio-economice depasesc riscurile si nu exista o alternativa de substituire a substantelor ori tehnologiilor.

7. Restrictionarea ofera o procedura de reglementare prin care producerea, introducerea pe piata sau utilizarea anumitor substante periculoase sa fie subiect al conditionarilor ori interzicerii;

Agentia Europeana pentru Chimicale va administra aspectele tehnice, stiintifice si administrative ale Sistemului REACH la nivelul Comunitatii, cu scopul de a se asigura ca REACH functioneaza bine si are credibilitate pentru toate companiile;

Inventarul Clasificarii si Etichetarii va contribui la promovarea armonizarii diferitelor clasificari ale substantei;

Regulile accesului la informare combina sistemul informatiilor publice disponibile pe Internet, sistemul actual de solicitare a accesului la informare si prevederile specifice.

Daca inainte exista deseori sansa ca autoritatile sa nu poata controla regimul chimicalelor, odata cu introducerea sistemului responsabilitatea se transfera industriei care isi va pierde piata nefurnizand datele necesare inregistrarii iar prin crearea Agentiei Europene a Substantelor Chimice (ECHA) cu sediul la Helsinki deciziile publice pentru substantele chimice vor fi luate la nivel european in timp ce controlul si evaluarea substantelor chimice va fi realizat de catre statele membre.

In continuare se prezinta ca o concluzie un tabel care ilustreaza integrarea celor 40 de directive si reglementari europene anterioare in cadrul sistemului REACH:


Tab. 8.9.1. Situatia inainte si dupa REACH (Regulamentul 1907 / 2006)

Directiva 67- 548 CEE

Calsificarea si etichetarea preparatelor periculoase- FTS/HG nr. 1408/2008( act normativ care include prevederile Directivei 121/2006 CE din 18dec. 2006 care amendeaza Directiva Consiliului 67/548/CEE, referitoare la clasificarea ambalare si etichetare

Substante noi

(Directiva 79 /831/ CEE- al 6-lea amendament al Directivei 67/548)

REACH Capitolul II

Clasificarea si


etichetarea

substantelor

periculoase

(anexa I)

REACH Capitolul XI

Directiva 67/548/CEE

(Anexa I )

Regulament GHS UE

Directiva 76/769/CEE

Se va revoca cu 1 iunie 2009

HG nr.347/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, de

HG nr.882/2007,

Ordinul 1238/2007

Ordinul 1461/2007

Ordinul 718/2007

Restrictii la punerea pe piata si utilizarea substantelor si preparatelor periculoase


REACH Capitolul XI

Directiva 67/548/CEE

(anexa I)

Regulamentul GHS UE

Regulamentul 793/93/CEE completat cu Regulamentul  1488/2006/CEE

Se va revoca cu 1 iunie 2008

HG nr. 2427/2004

Ordinul 230/2005

Procedura din 18 martie 2005

HG nr. 803/2007

Ordinul 1406/191/2003

Evaluarea si controlul riscului substantelor existente.

Stabilirea principiilor de evaluare a riscurilor pentru om si mediu a substantelor existente

REACH Capitolul VIII

Directiva 91/155/CEE abrogata si modificata de Directiva 93/112/CEE si Directiva 2001/58/CEE

Se va revoca Legea 36/2005 modificata si completata de Legea 263/2005

Substante periculoase

Fise tehnice de securitate FTS

REACH Capitolul IV

Directiva 99/45/CEE

Amendamente:

Articolul 14 al Directivei 1999/45/CEE (Fisele tehnice de securitate) va fi sters Legea 324/2005 modificata si completata de OUG 200/2000 si de HG nr. 882/2007

Clasificarea si

etichetarea

preparatelor periculoase

REACH Capitolul IV

Directiva 99/45/CEE

Regulamentul GHS UETabel 8.9.2. Informatii privind substante ca atare aferente anului 2009

Nr.agenti economici raportati pe REACH

Agenti preanregistrati

Producatori

Importatori

Utilizatori in avalConcluzii

La nivelul judetului Braila, pana la acest moment, administratiile publice locale nu au organizat sisteme de colectare separata a deseurilor periculoase din deseurile menajere, majoritatea acestora ajung la depozitele de deseuri municipale sau in sistemul de canalizare al localitatilor, contaminand mediul inconjurator. Aceste deseuri pot ingreuna procesul de descompunere in depozitele de deseuri, precum si tratarea levigatului si in final, pot polua apa freatica.

In urma aparitiei legislatiei specifice, pentru anumite tipuri de deseuri s-au gasit urmatoarele solutii:

  • pentru uleiuri uzate - exista posibilitatea ca populatia care detine uleiuri de motor uzate sa le predea comerciantilor de uleiuri, acestia avand obligatia colectarii acestor deseuri cu titlu gratuit - in limita cantitatii cumparate de client;
  • in cazul bateriilor si/sau acumulatorilor auto - functioneaza sistemul “depozit”, sistem prin care cumparatorul, la cumpararea unei baterii si/sau acumulator auto, plateste vanzatorului o suma de bani care ii este rambursata atunci cand bateria si/sau acumulatorul uzat cu electrolitul in el, este returnat persoanelor juridice care comercializeaza aceste produse;
  • pentru deseurile de echipamente electrice si electronice cu continut de componenti periculosi, s-au organizat lunar la nivelul administratiilor publice locale, campanii de colectare “Marea debarasare” in prima sambata a fiecarei luni,  fiind organizate puncte de colectare a acestor deseuri in cadrul activitatilor desfasurate de operatorii de salubritate.

Sistemele de colectare a deseurilor periculoase din deseurile menajere pot fi organizate ca:

1. puncte fixe de colectare, prin amenajarea unor spatii pentru colectare, populatia trebuind sa sorteze in cadrul gospodariei proprii aceste deseuri si sa le transporte pana la punctul de colectare ;

2. sistem de colectare mobila cu ajutorul unor autovehicule speciale ce

colecteaza intr-o anumita zi din luna aceste deseuri, acest sistem fiind indicat si pentru zonele rurale

La nivel local administratiile publice trebuie sa hotarasca care dintre cele doua variante de colectare este indicat a fi implementata.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright